Proč ve druhém kole podpořím Petra Pavla?

Lukáš Ulrych

Předseda Mladých sociálních demokratů Lukáš Ulrych vysvětluje, proč se rozhodl ve druhém kole prezidentské volby podpořit Petra Pavla. Volba menšího zla je totiž vždy lepší než volba zla.

Budu doufat, že Petr Pavel bude během svého mandátu vládě komplikovat přijímání asociálních zákonů, a dopřeje tím sluchu i jiným než jen voličům vládní strany. Foto FB Generál Pavel

Společně s Mladými sociálními demokraty vyjadřujeme ve 2. kole prezidentské volby podporu generálovi Pavlovi. A neděláme to s otevřenou radostí. Protože ač Petr Pavel podporuje progresivní zdanění, za levicového kandidáta ho zkrátka označit nelze. A nemůžeme ani očekávat, že by naší asociální pravicové vládě nastavoval zrcadlo.

Vláda totiž svou neschopností řešit krize sužující naši společnost fakticky pracuje pro návrat hnutí ANO k moci, navíc za podpory SPD. Paradoxně navzdory tomu, že v těch nejdůležitějších otázkách hnutí ANO ve skutečnosti vůči cílům vládnutí současné vládní koalice žádnou skutečnou opozici nepředstavuje, jelikož shodně s ní odmítá spravedlivé zdanění, podporu veřejnému důchodovému systému, spravedlivý růst mezd i boj proti oligarchizaci politiky.

Skutečný rozdíl mezi současnou vládou a opozicí je tak především v tom, zda se bude vládnout ve prospěch nejbohatších jako skupiny, nebo ve prospěch jen jednoho oligarchy, který by v budoucnosti mohl třímat v rukou téměř veškerou moc a byl by schopný zvrátit veškeré příští pokusy o změnu.

Předvolební kampaň Andreje Babiše dokládá, že je schopen využít téměř všeho — polopravd, lží i manipulace. To naznačuje, jak moc by mohl být nebezpečný jako prezident. Prezident má v našem ústavním pořádku silné pravomoci sám o sobě, ale v případě nikoli nepravděpodobného vítězství opozičního bloku ANO a SPD v příštích sněmovních volbách by došlo ke značné kumulaci moci v příliš málo rukou. Servilita vlády vedené Schillerovou nebo Havlíčkem k Babišovi coby prezidentovi by dovolila přejít k de facto poloprezidentskému režimu vládnutí a deformovat další politický vývoj naší země.

Petra Pavla podpořím ve volbě proto, aby k tomuto vývoji dojít nemohlo. Přitom budu doufat, že během svého mandátu bude vládě komplikovat přijímání asociálních zákonů, a dopřeje tím sluchu i jiným než jen voličům vládní strany a bude plnit roli protiváhy v systému dělby politické moci.

Dědictví 90. let

Neoliberální transformace naší země v 90. letech, snižování daní nejbohatším o polovinu za posledních 30 let, oligarchizace médií a vyprázdnění politické debaty jsou výsledky vlády pravice, jež vytvořila živný substrát pro ekonomický a politický vzestup Babiše. Ostatně bez razantního snížení daní by Babiš nezískal potřebnou ekonomickou moc a dost peněz na to skoupit média a rozjet svůj politický projekt.

V důsledku zpackané privatizace řada regionů zažila ekonomický úpadek, v jehož důsledku nemá dostatek prostředků na rozvoj podnikání, jež by životní úroveň pomohlo zvýšit. Kvůli snížení daní nemá stát peníze na potřebné investice do zaostávajících regionů, a tak fakticky jen přihlíží jejich chřadnutí. Nemalá část obyvatel periferních regionů tak má legitimní pocit, že jsou politiky opomíjeni, ponižováni a nerespektováni, což ústí v pocitech bezradnosti a hněvu. Právě zde vzniká voličská základna hnutí ANO a SPD.

ODS nejenže tuto ránu svou politikou v 90. a nultých letech vytvořila, ale neustále ji svou volno tržní politikou rozevírá, a ještě do ní přisypala sůl, když spolu s ANO a SPD zrušila supehrubou mzdu. V důsledku tohoto rozhodnutí přišly kraje o část svých příjmů a je zřejmé, že nejvíce byly těmito ztrátami zasaženy právě zaostávající regiony.

Vláda se však chystá uštědřit chudým regionům další ránu. Plánuje totiž zvýšit DPH, která bude nejtíživěji dopadat na ty nejchudší, a to navzdory tomu, že chudí platí vyšší daně než bohatší dlouhodobě. Tím vláda Babišovi a Okamurovi fakticky zajišťuje podporu a pomáhá jim k moci.

Jelikož je to právě pravicová politika, která ve svém důsledku vytváří síly ohrožující demokratický politický systém, měli by všichni ti, kteří to s demokracií myslí upřímně, přestat hledat záchranu právě u pravice, ať už se líbivými hesly svobody a demokracie ohání sebevíce.

Politickou stabilitu může společnosti dát pouze politický program sociálního smíru, spravedlnosti a jistoty usilující o rovnoměrný rozvoj všech regionů naší země. Ten však v současné sněmovně není reprezentovaný. Na nás teď je, aby po příštích parlamentních volbách nejen reprezentovaný byl, ale aby se v budoucnu stal politickou realitou. V opačném případě nám bude nadále hrozit permanentní hrozba oligarchického a asociálního barbarství.

Volba Petra Pavla je však přesto nyní jedinou, a proto kýženou možností. Je totiž nesrovnatelně lepší podpořit trvání podmínek, jež nebezpečí oligarchie zakládají, než se otevřeně přihlásit k oligarchii samé.