Americký konvoj a právo na protest

Filip Outrata

Členství v NATO neznamená, že každý občan ČR je povinen souhlasit se všemi kroky spojeneckých zemí. Protesty proti průjezdu amerického konvoje by měly být brány jako legitimní vyjádření občanského postoje.

Není pochyb o tom, že průjezd více než stovky vozidel americké armády přes území České republiky není jen pouhým logistickým výcvikem, ale má i značný význam mediální a propagandistický. Bylo proto zvláštní sledovat ministra obrany Stropnického, jak v Otázkách Václava Moravce vrtěl hlavou při otázce, zda kromě té ruské existuje i propaganda druhé strany. Samozřejmě že ne, žádná taková propaganda tu není, tvrdil ministr.

Drobnost, ale příznačná pro dnešní situaci. Ač zdravý rozum napovídá, že každý systém, každá vláda či velká společnost, každý mocenský blok má svou vlastní propagandu, která pochopitelně používá různé prostředky s ohledem na danou politickou, společenskou a kulturní situaci, najednou se tento zjevný fakt popírá. Zřejmě proto, aby se dalo snadněji ukázat na všechny nositele a přisluhovače té jediné existující, totiž ruské propagandy.

Není složité dešifrovat si konkrétní propagandistický význam konvoje. Vzhledem k tomu, co se nyní v prostoru střední a východní Evropy děje, se podobná akce se značným mediálním pokrytím dala očekávat. Konvoj má v tomto smyslu dva hlavní cíle. Tím prvním je ujistit obyvatele pobaltských zemí, kteří se cítí být akutně ohroženi Ruskem, že spojenci v NATO a především Američané jsou aktivně připraveni je bránit. Podobný smysl má průjezd konvoje v Polsku.

To, že Česká republika je součástí NATO, podle Filipa Outraty neznamená, že každý její občan je povinen radostně vítat konvoj vojáků americké armády. Charly J. B.B., Flickr

V České republice je ovšem situace jiná. Podobně jako sousední Slovensko je vnímána jako slabý článek NATO, s proruskými sympatiemi nejen v osobách některých čelních politiků. Zde má průjezd amerických vojáků smysl i jako jisté viditelné upozornění, že i Česká republika je součástí NATO a tedy spojencem Spojených států, bez ohledu na postoje současné hlavy státu. Čím větší publicity se konvoji dostane, tím bude toto sdělení viditelnější.

Za propagandistický — a toto slovo nemusí být nutně vnímáno jen v negativním smyslu, jde spíše o technický výraz označující cílené šíření určitého názoru — je možné konvoj považovat především proto, že jeho skutečná vojenská relevance je neúměrně nízká vzhledem k mediální pozornosti, jíž se mu dostává. Je to jistě i vojenská operace s určitým cvičným záměrem, ale především velké divadlo pro média a veřejnost daných zemí.

V emočně zjitřené situaci, k níž přispívají jak nejaktivnější „přátelé Ruska“ typu Jiřího Vyvadila, tak i někteří protirusky zaměření autoři, není jednoduché zaujmout k věci racionální a zdravě odtažitý postoj. Pro někoho již samotný takový postoj znamená zradu, zavírání očí před nebezpečím a umetání cesty pro nepřítele.

Ale přesto. To, že Česká republika je součástí NATO, neznamená, že každý její občan je povinen radostně vítat konvoj vojáků americké armády. Ale především a podstatněji, neznamená to ani, že každý občan České republiky je povinen souhlasit se všemi kroky představitelů spojeneckých zemí a zdržet se jakékoli kritiky a protestu, aby tím neposílil nepřítele. Ať už jím má být kdokoli.

Pokud by něco bylo skutečně velkou pomocí pro ruskou propagandu, pak by to bylo jakékoli omezování svobody projevu pro ty, kdo mají jiný názor, než je ten, který říká, že Rusko je dnes nepřítel číslo jedna a tomu je třeba vše podřídit. Některé náznaky v tomto směru se v českých médiích objevují, doufejme, že u nich také zůstane.

Silná slova a bojovné výkřiky nikoho před skutečným nebezpečím neochrání. Jejich „síla“ se povýtce vybíjí v potyčkách s jinými slovy, jinými názory, jak to v té nejpokleslejší podobě lze vidět na různých sociálních sítích. Pozoruhodné je přitom jedno: ti nejzapálenější protiruští a proruští diskutující si často nezadají ve vulgárnosti, s níž prosazují svou pravdu.

V otevřené svobodné společnosti, kterou ta česká je či chce být, je jediný zdroj síly: skutečně otevřené a svobodné vyjadřování nejrůznějších názorů. Protiruské i protiamerické postoje by měly být stejně vítány a dokonce chráněny, pokud jsou skutečně autentické. Pokusy umravňovat veřejnou diskusi, vést ji „náležitým“ směrem a vytěsňovat „závadné“ názory by vždy vedly pouze k dalším a ještě větším problémům.

Pokud se tedy v následujících dnech skutečně najde někdo, kdo půjde na americký konvoj hodit vajíčko, měl by být posuzován zhruba stejně jako ti, kdo loni v listopadu přišli hodit svá vajíčka na prezidenta republiky. Tedy jako někdo, kdo k vyjádření svého legitimního občanského názoru zvolil sporný, hloupý či primitivní, ale přesto ne protizákonný prostředek.

  Diskuse
  March 25, 2015 v 15.33
  západní propaganda
  mně osobě přijde přiléhavější užívat v souvislosti s šířením oficiálního úhlu pohledu západních vlád v médiích výraz "propagace" než "propaganda", neboť západní masmédia přebírají výklad svých vlád přeci jen kritičtěji než ruská nebo čínská. Každý si může srovnat například Svobodnou Evropu (RFE/RL) a kanál Russia Today (RT). RFE/RL nesporně protěžuje úhel pohledu z atlantické strany, ale objevují se zde běžně i analýzy či komentáře zpochybňující správnost konkrétních oficiálních politik. Naproti tomu na RT, který se co do záběru i rozsahu zpravodajství RFE/RL podobá, nikdo nikdy ruský politický kurz ani konkrétní kroky politiků nekritizuje.
  FO
  March 25, 2015 v 20.05
  Díky za komentář,
  souhlas v tom, že "propaganda" vypadá jinak na Západě a v Rusku. Pokusil jsem se to v článku vysvětlit v tom smyslu, že "propaganda"v jiném kontextu nabývá i jiné podoby. Řekl bych ale, že je to dáno spíše jiným fungováním společnosti a médií, než úmysly vlády. Viz případ iráckého lžiinženýra a jeho svědectví, klasická - západní - propaganda dost hrubého zrna. Ale západní média jsou zkrátka nezávislejší než ta ruská nebo čínská.
  IH
  March 25, 2015 v 22.36
  Češi a americký konvoj
  S článkem Filipa Outraty v podstatě souhlasím. Svobodu projevu a právo na protest považuji za zásadní věc. Problematiku bych chtěl komentovat následující způsobem.
  Podle renomované agentury STEM/MARK nevadí průjezd amerického konvoje přes naše území 82% dotázaných, 17% ano. Dokonce mezi voliči KSČM prý převládají v poměru 2 : 1 lidé, kteří nemají námitek. V anketě na serveru Novinky (spíše levicovém) se z více než 40 tisíc zúčastněných vyslovilo jen necelých 31% proti průjezdu. Procento souhlasících převyšuje dlouhodobou podporu našeho členství v NATO. Není divu. Zaprvé se po dlouhé době ukazuje, že tato organizace může činit pozici ČR a okolních zemí zabezpečnější. Zadruhé průjezd konvoje armády USA je akcí, jež se podstatněji neliší např. od Dnů NATO, jaké probíhaly za velké návštěvnosti na letišti v Mošnově.
  Je mi trochu záhadou, proč odpůrci amerického konvoje na našem území (a asi skoro všeho amerického) poněkud krátkozrace začali s mobilizací. Možná spoléhají na obavu Čechů z eskalace napětí, možná chtějí kout železo, jež se jim zdá být žhavé. Nevím, zda dělají ze svého hlediska dobře. Jistě, Češi nejsou žádní aktivisté či jestřábi. Jestliže ovšem budou ze všech stran slyšet, že u nás je lidové mínění hodně jiné než v Polsku či v Pobaltí, mohou dát projednou rázně najevo, že výrazu jiné mohou dát překvapivý obsah.
  FO
  March 25, 2015 v 23.20
  Vážený pane Horáku,
  myslím, že jste vystihl dost přesně, k čemu dochází. Aktivity lidí jako je J. Vyvadil přispívají bezesporu k mobilizaci sympatií pro americký konvoj a kritické hlasy upozorňující na problematické stránky mnoha angažmá USA v současnosti se budou jevit jako hlasy pomatenců nebo zaslepenců.
  Přesto by podle mého názoru byla nějaká protestní akce věcně upozorňující na negativa americké politiky prospěšná, i když za současné situace je asi nereálné něco takového očekávat. Málokdo by do toho "šel" po boku Vyvadila a podobných přátel Ruska.
  March 26, 2015 v 9.00
  Vážení přátelé Ruska a vážení přátelé USA!
  Já nechci, aby jste si ukazovali svaly a nás ostatní nutili zapojit se do panské konfrontace. Ať ale nepíšu za někoho jiného. Mě osobně vadí, když se vyvolávají konflikty, kde kvůli nějakým imperiálním ziskům musejí umírat nevinní lidé, kde ti, kteří přežijí, zůstanou často bez domova, bez šance na slušný život, který alespoň trochu před tím měli.
  Vážení, i když velmi naivní příznivci jedné či druhé strany. Pokud máte sociální cítění, zkuste alespoň pochopit, že ani na jedné straně současného konfliktu se nehraje pro ty dole. Že jediné, co v tomto směru můžete dobrého udělat, je házet cokoliv na kterékoliv tanky. Ani jedny z těch současně použitých nejsou mírové, ani jedny nejsou použity pro dobro věci.
  A jen ty, kteří kterékoliv takovéto tanky vítají, je možno nazvat pomatenci nebo zaslepenci.
  Pokud tohle nejste schopni pochopit, běžte všichni do háje! Už bylo dost takových užitečných idiotů, jako jste vy!
  March 26, 2015 v 9.00
  Není ten článek zbytečný?
  Článek mi připadá trochu zbytečný. Právo na protest nikdo nezpochybňuje, přinejmenším Filip Outrata žádný hlas tohoto druhu neuvádí. Samozřejmě má také každý právo protestovat proti protestu. Chce snad autor zpochybnit toto právo?
  FO
  March 26, 2015 v 11.40
  Vážený pane Kubičko,
  nemyslím, že je článek zbytečný. Jen v posledních dnech a týdnech jsem zaznamenal několik podobných hlasů, pokud je chcete vyjmenovat, pak je to čerstvý člen Babišova mozkotrustu Jan Macháček http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/jan-machacek-jak-celit-ruske-propagande--1467676 - výzva k cenzuře internetu, k omezení názorové pestrosti veřejnoprávní tv, podobně A. Tolčinský (v rozhovoru na PL) http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Omezit-svobodu-slova-na-obranu-pred-propagandou-Ruska-Bude-to-nezbytne-nutne-rika-rozhlasovy-expert-Alexander-Tolcinsky-363208 - nějaké omezení svobody slova v této věci považuje za nezbytné. Jako příklad uvádí vystoupení Jana Petránka - zřejmě by podle těchto bojovníků proti ruské propagandě měl mít nestor české žurnalistiky zákaz vstupu do veřejnoprávních médií... jistě, jsou to ojedinělé hlasy, ale stejně mě to znepokojuje.

  Právo na protest proti protestu samozřejmě nezpochybňuji, to je snad jasné.
  JV
  March 26, 2015 v 11.40
  Symbolika průjezdu vojenského konvoje USA
  Průjezd konvoje armády USA má - vedle jiného - také svoji symbolickou výpověď. Symboly vždy cosi vypovídají o stavu podvědomí člověka.

  Pro někoho je to symbol stání na správné straně proti té špatné - rozumějme té ruské.

  Pro dalšího pak symbol imperialismu, tentokrát imperialismu, který pro své cíle užívá ekonomické stimuly. Novějšího typu imperialismu, jenž se střetává se starším imperialismem zeměpanství.

  Dodejme, že ČR vstupovala do NATO jako do organizace obranné. Na to se dnes zapomíná.
  A ještě něco: při rozšiřování NATO o státy východní Evropy bylo mohutně Rusku přislibováno, že se NATO nebude přibližovat k jeho hranicím. V NATO jsou dnes všechny pobaltské státy…

  Jiří Vyleťal
  JP
  March 26, 2015 v 12.41
  Jak to bylo s tím slibem NATO?
  Nutno připomenout, že onen tvrdošíjně se udržující mýtus o údajném slibu ze strany NATO, že se nebude dále rozšiřovat směrem k ruským (sovětským) hranicím, opravdu nemá - téměř - žádnou oporu v realitě.

  Takováto úvaha sice zazněla, v jednáních západních představitelů s Gorbačovem o osudu tehdejší NDR - jenže, v té době ještě existovala celá Varšavská smlouva, jejíž hranice se ovšem i nadále bezprostředně dotýkaly té z NATO. A nic nenaznačovalo, že Varšavská smlouva by se měla tak náhle rozpadnout. Jinak řečeno: jednalo se jenom a výhradně o to, jestli vojska NATO budou moci svou přítomnost rozšířit na území východního Německa.
  A k tomu je ještě nutno připojit, že takový slib nakonec nikdy nebyl dán, ani písemně ani ústně. Jak řečeno, taková úvaha sice v rámci jednání padla, ale byla nakonec definitivně vetována americkým prezidentem.

  Takže, ještě jednou: žádný takový slib o "nerozšíření NATO" směrem k ruským hranicím dán nebyl; a to že se tato organizace nakonec takovýmto způsobem rozšířila, byl celkem vzato přirozený proces, kdy jednotlivé státy dřívějšího sovětského mocenského bloku dospěly k názoru, že jim bude bezpečněji pod ochranou této obranné aliance. A ze strany NATO celkem vzato neexistoval nějaký zásadní důvod, proč tyto jejich žádosti odmítnout. (S výjimkou Ukrajiny, jejíž žádost byla fakticky uložena k ledu.)
  FO
  March 26, 2015 v 13.10
  Díky Jiřímu Vyleťalovi
  za doplnění o symbolickém významu konvoje - to je asi nejvýstižnější vyjádření.

  Jen bych nesouhlasil v tom, že americký imperialismus lze ztotožnit pouze s ekonomickou stránkou. Vždy používal a používá i dnes také zcela tradiční mocenské prostředky, viz např. pokus o puč ve Venezuele, odůvodnění irácké invaze atd. Zeměpanství už není v původním smyslu přímé nadvlády, ale má rafinovanější podoby.
  ON
  March 26, 2015 v 16.29
  K autorovi
  Autor píše: To, že Česká republika je součástí NATO, neznamená, že každý její občan je povinen radostně vítat konvoj vojáků americké armády. Ale především a podstatněji, neznamená to ani, že každý občan České republiky je povinen souhlasit se všemi kroky představitelů spojeneckých zemí a zdržet se jakékoli kritiky a protestu, aby tím neposílil nepřítele.
  Mne by zajímalo, zda tohle někdo na občanech vynucuje. Nevynucuje to nikdo, a nevynucují to ani ti, kteří jsou připraveni americký konvoj vítat. A i mezi nimi může být řada těch, kteří nemusí souhlasit se vším, co Američané provádějí.
  Autor mluví o nějakých „náznacích“ v médiích ohledně „omezování svobody projevu pro ty, kdo mají jiný názor, než je ten, který říká, že Rusko je dnes nepřítel číslo jedna a tomu je třeba vše podřídit.“ Tím otázku postojů k americkému konvoji vztahuje do kontextu ukrajinsko-ruského konfliktu. To není špatně, jen upozorňuji, že ne všichni, kdo souhlasí s průjezdem amerického konvoje republikou, nebo se třeba účastní jeho vítání, tím musí vyjadřovat jednoznačně proti-ruský postoj. Ale jistě. Mezi nimi bude většina těch, kteří jsou dnes vůči ruskému angažmá na Ukrajině kritičtí, mají z putinovského Ruska obavy a touto svou účastí to mohou dávat najevo.
  Ale k oněm postojům k rusko-ukrajinskému konfliktu v médiích. Pokud vynechám internetové sítě, kde se většinou stává z diskuse totální holomajzna, pak v ústředních médiích naštěstí převažuje střízlivý tón a snaha dávat prostor oběma názorovým stranám. To, že v nich mají skutečně převahu spíše proti-ruské, či lépe prozápadní postoje je pravda, ale to má své srozumitelné důvody. A) Češi nejsou v tomto konfliktu objektivně nestranní, nestranní nemohou být ani novináři. Mezi Čechy převládají spíše kritické postoje k dnešnímu Rusku, pokud jde o tento konflikt. B) Česká republika je členem EU a NATO, které zastávají ohledně tohoto konfliktu jednoznačné postoje a to se nemůže v ústředních médiích neprojevit.
  Neustálé nářky nad „stranickostí“ médií, které nejčastěji slýcháváme z pro-ruské strany, jako by tato média měla na laboratorních vahách neustále vyvažovat názory jedné či druhé strany z obav, aby se nepřechýlila na jednu z nich, jsou spíše výrazem zoufalství nad tím, že tam nedominují pro-ruské postoje. V onom rusko-ukrajinském konfliktu jde koneckonců o konflikt hodnot a v takovém konfliktu lze stěží zaujmout „vyvážený“, „neutrální“, „objektivní“ postoj. Pokud se o to někdo pokouší, je to marné. Že není sám nestranný, prozradí buď jeho mimika, nebo významy, které lze vysledovat mezi psanými řádky. Možná, že kdo chce být tzv. „nestranný“, měl by nejlépe mlčet. Když tohle píši, slyším to skřípění zubů pro-ruské strany. Braňme se fanatismu na obou stranách – proruské či prozápadní, ale nesnažme si pokrytecky hrát na nestranné a objektivní.
  March 26, 2015 v 17.42
  Pane Novotný,
  tohle byla propaganda jak vyšitá! Proč by se mi neměly eklovat imperiální výboje USA a Ruska současně? Jen proto, že vy jste na jedné straně a neumíte si představit, že ten, kdo s vámi není, by nemohl být váš nepřítel? No a to smíchání EU a NATO, to se vám obzvláště vydařilo. Ještě jste mohl napsat, že jsme členy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Rady Evropské unie pro zemědělství a tím pádem máme za povinnost bojovat proti Rusku.
  Jděte do háje s vašimi řečmi o posílení nepřítele! Nepřitel míru a zdravého rozumu jste vy a vám podobní, kteří se staví na jednu stranu konfliktu, místo toho, aby se postavili proti oběma stranám. Čím se lišíte od McCaina? Jen platem. On za svoje válečnické blouznění má víc.
  Škoda, že neslyšíte skřípění zubů lidí, kteří mají po krk všech imepriálních přicmrndávačů. Neboť tito jsou buď skutečně pokrytečtí, nebo už natolik vybláznění propagandou, že jsou schopni z Petránka udělat agenta Putina. Prostě UI.
  Jistě by se vám líbilo, kdyby ti nestranní mlčeli. Chválabohu nemlčí. A nebudou, i když vy zřejmě budete hledat mezi řádky náznak toho, že jsou jednostranní. Neboť když vy nedokážete být nestranný, tak to přece nedokáže nikdo, že?
  FO
  March 26, 2015 v 17.51
  O. Novotnému
  napsal jste: "V onom rusko-ukrajinském konfliktu jde koneckonců o konflikt hodnot a v takovém konfliktu lze stěží zaujmout „vyvážený“, „neutrální“, „objektivní“ postoj. Pokud se o to někdo pokouší, je to marné. Že není sám nestranný, prozradí buď jeho mimika, nebo významy, které lze vysledovat mezi psanými řádky. Možná, že kdo chce být tzv. „nestranný“, měl by nejlépe mlčet."

  Takže podle mimiky poznáte... promiňte, ale s takovým přístupem se nedá rozumně polemizovat. Už chápu, proč jste tak obhajoval A. Mitrofanova, který ty s názorem, který se mu nelíbí, rovnou považuje za krysaře / krysy. Zřejmě jste z jeho mimiky nebo z toho, co bylo mezi těmi řádky o krysách, poznal, že to tak skutečně nemyslel.
  ??
  March 26, 2015 v 19.39
  S temi tzv. demokraty je to jeste horsi.
  Pan Novotny si pouze namlouva (nalhava ?), ze mainstreamova media jsou umirnena. Pro ilustraci davam odkaz na "kovaneho liberala a pravdolaskovce" Jiriho Pehe. Vyzyvat ke kriminalizaci lidi s jinym nazorem muze jen presvedceny fasista. Je typicke, ze lide casto nevedi odkud hrozi skutecne nebezpeci, protoze jim to propaganda zamlzi. Fasisticke nebezpeci nehrozi od zmatenych Vandasovych delniku. Skutecne nebezpeci hrozi od kryptofasistickych Havlovych pohrobku, mezi ktere Pehe sam sebe hrde pasuje. Demokraty jsou tito tvorove, jen pokud zni ta jejich pisnicka. Poku zazni jina, stavaji se vlky.

  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3346312


  March 26, 2015 v 20.38
  Filipu Outratovi
  Pokusy ovlivňovat to, jaké názory můžu zaznít ve veřejnoprávních médiíích byly jsou a budou, zde v Referendu se například Jakub Patočka velmi pateticky ohrazoval proti tomu, že pořad 168 hodin ironizuje Matěje Stropnického, mám dojem, že v té věci byla dokonce podána stížnost radě ČT. (S tím, že se ten pořad se nepovedl, souhlasil např. i Erik Tabery, ale zakazovat blbost? O to se jako cenzor pokoušel Dobrovský, to byla ovšem osvícenská cenzura z dob, kdy i katoličtí kněží věřili v rozum).

  Občané samozřejmě můžou protestovat proti tomu, aby vojska NATO vtrhla do Ruska, pokud jim tato hrozba připadá akutní. Nějaký doklad o tom, že by jim to někdo chtěl zakázat, jste nepředložil.
  FO
  March 26, 2015 v 22.12
  Jiřímu Kubičkovi
  Cílem mého článku bylo asi nejvíc zdůraznit to, že protesty proti konvoji NATO nejsou nutně aktem zrady nebo nějaké ruskými penězi placené páté kolony, ale občanským postojem, byť s ním samozřejmě lze nesouhlasit a rozhodně proti němu lze protestovat.

  Uvedl jsem již v předchozím příspěvku doklady pro to, že jsou přinejmenším náznaky v tom smyslu, že by se svoboda slova tam, kde to lze - tedy zejména ve veřejnoprávních médiích - měla omezit v tom smyslu, že některé názory a jejich nositele tam nebudou pouštět. Budu rád, pokud jsem maloval čerta na zeď a nic podobného nehrozí.

  K veřejnoprávním médiím - je příznačné, že někoho znepokojuje, že se tam nebezpečně často objevují proruské postoje (Petránek), jiným zase vadí to, že je tam jednostranný pohled z druhé strany, jen protiruský. Tak je to zřejmě nakonec správně a v pořádku, řekl bych.
  ON
  March 27, 2015 v 10.54
  Panu Outratovi
  Ve svém příspěvku jsem řekl, že se mi zdá, že zaujmout v ukrajinsko-ruském konfliktu „nestranný“ postoj je stěží možné a dodal bych, že se mi to zdá dost nezodpovědné. V tom konfliktu jde o hodně. Stejně tak mám zkušenost z diskusí s lidmi, kteří se mne snaží verbálně přesvědčit, že právě oni jsou nestranní, tak kromě pozorného sledování, co vlastně říkají, i jejich mimoverbální komunikace je často usvědčuje, že to jen hrají, nebo si to namlouvají. Na tomhle si nadále trvám. I na tom, že v tzv.. mainstreamových médiích (každý den z nich mám ráno svodku, kterou musím prostudovat) se vyskytují v bohatém počtu názory všech názorových bloků. Jistě ne nevyváženě. Také jsem řekl v jiné souvislosti (vítání amerického konvoje), že ať už je někdo, jednoduše řečeno, pro-ruský nebo pro-západní, většinou nejde o krystalicky čisté postoje, ve kterých absentuje kritika toho, komu se straní. Mohu být pro-západní a přitom velmi kritický k Západu. A naopak, mohu být pro-ruský a přitom kritický k Rusku. Takhle se k tomu staví podle mne většina těch, co nepropadají fanatismu, před kterým jsem v závěru příspěvku varoval. Bohužel mne opět přesvědčily některé způsoby reakce, že tenhle fanatismus, obsahují a lze dobře analyzovat proč. A poslední poznámka: Možná bych Vám věřil, že se snažíte být opravdu poctivě nestranný, kdybyste alespoň nepoužil ten odkaz na Mitrofanova. Vyjádřil jsem se k tomu v jiném příspěvku. Vy jste ho buď, nečetl, anebo si ho přečtěte pořádně. Autor nepřirovnává ke krysám ty, kteří mají pro-ruské postoje, ale ty, kteří sní o režimu, který by s těmi, kteří je nemají, pořádně zatočil. S tím souhlasím. Buďme rádi za pro-ruské, buďme rádi za pro-americké i jakékoli další protikladné postoje, protože buďme rádi, že máme demokracii a svobodu slova, která to umožňuje. Pravda, demokracii nedokonalou, svobodu slova „neyvváženou“. V Rusku dnes nemají ani to a mnozí to považují za ctnost. Kdo před tímhle zavírá oči a utíká se k domnělé nestrannosti, tak ten, kdo to myslí s demokracií vážně, nemůže vůči tomuhle zůstat nestranný.
  FO
  March 27, 2015 v 11.48
  Pane Novotný,
  díky za vysvětlení, je vždycky dobře, když se v diskusích věci důkladněji vysvětlují, mnohé neshody se mohou ukázat jako ve skutečnosti neexistující.
  Souhlasím s tím, co píšete. Pokud jde o Mitrofanovův článek, já osobně mám problém vůbec se samotným přirovnáním lidí ke krysám. Podle mě to jen zhoršuje už tak drsný prostor mediálních diskusí. Já bych to nepoužil, asi ani kdyby mi někdo psal to co Mitrofanovovi. Ale jistě může psát co chce a jak to chce. Podle mě "krysí diskurs" zkrátka k ničemu dobrému být nemůže.
  ??
  March 27, 2015 v 14.01
  Myslim, ze pan Outrata ten clanek cetl a pochopil.
  " Autor nepřirovnává ke krysám ty, kteří mají pro-ruské postoje, ale ty, kteří sní o režimu, který by s těmi, kteří je nemají, pořádně zatočil." -Novotny

  " A jako vždy vedou tyto tvory obratní krysaři, kteří se na rozdíl od nich pohybují otevřeně za denního světla."-Machacek

  Ja jsem si kdysi naivne myslel, ze analytici analyzuji fakta, ne ze je ideologicky upravuji. Ale ja jsem jenom hloupy hornik, budiz mi to tedy odpusteno.
  March 27, 2015 v 15.13
  K konečném důsledku to rozštípl pan Kuchejda.
  Ne fakta, ta roli nehrají, ale ideologie. NATO věřte, soudruzi. Či Putinovi.
  S fakty by fanoušci také daleko nedošli. Neboť ty jasně ukazují, že se jen páni perou o koryta. Boj o demokracii? To nemůže vážně říci nikdo. Stačí se podívat, jak Ukrajinu ruinují za poslední rok oligarchové a jak se do kořisti zakousli nenasytové z USA a EU.
  Ukrajinci skončí, bohužel, mnohem hůře než my. Až budou vysátí, tak je nikdo do EU nevezme, ta neufinancuje sama sebe, ne tak ještě další tak velké závaží. Rusové sice udrží nějaké předpolí, ale také je to příjde na těžké peníze. Takže qui bono se vše děje, je nabíledni. Kdo si na tom mastí a namastí kapsu, za podpory "našich" analytiků, se, díky "nestranným mediím" většinová společnost nedozví. I když tuší. A aby si moc nevyskakovala, dá se jí najevo, že by si svou nevůli mohla pořádně odskákat. Omezením svobody slova počínaje.
  Ta spojitost s I.světovou se nabízí čím dál víc. Páni chtějí zisky a pěšáci se kvůli nim zabíjí. A když se jim do toho nechce, když nechtějí souhlasit se stupňovám napětí, dostane se jim výhrůžek typu: von se vám ten konvoj nevyplatí!
  March 27, 2015 v 15.23
  A co se týká toho nadšení z protiruského tažení, které je nám předepisováno,
  není od věci podívat se, jak se neliší současný "novinářský" slovník od těch nedávných. http://blisty.cz/art/41210.html
  MP
  March 27, 2015 v 20.07
  Otovi Novotnému
  "Upřímnost ode mě žádat můžete, nestrannost ne."
  Goethe

  Myslím, že hodnotíš česká media příliš vstřícně. Podle mého názoru selhávají. Tristním a nebezpečným způsobem.
  Pochopitelně máš pravdu, nemá smysl nasazovat si povinně masku nestrannosti, z pod které bude trčet jednostrannost osobního přesvědčení jako šídlo z pytle. A určitě mi nevadí, že z každé Mitrofanovovy věty o ukrajinské krizi poznám, kde stojí a jak zkázňuje své vášně do míry právě ještě přijatelné. Naopak, důležité je, že je zkázňuje, že se ve vší té zaujatosti vyslovuje věcně a že dbá na to, aby psal v rubrikách, které větší emotivní nasazení připouštějí.
  Co mi ale vadí, je celková situace mediálního prostoru, radostná účast na mediální válce a masivní nadvláda polarizační optiky a přepisování ukrajinské krize jako střetnutí západu a východu, přičemž causerie z oblastí bojů, které předvádí dojímavé projevy vhodně zvolených trpících obyvatel, nejenom že nijak nezmírňují to přepisování Ukrajiny na abstraktní pole střetu dvou světů, ale naopak.
  Píšeš o svých obavách z fanatismu, ale provoz českých medií téměř neposkytuje prostor pro jiná, než fanatická stanoviska. Nemyslím, že by tomu tak bylo pro nějaké perfidní sklony novinářů či majitelů medií, je to spíše důsledek neprofesionality.
  Ona ta polarizační stanoviska jsou takříkajíc zadarmo, přehledná a snadno se do nich skládají informace, není přitom třeba nějak usilovat o pointu či napětí, to obstará polarizační (proruské či proamerické, vsjo rovno) pozadí. Čtenářské publikum se tím exituje a zároveň se mu poskytuje předžvýkaná, infantilní duševní strava. Vzniká tak klima, ve kterém diferencovanější a komplexnější přístup nemá příliš šanci, taková Petriho miska na pěstování pisatelů typu Pehe -- s vždy nepřekvapivým, ideologicky futrovaným a formálně přijatelně provedeným výstupem (měl bych pro rovnováhu uvést někoho z druhé strany, ale tak čistý typ mě nenapadá).
  Bohužel, k takové polarizační a vyprazdňovací rétorice patří i Tvé prohlášení, že v rusko-ukrajinském konfliktu jde koneckonců o konflikt hodnot. Jakých? Rusko i Ukrajina jsou formálně prezidentské demokracie, fakticky ovládané oligarchickými strukturami. A samotnou ruskou strategii lze bez problémů popsat jako doktrínu regionu, ve kterém sice formálně existují suverénní státy, fakticky ale hegemon daného regionu nestrpí zásahy cizích mocností kombinovanou se zmraženým konfliktem na nejistém okraji impéria. Ani tu doktrinu – až příliš analogickou s Monroovou --, ani koncept zmraženého konfliktu přeci nebylo třeba vymýšlet až pro popis současné ruské pozice. Rusko se chová jako doposud každé impérium v dějinách. Hnusně, ale pragmaticky. Nejde o hodnoty, ale o moc.
  March 27, 2015 v 21.56
  "Extrémy na obou stranách"
  Odsuzovat "extrémy na obou stranách" je oblíbená a obzvláště naivní pozice v tomto diskurzu. Obsahuje nereflektovaný předpoklad objektivního středu, který je implicitně definován pozicí mluvčího.

  Zde v Referendu oblíbený žánr je vybrat pikantní extrémní stanoviska na protiruské straně a svou vlastní pozici nedefinovat. Viz například článek Jiřího Karena: co si o současném Rusku myslí sám není ani naznačeno. Možná nic, protože ho nezajímá. Filip Outrata nám svůj názor na konvoj neprozradil.

  Martin Profant má samozřejmě pravdu v tom, že Rusko není názor, ale stát. USA se řekněme dá brát jako symbol kapitalismu, demokracie, imperialismu či čeho ještě jiného, ale současné Rusko žádný universálně aplikovatelný civilizační model nemá, jako ho měl Sovětský svaz. O žádný spor hodnot nejde.
  FO
  March 28, 2015 v 9.06
  Panu Kubičkovi
  Pro mě je extrémem na obou stranách takový názor, který ty s jiným názorem považuje automaticky za nepřátele, agenty nepřítele nebo pátou kolonu. Vidím takové pozice na obou stranách. Vaši větu o nereflektovaném předpokladu považuji, nezlobte se, za nic neříkající, respektive samozřejmou.

  Můj názor na Rusko: ruský režim považuji za špatný, ovšem takových je mnoho, i mezi našimi "spojenci". Nevidím v Rusku hrozbu pro nás ani pro jiné státy v NATO. Krym a Ukrajinu považuji za jiný případ, který není precedentem. Tento ruský režim je logickým vyústěním vývoje, na němž se podle mě nezanedbatelně podílel i Západ.

  Ke konvoji se stavím zhruba takto. Mnohem raději bych viděl konvoj silné koordinované evropské armády. K politice Spojených států mám výhrady. Proto budu rád, pokud by někdo tyto výhrady srozumitelně dal najevo protestem v rámci průjezdu konvoje.
  ??
  March 28, 2015 v 10.50
  "Rusko se chová jako doposud každé impérium v dějinách"
  "V onom rusko-ukrajinském konfliktu jde koneckonců o konflikt hodnot " - Novotny

  "O žádný spor hodnot nejde." - Kubicka

  " Nejde o hodnoty, ale o moc." - Profant

  Tri lide , dva nazory. Zajimavy je pristup p. Kubicky. USA, jako symbol imperialismu , je pro nej prijatelny civilizacni model ? Rusko je masmedii zobrazovano jako imperialisticky stat, to by tedy melo znamenat (dle p. Kubicky), ze ma rovnez civilizacni model. Je stejny civilizacni model v pripade Ruska neprijatelny ? Proc p. Kubicka ?

  Novotneho hodnoty jsou rovnez zajimave (" Pravda, demokracii nedokonalou, svobodu slova „neyvváženou“). Demokracii jak tady rad poukazuje p. Polacek meli uz v Atenach. Samozrejme ne pro otroky. Analytik by si mel vsimnout, ze blok pod "vedenim" USA uz od zhrouceni SSSR sleduje tento "demokratizacni smer" (likvidace odboru, statniho sektoru ekonomiky, smlouvy NAFTA, TTIP, neomezene financovani politickych stran v USA korporacemi, Patriot Act...). On se timhle smerem pohybuje stale, ale pad SSSR to samozrejme usnadnil.

  Byl to pad jineho (konkurencniho) modelu. A jsme u podstaty veci o dobro a zlo opravdu nejde. Jde o to , zda zvitezi jedna strana ktera pak prosadi jakysi "monopolni civilizacni sytem". Ze existence monopolu na pravdu neni prilis sympaticka vime, meli jsme moznost si to vyzkouset. Jenze tenkrat jsme meli i nadeji (vedeli jsme, ze nedaleko nas jsou jine systemy a dokonce se tam dalo utect). V pripade jedineho systemu vlastne padne nadeje. Pridavam postreh cloveka, Ktery stravil radu mesicu v USA a projel je z vychodu na zapad a spet. " Ti lide "na venkove " jsou takovi bez nadeje, je jim stale opakovano, ze ziji v nejlepsim a nejsvobodnejsim state sveta a nic lepsiho neni. Neni kam uprchnout. My v Evrope mame vyber s mnoha ruznych modelu a to nas dela otimistictejsi, mame kam odejit ". Osobne zastavam princip rovnovahy, vitezstvi jedne jedine ideove strany (kterekoliv), je cesta do pekla. Analytik by to mohl vnimat.  March 28, 2015 v 11.30
  Filipu Outratovi
  Obsahem protestu proti konvoji zcela jistě nebudou jen výhrady k politice Spojených států. Bude to podpora geopolitických cílů Ruska. Doufejme, že opravdu pobaltským státům od Ruska nic nehrozí, otázka je, zda to není díky tomu, že jsou v NATO. Ještě jistější je ale to, že se NATO nechystá vtrhnout do Ruska. USA jsou jistě agresivní velmocí ale na Rusko útočit nebudou. Představa, že Rusko je Západem ohroženo vojensky je součástí ruské válečné propagandy.
  March 28, 2015 v 11.45
  Civilizační modely
  V době studené války byl Sovětský svaz alternativním civilizačním modelem k tomu západnímu, protože byl universalistický. Dnešní Rusko v tom, v čem se od Západu liší takový universálně aplikovatelný model nepředstavuje. Alternativou k Západu je možná spíše islámský svět, islám je universalistický i když je fakticky rozdělen daleko více než euroamerická civilizace.
  March 28, 2015 v 12.23
  Já s průjezdem amerického konvoje nesouhlasím. Je totiž demonstrací moci, která tím chce naznačit: "Tahle země patří do naší sféry vlivu."
  Je velmi pravděpodobné, že v budoucnu nezůstane jenom u průjezdu.
  Pan Outrata se ovšem nemusí bát, že bych šla na vojáky házet vejce nebo ještě něco horšího, protože takové jednání je mi cizí.
  KV
  March 28, 2015 v 15.32
  Paní Hájková, není nějaké "my" a "naše sféra vlivu" a Česká republika jako jednotka, která stojí mimo (proti?) tomuto "my". A navíc nějak tak pasivně.
  Česká republika je totiž součástí tohoto "my". Toto "my" tvoří země, které přistoupily k Severoatlantické smlouvě. ČR přistoupila k Severoatlantické smlouvě (všimněte si toho aktivního slovesa - připojila se k smlouvě, nebyla anektována atp.).
  "My", ČR jsme součástí (už 15-16 let) této "sféry vlivu" a aktivně se podílíme/ ČR se dlouhodobě podílí na vykonávání toho, k čemu jsme se (ČR) smluvně závázali.
  Jak už napsal hned zpočátku diskuze pan Horák, zůstává záhadou, proč zrovna teď se vyskytují tak velice hlasité, ale silně menšinové hlasy proti aktivitám NATO.
  March 28, 2015 v 16.20
  Pane Vojto,
  já chápu, že Česká republika nestojí mimo. Ale co já s tím? Už jsem přece napsala, že nehodlám házet vejce, že zůstávám jen u toho slovního vyjádření...
  Musím koneckonců přiznat, že mně osobně vyhovuje bydlet spíš na tom Západě než na Východě, to je fakt. Ovšem je tomu tak zejména proto, protože tady opravdu nikdo nemusí předstírat žádné vlastenectví, čili to, že nějakým způsobem "prožívá státnost" (jak se o tom ve vedlejší diskusi vyjádřil pan Unger).
  A pak - pořád ještě tak nějak vskrytu doufám, že ten západní kapitalismus možná skončí dřív než ten východní. Tedy že tady jednou přece jenom bude socialismus.
  Až tady ten socialismus bude, pak možná tento stát (nebo Evropu) budu považovat za svůj/svou.
  MP
  March 28, 2015 v 17.04
  Karlovi Vojtovi
  Průjezd amerického konvoje není aktivita NATO. Ostatně, jak jistě víte, závazky v NATO sahají k pomoci v případě válečného napadení členské země, ne na(d)to.
  Jistě, Česká republika šla opakovaně vysoko nad své závazky a účastnila se několika koaličních tažení. Se zjevným souhlasem většiny občanů a bez razantního odporu nesouhlasící menšiny (v tom jsme byli spíše výjimkou než pravidlem). Ta spanilá dragounská jízda mi nijak nevadí, ale nebaví mě,, když poslouchám od příslušného ministra, že vlastně zpochybňujeme svoji podporu NATO, když nejdeme všichni tu stovku oplechovaných rakví na kolech vítat s mávátky.
  KV
  March 28, 2015 v 18.40
  Pane Profante,
  členství v NATO a závazky z něj vyplývající značně přesahují tu omílanou"pomoc v případě válečného napadení členské země". Členství v NATO nejde zredukovat jen na ten článek 5 Washingtonské smlouvy.
  Je tedy také mylné domnívat se, že ČR dělala a dělá opakovaně něco "vysoko nad své závazky", natoži těmi vojenskými operacemi a misemi.
  Naopak ČR má - jako mnohé jiné členské země - vůči NATO své restíky.
  Ve svém příspěvku jsem se ohradil proti odporu, který ČR staví do jakési pasivní pozice "my" vs. "oni".
  Nevšiml jsem si ale, že by kdokoliv měl nebo musel vyjadřovat svoji podporu mávátky. Takový výrok ministra jsem nezaznamenal, i když ho ministr mohl vypustit z úst - a pak by mne tím také nadzvedl ze židle, protože nedobrovolných účastí v mávátkových průvodech jsem si užil nadmíru.
  March 29, 2015 v 10.22
  Pane Vojto a co já?
  Já jsem proti členství v NATO /na které se mě, ani další občany ostatně nikdo neptal/. A tedy necítím, že bych vůči NATO měl jakýkoliv závazek. A nepotřebuji rovněž tak, aby mě NATO chránilo v případě, že by nás napadli vídenští číšníci, podporovaní na křídlech jejich kabaretními subretami, jak to kdysi podobně vyjádřil Jan Procházka.
  A nemám tudíž vůči NATO, stejně jako většina obyvatel, žádné restíky. Rakušané a třeba i Švýcaři jsou neutrální a že by je to nějak poznamenávalo, že by je to činilo zranitelnými, jsem si nevšiml.
  Domnívám se navíc, že tato manifestace síly je úplně na prd. V době, kdy se podařilo přijmout jakési mírové dohody, je to přímo zlovolná záležitost. My bychom měli tyhle válečné šílence hnát bičem a ne jim vyjadřovat podporu!
  JK
  March 29, 2015 v 10.27
  Není to naopak?
  Bývalý diplomat Miroslav Pohlreich v Parlamentních listech upozorňuje, že průjezd konvoje je naopak v ROZPORU se Smlouvou NATO, ve které se v článku jedna mluví o tom, že se jednotlivé země zavazují „zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou“.
  MP
  March 29, 2015 v 11.28
  Karlovi Vojtovi
  Já psal o smlouvě, kterou jsme podepsali, nikoli o představách velení NATO.
  KV
  March 29, 2015 v 12.51
  Panu Ševčíkovi:
  Pane Ševčíku, nejste stát. Jste občan. Jste občan státu, který v době podpisu smlouvy fungoval na principu zastupitelské demokracie (a až do dneška tak stále funguje). Takže i když třeba právě Vy nejste stoupencem NATO, Vaši spoluobčané rozhodli, že je budou zastupovat činitelé, kteří stoupenci NATO jsou. Proto ČR k Severoatlantické smlouvě přistoupila. Pravý čas na ofrky byl v roce 1999.

  Panu Profantovi:
  Mýlíte se, smlouva, ke které ČR přistoupila, prostě není jen článek 5 Washingtonské smlouvy. (Nicméně zrovna ten byl evokován např. pro vojenské nasazení jednotek NATO v Afghánistánu.)

  Panu Karenovi:
  Můžeme se bavit o tom, nakolik je průjezd konvoje "hrozba silou" v rozporu s následujícím (čl. 1 SA smlouvy):
  "Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteni, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů."

  Těch podmínek a vztahů je hodně, průjezd konvoje však např. zrovna OSN jako "hrozbu silou" neodsoudilo. Žádný stát, který je členem OSN, také (zatím) nepřinesl průjezd konvoje jako bod, který je potřeba projednat (odsoudit?) jako "hrozbu silou".
  March 29, 2015 v 17.23
  Co je hrozba silou?
  Docela by mě zajímalo jestli se Miroslav Polreich a Jiří Karen domnívají, že USA vyhrožují Rusku útokem? Nebo považují za hrozbu silou i to, pokud USA dává najevo úmysl bránit členské státy NATO před útokem?

  Podle Jiřího Karena Petruška Šustrová, Jan Urban a další navrhovali zaútočit na Rusko ("Hrr na Rusa", jinak by ten článek asi nazval "Pozor na Rusa", což by těm jeho citacím odpvídalo lépe). Já jsem tam nebyl, tak to nedokážu posoudit.
  March 30, 2015 v 10.09
  Pane Vojto,
  máte velmi, velmi zvláštní představu o zastupitelské demokracii. Asi jste si to nějak smíchal s předešlým režimem, neboť mi upíráte jednak právo na protest, jednak si myslíte, že rozhodnutí "mých spoluobčanů, kteří rozhodli, že je budou zastupovat činitelé, kteří stoupenci NATO jsou" je tu navěky, stejně jako naše láska k Sovětskému svazu.
  Ne, vážený pane. není to tak.
  March 30, 2015 v 10.16
  Být loajálními členy NATO
  Objektivitu v této vyhrocené situaci bych jen chválil, pokud by jí někdo z nás byl opravdu schopen. Snad se alespoň (mnozí z nás) snažíme.

  Doporučoval bych ale širší pohled na věc: zahraničně politický s ohledem na geopolitiku - to jest na naši pozici ve střední Evropě a možnosti dlouhodobé existence našeho svobodného státu. V moha příspěvcích nacházím v pozadí, snad i neuvědomnělou, iluzorní představu neutrality. Českého "Švýcarska" hrdých občanů, kteří drží pospolu a sami se ubrání agresi z jakékoliv strany. Abych nebyl úplně neadresný, v posledních příspěvcích tuto iluzi vyjadřuje pan Luděk Ševčík (Pane Vojto a co já? Neděle, 29.Března 2015, 10:22:52) a její známky nacházím i v původním sloupku pana Outraty.

  Iluzi jsem popsal tak, aby její nereálnost byla zřejmá. Má-li někdo realističtější představu neutrálního Česka, rád si ji přečtu. Jsem přesvědčen, že naše současné členství v NATO, spolu s příslušnou závislostí na USA ('silná koordinovaná evropská armáda' je zatím také iluze, pane Outrato), je nejméně nebezpečná a nejvice svobodná reálně možná varianta naší zahraniční i vntitropolitické situace. Myslím, že bychom si to měli uvědomovat a jednat podle toho - být loajálními členy společenství, která nám mír a svobodu umožňují již dlouhých rekordních(!) dvacet pět let.
  March 30, 2015 v 11.10
  Pane Rychetníku,
  ve VS jsme byli déle a nemuseli jsme ani jezdit s někým bojovat za naše hranice. Neměli jsme zůstat tedy raději loajální vůči ní?
  PS. A proč by neutralita měly býti iluzorní? Jen proto, že to tvrdíte, nebo je to možno něčím průkazným podložit? Díky za Vaši odpověď.
  FO
  March 30, 2015 v 11.46
  Panu Rychetníkovi
  Mohu se zeptat, co všechno se podle Vás vejde do výrazu "loajální člen NATO"? Souhlasit a podporovat všechny aktivity všech členů NATO, nebo jen některé? Pro mě je zásadně důležitá otázka zachování možnosti zaujmout v odůvodněných případech vlastní postoj, třeba i jiný než je postoj spojenců včetně USA.

  Pokud jde o "iluzi silné evropské armády", asi to opravdu není zatím příliš reálné. Také jsem, jak si snad povšiml, psal v kondicionálu. Obecně si ale myslím, že když už se v této části světa má opět víc zbrojit, což je zřejmě bohužel nevyhnutelné, ať se posilují a koordinují především evropské oddíly. Peněz a obyvatel na to má Evropa dost.
  March 30, 2015 v 13.14
  Odpověď panu Ševčíkovi
  Nebyli jsme svobodnými členy Varšavské Smlouvy; 'spřátelená vojska' nám to předvedla v srpnu 1968 a Sovětská vojska to potvrzovala až do roku 1990. Vnitřně jsme také nebyli svobodní, to snad není potřeba prokazovat.
  Proč je naše neutralita v současnosti iluzorní? Protože nemáme ani vnitřní jednotu ani pevnost a ani nejsme ochotni (připraveni!) a schopni se ubránit. Neutralita zajištěná pouze smlouvami není spolehlivá, velmoci smlouvu dodržují pouze pokud jim to vyhovuje.

  Příklad Švýcarska je poučný: Švýcaři dodržuji zákony a jsou na to hrdí; všeobecná občanská kázeň upevňuje stát. Mají brannou povinnost a záložáci chodí na cvičení až do středního věku - myslím, že to je do 45 let věku. Zbraň má každý doma a chodí si zatrénovat na střelnici vedle obce. Nevím, zda je to povinnost, možná, že se organizují ostrostřelecké soutěže. Země je provrtaná tunely s protiatomovými kryty a nástrahami na potenciálního útočníka. Takto zajištěná neutralita má svou váhu. Útočník by sice mohl zemi zničit atomovými zbraněmi, ale obsadit by ji nedokázal.

  Navíc ovšem ve švýcarských bankách ukládají jmění politické elity celého světa a nemají zájem je vojensky ohrozit. Střední Evropu chce ale ovládat každá velmoc. Stručně řečeno: u nás je hezky, ale nebezpečno.

  V mnohém z nás je skryta touha po neutralitě a sympatizuji s ní. Cesta k ní je ale obtížná, vyžaduje významnou změnu myšlení a chování většiny z nás. znamená to stát se aktivními občany, kteří dodržují zákony a základní etické principy - nebát se a nekrást! Vybírat si nebo vytvořit odpovědné politické elity se smyslem pro obecné dobro. Když jsem psal knížku 'Svobodný řád' (Vyšehrad 2012), měl jsem na mysli něco podobného pro vnitřní situaci. A k tomu zajistit tu brannou stránku, řekněme na způsob Švýcarska.
  March 30, 2015 v 13.47
  Pane Rychetníku,
  jestli je něco iluzorní, je to ta vaše proklamovaná svoboda. Neutralita ne. Přeskočil jste Rakousko, vynechal jste Švédsko a další, které se vám nehodily. A že by Rakušané, v době kdy se Rakousko stalo neutrálním, na tom bylo občansky nějak lépe, než my v 89, to taky asi pravda nebude. Jestli ta změna myšlení nepřichází až nabytí té neutrality, s vědomím, že nemusíme někomu lézt do zadku?
  Po roce 89 byly sliby o rozpuštění obou paktů. Pak byly sliby o neutralitě. Sliby chyby. Vždyť i stanovy NATO, jako obranného paktu, jsou pouhé sliby, které už dávno jeho velení nerespektuje. A co se týká slibů, jak na tom tedy bylo Řecko, jako člen NATO, když jej napadli Turci?
  March 30, 2015 v 19.17
  Neutralita?
  Jen tak vyhlásit jednostranně neutralitu nemá žádnou váhu. Důležité je, zda je ta neutralita respektována mezinárodně. V Evropě jsou v tomto smyslu neutrální jen některé země, které se neúčastnily druhé světové války, Rakousko proto, že v té době neexistovalo. Finsko, Švédsko a Švýcarsko s nacistickým Německem kolaborovalo.
  MP
  March 30, 2015 v 20.09
  Jiřímu Kubičkovi
  Rakousko, protože se tak dohodly vítězné velmoci. A tvrdit o Švýcarsku a Švédsku, že s nacistickým Německem kolaborovaly, to je trochu silná káva.

  Luďkovi Rychtaříkovi
  Neutralita asi opravdu není v daném okamžiku reálný politický program. Ale evropská vojenská emancipace v rámci NATO je naopak program navýsost realistický a věcně vzato je v nejlepším zájmu České republiky a všech zemí někdejšího sanitárního pásu. Ona je sice taková dragounská jízda hezká věc a je příjemné, že americké velení věří naší bezpečnosti natolik, že ten konvoj pošle s podstavem minimalizujícím jeho obranyschopnost. Ale moc to nevypovídá o situaci opravdového ohrožení s nutností nasadit masivní armáda a taky masivně umírat. Nemyslím, že by něco takového hrozilo v dohledné době, ale spíše bych pak sázel na armádu, která brání společné hranice a nestojí o to, aby se fronta posunula až k ní domu.
  March 30, 2015 v 20.48
  Martinu Profantovi
  Švédsko dodávalo Německu železnou rudu a umožnilo transit německých vojáků z Norska po svých železnicích při invazi do Sovětského svazu. Švýcarsko vracelo židovské uprchlíky a strategické dodávky do Německa také mělo.

  Já jim to nevyčítám, jen chci pokázat na to, že státy se nestávají neutrálními jen proto, že jsou nějak lepší a mají uvědomělejší občany. Záleží také na tom, kde jste geograficky a co chtějí okolní státy, zejména státy vítězné. V tom bychom se snad mohli shodnout.
  March 31, 2015 v 1.20
  Neutralita - Loajalita?
  Neutralita?
  Ano, buďme přesnější, mluvíme o neutralitě z vlastní vůle a rozhodnutí, nezávisle na vůli velmocí (nikoliv proti jejich vůli), a zejména o schopnosti neutralitu a samostatnost státu dlouhodobě ubránit. Tvrdím, že vnitřní pevnost státu, která je dána občanskou vyspělostí obyvatel a vyspělou politickou kulturou zejména elit, je rozhodující. Jako příklad jsem uvedl Švýcarsko, protože je to také republika a trochu ho znám. Ale Švédsko by v mnoha ohledech posloužilo také dobře.

  Evropská vojenská emancipace v rámci NATO?
  Souhlasím, pracujme pro ni a na ní.

  Loajalita?
  Toto je širší otázka. Především bych se snažil vyvarovat antiamerikanismu. V poslední době dostávám maily, jejichž smyslem je antiamerikanismus vyvolat. Mnoho takového materiálu je na portálu AE News (American European News), který se představuje jako "nezávislý internetový zpravodajský portál připravovaný českými a slovenskými krajany žijícími v Holandsku, Rusku a v USA". V lednu to byl zajímavý rozhovor s americkým "rezidentem", bývalým příslušníkem vojenské kontrarozvědky. Uvádím adresu, protože dává představu o obsahu. Rozhovoj se na ní však již nenalézá, buď byl někam přesunut, nebo smazán.

  Ackoliv něco z toho, co říkal neznělo zase až moc nepravděpodobně, pozadí zdroje je jasné: stará STB a tajné služby, které tradičně intenzivně pracovaly s dezinformací a ideovou manipulací.
  Celkový záměr bych viděl v souladu s představami Euroasie Alexandra Dugina, které formuloval ve své v Rusku vlivné knize "Základy geopolitiky". Když prezident Putin prohlásil, že 'největší katastrofou 20. století byl rozpad Sovětského Svazu', zněl upřímně. Jeho stupnice hodnot je pro mne zvrácená (světové války, holokaust, gulag byly nesrovnatelně horši podle normální lidské stupnice) a svědčí o myšlení blízkém Duginovi. Ten vlastní bod je ovšem v tom, že nezbytným krokem pro Euroasii je odpoutat Evropu od Spojených Států. Potom si ji Rusko již dokáže podřídit. Evropský antiamerikanismus je užitečným nástrojem.

  Loajalita vlastní? Chápu ji jako loajalitu vůči akcím organizace NATO. Vědomí, že jde o vojenskou obranu evropské civilizace. Neznamená slepou poslušnost. Debata s odkazem na zdravý rozum je nezbytnou součástí naší civilizace a v organizaci máme své zástupce, jejichž úkolem je v ní české názory přednést. Je ovšem naší vnitřní záležitostí do jaké míry se na nich dokážeme dohodnout a rozumně je zformulovat, naší vlastní demokratické efektivnosti. Argument, že cesta vojenského konvoje přes republiku - ať již demonstrativní nebo logistická - zvyšuje napětí, považuji za absurdní v době, kdy Rusko pořádá vojenské manévry u ukrajinských hranic.
  March 31, 2015 v 5.32
  'Vaše proklamovaná svoboda'
  Nevím, zda pan Ševčík očekává mou odpověď na svůj výkřik o 'mé proklamované svobodě', ale budiž.
  'Má svoboda' skutečně není svobodou dělat si, co se mi zachce. To by byl chaos, který se rychle zvrhává v diktaturu nejmocnějších a nejvíce bezohledných.
  'Ma' svoboda je svobodou v rámci řádu, který si spoluvytvářím spolu s ostatními co možná nejvíce demokratickým procesem. Tento řád pak dodržuji a trvám na tom, aby ho dodržovali i ostatní. Jeho součástí je tedy také mocenské vynucování řádu. Říká se tomu "republikánská svoboda".
  Možná, že pan Ševčík má na mysli třídní stránku tvorby a vynucování řádu. Ano, třídní či sociální ne/spravedlnost je důležitou součástí věci a je nutné jí brát v úvahu při tvorbě řádu. Tvorba řádu je konfliktní záležitostí a hlavní náplní politického boje v zemi. Ale nic lepšího se zatím nepodařilo vymyslet.

  Ještě maličkost pro pana Profanta: přečtěte si prosím mé příjmení.
  JN
  March 31, 2015 v 11.03
  "Nestranné" uvažování ovlivněné emocemi
  Ze zdejších článků na toto téma mám pocit, že pokud se ocitneme v situaci blížícího se reálného ohrožení, naší hlavní a asi jedinou starostí bude pokud možno co nejobjektivněji (tedy hlavně nestranně) porovnat mravní kredit potenciálního útočníka a našeho zastánce. Vyjde nám samozřejmě, že tyto mravní kredity se nijak zásadně neliší, že tedy náš zastánce v minulosti dělal a stále ještě dělá velmi špatné věci. Proto nabízenou pomoc s poukazem na vyšší morální hodnoty odmítneme a necháme se raději zmlátit! Je to přece to nejrozumnější, co v dané chvíli můžeme dělat!
  March 31, 2015 v 12.56
  Vida, pane Nusharte!
  I toto může občan vyvodit! Je pak pro něj pochopitelnější nezabývat se velkým myšlením a poslechnout vrchnost!
  Právo na protest je nezbytné uchovat.

  A ano, také bych byl raději, kdyby ta propagační kolona byla složena dejme tomu z rumunských, polských, slovenských a španělských vojáků a techniky.

  Členství v NATO je v současnosti pro ČR bez alternativy a přináší opravdu silné bezpečnostní záruky, to se nedá popřít a jak se ukázalo, česká veřejnost to tak v nesporně rozhodné většině bere.

  Takže ano protestům, ano protestům proti protestům,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ale pořádat pro americké vojáky mejdany a koncerty, to už je na mě trochu moc.

  Protože je nepochybné, že hlavní pilíř aliance, USA, mají ve své nedávné historii strašlivé skvrny.
  V prvé řadě Irák.
  Jak se upřesňují počty obětí, tak současné nejrealističtější odhady uvádí, že Američané v Iráku přímo či nepřímo zabili skoro milion lidí.
  Napíšu to ještě jednou, zvlášť:

  1.000.000 lidí.

  Naprosto zdrcující statistiky sebevražd a duševních poruch právě u amerických veteránů z Iráku nasvědčují tomu, že se to tam tehdy šeredně zvrtlo a z obrany demokracie se stala krvavá jatka.
  A Havlův (spolu)rozbíječský dopis, namířený proti tehdejšímu nesouhlasu evropských lídrů Německa a Francie, je naše hana.

  Ostatně když jsme u názorového spojenectví Německa a Francie.
  Byli poraženi v otázce Iráku.
  Byli poraženi ohledně odmítnutí Ukrajiny v NATO.
  Budou poraženi i v případě současné ukrajinské krize?

  *****************************
  http://www.psr.org/assets/pdfs/body-count.pdf
  JV
  March 31, 2015 v 15.19
  Vystřízlivění
  S panem Rychetníkem je možno souhlasit v tom, že naše členství v NATO je pro naši bezpečnost asi tím nejméně špatným řešením. Otázkou ovšem je, zda je také řešením dostatečně dobrým.

  Po r.1989 jsme v této věci na výběr neměli a nemáme dodnes. Rozpad VS byl daností, přičemž strach z obnovy SSSR se jevil logickým. Neutralita, jak správně zmínil pan Kubička, je věcí velmocí a nikoliv toho, kdo si ji přeje. Švýcarsko a Rakousko – Rakousko má k nám geopoliticky nejblíže – jsou specifickými případy, ke kterým my máme velmi, velmi daleko. (Švýcarsko má nevídanou stabilitu a z ní vyplývající bankovnictví, a Rakousko mělo v rozhodujících chvílích správné lidi na správných místech.)

  Hlavním naším současným problémem ovšem je - a je to i podstatou této diskuse -, že náš pohled na USA a na struktury, pomocí nichž uplatňuje USA své zájmy ve světe, se od roku 1989 dost změnil. Ubylo naivity, se kterou jsme na vše americké hleděli nejen zpoza železné opony, ale i řadu let po r.1989. Mezi důvody, proč k takovému vystřízlivění došlo patří všechny ty skandály související s použitím vojenské síly, mučení zajatců, špiclování kdekoho, vojenská bezpečnostní tajemství (za nimiž se skrývá darebáctví), policajtování po světě bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN a v neposlední řadě také počínání vojensko průmyslového komplexu, jehož zisky administrativě USA nejspíše nebudou lhostejné.

  Takto viděno, jistotu, že stojíme na straně dobré proti té špatné, nelze při vší dobré vůli mít. Jenomže taková strana dobrá v reálně politickém smyslu dnes v Evropě ani neexistuje. A není ani ve výhledu. Proč?

  Především proto, že možnost, která se jako zázrakem otevřela po r.1989, kdy Sovětský svaz bez násilí rozpustil vlastní impérium, byla zcela zmařena. A tady nese hlavní vinu administrativa USA, která od té doby neprosazuje všude ve světě (a tedy i zemích bývalého sovětského bloku) moc dobra a spravedlnosti (resp. lásky a pravdy, jak jsme očekávali), ale moc kapitálu. Nezapomeňme, že za vydatné pomoci místních politiků. Jak naivků neochotných přehodnotit, tak vypočítavých pragmatiků.

  S přáním všeho dobrého, Jiří Vyleťal

  MP
  March 31, 2015 v 17.48
  Jen žádné iluze o NATO
  NATO není, nebylo a nemůže být žádným ochráncem svobody a demokracie ani "západní civilizace", jak píše p. Rychetník.

  NATO vzniklo jako ochrana před sovětským komunistickým režimem a jeho expanzí a jako obránce kapitalismu a především velmocenských ambicí USA (což je vše propojeno). Některé členské státy NATO nebyly liberálními demokraciemi, nýbrž pravicovými diktaturami (Salazarovo a Caetanovo Portugalsko, Řecko za vlády černých plukovníků, NATO spolupracovalo i s Frankovým Španělskem). Členem NATO bylo i Turecko, když obsadilo severní Kypr (1974) - agrese a intervence jako hrom, a vida, nebylo z NATO ani vyloučeno, ani na něj nebyly uvaleny sankce...

  Pokud půjdeme do nejnovější doby, je bilance NATO všeobecně známá: bombardování Jugoslávie (civilní oběti, ekonomické škody, zničení televize!) a následné porušení mezinárodního práva i vlastních závazků vyhlášením samostatného Kosova, které navíc ani náhodou není multietnickým státem - kdepak zůstaly demokratické hodnoty? Dále intervence USA jakožto hlavního člena NATO v Iráku a Afghánistánu (za asistence dalších zemí NATO), v případě Iráku na základě lži a se strašlivými důsledky... A úplně nejnověji rozvrat Libye, opět se stašlivými důsledky...

  Pokud jde o ukrajinskou krizi, byla politika NATO přibližovat se k ruským hranicím a začleňovat státy, které dokonce byly po několik staletí součástí Ruska a posléze SSSR, naprosto nezodpovědným hazardem, šlo o hru s ohněm, která končí neuvěřitelným napětím a málem válkou s jadernou velmocí!
  Je těžké být loajální takovému spolku.

  A alternativa vůči NATO? Jistě ne neutralita, nýbrž kolektivní bezpečnost a mezinárodní spolupráce a vzájemné záruky, něco na způsob landfrýdů za Jiřího z Poděbrad... A že není politický nositel takového projektu, někdo, kdo by Evropu odpoutal od USA? No takový nositel v případě záchrany sociálního státu a zkrocení globálního kapitalismu není taky... Přesto jej potřebujeme jako sůl:)
  JN
  April 1, 2015 v 12.47
  Děkuji Vám, pane Ševčíku,
  za Vaše slova. Poněkud mi to připomělo Otu Černého v jeho legendárním pořadu „Co týden dal.“ Pokud jde o vrchnost, tak pro tu jsem vždy býval spíše tak trochu „tvrdým oříškem“.
  Doufám, že své příspěvky neodesíláte z té nenápadné čtyřpatrové budovy v Petrohradě a že se tedy můžete i zasmát, když to tak budete cítit.
  Pane Ševčíku, když na ty americké vojáky budeme hodní a přineseme jim dost piv, oni na nás zase naoplátku nebudou zkoušet ten svůj waterboarding. Proto bych už upaloval pro to pivo!
  JN
  April 1, 2015 v 12.49
  Strašlivé skvrny
  Mám dojem, že diskuse o tomto tématu probíhají podle určitého zavedeného schématu a bylo by dobré si toto schéma uvědomit.
  Aleš Morbicer například napsal: „ ...je nepochybné, že hlavní pilíř aliance, USA, mají ve své nedávné historii strašlivé skvrny.“
  Ano, s tím nelze, než souhlasit. Vyvolání války v Iráku na základě lživých tvrzení o zbraních hromadného ničení jednoznačně odsuzuji. Tato válka spolu s dalšími vedla k destabilizaci regionu a k obrovskému počtu obětí. Alespoň některé z těchto obětí je však třeba připsat také těm, kteří je skutečně zabili a nejen těm, kteří tuto strašlivou válku vyvolali.
  Na základě těchto i jiných velmi odsouzeníhodných skutečností pak činíme další závěry, které už ale jsou, jak se domnívám, chybné.
  Bylo by asi dobré, položit si otázku, který stát nemá ve své historii nějaké temné skvrny. Domnívám se, že velikost těch skvrn je přímo úměrná velikosti moci, jakou ten který stát disponuje. I u nás by se nějaké menší skvrny našly. Pokud bychom tedy velikost těchto provinění a selhání v minulosti brali jako negativní kritérium pro výběr spojence, DOSTANEME SE DO ABSURDNÍCH SITUACÍ (viz můj předchozí příspěvek).
  Domnívám se, že SPOJENCE BYCHOM SI MĚLI VYBÍRAT NA ZÁKLADĚ EXISTENCE SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ. Pokud se pan Ševčík domnívá, že máme nějaké společné zájmy s Ruskem, ať se tyto zájmy pokusí definovat. Myslím, že tyto společné zájmy by ale neměly být vedeny nenávistí nebo agresivitou (například „společný zájem s Ruskem srazit USA na kolena“ a samozřejmě ani opačně „společný zájem s USA srazit Rusko na kolena“).
  Podle mě z toho tedy vyplývá, že bychom se do budoucna měli pokoušet uzavírat spojenecké svazky s okolními státy, se státy střední velikosti, s kterými máme společné zájmy. Vyplývá z toho také, že Evropa (teď nemyslím evropskou část Ruska), by měla být schopna vojensky se ubránit sama. To však, bohužel zatím neodpovídá realitě a na vybudování společné evropské obrany je už docela pozdě.
  + Další komentáře