Americký konvoj a právo na protest

Filip Outrata

Členství v NATO neznamená, že každý občan ČR je povinen souhlasit se všemi kroky spojeneckých zemí. Protesty proti průjezdu amerického konvoje by měly být brány jako legitimní vyjádření občanského postoje.

Není pochyb o tom, že průjezd více než stovky vozidel americké armády přes území České republiky není jen pouhým logistickým výcvikem, ale má i značný význam mediální a propagandistický. Bylo proto zvláštní sledovat ministra obrany Stropnického, jak v Otázkách Václava Moravce vrtěl hlavou při otázce, zda kromě té ruské existuje i propaganda druhé strany. Samozřejmě že ne, žádná taková propaganda tu není, tvrdil ministr.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Drobnost, ale příznačná pro dnešní situaci. Ač zdravý rozum napovídá, že každý systém, každá vláda či velká společnost, každý mocenský blok má svou vlastní propagandu, která pochopitelně používá různé prostředky s ohledem na danou politickou, společenskou a kulturní situaci, najednou se tento zjevný fakt popírá. Zřejmě proto, aby se dalo snadněji ukázat na všechny nositele a přisluhovače té jediné existující, totiž ruské propagandy.

Není složité dešifrovat si konkrétní propagandistický význam konvoje. Vzhledem k tomu, co se nyní v prostoru střední a východní Evropy děje, se podobná akce se značným mediálním pokrytím dala očekávat. Konvoj má v tomto smyslu dva hlavní cíle. Tím prvním je ujistit obyvatele pobaltských zemí, kteří se cítí být akutně ohroženi Ruskem, že spojenci v NATO a především Američané jsou aktivně připraveni je bránit. Podobný smysl má průjezd konvoje v Polsku.

To, že Česká republika je součástí NATO, podle Filipa Outraty neznamená, že každý její občan je povinen radostně vítat konvoj vojáků americké armády. Charly J. B.B., Flickr

V České republice je ovšem situace jiná. Podobně jako sousední Slovensko je vnímána jako slabý článek NATO, s proruskými sympatiemi nejen v osobách některých čelních politiků. Zde má průjezd amerických vojáků smysl i jako jisté viditelné upozornění, že i Česká republika je součástí NATO a tedy spojencem Spojených států, bez ohledu na postoje současné hlavy státu. Čím větší publicity se konvoji dostane, tím bude toto sdělení viditelnější.

Za propagandistický — a toto slovo nemusí být nutně vnímáno jen v negativním smyslu, jde spíše o technický výraz označující cílené šíření určitého názoru — je možné konvoj považovat především proto, že jeho skutečná vojenská relevance je neúměrně nízká vzhledem k mediální pozornosti, jíž se mu dostává. Je to jistě i vojenská operace s určitým cvičným záměrem, ale především velké divadlo pro média a veřejnost daných zemí.

V emočně zjitřené situaci, k níž přispívají jak nejaktivnější „přátelé Ruska“ typu Jiřího Vyvadila, tak i někteří protirusky zaměření autoři, není jednoduché zaujmout k věci racionální a zdravě odtažitý postoj. Pro někoho již samotný takový postoj znamená zradu, zavírání očí před nebezpečím a umetání cesty pro nepřítele.

Ale přesto. To, že Česká republika je součástí NATO, neznamená, že každý její občan je povinen radostně vítat konvoj vojáků americké armády. Ale především a podstatněji, neznamená to ani, že každý občan České republiky je povinen souhlasit se všemi kroky představitelů spojeneckých zemí a zdržet se jakékoli kritiky a protestu, aby tím neposílil nepřítele. Ať už jím má být kdokoli.

Pokud by něco bylo skutečně velkou pomocí pro ruskou propagandu, pak by to bylo jakékoli omezování svobody projevu pro ty, kdo mají jiný názor, než je ten, který říká, že Rusko je dnes nepřítel číslo jedna a tomu je třeba vše podřídit. Některé náznaky v tomto směru se v českých médiích objevují, doufejme, že u nich také zůstane.

Silná slova a bojovné výkřiky nikoho před skutečným nebezpečím neochrání. Jejich „síla“ se povýtce vybíjí v potyčkách s jinými slovy, jinými názory, jak to v té nejpokleslejší podobě lze vidět na různých sociálních sítích. Pozoruhodné je přitom jedno: ti nejzapálenější protiruští a proruští diskutující si často nezadají ve vulgárnosti, s níž prosazují svou pravdu.

V otevřené svobodné společnosti, kterou ta česká je či chce být, je jediný zdroj síly: skutečně otevřené a svobodné vyjadřování nejrůznějších názorů. Protiruské i protiamerické postoje by měly být stejně vítány a dokonce chráněny, pokud jsou skutečně autentické. Pokusy umravňovat veřejnou diskusi, vést ji „náležitým“ směrem a vytěsňovat „závadné“ názory by vždy vedly pouze k dalším a ještě větším problémům.

Pokud se tedy v následujících dnech skutečně najde někdo, kdo půjde na americký konvoj hodit vajíčko, měl by být posuzován zhruba stejně jako ti, kdo loni v listopadu přišli hodit svá vajíčka na prezidenta republiky. Tedy jako někdo, kdo k vyjádření svého legitimního občanského názoru zvolil sporný, hloupý či primitivní, ale přesto ne protizákonný prostředek.

  Diskuse
  March 25, 2015 v 15.33
  západní propaganda
  mně osobě přijde přiléhavější užívat v souvislosti s šířením oficiálního úhlu pohledu západních vlád v médiích výraz "propagace" než "propaganda", neboť západní masmédia přebírají výklad svých vlád přeci jen kritičtěji než ruská nebo čínská. Každý si může srovnat například Svobodnou Evropu (RFE/RL) a kanál Russia Today (RT). RFE/RL nesporně protěžuje úhel pohledu z atlantické strany, ale objevují se zde běžně i analýzy či komentáře zpochybňující správnost konkrétních oficiálních politik. Naproti tomu na RT, který se co do záběru i rozsahu zpravodajství RFE/RL podobá, nikdo nikdy ruský politický kurz ani konkrétní kroky politiků nekritizuje.
  FO
  March 25, 2015 v 20.5
  Díky za komentář,
  souhlas v tom, že "propaganda" vypadá jinak na Západě a v Rusku. Pokusil jsem se to v článku vysvětlit v tom smyslu, že "propaganda"v jiném kontextu nabývá i jiné podoby. Řekl bych ale, že je to dáno spíše jiným fungováním společnosti a médií, než úmysly vlády. Viz případ iráckého lžiinženýra a jeho svědectví, klasická - západní - propaganda dost hrubého zrna. Ale západní média jsou zkrátka nezávislejší než ta ruská nebo čínská.
  IH
  March 25, 2015 v 22.36
  Češi a americký konvoj
  S článkem Filipa Outraty v podstatě souhlasím. Svobodu projevu a právo na protest považuji za zásadní věc. Problematiku bych chtěl komentovat následující způsobem.
  Podle renomované agentury STEM/MARK nevadí průjezd amerického konvoje přes naše území 82% dotázaných, 17% ano. Dokonce mezi voliči KSČM prý převládají v poměru 2 : 1 lidé, kteří nemají námitek. V anketě na serveru Novinky (spíše levicovém) se z více než 40 tisíc zúčastněných vyslovilo jen necelých 31% proti průjezdu. Procento souhlasících převyšuje dlouhodobou podporu našeho členství v NATO. Není divu. Zaprvé se po dlouhé době ukazuje, že tato organizace může činit pozici ČR a okolních zemí zabezpečnější. Zadruhé průjezd konvoje armády USA je akcí, jež se podstatněji neliší např. od Dnů NATO, jaké probíhaly za velké návštěvnosti na letišti v Mošnově.
  Je mi trochu záhadou, proč odpůrci amerického konvoje na našem území (a asi skoro všeho amerického) poněkud krátkozrace začali s mobilizací. Možná spoléhají na obavu Čechů z eskalace napětí, možná chtějí kout železo, jež se jim zdá být žhavé. Nevím, zda dělají ze svého hlediska dobře. Jistě, Češi nejsou žádní aktivisté či jestřábi. Jestliže ovšem budou ze všech stran slyšet, že u nás je lidové mínění hodně jiné než v Polsku či v Pobaltí, mohou dát projednou rázně najevo, že výrazu jiné mohou dát překvapivý obsah.
  FO
  March 25, 2015 v 23.20
  Vážený pane Horáku,
  myslím, že jste vystihl dost přesně, k čemu dochází. Aktivity lidí jako je J. Vyvadil přispívají bezesporu k mobilizaci sympatií pro americký konvoj a kritické hlasy upozorňující na problematické stránky mnoha angažmá USA v současnosti se budou jevit jako hlasy pomatenců nebo zaslepenců.
  Přesto by podle mého názoru byla nějaká protestní akce věcně upozorňující na negativa americké politiky prospěšná, i když za současné situace je asi nereálné něco takového očekávat. Málokdo by do toho "šel" po boku Vyvadila a podobných přátel Ruska.
  March 26, 2015 v 9.0
  Vážení přátelé Ruska a vážení přátelé USA!
  Já nechci, aby jste si ukazovali svaly a nás ostatní nutili zapojit se do panské konfrontace. Ať ale nepíšu za někoho jiného. Mě osobně vadí, když se vyvolávají konflikty, kde kvůli nějakým imperiálním ziskům musejí umírat nevinní lidé, kde ti, kteří přežijí, zůstanou často bez domova, bez šance na slušný život, který alespoň trochu před tím měli.
  Vážení, i když velmi naivní příznivci jedné či druhé strany. Pokud máte sociální cítění, zkuste alespoň pochopit, že ani na jedné straně současného konfliktu se nehraje pro ty dole. Že jediné, co v tomto směru můžete dobrého udělat, je házet cokoliv na kterékoliv tanky. Ani jedny z těch současně použitých nejsou mírové, ani jedny nejsou použity pro dobro věci.
  A jen ty, kteří kterékoliv takovéto tanky vítají, je možno nazvat pomatenci nebo zaslepenci.
  Pokud tohle nejste schopni pochopit, běžte všichni do háje! Už bylo dost takových užitečných idiotů, jako jste vy!
  March 26, 2015 v 9.0
  Není ten článek zbytečný?
  Článek mi připadá trochu zbytečný. Právo na protest nikdo nezpochybňuje, přinejmenším Filip Outrata žádný hlas tohoto druhu neuvádí. Samozřejmě má také každý právo protestovat proti protestu. Chce snad autor zpochybnit toto právo?
  FO
  March 26, 2015 v 11.40
  Vážený pane Kubičko,
  nemyslím, že je článek zbytečný. Jen v posledních dnech a týdnech jsem zaznamenal několik podobných hlasů, pokud je chcete vyjmenovat, pak je to čerstvý člen Babišova mozkotrustu Jan Macháček http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/jan-machacek-jak-celit-ruske-propagande--1467676 - výzva k cenzuře internetu, k omezení názorové pestrosti veřejnoprávní tv, podobně A. Tolčinský (v rozhovoru na PL) http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Omezit-svobodu-slova-na-obranu-pred-propagandou-Ruska-Bude-to-nezbytne-nutne-rika-rozhlasovy-expert-Alexander-Tolcinsky-363208 - nějaké omezení svobody slova v této věci považuje za nezbytné. Jako příklad uvádí vystoupení Jana Petránka - zřejmě by podle těchto bojovníků proti ruské propagandě měl mít nestor české žurnalistiky zákaz vstupu do veřejnoprávních médií... jistě, jsou to ojedinělé hlasy, ale stejně mě to znepokojuje.

  Právo na protest proti protestu samozřejmě nezpochybňuji, to je snad jasné.
  JV
  March 26, 2015 v 11.40
  Symbolika průjezdu vojenského konvoje USA
  Průjezd konvoje armády USA má - vedle jiného - také svoji symbolickou výpověď. Symboly vždy cosi vypovídají o stavu podvědomí člověka.

  Pro někoho je to symbol stání na správné straně proti té špatné - rozumějme té ruské.

  Pro dalšího pak symbol imperialismu, tentokrát imperialismu, který pro své cíle užívá ekonomické stimuly. Novějšího typu imperialismu, jenž se střetává se starším imperialismem zeměpanství.

  Dodejme, že ČR vstupovala do NATO jako do organizace obranné. Na to se dnes zapomíná.
  A ještě něco: při rozšiřování NATO o státy východní Evropy bylo mohutně Rusku přislibováno, že se NATO nebude přibližovat k jeho hranicím. V NATO jsou dnes všechny pobaltské státy…

  Jiří Vyleťal
  JP
  March 26, 2015 v 12.41
  Jak to bylo s tím slibem NATO?
  Nutno připomenout, že onen tvrdošíjně se udržující mýtus o údajném slibu ze strany NATO, že se nebude dále rozšiřovat směrem k ruským (sovětským) hranicím, opravdu nemá - téměř - žádnou oporu v realitě.

  Takováto úvaha sice zazněla, v jednáních západních představitelů s Gorbačovem o osudu tehdejší NDR - jenže, v té době ještě existovala celá Varšavská smlouva, jejíž hranice se ovšem i nadále bezprostředně dotýkaly té z NATO. A nic nenaznačovalo, že Varšavská smlouva by se měla tak náhle rozpadnout. Jinak řečeno: jednalo se jenom a výhradně o to, jestli vojska NATO budou moci svou přítomnost rozšířit na území východního Německa.
  A k tomu je ještě nutno připojit, že takový slib nakonec nikdy nebyl dán, ani písemně ani ústně. Jak řečeno, taková úvaha sice v rámci jednání padla, ale byla nakonec definitivně vetována americkým prezidentem.

  Takže, ještě jednou: žádný takový slib o "nerozšíření NATO" směrem k ruským hranicím dán nebyl; a to že se tato organizace nakonec takovýmto způsobem rozšířila, byl celkem vzato přirozený proces, kdy jednotlivé státy dřívějšího sovětského mocenského bloku dospěly k názoru, že jim bude bezpečněji pod ochranou této obranné aliance. A ze strany NATO celkem vzato neexistoval nějaký zásadní důvod, proč tyto jejich žádosti odmítnout. (S výjimkou Ukrajiny, jejíž žádost byla fakticky uložena k ledu.)
  FO
  March 26, 2015 v 13.10
  Díky Jiřímu Vyleťalovi
  za doplnění o symbolickém významu konvoje - to je asi nejvýstižnější vyjádření.

  Jen bych nesouhlasil v tom, že americký imperialismus lze ztotožnit pouze s ekonomickou stránkou. Vždy používal a používá i dnes také zcela tradiční mocenské prostředky, viz např. pokus o puč ve Venezuele, odůvodnění irácké invaze atd. Zeměpanství už není v původním smyslu přímé nadvlády, ale má rafinovanější podoby.
  + Další komentáře