Profil čtenáře:
Oto Novotný

ON
Profese: politický analytik
Sakra, zapomněl jsem na klasika. Nejsem sice marxista, to ani on nebyl, ale některé jeho myšlenky přímo miluji: "Společenský život je v podstatě praktický. Všechna mystéria. která svádějí teorii k mysticismu, jsou racionálně řešena lidskou praxí a chápáním této praxe."
Při vší úctě ke karteziánskému nadšení pana Poláčka pro metafyziku, tedy filozofii pátrající po univerzálních "základech" pojišťujících poznání, tedy Rozum,, který se kryje s Bytím. Při vší úctě k jeho znalostem výjimečných postav tohoto nadšení.Tohle co karteziánec o rozumu říká:
"Tato "totalita" neznamená nakonec nic jiného, než že jsme schopni danou věc uchopit v její ú p l n o s t i. A tedy - v její úplné, nezkrácené, neredukované pravdě!. ", ,je mi líto, není rozumem bytostí patřících k rodu homo sapiens. Je mi to líto kvůli panu Poláčkovi, ne kvůli těm bytostem, tam bych řekl, "zaplaťpánbůh". Protože jestliže platí (ale já to nevím), že Bůh stvořil tyto bytosti, či vtiskl do přírody nějaký kód, a tím nasměroval evoluci k jejich stvoření, pak v tom kódu je zapracovaná jeho zdvořilá žádost "můžete chtít být vším, čím chcete být. jen ne mnou, tak si na mne prosím nehrajte."
Tím zároveň odpovídám na otázku pana Petráska: "Pachtí se v okrsku metafyziky - tedy mimo demokratické prostředí.......pochopil jsem správně či ne?"
No, nechci to tady zatěžovat přílišným filosofováním...Na to jsou tu jiní.... . Ovšem jen tím, že si vynechal "mlhy nejsoucna", tedy "nevědění", tím můžeš objevit "systém" v jakémkoli okrsku bytí. Jeho hranice(dovnitř a ven) si určil dosahem momentálního vědění. Problém je jinde. S oním "nevěděním", tedy kde hranice "systému" začíná,, "systémoví inženýři" v okrscích bytí nazývaném tu fyzika, tu chemie, tu biologie jaksi počítají. Proto také ty jejich hranice neustále experimentálně prověřují, znovu-objevují. A to je demokracie. Ovšem naši "systémoví inženýři" v okrsku bytí, které obývá zvíře rodu homo sapiens, se neustále pachtí za stanovištěm Božího oka. Tedy za demokracii.
A je vymalováno. Diferencované polohy mezi revolucí a defétismem jsou proklatě málo, lapkové liberálové čekají za rohem. A vodopád slov a nadějí se tříští o mystické slovo "systém".
Sakra, to jsem ani netušil, jaký záběr předmětného okruhu vědomostí může mít certifikát absolventky Masarykovy demokratické akademie. Bezva.