Budoucnost ČSSD? Jedině jako demokratická levice bez nacionalismu

Michal Šmarda

Jedna z mála posledních výrazných osobností sociální demokracie, novoměstský starosta ostře a pronikavě popisuje část příčin volebního debaklu ČSSD: vidí ho v opuštění sociálně-demokratického ideálu.

Novoměstský starosta Michal Šmarda popisuje scestí, na němž se Česká strana sociálně demokratická ocitla: „Spolupráce s velkokapitálem vedla k tomu, že jsme se nedokázali zastat zaměstnanců nebo drobných živnostníků proti obřím korporacím. Ústupky extrémní pravici zase vedly k rádoby chlapáckému tvrďáctví vůči těm nejchudším, bezbranným a sociálně vyloučeným.“ Foto Ben Skála, WmC

Sociální demokracie je v hluboké krizi. Ta krize je způsobena ztrátou věrohodnosti jejích představitelů a odklonem od hodnot, které jsme si s demokratickou levicí vždy spojovali.

Sociální demokraté byli po celé dvacáté století vždy mezi prvními oběťmi totalitářů, diktátorů a uchvatitelů. Komunisté i nacisté dobře věděli, proč sociální demokraty pronásledovali a zavírali do svých lágrů.

Se sociální demokracií byl totiž vždy spojen boj za práva pracujících a slabších, ale i ochrana demokracie a svobody, stejně jako respekt k jinakosti. Každý sociální demokrat vždy věřil, že člověk má stejná práva, bez ohledu na národnost, pohlaví, víru, bohatství, vzdělání nebo jakoukoli odlišnost.

Sociální demokracii byla vždy zcela cizí spolupráce s nacionalisty, oligarchy a šovinisty. V tom byla její předvídatelnost i síla.

V poslední době se však na tyto jistoty už nebylo možné spolehnout. Sociální rozměr politiky byl často redukován jen na snahu vyrovnat se babišovskému populismu. Jako by sociální stát znamenal o trochu větší drobky ze stolů bohatých a mocných.

To vyvrcholilo opakovanou spoluprací s exponenty neonacistické DSSS, případně s národovci a pohrobky klerofašismu ze Slovenska. Politika evropské spolupráce byla často relativizována a naše postoje mohly být považovány za příklon k autoritativním režimům v Rusku nebo Číně.

Zmíněné posuny v politice ČSSD dostaly ideologickou podporu v podobě souboru textů pod názvem Budoucnost levice bez liberalismu. V ní se její autoři snaží o teoretické zdůvodnění oprávněnosti spolupráce s nacionalisty, komunisty a oligarchy. Vidí v ní budoucnost levice a striktně odmítají spolupráci s progresivními a liberálními středolevými subjekty.

Před levici tak staví falešné dilema: buď musíte odmítnout hodnoty liberální demokracie nebo hodnoty sociální spravedlnosti. Definitivní příklon k takto definované národně-socialistické politice znamenal poslední sjezd ČSSD.

Na něm bylo zvoleno prakticky jednobarevné levicově konzervativní vedení. A byl vysloven jednoznačný požadavek, aby nositelé alternativních názorů do voleb mlčeli. Členská základna tento ultimativní požadavek na názorovou jednotu svému novému vedení téměř bez výhrad splnila.

Výsledkem byla volební katastrofa. Sociální demokracii logicky opustila drtivá většina voličů podporujících hodnoty liberální demokracie a evropské spolupráce.

Hodnotový relativismus ČSSD vyděsil příliš mnoho lidí. Byli tak často ochotni volit proti svým ekonomickým a sociálním zájmům, ve strachu o svá práva občanská a politická. Naši voliči tak ukázali větší občanskou vyspělost než jejich představitelé.

Sociální demokracie přišla o jeden z hlavních pilířů své politiky a stala se tak jen svou vlastní zmrzačenou karikaturou. Ukázalo se, že lidé chtějí spíš levici bez nacionalismu a komunismu, než bez liberalismu.

Češi milují sociální demokracii. Ta je ale musí přestat opouštět a zrazovat. Zrada staletých idejí sociální demokracie bude mít za důsledek českou parlamentní politiku bez levice.

Není to vina voličů. Je to vina těch, kteří opouštějí hodnoty a snaží se je nahradit populismem a lacinými hesly. Bez přesvědčení, bez vizí a bez ohledů. Bez zásad.

Tak si to pojďme přiznat a vrátit se k tomu, co je opravdu důležité. Dlužíme to rodinám s dětmi, pracujícím, důchodcům a mnohým dalším, kteří to teď budou mít opravdu moc těžké.

Diskuse
JP
October 15, 2021 v 9.54
Jaké vize?

"Češi milují sociální demokracii" - jakkoli jsou povolební úvahy M. Šmardy sympatické a s většinou z nich je možno víceméně bez výhrady souhlasit, toto tvrzení že prý "Češi milují sociální demokracii" se zdá být přece jenom až příliš optimistické.

Poslední volby naznačily, že trend na levici směřuje od klasických partají spíše k moderní liberální levici. M. Šmarda se sice k takovému modernímu liberalismu hlásí (což je ovšem nutno kvitovat); ale má sociální demokracie jako taková v sobě skutečně potenciál k takovému modernímu liberalismu?

Ale nejde jenom o tento liberalismus jako takový. Šmarda hovoří na jedné straně o "vizích"; ale na straně druhé ohledně praktické činnosti klade do popředí zase jenom stará, klasická sociální témata: starost o méně majetné, důchodce, rodiny s dětmi...

Nic proti tomu, je to dozajista záslužná činnost, a patří k nepostradatelnému arzenálu nejen klasické sociální demokracie, nýbrž všech levicových stran vůbec. Jenže - nějaké opravdu novátorské "vize" tady při nejlepší vůli není možno najít.

Opakuji ještě jednou to, co jsem napsal už v jenom z mých prvních povolebních komentářů: v posledních volbách propadly strany, které se spolehly právě jenom na agendu čistě sociální. A pokud by sociální demokracie skutečně měla mít šanci vstát z mrtvých, pak k tomu bude asi zapotřebí mnohem více, nežli jenom setrvávání u této klasické sociální agendy.

PK
October 15, 2021 v 22.05

Pan Šmarda zřejmě četl jinou knihu, než já. Já jsem četl tu vydanou v Masarykově demokratické akademii, on tu verzi, kterou tu shazují Putinovi agenti :-)

MP
October 16, 2021 v 11.28
Pavlu Krupičkovi

To je hezké, že čtete.

PK
October 17, 2021 v 0.02
Panu Profantovi

Však je to zajímavá kniha (Budoucnost levice bez liberalismu).

Tak např: "

...Vždy si uvědomovala (v minulosti úspěšná levice), že dosažení politických práv musí být doprovázeno zajištěním materiálních podmínek pro jejich realizaci, jinak se jejich dosažení stává jen něčím formálním..."

"...O zájmy menšin se starají liberálové, kteří v západních společnostech tvoří hegemonní složku, ale úkolem levice by mělo být postarat se především o ty, na něž všichni ostatní zapomněli..."

Petr Kužel

PK
October 17, 2021 v 0.12

A nebo (opět z Budoucnosti levice bez liberalismu):

"(Alain) Badiou především uvažuje logicky a neřídí se dobovými traumaty a pocity, jež vyvolávají kontroverzní postavy levicové minulosti. Proto například tvrdí, že logika systémové změny je v zásadě taková, jak ji popsal Lenin. Každé hnutí usilující o změnu systému je zprvu v menšině a teprve postupně svou politickou prací, šířením myšlenek a strategickými počiny získává dostatečnou podporu."

Michael Hauser

MP
October 17, 2021 v 8.36
Pavlu Krupičkovi ... možná

Když to zkusíte s Mým bojem od Adolfa Hitlera, najdete tam možná o národním socialismu (tedy v modernějším podání o socialismu bez liberalismu) věty, které Vám budou mluvit ještě víc ze srdce.

JP
October 17, 2021 v 10.27

"logika systémové změny je v zásadě taková, jak ji popsal Lenin. Každé hnutí usilující o změnu systému je zprvu v menšině a teprve postupně svou politickou prací, šířením myšlenek a strategickými počiny získává dostatečnou podporu" - pane Krupičko, tento popis procesu systémové změny je natolik obecný, že může platit na cokoli. (A jak trefně poznamenal pan Profant, třeba i na Hitlera, jehož NSDAP byla až do vypuknutí globální hospodářské krize zcela marginálním hnutím.)

V každém případě ale: jestliže nějaké hnutí či myšlenkový proud nejen zůstává v trvalé minoritě, ale navíc ještě z původního mohutného proudu (mám teď na mysli velká dělnická hnutí minulosti) se scvrklo do jak sociálního, tak politického potenciálu v řádu několika procent, a kdy není reálné vyhlídky na to že by se v tomto ohledu mělo něco změnit, pak by bylo na čase aby toto hnutí zásadním způsobem zrevidovalo svá ideová východiska.

Naprosto nechci zpochybňovat princip systémové změny (zrovna včera jsem napsal jeden článek, ve kterém dokládám, že i přes výsledky posledních voleb pro tuto systémovou změnu ve společnosti naprosto může existovat latentní potenciál); nicméně tato systémová změna (pokud nastane) musí spočívat na fundamentu idejí progresivních, nikoli konzervativně-reakčních.

PK
October 17, 2021 v 12.12
Panu Profantovi, Poláčkovi

To jsou pochopitelně jen citáty, lepší je přečíst si knihu celou.

Ovšem mám silné pochybnosti, zda by vám dvěma starým, ve své podstatě pravicovým, sebestředným cynikům, kniha něco více dala :-)

Panu Profantovi

Liberalismus je v krizi, ovšem „liberalismus“ v krizi být nesmí, protože kdyby v krizi byl, my bychom byli v područí „Adolfa Hitlera“ - pročež je tedy vítězství „liberalismu“ dějinnou nutností. Už se těším na světlé zítřky.

MP
October 17, 2021 v 20.41
Pavlu Krupičkovi

Co bylo potřeba k té knize říct, to jsem napsal více než před rokem do Listů. Tudíž děkuji za radu, ale již jsem četl.

PK
October 18, 2021 v 1.16
Panu Profantovi

Nenašel jsem. Ta kniha je nesourodá, s některými autory či pasážemi je jisté možné v různé míře polemizovat či je úplně odmítnout, ale odepsat tu knihu jako celek a srovnávat ji s nacistickou ideologií Mein Kampfu je prostě hloupé a zcela to odpovídá právě té kritice nabubřelosti narcisních liberálních intelektuálů, kterou v té knize, už nevím kdo, popisuje.

JP
October 18, 2021 v 10.11

Pane Krupičko, dostat se k české literatuře pro mě bývá tak jako tak hodně složité, takže se k tomu uchyluji jenom ve velmi odůvodněných případech. A vzhledem k tomu že jsem s názory (některých) autorů knihy už celkem dost dobře seznámen, skutečně velice pochybuji že by v daném případě tato námaha stála za to.

A co třeba kniha „Proč selhal liberalismus“? (Patrick J Deneen, Academia, Praha 2019)

Rozhovor s autorem knihy je zde:

https://www.mujrozhlas.cz/interview-plus/politicky-filozof-deneen-liberalismus-selhal-znicil-zaklady-toho-co-muzeme-povazovat

„... lidi, se kterými vyrůstáte a se kterými se náhodně potkáváte, tvoří zmenšenou verzi světa. Z maloměsta, kde jsem vyrůstal, si pamatuji hovory daleko košatější než ty, co vedeme on-line. Zatímco si blahopřejeme, jak překonáváme provinčnost, stáváme se provinčnějšími...“

JP
October 19, 2021 v 12.35
Proč selhal liberalismus?

Nutno přiznat, pane Nusharte, myšlenky tohoto amerického konzervativního filozofa opravdu stojí za vyslechnutí.

Jeho kritiku na povrchnosti a individualismu současného liberalismu je možno do velké míry ocenit a sdílet.

Ovšem: když pak dojde na zcela konkrétní záležitosti života, tam se vzápětí ukazuje, že tato konzervativní kritika liberalismu má často velmi reakční ideové zázemí. Deneenova obhajoba maďarského autoritativního vládce Orbána, respektive jeho vyslovené přítelíčkování s ním, tady hovoří naprosto jasnou věcí. Jeho pokusy Orbána vyvinit z těchto jeho autoritářských choutek jsou stejně tak trapné, jako demaskující.

Ano, Deneen má pravdu v tom, že demokracie ne vždy, a ne nutně znamená totéž, co liberalismus. Jenže: právě na příkladu Maďarska se naprosto jasně ukazuje, že bez liberálních svobod není žádné skutečné demokracie. - Připomeňme si například, že svého času i takový Adolf Hitler požíval ve svém národě obrovské popularity; a kdyby se konaly volby dejme tomu v roce 1940 (po vítězství nad Francií), vyhrál by je nejspíš s přinejmenším devadesátiprocentní převahou.

V úvodu rozhovoru Deneen oceňuje původní liberalismus, který (na rozdíl od toho současného) byl ještě založen "na tom co je správné". Ovšem v dané chvíli Deneen na tuto svou výchozí tézi sám naprosto zapomíná a ji opouští; ledaže by považoval za "správné", když vedoucí politik země opozici administrativními zásahy vytěsňuje ze všech státních médií, ale navíc "dusí" i její možnosti vyjadřovat se prostřednictvím médií soukromých.

To všechno shrnuto: v rovině čistě teoretické je možno s Deneenem v mnohém souhlasit; ale v rovině praktické naprosto nepokrytě demaskuje reakční, antidemokratický charakter svých názorů.

Pane Poláčku, náš problém s Maďarskem (popřípadě i s Polskem) pramení podle mě ze skutečnosti, že tyto státy můžeme vnímat pouze a jen skrze to, jak se o nich ve společnosti a v médiích mluví - tedy skrze panující diskurz. Pokud by se tento diskurz změnil, vnímali bychom tyto státy prostřednictvím jiného diskurzu pochopitelně zase jinak... (Nemluvím o jednotlivých osobních zkušenostech, ale o převládajícím obecném povědomí, či spíše mínění.)

Úspěšné ovládnutí diskurzu je tedy pro tvorbu obecného (nikoliv individuálního) vnímání určité skutečnosti docela dost rozzhodující (pokud většina jednotlivců tento vliv převládajícího diskurzu nereflektuje).

JP
October 20, 2021 v 8.48

Ale jistě, pane Nusharte, například už zmíněný Adolf Hitler si svého času dokázal vytvořit velice účinný vlastní "diskurs".

Právě proto byly do moderní společnosti zavedeny základní normy liberalismu - aby už se nikdo nemohl vymlouvat na to, že v tom či onom "diskursu" dosáhl takové a takové podpory.

Když někdo administrativními zásahy potlačuje opozici, pak je to naprosto jasný projev autoritářských choutek a osobní ničemnosti; tady už je naprosto zbytečné hovořit o nějakém "diskursu". Je to pak už jenom vzájemný diskurs ničemů.

MP
October 21, 2021 v 11.18
Jiřímu Nushartovi

Máte pravdu. Nahlížíme Maďarsko prizmatem diskursu, který považuje zákonem neregulované vyhazování lidí z bytu na dlažbu za svinstvo a povytahuje obočí nad omezováním svobody tisku a vědeckého bádání, obává se prorůstání státu oligarchickými korupčními strukturami. A zároveň je to diskurs, který sdílí většina českých katolíků a proto jaksi není nadšena, že se polským pedofilním kněžím dostává ochrany ve jménu uchování autority kléru a že potratová politika postavila proti církvi masivní část polské veřejnosti, opět včetně masy věřících.

Věřím, že Vám tento vládnoucí diskurs vadí -- ale on je vládnoucí, protože ho velmi mnoho lidí přijímá za svůj, mezi těmi funkčně gramotnými masivní většina.

Jistě, existují konkurenční diskursy -- takové, které budou zdůrazňovat jiné aspekty polské společnosti. Například zbídačení polského venkova, kterému sice začala vláda PIS okázale pomáhat a napravovat děsivé (zde bez ironie) následky pitomosti předchozích vlád v této oblasti, ale dosáhla jen stabilizace dědičné bídy (obdobně jako Babišova vláda dosáhla jen stabilizace bídy dvou třetin českých důchodců). Anebo diskurs, který bude akcentovat ekologickou bezohlednost polské vlády.

Jen je docela těžké představit si diskurs, ve kterém by naše faktické zkušenosti se situaci v Polsku a Maďarsku, jevily jako něco přitažlivého.

HZ
October 21, 2021 v 19.12
Pan Nushart píše:

"...náš problém s Maďarskem (popřípadě i s Polskem) pramení podle mě ze skutečnosti, že tyto státy můžeme vnímat pouze a jen skrze to, jak se o nich ve společnosti a v médiích mluví - tedy skrze panující diskurz. Pokud by se tento diskurz změnil, vnímali bychom tyto státy prostřednictvím jiného diskurzu pochopitelně zase jinak... (Nemluvím o jednotlivých osobních zkušenostech, ale o převládajícím obecném povědomí, či spíše mínění.)

Úspěšné ovládnutí diskurzu je tedy pro tvorbu obecného (nikoliv individuálního) vnímání určité skutečnosti docela dost rozzhodující (pokud většina jednotlivců tento vliv převládajícího diskurzu nereflektuje)."

Chápu, že takto vnímáte svůj vlastní problém s vnímáním Maďarska a Polska - převládající diskurs vás rozčiluje a nesouhlasíte s ním, jen nevíte, jak ho změnit, aby své vnímání situace v Polsku a Maďarsku přehodnotili vaši pomýlení spoluobčané. Třeba vás uklidní, že na alternativních webech /i v různých diskusních zákoutích/ vládne úplně jiný diskurs, který by vám určitě vyhovoval. Není ostatně vyloučeno, že to dobře víte a že tam čerpáte inspiraci.

Pane Poláčku, uvedu Vám konkrétní příklad.

Novinář Pavol Minárik působil v osmdesátých letech v Rudém právu jako jeho varšavský zpravodaj. Psal tenkrát tendenční články o Solidaritě, Lechu Walesovi, knězi Popěluškovi - všechno plně v souladu s tehdejší „stranickou linií“. Dnes je Pavol Minárik opět polským zpravodajem a píše pro server Novinky.cz.

Nedávno v jednom svém článku napsal, že tzv. „zóny bez LGBT zakazují sexuálním menšinám vstup do kavárny, restaurací, kin, či veřejných parků“ - viz poslední věta v tomto článku:

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/polsko-najednou-zacalo-tolerovat-lgbt-leklo-se-ze-prijde-o-evropske-miliardy-40372466#utm_content=ribbonnews&utm_term=polsko&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

V Polsku ale žádný takový zákaz, který by některým lidem na základě jejich menšinové sexuální orientace nedovoloval vstup do veřejných prostor, samozřejmě neplatí, nic takového se tam vůbec neděje. Minárik v Polsku žije, musí to vědět. (Nedovedu si představit, jak by se takový zákaz dal vůbec realizovat - nikdo svoji sexuální orientaci na čele napsánu nemá.)

Bylo to totiž takhle:

V říjnu 2018 byl starostou Varšavy zvolen Rafał Trzaskowski, který brzy poté podepsal „Chartu práv LGBT“. V ní se například zavazoval k vybudování hostelu pro LGBT mládež, nebo k zavedení sexuální výchovy na varšavských školách podle standardů Světové zdravotnické organizace (toto pojetí sexuální výchovy je ovšem pro mnoho lidí problematické - viz např. i u nás před lety připravovaná a pak zase odmítnutá příručka sexuální výchovy MŠMT pro české školy). Před volbami do Evropského parlamentu chtěla strana PiS ten Trzaskowského krok využít ve volební kampani, takže k té jeho „varšavské zóně pro LGBT“ začaly místní samosprávy pod vedením PiS ve východním a jihovýchodním Polsku přijímat protideklarace, v nichž se zavazovaly k podpoře tradičních rodin a distancovaly se od „ideologie LGBT“. Toho zase využil aktivista Bart Staszewski a nechal se u vjezdů do těchto obcí vyfotit s vlastnoručně vyrobenou cedulí „LGBT FREE ZONE“. Fotografie dal na Twitter a tak si spousta lidí v Evropě nyní myslí, že v Polsku do těchto „zón“ ti LGBT lidé nesmějí. Novinář Pavol Minárik by samozřejmě mohl napsat pravdu, mohl by ten problém srozumitelně vysvětlit, ale asi je z minulosti zvyklý psát místo pravdy raději lži. (Není to ostatně jen tento případ, Pavol Minárik s použitím snadno doložitelných lží štve Čechy a Poláky proti sobě nejspíše zcela programově.)

Tímto výše uvedeným příkladem si dovoluji odpovědět i paní Zemanové a panu Profantovi.

MP
October 21, 2021 v 22.01
Jiřímu Nushartovi

Máte jistě nezadatelné právo dělat ze sebe veřejně vola, ale možná přesto neuškodí, když si někde trochu nastudujete, o čem je řeč, když se mluví o vládnoucím diskursu.

Právo dělat ze sebe voly (nebo ovce?) mají, pane Profante, i lidé, kteří věří, že v Polsku existují „zóny bez LGBT, ve kterých lidé s menšinovou sexuální orientací nesmějí chodit do kavárny, restaurací, kin, či veřejných parků“.

JP
October 22, 2021 v 12.34

Tak za prvé, pane Nusharte: neodbíhejte od tématu. Centrálním tématem bylo Maďarsko; a zjevná příchylnost "bojovníka za konzervativní hodnonty" Dennena k tamějšímu autoritářskému režimu.

Opravdu není dost dobře možno pochopit, co s tímto má mít náhle společného problematika LGBT v Polsku. - Snad jenom v tom smyslu, že současná polská konzervativní vláda potlačuje práva (liberální) opozice zcela stejně jako ta maďarská; navíc ta polská přitom zcela viditelně a zcela nestoudně deformuje a glajchšaltuje celý právní systém.

Co se pak LGBT týče: samozřejmě, že v oněch "zónách bez LGBT" žádný oficiální zákaz vstupu do restaurací a pod. vyhlášen nebyl; jenže v atmosféře nenávisti která je z konzervativních kruhů praktikována vůči sexuálním menšinám se naprosto jasně a jednoznačně jedná o výnos s diskriminačním pozadím. A pak je jenom přirozeným důsledkem, když si nějaký zběsilý hospodský na dveře svého podniku vyvěsí ceduli s nápisem, že "příslušníkům LGBT je vstup zakázán".

Ostatně, pane Nusharte, když tolik bazírujete na "různých diskurzech", pak pro Vás mám jednu zajímavou zprávu, a to právě z konzervativního Polska. Jestliže totiž ještě v roce 2001 uvádělo 41 procent Poláků, že "homosexualita je nepřirozená a neměla být tolerována", pak v roce 2017 tento názor zastávalo už jenom 24 procent respondentů!

To je opravdu docela zajímavý posun v "diskurzu", není-liž pravda pane Nusharte?...

MP
October 23, 2021 v 11.02
Jen drobnost

Obecní vyhlášky o Strefach wolnych od LGBT, později Strefach wolnych od ideologii LGBT -- nutno uznat, že většina zahraničního tisku neměla pro tuto změnu vynucenou jako reakce na soudní rozhodnutí pochopení a dále to překládala jako LGBT Free Zone -- opravdu vstup do kaváren nezakazovala. On by to nejspíš soud zrušil a jak říká pan Poláček, mohlo se to ponechat na spolehlivé iniciativě majitelů podniků.

Zde vám mohu dát za pravdu, Pavol Minarik byl v zajetí vládnoucího evropského diskursu, který je naštěstí stále ještě přecitlivělý vůči zákazům, které mu připomínají Judenfrei a následoval své polské kolegy, kteří obsah obou hesel popisovali s důrazem na jejich podobnost.

Jinak je mi docela jedno, co všechno si ti brmbrlíci z konzervativních polských radnic dovolili zakazovat ve svých pašalicích a zda těmi nálepkami Strefa wolna od LGBT pověřili své městečko či čtvrť polepit obecního policajta nebo zda si je tam obecní blbci vystřihovali z Gazety Polska a lepili to po městě spontánně, jen pod ochranou těch obecních policajtů.

Jeden zákaz na navíc nebo namíň, to už na mém pohrdání tou kocourkovskou rozcapenou svoločí, užívající si svoji malou tyranskou možnost a shrbenou před panstvem, od kterého za to očekávají pochvalu, opravdu nic nezmění. Jen nechápu, proč do toho taháte nějakou nenávist k Polákům -- tahle svoloč se vyskytuje hojně i u nás a nevím, proč bych kvůli její polské odnoži měl nenávidět například učastnice Czarneho protestu. Leda byste je tak jako ta kocourkovská svoloč nepovažoval za Polky.

A omlouvám se, sice bych nechtěl, aby DR vyhlásil Troll free zonu a chápu, že jsou pro vás zdejší diskuse ventil -- ale budu teď chvíli vaše polonáckovství vedejchávat a reagoval bych na vás nejspíš příliš příkře -- takže si z důvodů duševní hygieny dopřeji tak čtrnáctní dez reakcí na Nusharta.

HZ

Právo dělat ze sebe vola (nebo ovci) má každý.

Dělá ho ze sebe například ten, co tvrdí, že u nás lidi věří, že v Polsku existují „zóny bez LGBT, ve kterých lidé s menšinovou sexuální orientací nesmějí chodit do kavárny, restaurací, kin, či veřejných parků“.

Možná by pár takových po delším úsilí našel, ale taky by třeba neuspěl vůbec.

Ideový posun ČSSD od levicového liberalismu k národnímu socialismu přece proběhl na základě obrovského úbytku voličů za Sobotky a hlavně z analýz, KAM tito voliči odešli - převážně k ANO a SPD.

Takže jestli chápu Šmardovu argumentaci, tak voliči od ČSSD odešli, protože se zaprodala s ANO (komické na tom je, že Sobotka s nikým jiným do koalice jít nemohl, nemohl jako vítěz voleb udělat vládu s těmi, kdo je zrovna projeli), a z nějakého ironického trucu přešli právě k ANO. Což vedení ČSSD opět mylně vyhodnotilo jako nezájem svého voličstva o levicově-liberální "diskurs", a pochopilo jeho národně-sociální zaměření a pokusilo se mu vyjít vstříc. Výsledkem byl definitivní krach a vyklizení všech pozic.

Já nevím, nějak to hapruje...

„Zóny bez LGBT ideologie gayům nezakazují vstup na své území, ale cílí na vymýcení ‚životního stylu, který údajně ohrožuje polské tradice a křesťanské hodnoty'." ((Viz tento článek

https://www-seznamzpravy-cz.cdn.ampproject.org/v/s/www.seznamzpravy.cz/clanek/prohlasili-se-za-zonu-bez-lgbt-ted-starosta-polskeho-mesta-lituje-150256?amp_js_v=a6&_gsa=1&=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16350108234224&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Z%C2%A0webu%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fprohlasili-se-za-zonu-bez-lgbt-ted-starosta-polskeho-mesta-lituje-150256))

Takže Pavol Minárik, který píše pro Novinky.cz na Seznamu, je svým původním tvrzením v rozporu s informací ze Seznam zpráv, ovšem „bojovníkům za pravdu“ (viz třeba pan Profant, jehož tvrzení o „zákazech“ je v tomto případě slušně řečeno další dezinterpretací ) to nijak nevadí, nevadí jim, že se lže, hlavně, že se lže pokrokově a že se Minárikovou lží podporuje nenávist mezi různými skupinami lidí.

MP
October 24, 2021 v 10.59
Dobře

Kromě Pavlu Minaríků a Seznamu existují takové informační zdroje jako jsou usnesení Evropského parlamentu -- s doprovodnými materiály, které bývají docela kvalitně zpracovány, odůvodnění odmítnutí podpory poskytované z prostředku EU partnerství obcí -- to také musíte dokumentovat a hlavně je to možné rozporovat. Ostatně samotná usnesení měst a územních samospráv a Samorządowa Karta Praw Rodzin neposkytují příliš prostoru k nevinné interpretaci záměrů jejich signatářů.

Nemluvě o dokumentaci, kterou by Nusharti a jim podobní nejspíše odmítli jako aktivistickou -- Atlas nenávisti, případy popsané v polském (nePISoárovém) tisku atd.

Každý má právo ze sebe dělat vola i trolla, jen si pak nesmí stěžovat, když se s ním bude jako s volem jednat.

Pavol Minárik prostě záměrně lže, když tvrdí, že „zóny bez LGBT zakazují sexuálním menšinám vstup do kavárny, restaurací, kin, či veřejných parků“, to, pane Profante, nijak neokecáte - ta lež nezmizí, když mě budete napadat, že jsem na ni upozornil. Dále je jisté, že to lhaní vztahu veřejnosti k lidem s menšinovou sexuální orientací samozřejmě nijak neprospěje. No, a pak je také ještě jisté, že panu Profantovi to nevadí.

MP
October 25, 2021 v 12.45
Nusharte,

kdybych Vás měl obvinit ze lži pokaždé, když napíšete nějakou "naprosto ověřenou informaci" staženou z toho či onoho polobulváru, nedělal bych nic jiného.

A protože je to pro Vás nepochopitelné:

1) Je mi úplně jedno, co všechno zakazovala nebo nezakazovala ta verbež na radnicích vyhlášení LBGT free zon (později doplnili ideologie LBGT) . Stačí mi skutečnost, že to udělali.

2) Člověka, který takové diskriminační vyhlášení považuje za něco nevinného a vadí mu leda, že se zhovadilých nápadech neinformuje dostatečně věcně, považuji za zlé, tupé hovado.

Tečka a neračte se na mne dále obracet se svými bláboly.

„Panu Profantovi je úplně jedno, co všechno ta verbež na radnicích zakakazovala nebo nezakazovala, stačí mu skutečnost, že to zakazovala.“

Pane Profante, Vy jste se minul povoláním, byl byste skvělý soudce. :-):-):-)

Pokud jde o smysl diskusí, to těžce získané poznání, že každá lež je Vám při Vašem souzení tak drahá, že se jí za nic na světě nechcete vzdát - toto těžce vydobyté poznání je, pane Profante, pro ty diskuse velmi užitečné. Škoda jen, že jsem si to při snaze vést s Vámi smysluplný rozhovor nepřipustil dřív. Teď to konečně vidím tak jasně, že jasnější to asi už být nemůže. V té vzájemné komunikaci nás to posouvá na novou úroveň.

HZ
October 30, 2021 v 9.05
Zdá se, pane Nusharte,

že pokrok v Polsku je nezastavitelný a co dosud nebylo, stane se:

https://echo24.cz/a/S2eZj/polsti-poslanci-chteji-zakazat-akce-lgbt-podporili-navrh-aktivistu

„29letá studentka práv na Abertay University ve skotském Dundee si dovolila ve škole říci, že ženy se narodily s ženskými genitáliemi a rozdíl ve fyzické síle mezi muži a ženami je skutečností. Nyní za to čelí disciplinárnímu řízení ze strany své univerzity a obává se, zda dokončí studium.“

https://echo24.cz/a/S2WX7/zeny-maji-vaginy-kvuli-svemu-nazoru-mozna-studentka-nedokonci-studium-prav?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=552460&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=CAYAZQ6KWsn-202105170217&dop_id=11748068

Pokud se v Polsku prostě jen nebude dít něco podobného tomuto výše uvedenému případu, tak bych to, paní Zemanová, jako ohrožení lidských práv asi neviděl.

HZ
November 5, 2021 v 14.14
DailyMail v říjnu t.r. popsal pokračování případu Lisy Keoghové"

Lisa Keogh, 29, was investigated by Abertay University in Dundee after classmates complained that she made 'inappropriate comments' during a seminar which 'could be construed as discriminatory'.

But after a two-month probe, which took place while the mother of two underwent her final year exams this year, the university's disciplinary board decided not to uphold the misconduct charge against her after finding there was no evidence that she had discriminated against anyone.

In a series of tweets today, the mature student announced that she is now seeking compensation from Abertay University for the 'stress caused at the most crucial part of my university career'.

Takže, pane Nusharte, pokud to v Polsku bude vypadat jako v Británii, budu co se týče lidských práv o něco klidnější.

Jedna vlaštovka jaro nedělá, paní Zemanová, ale možná, že nakonec dostanou rozum, upustí od takovýchto extrémů a vše se vrátí do rozumných měřítek, jako v tom Vámi popsaném případě. Pokud to pak v té Británii bude vypadat jako v Polsku, budu co se týče těch lidských práv také o něco klidnější. Současný trend v Británii však nijak povzbudivý není.

+ Další komentáře