0/350 000 Kč Podpořte nás trvalým příkazem na cestě k finanční stabilitě ♥︎ Daruji
×

Profil čtenáře:
Helena Zemanová

HZ
Profese: dálný východ od Prahy

Řekla bych, že to budete mít těžké, pane Nusharte, jestli chcete historickou převahu mužů nad ženami, s ní spojené násilné projevy mužů a podřízené postavení žen ve společnosti i v rodinách vykládat jako stav porozumění a lásky, kterou snaha o eliminaci násilí narušuje.

chtěl jste říct, že ona věta z preambule úmluvy - tzn. konstatování historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, který vedl k nadřazenosti mužů a diskriminaci žen, je lež?

Spíš se dá říct, pane Nusharte, že za vzrůstem domácího násilí může fakt, že narůstá hřebínek mužům, o kterých se jedna z tureckých žen, protestujících proti odstoupení od Istanbulské úmluvy, vyjádřila takto:

"Protože nemůžou otevřeně říct, že chtějí ženy v pozici otrokyň a že je chtějí podle své chuti bít, pouští se do práv LGBT menšiny, protože to je ‚sociálně akceptovatelnější‘ výmluva, proč Úmluvu napadat. Doufají, že homofobie udělá svoje."

To ovšem není typické pouze pro Turky. To, že Turci jsou muslimové a u nás jsou nositelé těchto postojů katolíci anebo ateisté, nehraje velkou roli. Rozhodující je pocit, že je ohrožena tradiční machistická pozice. To zvyšuje agresivitu.

Těžko říct, jestli byla demokracie ruským dělníkům a další obyvatelům měst synonymem moci obyčejných lidí, pokud se tím slovem zabývali. S jistotou se dá říct jen to, že se žádné moci nedobrali. To, čím provokoval Pullman, totiž že jim bylo v jistých momentech dovoleno posílat inženýry do gulagů, byla iluze moci, šikovně vytvořená jejími skutečnými nositeli. Pochybuju, že těm dělníkům při té příležitosti slovo demokracie přišlo na mysl.

pokud ruská liberální inteligence chápala demokracii v podobě ústavy, parlamentu a vlády práva a pokud dělníkům a další obyvatelům měst byla demokracie synonymem moci obyčejných lidí, přičemž tito nechápali, že bez ústavy, parlamentu a vlády práva se moc obyčejných lidí neobejde, pak za to liberální inteligence nemůže. Nebo aspoň ne úplně.