Profil čtenáře:
Helena Zemanová

HZ
Profese: dálný východ od Prahy

Uprchlíci z válečné zóny v Evropě byli, aniž je někdo zval. Šlo o to, jak jejich situaci řešit. Jestli lidsky a s ohledem na azylové právo, anebo odmítavě.

Není vyloučené, že lidský přístup, který vůči syrským válečným utečencům zvítězil v Německu, inspiroval mnohé chudáky, aby riskovali cestu přes moře, i když je nehnala válka, ale bída.

Ekonomická migrace je samozřejmě problém. Evropu zatěžuje v mnoha ohledech. Jenže v podstatě se nenabízí nic jiného než zlepšení života v těch částech světa, odkud lidé odcházejí. Vývoj klimatu ale moc optimismu nepřináší a kecy o kulturní válce to nevylepší.

Vítání okupantů v březnu 1939 pravděpodobně nelze přičíst Pražanům české národnosti. Zdvižené pravice při průjezdu německých jednotek byly zaznamenány hlavně na Příkopech, což byla německá enkláva.

Něco jiného je ovšem ostudné shromáždění s přísahou věrnosti Říši 3. července 1942. To už se na pražské Němce svést nedá.

Klidně zrušme všechny dotace.

A suďme všechny podvodníky /bez výjimky/ bez obav, že by to mohlo špatný vliv na stav české krajiny.

jedna věc je debata o smysluplnosti dotací, a to nejen evropských, ale i domácích, a druhá věc je konstatování, že Babiš se jako podnikatel a premiér v jedné osobě nutně dostává do konfliktu zájmů. Zřízení svěřenského fondu, kde zaparkoval své podniky, bylo pouhým formálním aktem, který ve skutečnosti nijak neomezil jeho vliv na holding. Že jako premiér může své podnikatelské činnosti připravovat výhodné podmínky a vytěžit z veřejných prostředků pro růst svého majetku maximum, je bohužel smutná pravda.

To je to hlavní, oč tu běží.

plyne spíš čtvrtá možnost, pane Kalousi.

A tou je hra, která má znejistit české kritiky Ruska natolik, že uvěří něčemu dříve nemyslitelnému, totiž že ruská strana nehraje pouhé divadlo pro domácí publikum, ale že je reálně odhodlaná postihovat Čechy, kteří se znelíbí.

Je to hra, není to hra...každopádně se nedivím ministru Petříčkovi, že kolem toho našlapuje dost opatrně.