0/350 000 Kč Podpořte nás trvalým příkazem na cestě k finanční stabilitě ♥︎ Daruji
×

Profil čtenáře:
Helena Zemanová

HZ
Profese: dálný východ od Prahy

Pan Nushart jde po ulici a vidí proti sobě kráčet bělocha. A támhle dalšího. A dalšího.

Nevidět lidi, ale příslušníky konkrétní rasy může jednoho uondat.

židli je fuk, jestli jí říkáte stůl. Ale živý člověk si snad zaslouží ohledy. Necitlivé oslovení zraňuje.

kdo podle vás tu revoluci provede, když Die Linke vymírá, jak napsal pan Poláček.

Že byste byl doufal ve vítězství AfD a v její revoluční vzmach? Třeba ve vyhlášení nezávislosti Saska-Anhaltska a následné vystoupení z EU?

jak velké trauma byste přivodil čtrnáctiletému chlapci, kterému byste se snažil vysvětlit své postoje.

Tak hluboké trauma jako znásilnění farářem anebo závislost na drogách v životě na ulici by to asi nebylo, ale stejně...

Vaše výpady jsou opravdu nesmyslné, pane Nusharte.

Mohu mít výhrady ke konkrétním katolíkům, a to z různých důvodů, například proto, že manipulují veřejné mínění vyloženými výmysly, ale proč bych je měla dávat do souvislosti se sexuálním zneužíváním, kterého se dopouštěli někteří kněží?

Co to vůbec je "moralizující katolicismus"? Je to nějaký směr v církvi?