Stát hodlá z veřejných peněz opravit železnici pro Tykače a Křetínského

Radek Kubala

Správa železnic bude rekonstruovat trať na Mostecku, aby vyhovovala přesunům uhlí do elektráren Chvaletice a Opatovice. Zřejmě se jedná o nedovolenou podporu byznysu uhlobaronů. Možnost podat stížnost Evropské komisi Greenpeace analyzuje.

Argument, že jinak by uhlí vozily kamiony, je nesmyslný. Foto ČD cargo

Během příštích tří let chce Správa železnic rekonstruovat železniční trať mezi severočeskými Obrnicemi a Počerady, aby po ní bylo možné přepravovat těžší náklady. Důvodem je ukončení provozu hnědouhelného velkolomu ČSA, po němž se uhlí do východočeské uhelné elektrárny Chvaletice a teplárny Opatovice začne vozit z dolu Vršany.

Správa železnic v současnosti vybírá, kdo za devětadvacet milionů zpracuje projekt. Podle zadání má umožnit přepravu těžších nákladů a zjednoduší napojení vleček Vršanské uhelné na tratě vedoucí do Pardubického kraje. Podle kritiků tím státní podnik z veřejných peněz dotuje soukromý byznys Severní energetické, majitelů Vršan i Chvaletic Pavla Tykače a Jana Dienstla, i Daniela Křetínského, vlastníka Energetického a průmyslového holdingu (EPH), pod nějž spadá teplárna Opatovice.

„Elektrárna Chvaletice měla být odstavena už před několika lety. Je jedna z nejnehospodárnějších v zemi a její výroba jen pomáhá udržovat obří vývoz elektřiny. Ale Pavel Tykač chce dělat byznys bez ohledu na energetickou koncepci státu, naše zdraví i změnu klimatu. A teď se jeho potřebám má přizpůsobit i veřejná železnice. Tím ovšem jeho byznys nepřímo dotuje státní firma,“ uvedl Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA.

Správa železnic však v rekonstrukci tratě pro potřeby energetických firem žádný problém nevidí. Podle tiskového mluvčího podniku Marka Illiaše je o zvýšení parametrů trati požádali sami železniční dopravci.

„Určitě nezastáváme názor, že bychom podporovali majitele uhelných firem a nedomníváme se, že by nepřipravenost železniční infrastruktury pro přepravy uhlí vedla k ukončení činnosti uhelných elektráren, jen by se hledal jiný přepravní mód. V této souvislosti bych rád zmínil ekologičnost železniční nákladní dopravy, například ve srovnání s kamionovou,“ dodal pro Deník Referendum Illiaš.

I tiskový mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka argumentuje tím, že by stát měl vytvářet podmínky pro přesun nákladní dopravy ze silnice na železnici. „Vytváříme či zlepšujeme podmínky pro železniční nákladní dopravu tam, kde je potenciál jí zrealizovat. Na tom nevidíme nic špatného,“ řekl Deníku Referendum Jemelka.

Argumentace ministerstva i Správy železnic je však podle ekologů falešná. Podle energetického experta Greenpeace Jiřího Jeřábka je určitě potřeba zlepšovat kvalitu železničních trati, avšak v místech, kde by státní peníze mohly sloužit všem, a ne pouze zájmům umírajícího uhelného průmyslu.

„Nejedná se o převedení kamiónové dopravy na koleje, uhlí se pro elektrárny nikdy po silnicích nepřepravovalo. V důsledku má tedy tato investice jediný účel: umožnit spalování uhlí po delší dobu. O nějaké ekologičnosti není žádná řeč. Železniční doprava je tak ekologická, jak hodně se pro výrobu elektřiny využívá fosilních zdrojů. Železničáři by tedy sami měli mít zájem na brzkém konci výroby elektřiny z uhlí, pokud jim opravdu jde o ochranu životního prostředí,“ vysvětlil Deníku Referendum Jeřábek.

Greenpeace možná podá stížnost Evropské komisi

Podobně vidí situaci i předseda Strany zelených Michal Berg, podle kterého by měl stát uzavřít s dopravcem smlouvu, jež by trvala do předpokládaného konce uhlí. Okolo roku 2030, kdy se musí končit s těžbou a spalováním uhlí, by pak podle něj musela být celá investice odepsaná.

„Pokud se tak nestane, pak opravdu půjde o nepřijatelnou podporou fosilního průmyslu, a tedy i dalšího zhoršování klimatu. K ukončení jakékoli veřejné podpory produkce spalování fosilních paliv se země EU zavázaly, nicméně před dvěma lety do ní stále putovalo přes sto dvanáct miliard euro ročně,“ uvedl Berg pro Deník Referendum.

Opačně vidí celou situaci dopravní expert Pirátů Ondřej Polanský, podle kterého jde jen o drobnou úpravu a zefektivnění provozu severočeských tratí. „Ty uhelné vlaky tam jezdí už teď. Trať je docela využívaná i pro jiné náklady, i když uhlí tvoří nezanedbatelnou část provozu. Současné omezení tak ve výsledku snižuje atraktivitu železniční nákladní dopravy. Pokud si na tom uhlobaroni namastí kapsu, je to problém vládní strategie v sektoru energetiky, ne správce infrastruktury,“ myslí si Polanský.

Nejedná se přitom o první výhodu, kterou Tykačova firma na železnici dostala. Už v roce 2014 získala elektrárna Chvaletice od státem vlastněné firmy ČD Cargo čtyřicet procent snížení ceny za přepravu uhlí ze severních Čech do Pardubického kraje.

Na nepovolenou státní podporu je možné si stěžovat také u Evropské komise, která v rámci Evropské unie funguje jako antimonopolní úřad. Greenpeace možnost podat podnět Evropské komisi analyzují.