Exemplární střet zájmů: Ústecký kraj zastupuje v uhelné komisi muž Pavla Tykače

Josef Patočka

Přestože uhelná komise měla být původně „odborná“, zájmy svého zaměstnavatele v ní hájí Pavel Farkač, zástupce ředitele Sev.en energy uhlobarona Pavla Tykače. Co víc, nominoval ho do ní Ústecký kraj. Odvolá ho dnes nové vedení kraje?

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministr životního prostředí Richard Brabec (oba ANO) původně slibovali, že uhelná komise bude především odborná. Nakonec mezi jejím členy převažují lidé z politiky a byznysu. Nejkřiklavějším příkladem střetu zájmů je Tykačův člověk Pavel Farkač. Foto MŽP

„Mám tady jeden dotaz,… který se týká zastupování našeho kraje v pracovní skupině vládní uhelné komise. Od kolegů jsem se dozvěděla, že za náš kraj byl do této pracovní skupiny nominován a zastupuje nás pan Pavel Farkač… pan Farkač je zaměstnancem těžební společnosti Sev.en Energy a ta má samozřejmě jiné komerční zájmy, než jsou zájmy veřejné, zájmy Ústeckého kraje. Tady se domnívám, že je střet zájmů...“

To jsou slova, která můžeme slyšet v závěru čtvrté hodiny zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje z 27. ledna letošního roku. Pronesla je Pavla Tomášová, tehdejší opoziční zastupitelka za ANO z města Litvínova.

Tomášová se následně ptala, jakým usnesením rady byl Farkač do pracovní skupiny jmenován a navrhla hlasovat o jeho odvolání. Tehdejší první náměstek a bývalý litvínovský místostarosta Martin Klika, na něhož otázka směřovala, ale odpověděl vyhýbavě a věc rychle zametl pod koberec.

Odvolával se přitom na Farkačovy údajné odborné kompetence: „…pan Farkač pro mě je záruka dobrého analytika… To je člověk, který rozumí energetice, rozumí plánování té energetiky, proto si myslím, že by tam měl být… nevidím jediný důvod, proč ho jako zástupce v té pracovní skupině měnit,“ obhajoval, proč kraj takto vychází vstříc zájmům uhlobaronů.

O návrhu Pavly Tomášové se nakonec v lednu ani nehlasovalo. Klika si prosadil svou. Klikovi sociální demokraté v kraji spolu s komunisty hejtmana Oldřicha Bubeníčka vládli od roku 2016 až do letošních říjnových voleb.

Přestože na kraji po říjnových volbách vznikla zcela nová koalice, v níž komunisty a sociální demokraty vystřídalo spojenectví ANO, ODS a „Spojenců pro kraj“ — kandidátky tvořené TOP 09, Zelenými a dalšími malými stranami — Pavel Farkač zatím odvolán nebyl. Nové vedení kraje se totiž funkcí ujme až dnes.

Tykačův muž — mladý lobbista, jejž si Sev.en Energy přetáhla loni v létě ze Svazu průmyslu a dopravy a dnes v ní dělá zástupce jejímu řediteli Luboši Pavlasovi — tak ve vládní komisi, jež má naplánovat konec těžby a spalování uhlí, dodnes zastupuje Ústecký kraj. Odvolá ho nová rada kraje, která má poprvé zasednout právě dnes?

Všichni Tykačovi muži

Farkačova nominace je přitom jen zvláště křiklavým projevem toho, jak se těžební impérium sedmého nejbohatšího Čecha snaží v klíčovém orgánu prosadit své zájmy a pokud možno pozdržet plánovaný konec spalování nejšpinavějšího fosilního paliva.

Přesně o tom, kdy a jak využívání uhlí v české energetice skončí, má totiž na základě rozhodnutí vlády z léta loňského roku komise rozhodnout. Její více než roční úřadování se právě chýlí ke konci: o definitivním datu konce uhlí má komise rozhodnout zřejmě už 26. listopadu, a následně pak ladit scénáře, podle nichž se budou zavírat jednotlivé elektrárny.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministr životního prostředí Richard Brabec (oba ANO), kteří komisi společně vytvořili a společně jí předsedají, původně slibovali, že poradní orgán vlády bude především odborný. Nakonec mezi sedmadvaceti členy ústřední komise, i ve třech pracovních skupinách, které pod sebou vytvořila, převažují lidé z politiky a byznysu.

Také fosilní firmy jako ČEZ, Sokolovská uhelná či právě Tykačova Sev.en Energy do něj dokázaly různými cestami — převážně skrz „podnikatelské“ organizace — nominovat své zástupce. Farkač tak není jediný „Tykačův člověk“ v komisi — ve stejné pracovní skupině sedí rovněž bývalý ředitel uhlobaronových těžebních společností Vladimír Rouček. V jiné skupině zase Farkačův nadřízený, generální ředitel Sev.en Energy Luboš Pavlas.

Zatímco Roučka a Pavlase do pracovních skupin ale nominovaly zmiňované „soukromé“ podnikatelské organizace, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Svaz průmyslu a dopravy, Farkač formálně zastupuje Ústecký kraj — tedy orgán veřejné správy, jenž by měl, přesně jak upozorňovala zastupitelka Tomášová, hájit primárně veřejné zájmy, a nikoli zájmy soukromých subjektů. Jeho nominace je tedy nezdůvodnitelná.

Není to jediný takový případ — Karlovarský kraj zase do první pracovní skupiny podobně problémovým způsobem nominoval zástupce menší uhelné firmy, „Sokolovské uhelné“. Kdežto ta již ale v zásadě konec uhlí přijímá a zvažuje přechod na spalování plynu, Tykačova Sev.En Energy se dosud snaží své uhelné elektrárny za každou cenu udržet.

Právě druhá skupina — „pro stanovení parametrů pro případný útlum zdrojů a problematiku legislativy“ — v níž Farkač zasedá, má pro Tykačův byznys životně důležitý význam. Má totiž stanovit kritéria, podle nichž se budou zavírat jednotlivé elektrárny.

A přesně to je pro Tykače ještě důležitější otázka než definitivní datum konce uhlí, o němž má komise zřejmě rozhodnout na svém zasedání za několik dní. Pokud by, jak si to komise odhlasovala již na svém červnovém zasedání v Prunéřově, jako kritérium prošla uhlíková náročnost — množství emisí na jednotku vyrobené energie — Tykačovy zastaralé elektrárny budou první na řadě.

Jednoznačný střet zájmů

Mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková-Benešová, na niž se Deník Referendum obrátil s žádostí o vysvětlení, střet zájmů nevidí: „Byl nominován krajskou Uhelnou platformou, kterou zřizuje Ústecký kraj a je v ní zastoupena řada subjektů nejen z podnikatelské, ale také akademické, politické i sociální sféry.“ Podobně jako Klika pak argumentuje Farkačovou expertizou: „Jeho nominaci vnímáme jako ocenění jeho vysoké odborné úrovně.“

Podle více na sobě nezávislých zdrojů přímo zevnitř uhelné komise, s nimiž Deník Referendum hovořil, jež ale nechtěly být jmenovány, však Farkač v pracovní skupině prosazoval především právě to, aby „uhlíkové“ kritérium neprošlo. Pokud by se mu to podařilo, Tykačovy elektrárny by měly otevřenou cestu k dalšímu prodlužování svého provozu.

To se týká jak kontroverzních Chvaletic, které zřejmě již dnes obcházejí emisní normy a hodlají si také opatřit výjimku z evropských limitů pro znečišťování ovzduší toxickými látkami, tak vůbec nejšpinavější české elektrárny Počerady, již má Tykač od státního ČEZu získat již do konce letošního roku. Počerady jsou přitom dokonce jednou z třiceti nejvíce znečišťujících elektráren v Evropské unii.

Je tedy zcela evidentní, v čem především spočívá Farkačova „odbornost“: poznat, co ohrožuje zájmy jeho zaměstnavatele, a snažit se tomu stůj co stůj zamezit. Jiné uhelné firmy jako například ČEZ totiž proti nejlogičtějšímu kritériu uhlíkové náročnosti nic nenamítají.

O střetu zájmů tak hovoří i jeho kolegové ve zmíněné pracovní skupině: „Je s podivem, že zrovna tak velká a významná instituce, jako je Ústecký kraj, není schopná vyslat do pracovní skupiny uhelné komise svého vlastního odborníka a obsadí takto své místo zástupcem soukromé korporace,“ upozornila v rozhovoru pro Deník Referendum Kristína Šabová z právnické organizace Frank Bold. „Jeho střet zájmů je jednoznačný, Sev.en Energy má směrem ke konci uhlí své vlastní jasně definované zájmy. Farkač jako zástupce jejího ředitele sedí na dvou židlích,“ dodává.

Deník Referendum se obrátil také na ministerstva průmyslu a obchodu a životního prostředí s otázkou, zda uvedený střet zájmů neohrožuje důvěru veřejnosti v to, že komise rozhodne ve veřejném zájmu, a nikoli v zájmu uhelných korporací. Ani jeden úřad se nevyjádřil.

Netransparentní nominace

Z dostupných informací přitom není vůbec jasné, kdo o Farkačově nominaci rozhodl. Tvrzení Sev.en energy a bývalého náměstka Kliky si navzájem odporují. A pravdě zcela neodpovídá ani jedno z nich.

Podle Sáričkové-Benešové Farkače nominovala na základě „předem vydiskutovaného mandátu“ uhelná platforma Ústeckého kraje. Jedná se o poradní orgán kraje, vytvořený jeho radou z politiků, zástupců byznysu, místních podnikatelů i akademické obce na podzim 2019 v reakci na vznik vládní uhelné komise. Jeho cílem mělo být debatovat o politice kraje ve vztahu k blížícímu se konci uhelného průmyslu.

Zářijový komentář z pera „analytika“ Sev.en Energy, jímž se společnost pochlubila na svém twitterovém účtu. Foto Twitter Sev.en Energy

Zápis z jejího vůbec prvního jednání ale prostě jen konstatuje, že Farkač již zástupcem kraje ve zmíněné pracovní skupině je. A to hned v prvním bodě zápisu — záznamu z úvodního příspěvku náměstka Kliky. Není zřejmé, že by se o jeho „mandátu“ na zasedání nějak diskutovalo, nebo že by se o jeho nominaci dokonce hlasovalo.

Také členové platformy, jež Deník Referendum oslovil, si nevybavují, že by se na jejích jednáních nominace schvalovaly. Role platformy byla podle nich především diskusní: „Nevzpomínám si, že bych tam někdy o něčem hlasoval nebo rozhodoval,“ komentoval fungování platformy pro Deník Referendum Miroslav Otcovský z litvínovského občanského sdružení Kořeny, který se ovšem vůbec první schůzky nezúčastnil.

Stopy vedou k uhelné lobby

Naopak Klika na zastupitelstvu letos v lednu tvrdil, že Farkače do komise nominovala takzvaná „Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje“. To je jakási „krajská tripartita“, spolek právnických osob, který vedle kraje sdružuje také zástupce byznysu a odborů. Jde o formálně nezávislou instituci, v níž mají ale uhelné firmy a na ně napojení politici tradičně velmi silnou pozici.

V minulosti — například během sporů o možné prolamování limitů těžby uhlí — jednohlasně prosazovala další rozšiřování těžby a v praxi tak fungovala jako nátlaková organizace uhelné lobby. Logo Sev.en Energy i dnes visí na jejím webu pod kontakty na sekretariát. Ten přitom v Mostě sídlí přímo v budově takzvaného „Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí“ — instituce, jež je reálně akciovou společností, vlastněnou napůl přímo Tykačovou Vršanskou uhelnou a pod ČEZ spadajícími Severočeskými doly.

Předsedkyní „Hospodářské a sociální rady“ je jiná někdejší sociálně demokratická politička, bývalá náměstkyně na ministerstvu místního rozvoje a Klikova politická spojenkyně Gabriela Nekolová. Také sám Klika v ní měl jako člen předsednictva z titulu svého postavení náměstka hejtmana významné slovo.

Z usnesení, jímž rada Ústeckého kraje takzvanou Uhelnou platformu vytvořila, je skutečně patrné, že tak učinila právě na základě dopisu od Hospodářské a sociální rady. Jenomže ani v zápisu z jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady, na jehož základě byl zřejmě zmíněný dopis radě zaslán, však nestojí nic o tom, že by měl být za kraj do komise nominován Farkač.

Její předsedkyně Nekolová pak Deníku Referendum sdělila, že Hospodářská a sociální rada nominovala lidi — zřejmě zmíněným dopisem — jen do krajské uhelné platformy, nikoli do celostátní komise. Ani ona si pak nevybavuje, že by se o nominaci rozhodovalo na úrovni platformy. „Domnívám se, že rozhodnutí muselo padnout na úrovni kraje, předpokládám rady,“ uvedla.

Odpovědnost nese Klika

I v zápisech z rad, včetně usnesení, jímž rada Ústeckého kraje Uhelnou platformu vytvořila, ovšem jakákoli zmínka o tom, že by měl Farkač kraj v komisi zastupovat, chybí. Proces, jímž byl Farkač do komise vyslán, je tedy krajně netransparentní. Formálně o jeho nominaci nerozhodl žádný krajský orgán.

Sám bývalý náměstek Klika nakonec Deníku Referendum potvrdil, že rozhodnutí učinil sám, takříkajíc „na vlastní triko“. „Bylo to moje rozhodnutí, já jsem si ho vybral sám, jako odborníka do té druhé pracovní skupiny, aby tam chodil místo mě a přenášel mi informace,“ komentoval věc Klika. Střet zájmů ve věci nevidí: „já ho vnímám jako člověka, který rozumí analytice v té energetice, a navíc tam o ničem nerozhoduje, je to jenom poradní orgán.“

To ovšem neodpovídá skutečnosti. Jedná se o orgán, který dává doporučení vládě, a bude tak spoluurčovat její politiku. A Ústecký kraj tu nyní reprezentuje člověk, jehož zaměstnavatele, korporaci Sev.En Energy, uvedená politika bude zásadně ovlivňovat. Ve věci má své vlastní, zištné, zájmy.

Jak Deníku Referendum potvrdil ředitel protikorupční organizace Transparency International David Ondráčka, ve skutečnosti jde o učebnicový případ nekalého prolnutí soukromé a veřejné sféry. „Náměstek hejtmana Klika si plete svou roli, je na kraji jako zástupce občanů, ne korporací a těžařů. Buď je mimo, nebo je patřičně podchycen touto lobby,“ hodnotil případ na dotaz Deníku Referendum ještě před nedávnými volbami.

„To by byly krajské volby zbytečné. Průmyslové firmy by se mohly domluvit a nominovat své lidi do vedení krajů rovnou,“ podivoval se. Krajské volby ale zbytečné nebyly, v Ústeckém kraji se zcela změnilo rozložení sil.

Ano, bude líp?

V důsledku krajských voleb o svou funkci přišel i Martin Klika, zůstává pouhým řadovým zastupitelem a míří zpátky do své někdejší funkce velitele městské policie v Litvínově. Klikovi nepomohlo ani to, že se včas zbavil upadající značky ČSSD — se stranou se po konfliktu s předsedou Janem Hamáčkem rozešel.

Do krajských voleb dal dohromady kandidátku „Lepší Sever“ společně s dalšími politickými spojenci těžařů — včetně mosteckého primátora Jana Paparegy, předsedy „Tykačových“ hornických odborů Jaromíra Franty či zmiňované Nekolové. Ve volbách ale navzdory štědré kampani příliš neuspěli a získali jen necelých šest procent a čtyři mandáty v pětapadesátičlenném zastupitelstvu.

Změní se něco teď, když komunisty, sociální demokraty, kteří se do zastupitelstva již nedostali vůbec, a společnou kandidátku SPD a Zemanovců na kraji vystřídá formace složená z ANO, ODS a kandidátky TOP09, Zelených a menších stran sdružených pod hlavičkou „Spojenců pro kraj“? Podle informací Deníku Referendum se o zastupování kraje v uhelné komisi hovořilo už během koaličních jednání a nová rada kraje jej hodlá řešit poté, co se na dnešním ustavujícím zastupitelstvu ujme funkcí.

Nastupující hejtman Jan Schiller (ANO), k věci ale tak jasný postoj, jaký projevovala ještě v lednu jeho kolegyně Tomášová, nezaujal. „Nově zvolená rada Ústeckého kraje se bude vaším podnětem zabývat po ustavujícím Zastupitelstvu Ústeckého kraje,“ potvrdil Deníku Referendum z Schillerova pověření krajský manažer ANO Jakub Komárek.

K tomu, zda se rada chystá Farkače odvolat a jak se hnutí obecně hodlá stavět k vlivu uhelných firem na kraj, se ale nevyjádřil. Stejně tak nechtěl věc před ustavujícím zastupitelstvem komentovat ani lídr občanských demokratů, kadaňský starosta a nastávající náměstek Jiří Kulhánek.

Otevřeněji hovoří Spojenci pro kraj, kteří změnu kraje v přístupu k uhelnému průmyslu prosazovali také během kampaně. „Pan Klika i pan Farkač představují v přístupu ke krajině a k těžbě minulost, my potřebujeme v tomhle jednoznačně změnit přístup a bavit se o tom, jak dostat kraj do budoucnosti,“ říká jejich lídr a budoucí náměstek hejtmana Jiří Řehák.

Spojenci pro kraj budou podle něj v radě kraje prosazovat Farkačovo odvolání ještě před jednáním uhelné komise, které proběhne příští týden. „Chceme dva kroky: odvolání stávajících zástupců kraje a jejich výměnu, a to ještě před blížícím se zasedáním komise,“ dodává Řehák.

S Farkačovým angažmá v uhelné komisi nesouhlasí ani opoziční Piráti. „Z našeho hlediska je takový střet zájmů principiálně v nepořádku,“ potvrdil mluvčí pirátů v Ústeckém kraji Vít Rous. „Piráti budou obecně prosazovat, aby podobné pozice byly obsazovány výhradně nezávislými odborníky, a to nejlépe na základě transparentního výběrového řízení,“ uvedl.

Špička ledovce

V souvislosti se střetem zájmů Andreje Babiše se často hovoří o „agrofertizaci státu“. V kontextu Farkačova a Klikova střetu zájmů se přímo vnucuje podobná metafora: Ústecký kraj byl v minulých volebních obdobích „sev.enizován“ natolik, že pro uhelnou firmu nebylo problémem využít jej jako svou „prodlouženou ruku“ a dostat svého člověka na místo, které je pro její zájmy rozhodující.

Že tomu tak skutečně bylo, stvrzují mnozí znalci severočeských poměrů. Podle Lea Steinera, mosteckého rodáka a dotačního experta, který pomáhal rozkrýt korupční kauzu tunelování evropských fondů ROP Severozápad, se proces prolínání politické a ekonomické moci v severních Čechách táhne hluboko do minulosti.

„Uhelné zájmy to v Ústeckém kraji s politiky vždycky uměly,“ říká Steiner, který hovoří ještě ostřejšími slovy než ředitel české pobočky Transparency Ondráčka. „Uhlobaroni si protizákonně zprivatizovali své velké podniky a díky vynikajícím vazbám na místní, ale i celorepublikové politické vládce jako bonus zprivatizovali také významnou část veřejné správy v regionu,“ hodnotí.

Vznikla tak hustá síť personálních i politických vazeb, z nichž mnohé mají původ ještě před lety 2005 až 2008, kdy Tykač uhelný byznys převzal od party kolem Antonína Koláčka, která tehdy ještě Mosteckou uhelnou společnost dnes již důkladně popsaným podvodným způsobem zprivatizovala. „Už vytunelování Mostecké uhelné společnosti by se neobešlo bez politické podpory v regionu,“ připomíná Steiner.

Popisovaný střet zájmů, kdy Ústecký kraj v jedné z pracovních skupin uhelné komise z rozhodnutí prvního náměstka Kliky zastupuje asistent ředitele Tykačovy Sev.en energy Pavel Farkač, je tak jen špičkou ledovce. Je nejkřiklavějším příkladem vlivu, který Tykačův byznys v minulých volebních obdobích získal v celém Ústeckém kraji.