Jasně se postavit greenwashingu

Anna Kárníková

Ředitelka jedné z nejvlivnějších českých ekologických organizací vysvětluje, proč zrušila svou účast na festivalu United Islands. Pro organizaci je ze srozumitelných důvodů nepřijatelné, že festival se podílí na greenwashingu Pavla Tykače.

Je důležité, aby se pořadatelé českých kulturních akcí naučili nedělat PR korporacím, které ekologicky i sociálně škodí společnosti. Foto United Islands

Hnutí DUHA zrušilo svou účast na zářijovém pražském festivalu United Islands týden před jeho začátkem. Důvodem byl sponzoring zastřešující platformy „Praha září“ firmou Sev.En Energy Pavla Tykače. Podobnému problému krátce předtím čelil festival Praha žije hudbou, kdy kvůli těžařské a energetické společnost jako hlavnímu sponzorovi odmítlo vystoupit několik umělců a někteří originálně věnovali své vystoupení právě tomuto problému.

Ředitel festivalu David Gaydečka, kterému se festival podařilo udržet nad vodou i po zásahu koronavirem, apeloval na „covidovou“ solidaritu s tím, že v krizi je třeba držet spolu, konkurence nekonkurence. Odložit spory a spolupracovat (a to nejen v době krize) je však možné pouze tehdy, máte-li alespoň základní stejný směr a špetku důvěry, že váš partner jedná bona fide. Ani jednu z podmínek však firma Sev.En Energy nenaplňuje.

Firma ještě nedávno tvrdě prosazovala prolomení limitů těžby hnědého uhlí na velkolomu Československé armády, tedy vytěžení desítek milionů tun hnědého uhlí a zbourání města Horní Jiřetín, osady Černice a přiblížení těžby do těsné blízkosti města Litvínov. Plánuje těžit hnědé uhlí na velkolomu Vršany i po roce 2050, bez ohledu na dopady na krajinu a změnu klimatu, které tato činnost způsobuje. Koupila od společnosti ČEZ zastaralou uhelnou elektrárnu Chvaletice, která měla být v roce 2016 odstavena, a plánuje provozovat i další desítky let bez ohledu na změnu klimatu a její dopady.

Pro elektrárnu zároveň žádá maximální možnou výjimku na vypouštění rtuti a oxidů dusíku nad zákonem povolené limity na ochranu ovzduší a zdraví lidí. Od ČEZu koupila — a v roce 2024 převezme — největší českou uhelnou elektrárnu Počerady, kterou hodlá dále provozovat i po plánovaném konci životnosti (2023).

ČEZ nyní žádá ve prospěch Sev.En Energy výjimku z emisních limitů. Chce povolení vypouštět až do polovinu roku 2025 (tedy 1,5 roku po předání elektrárny, či přesněji řečeno po plánovaném uzavření) čtyřikrát více rtuti, než stanoví emisní limit pro ochranu ovzduší a zdraví lidí.

Zástupci firmy Sev.En působící v Uhelné komisi se snaží co nejvíce oddálit a zkomplikovat doporučení k útlumu a konci uhlí. Generální ředitel Sev.en prosazuje, aby útlum uhlí začal až po roce 2030, (jeho asistent, oficiálně zastupující Ústecký kraj v pracovní skupině 2 zase rozporoval princip uzavírání elektráren dle jejich emisní náročnosti a snažil se zabránit debatě o rychlejším útlumu uhlí, než si přeje jeho firma).

Facebookovou stránku Greenpiss (nyní přejmenovanou na Hnutí Ducha) urážející ekology a šířící fake news o změně klimatu spravuje tvůrce facebookové image elektrárny Chvaletice ze skupiny Sev.en Radek Kovanda. Zpochybňování důležitosti ochrany klimatu, vytváření mýtů kolem obnovitelných zdrojů a propagaci uhlí se věnuje i oficiální Twitterový účet firmy s titulkem „Nefouká, nesvítí. Naštěstí máme uhlí.“

U takové firmy je jakákoliv snaha se prezentovat jako součást budoucnosti energetiky jasným greenwashingem, který je třeba zviditelňovat. A blokovat, kde jen to je možné.