Brabcovo dilema: uznat podjatost podřízených, anebo ohrozit dodávky energie

Radek Kubala

Ekologické organizace poukazují na podjatost Ústeckého kraje, který má rozhodovat o emisních výjimkách pro elektrárny ČEZ. Kraj má s energetickou firmou uzavřenou smlouvu o podpoře a ročně inkasuje desetimilionové dary.

Jan Rovenský: „Brabcovi tohle dilema nezávidím. Buď přizná chybu svých podřízených z regionálního odboru v Ústí nad Labem, nebo právně doslova podminuje provoz elektráren zajišťujících čtvrtinu výroby elektřiny v České republice.“ Foto Tomáš Halász

Ekologické organizace Greenpeace a Hnutí DUHA podaly přesvědčivý podnět, podle nějž by Ústecký kraj neměl rozhodovat o emisních výjimkách pro elektrárny ČEZ. Od roku 2011 má totiž podepsanou smlouvu o podpoře investičních záměrů energetické společnosti, a navíc od firmy dostává každoročně desetimilionové dary.

Ekologové proto s poukazem na dřívější rozhodnutí v obdobných případech a platnou judikaturu podali námitku podjatosti úřadu. Regionální úředníci ministerstva životního prostředí ji ale zamítli.

Organizace proto podaly proti rozhodnutí rozklad, o kterém bude rozhodovat přímo ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Brabcovi severočeští podřízení v rozhodnutí o námitce podjatosti revolučně popírají, že by jakýkoliv úřad vůbec mohl být systémově podjatý. To je v ostrém rozporu s platným metodickým výkladem ministerstva vnitra, který existenci systémové podjatosti uznává, i se sjednocenou judikaturou správních soudů,“ uvádějí ekologické organizace v tiskové zprávě.

Výklad Brabcových severočeských úředníků je podle ekologů absurdní. Navíc nesouzní s předchozím rozhodnutím ministerstva životního prostředí ve věci elektrárny Chvaletice, kde ministerstvo podjatost Pardubického kraje uznalo a řízení o výjimce svěřilo Olomouckému kraji.

Ekologové: obrátíme se na správní soud

Podle ekologů může mít spor dalekosáhlé důsledky, protože pokud nyní Brabec rozhodnutí svých podřízených potvrdí, napadnou již udělenou výjimku z emisních limitů u správního soudu. Pokud by uspěly a případné výjimky již budou v platnosti, ČEZ by podle zákona musel ze dne na den odstavit pět uhelných zdrojů, které dohromady zajišťují více než čtvrtinu tuzemské výroby elektřiny.

ČEZ si totiž v Ústeckém kraji žádá o výjimky z emisních limitů pro elektrárny Počerady, Prunéřov, Tušimice, Ledvice a teplárnu Trmice. Ekologové upozorňují také, že správní soudy v minulosti v podobných případech rozhodovaly v jejich prospěch.

Jako příklad uvádějí kauzu spalovny Chotíkov, kdy soud uznal podjatost Plzeňského krajského úřadu spočívající v existenci smlouvy o spolupráci mezi krajem a investorem spalovny. Tedy kvůli podobnému smluvnímu vztahu, který existuje mezi ČEZ a Ústeckým krajem.

„Brabcovi tohle dilema nezávidím. Buď přizná chybu svých podřízených z regionálního odboru v Ústí nad Labem, nebo právně doslova podminuje provoz elektráren zajišťujících čtvrtinu výroby elektřiny v České republice. První možnost je rozhodně pro všechny bezpečnější,“ řekl energetický expert Greenpeace Jan Rovenský.

Ministerstvo životního prostředí se podle Ondřeje Charváta z tiskového odboru celou věcí bude zabývat, výsledek předjímat nechce. „Po zajištění vyjádření všech účastníků řízení bude věc předána k projednání rozkladové komisi ministra. Na základě jejího návrhu o rozkladech ministr rozhodne,“ řekl Charvát Deníku Referendum.

Ústecký kraj nadržuje i Tykačovi

Ekologům vadí, že zástupci Ústeckého kraje pomáhají prodlužovat životnost uhelných elektráren také energetické firmě Severní energetická, kterou vlastní Pavel Tykač a Jan Dienstl. Do jedné z pracovních skupin vládní uhelné komise, která má doporučit datum a harmonogram konce těžby uhlí v České republice, totiž kraj nominoval asistenta výkonného ředitele Severní energetické Pavla Farkače.

Farkač podle ekologů v pracovní skupině, která se zabývá legislativou související s koncem uhlí v České republice, hájí zájmy svého zaměstnavatele. Důležité to je právě proto, že Severní energetická se v roce 2024 stane majitelem elektrárny Počerady, pro kterou nyní ČEZ žádá výjimku pro čtyřnásobné překročení limitů pro vypouštění rtuti.

„My si myslíme, že nestranné rozhodnutí za takových okolností prostě není možné. Je ovšem na ministru Brabcovi, aby to rozhodl,“ uvedl vedoucí energetického programu Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

Tiskový mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf celou situaci komentovat nechce. „Jedná se o klasický proces rozhodování v přenesené působnosti Ústeckého kraje. Jako takový ho v tuto chvíli nebudeme nijak komentovat s tím, že vyčkáme na rozhodnutí ministra životního prostředí,“ řekl Volf Deníku Referendum.