Komu svědčí povinná maturita z matematiky?

Táňa Fischerová

Povinná maturita z matematiky poškodí mnoho talentovaných studentů, kteří by ve svých oborech mohli být přínosem i pro společnost, ale nebudou, protože jí neprojdou. Odkud se bere tlak, aby zůstávala matematika povinnou součástí maturity?

Když jsem byla před lety poslankyní parlamentu, věnovala jsem se mnoha oborům a v mnoha narazila při projednávání různých zákonů na odpor. Většinou jsem jej dopředu očekávala a tak jsem reakcemi nebyla zaskočená. Dvě nečekaná překvapení jsem však zažila.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

V jednom šlo o samostatné působení porodních asistentek, kde jsem naivně neviděla žádný problém, ve druhém o povinnou maturitu z matematiky. V obou případech jsem čekala věcnou diskusi, ne však vzedmutí vášní a útoky, jako kdyby člověk omylem sáhl do hnízda sršňů.

Nechápala jsem důvod takové reakce do té doby, než jsem pochopila, že jsem narazila na lobby příslušných skupin, které nechtěly připustit ztrátu vlivu.

Obě témata se dnes vracejí. O porodech dnes mluvit nechci. Ale povinná maturita z matematiky je již schválená a diskuse o ní stále hýbá společností a bude jí hýbat i dál.

Tehdy se mi podařilo v novele školského zákona pozměňovacím návrhem povinnou maturitu z matematiky ze zákona vypustit. Bylo to i díky tehdejší ministryni školství Petře Buzkové, která pozměňovací návrh podpořila — asi jí došlo, že to není nejlepší nápad. A možná si vzpomněla i na vlastní maturitu.

Vítězství tehdy bylo těsné, ale myslím, že studenti, kteří od té doby odmaturovali, nám byli vděční. Měli snazší život i přístup k dalšímu vzdělávání.

Stále jsem si kladla otázku, odkudže se ten tlak na povinnou maturitu bere. Dnes už se strůjci tohoto nápadu neskrývají. Je to dílo průmyslových a ekonomických kruhů, které chtějí, aby šlo více studentů do praxe a dál nestudovalo.

Poškodí to mnoho talentovaných studentů, kteří by ve svých oborech mohli být přínosem i pro společnost, ale nebudou, protože neprojdou maturitou z matematiky.

Vedle toho se dostáváme k jedné podstatné otázce: Jak je možné, že obor vzdělávání, který má být autonomní a rozhodovat o sobě sám, stále podléhá nějakým mocenským skupinám? Za minulého režimu do vzdělávání mluvila vládnoucí politická moc, dnes jsou to zase ekonomické a podnikatelské kruhy.

Povinná maturita z matematiky poškodí mnoho talentovaných studentů, kteří by ve svých oborech mohli být přínosem i pro společnost, ale nebudou, protože jí neprojdou. Foto mvslim.com

Společnost přitom potřebuje všestranně vzdělané osobnosti se základním humanitním vzděláním, které pak podle svých talentů mohou rozšiřovat a získat příslušnou specializaci. Úkolem školství není vyrábět pracovníky na míru podnikatelům, ale vychovávat přemýšlivé osobnosti s rozhledem. Ty si pak samy vyberou, kam chtějí v životě směřovat a kde mohou být platné.

Člověk, který má rád svůj obor, v něm něco dokáže. Ten, kdo je donucen něco bez zájmu a z nutnosti vykonávat, nikdy nepracuje dobře.

Bude lépe i pro podniky samotné, pokud do nich přijdou lidé s větším než úzkým pohledem na jeden obor. I nepředvídatelné změny v technických oborech, které se dají očekávat, lépe zvládnou takto rozvinuté osobnosti.

A tady se dostáváme k podstatě problému. Některým lidem vyhovuje, mohou-li ovládat ostatní, přelévat znejistělé zaměstnance z podniku do podniku, z profese do profese. Mnohým také pravděpodobně vyhovuje nižší laťka vzdělanosti, protože takovým lidem se lépe vládne. Tomu ostatně napovídají (na nátlak veřejnosti odtajněné) výsledky maturit. Chytáků, které studentům zhoršily jejich výsledky, v nich bylo dost.

Je smutné, že poslanci nenaslouchají renomovaným odborníkům v oboru, jakým je například dnes všemi oceňovaný profesor Milan Hejný. Ten s povinnou maturitou z matematiky nesouhlasí a přišel s vlastní kreativní metodou jejího vyučování. Ta současná, státní, totiž jen snižuje úroveň těm opravdu talentovaným, jiné vyřazuje z dalšího vzdělávání. Ve školách se všichni jenom bezduše biflují na testy, aby jimi prošli. Říkají to i další odborníci. Ale co naplat — poslanci to zřejmě vědí lépe.

Až se jednou rozvine metoda Milana Hejného, možná sami změníme názor a bude nám to připadat správné. Dnes je to však příprava na masakr, který vyřadí ze studia mnoho dobrých studentů. Dnešní testy likvidují přemýšlení a rozvoj kreativity.

Je tedy uzákonění povinné maturity z matematiky jenom hloupost spojená s pýchou, nebo skrytá likvidace přemýšlivých občanů a budoucnosti země?

Ať každý v testu zaškrtne příslušnou odpověď. Vyřazeni budou všichni.

  Diskuse
  MK
  June 6, 2016 v 13.51
  Nebudu to zastírat, tento text mne rozzuřil. Ano, rozzuřil. Vydýchal jsem se, a pokusím se reagovat bez emocí. Ale jsem člověk temperamentní, omlouvám se, pokud mi to ne zcela vyjde.

  Především je třeba říci, že společnost potřebuje všestranně vzdělané lidi. Proto by měla být povinná maturita z matematiky. Bez matematiky není člověk všestranně vzdělán. Je nejen vyloučen z matematiky a fyziky, ale je i znevýhodněn v ostatních vědách přírodních a humanitních. Snad kromě věd o jazyku a filozofie. Jestli toto není brutální zúžení a specializace, pak už nevím, co.

  Dále je třeba říci, že pokud chceme vzdělanější lidi, tak chceme lidi, co víc ví, a nikoli lidi, co mají víc titulů. Pokud snižujeme nároky, znamená to, že buďto nezvládáme naučit žáky to, co mají umět, nebo chceme dávat tituly těm, kteří je nepotřebují. Ani jedno nevede k vyšší vzdělanosti, naopak to zametá problém pod koberec.

  Dále pokud se podíváme na tento test (ten první) :http://www.novamaturita.cz/zadani-pisemnych-zkousek-1404038149.html ,
  tak v něm nejsou žádné chytáky. Prolézt jím by měl zvládnout i dejme tomu velmi dobrý absolvent základní školy. Opravdu nevím, které to nadějné maturanty by to zastavilo. Jestli by je něco zastavilo, tak jejich škola nebo oni sami. Nikoli maturita.

  Co se týče profesora Hejného, nechci ho shazovat. Ale mám pocit, že si vyrobil slaměného panáka školy, kde se blifuje na testy. Tohle je problém dějepisu a ZSV (a věčná škoda tomu), ne matematiky. Ta se takhle učit nedá a neučí. Co se jeho kreativní metody týká, jako laika mě příliš neoslovila. Působí na mě jako negace toho slaměného panáka, než jako reakce na reálné problémy školství. Ale odborník nejsem, možná ji křivdím. V tom případě by ale měla vygenerovat studenty, pro které nebude státní maturita z matematiky problém.

  Jestli je něco likvidací přemýšlivých lidí této země, tak to, že je neučíme matematiku. A pak ji po nich nechceme.
  June 6, 2016 v 16.20
  Ano, jde o netransparentní zájmy ve vzdělávání
  Při jednání organizace Fórum Rodičů se zástupci senátu a MŠMT k novele zavádějící povinnou matematiku u maturit se jednoznačné ukázaly dvě věci:

  1) nějaká silná zájmová skupina z oblasti průmyslu se velmi zasazovala o tuto povinnost u maturit

  2) veřejné konzultace o tom vedli zástupci státu, ministerstva nejvíce s učiteli matematiky, kteří je podpořili

  Maturita z matematiky formou testů ve stávající podobě neposiluje všeobecnou vzdělanost.

  A podle dosavadních zkušeností s maturitami se může stát nástrojem regulace počtu maturantů.

  Celkově je postavena jako direktivní směrování generace českých dětí do technických profesí.

  Otázka je zda ta mantra o technických profesích jako jediné možné profesní budoucnosti je založená na nejlepších zájmech naší země a našich dětí.

  Otázka také je jestli talentované a motivované děti si nemají nalézat cestu k matematice a jejím aplikacím dobrovolně a tím pádem i s větší radostí a vůlí.

  Otázka je jestli chceme učit matematiku i jako druh filozofie a myšlení (nevypadá to tak dle testů) nebo jen jako nástroj pro přípravu lidí na technické zaměstnance nadnárodních firem.

  Spousta nedořešených otázek, které někdo zametl pod stůl před prosazením nové povinnosti pro další generace studentů.
  JP
  June 6, 2016 v 16.31
  Bez matematiky na školu nelez?
  Pro mou osobu musím říci: kdyby byla povinná maturita z matematiky už za mých časů, pak bych byl zřejmě dodnes jenom kopáčem příkopů, bez jakéhokoliv vyššího vzdělání.

  To co tvůrci té současné "reformy" skutečně zjevně zcela zásadně odmítají pochopit: že jsou lidé, kteří mají zcela různé osobnostní zaměření. Nebo jinak řečeno, zcela různé talenty.

  Nic proti tomu, aby ti, kteří mají talent či osobnostní zaměření pro obory humanitně-kreativní, byli také seznámeni se z á k l a d y matematiky. Ty může skutečně někdy v životě potřebovat každý.

  Jenže, jestliže z této matematiky uděláme povinný maturitní předmět, pak je možná jenom dvojí alternativa:

  - buďto budou tyto maturitní testy z matematiky natolik jednoduché, aby je dokázal zvládnout i matematický (humanitní) antitalent; pak se ovšem nevyhnutelně staví otázka, jaký smysl by takováto "maturita" měla vlastně mít

  - anebo budou tyto testy z matematiky skutečně náročné; pak bude jejich nevyhnutelným důsledkem, že celá humanitně-kreativní generace tu bude doslova a do písmene "popravena", už na samotném počátku své tvůrčí cesty životem. A to jenom a jedině proto, že je jim, jejich představivosti bytostně cizí svět vzorců a matematických formulí.
  Přesněji řečeno, jenom proto, že určitá politická klika nemá pro skutečně humanitní vzdělání očividně žádné pochopení, a nevidí pro něj ani žádnou společenskou potřebu. V tomto ohledu má paní Fischerová naprostou pravdu - jedná se především o čistě komerční zájmy, nahnat pokud možno co nejvíce mladých lidí do výroby.

  Tento naprostý despekt vůči humanitnímu vzdělání charakterizoval celou éru tzv. "reálného socialismu"; ale ani ten neměl odvahu celý ten zbytný humanismus "odstřelit" takovýmto způsobem, jediným škrtnutím pera. K něčemu takovému se dopracovali až naši "demokraté".
  June 6, 2016 v 16.50
  Panu Kolaříkovi - vaše zuřivost je součástí problému
  Problém s matematikou je v tom, že se k ní vážou strašně prudké emoce. Zuřivost matematicky zdatných konfrontovaných s lidmi kterým matika nejde. Paralizující hrůza těch druhých.

  Dle mých školních zkušeností bývají učitelé matematiky strašně vzteklí. Matematicky méně nadání jsou zase při zkoušení tak vyděšení, že jim dělá potíž udržet se na nohou, natož by v tom stavu ještě něco počítali.

  Vzájemné pochopení těchto dvou skupin je kvůli těm emocím nemožné.

  U méně emocionálních oborů jako je dějepis či ZSV tenhle problém není.
  LV
  June 6, 2016 v 16.57
  "Společnost přitom potřebuje všestranně vzdělané osobnosti se základním humanitním vzděláním"

  Naprostý souhlas. Pouze bych dodala, že k tomu všestrannému vzdělání také patří znalost matematiky.
  LV
  June 6, 2016 v 17.8
  Sarkastická poznámka
  "Je tedy uzákonění povinné maturity z matematiky jenom hloupost spojená s pýchou, nebo skrytá likvidace přemýšlivých občanů a budoucnosti země?"

  A já, hloupá husa, dodnes nepřišla na to, že maturita z počtů (nic jiného středoškolská matematika není) zlikvidovala moji schopnost přemýšlet, potažmo schopnost přemýšlet mých rodičů, prarodičů z matčiny strany a potažmo velké části mých příbuzných.


  LV
  June 6, 2016 v 17.12
  Zajímavé jak se osobní zkušenosti liší
  Všichni mí učitelé matematiky na základní škole a na učilišti byly učitelky, všechny byly velmi vyrovnané, klidné a spravedlivé.

  Matně si vybavuji, že jsem jako dítko školou povinné, uvažovala, že pokud bych se chtěla podobat někomu z pedagogického sboru, tak jim.
  DU
  June 6, 2016 v 17.36
  Pokud nemá smysl povinná maturita z matematiky,
  navrhuji, aby byla zrušena povinnost maturovat z češtiny. Stačí jeden či dva povinně volitelné cizí jazyky. A to jsem sám maturantem z předmětů ČJ-FJ-D-ZSV.

  Učitelku z matematiky jsem na víceletém gymnáziu zaměřeném na jazyky příliš neměl rád, nicméně čím jsem starší, tím na ni vzpomínám více v tom pozitivním.

  Spíše bychom měli řešit otázku, zda chceme, aby se naše vysoké školství zůstalo (po americké vzoru) továrnou na tituly se stovkami zbytečných a polovzdělaných absolventů humanitních oborů, kteří nejsou odborníky vůbec na nic, a to dokonce ani s titulem Ph.D.
  MK
  June 6, 2016 v 18.54
  Panu Kubičkovi:
  Se stejnou zuřivostí jsem hájil i ZSV a dějepis, když se jejich prapor octl v ohrožení. Já jsem zkrátka temperamentní člověk.

  Víte, já neumím cizí jazyky. Jakž takž příšernou angličtinu, ale vážně příšernou. Samozřejmě, u maturity a všude jsem se snažil zkouškám z ní vyhnout. Jako každý student se snažím vyhnout překážkám. Ale, co naplat, jsem i pro zkoušku z cizího jazyka. Protože to je důležitá a základní věc. O nějakém nechápání to není.
  Panu Poláčkovi:
  Oceňovat různé talenty je jistě správné. Ale jak píše paní Fisherová, potřebujeme všestranně vzdělané lidi. A to znamená, že i ti jinak nadaní by měli alespoň něco zvládnout. Když technici prolezou českým jazykem a literaturou, prolezou i humanitně zaměření matematikou. Věřím, že i vy byste po patřičné přípravě navzdory vlastnímu přesvědčení prolezl.

  June 6, 2016 v 20.35
  Matematika je nádherná, maturitní test nikoli.
  Tupý test z matematiky, který nijak nesouvisí s ostatními předměty není nebezpečný pro každého. Nevyřadí nikoho z nás kdo tu diskutujeme. Vyřadí mladé lidi, kteří mají specifické talenty nebo ty kteří nemají podporu rodičů při přípravě na testy, a kteří by maturitní vzdělání využili pro svou budoucí profesi. A navíc neúspěch jim omezí vstup na VŠ, ačkoli by ji studovat mohli.
  + Další komentáře