Profil čtenáře:
Jindřich Jedlička

Profese:

dopadů nikoli pouhého vyřazení elektřiny z paroplynových zdrojů z burzy, nýbrž úplného "rozsekání" obchodovaného produktu - silové elektřiny - na mnoho produktů podle zdroje? Představme si, že obchodník na burze pro své zákazníky nenakupuje - na burze de fakto nedraží a pro budoucí dosávky nespekuluje - jeden produkt, nýbrž mix: Na léto ve špičce zkusí nakoupit co nejvíc solární, na zimu větrnou, na noc bateriovou (velcí provozovatelé baterií budou na burze prodávat jeden produkt, ale nakupovat vlastně jiný), a ostatní zdroje podle tržních cen na doplnění kvantity. Stejně ale budou spekulovat ostatní, takže ceny se někde budou ustalovat. Lze odhadnout dopad, a hlavně to, kam by takové rozsekání burzy přihrálo investice?

Debata o tom, zda SARS-Cov 2 byl či nebyl "černou labutí" je naprosto nadbytečná. Panika, lock-downy a sekundární škody z této paniky včetně ztrát na životech dětí nepochybně černou labutí byly. Zkušenost je nutno zpracovat:

https://www.echo24.cz/a/SwMrm/vyhralo-svedsko-tabulka-nadumrti-dokazuje-ze-lockdowny-byly-na-nic

Panikáře veřejně jmenovat, morálně odsoudit, postiženou dětskou a adolescentní část populace co možná nejvíce kompenzovat (škody jsou nenapravitelné, částečná kompenzace je patrně maximum možného), a do budoucna si pamatovat, že přírodu nepřepereme, že s přírodními procesy je třeba kooperovat, hledat synergie. Což samozřejmě platí i o globální změně klimatu: Je na místě skepse k technokratiským řešením typu ukládání CO2 do úložišť nebo pokusy o ovlivnění albeda mlhováním mořské vody. Chce to pokoru, trvalé omezení antropogenních vlivů a hledání, jak se sama Země chladí, a tam vytvářet synergie. V zásadě tedy opačný postup než lidstvo většinově zvolilo s kovidem.

ani s plasty v oceánech nelze v žádném případě bojovat zavřením škol a znemožněnín vzdělávání. Covid je něco absolutně odlišného. Není, na rozdíl od předchozích dvou "hyperobjektů" podceněn a téměř ignorován, ale doslova řádově nadhodnocen, jak dokazuje sám autor svou tezí, že "vir tohohle typu by mohl vyhladit čtvrtinu Evropy".

Vakcinace je skvělá věc, ale neposlouží k eradikaci SARS-Cov-2. K té nedojde, a nemá smysl takový cíl před společnost klást.

"A klademe-li si jako společnost za cíl přemoct virus ..." - Ne, neklademe. Už dva roky víme, že tento cíl je nesplnitelný a dávno si jej neklademe. Cílem, který má smysl, je žít. Pomůže vakcinace, lépe, avšak za cenu rizika, pomůže kontakt s infekcí, a nejlépe poslouží kombinace obojího.

Dělat z neočkovaných bubáky je bohužel součástí lidské nátury, jmenuje se xenofobie, strach z odlišného. Neočkovaní, kteří po kontaktu s antigenem prodělají klinické onemocnění s o něco vyšší pravděpodobností než očkovaní (a jsou s tím srozuměni), nestojí v cestě racionálnímu cíli žít v nové realitě s existencí jedné nové nemoci. (Ostatně oni nepřekážejí ani onomu iracionálnímu cíli eradikace, neboť po smrti virus nešíří vůbec, alternativně po vyléčení ho šíří později a méně než vakcinovaní.) Subklinický průběh pak trvá 5-7 dní a i ten poté chrání okolí (společnost) souměřitelně s vakcinací.

dívejte se dál. Skóre v poločase je zajímavé, ale není rozhodující.

Zemím, které udržely nízkou incidenci až do vakcinace přeji vše nejlepší. Kovid zde zůstane. Každý z nás se s infekcí setká, a to opakovaně. V různých fázích života v různé zdravotní i imunitní kondici. Nikdo nemládne. Pro mnohé platí, že čím dřív tím líp, neboť virulenci ani patogenitu budoucích forem spolehlivě nepředpovíme.

Asi před roken, ve vánočním poselství, Švédský král litoval obětí pandemie, kondoloval rodinám a označil za selhání fakt, že se nepodařilo ochránit klienty seniorských pečovatelských domovů. To úzce souvisí s tím, že tyto domovy jsou většinou státní, tj. patří a jsou provozovány královstvím. Češi kteří se rok nad Švédsko povyšovali z toho nadělali kupu hoaxů o přehodnocení vládní politiky. Přitom královo poselství nemá nic společného s vládou. A pak Čechy smích jaksi přešel. A nyní? Žádné lockdowny, teprve od prosince existují covidpasy které my máme skoro rok. Nepoužívají se v běžných situacích (restaurace, trénink, knihovna, vánoční trhy) ale jen na hromadných veřejných akcích. Žádné zavírání škol, tříd, bazénů, trhů.

Zda je aktuální nízký počet úmrtí ve Švédsku vypovídají či nikoli nechť si každý udělá obrázek sám: Od jara celé léto jde u Švédska, Norska, Dánska a Finska o čísla zcela srovnatelná, od začátku listopadu pak počty úmrtí ve Švédsku vůbec nerostou zatímco u všech ostatních ano:

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=desc&pickerMetric=total_cases&hideControls=true&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=CZE~SWE~FIN~NOR~DNK~LVA~EST~LTU