Z matematiky letos neodmaturoval každý pátý student

Vratislav Dostál

U povinně volitelné zkoušky z matematiky letos propadlo 20,6 procent žáků. S výsledky svých didaktických testů jarního termínu státní maturitní zkoušky budou maturanti obeznámení ve čtvrtek.

Přestože si ministr školství Petr Fiala pochvaluje letošní průběh didaktických maturitních testů, výsledky naznačují, že mnozí ze studentů spokojeni nebudou. Alespoň pokud jde o maturanty z matematiky. Celá pětina z nich totiž u zkoušky propadla.

„Maturita v letošním roce probíhá v mnohem lepší atmosféře a podmínkách. Zlepšení informovanosti a transparentnosti celého procesu hodnotí pozitivně jak učitelé, tak i sami studenti. Jsem rád, že opatření, která jsme udělali, zajistila zadání korektních úloh a že jsme se vyhnuli chybám, k nimž docházelo v minulém roce,“ uvedl k průběhu státní maturity Petr Fiala.

Podle údajů ministerstva školství je letošní neúspěšnost maturantů u didaktického testu první povinné zkoušky — tj. z českého jazyka — 1,9 % z těch, kteří se ke zkoušce dostavili. Neúčast se pohybovala kolem jedenácti procent z celkového počtu 90,5 tisíce maturujících v řádném termínu.

Didaktický test z druhé povinné zkoušky (na výběr byla matematika či cizí jazyk) nevykonalo úspěšně necelých 9 % maturantů v řádném termínu. Konkrétně, zkoušku z matematiky nezvládlo 20,6 % maturantů řádného termínu, kteří se ke zkoušce dostavili.

Neúspěšnost v didaktickém testu z matematiky je srovnatelná s loňským rokem, potvrzuje dlouhodobější problém v této oblasti. Test z cizího jazyka skončil nezdarem pro 2,6 % konajících tuto zkoušku v řádném termínu. Z toho neúspěšnost v anglickém jazyce byla 2,4 %, v německém jazyce 7,7 %, v ruském jazyce 0,9 %, ve španělském jazyce 1,7 %. V případě francouzského jazyka uspěli všichni maturanti.

Celkově proběhly letošní didaktické testy bez vážnějších incidentů. Validační komise konstatovaly, že jak jednotlivé úlohy, tak i celé testy splňují podmínky validních zadání maturitní zkoušky. Pouze v jednom případě rozhodla validační komise českého jazyka a literatury o úpravě hodnocení úlohy v testu z českého jazyka a literatury.

Důvodem byly rozdíly v jednotlivých vydáních Pravidel českého pravopisu. Komise v tomto případě rozhodla uznat maturantům všechny odpovědi jako správné. Validační komise CERMATu potvrdily, že všechny úlohy plně odpovídaly katalogu požadavků.