Fiala: Státní maturity budou mít pouze jednu úroveň

Vratislav Dostál

Na základě doporučení pracovní skupiny pro revizi státních maturit je ministr školství připraven prosadit změny státních maturit. Od příštího roku tak podle něj budou mít maturity pouze jednu úroveň. A opravování písemných prací z češtiny se vrátí na školy.

Státní maturity budou mít od příštího roku jen jednu úroveň. V úterý to na tiskové konferenci uvedl ministr školství Petr Fiala s tím, že mu to doporučila jím ustavená skupina odborníků. Jejich doporučení chce Fiala respektovat.

Podle opoziční ČSSD je výsledek revize státních maturit uměním možného, neboť v dosavadní podobě se neměla státní maturita nikdy spustit. „Kromě změn, které komise doporučila ministrovi školství, je ovšem nutné se opětovně vrátit i k financování celého projektu,“ zdůraznil současně sociálnědemokratický stínový ministr školství Marcel Chládek.

„Maturitní zkouška bude mít nadále společnou, neboli státní část, ale ta bude mít od roku 2013 jen jednu úroveň u všech zkoušek. Nebude tady žádné dělení na základní a vyšší úroveň jako v uplynulých dvou letech,“ vysvětlil v úterý odpoledne ministr Petr Fiala.

Současný model, který obsahuje povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury a výběr mezi cizím jazykem a matematikou, by pak dle Fialy měl být fixován následující dva roky 2013 a 2014. Společná část maturit nebude rozšířena o další předměty, jak uvádí školský zákon v současné podobě.

Zkouška z českého jazyka a literatury má mít nadále tři části. Didaktický test bude stejně jako nyní centrálně zadáván i hodnocen Cermatem. Avšak písemná práce i ústní část zkoušky by měly být podle Fialy napříště hodnoceny na školách. Jejich způsob zadávaní a hodnocení bude údajně upraven vyhláškou a metodikou.

Zkoušky z cizích jazyků a matematiky by pak měly zůstat ve stávající podobě, to znamená stejné jako v roce 2012. U matematiky doporučila pracovní skupina rozšířit didaktický test o větší počet otevřených úloh a navýšit čas před začátkem zkoušky.

Nově by měl žák také obdržet maturitní vysvědčení co nejdříve po úspěšném složení poslední zkoušky. Harmonogram přezkumného řízení má být podle ministra nastaven tak, aby žák, který v rámci přezkumného řízení z maturitní zkoušky prospěl, obdržel vysvědčení nejdéle před zápisem na vysokou školu.

Sociální demokraté nicméně upozornili, že je kromě změn, které komise doporučila ministrovi školství, nutné se opětovně vrátit i k financování celého projektu. Podle Marcela Chládka je totiž prokazatelné, že státní maturita, která stála daňové poplatníky už 1,5 miliardy korun, je vysoce předraženým projektem.

„Nevím, jak se k celé situaci postaví ministr školství Fiala, nicméně jsem přesvědčen o tom, že by z celé věci měla být vyvozena jednoznačná osobní odpovědnost. Jedná se o mrhání prostředky daňových poplatníků, kdy jeden rok státní maturity stojí stovky milionů korun,“ upozornil Chládek.

Podle něj tak rozpočet školství — který považuje za dlouhodobě podfinancovaný — za poslední tři roky přišel zbytečně o stovky milionů korun, které mohly být využity mnohem efektivněji, například na platy učitelů či nákup školních pomůcek. „Vyzývám proto ministra školství Fialu, aby se zasadil o prošetření situace a aby se jasně ukázalo, kdo je za celou věc odpovědný,“ uzavřel Chládek.