Fiala představil deset kroků, které mají zlepšit české školství

Vratislav Dostál

Ministr školství Petr Fiala představil deset kroků, které by podle něj měly Českou republiku dovést ke kvalitním školám. Pro zajištění rovných šancí na vzdělání dětí je podle něj potřeba nastavit systém rovnoměrného rozdělování peněz do školství.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala představil v úterý deset kroků, které by měly Českou republiku dovést ke kvalitním školám. „České školství má tradičně výhodu kvalifikovaných učitelů a dobře dostupné sítě škol, ale výsledky dětí i spokojenost učitelů a rodičů v posledních letech v mezinárodním srovnání zaostávají,“ uvedl ministr školství.

Cesta ke kvalitnímu vzdělávacímu systému podle něj vede přes kvalitní učitele, méně administrativy, více času na žáky a studenty, podporu matematiky a technických předmětů a lepší podmínky pro strategický rozvoj vysokých škol.

Fiala přitom zdůraznil, že jeho resort si je vědom, že školství je oblast, ve které se všechny změny musejí dělat citlivě a po diskusi s dotčenými skupinami. „Takovým způsobem vzniklo i dnes představených 2x5 kroků ke kvalitnímu vzdělávání,“ dodal.

Pro zajištění rovných šancí na vzdělání dětí ve všech koutech České republiky je podle Fialy potřeba nastavit systém rovnoměrného rozdělování peněz do školství.

„Naším cílem je dosáhnout toho, aby státní příspěvky na žáka byly stejné v Plzni i v Ostravě. V současné době tomu tak není a výsledkem jsou zvětšující se rozdíly v podmínkách pro výuku i ve výsledcích žáků v jednotlivých krajích,“ vysvětlil Fiala s tím, že již zahájil intenzivní jednání o změnách v systému financování regionálního školství.

Stejně tak podle něj chybí ucelený systém záruk vzdělávacích příležitostí pro znevýhodněné, talentované a děti jiných národností a etnik. „Každý z nás má specifické schopnosti a škola by mu měla dát prostor je rozvinout,“ uvedl Fiala.

Jednou z priorit koncepce Petra Fialy je posílení zájmu o matematiku a technické obory. Právě do této oblasti budou letos směřovat téměř dvě miliardy korun z evropských fondů.

Dle jeho slov budou například vybaveny školní učebny, laboratoře a kabinety pro přírodovědné a odborné předměty. Začne také pilotní ověření úzké spolupráce škol a firem, které se zaměří na tzv. duální vzdělávání, kdy teoretická výuka probíhá ve škole a praktická část přímo ve firmách, které disponují kvalitním a moderním vybavením.

Společně s pracovní skupinou odborníků ministerstvo dále pracuje na přípravě státní maturitní zkoušky po roce 2015 i na jejím ekvivalentu - standardizované učňovské zkoušce.

Podle ministerstva se učitelé a ředitelé ve své práci potýkají s velkou mírou byrokracie a papírování. Další opatření by proto mělo podle Fialy školám pomoci snížit administrativní zátěž.

„Učitel by měl mít více času na výuku a méně času trávit administrativou,“ vysvětlil Fiala s tím, že na počátku letošního roku byly zahájeny práce na analýze, která povede k odstranění duplicit a zpřehlednění všech nařízení a vyhlášek, kterými se školská zařízení v současnosti řídí.

Již několik měsíců vede ministerstvo velice intenzivní dialog s reprezentacemi vysokých škol nad změnami, které mají za cíl zvýšit kvalitu terciárního vzdělávaní tím, že stát vytvoří vysokým školám podmínky jasně se profilovat a nastavit si standardy pro tři typy studijních programů: profesní, akademické nebo výzkumné.

Veřejné vysoké školy by také podle ministerstva měly díky novému způsobu financování získat větší jistotu ve střednědobém strategickém plánování. Na počátku letošního roku zahájilo ministerstvo veřejnou diskusi k přípravě dokumentu Strategie 2020, který by měl zastřešit všechny plánované kroky a navíc jasně určit směr, kterým by se vzdělávání v České republice mělo do budoucna ubírat.

„Všechny tyto kroky nedokážeme učinit sami. Věřím však, že je zájmem všech podílet se na změnách, které povedou ke kvalitnímu českému školství,“ uzavřel Fiala.

  Diskuse
  JJ
  February 6, 2013 v 9.30
  Clanky typu "6 zpusobu jak sbalit chlapa..." ci "10 mist, ktera musite navstivit..." nemam moc rad; ctenar si odecte svych n-polozek a ma klid. Proto je dobre, ze v tomto clanku zadny cislovany seznam neni a ctenar musi hledat...
  Ale i tak to jsou jen obecne blaboly (to neni vytka k autorovi clanku, ale kritika ministra). Myslim, ze podobna moudra by byla schopna padat i z Vlasty Bohdalove.
  Tech 5 kroku tykajicich VS jsem se ani nedopocital (coz vubec nevadi), nicmene moje skromna zkusenost vidi v TOP5 hlavnich problemu naseho VS skolstvi akademicky inbreeding a nepotismus. To by spravila jedna veta ve VS zakone, ktery se za ty me 4 roky novelizoval 3x (a pak 30 let pockat, nez stavajici struktury vyhniji)... Pri pohledu na personalni obsazeni Fialovy katedry na MU ho bohuzel nemohu povazovat za nadeji v tomto smeru...
  Zakladnim problemem skolstvi je podle mne aplikace trznich principu (byt castecna), ktere teda samy o sobe ne vzdy funguji absolutne a do verejne oblasti proste nepatri - skoly si nemohou konkurovat v boji o zaka, zak neni klientem... Stat nemuze podporovat kvalitu, ale musi ji zajistit vsude...
  Plus teda podfinancovani (tarify; dve mld na podporu matiky a desitky podobnych projektu jsou zase vyhozene penize...), absence "bice" a "nastaveni verejneho diskursu"...
  February 6, 2013 v 11.40
  polemika s krokem 3.
  Zamyšlení nad pozitivním názvem bodu 3. a nad jeho obsahem nebo spíše nad realitou jeho obsahu v posledních letech, pokračujícící i v posledních měsících a dnech.

  Jak tedy je zveřejněn tento bod:
  " Bod 3. STÁT MUSÍ ŠKOLÁM POMÁHAT, NE JE JEN HLÍDAT
  • Vytvořit školám podmínky, aby mohly efektivně učit (nabídnout mateřským a základním školám modelové školní vzdělávací programy jako příklady dobré praxe, rozvinout rámcový vzdělávací program a jasně formulovat očekávání státu týkající se
  míry znalostí dětí v tzv. standardech).
  • Kvalitně připravit maturitní zkoušky."

  V rétorice poslední doby je "modelový vzdělávací program" (pro všchny MŠ, ZŠ a SŠ - tedy cca 10 000 škol a cca 100 000 učitelů) a "standard" (definice v jaké míře má dítě co znát) je vlastně "kontrola a unifikace přístupu škol a profilu absolventů škol" (v názvu bodu je, že stát bude školám více pomáhat než je hlídat).

  Hodnotou demokracie je podíl na rozhodování, těch kterých se rozhodování týká. Tedy například lidé, kterých se škola nejvíce týká se také podílí na tom jaká škola je (žáci, rodiče, učitelé, zřizovatelé). A věřím, že také tato participace zajišťuje kvalitu, ne tedy centrální modely pro všech 10 000 škol stejné.

  Hodnotou demokracie je člověk sám jako osobnost, jako bytost schopná tvořit realitu. Dítě, které prochází školou vychází ideaálně jako posílené ve své osobnosti a talentu a v klíčových dovednostech pro život v současném (vlastně budoucím) světě. A věřím, že všechna kvalita roste hlavně z jeho vlastního potenciálu, kreativity a vůle. Pokud dítě v tomto nepodpříme a místo toho dítě narveme do "standardních" vědomostí (které v jeho budoucnosti budou pravděpodobně většinou stejně neplatné) nepomáháme tedy ani školství ani dětem.

  Samozřejmě, že modelové programy i standardy mohou být pouze "pomáhající" "nedirektivní" "otevřené" "flexibilní" , jenže také mohou být "jediným proklamovaným cílem" "prostředkem k donucení být stejní" "omezením kreativity" "omezením rozvoje klíčových dovedností dětí" "nástrojem na směřování masy dětí" a jaký směr tedy skutečně navrhuje a jakým půjde Ministerstvo a vláda ?
  JJ
  February 6, 2013 v 12.40
  Odkaz
  Tak se i mne podarilo proklikat se az k tem 2x5 krokum...
  http://www.msmt.cz/file/27037
  Rekl bych, ze spise nez kroky to jsou teze... Ale i tak to (nebo spis diky tomu) je stale povazuju za prazdne fraze... Obcas usmevne ("Stabilita a rozvoj VS" - nejsou ta dve slova trochu v rozporu?) Co si predstavit pod "MÉNĚ BYROKRACIE, VÍCE ČASU NA VÝUKU"? Zvysovani uvazku?
  Myslím, že ty teze míří správným směrem, leč souhlasím, že důležité je hlavně to, jaké kroky budou následovat - jak konkrétně bude ministerstvo tyhle teze realizovat.
  PN
  February 6, 2013 v 17.48
  deset kroků...
  Souhlasím s Vámi, pane Janečku. Při čtení tezí jsem měl pocit návratu do doby před třiceti lety.Co se však skrývá za mezinárodním srovnáním? Co se skrývá za firmami, které v rámci duální výuky budou žáky připravovat pro život? Co se skrývá za novým způsobem financování vysokých škol?Co se skrývá za tvrzením ´´jasně určit směr, kterým se bude vzdělávání v ČR do budoucna ubírat´´? Vizi kreatiivní svobodné bytosti s nadhledem a kritickým humanistickým myšlením jsem mezi řádky tezí neobjevil. Spíše naopak. Je mezi diskutujícími učitel/ka, který by se mohl/a prosím vyjádřit?
  MP
  February 9, 2013 v 9.25
  Petrovi Novému
  Za mezinárodním srovnáním se skrývá propad základních gramotností v žebříčku PISA. Velmi hrubé srovnání, vhodné jednak pro zcela základní orientaci, jednak k tomu, aby se s pomocí varování před dalším zhoršením získali další prostředky pro školy. Fiala nevyužil ani jedno.
  Jinak zhoršení obecné úrovně ukazují naprosto všechny průzkumy,které máme k dispozici. Horší je, že zároveň ukazují rozložení toho zhoršení v závislosti na sociální situaci rodin, velikosti sídla a sbližování úrovně základních a praktických (dříve zvláštních) škol (a lze kvalifikovaně odhadnout, že to není důsledek růstu kvality na těch později jmenovaných).
  Celkově by se dalo celé to desatero nazvat: Deset ministrových bodu, které ukazují, proč není pro školství schopen nic udělat.
  LV
  February 9, 2013 v 14.29
  Jenom teze.
  Pokud by pan ministr Fiala vydal své teze měsíc po nástupu do funkce, dalo by se polemizovat s některými formulacemi (viz výše) a snad i očekávat, že se zorientoval ve svém resortu a chystá nějaký program. Takto je to ovšem málo. Takto je to míň než málo. Je to bída.