Profil čtenáře:
Petr Nový

PN
Profese:
E-mail: petr.novy3@seznam.cz
Souhlasím s Martinem Šimsou. Je to na nás, na občanech, jak se nám podaří udržovat demokracii při životě.
Je důvěra v nenásilné lidské soužití a touha po trvale udžitelném životě pravicová nebo levicová?
Můj poměr k poslanecké imunitě - ať už omezené nebo neomezené: přítomnost imunity v životě společnosti signalizuje nepřítomnost demokratických principů a zneužívání právního řádu (rozděluje společnost na nedotknutelné a pak na ty ostatní).
Nebylo by namístě díky znalosti původu a projevu nefunkčnosti jakéhokoliv systému prakticky vyzkoušet jeho obrácený model?
Já navrhuji přesunout se z oblasti myšlenkových experimentů rovnýma nohama do reality a neomezovat se jen na výše uvedené. Chce to partu mladých lidí, co neznají slovo nuda. Víme, že to pivo, co se tu vaří, není k pití. Takže kromě nové receptury ještě kolektiv pivovarníků kovaných v čtení, psaní, počtech, upřednostňujících princip vzájemnosti před chorobnou a agresivní soupeřivostí.Pak se uvidí, jestli už to bude stačit ke změně.