Už to máme spočítané

Jiří Silný

Finanční a ekonomický systém, v němž žijeme, směřuje ke kolapsu; na této své cestě ale ještě stačí přerozdělovat zisky ve prospěch bohatších. Přinutí nás k jeho změně opravdu až onen kolaps?

Uplynulá volební sezóna přinesla i jeden skandál, na který se pod dojmem závěrečného volebního boje už pozapomnělo. Ministerští úředníci na vnitru neuměli při kontrole podpisů pro kandidáty spočítat správně výsledek. Rozhořčení médií a veřejnosti bylo překvapivé. Už léta přece víme, že počítat neumějí dokonce ani na ministerstvu financí.

Miroslav Kalousek je během své pestré politické kariéry vždy znovu vděčný objekt kritiky. Taková politická Rosa na kolejích: „Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub… a nad krajinou krouží podivnej pták, pták nebo mrak.“ Je to prostě jednička, nejlepší ministr financí, stačí vzpomenout na jeho geniální prognózu, když odhadoval po vypuknutí finanční krize v říjnu 2008 růst HDP pro rok 2009 bratru na čtyři procenta, akorát, že to bylo pak mínus 4,7. Nebo jeho zvyšování DPH, z kterého se pak vybere méně než před zvýšením. Atd., atp.

Ale i hodinky, které stojí, ukazují dvakrát denně správný čas. Nelze popřít, že Kalouskův slavný výrok: „Prožrali jsme to, proflákali. Zlaté časy v Evropě skončily,“ má něco do sebe. Spor může být ale o to, kteří „my“ to prožrali. Předpokládejme, že i přes značně vyvinuté sebevědomí dotyčného se nejedná o pluralis majestatis. Nejslavnější z českých chemiků měl dle kontextu na mysli asi nás všechny, obézní i hubené, bohaté i chudé, upachtěné dělníky i znuděné rentiéry.

To je velmi oblíbená demagogická figura. Všichni jsme na jedné lodi, až na to, že někdo dře za pár drobných ve tmě a smradu v podpalubí a někdo v salóně popíjí šampaňské a tančí. Ti v salónu, horních deset tisíc, 1%, „elity“, nebo jak je chceme nazývat, prožírají nepochybně daleko víc než všichni chudí dohromady. A pokud snad jsou mezi nimi hyperaktivní workoholici, kteří usilovně dál hromadí peníze a zároveň působí ekonomické a ekologické katastrofy, tak by bylo lepší, kdyby se flákali.

Naše civilizace titánsky plnou parou míří k nevyhnutelné kolizi, protože na kapitánském můstku jsou lidé, kteří buď neumějí počítat, nebo se bojí otočit kormidlem. Nebo je jim to fuk. Těžko říci, kam patří ministr Kalousek, ale abychom byli spravedliví, rozhodně v tom není sám. Takových politiků je nepočítaně. A vedle nich vesele poskakují ekonomové, kteří vykřikují, že jen drobná chybička se vloudila a už už zase nastane ničím nerušený růst bez hranic.

Kam skutečně směřujeme, se vyjeví, když se zeptáme, co to vlastně prožíráme. Zase platí, jak kdo. Jako lidstvo jsme už stačili spotřebovat podstatnou část sluneční energie akumulované po sta miliony let ve fosilních palivech. Přitom z té, která k zemi proudí každým okamžikem, dnes využíváme jen nepatrný zlomek. Ekologická stopa už dnes přesahuje o polovinu kapacitu planety. Už žijeme z podstaty. A rostoucí bohatství světa je čím dál tím hůř rozděleno a využíváno.

Když se podíváme, co jsme prožrali v České republice, tak ztráty nepředstavují orgie nezřízené spotřeby, jak sugeruje Kalousek. Po propadu spotřeby domácností v devadesátých letech nebyl růst nijak závratný a od propuknutí krize stagnuje nebo klesá. A klesající spotřeba prohlubuje krizi. Zato stovky miliard ztrát přinesla privatizace společenského vlastnictví do soukromých rukou, další stovky miliard sanace soukromých krachujících bank z peněz daňových poplatníků, další zdroje vytvořené prací lidí odtékají ze země jako cedníkem do daňových rájů neb jako zisky nadnárodních firem. A z daňových příjmů ukrajuje korupce.

Štědré dotace, o které se Nečas hrdlí v Bruselu, neumíme vyčerpat, protože na ministerstvech jsou úředníci, kteří neumí počítat, ale mají správné konexe a z toho, co čerpáme, se taky pořádný kus rozkrade. Takže někteří kradou a prožírají, jiní suší hubu.

Pokud chceme jít skutečně ke kořenu sebezničující tendence kapitalistické společnosti, narazíme na roli peněz a finančních institucí, jak se v tomto systému vyvinula. Jsou to peníze, které emitují komerční banky jako dluh, aniž by byly kryty reálnými již vytvořenými hodnotami. To v podstatě znamená, že v důsledku takové půjčky prožíráme už i budoucnost.

V kombinaci s úrokem, který věřitelé za takové nekryté peníze vyžadují, a který v čase roste exponenciálně, takové peněžní hospodářství zároveň aktuálně znamená velmi efektivní přerozdělování peněz od chudých k bohatým a přitom představuje enormní tlak na zvyšování produkce — aby bylo možno splatit půjčku i úrok — a zásadní mechanismus ničení planety. Konečně to, že peníze neslouží jen jako prostředek směny a uchování hodnot, ale stávají se zbožím a předmětem spekulací, cestu ke kolapsu zrychluje.

Tohle už není žádné tajemství, na těchto stránkách se o problémech finančního kapitalismu píše často. Ví, nebo může to vědět kde kdo. Ekonomové, kteří nejsou ideologicky zaslepeni, i politici, kteří cítí odpovědnost. Určitě to vědí bankéři, kteří ještě na poslední chvíli chtějí co nejvíc trhnout, aby se zabezpečili na zlé časy. A prakticky nikdo z těch odpovědných ředitelů Zeměkoule s tím nic nedělá. Konají se jen nesmělé pokusy, jako uvažovaná daň z finančních transakcí nebo kosmetické regulace bank, aby se trhy nerozzlobily.

Zatím to vypadá, že změna přijde až po kolapsu. Otázka je kdy a kde nastane další ještě hlubší krize, a jestli už to bude stačit ke změně.

  Diskuse
  VK
  February 12, 2013 v 21.36
  Jako drobné cvičení bych doporučoval myšlenkový experiment, co by se tak asi stalo, zrušit fiat money a ponechat pouze peníze ze 100 % kryté.
  PN
  February 12, 2013 v 22.03
  Já navrhuji přesunout se z oblasti myšlenkových experimentů rovnýma nohama do reality a neomezovat se jen na výše uvedené. Chce to partu mladých lidí, co neznají slovo nuda. Víme, že to pivo, co se tu vaří, není k pití. Takže kromě nové receptury ještě kolektiv pivovarníků kovaných v čtení, psaní, počtech, upřednostňujících princip vzájemnosti před chorobnou a agresivní soupeřivostí.Pak se uvidí, jestli už to bude stačit ke změně.
  February 13, 2013 v 12.12
  Výborný článek, lépe řečeno
  nejaktuálnější ze všech aktuálních témat. Né volba, či nevolba nějakého bláboly na Hrad, ne podpora umělců, to všechno je milion světelných let za výše popsanými problémy. Ale zase těmi je lehčí se zabývat i když to k ničemu nevede.
  Ukazuje to naprostou neschopnost levice. Kolaps, který J. Silný očekává, tu přece už dávno je, jen je díky státním intervencím bržděn. Ale ta obrovská mašina se řítí z kopce a není už co jí házet pod kola.
  Všichni si zakrýváme oči a uši, všichni se snažíme nemyslet na to, že systém, který je postaven na stálém růstu, je hovadina, která nemá obdoby. Snažíme se nemyslet na to, že tento systém je funkční, nebo aspoň částečně funkční jen tehdy, když bude za KAŽDOU cenu vyrábět víc a víc, a tím zlikviduje neobnovitelné energetické zdroje a zničí tím lidstvu podmínky k životu.
  Očekávání, že až bude nejhůř, tak někdo najednou najde nové zdroje energie, pitné vody a potravin, jsou jen součástí té hry, že když se o problému nebude mluvit, třeba to dopadne dobře.
  Nedopadne. Nikdy to nedopadlo dobře, když se deprivanti pustili u řetězu, proč by to teď mělo být jinak? Deprivanti, o kterých se tu často zmiňuje pan Trávníček, nejsou totiž jen politici, jsou to v daleko větší míře šéfové obrovských firem. A ti už dnes mají větší moc, než leckterý předseda vlády.
  U levicových politiků mě irituje to, že nemají koule na to, aby řekli lidem, jak na tom jsme. Možná na to nemají čas, protože se snaží nakřečkovat si, aby se v další etapě kolapsu udrželi v elitě, která by mohla přežít. Že tohle téma nezvednou socani, se dá pochopit. Někteří sociologové o nich beztak tvrdí, že slouží jen jako ochrana před komunismem, ale proč o tom mlčí komunisté, je mi záhadou. Nebo se snad ještě nevymanili z bludu, že komunismus je nutné zajištění všeho přepychu, dosažitelného v kapitalismu, státní cestou? Tak zoufale čekám, kdo, kromě pár článku v malých médiích, výjde před veřejnost a s tímto zásadním problémem lidstva ji seznámí. Marně?
  BT
  February 14, 2013 v 10.19
  Pane Ševčíku,
  po přečtení článku i vašeho velmi výstižného vstupu mne napadá toto slovní spojení:

  TRAGICKÁ PRAVDA.

  Celá populace Homo sapiens se stala obětí vlastní stupidity, obětí patologické ideologie, která ji nakonec nevyhnutelně zničí.

  Já tvrdím, že vše co Homo sapiens koná v rozporu s přírodními zákony, je stupidní a tvrdě na to doplatí. Stupidita vždy plodí zlo.

  Doporučuji Vám knihy, články a přednášky (na youtube) F. Koukolíka. Je z nich patrné, že moudří lidé vědí jak z toho marasmu ven. Ale proti skupinové stupiditě nemají šanci svou moudrost prosadit.

  Možná si vzpomenete na závěrečnou scénu z filmu Bílá nemoc. Stupidní dav ušlape svou jedinou naději na záchranu, lék dr. Galéna proti zničující nemoci.

  Dnes je tím stupidním davem ta část lidstva, která je ovládána ideologií neoliberalismu. Obávám se, že Galéni (anti-neoliberální levice) budou zase ušlapáni dříve než svůj lék proti oné patologické ideologii budou moci aplikovat.  BT
  February 14, 2013 v 10.39
  O stupiditě a možném konci lidstva
  http://www.youtube.com/watch?v=aRSZeTPQFAE

  F. Koukolík je klasický filosof: jeho filosofie je syntézou přírodních i humanitních věd.

  Dokud politici nepochopí, že filosofové tohoto typu dokáží nejlépe chápat svět v jeho složitých souvislostech a nezačnou jim naslouchat, není šance na žádné zlepšení.

  Budeme se jako lidstvo chovat stejně stupidně jako moucha, která opakovaně naráží na sklo protože nechápe, že tudy cesta za světlem nevede. Nakonec obvykle uschne na parapetu okna.

  Filosofové typu Koukolíka by lidstvu dokázali ukázat cestu za tím světlem, ale skoro nikdo je neposlouchá.

  PS: Je-li F. Koukolík vynikajícím popularizátorem vědy a nestupidního myšlení, snažím se být alespoň popularizátorem F. Koukolíka. Ale moc se mi nedaří.

  Lidé mají raději pohádky humanistických filosofů, případně stejně od přírodní reality odtržených ekonomů.

  Čítankovým příkladem takového filosofujícího ekonoma je neobyčejně sebevědomý Tomáš Sedláček. To jsou ty bludičky, které lidstvo lákají do močálu, který ho nakonec pohltí.
  JK
  February 14, 2013 v 11.45
  Bude konec světa
  rozhodně bude konec světa a civilizace spěje ke kolapsu. O tom není sporu a minimálně poslední dva tisíce let se na tom shodnou všechny významné autority, od sv. Jana ze Zjevení na začátku letopočtu přes Thomase Malthuse ve století osmnáctém až po autory "Limitů růstu" z roku 1972. Ropa dojde nejpozději v r. 1992, zlato a barevné kovy ještě dříve. Dokonce na to vymysleli řadu vzorců a celé to matematicky namodelovali, takže se z toho stal vědecky prokázaný fakt. To, co kolem sebe vidíte, jsou jen poslední záchvěvy nemocného organismu, který se řítí do záhuby už od r. 7 n.l.

  Když čtu tyhle katastrofické úvahy, tak si vždycky vzpomenu na J. Verna, který ve svém futurologickém díle "Paříž v r. 2000" předpovídal ekologickou katastrofu způsobenou tím, že všeobecné používání vzducholodí úplně zastíní slunce, takže přestanou růst rostliny.....

  P.S. František Koukolík není filosof. František Koukolík je primář patologie z Thomayerovy nemocnice, který studuje vzorky tkání odebrané pacientům a hledá nádorové bujení. Jeho specialisací je neuropatologie. Jeho teorie z knih "Vzpoura deprivantů" a j. mi vždycky připadaly trochu zjednodušující, ale způsob, jakým je vulgarisuje pan Trávníček, je otřesný.
  BT
  February 14, 2013 v 13.59
  Novým papežem bude možná pan Konvalinka
  Doporučuji panu Konvalinkovi kandidovat na nového papeže.

  Jeho víra ve své správné vidění světa je neotřesitelná. Myslím, že to je jeden z důležitých předpokladů pro vedení církve.
  On nepotřebuje svá tvrzení dokládat argumenty, protože když on něco tvrdí, tak to tak prostě je.

  Přírodní zákony neřídí chování pane Konvalinky, ale pan Konvalinka řídí přírodní zákony.

  Možná by mu ale ještě v usilování o papežský stolec mohl konkurovat Chuck Norris.
  Chuck prý ani nemusí chodit do kostela, on si prostě věří!

  Pan Konvalinka zde napsal:
  "Jeho (Koukolíkovy) teorie z knih "Vzpoura deprivantů" a j. mi vždycky připadaly trochu zjednodušující, ale způsob, jakým je vulgarisuje pan Trávníček, je otřesný. "

  Proč, to už pan Konvalinka nepíše. Prostě proto. A basta.
  On nemusí nic argumentačně dokládat, on si prostě věří.

  Nebo je snad argumentem p. Konvalinky to, že F. Koukolík formálně nevystudoval humanitní filosofickou fakultu. A tudíž jeho filosofické knihy a eseje vycházející zčásti i z humanitní filosofie jsou pochybné? Pan Konvalinka se domnívá, že F. koukolík není schopný chápat čtené humanitně filosofické texty?

  Byl podle p. Konvalinky filosofem třeba David Hume, který se živil jako knihovník? Byl vůbec Einstein fyzikem v době když pracoval na patentovém úřadě? Mohl vůbec tehdy rozumět složitější matematice?

  Nebo to p. Konvalinka vyvozuje z toho, že ty knihy a články Koukolíka nejsou citovány v americké komerční vědecké databázi ISI Thomson?
  A tedy nemají žádný formální impakt založený na citování v databázovaných časopisech?

  Možná by měl p. Konvalinka přemýšlet o tom jestli není pro českou společnost někdy důležitější skutečný (tj. společenský) impakt šířených memů než ten, který je vygenerován v americké komerční databázi (a lze ho i různě účelově manipulovat).

  Nevím, spekuluji jen proto, že p. Konvalinka neuvedl žádné jasné doklady svých tvrzení. Jen jakýsi náznak, kterého se chytám nemaje k dispozici nic jiného.


  February 14, 2013 v 14.01
  Pane Konvalinko, máte určitě pravdu
  ta vychází z logiky vašeho tvrzení, že když se o konci civilizace hovoří už 2000 let a předpovědi nevyšly, tak ani vyjít nemohou. To je logické. Používáte takováto logická spojení i ve vaší práci? Pokud ne, hned začněte a dejte si to patentovat, aby vám neutekla nobelovka.
  Co se týká F.Koukolíka, není problém o něm najít na netu následující : "Doktor věd, renomovaný patolog, neuropatolog, neuroanatom, filosof a vskutku renesanční vzdělanec, pan František Koukolík ".
  I když není filosofie jeho hlavním oborem, zcela jistě se jí zabývá.
  JK
  February 14, 2013 v 16.03
  odpovědi
  p. Ševčík: "...logiky vašeho tvrzení, že když se o konci civilizace hovoří už 2000 let a předpovědi nevyšly, tak ani vyjít nemohou."
  Nic takového netvrdím. Já vlastně netvrdím nic, jen si z těch předpovědí konce světa dělám trochu srandu.
  Když už se mně ale ptáte, tak bych řekl, že vzhledem k tomu, že předpovědi konce světa opakovaně nevycházejí, byl bych k těm dalším předpovědím byl trochu skeptický, to je všechno.

  Pana primáře Koukolíka mám to potěšení znát osobně, v posledních letech s ním úzce spolupracuji a velmi si ho vážím. Když o někom řeknu, že není filosof, tak to snad není urážka. Já taky nejsem botanik (a filosof už vůbec ne).

  p. Trávníček: už jsme o tom diskutovali opakovaně pod několika růzbými články, točíme se v kruhu, nemá cenu to omílat donekonečna. Celý model "sociálně stupidního" chování je ve Vaší interpretaci jednoduchá formulka, která vysvětlí všechno a vždy, a proto je taky k ničemu, protože není falsifikovatelná. Jedno a totéž sociální chování se dá vysvětlit jako "sociálně stupidní" nebo "sociálně inteligentní" podle vlastního ideologického přesvědčení, a vždycky to půjde obhájit. Jako interpretační nástroj je to tím pádem bezcenné.

  Na závěr osobní poznámka: jestli máte nějaký problém s Web of Science a citovaností, tak já za něj nemůžu, laskavě mne ze svých frustrací vynechte. Ve svém posledním příspěvku jste mé jméno ocitoval celkem 11x, to už by mohlo stačit. Pojďme se chvilku vzájemně ignorovat.
  JS
  February 14, 2013 v 16.18
  Panu Konvalinkovi.
  Také někdy užívám sarkasmus, ale tady snad ani není na místě. Kolaps civilizace je něco jiného než konec světa a za posledních dva tisíce let už pár těch cvilizací zkolabovalo, mj. i ta římská, které prorokoval konec sv. Jan. V důsledku evropské expanze zanikly cvilizace a kultury v Amerikách i v Africe, díky vlastním aktivitám i známá kultura Velionočního ostrova. Těch případů je dost a není na nich nic tajemného. Buď jde o destrukci zvenčí nebo o vyčerpání zdrojů nebo vnitřní rozklad společnosti. Co je dnes nové, je globální rozměr a mnohovrstevnost krize. Intenzívni debata by se měla vést o možnostech řešení, ale debatovat o tom, jestli máme problém nebo ne, je poněkud mimochodné. V některých případech je ignorance neomluvitelná.
  BT
  February 14, 2013 v 18.01
  Pane Konvalinko,
  jestli se tady někdo točí v kruhu, tak já za to s dovolením nemohu. Vy vždy opakovaně nesouhlasně zareagujete na nějaký můj vstup, ale bez argumentů. Na což já opakovaně musím reagovat upozorněním na tento fakt.

  To je moje nemoc z povolání: jsem učitel a snažím se učit své studenty, že plané tlachání bez argumentů je ztráta času. Že smyslem diskuse je hledání pravdy a ne produkce dogmatických tvrzení.

  Klině si tu točte dokola svoji mantru:
  "Jedno a totéž sociální chování se dá vysvětlit jako "sociálně stupidní" nebo "sociálně inteligentní" podle vlastního ideologického přesvědčení, a vždycky to půjde obhájit. Jako interpretační nástroj je to tím pádem bezcenné. "

  Ale obraťe se s tím prosím na pana primáře Koukolíka, protože tímto polemizujete s jeho přednáškou o stupiditě, na kterou jsem tu dal odkaz. Já nejsem jejím autorem, jen propagátorem.

  Už jste tu opakovaně psal, že se s p. Koukolíkem osobně znáte. K tomu Vám jedině mohu pogratulovat, tím se téměř v mých očích stáváte velikánem. :-)
  Ale zkuste tedy toho využít a probrat si tu jeho přednášku s ním. Třeba se mu podaří vysvětlit Vám proč má díky stupiditě současné lidstvo nakročeno k vlastnímu sebezničení (což je základní teze jeho přednášky, na kterou jsem zde dal odkaz)

  S ISI Thomson mám jen ten problém, že to je jeden z nástrojů lividace některých vědních oborů a podoborů u nás v posledních letech. Což se společnosti, která má být založena na vzdělancích (ne fachidiotech) patrně vymstí. Fachidioti jsou totiž obvykle nositeli značné stupidity a stupidita je pro lidské komunity zničující.

  Ale to jsem tu neřešil, jen jsem dedukoval proč jsou možná teze F. Koukolíka pro Vás zjednodušující. Protože jste to PROČ jako obvykle nenapsal. To už jsem ale jednou psal, čili zase mne nutíte "točit se v kruhu". Bohužel.
  BT
  February 14, 2013 v 18.21
  Pane Silný,
  to sebezničení kultury (malé civilizace) Velikonočního ostrova právě zmiňuje F. Koukolík ve své přednášce jako příklad jednání založeného na stupiditě (ve smyslu jak tento pojem Koukolík s Drtilovou chápe, viz také: http://www.blisty.cz/art/39405.html). A stejný jev může podle jeho názoru dovést i celé lidstvo k sebezničení.

  Najdete-li čas, tak tu přednášku Vám vřele doporučuji. Pan Konvalinka mi její opakovanou "vulgární" propagaci doufám odpustí; za svůj VULGÁRNÍ odkaz na ni se mu hluboce omlouvám, neumím dávat odkazy jinak než zkopírovat jejich webovou adresu.

  Rovněž chci upozornit na informačně propracovaný článek I. Švihlíkové, který se rovněž dotýká našeho tématu:
  http://www.blisty.cz/art/67477.html
  February 15, 2013 v 9.28
  kolaps
  Ten kolaps (spojený s očekávaným poučením lidstva) je spíše ta optimitičtější varianta. Daleko víc hrozí to, že se kapitalismus novým podmínkám přizpůsobí (což velmi dobře umí) a na nespokojenost a sociální nouzi zareaguje zvýšenou represí.
  February 15, 2013 v 9.56
  Je to tu zase a je to pořád stejná taktika,
  používána hlavně neoliberály dlouhá léta. Pokud někdo poukáže na sebedestruktivnost systému, nastoupí taktika zlehčování, zesměšňování, napadání nepodstatných detailů. Tímto se rozmělní a rozdrobí důležité otázka a zůstanou jen ony nepodstatné detaily. O těch se pak debatuje tak dlouho, až je zapomenuto jádro problému a všechny to přestane bavit.
  Pane Konvalinko, vaše zlehčování problému má zřejmě jinou pohnutku, než velkých světových hráčů. Tím spíše je ale nutno nazvat ji nerozumnou. Pokud někdo jde do sklepa plného benzínu se svíčkou v ruce, těžko se může utěšovat tím, že jeho pradědek tam také chodil se svíčkou a nic se nestalo, když pradědek tam tak chodil pro brambory.
  Mrzí mě, že se k tématu nastolenému J. Silným vyjadřujeme prakticky jen my tři. Chybí mi zapojení hlavně politiků do této debaty. Proč se ji vyhýbají? Říkají si snad, že až nastanou předvídatelné problémy, tak už budou v důchodu a témto tématem se budou muset zabývat jiní? Není lépe už teď bojovat aspoň o něco, než čekat, až nic nezbude a pak teprve vyrazit na barikády? Nebo je levicovým politikům toto téma, které se mi zdá naprosto zásadní, k smíchu?
  JH
  February 15, 2013 v 11.19
  Pane Šimečku,
  a co byste na to říkal, kdyby kapitalismus na nespokojenost a sociální nouzi zareagoval tak, že by jim vyšel trochu vstříc, aby se vlk jakž takž nažral a z kozy moc neubylo? Nebylo by to vyčurané?
  BT
  February 15, 2013 v 11.26
  Nekryté "fiat" peníze
  Myslím, že trefu do černého zde udělal i pan Klusáček. Kdyby se zrušily nekryté peníze, systém by zkolaboval zřejmě okamžitě. Takhle bude přežívat o něco déle. Tím se nahromadí v systému ještě větší nerovnováhy (např. v distribuci bohatství) a závěrečný kolaps bude ještě destruktivnější.

  Celý ten systém je převážně ovládán pozitivní zpětnou vazbou. A jak známo, systémy s pozitivní zpětnou vazbou (bez korekce negativními zpět. vazbami) vždy nakonec končí kolapsem.

  Je to jako tlakové nafukování nádoby, která nemá pojistný ventil. Nafukovat můžete jen do té doby, do kdy Vám to umožní pevnost stěny nádoby. Pak to bouchne.

  Čím je pevnost nádoby větší (fiat peníze), tím víc se oddálí závěrečný výbuch, ale tím víc je pak ničivý.

  Je to přímo symfonie stupidity co dnešní neoliberální svět provádí.
  BT
  February 15, 2013 v 11.41
  Pane Hájku,
  někteří kapitalisti tuto strategii navrhují, např. Warren Buffett, který tlačí na větší zdanění miliardářů.
  Ale chce to mnohem radikálnější změnu, tu navrhuje ekonom Stiglitz:
  http://magazin.e15.cz/kultura/kdo-muze-za-nerovnost-stiglitz-sepsal-bibli-pro-levicove-okupanty-949006

  Pak by se možná kapitalismus zachránil.

  Ale proč ne, o kapitalismu platí to co o většině přírodních fenoménů (oheň, voda...): je to dobrý sluha, ale špatný pán.

  Německý ekonom L. Erhard (zastánce ordoliberalismu) používal kapitalismus spíše jako sluhu, ale neoliberálové z něj udělali pána. A v tom je ten problém.

  Erhard tvrdil, že nad trhem musí dohlížet silný stát (= člověk), ale neoliberálové to otočili: to trh má být nad státem (= nad člověkem). Nemá rozhodovat člověk, ale trh.

  Je to stejně stupidní jako kdybste si doma v obyváku udělal ohýnek na zahřátí a pak ho nechal osudu ("laissez-faire") s tím, že on se nejlíp umí regulovat sám.
  Takhle stupidní jsou anglosaští neoliberálové chicagské školy.

  Čto dělat?

  Jediná naděje je ve spojení se skutečných politiků z mnoha zemí a vytvoření demokratického superstátu (např. EU), který bude schopný zase ten trh zkrotit, udělat z něj opět sluhu jako za Erharda.

  Nemusí se to podařit, ale je to jediná naděje, jinou nevidím.
  February 15, 2013 v 15.14
  Pane Trávníčku
  já se domnívám, že kapitalismus jako sluha je fikce. Tato fikce je umožněna tím, že se jedná o období tak vzdálené, že není mnoho přímých pamětníků a navíc v médiích jednostraně presentované stranou těch, kteří z něj profitují. Zdánlivě úspěšná doba kapitalismu před I. světovou hospodářskou krizí a v období po II. světové válce byla někým velmi tvrdě zaplacena. Růst předkrizový tím, že statisíce lidí doslova chcípaly hlady, růst poválečný platlily a platí země třetího světa surovinovým vydrancováním. A ve své podstatě jej platíme i my teď.
  Jediná naděje je změna systému. Na té nikdo ale nepracuje. Veškerá iniciativa opozice spočívá v zatloukání podpůrných klacíků ke zdem rozpadající se budovy. Novou nikdo nestaví. Ani plánky nejsou.
  BT
  February 15, 2013 v 15.30
  Pane Ševčíku,
  tak v tom se neshodneme. Myslím, že si moc idealizujete jiná možná uspořádání společnosti. Nevěřím na ně. Všechno už tu bylo, ale nejlíp zatím fungoval regulovaný kapitalismus.

  Zahřát se taky můžete ledasjak: slivovicí, poskakováním, vztekem, atd. Ale oxidace (hoření) to holt nenahradí. Jde jen o to naučit se ten oheň ovládat. I to lidstvu dost dlouho trvalo, že ano.

  U kapitalismu je samozřejmě nepříjemné to, že se ho vždy snaží určitá skupina zneužít pro sebe. Ale to u komunismu platí úplně stejně. Navíc se ten kapitalismus i v rámci reálného socialismu stejně zase přirozeně prodral ke slovu: výsledkem bylo paradoxně totéž co za neregulovaného kapitalismu: vláda politicko-ekonomické mafie nad zbytkem společnosti.

  Jediné co se zatím osvědčilo, byl regulovaný kapitalismus, nic jiného neznám. To platí jak o Erhardově Německu, tak o současné Skandinávii. Erhard velmi varoval před neoliberalismem (laissez-faire), jeho slova se beze zbytku naplnila. Ale to není chyba jeho systému, chyba je v tom, že se od něj odešlo.

  Jen se to ovládání kapitalismu musí lidstvo naučit, tj. např. taky naučit se správně volit politiky. Seveřané jsou v tom učenlivější než ostatní: měli by řídit EU.
  JH
  February 15, 2013 v 16.07
  Souhlasím s panem Trávníčkem,
  že nejlépe zatím fungoval regulovaný kapitalismus. A nevěřím, že se to v dohledné době změní, naopak - myslím, že buď zvítězí umírněný, regulovaný kapitalismus (soukromé vlastnictví zůstane, ale bude se přerozdělovat), nebo to dopadne špatně (kriminalita, válka, hladomor a tak dále). Slovy Jarka Nohavici, "jsem příliš starý na to abych věřil v revoluci".
  February 15, 2013 v 16.16
  Protože neznám nic jiného,
  ještě to neznamená, že to co znám, je tím nejlepším.
  To vaše Erhardovo Německo bylo stejně neopakovatelný fenomén, jako zbohatnutí Evropy po ovládnutí Indie, Afriky a Ameriky. Opakuji neopakovatelný.
  Životnost systému se pozná podle toho, jak se vyvíjí, jestli jen k lepšímu, jestli se umí poučit ze svých chyb. Tady je zřejmé, že kapitál se ze svých chyb učí daleko rychleji, než zbytek společnosti a že takové chyby, jako nechat se regulovat, už nehodlá připustit.
  A koneckonců i regulovaný kapitalismus, který by zajistil všem vysoký životní standart nevyřeší problém, o kterém píše J. Silný. Neboť i tento kapitalismus bude fungovat na principu zvyšování produkce. Takže vše špatně.
  JS
  February 15, 2013 v 16.30
  Kompromis
  mezi prací a kapitálem v podobě sociálního státu funguje do té doby, dokud lze odsávat bohatství odjinud (a dokud lze docilovat dvouciferných zisků), jak píše pan Ševčík, k tomu odjinud po roce 1989 patří i bývalý východní blok - nové trhy oddálily kolaps, ke kterému bylo už tehdy nakročeno. Právě ta iracionální (z hlediska stabilního fungování ekonomiky, z hlediska obohacování menšiny je to velmi racionální) funkce peněz ukazuje, že nějaké regulace prostě nestačí, ta změna musí být systémová. Jak kdosi řekl kapitalismus je jako bicykl, jakmile se zastaví, spadne. Je to celé založené na neustálém růstu, ale tím zas vzniká krize z nadvýroby a navíc Země je už na to malá. Ten systém není schopen řešit ani sociální ani ekologický problém, natož oba najednou. To nebezpečí represe, války, vytváření ostrovů blahobytu v moři bídy, jak naznačuje pan Šimeček je reálné. Je pravda, že se nenabízí dnes "jediná správná" alterantiva, ale ukazuje se řada cest ke změně. Zkusím něco z toho popsat v příštím sloupku.
  BT
  February 15, 2013 v 16.32
  Pane Ševčíku,
  nerozumím. Proč by to Erhardovo Německo bylo neopakovatelné, když současná Skandinávie k tomu nemá zas tak daleko. A podíváte-li se na žebříčky životní úrovně, tak tyto země jsou podle většiny kritérií na špičce.

  Ale máte pravdu v tom, že bez změny ideologie neomezeného růstu to nepůjde. Ale i v tom Skandinávie může být určitým příkladem: neznám zachovalejší kout přírody v Evropě než tam. Jistě je to dáno i obtížnou hospodářskou využitelností té krajiny. Ale nejen tím - naše Šumava je v podobné situaci a přece neoliberální pravice usiluje o její likvidaci. To by ve Skandinávii bylo myslím nemožné.

  S regulovaným kapitalismem totiž přichází i více řádu a morálky do společnosti jako celku. A to se pak zákonitě projevuje ve všech sférách.

  Netvrdím, že to je snadná cesta (a možná je již nemožná), ale o jiné nevím.
  BT
  February 15, 2013 v 16.38
  Pane Silný,
  ten přirozeně nerovný vztah mezi kapitálem a prací, který v neregulovaném kapitalismu produkuje onu zkázonosnou nerovnost, lze přece řešit zabudováním zpětné vazby v podobě zpětného přerozdělování bohatství přes stát (viz opět ta Skandinávie, kterou krize +/- minula). Ale musí to být silný stát, jinak to nefunguje. Dnes to musí být nejlépe superstát typu EU ovládané levicovou ideologií.

  Ale těším se na Váš slíbený sloupek. třeba mi zase o něco více otevře oči.
  February 15, 2013 v 17.55
  Podle Žižka současný globální kapitalismus produkuje antagonismy natolik nesmiřitelné, že mu znemožňují, aby se reprodukoval do nekonečna. Takové antagonismy jsou čtyři:

  1. Bezprostřední hrozba ekologické katastrofy
  2. Neslučitelnost koncepce soukromého vlastnictví s pojmem tzv. intelektuálního vlastnictví
  3. Společensko-etické důsledky vědecko-technických inovací (zejména na poli biogenetiky)
  4. Vznik nových forem apartheidu (nové Zdi a slumy)

  A kromě toho si nebudeme moci vybrat, jestli kapitalismus chceme nebo nechceme. To uvidíte, pokud se toho dočkáme.
  + Další komentáře