Fiala připravuje strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Vratislav Dostál

Ministerstvo školství připravuje dokument Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, jehož cílem je aktualizovat a konkretizovat směry rozvoje celého vzdělávacího systému. Strategie vznikne na základě veřejné konzultace.

Ministr školství Petr Fiala připravuje společně se svými úředníky dokument Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Strategie vznikne na základě veřejné konzultace, kterou ministerstvo zahájí na konferenci 17. ledna letošního roku. Jako podklad pro veřejnou konzultaci současně ministerstvo představí vstupní materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky 2020, který vychází ze shrnutí hlavních směrů rozvoje vzdělávacího systému.

Strategie naváže na Národní program rozvoje vzdělávání (Bílou knihu) z roku 2001, který dosud nebyl nahrazen koncepčním dokumentem srovnatelného rozsahu a záběru a jehož hlavní myšlenky jsou v mnohém stále aktuální. Zároveň bude vzdělávací politika muset výrazně zohlednit i některé nové trendy, jakým je například dynamický vývoj informačních a komunikačních technologií.

Podle Fialy se naše vzdělávací politika na konkrétní problémy snažila dosud reagovat vytvářením nových specializovaných strategií a dokumentů. Ty však podle něj často nebyly doplněny dostatečnou implementační kapacitou, a navržená opatření proto zůstávala spíše na papíře.

„Dokumentů tedy máme mnoho, je mezi nimi i řada kvalitních doporučení, ale chybí všeobecně přijímaný a srozumitelný strategický rámec vzdělávací politiky. To chceme nyní změnit prostřednictvím širší společenské diskuse,“ vysvětlil Fiala.

Strategie bude proto připravována formou veřejné konzultace, která umožní všem relevantním aktérům (vzdělávaným, jejich rodičům, učitelům a vedení škol, zástupcům veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru) i široké veřejnosti, aby jejich stanoviska a návrhy byly slyšeny a vzaty v úvahu.

„Dobrá vzdělávací politika, o kterou usilujeme, se nemůže orientovat jen na dílčí cíle, ale musí chápat vzdělávací soustavu jako vzájemně provázaný celek,“ vysvětlil ministr Fiala s tím, že během jarních měsíců bude následovat série kulatých stolů zaměřených k jednotlivým profilovým tématům Strategie vzdělávací politiky.

Ministerstvo bude rovněž přípravu strategie průběžně projednávat s příslušnými výbory Poslanecké sněmovny a Senátu, aby byly zohledněny dlouhodobé programové cíle relevantních politických stran a tím vytvořeny podmínky pro zásadní politickou podporu cílů strategie.

Podle opoziční ČSSD je představený dokument prozatím příliš obecný a konstatuje to, co všichni již delší dobu vědí. Stínový ministr školství Marcel Chládek také připomněl, že ČSSD kontinuálně představuje své priority v oblasti školství.

„Navrhovali jsme vládní koalici pomoc při řešení zablokovaného čerpání peněz z fondů EU, při koncepci financování regionálního školství, při přípravě vysokoškolského zákona - vše bylo odmítnuto,“ uvedl Chládek s tím, že ale vítá, že ministr avizoval zapojení opozice do tvorby strategie, neboť si dle svých slov neumí představit, že by se plán s časovým rámcem do roku 2020 bez účasti opozice vůbec vypracovával.

„ČSSD je připravena vyslyšet nabídku ministra Fialy se na zmíněné strategii podílet. Máme vypracovánu vlastní strategii a vlastní koncepci, o kterých jsme ochotni diskutovat - a to napříč politickým spektrem,“ uzavřel Chládek.