0/350 000 Kč Podpořte nás trvalým příkazem na cestě k finanční stabilitě ♥︎ Daruji
×

Profil čtenáře:
Petr Chaluš

Profese: konzultant ve vzdělávání
E-mail: petrchalus@gmail.com
Slyšel jsem, že délka povolování staveb záleží úplně na jiných věcech než na rozsahu práva se k němu vyjadřovat.
Vláda nedávno odložila připravený základní dokument tvorby Koncepce občanského vzdělávání v České republice.
To se může stát asi jen v Pirátské straně, diskutovat rozdílné názory až takhle tvrdě přes média, dá se to brát jako přínos pro rozvoj super transparentní demokracie.
Ano Klaus mladší je asi původcem některých myšlenek jeho kolegyně poslankyně, zároveň ona přidává kritiku ICT ve vzdělávání, a rozvoje kompetencí, tyto oblasti ani Klaus nenapadá, zdá se že jeho následovníci jsou do větších extrémů.
Pohled OCED (ekonomický růst) a pohled gendrové rovnosti jsou dva silné pohledy, které se shodují na institucionální péči o malé děti. Jako silný opoziční pohled, který v článku není, problematizuje podobu (neflexibilita, nespolupráce s rodinou) veřejné institucionální péče o děti (a čím menší dítě, tím větší dopady, jak je vidět na vadách institucionální péče obecně), problém potlačení hodnoty komunitního a rodinného života na úkor hodnoty úspěchu na trhu práce - to jsou to zásadní otázky, které v ČR (bohužel) připomínají jen extrémní liberálové nebo extrémní konzervativci.