Výstavba jako nejvyšší veřejný zájem

Ladislav Kos

Novela stavebního zákona, která by u nás měla údajně urychlit výstavbu bytů, by ve skutečnosti hlavně oslabila pravomoci orgánů ochrany životního prostředí a usnadnila práci developerským společnostem.

Již přes dva roky u nás probíhá PR kampaň developerů, kteří nás téměř denně masírují články, jak Česká republika zaujímá 156. místo v délce řízení povolování staveb, a právě to je důvodem nedostatku bytů a jejich vysokých cen. A že jen pokud se toto řízení dramaticky urychlí, nastane nedostatku bytů konec a jejich ceny strmě klesnou.

Toto urychlení by mělo nastat díky ztížení účasti veřejnosti v řízeních, fikci souhlasu, zřízení centrálního stavebního úřadu a dalším „novinkám“. Další zásadní důvody dlouhých lhůt výstavby však tato kampaň i návrh novely stavebního zákona pomíjí.

Kdo stojí za věcným návrhem novely? Ministryně Dostálová se nijak netají, že jej připravuje s Hospodářskou komorou a velkými developery. Nejsilnějším hráčem v přípravách a propagaci novely je Sdružení pro architekturu a rozvoj známé pod zkratkou SaR, které pořádá pololetní „summity“ na podporu novely v Obecním domě. Zváni jsou přední architekti, senátoři, poslanci, vedení Prahy a městských částí. Akce se navenek tváří odborně a účast politické reprezentace tomu dopomáhá.

A kdo se skrývá za Sdružením pro architekturu a rozvoj? Zakládajícími a jedinými současnými členy jsou Dušan Kunovský, Central Group a.s., Central Group — divize nemovitostí s.r.o. Sídlo spolku je stejné jako sídlo Central Group a.s., Na Strži 65, Praha 4. Činnost SaR není tedy ničím jiným než koncentrovaným developerským lobbingem Central Group s Dušanem Kunovským v čele.

Na dlouhé lhůty pro výstavbu, a tedy i vysoké ceny nedostatkových bytů, mají prý developeři řešení. Opravdu? Foto Max Pixel

Proti věcnému návrhu novely se sešlo 1600 připomínek od ministerstev, Svazu měst a obcí, spolků a například i od Akademie věd a BIS. Většina kritizovala zásadní dílčí opatření novely i novelu jako celek.

Například Komise pro životní prostředí Akademie věd upozorňuje, že nový zákon přenáší působnost orgánů ochrany životního prostředí na stavební úřady. Nelíbí se jí také, že stanoviska orgánů ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona mají být nově nezávazná — dosud tomu tak nebylo.

„Uvedené změny přinášejí zásadní oslabení pravomoci orgánů ochrany životního prostředí a nebezpečí, že veřejný zájem na ochraně životního prostředí nebude samotnými stavebními úřady dostatečně prosazován,“ varovala komise. Česká republika tak podle ní v budoucnu může porušovat závazky k ochraně životního prostředí vyplývající z mezinárodních smluv a členství v EU. Podobně novelu kritizují památkáři, BIS v ní vidí rapidní zvýšení korupčních rizik.

Dosud jsem se v Senátu nesetkal s tím, že by byl zákon připravován s tak silným příspěvkem vlivové skupiny jako novela stavebního zákona. Jednání ministerstva pro místní rozvoj v čele s ministryní Dostálovou, jež tento zákon připravuje s Hospodářskou komorou a zástupci developerů, vrhá špatné světlo na zákonodárství v České republice.

Pokud se zákon zásadním způsobem nezmění, výstavba čehokoli se u nás stane nejvyšším veřejným zájmem. A pro takovou úpravu není možné hlasovat.

    Diskuse
    April 24, 2019 v 9.46
    vymyšlený důvod pro novelu - kratší doba povolování
    Slyšel jsem, že délka povolování staveb záleží úplně na jiných věcech než na rozsahu práva se k němu vyjadřovat.