Fikce souhlasu zrychlí výstavbu, shoduje se vláda i opozice. Problémy přehlíží

Josef Patočka

Vláda i pravicová opozice chce urychlit stavební řízení využitím institutu fikce souhlasu, tedy automatickým vydáním kladného stanoviska dotčeného orgánu, nerozhodl-li ve stanovené lhůtě. Pomíjí však riziko ohrožení veřejného zájmu.

Institut fikce souhlasu, tedy automatické vydání kladného stanoviska správních orgánů v případě, že nerozhodly ve stanovené lhůtě, je podle vlády Andreje Babiše (ANO) i pravicové opozice vhodným řešením pro zrychlení výstavby v České republice. S novelami, jež s fikcí souhlasu pracují, přišla v minulých dnech TOP 09 i ODS. V rámci přípravy nového stavebního zákona s ní počítá i ministerstvo pro místní rozvoj. Někteří odborníci však před využíváním právně problematického nástroje varují. Může totiž umožnit výstavbu v rozporu s pravidly, která chrání veřejný zájem.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Když bude stavební úřad rozhodovat na základě fikce souhlasu, povolí tak i stavbu, kterou by prostě povolit neměl. A to se týká všech oblastí, kde mají ve správních řízeních o stavbách úřady bránit nějaké veřejné zájmy — vzácná chráněná území nebo živočichy, hygienické limity hluku, ale třeba také požární bezpečnost,“ vysvětlil Deníku Referendum advokát a odborník na právo v oblasti životního prostředí Petr Svoboda. „Takové rozhodování může vést k různým pohromám,“ dodal.

Opačný názor zastává někdejší brněnská senátorka a bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová. „Úřady mají rozhodovat včas. Myslím si, že fikce souhlasu může být přínosná, protože jinak úřady k včasnému vydávání stanovisek asi nedonutíme,“ řekla Deníku Referendum. Na otázku, zda se neobává rozmachu takové výstavby, která vznikne v rozporu s platnými právními předpisy Wagnerová odpověděla, „že jde o odpovědnost státní správy. Ta má přece zajistit, aby se to nedělo“.

Fikce souhlasu pomůže, říká ANO, ODS a TOP 09

Zatímco dnes musí stavební společnosti před vydáním stavebního povolení získat souhlas všech dotčených orgánů — například památkového nebo hygienického úřadu, případně úřadu ochrany životního prostředí — fikce souhlasu by jim umožnila se této povinnosti v četných případech vyhnout. Pokud by totiž příslušný úřad nevydal stanovisko v zákonné lhůtě, předpokládalo by se, že se záměrem souhlasí.

Pravicová opozice upozorňuje, že dotčené orgány zákonem stanovené termíny pro rozhodnutí zhusta nedodržují. „Stát se stává drábem, který hlídá občany, aby se v plnění svých povinností neopozdili o jediný den, sám má ale s dodržováním předepsaných lhůt často problémy. Jednou z velkých brzd, které zpomalují stavební řízení, je pozdní vydávání závazných stanovisek dotčených orgánů, které mají právo si ke každé stavbě říci své. Takto vzniklá prodlení pak přípravu staveb zbytečně prodlužují. S podobnými problémy se nepotýká jen stát, ale všichni stavebníci v zemi,“ řekl poslanec Martin Kupka (ODS).

Přestože Babišova vláda novelu občanských demokratů, která chtěla zavést fikci souhlasu, nepodpořila, nejednalo se o nesouhlas principiální. Ve svém stanovisku sice uvedla, že návrh zákona není vhodně zpracován a nepřijatelně zasahuje do dalších právních předpisů, současně však členové kabinetu připravují novely, jež s fikcí souhlasu pracují. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová ji plánuje vtělit do nového stavebního zákona, ministr dopravy Dan Ťok (oba nestr. za ANO) pak do novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.

    Diskuse