Senát vrátil novelu EIA do Sněmovny. Omezení práv občanů však zůstává

Jan Gruber

Senát vrátil Sněmovně novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Ta stejně jako nedávno schválený stavební zákon omezuje práva občanům vyjadřovat se ke stavebním záměrům ve vlastním okolí.

Senát ve středu vrátil s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Cílem zákona je přenést do českého právního řádu příslušnou evropskou směrnici a zároveň díky změnám některých dalších ustanovení přispět ke zjednodušení a zrychlení řízení EIA. Novela však zároveň významně omezuje rozsah stavebních projektů, které musejí projít řízením posuzování vlivů na životní prostředí. Obce a občané tak přicházejí o možnost se k těmto záměrům vyjadřovat. Senátní pozměňovací návrh se této problematiky nedotýká. Jde pouze o legislativně-technické zpřesnění předmětné novely.

Novelu zákona v zastoupení ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), který je v těchto dnech na služební cestě v New Yorku, předložil Senátu ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Ministr dopravy ve svém vystoupení senátorkám a senátorům sdělil, že schválení zákona plně podporuje. Senátorka Jitka Seitlová (bezpp. za KDU-ČSL a SZ) nicméně upozornila na skutečnost, že „novela oproti desítky let platnému stavu mění u drtivé většiny staveb kritéria pro zařazení do řízení EIA“. Což znamená, že v četných případech stavební záměry nebudou procházet posouzením vlivu na životní prostředí. Senátorka zmínila například obalovny, skladovací prostory nebo parkoviště. Seitlová proto společně se senátorem Ladislavem Kosem (HPP 11) navrhla zamítnutí zákona.

„S tímto zákonem mám problém především v souběhu s nedávno schváleným stavebním zákonem,“ řekl senátor Jiří Dienstbier (ČSSD). „Ve stavebním zákoně se bohužel podpořilo výrazné omezení účastni veřejnosti s argumentem, že účast veřejnosti je zachována právě v novele EIA. A dnes tu máme návrh, který omezuje rozsah záměrů, ke kterým se veřejnost může vyjádřit. Proto návrh nepodpořím,“ dodal Dienstbier.

Senátoři a senátory následně hlasovali o schválení novely ve sněmovní verzi, tento návrh však nebyl přijat. Neprošel ani návrh na zamítnutí zákona jako celku. V rámci podrobné rozpravy byl schválen pouze jeden pozměňovací návrh legislativně-technického charakteru, který již dříve podpořilo ministerstvo životního prostředí. Ostatní pozměňovací návrhy, které měly za cíl posílit postavení obcí nebo účast občanů v řízení schváleny nebyly. Sněmovna se vrácenou novelou zákona bude zabývat na své poslední, zářijové schůzi.

Většina senátorů a senátorek omezení práv občanů podporuje

Samotnému projednání návrhu zákona během dopoledních hodin předcházely tiskové konference jednotlivých senátorských klubů. „Já předně nemohu souhlasit s tím, co tady říkáte. To se nezakládá na pravdě,“ odpověděl na dotaz Deníku Referendum senátor Radko Martínek (ČSSD), zda sociální demokracie podpoří omezení práv občanů a obcí vstupovat do řízení EIA. „Zájmy veřejnosti,“ pokračoval Martínek, „jsou dostatečně zajištěny ve stavebním zákoně. A byli jsme ministrem životního prostředí ujištěni, že novela zákona žádným způsobem neohrožuje veřejnost. Takže to, co tady některé skupiny vyprávějí, že zákon krátí práva občanů, není podle mého názoru pravda.“

Stejný postoj jako sociální demokracie zastávala i ODS. „My co jezdíme po dálnici D8 do Prahy, tak určitě budeme pro sněmovní verzi,“ odpověď na otázku Deníku Referendum, zda občanští demokraté podporují omezování práv občanů účastnit se řízení EIA, senátor Jaroslav Kubera (ODS). Podle Kubery si spolky z těchto typů řízení udělaly byznys. „Prostě se tam vydírá. Vydírají se podniky, které chtějí něco stavět. Když zaplatí, tak jejich záměr nikdo nenapadne,“ vysvětloval stanovisko klubu Kubera.

„Se znalostí toho zákona, lze říct, že obavy veřejnosti nebo neziskových organizací nejsou opodstatněné. Kdo si zákon pečlivě prostuduje, uvidí, že tam žádné omezování práv občanů není,“ řekla v odpovědi na již výše zmiňovanou otázku Deníku Referendum senátorka Zdeňka Hamousová (bezpp. ANO). S navrženým zněním zákona naopak nesouhlasily senátorské kluby lidovců a Starostů a nezávislých, proto společně připravily pozměňovací návrh, jehož cílem je posílit postavení obcí v takzvaném zjišťovacím řízení. Nicméně ani tento pozměňovací návrh žádným výrazným způsobem nezmění ono výrazné omezení rozsahu stavebních projektů, které musejí projít kompletním procesem EIA.