Sněmovna: Stavební i cizinecký zákon mají zelenou

Jan Gruber

Poslanci a poslankyně v úterních odpoledních hodinách schválí kontroverzní novely stavebního a cizineckého zákona. Z vyjádření politických stran je zřejmé, že kritiku, která se na oba zákony snesla, neberou příliš vážně.

Sněmovna bude v úterý odpoledne projednávat dva návrhy zákonů vrácené Senátem. První z nich je novela stavebního zákona, ve druhém případě jde o  cizinecký zákon. Obě dvě právní normy prošly v průběhu legislativního procesu značnými změnami. K oběma Sněmovna přijala kontroverzní pozměňovací návrhy z dílny poslanců sociální demokracie. Z vyjádření zástupců jednotlivých politických stran po jednání poslaneckých klubů je však zřejmé, že oba zákony budou schváleny.

Cílem stavebního zákona bylo zjednodušit a zrychlit povolovací řízení díky sloučení územního řízení, stavebního řízení a posuzování vlivu na životní prostředí. Sněmovnou schválená novela vyškrtla ze zákona o ochraně přírody a krajiny ustanovení, které umožňuje občanům vyjadřovat se prostřednictvím spolků v řadě správních řízeních. Jde o ty, v nichž rozhodují jiné správní orgány než orgány ochrany přírody a jejich předmětem jsou záměry, které nepodléhají posuzování vlivů na životní prostředí.

Novela zákona byla Sněmovnou napoprvé schválena, přestože Koaliční smlouva jasně konstatuje, že vláda „zachová současně legislativně zaručenou úroveň občanských práva týkajících se životního prostředí včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízení“ a „podpoří rozvoj občanské společnosti a účasti občanů na rozhodování a správě veřejných záležitostí jako nezbytné součásti funkčního demokratického právního státu“.

Proti novele zákona se postavily desítky spolků a tisíce lidí, kteří podepsali výzvu Vraťte lidem práva. Ta právě cílila na odmítnutí pozměňovacích návrhů k novele stavebního zákona, které vylučují účast veřejnosti v územních a správních řízeních. Poslance a poslankyně k zamítnutí novely vyzvalo i devatenáct odborníků ze čtyř českých právnických fakult. „Podstata důvodů, pro které požadujeme zamítnutí návrhu novely, spočívá v neodůvodněném a nepřiměřeném omezení práva účastenství veřejnosti (spolků) na správních řízeních dotýkajících se zájmů ochrany přírody a krajiny, jakož i principů zákonnosti a ochrany veřejného zájmu v uvedených správních řízeních. Tyto zásadní vady návrhu novely převažují nad jeho přínosy a v rámci legislativního procesu je již nelze jinak napravit,“ uvedli ve svém stanovisku.

„Ministryni Šlechtové se nepodařilo prosadit u ostatních ministrů změny stavebního zákona, které by opravdu urychlily povolování staveb. Tak dál tlačí novelu jako prázdnou káru, a aby to nebylo divné, tak na ni nechala poslance naložit omezení občanských práv. A aby bylo absurdní drama dokonalé, snaží se tvrdit, že takový náklad na káře vůbec není. Vládní poslanci to musí odmítnout a držet se programového prohlášení vlády, že neomezí práva občanů chránit své prostředí — tedy nepřijímat senátní ani původní sněmovní verzi nesmyslné novely,“ řekl programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

Všechny politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně — s výjimkou TOP 09 — však schválení zákona a s tím související omezení práv občanů podporují. „Senátoři se pokoušeli udělat ze stavebního zákona zákon o zelených spolcích. Ale stavební zákon neomezuje práva občanů České republiky. Ty pozměňovací návrhy se týkají zákona o ochraně přírody a krajiny, nikoliv stavebního zákona. Kritika ze strany zelených spolků je přehnaná. Stavební zákon není o spolcích a nikdy nebude,“ odbyla otázky ohledně dopadů zákona na práva občanů ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO). „Stavební zákon není zákonem na podporu ekoteroristů,“ doplnil svou stranickou kolegyni Jaroslav Faltýnek (ANO).

Omezování práv cizinců

Novela zákona o pobytu cizinců vzbuzuje zvýšenou pozornost kvůli schválenému pozměňovacímu návrhu poslance Václava Klučky (ČSSD), který připravil v úzké spolupráci s ministerstvem vnitra. Proti návrhu zákona se vymezily četné organizace pracující s cizinci a migranty a Rada vlády pro lidská práva. „Návrh mění desítky ustanovení a znamenal by největší zásah do cizineckého práva za poslední desetiletí. Jednotlivá odůvodnění předloženého návrhu zcela postrádají zjišťování souladu s mezinárodními závazky České republiky a právem Evropské unie, statistické údaje či zhodnocení okruhu situací a právních vztahů, které regulují,“ uvedla Rada ve stanovisku.

Rada kritizovala především omezení soudního přezkumu zbavení svobody cizinců, omezování práv rodinných příslušníků občanů České republiky na sloučení rodiny a neposuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí do života cizinců a cizinek. Nejspornější a nejčastěji kritizované ustanovení Klučkova pozměňovacího návrhu vylučující soudní přezkum v řízení o pobytech Sněmovna již dříve neschválila.

Klučkův pozměňovací návrh odmítla i Česká advokátní komora. „Jakkoli je princip posílení ochrany České republiky a jednotlivých občanů před závažnými společenskými jevy v podobě terorismu akceptovatelný jako legitimní cíl, nelze tohoto cíle dosahovat porušováním lidských práv a zásad právního státu,“ uvedla Komora. Kritizovala i samotný legislativní proces, respektive jeho obcházení ze strany ministerstva vnitra. A zákon jako celek nakonec odmítl i Senát.

„Je zajímavé, jak se rozcházejí názory obou komor Parlamentu. Doufám, že dnes cizinecký zákon schválíme,“ řekl předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák (ČSSD). „Rizika spojené s budoucí migrací nebo s povolováním pobytu cizinců existují. Svým pozměňovacím návrhem jsem nečinil nic jiného, než že jsem plnil jedno ze zadání Bezpečnostního auditu České republiky,“ konstatoval poslanec Klučka. „Přiznám se, že jestli tam je spor s evropskou legislativou, tak ať ho někdo pomůže vyřešit. Ale nemůže to být na úkor bezpečnosti občanů,“ dodal s tím, že si není jistý, zda tento rozpor s evropským právem vůbec existuje.

Schválení zákona podporují prakticky všechny strany zastoupené v Poslanecké sněmovně. Lidovci nicméně na tiskové konferenci řekli, že vnímají problémy spojené s přijetím cizineckého zákona. „Jsme si vědomi té záležitosti možné protiústavnosti, proto náš postoj řešíme s odborníky na tuto problematiku,“ řekl Jiří Mihola (KDU-ČSL). Naopak předseda poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyněk Stanjura (ODS) stručně konstatoval, že poslanci a poslankyně ODS budou hlasovat pro schválení cizineckého zákona. „Hlasovali jsme pro něj již předtím. Postoj jsme nezměnili,“ dodal.

Zástupci politického hnutí ANO na tiskové konferenci po jednání poslaneckého klubu řekli, že většinově novelu cizineckého zákona podpoří. Místopředseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček nicméně přiznal, že se ji vědom rozporů zákona s evropským právem. „Závazné hlasování o zákonu proto nebude. Někdo dá přednost odborné stránce, někdo dá přednost cílům tohoto zákona,“ vysvětlil postoj hnutí Vondráček.