Profil čtenáře:
Tomáš Tožička

TT
Profese:
Tzv. Křečkova studie byla provedena na objednávku Rady pr rozhlasové a televizní vysílání, která jí po připomínkách schválila. Jednoznačně šlo tedy o materiál, který měl sloužit k reflexi a následné zpětné vazbě ve veřejnoprávních médiích. Kdyby ji Rada pak několik měsíců neutajovala, mohlo se o ní mluvit už dávno. Stejně by to nikdo neudělal, k tomu sociology, jak vyplývá z jejich zprávy, vedlo až Zemanovo zneužití.

Místo reflexe se rozpoutala mediální tahanice a místo nápravy přišel hon na Křečka. Místo pořádné diskuse o relevanci zprávy a možné nápravě, se to snaží smést ze stolu často irelevantními i podpásovými argumenty. A to jen proto, že obskurní politik použil pár vět pro svůj útok na ČT.

Unfair argumenty jsou zřetelné i v článku Jakuba Patočky a Zuzany Vlasaté. Například, když Křečka spojují nepřímo s publikováním v predátorských časopisech.

Deník Referendum o špatném zpravodajství ČT psal často. Současný koperníkovský obrat DR k nekritické obhajobě ČT moc nechápu. Kybernetika nás učí učí, že pozitivní zpětná vazba vede ke zhroucení systému. V případě veřejnoprávních médií naši tvůrci mínění už tuto cestu nastoupili.
Křečkova studie možná není dokonalá, ale rozhodně je o několik řádů lepší, než rozbor ČT a o dost lepší, než to co napsali "sociologové médií". Jejich zpráva vypadá, že jen opisovali z ČT, ale snažili se umenšit ty nesmysly, co ČT napsala.

Například oněch 250 % procent není samozřejmě žádný matematický nesmysl, jde o součet podreprezentovanosti "ostatních stran". Vhodnější by zajisté bylo napsat průměr, který si mohli vypočítat snad i v TV a je 62,5. To ale není matematická ani metodologická chyba, neboť je to jasně a celkem srozumitelně popsáno v textu.

"Sociologové médií" by měli svou práci dělat pořádně a ne jen reagovat na výroky hradního pána. Jejich "oponentura" vypadá bohužel více jako společenská objednávka než jako odborný a seriózní text.
Obávám se, že biflování je jen další součástí disciplinace, místo vzdělání dát žákům jasný pocit, že budou dělat v životě spoustu nesmyslů podle příkazů, které nechápau a podle toho budou hodnoceni.

I když jsem býval dobrý na matiku a jezdil po olympiádách, její hlubiny předemnou otevřel až filozof Hejdánek. A mou nevraživost vůči chemii odstranil Milan Smrž, který dokáže jasně vysvětlit souvislosti a procesy.

Takové vzdělání má smysl a jeho časová dotace může být klidně nižší, protože principiální pochopení přijde rychleji a bezuzdný nácvik hlavoruční postupů opravdu nemá smysl.
se ohání logikou, paní Hájková ji praktikuje. Ano pane Zajíci, chce to jen trochu prakticky přemýšlet, ale to mužům, těm kteří nejsou schopni vidět realitu, nejde.
A kdyby nelezli šéfovi do zadku a nedělali nesmyslné přesčasy, mohli by si solidárně vynutit, aby někoho zaměstnali, třeba na částečný úvazek. Protože takhle na tom zaměstnavatel ještě ušetří a všem se směje. ženám i mužům...


Takhle nějak začínal Joseph Goebbels. Tohle si snad netroufli ani komunisti za minulého režimu. To jsme to dopracovali.