Sociologové médií: Studii o ČT, na kterou se odvolává Zeman, nelze brát vážně

Jakub Patočka, Zuzana Vlasatá

Skupina předních českých sociologů médií vydala prohlášení, v němž hájí Českou televizi před analýzou Jana Křečka z Centra pro mediální studia FSV UK. Prezident Zeman a další politici opakovaně vyzvali na jejím základě k výměně vedení ČT.

Půltucet předních českých sociologů se ohradil vůči analýze, již používá řada politiků coby podklad pro napadání veřejnoprávních médií. Dokument nazvaný Reakce na analýzu předvolebního vysílání České televize a Českého rozhlasu — Krajské a senátní volby 2016 (FSV UK — CEMES 2017) kritizuje práci týmu Jana Křečka z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity jako odborně zcela nedostatečnou. V poslední době se ni přitom opakovaně odvolával prezident Miloš Zeman ve svých výzvách ke změně vedení České televize. (Celý dokument je přiložen ke stažení pod textem zprávy.)

Poslanci budou v nejbližší době rozhodovat o Výroční zprávě o hospodaření České televize, což jim dává možnost vyměnit celou Radu ČT a v návaznosti na to prosadit i změny ve vedení suverénně nejvlivnějšího českého média. Volební výbor Sněmovny se tématem zabýval v úterý 27. března. Proti zprávě o hospodaření hlasovali zde hlasovali pouze poslanci SPD. Na plénu Sněmovny se bude projednávat v dubnu.

Kritizovaná analýza, která vznikla pod vedením Jana Křečka v Centru pro mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, tvrdí, že vysílání České televize před volbami v roce 2016 bylo neobjektivní, nevyvážené, a zejména stranilo TOP 09. Kritikům České televize tak poskytuje munici s puncem odbornosti. Reakce českých sociálních vědců ale ukazuje, že Křečkova analýza před odbornou kritikou neobstojí.

„Netransparentní“, „účelová“, „zcela neprůkazná“

V Reakci na analýzu, kterou podepsali Martin Buchtík ze STEM, Petr Lupač z Univerzity Karlovy, Pavel Pospěch z University Vídeň, přední český sociolog Daniel Prokop, Jan Schmid z Perfect Crowd a Václav Štětka z Loughborough University se o Křečkově textu doslova říká: „Celkově analýza obsahuje množství nedostatků natolik závažných, že její závěry nelze brát jako relevantní podklad pro posouzení vyváženosti vysílání ČT a ČRo.“

Kritika označuje klíčový indikátor Křečkovy analýzy za „teoreticky nezakotvený a metodologicky velmi problematický“. Způsob konstrukce zvoleného indikátoru podle autorů kritiky „nemá oporu v literatuře ani dosavadní praxi“, a proto jej pokládají za „zcela neprůkazný“.

Podle autorů oponentury se „kvalitativní část analýzy vyznačuje vysokou mírou netransparentnosti, účelovosti a nahodilosti interpretací.“ Křečkova analýza se podle oponentů „dopouští řady prohřešků proti dobré praxi kvantitativního výzkumu“, „redukuje otázku vyváženosti na mechanický výpočet prostoru, který dostaly jednotlivé strany a jejich představitelé, přičemž v interpretaci pomíjí či nezohledňuje množství dílčích faktorů, které tyto hodnoty ovlivňují.“ Poslední bod shrnutí námitek zní: „Závěry zprávy jsou ve vztahu k prezentovaným zjištěním výrazně zkreslující.“

Úvod sumarizující hlavní závěry kritiky obsahuje i větu: „Celkově analýza obsahuje množství nedostatků natolik závažných, že její závěry nelze brát jako relevantní podklad pro posouzení vyváženosti vysílání ČT a ČRo.“ V dalším textu jsou potom všechny výtky propracovány podrobně a obsahují pro tým Jana Křečka řadu odborně zdrcujících námitek. Například: „Autoři zaměňují kvalitativní výzkum za subjektivní interpretaci nenáhodně až účelově vybraných příkladů.“

Jeden ze autorů reakce na „analýzu“ Petr Lupač z katedry sociologie Filosofické fakulty UK Deníku Referendum na otázku, zda Českou televizi nelze kritizovat za pravicovou předpojatost i oprávněně, odpověděl: „Především si myslím, že by se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání měla kvůli porušení zákona zabývat úplně jinými případy, než je Česká televize, případy, v nichž se jedná o evidentní a křiklavé porušení norem. Že sama Česká televize v něčem nenaplňuje ideály dokonalé žurnalistiky, je možné, ale žádné odborné argumenty pro to nemáme. A smysl našeho textu spočívá v tom, že kritizovanou analýzu za takový argument prostě pokládat nelze.“

Křečkovu analýzu zneužívají nepřátelé nezávislosti České televize

„Analýzu“ vysílání České televize přitom cituje řada politiků, kteří se stali obětí její kritiky. Vydávají ji při tom za důkaz, že Česká televize pracuje systematicky nepoctivě a předpojatě zvýhodňuje českou pravici, zejména TOP 09.

Prezident Zeman z „analýzy“ citoval dokonce ve svém inauguračním projevu: „Uvádí, že zpravodajství naší veřejnoprávní, vyvážené a objektivní České televize bylo v minulosti výrazně ovlivněno její příchylností ke straně TOP 09,“ řekl. Zeman v poslední době opakovaně vyzývá k personálním změnám ve vedení České televize, a to v Soukupově dezinformační TV Barrandov a na stránkách Babišova stranického tisku Mladé fronty Dnes. O všech případech informoval Ondřej Aust v Mediáři.

V podobném duchu jako český prezident z „Analýzy“ Centra mediálních studií citoval předseda rasistické SPD Tomio Okamura: „Potvrzuje se tak to, na co po celou dobu upozorňuji — Česká televize i Český rozhlas manipulují vysílání ve prospěch svých oblíbenců, a naopak znevýhodňují subjekty s jiným názorem, jako je naše hnutí SPD. To je skutečně skandální v situaci, kdy vysílání platí občané ze svých kapes formou koncesionářských poplatků,“ napsal.

Stejně tak se na Křečkovu „analýzu“ odvolává poslanec ANO Martin Kolovratník: „Nelze nevnímat sílící kritiku České televize. Od mediálních odborníků i od široké veřejnosti. Pro Radu velké téma k diskuzi, pro sněmovní mediální výbor potřeba klást přísné otázky a hledat řešení! Hned v lednu,“ napsal po zveřejnění Křečkovy analýzy vloni v prosinci na Twitteru.

Česká televize: autoři by se měli omluvit

Podle řady názorů je právě Česká televize pravděpodobným terčem dalších snah ovládnout stát současnou sněmovní aliancí ANO, SPD, KSČM, kterou v tom podporuje i Hrad. Politici všech tří stran se netají tím, že by chtěli veřejnoprávní média zpacifikovat, Andrej Babiš na tom podle řady názorů pracuje dlouhodobě a systematicky. Právě Babiš novináře pořadu 168 hodin, který mnohokrát upozornil na to, že v politice ve skutečnosti hájí primárně své podnikatelské zájmy, označil za „pakáž“. Tomio Okamura reportéra téhož pořadu Jana Nováka před pár dny označil za „ksindl“.

Sama Česká televize se proti „Analýze“ Centra pro mediální studia ohradila již dříve. V pětadvacetistránkové reakci zpochybnila závěry analýzy Centra pro mediální studia například z pohledu organizace veřejnoprávního vysílání. „Výpočty vyváženosti prostoru politických stran obsahují elementární matematické chyby. Například prostor pro politické strany v kategorii “ostatní” nemůže být logicky umenšen o 250 procent,“ napsala Česká televize ve své reakci. Výzkumníci podle oponentury ČT také naprosto opomenuli to, že někteří politici pozvání do vysílání odmítli.

Autoři analýzy podle České televize publikovali „celou řadu z kontextu vytržených, tendenčních, nedostatečně obhájených a někdy až lživých tvrzení“. V závěru pak doslova stojí, že by autoři analýzy měli mít zájem na přehodnocení způsobu vypracování a prezentace analýzy a pro zachování vlastního dobrého vědeckého jména by měli posoudit, zda není na místě omluva České televizi a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Fakulta sociálních věd ale naopak Jana Křečka varhuje jako člena Rady Českého rozhlasu.

Nejedná se přitom o první případ zpochybňující odbornou úroveň Institutu komunikačních studií a žurnalistiky při Univerzitě Karlově, pod nějž Centrum pro mediální studia spadá. Pracoviště v uplynulých několika letech nejen v akademické obci nechvalně proslulo skandálem s masivním publikováním v predátorských časopisech. Na akademické půdě neobhajitelných praktik se účastnila i tehdejší vedoucí Institutu a současná děkanka Fakulty sociálních věd, Alice Němcová Tejkalová.

  Diskuse
  March 27, 2018 v 13.09
  Pohled odvedle
  Proti zásahům do provozu veřejnoprávní televize se spojují obránci médií a demokracie, kteří ČT hájí. Mnozí z nich to ale dělají dost nešťastně – na jakoukoliv kritiku reagují nepřátelsky a shazují ji ze stolu s tím, že jde o komplot komoušů, rusofilů a neofašistů. To je ovšem arogantní postoj, který ničemu nepomáhá, a už vůbec ne ČT.

  https://a2larm.cz/2018/03/boj-o-ceskou-televizi-prohnili-proti-prohnilym/
  March 27, 2018 v 13.17
  A pohled z téže redakce, jen z jiného času
  Zdůvodnění je to sice hezké, je však potřeba se zamyslet nad tím, jestli je metodika dostatečně korektní a spravedlivá pro všechny strany politického spektra a nejedná-li se o další předvolební účelový podfuk „veřejnoprávně pravicové“ České televize.

  http://denikreferendum.cz/clanek/16532-volebni-potencial-ct-je-zavadejici-zvyhodnuje-pravicove-strany

  A nerezignovala zde náhodou Česká televize svou ledabylou dramaturgií na povinnost střežit demokratickou politickou kulturu?

  http://denikreferendum.cz/clanek/15814-pripad-necasovy-korupce-a-ceska-media-dil-1-definice-problemu

  Hlavním poselstvím této reportáže byla tedy zdánlivě odborně vedená obhajoba útočících rasistů, a to přesně tím typem argumentace, který tu týden co týden žene lidi do ulic s pokřiky jako „Černé svině“ nebo „Čechy Čechům“ na rtech, s argumentací ve stylu: „Je to přece jejich vina, vždyť si za to můžou sami.“ V druhé řadě, a to je tím hlavním problémem, se tak tedy dá říct, že Česká televize se z hlediska rozboru dnešní situace přiklonila na stranu radikálů, namísto toho, aby referovala o tom, k čemu tyto protiromské pochody vedou - k několika na poslední chvíli odkloněným pokusům o lynč.

  http://denikreferendum.cz/clanek/16263-vazena-rado-ceske-televize
  TT
  March 27, 2018 v 15.44
  Soutěž o nesmysl roku?
  Křečkova studie možná není dokonalá, ale rozhodně je o několik řádů lepší, než rozbor ČT a o dost lepší, než to co napsali "sociologové médií". Jejich zpráva vypadá, že jen opisovali z ČT, ale snažili se umenšit ty nesmysly, co ČT napsala.

  Například oněch 250 % procent není samozřejmě žádný matematický nesmysl, jde o součet podreprezentovanosti "ostatních stran". Vhodnější by zajisté bylo napsat průměr, který si mohli vypočítat snad i v TV a je 62,5. To ale není matematická ani metodologická chyba, neboť je to jasně a celkem srozumitelně popsáno v textu.

  "Sociologové médií" by měli svou práci dělat pořádně a ne jen reagovat na výroky hradního pána. Jejich "oponentura" vypadá bohužel více jako společenská objednávka než jako odborný a seriózní text.
  Klacek, kterým je ČT mlácena po hlavě, může být z ušlechtilého dřeva a vyzdoben umnými řezbami anebo to taky může být sprostý loupežnický kyj, ale důležitější je IMO smysl těch ran. Kdyby jím byla náprava mláceného, bylo by to něco jiného než jeho ubezdušení. Jak se to teď jeví.
  TT
  March 28, 2018 v 17.01
  Paní Zemanová
  Tzv. Křečkova studie byla provedena na objednávku Rady pr rozhlasové a televizní vysílání, která jí po připomínkách schválila. Jednoznačně šlo tedy o materiál, který měl sloužit k reflexi a následné zpětné vazbě ve veřejnoprávních médiích. Kdyby ji Rada pak několik měsíců neutajovala, mohlo se o ní mluvit už dávno. Stejně by to nikdo neudělal, k tomu sociology, jak vyplývá z jejich zprávy, vedlo až Zemanovo zneužití.

  Místo reflexe se rozpoutala mediální tahanice a místo nápravy přišel hon na Křečka. Místo pořádné diskuse o relevanci zprávy a možné nápravě, se to snaží smést ze stolu často irelevantními i podpásovými argumenty. A to jen proto, že obskurní politik použil pár vět pro svůj útok na ČT.

  Unfair argumenty jsou zřetelné i v článku Jakuba Patočky a Zuzany Vlasaté. Například, když Křečka spojují nepřímo s publikováním v predátorských časopisech.

  Deník Referendum o špatném zpravodajství ČT psal často. Současný koperníkovský obrat DR k nekritické obhajobě ČT moc nechápu. Kybernetika nás učí učí, že pozitivní zpětná vazba vede ke zhroucení systému. V případě veřejnoprávních médií naši tvůrci mínění už tuto cestu nastoupili.
  MP
  March 29, 2018 v 9.09
  Tomáši Tožičkovi
  Nedělejme z toho barvotisk. Kritika expertní zpravy nadužíváné politiky k aliby pro vlastní záměry není nic, co by bylo ze strany odborné komunity neočekávané či nevhodné. Emotivní obraz "hon na Křečka" nahozujíci představu štvanice na autora a ohrožení jeho existence je přinejmenším zavádějící. Podobně slovo "utajovat" pro popis situace, kdy s neveřejnou zprávou zachází jako s neveřejnou, je poněkud alarmistický (nejen A2larmistický).

  A ani na faktu, že Křečkova zpráva byla veřejně kritizována teprve po pokusech o její veřejné využití k omezení nezávislosti ČT, není nic podivného.

  Celkově se obávám, že se Ty i Honza Macháček dopouštíte nebezpečné konfúze.
  a) Z bohužel velmi přesvědčivé téze, že Česká televize dosti frapantně nedostává svému veřejnoprávnímu statusu (který se rozhodně a ani podstatně nevyčerpává ve vyváženém přistupu k politickým stranám), vyvozujete relativní oprávněnost požadavků těch, kteří chtějí ČT vůbec připravit o veřejnoprávní charakter.
  b) Z faktu, že jedni kritizují jednostrannost Křečkovy zprávy zjevně přehnaně, vyvozujete kvalitu kritizované zprávy.
  c) Z obvyklé neschopnosti redaktorů DR nepsat aktivisticky a nehýčkat si vlastní nenávisti (Proč vám jen začala vadit až tehdy, když se ten aktivismus míjí s vaším?:-) vyvozujete nutnou pomýlenost taktické obrany ohrožených a nedostatečných zbytků veřejnoprávnosti ČT.
  March 29, 2018 v 12.24
  Nejlepší televize
  Myslel jsem, že nemusím říkat zjevné věci, ale Martin Profant mě přesvědčil, že zřejmě zas tak zjevné nejsou. Konec konců zemamurovské tažení proti České televizi i křečovité reakce jejích obránců zapadají do širšího kontextu, na který asi bude dobré upozornit, jakkoliv se zdá zjevným.

  Česká televize je nejlepší televize, jakou v Česku máme. To je dobrý důvod bránit ji proti zemamurovským útokům, obzvlášť když jsou vedeny z Televize Barrandov, která se může směle ucházet o titul nejhorší české televize. Právě spojení s Televizí Barrandov ukazuje, co chtějí Zeman a Okamura z České televize udělat — a bránit ji proti těmto jejich úmyslům by bylo žádoucí, i kdyby byla daleko horší, než dnes je.

  Že je Česká televize nejlepší českou televizí nicméně neznamená, že je dokonalá. A bránit Českou televizi proti útokům gaunerů, kteří z ní chtějí udělat poslušný nástroj své propagandy, rozhodně neznamená povinnost zuřivě potírat jakoukoliv její kritiku. Dokonce ani kritiku, kterou účelově zneužívají ti gauneři není dobrý nápad smést se stolu, lépe by bylo ukázat, že gauneři vykládají onu kritiku proti jejímu smyslu a jejich plány s Českou televizí nesměřují k nápravě kritizovaných chyb, ale naopak k napáchání chyb daleko větších.

  Neměla by si například Rada pro rozhlasové a televizní vysílání objednat obnoubnou studii ostatních českých televizních stanic?

  Zemamurovci vedou PiSoirové útoky proti demokracii na několika frontách zároveň. Všechny tyto útoky jsou založeny na stejném populistickém, potažmo fašistickém, triku převzetí oprávněné demokratické a sociální kritiky, a obránci demokracie dělají opakovaně stejnou chybu, když s vaničkou vylévají dítě, a místo aby oponovali fašistickému populismu, odsuzují šmahem tu oprávněnou kritiku, kterou si fašisté přivlastnili. U levicových antifašistů je to obzvlášť trapné tím, jak ještě nedávno sami takovou kritiku vedli. Každopádně je taková obrana vodou na populistický mlýn fašistů, protože krásně potvrzuje jejich tezi, že všichni odpůrci fašismu stojí na straně establišmentu proti lidu.

  Deník Referendum se, snad díky svému názvu, nenechal, aspoň prozatím, odstrašit Tomiem Okamurou od podpory referenda. Jiní tu chybu udělali, a i Deník Referendum se k nim přidal aspoň v obraně senátu před zavedením jednokolového volebního systému alternativního hlasování. Má dojem, že je toho víc, ale teď se mi vybavují spíše jen příklady populistického přebírání levicových témat fašisty než následné alergické reakce antifašistů, tak je naděje, že se třeba pletu, byl to jen chvilkový povrchní dojem, a antifašisté nejsou všichni úplně hloupí.

  Konec konců, co se mi vybavuje, jsou naopak protikladné příkaldy, kdy levicoví komentátoři nepřispěchali na obranů nepřátel zemamurovců jako bezchybných světců, ale naopak je podrobili drtivé kritice, v případě Jiřího Drahoše dokonce přímo se zemamurovskými argumenty. Zvláštní je, že můj bratr, čtenář Parlamentních listů, jako jeden z důvodů pro volbu Miloše Zemana uváděl právě to, že prý Jiří Drahoš má podle svých stoupenců svatozář a chodí po vodě — zatímco já tehdy četl na Drahoše samou kritiku, která zpravidla jen velmi nenápadně a na okraj podotýkala, že při všech svých chybách je Drahoš pořád daleko lepší než Zeman: buď se ani nemusíte chovat jako hlupák, stačí, když to o vás někdo dostatečně hlasitě a dostatečně často tvrdí, anebo za nás, levicové antifašisty, napáchala dostatek hrubých taktických chyb nefašistická pravice. Bohuslavu Sobotkovi jen Jakub Patočka vyčetl, že nevedl dostatečně udatně náš boj, a teď z něj zbaběle utíká, místo aby stál za nás hrdinně v poli — a vyjadřuje naději, že se Bohuslav Sobotka do našeho boje vrátí, místo aby se zabýval otázkou, kde jsme byli celou tu dobu a kde jsme dneska my, a jak se stalo, že jsme dopustili, aby v tom našem boji stál jako voják v poli za nás zrovna Bohuslav Sobotka, a ještě k tomu sám.

  Možná my, levicoví extremisté, prostě jen jdeme z extrému do extrému. Anebo ani tohle nejde tak obecně říct a každou důležitou bitvu prohráváme trochu jinak: Jediné, co platí obecně, je, že kapitál vítězí na všech frontách, a kde liberálové zakolísají, tam postaví fašisty. Chtěl jsem svůj komentář uzavřít výkřikem beznaděje, ale došlo mi, že při vší naší dnešní mizerii přece jen máme nejen dvě špatné volby, ale tři: Nemusíme si zvolit mezi Kalouskem a Zemamurou, svou náruč nám otevírá umírněný Zemamura a Kalousek s lidskou tváří v jednom — Andrej Babiš. No nekupte to, když je to tak výhodné!
  PK
  March 29, 2018 v 12.55
  Už zase zmatek kolem "establišmentu"
  Kolem používání slova "establišment" panuje zřejmě velký zmatek.

  Pan Macháček píše: "potvrzuje jejich tezi, že všichni odpůrci fašismu stojí na straně establišmentu proti lidu"

  Nedává mi to smysl, když si za ten "establišment" dosadím konkrétní lidi: Zemana, Babiše, Okamuru, Mynáře, Nejedlého atd.

  Neřekl bych, že by se tento establišment vyznačoval nějakým viditelným antifašismem. Naopak, nejméně jeden z představitelů establišmentu - Okamura - je vyložený fašista. A vzhledem k tomu, že všichni ostatní představitelé establišmentu mají úzké vazby na Rusko, jehož režim má k fašismu velmi blízko, je to vůbec celé zmatečné.

  Rovněž fráze "establišment proti lidu" je zmatečná. Současný establišment je totiž velmi lidový, český lid si ho nainstaloval, a nedá na něj dopustit.
  MP
  March 29, 2018 v 13.24
  Pavlu Kolaříkovi
  Honza Macháček o tom psal jako o tézi zdejších fašistů a je zřejmě dobře, pokud Vám fašistická téze nedává smysl. Jen je s ní zbytečné polemizovat, lze ji leda vystavit kritice jako ideologema.
  MP
  March 29, 2018 v 13.46
  Honzovi Macháčkovi
  Dokonce bych si ani nebyl jist, že je ČT nejlepší TV, jako v Česku máme.
  Co se diskuse o kvalitě Křečkovy zprávy týče, jsem příliš velký levicový, abych ji bral vážně. Kvantitativní výzkum vyváženosti sice nemusí nutně stvrzovat Godardův popis vyváženosti jako "pět minut pro Hitlera, pět minut pro Židy", ale vždy k tomu bude trendovat.
  Česká televize je instituce, která nutně reprodukuje vládnoucí diskurs (s výjimkami stvrzujícími pravidlo), vytváři práh filtrující do určité míry extrémy pravě tak jako inovace, je a bude zařízením "dobré společnosti". Pokud by nějaká analýza ukázala, že její provoz nezvýhodňoval staré strany (včetně obou, které o sobě tvrdí, že jsou levicové), byl bych k ní apriori nedůvěřivý.
  Změnu tohoto stavu by mohla přinést jen zásadní proměna organizace instituce.

  Ale shodneme se, že v dané situaci nezbývá než hájit relikt veřejnoprávnosti, který v ČT ještě je, protože koncepční změny nelze provést pod nepřátelskou palbou.
  March 29, 2018 v 13.59
  Více zemamury, méně pravice, ještě méně levice
  Tak by vypadala a asi bude vypadat ČT pokud se realizuje Křečkova představa vyváženosti, kterou zastává ve svých rozhovorech.

  Ta je v podstatě taková, že ČT by měla reflektovat názorové proudy ve společnosti tak, jak jsou vyjádřeny ve volbách. redaktor je od toho, aby politikům držel mikrofon, ne aby vyjadřoval nějaké své názory.

  Křeček například kritizoval zpravodajství o ukrajinské krizi, ze kterého si opravdu divák mohl odnést dojem, že Rusko napadlo Ukrajinu, ne Ukrajina Rusko.

  Můžete mít televizi, která je v nějaké míry nezávislá nebo televizi, která je vyvážená v tomto smyslu. Obojí ne.
  PK
  March 29, 2018 v 14.03
  Martinu Profantovi
  Ano, tomu rozumím, ale je možné, že pan Macháček (nebo kterýkoliv jiný čtenář) sice nesouhlasí s tezí zdejších fašistů, a přitom nemá problém s jejich terminologií.
  Ale taky je možné, že tomu tak není, a pak je zmatečný nebo aspoň zbytečný můj příspěvek.
  JP
  March 30, 2018 v 10.26
  Od čeho je redaktor?
  Pan Kubička má naprostou pravdu: není možno mít obojí zároveň. Není možno mít naprosto "nestrannou" televizi - a zároveň televizi v plném slova smyslu veřejnoprávní.

  Neboť ta televize veřejnoprávní - ta nemůže být absolutně nestranná, nýbrž ta musí být v prvé řadě objektivní. A musí tedy - ve veřejném zájmu - provádět alespoň určitou základní diferenciaci mezi tím, co je objektivně platné a zdravým rozumem odůvodnitelné, a mezi tím, co je zcela evidentní deformací. Respektive lží.
  JP
  March 31, 2018 v 11.32
  Nestrannost a objektivita
  V souvislosti s touto napohled jenom čistě mediální záležitostí se nám však náhle - jako svým způsobem vedlejší produkt - vynořuje jeden problém zcela zásadní.

  Zopakujme a připomeňme si ještě jednou: neutralita není objektivita.

  Dejme si konkrétní příklad: nedávné prezidentské volby v Rusku. A položme si otázku: jakým způsobem by se k této události měla stavět veřejnoprávní média?

  Pokud by tato postupovala ve smyslu striktní neutrality, pak by i tak před ní vyvstal zásadní problém: podle čeho tuto neutralitu měřit, respektive jakým způsobem ji realizovat?

  Samozřejmě, ty volby byly značně sporné; a ve svém souhrnu nijak nedostačovaly západním standardům.

  Teď by tedy byly dvě možnosti (v rámci té mediální nestrannosti): buďto podle toho známého principu "pět minut pro Žida, pět minut pro Hitlera) poskytnout stejný prostor jak Putinovi, tak i jeho kritikům.

  Anebo ale se zachovat podle principu proporce: Putin volby drtivě vyhrál (alespoň podle oficiálních údajů), zatímco jeho protikandidáti a oponenti zůstali zcela marginálními veličinami. Takže: poskytnout Putinovi 99 procent času, a všem jeho kritikům jenom zbývající jedno procento?

  Ani jedno z obou - čistě mechanických - řešení není adekvátní dané situaci. V prvním případě je opozice nadhodnocována, v druhém případě zase prakticky zcela ignorována.

  S principem ryzí - a to znamená: abstraktní, mechanické - neutrality se tedy daleko nedojde. Ten princip zdánlivé absolutní nestrannosti a nezaujatosti je tedy nutno opustit - a to sice ve prospěch objektivity.

  Ještě jednou: objektivita není (mechanická) neutralita.

  Objektivita je něčím více. U objektivity je nutno respektovat reálný stav věcí (tedy: poměr sil); ale zároveň je nutno dokázat rozlišovat alespoň v zásadní míře mezi tím, co je pravé, a mezi tím co je falešné. Mezi tím, co je blíže pravdivosti lidského konání, a mezi tím co tuto pravdivost popírá.

  Vyspělá a objektivní západní média tedy o těchto ruských volbách referovala tak jak jim bylo v daném rámci možno: na jedné straně pokud možno neutrálně, tedy s přihlédnutím k oficiálním výsledkům voleb; ale na straně druhé nechala znát své pochybnosti o legitimitě těchto voleb tím, že těm opozičním a kritickým hlasům nechala relativně mnohem větší prostor, nežli jak by jim náleželo čistě jenom na základě jejich reálné aktuální síly.

  -----------------------------------------------------------

  A co platí o volbách ruských, to samé pak platilo i (v poněkud mírnější formě) i o prezidentských volbách českých.

  Tady se jednalo především o kauzu České televize. Ano - bylo nepřehlédnutelné že Česká televize - byť i velmi subtilně - straní Zemanovým protikandidátům, a především Drahošovi.

  Ale: toto stranění bylo naprosto v pořádku - neboť bylo pro každého jen trochu soudného člověka naprosto evidentní, že to byl právě Zeman, kdo ve své kampani vůči svým soupeřům používal manipulativních a podlých metod. V tomto smyslu tedy bylo naprosto oprávněné - a to sice právě ve v e ř e j n é m zájmu - aby Česká televize jakožto veřejnoprávní instituce v adekvátním poměru "přihrávala" jeho soupeřům.

  Česká televize tím sice narušila princip striktní neutrality; ale učinila zadost principu objektivity.
  JP
  March 31, 2018 v 12.05
  Liberální demokracie a objektivita
  Takže tolik k daným konkrétním kauzám. Jenže jak už řečeno úvodem - zároveň se nám tu otevírá jeden problém naprosto zásadní.

  Jak už řečeno, například Česká televize svým - mírně Drahošovi stranícím - přístupem jednala sice objektivně legitimně; nicméně z hlediska liberální demokracie si nicméně počínala ilegálně.

  Neboť - tato liberální demokracie bytostně není schopna pokročit nikam dále, nežli právě jenom k tomu ryze mechanickému principu abstraktní neutrality.

  Tady se v plné nahotě projevuje ten fakt, že liberální demokracie je principem zcela a naprosto formálním. Respektive: formalistickým.

  Liberální demokracie naprosto rezignovala na to, hledat (a realizovat) pravdu samotných obsahů; rozlišovat pravé a falešné, progresivní a reakční, pravdivé a lživé.

  Liberální demokracie tedy vůbec není schopna vyřešit ani tento základní konflikt mezi (mechanickou) neutralitou a mezi objektivitou. Ona sice svá (veřejnoprávní) média zavazuje k obojímu, jak k neutralitě tak i k objektivitě; to ale může učinit jenom díky své naprosté bezmyšlenkovitosti, s kterou vůbec nedokáže pochopit a rozpoznat ten fundamentální rozdíl mezi tím a oním.

  A právě proto ta veřejnoprávní média v liberální demokracii musí neustále lavírovat mezi obojím: na jedné straně se musí držet vůdčího (protože odpovídá tomu formalistickému charakteru pojetí liberální demokracie) principu neutrality; ale na straně druhé v rámci zásadní objektivity musí tento mechanický princip neutrality znovu a znovu porušovat.

  Tento konflikt - budiž řečeno ještě jednou - je v rámci liberální demokracie principiálně neřešitelný, neboť ta je fixována jenom na čirou formu politických a společenských procesů, ale je zásadně neschopna vyrovnat se s reálnými obsahy politického a společenského života.
  April 1, 2018 v 10.38
  Nezávislost mi přijde důležitější než nestrannost
  Křeček se také odvolává na to, že mezi novináři i dle studií převažuje pravicová orientace. To asi platí o něco méně než v devadesátých letech, ale je to jistě pravda. V západní Evropě jsou zase novináři a humanitní inteligence více nalevo než většina společnosti, v USA jsou zase v americkém slova smyslu více liberální.

  Co s tím? Měly by být nějaké kvóty pro levicové a řekněme zemanovsko-babišovsko-.okamurovské novináře?

  Za těmi druhými by byla dnes daleko větší politická síla. V radě ČT je ostatně několik výrazných postav levicové scény, konkrétně Vratislav Dostál, Michael Hauser a Tomáš Samek.

  ČT by mohla být lepší, ale mohla by být také horší a pravděpodobně horší bude.

  Nevím úplně, jak by mělo vypadat nestranné zpravodajství o volební kampani. Zeman v kampani-nekampani lhal o hodně častěji než Drahoš. Měla to snad televize před posluchači utajit?

  Zeman je proti české televizi a vypadá to tak, že televize je proti němu. Ovšem lidí, kteří hájí Zemana pomocí artikulovaných argumentů je vlastně málo.

  Ovčáček je v televizi pořád, ale proti řekněme Mitrofanovi nebo nebo Pehemu je to prostě lehká váha, pokud jde o argumentaci, síla Zemanovy pozice je v něčem jiném.

  Eric Best tvrdí, že veřejnoprávní televize by v zásadě měla sloužit vládě jako je to dle něj v Německu.

  Nevím úplně, co si myslet o tvrzení pana Profanta, že ČT možná není ani nejlepší televize u nás. S kterou televizí je to srovnání? Žádná jiná tv nemá srovnatelnou šíři záběru, počet redaktorů ve zpravodajství atd.

  MP
  April 1, 2018 v 11.24
  Jiřímu Kubičkovi
  Internetové televize.

  Samozřejmě, srovnávám nesrovnatelné, žánrové spektrum a rozsah povinností ČT je mnohem širší a naopak je v mnohém svým postavením svázaná. Nemyslím, že by v současné situaci mohla produkovat Šídlovo Šťastné pondělí nebo Tondu Blaníka.
  Ale i v tom nesrovnatelném: Proč musí ČT kulhat napřiklad při infografice ke zpravodajství, ve schopnosti udržet konzistenci pojmenování bojujícíh skupin (jednou podle anglického, podruhé podle arabského čtení, jednou islamisté, podruhé umírněná opozice -- a přitom ty změny nejsou motivované změněnou situací)?
  JP
  April 2, 2018 v 10.20
  Německá televize jakožto služka vlády?!... Kdo si vymyslel tento nesmysl?!

  Německá televize je - stejně jako ta česká - striktně veřejnoprávní; a způsob jejího zpravodajství se nijak podstatně neliší od způsobu práce České televize.

  Jeden čas byla Česká televize dokonce znatelně lepší - živější, angažovanější, bezprostřednější.

  Od dob příchodu ředitele Dvořáka ale v každém případě úroveň hlavních televizních zpráv dramaticky upadla, stal se z toho víceméně nestravitelný kabaret. Ještě tak relativně seriózní úroveň si udržují večerní zprávy od 23 hodin na "Čtyřiadvacítce"; pokud tento zpravodajský blok ovšem zase jednou není zrušen, protože se odpovědný činitel rozhodl po vzoru bulváru donekonečna přemílat jakousi (pseudo)aktuální záležitost.
  JP
  April 2, 2018 v 10.28
  Mimochodem, k té kvalitě televize obecně: bylo to někdy kolem roku 1970, kdy Jan Werich - on vlastně napřed kritizoval českou (tedy: socialistickou) televizi, ale vzápětí dodal, že je pořád mnohem kvalitnější, nežli televize západní.

  A on pro tento soud měl dobré důvody: pokud se odmyslí ta čistě ideologická složka, pak 1. tehdejší televize nebyla bulvárem (alespoň ne v tom dnes známém a hysterickém smyslu); a 2. znovu a znovu se v ní našlo místo pro skutečně kulturní a umělecké počiny.

  Něco takového dnes (tedy ten bod druhý, čili kultura) v komerční televizi neexistuje vůbec; ve veřejnoprávní televizi na prvním (tedy sledovanějším) programu prakticky také ne. Na druhém programu snad tu a tam nějaké malé střípky.

  Zbývá tedy Arte: jenže to je záležitost opravdu jenom pro hrstku intelektuálů, je to zcela evidentně jenom jakási úlitba bohům, je to zcela izolované od života naprosté většiny společnosti.
  April 20, 2018 v 13.01
  Už je to tak...
  S lítostí vždy sleduji, jak se z Miloše Zemana, dříve bystrého chlapíka, stává zapšklá senilní osoba, která sama sebe přesvědčila o nesmyslech, jimiž Hrad kontaminuje společnost.
  PK
  April 20, 2018 v 13.48
  Nevím, kterou veřejnoprávní televizi
  pan Poláček podrobuje svému zdrcujícímu odsudku, a předpokládám, že německou. Nu, a musím říci: pan Poláček je opět úplně mimo.

  Jinak podle toho výroku Werich zřejmě patřil k těm vyvoleným, kteří v r. 1970 mohli sledovat západní televize. No, a že všechny jeho výroky a bonmoty nejsou nadány papežskou neomylností, to snad už také je doufám možno nahlas říci.
  + Další komentáře