Sociologové médií: Studii o ČT, na kterou se odvolává Zeman, nelze brát vážně

Jakub Patočka, Zuzana Vlasatá

Skupina předních českých sociologů médií vydala prohlášení, v němž hájí Českou televizi před analýzou Jana Křečka z Centra pro mediální studia FSV UK. Prezident Zeman a další politici opakovaně vyzvali na jejím základě k výměně vedení ČT.

Půltucet předních českých sociologů se ohradil vůči analýze, již používá řada politiků coby podklad pro napadání veřejnoprávních médií. Dokument nazvaný Reakce na analýzu předvolebního vysílání České televize a Českého rozhlasu — Krajské a senátní volby 2016 (FSV UK — CEMES 2017) kritizuje práci týmu Jana Křečka z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity jako odborně zcela nedostatečnou. V poslední době se ni přitom opakovaně odvolával prezident Miloš Zeman ve svých výzvách ke změně vedení České televize. (Celý dokument je přiložen ke stažení pod textem zprávy.)

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Poslanci budou v nejbližší době rozhodovat o Výroční zprávě o hospodaření České televize, což jim dává možnost vyměnit celou Radu ČT a v návaznosti na to prosadit i změny ve vedení suverénně nejvlivnějšího českého média. Volební výbor Sněmovny se tématem zabýval v úterý 27. března. Proti zprávě o hospodaření hlasovali zde hlasovali pouze poslanci SPD. Na plénu Sněmovny se bude projednávat v dubnu.

Kritizovaná analýza, která vznikla pod vedením Jana Křečka v Centru pro mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, tvrdí, že vysílání České televize před volbami v roce 2016 bylo neobjektivní, nevyvážené, a zejména stranilo TOP 09. Kritikům České televize tak poskytuje munici s puncem odbornosti. Reakce českých sociálních vědců ale ukazuje, že Křečkova analýza před odbornou kritikou neobstojí.

„Netransparentní“, „účelová“, „zcela neprůkazná“

V Reakci na analýzu, kterou podepsali Martin Buchtík ze STEM, Petr Lupač z Univerzity Karlovy, Pavel Pospěch z University Vídeň, přední český sociolog Daniel Prokop, Jan Schmid z Perfect Crowd a Václav Štětka z Loughborough University se o Křečkově textu doslova říká: „Celkově analýza obsahuje množství nedostatků natolik závažných, že její závěry nelze brát jako relevantní podklad pro posouzení vyváženosti vysílání ČT a ČRo.“

Kritika označuje klíčový indikátor Křečkovy analýzy za „teoreticky nezakotvený a metodologicky velmi problematický“. Způsob konstrukce zvoleného indikátoru podle autorů kritiky „nemá oporu v literatuře ani dosavadní praxi“, a proto jej pokládají za „zcela neprůkazný“.

Podle autorů oponentury se „kvalitativní část analýzy vyznačuje vysokou mírou netransparentnosti, účelovosti a nahodilosti interpretací.“ Křečkova analýza se podle oponentů „dopouští řady prohřešků proti dobré praxi kvantitativního výzkumu“, „redukuje otázku vyváženosti na mechanický výpočet prostoru, který dostaly jednotlivé strany a jejich představitelé, přičemž v interpretaci pomíjí či nezohledňuje množství dílčích faktorů, které tyto hodnoty ovlivňují.“ Poslední bod shrnutí námitek zní: „Závěry zprávy jsou ve vztahu k prezentovaným zjištěním výrazně zkreslující.“

Úvod sumarizující hlavní závěry kritiky obsahuje i větu: „Celkově analýza obsahuje množství nedostatků natolik závažných, že její závěry nelze brát jako relevantní podklad pro posouzení vyváženosti vysílání ČT a ČRo.“ V dalším textu jsou potom všechny výtky propracovány podrobně a obsahují pro tým Jana Křečka řadu odborně zdrcujících námitek. Například: „Autoři zaměňují kvalitativní výzkum za subjektivní interpretaci nenáhodně až účelově vybraných příkladů.“

Jeden ze autorů reakce na „analýzu“ Petr Lupač z katedry sociologie Filosofické fakulty UK Deníku Referendum na otázku, zda Českou televizi nelze kritizovat za pravicovou předpojatost i oprávněně, odpověděl: „Především si myslím, že by se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání měla kvůli porušení zákona zabývat úplně jinými případy, než je Česká televize, případy, v nichž se jedná o evidentní a křiklavé porušení norem. Že sama Česká televize v něčem nenaplňuje ideály dokonalé žurnalistiky, je možné, ale žádné odborné argumenty pro to nemáme. A smysl našeho textu spočívá v tom, že kritizovanou analýzu za takový argument prostě pokládat nelze.“

Křečkovu analýzu zneužívají nepřátelé nezávislosti České televize

„Analýzu“ vysílání České televize přitom cituje řada politiků, kteří se stali obětí její kritiky. Vydávají ji při tom za důkaz, že Česká televize pracuje systematicky nepoctivě a předpojatě zvýhodňuje českou pravici, zejména TOP 09.

Prezident Zeman z „analýzy“ citoval dokonce ve svém inauguračním projevu: „Uvádí, že zpravodajství naší veřejnoprávní, vyvážené a objektivní České televize bylo v minulosti výrazně ovlivněno její příchylností ke straně TOP 09,“ řekl. Zeman v poslední době opakovaně vyzývá k personálním změnám ve vedení České televize, a to v Soukupově dezinformační TV Barrandov a na stránkách Babišova stranického tisku Mladé fronty Dnes. O všech případech informoval Ondřej Aust v Mediáři.

V podobném duchu jako český prezident z „Analýzy“ Centra mediálních studií citoval předseda rasistické SPD Tomio Okamura: „Potvrzuje se tak to, na co po celou dobu upozorňuji — Česká televize i Český rozhlas manipulují vysílání ve prospěch svých oblíbenců, a naopak znevýhodňují subjekty s jiným názorem, jako je naše hnutí SPD. To je skutečně skandální v situaci, kdy vysílání platí občané ze svých kapes formou koncesionářských poplatků,“ napsal.

Stejně tak se na Křečkovu „analýzu“ odvolává poslanec ANO Martin Kolovratník: „Nelze nevnímat sílící kritiku České televize. Od mediálních odborníků i od široké veřejnosti. Pro Radu velké téma k diskuzi, pro sněmovní mediální výbor potřeba klást přísné otázky a hledat řešení! Hned v lednu,“ napsal po zveřejnění Křečkovy analýzy vloni v prosinci na Twitteru.

Česká televize: autoři by se měli omluvit

Podle řady názorů je právě Česká televize pravděpodobným terčem dalších snah ovládnout stát současnou sněmovní aliancí ANO, SPD, KSČM, kterou v tom podporuje i Hrad. Politici všech tří stran se netají tím, že by chtěli veřejnoprávní média zpacifikovat, Andrej Babiš na tom podle řady názorů pracuje dlouhodobě a systematicky. Právě Babiš novináře pořadu 168 hodin, který mnohokrát upozornil na to, že v politice ve skutečnosti hájí primárně své podnikatelské zájmy, označil za „pakáž“. Tomio Okamura reportéra téhož pořadu Jana Nováka před pár dny označil za „ksindl“.

Sama Česká televize se proti „Analýze“ Centra pro mediální studia ohradila již dříve. V pětadvacetistránkové reakci zpochybnila závěry analýzy Centra pro mediální studia například z pohledu organizace veřejnoprávního vysílání. „Výpočty vyváženosti prostoru politických stran obsahují elementární matematické chyby. Například prostor pro politické strany v kategorii “ostatní” nemůže být logicky umenšen o 250 procent,“ napsala Česká televize ve své reakci. Výzkumníci podle oponentury ČT také naprosto opomenuli to, že někteří politici pozvání do vysílání odmítli.

Autoři analýzy podle České televize publikovali „celou řadu z kontextu vytržených, tendenčních, nedostatečně obhájených a někdy až lživých tvrzení“. V závěru pak doslova stojí, že by autoři analýzy měli mít zájem na přehodnocení způsobu vypracování a prezentace analýzy a pro zachování vlastního dobrého vědeckého jména by měli posoudit, zda není na místě omluva České televizi a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Fakulta sociálních věd ale naopak Jana Křečka varhuje jako člena Rady Českého rozhlasu.

Nejedná se přitom o první případ zpochybňující odbornou úroveň Institutu komunikačních studií a žurnalistiky při Univerzitě Karlově, pod nějž Centrum pro mediální studia spadá. Pracoviště v uplynulých několika letech nejen v akademické obci nechvalně proslulo skandálem s masivním publikováním v predátorských časopisech. Na akademické půdě neobhajitelných praktik se účastnila i tehdejší vedoucí Institutu a současná děkanka Fakulty sociálních věd, Alice Němcová Tejkalová.

  Diskuse
  March 27, 2018 v 13.9
  Pohled odvedle
  Proti zásahům do provozu veřejnoprávní televize se spojují obránci médií a demokracie, kteří ČT hájí. Mnozí z nich to ale dělají dost nešťastně – na jakoukoliv kritiku reagují nepřátelsky a shazují ji ze stolu s tím, že jde o komplot komoušů, rusofilů a neofašistů. To je ovšem arogantní postoj, který ničemu nepomáhá, a už vůbec ne ČT.

  https://a2larm.cz/2018/03/boj-o-ceskou-televizi-prohnili-proti-prohnilym/
  March 27, 2018 v 13.17
  A pohled z téže redakce, jen z jiného času
  Zdůvodnění je to sice hezké, je však potřeba se zamyslet nad tím, jestli je metodika dostatečně korektní a spravedlivá pro všechny strany politického spektra a nejedná-li se o další předvolební účelový podfuk „veřejnoprávně pravicové“ České televize.

  http://denikreferendum.cz/clanek/16532-volebni-potencial-ct-je-zavadejici-zvyhodnuje-pravicove-strany

  A nerezignovala zde náhodou Česká televize svou ledabylou dramaturgií na povinnost střežit demokratickou politickou kulturu?

  http://denikreferendum.cz/clanek/15814-pripad-necasovy-korupce-a-ceska-media-dil-1-definice-problemu

  Hlavním poselstvím této reportáže byla tedy zdánlivě odborně vedená obhajoba útočících rasistů, a to přesně tím typem argumentace, který tu týden co týden žene lidi do ulic s pokřiky jako „Černé svině“ nebo „Čechy Čechům“ na rtech, s argumentací ve stylu: „Je to přece jejich vina, vždyť si za to můžou sami.“ V druhé řadě, a to je tím hlavním problémem, se tak tedy dá říct, že Česká televize se z hlediska rozboru dnešní situace přiklonila na stranu radikálů, namísto toho, aby referovala o tom, k čemu tyto protiromské pochody vedou - k několika na poslední chvíli odkloněným pokusům o lynč.

  http://denikreferendum.cz/clanek/16263-vazena-rado-ceske-televize
  TT
  March 27, 2018 v 15.44
  Soutěž o nesmysl roku?
  Křečkova studie možná není dokonalá, ale rozhodně je o několik řádů lepší, než rozbor ČT a o dost lepší, než to co napsali "sociologové médií". Jejich zpráva vypadá, že jen opisovali z ČT, ale snažili se umenšit ty nesmysly, co ČT napsala.

  Například oněch 250 % procent není samozřejmě žádný matematický nesmysl, jde o součet podreprezentovanosti "ostatních stran". Vhodnější by zajisté bylo napsat průměr, který si mohli vypočítat snad i v TV a je 62,5. To ale není matematická ani metodologická chyba, neboť je to jasně a celkem srozumitelně popsáno v textu.

  "Sociologové médií" by měli svou práci dělat pořádně a ne jen reagovat na výroky hradního pána. Jejich "oponentura" vypadá bohužel více jako společenská objednávka než jako odborný a seriózní text.
  Klacek, kterým je ČT mlácena po hlavě, může být z ušlechtilého dřeva a vyzdoben umnými řezbami anebo to taky může být sprostý loupežnický kyj, ale důležitější je IMO smysl těch ran. Kdyby jím byla náprava mláceného, bylo by to něco jiného než jeho ubezdušení. Jak se to teď jeví.
  TT
  March 28, 2018 v 17.1
  Paní Zemanová
  Tzv. Křečkova studie byla provedena na objednávku Rady pr rozhlasové a televizní vysílání, která jí po připomínkách schválila. Jednoznačně šlo tedy o materiál, který měl sloužit k reflexi a následné zpětné vazbě ve veřejnoprávních médiích. Kdyby ji Rada pak několik měsíců neutajovala, mohlo se o ní mluvit už dávno. Stejně by to nikdo neudělal, k tomu sociology, jak vyplývá z jejich zprávy, vedlo až Zemanovo zneužití.

  Místo reflexe se rozpoutala mediální tahanice a místo nápravy přišel hon na Křečka. Místo pořádné diskuse o relevanci zprávy a možné nápravě, se to snaží smést ze stolu často irelevantními i podpásovými argumenty. A to jen proto, že obskurní politik použil pár vět pro svůj útok na ČT.

  Unfair argumenty jsou zřetelné i v článku Jakuba Patočky a Zuzany Vlasaté. Například, když Křečka spojují nepřímo s publikováním v predátorských časopisech.

  Deník Referendum o špatném zpravodajství ČT psal často. Současný koperníkovský obrat DR k nekritické obhajobě ČT moc nechápu. Kybernetika nás učí učí, že pozitivní zpětná vazba vede ke zhroucení systému. V případě veřejnoprávních médií naši tvůrci mínění už tuto cestu nastoupili.
  MP
  March 29, 2018 v 9.9
  Tomáši Tožičkovi
  Nedělejme z toho barvotisk. Kritika expertní zpravy nadužíváné politiky k aliby pro vlastní záměry není nic, co by bylo ze strany odborné komunity neočekávané či nevhodné. Emotivní obraz "hon na Křečka" nahozujíci představu štvanice na autora a ohrožení jeho existence je přinejmenším zavádějící. Podobně slovo "utajovat" pro popis situace, kdy s neveřejnou zprávou zachází jako s neveřejnou, je poněkud alarmistický (nejen A2larmistický).

  A ani na faktu, že Křečkova zpráva byla veřejně kritizována teprve po pokusech o její veřejné využití k omezení nezávislosti ČT, není nic podivného.

  Celkově se obávám, že se Ty i Honza Macháček dopouštíte nebezpečné konfúze.
  a) Z bohužel velmi přesvědčivé téze, že Česká televize dosti frapantně nedostává svému veřejnoprávnímu statusu (který se rozhodně a ani podstatně nevyčerpává ve vyváženém přistupu k politickým stranám), vyvozujete relativní oprávněnost požadavků těch, kteří chtějí ČT vůbec připravit o veřejnoprávní charakter.
  b) Z faktu, že jedni kritizují jednostrannost Křečkovy zprávy zjevně přehnaně, vyvozujete kvalitu kritizované zprávy.
  c) Z obvyklé neschopnosti redaktorů DR nepsat aktivisticky a nehýčkat si vlastní nenávisti (Proč vám jen začala vadit až tehdy, když se ten aktivismus míjí s vaším?:-) vyvozujete nutnou pomýlenost taktické obrany ohrožených a nedostatečných zbytků veřejnoprávnosti ČT.
  March 29, 2018 v 12.24
  Nejlepší televize
  Myslel jsem, že nemusím říkat zjevné věci, ale Martin Profant mě přesvědčil, že zřejmě zas tak zjevné nejsou. Konec konců zemamurovské tažení proti České televizi i křečovité reakce jejích obránců zapadají do širšího kontextu, na který asi bude dobré upozornit, jakkoliv se zdá zjevným.

  Česká televize je nejlepší televize, jakou v Česku máme. To je dobrý důvod bránit ji proti zemamurovským útokům, obzvlášť když jsou vedeny z Televize Barrandov, která se může směle ucházet o titul nejhorší české televize. Právě spojení s Televizí Barrandov ukazuje, co chtějí Zeman a Okamura z České televize udělat — a bránit ji proti těmto jejich úmyslům by bylo žádoucí, i kdyby byla daleko horší, než dnes je.

  Že je Česká televize nejlepší českou televizí nicméně neznamená, že je dokonalá. A bránit Českou televizi proti útokům gaunerů, kteří z ní chtějí udělat poslušný nástroj své propagandy, rozhodně neznamená povinnost zuřivě potírat jakoukoliv její kritiku. Dokonce ani kritiku, kterou účelově zneužívají ti gauneři není dobrý nápad smést se stolu, lépe by bylo ukázat, že gauneři vykládají onu kritiku proti jejímu smyslu a jejich plány s Českou televizí nesměřují k nápravě kritizovaných chyb, ale naopak k napáchání chyb daleko větších.

  Neměla by si například Rada pro rozhlasové a televizní vysílání objednat obnoubnou studii ostatních českých televizních stanic?

  Zemamurovci vedou PiSoirové útoky proti demokracii na několika frontách zároveň. Všechny tyto útoky jsou založeny na stejném populistickém, potažmo fašistickém, triku převzetí oprávněné demokratické a sociální kritiky, a obránci demokracie dělají opakovaně stejnou chybu, když s vaničkou vylévají dítě, a místo aby oponovali fašistickému populismu, odsuzují šmahem tu oprávněnou kritiku, kterou si fašisté přivlastnili. U levicových antifašistů je to obzvlášť trapné tím, jak ještě nedávno sami takovou kritiku vedli. Každopádně je taková obrana vodou na populistický mlýn fašistů, protože krásně potvrzuje jejich tezi, že všichni odpůrci fašismu stojí na straně establišmentu proti lidu.

  Deník Referendum se, snad díky svému názvu, nenechal, aspoň prozatím, odstrašit Tomiem Okamurou od podpory referenda. Jiní tu chybu udělali, a i Deník Referendum se k nim přidal aspoň v obraně senátu před zavedením jednokolového volebního systému alternativního hlasování. Má dojem, že je toho víc, ale teď se mi vybavují spíše jen příklady populistického přebírání levicových témat fašisty než následné alergické reakce antifašistů, tak je naděje, že se třeba pletu, byl to jen chvilkový povrchní dojem, a antifašisté nejsou všichni úplně hloupí.

  Konec konců, co se mi vybavuje, jsou naopak protikladné příkaldy, kdy levicoví komentátoři nepřispěchali na obranů nepřátel zemamurovců jako bezchybných světců, ale naopak je podrobili drtivé kritice, v případě Jiřího Drahoše dokonce přímo se zemamurovskými argumenty. Zvláštní je, že můj bratr, čtenář Parlamentních listů, jako jeden z důvodů pro volbu Miloše Zemana uváděl právě to, že prý Jiří Drahoš má podle svých stoupenců svatozář a chodí po vodě — zatímco já tehdy četl na Drahoše samou kritiku, která zpravidla jen velmi nenápadně a na okraj podotýkala, že při všech svých chybách je Drahoš pořád daleko lepší než Zeman: buď se ani nemusíte chovat jako hlupák, stačí, když to o vás někdo dostatečně hlasitě a dostatečně často tvrdí, anebo za nás, levicové antifašisty, napáchala dostatek hrubých taktických chyb nefašistická pravice. Bohuslavu Sobotkovi jen Jakub Patočka vyčetl, že nevedl dostatečně udatně náš boj, a teď z něj zbaběle utíká, místo aby stál za nás hrdinně v poli — a vyjadřuje naději, že se Bohuslav Sobotka do našeho boje vrátí, místo aby se zabýval otázkou, kde jsme byli celou tu dobu a kde jsme dneska my, a jak se stalo, že jsme dopustili, aby v tom našem boji stál jako voják v poli za nás zrovna Bohuslav Sobotka, a ještě k tomu sám.

  Možná my, levicoví extremisté, prostě jen jdeme z extrému do extrému. Anebo ani tohle nejde tak obecně říct a každou důležitou bitvu prohráváme trochu jinak: Jediné, co platí obecně, je, že kapitál vítězí na všech frontách, a kde liberálové zakolísají, tam postaví fašisty. Chtěl jsem svůj komentář uzavřít výkřikem beznaděje, ale došlo mi, že při vší naší dnešní mizerii přece jen máme nejen dvě špatné volby, ale tři: Nemusíme si zvolit mezi Kalouskem a Zemamurou, svou náruč nám otevírá umírněný Zemamura a Kalousek s lidskou tváří v jednom — Andrej Babiš. No nekupte to, když je to tak výhodné!
  PK
  March 29, 2018 v 12.55
  Už zase zmatek kolem "establišmentu"
  Kolem používání slova "establišment" panuje zřejmě velký zmatek.

  Pan Macháček píše: "potvrzuje jejich tezi, že všichni odpůrci fašismu stojí na straně establišmentu proti lidu"

  Nedává mi to smysl, když si za ten "establišment" dosadím konkrétní lidi: Zemana, Babiše, Okamuru, Mynáře, Nejedlého atd.

  Neřekl bych, že by se tento establišment vyznačoval nějakým viditelným antifašismem. Naopak, nejméně jeden z představitelů establišmentu - Okamura - je vyložený fašista. A vzhledem k tomu, že všichni ostatní představitelé establišmentu mají úzké vazby na Rusko, jehož režim má k fašismu velmi blízko, je to vůbec celé zmatečné.

  Rovněž fráze "establišment proti lidu" je zmatečná. Současný establišment je totiž velmi lidový, český lid si ho nainstaloval, a nedá na něj dopustit.
  MP
  March 29, 2018 v 13.24
  Pavlu Kolaříkovi
  Honza Macháček o tom psal jako o tézi zdejších fašistů a je zřejmě dobře, pokud Vám fašistická téze nedává smysl. Jen je s ní zbytečné polemizovat, lze ji leda vystavit kritice jako ideologema.
  MP
  March 29, 2018 v 13.46
  Honzovi Macháčkovi
  Dokonce bych si ani nebyl jist, že je ČT nejlepší TV, jako v Česku máme.
  Co se diskuse o kvalitě Křečkovy zprávy týče, jsem příliš velký levicový, abych ji bral vážně. Kvantitativní výzkum vyváženosti sice nemusí nutně stvrzovat Godardův popis vyváženosti jako "pět minut pro Hitlera, pět minut pro Židy", ale vždy k tomu bude trendovat.
  Česká televize je instituce, která nutně reprodukuje vládnoucí diskurs (s výjimkami stvrzujícími pravidlo), vytváři práh filtrující do určité míry extrémy pravě tak jako inovace, je a bude zařízením "dobré společnosti". Pokud by nějaká analýza ukázala, že její provoz nezvýhodňoval staré strany (včetně obou, které o sobě tvrdí, že jsou levicové), byl bych k ní apriori nedůvěřivý.
  Změnu tohoto stavu by mohla přinést jen zásadní proměna organizace instituce.

  Ale shodneme se, že v dané situaci nezbývá než hájit relikt veřejnoprávnosti, který v ČT ještě je, protože koncepční změny nelze provést pod nepřátelskou palbou.
  + Další komentáře