Vážená Rado České televize,

ČT odvysílala v sobotu reportáž z protiromského pochodu s řadou učebnicově problematických rysů. Skupina lidí se na ně rozhodla poukázat v otevřením dopise. Stížnost podepsalo během jediného dne přes 400 osob, další se stále hlásí.

Apolena-rychlikova2

Apolena Rychlíková

26.08.2013 11:28

Související

Otevřený dopis Radě České televize
ve věci reportáže v pořadu Události v regionech ze dne 24. 8. 2013

26. 8. 2013, Praha


Vážená Rado České televize, Vážený pane Milane Uhde, předsedo Rady,

obracíme se na vás, abychom si stěžovali na reportáž odvysílanou 24. srpna 2013 v pořadu Události v regionech, která měla pojednávat o průběhu protiromských pochodů v několika českých městech.

Jak jistě víte, v poslední době vlivem několika faktorů – například vleklé ekonomické recese, rostoucí nezaměstnanosti, plošného zdražování a zvětšujících se sociálních nerovností – vzrůstá frustrace velké části naší společnosti. Jedním z nejhorších projevů této frustrace je snaha hledat viníky, ukazovat na ně prstem, ba dokonce se je i snažit trestat. Kdo je u nás nejčastěji označován za viníka, to je známá věc. Obětním beránkem veškeré celospolečenské deprivace jsou Romové.

V několika uplynulých týdnech jsme byli svědky opakujících se pochodů proti Romům, a to v různých městech naší republiky. 24. srpna. 2013 se uskutečnily dlouho plánované pochody hned v několika městech současně. Jejich cílem bylo mimo jiné i dezorientovat a paralyzovat policii, či občanské aktivisty natolik, aby mohlo dojít v některém z měst k reálnému střetu s romskou minoritou.

Nejhorší situace nastala v Ostravě, kde agresivita a touha po lynči romských spoluobčanů nabrala rychlý spád ve chvíli, kdy se část pochodu vydala jinou než původně plánovanou trasou. Radikálové zde za hlasité podpory některých dalších obyvatel Ostravy zaútočili na městkou část obydlenou především Romy. Dětmi, ženami, důchodci, prostě celými rodinami.

Částečně díky aktivitě Policie ČR, částečně však i díky náhodě, řekněme spíše štěstí, neskončil celý incident ničím vážnějším, než kamením rozbitými okny, převrácenými popelnicemi, vyraženými dveřmi a podobně.

Česká televize odvysílala v 18:00 o tomto pochodu reportáž. Již její začátek, se nesl v nepřijatelně zavádějícím duchu, jako by se jednalo o střet dvou názorových proudů (Romové a jejich podporovatelé versus radikálové a „obyčejní lidé“), který ale vůbec nenastal, jelikož tu jasně byla strana útočící (pořadatelé protiromských pochodů) a strana napadená (Romové a jejich zastánci).

Absolutně nepřijatelné ovšem bylo vystoupení hosta Mgr. Jiřího Siostrzonka Ph.D, který byl v pořadu vydávaný za sociologa věnujícího se právě romské problematice. Ten svou řeč uvedl sdělením, že nebude „příliš politicky korektní". Nutno dodat, že slib dodržel. Z politické korektnosti udělal v rámci svého výstupu příčinu současných problémů a namísto jakéhokoliv rozboru situace nabídl pouhopouhý populismus a de facto obhajobu téměř do důsledků provedeného lynče.

Doslova řekl: „Víte, vždycky, když slyšíte takové ty politicky korektní řeči – Kocába a spol., že je to nefér a podobně, když se jich zeptáte, kdo z nich by bydlel například v panelovém domě, který je obydlen romskými obyvateli, tak bych chtěl vědět, kdo by to ve skutečnosti udělal. A to je ta nepravda, to je ta faleš, na kterou si hrajeme, a bohužel se to vrací proti nám." Jedná se o tupé reprodukování necivilizovaných předsudků a stereotypů, jemuž se navíc dodává punc odbornosti neobhajitelnou charakteristikou mluvčího jako „sociologa”.

V prvé řadě je tedy nutné zpochybnit výběr pana Siostrzonka jakožto sociologa vyjadřujícího se k projevům rasové nenávisti – podobným tématům se absolutně nevěnuje. Jeho současným působištěm je Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, kde sice přednáší vizuální sociologii a základy sociologie a psychologie umění, ale kvalifikaci k odbornému vyjadřování se k problematice soužití s menšinami, extremismu nebo sociální nerovnosti nemá ani z žádného z dohledatelných publikačních výstupů.

Co je však horší – samotný obsah jeho prohlášení, které bylo v reportáži vydáváno za fundované, odborně hodnotící, nebylo nijak rozporováno (například obětí pochodu), což mu dalo absolutní platnost. Hlavním poselstvím této reportáže byla tedy zdánlivě odborně vedená obhajoba útočících rasistů, a to přesně tím typem argumentace, který tu týden co týden žene lidi do ulic s pokřiky jako „Černé svině“ nebo „Čechy Čechům“ na rtech, s argumentací ve stylu: „Je to přece jejich vina, vždyť si za to můžou sami.“ V druhé řadě, a to je tím hlavním problémem, se tak tedy dá říct, že Česká televize se z hlediska rozboru dnešní situace přiklonila na stranu radikálů, namísto toho, aby referovala o tom, k čemu tyto protiromské pochody vedou - k několika na poslední chvíli odkloněným pokusům o lynč. A to je - bez ohledu na to, stalo - li se tak úmyslně či omylem - opravdu hrozné.

Ze statutu České televize snad vyplývá, že by měla zcela jednoznačně stát proti jakékoliv snaze o nesnášenlivé výpady proti minoritám a stavět se na stranu těch, kteří jsou v rámci společnosti slabí a ohrožení. Při pohledu na současnou situaci absolutně není na místě hrát si na pomyslnou objektivitu nebo vyváženost – tak bychom mohli skončit u rádobyvyvážených diskusí s popírači holocaustu.

Jednoduše: není možné takto vlastně legitimizovat počínání lidí, kteří jasně narušují demokratický ráz naší republiky a otevřeně se snaží o likvidaci určité skupiny jejích obyvatel. Proto i výběr odborníků musí odpovídat demokratickému charakteru média a jeho hodnotám.

Vážená Rado České televize, vážený pane předsedo, obracíme se na vás a doufáme, že nám podáte vysvětlení. Ještě více však doufáme, že přijmete opatření, která zaručí, že se podobná situace již nebude opakovat.

(k dopisu si dovolíme přiložit i odkaz na článek jednoho ze signatářů dopisu, sociologa Pavla Pospěcha, který uveřejnil krátce po shlédnutí reportáže)

S pozdravem a poděkováním,

Za správnost: Apolena Rychlíková, dokumentaristka, Praha

Podepsáni:
Ivo Bystřičan , dokumentarista a dramaturg, Praha
Jakub Patočka, šéfredaktor Deníku referendum, sociolog Brno
Tereza Reichová, dokumentaristka, Praha
Hynek Štetka Reich, typograf a grafik, Praha
Luboš Pavlovič (LP Fish), šéfredaktor časopisu Živel, Praha
Viktor Portel, dokumentarista, Praha
Eva Nováková, studentka romistika, aktivistka, Praha
David Mencl, střihač, Praha
Martina Poliaková, doktorandka FF, Praha
Lucie Hyblerová, básnířka a studentka, Praha
Vladimír Turner, umělec a filmař, Praha 3
Dana Kantorova, duchodce, Ostrava
Jan Gruber, student FF UK, Cheb
Richard Cisler, student, , České Budějovice
Barbora Šupová, studetka FF, herečka, Praha
Anna Pospěch Durnová, socioložka, Vídeň
Pavel Pospěch, politolog, Vídeň
Adam Borzič, básník a šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar, Praha
František Dryje, šéfredaktor revue Analogon, Praha
Lukáš Jiřička, dramaturg, Praha 6
Jan Beránek,ekolog, Amsterdam
Kateřina Kňapová, socioložka, Turnov - Praha
Linda Sokačová, socioložka, Praha
Radim Hejduk, student, Praha
Markéta Hrbková, překladatelka, Štěchovice
Matěj Stropnický, novinář a zástupce starostky MČ Praha 3
Zuzana Lenhartová, studentka sociologie, Přerov
Agata Hauserová, zpěvačka, Praha
Michael Hauser, filosof, Praha
Josef Patočka, student, Brno
Martin Freund, student, Brno
Martin Kohout, dokumentarista a student sociologie, Praha
Anna Stránská, studentka, Staré Město
Barbora Matysová, studentka, Praha
jonáš zbořil, moderátor čro radio wave, praha
Jan Vaněk, student muzikologie, Praha
Kristýna Hněvsová, produkční a studentka FF, Praha
Barbora Matiášová, studentka, Praha
Karel Kouba, šéfredaktor kulturního čtrnáctideníku A2
Jan Bělíček, novinář
Tereza Stejskalová, výtvarná kritička
Milena Bartlová, Vysokoskolska profesorka, historička umění, Praha
Jan Snopek, doktorand sociální antropologie, Praha
Pavel Baloun, student historie FF UK, PRaha
Václav Krajňanský, student, Zlín
Kristýna Kopecká, studentka VŠ, Praha
Libor Vodička, teatrolog, Brno, Kunovice
Barbora Antonová, OSVČ, Brno
Eva Kaličinská, učitelka v Organizaci pro pomoc uprchlíkům
Tomáš Mařík, živnostník, České Budějovice
Jan Krajhanzl, vysokoškolský učitel, Praha
Petr Kubala, student (sociologie), Brno
Vratislav Dostál, novinář, Brno
Michael Beníšek, romista, Praha
Michal Šindelář, projektový manažer, Brno
Vladimír Dupkanič, podnikatel, České Budějovice
František Černín, řidič autobusu, sociolog, Brno
František Marčík, rešeršér a analytik, Praha
Zlata Maděřičová, ředitelka Jihomoravské komunitní nadace, Moravská Nová Ves
Petr Čáp, ředitel Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity, Praha
Antonín Hořčica, správce systému managementu, České Budějovice
Michal Pavlásek, Etnologický ústav AV ČR, Brno
Anna Jančaříková, OSVČ, Brno
Kateřina Vaňková, IT technik, Ústí n/L
Kateřina Jechová, místostarostka MČ Praha 2, Praha
Tatiana Konrádová, studentka VŠ, Praha
Dominik Forman, student, Praha
Sandra Silná,farářka,Praha
Iva Fričarová, úřednice MV ČR, Praha
Roman Tyller, kuchař, Rybitví
Alžběta Medková, redaktorka, Praha
Vladimír Trojan, publicista, osobní asistent, Praha
Magdalena Dostálová, studentka, Jílové u Prahy
Jan Chromý, VŠ pedagog, Praha
Marta Harasimowicz, knihovnice a divadelní kritička, Praha
Jiří Guth, ekolog, Borovany
Aleš Čermák, umělec, Praha
Jan Sládek, sociolog, VŠ pedagog na FF UK
Dagmar Daňková, učitelka, Otrokovice
Jana Veselá, švadlena, Kroměříž
Pavel Borecký, doktorský student etnologie ZČU, Praha
Petr Machálek, konzultant, bývalý ředitel Hnutí DUHA
Jan Látal, dokumentarista a umělec, Praha
Martin Vrba, student VŠ, Brno
Bohuslav Binka, vedoucí Katedry environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
Monika Jägerová, studentka, Praha
Anna Tausingerová, student, Praha
Mariana Bočková, učitelka, Brno
Jan Zilzer (Kopecký),důchodce, Praha
Michal Hořejší, bohemista, Praha
Lukáš Houdek, romista a fotograf, PRaha
Miriam Kanioková, studentka sociologie,Brno
Libuše Tausingerová, Praha
Irena Tausingerová, učitelka, Praha
Michaela Berkovičová, student, Praha
Lucie Galčanová, socioložka, výzkumná pracovnice FSS MU, Brno
Michal Šindelář, projektový manažer Nakoleon.cz, Brno
Vaclav Walach, student VS, Brno
Viktor Elšík, univerzitní pedagog, Praha
Sára Vidímová, studentka, Praha
Josef Šmída, úředník, Praha
Matyáš Kracík, architekt, památkář, Praha
Roman Čerbák, inženýr architekt, Brno
Hana Rambousková, studentka sociologie na FSV UK, Praha
Tomáš Fiala, odoborný asistent VŠ, Praha
Vladimír Kokolia, malíř, profesor a prorektor AVU v Praze
Jakub Vrba - student - Praha
Lukáš Senft student FAMU, Skalice
Věra Nováková, státní zástupkyně, Jablonec nad Nisou
Tomáš Sýkora, student FIT ČVUT, Praha
Mariana Otterová, MD, Praha
Jan Skovajsa, student DAMU, Praha
Bohumil Čáp, dělník, Praha
Martin Hůla, hudebník a grafik, Praha
Vladimír Hrouda, instruktor lyžování, Jilemnice
Jan Novák, odborný referent, Praha
Katerina Vrablikova, politolozka, University of Mannheim
Milena Černá, tajemnice, Praha
Adam Rut, režisér, student, Praha
Tomáš Ulrich, učitel, Brno
Petra Hlaváčková, kurátorka, Brno
Karel Dolejší, redaktor, Čáslav
Ivana Mádrová, OSVČ, Praha
Petr Zámečník, dopravní psycholog, výzkumník, Brno
Ivana Freiwilligová, výtvarnice , Liberec
Jakub Šilar, Geofyzik, Praha
Adam Majer, invalidní důchodce, Praha
Martina Gabrielová, office manager, Plzeň
Radek Kubala, Student, Horní Těrlicko
Tadeáš Polák, student UK, Praha
Jana Hrušková, studentka, Praha
Klára Kubíčková, novinářka, Brno
Jan Böhm, OSVČ, Praha
Irena Moudrá Wünschová lékařka, Ústí nad Labem
Pavel Trtílek, dramatik a pedagog Jamu, Brno
Jana Hrušková, učitelka, Brno
Jan Pešl, student, Brno
Markéta Sergejko, překladatelka, Náchod
Andrea Cerqueirová, novinářka, Praha
Zuzana Adler Janák, OSVČ, Praha
Kateřina Škařupová, výzkumnice a doktorandka, Brno
Josef Kučera, student (politologie), Praha
Šimon Novotný,zdravotnik, Rychnov nad Kneznou
Blanka Pscheidtová, překladatelka, Praha
Jakub Malý, student Masarykovy univerzity, Jeseník
Jana S. Kristoforyova, lektorka, Brno
Selma Muhič Dizdarevič, učitelka, Praha
Janusz Konieczny, projektový manažer, Vendryně
Jakub Kutílek, OSVČ, Pardubice
Roman Sikora, dramatik, divadelní kritik, Praha
Martin Čermák, doktorand ZF JU Č. Budějovice, Pelhřimov
Lucie Hemrová, vědecká pracovnice, Plzeň
Martina Štruncová, produkční, Praha
Oldřich Melski, informatik, Břeclav
Jiří Hrebenar, invalidní důchodce, Chomutov
občanské sdružení Konexe
Miroslav Kovac o.s.Forum CZ
Václav Pecl, dělník, Brno
Daniel Soukup, literární vědec a překladatel, Praha
Antonín Kostlán, historik, Praha
Pavla Spurná, RD, Brno
Michal Řeháček, sociální pracovník, Liberec.
Barbora Šupová, studentka, Praha.
Ladislava Kremličková, redaktorka, Praha.
Markéta Hejná, spisovatelka, Praha
Štěpán Lohr, sociální pracovník, politolog, Praha
Miroslav Jašurek, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, předseda Studentské komory Rady vysokých škol, Praha
Jakub Raška, student, Praha
Jeroným Janíček, publicista, Praha
Jana Lukavská, studentka, Praha 5
Barbora Kleinhamplová, studentka AVU, Praha
Tereza Kryšpínová, PR Specialista, Praha
Vít Lesák, ekonom, pracovník Agentury pro sociální začleňování, Praha
Lenka Vítková, doktorandka AVU, Praha
Jaromír Typlt, spisovatel, Nová Paka
Ondřej Bělíček, student, Praha
Edit Szenassy, antropoložka, Praha/Kampala
Martin Prchal, obchodní ředitel, Media-Press, Brno
Jakub Vebr, Lektor ekologické výchovy, Poděbrady
Anežka Chvalová, studentka UK, Praha
Janek Rous, AVU, Praha
Jan Potměšil, právník, Praha 4
Jana Strážnická, státní zaměstnanec, Mikulčice
Eva Svatoňová, studentka, Poděbrady
Tereza Vandrovcová, socioložka, Praha.
Lukáš Likavčan, student filozofie a dobrovolník Hnutí DUHA, Brno
Zdeněk Vašek, historik, knihovník
Kristýna Andrlová, studentka LL.M. in Human Rights, Conflict and Justice na School of Oriental and African Studies, University of London, Londýn
Vojtěch Bárta, divadelní dramaturg a režisér, Praha.
Silvestr Špaček, jazykový korektor, Praha
Tereza Freyová, studentka VŠ, Ostrava
David Poživil, Sociální pracovník, Ústí nad Labem
Anna Hulačová, studentka AVU, Praha
Bronislav Podlaha, antropolog, Litoměřice
Miroslava Hakenova, student sociologie, Sobotka
Karol Lesný, předseda jihočeské krajské organizace Strany zelených
Marta Svobodová, redaktorka, socioložka, Poděbrady
Edvard Sequens, energetický poradce, Borovany
Petr Salaba, student AMU, České Budějovice
Michal Tétauer, úředník, Bílina
Michal Tošner, sociální antropolog, Katedra sociálních věd, FF UPa, Olomouc
Hana Malaníková, herečka a moderátorka, studentka DAMU, Praha
Hana Kuncová, studentka, Brno
Martin Fontan, programator, Praha
Stanislav Biler, sociolog dopravy, Brno - Adamov
Michael Komm, fyzik, Praha
Saša Gr., antikvář, básník - Bystřice n. P.
Milan Puška - nespokojený občan, přemýšlející svojí hlavou, dělník, aktivista,"cigán", Chomutov
Johanka Lomová, historička umění, Praha
Kateřina Koňaříková, studentka, Praha
Štěpán Ripka, doktorand FHS UK, Praha
Denisa Sedláčková, doktorská studentka sociologie, Brno
Kateřina Držková, FSV, FAMU, Praha
Tomáš Bernhardt, historik, Západočeské muzeum v Plzni
Tomáš Samek, univerzitní učitel, Praha
Lenka Kubelová, studentka AVU, Praha
Anna Voňavková, Senohraby
Klára Kalibová, právnička, Praha
Isabela Grosseova, umelkyne, Praha
Anna Cutychova, student,Praha
Miloslav Caňko, literární vědec, Praha
Eliška Kubicová, studentka, Praha
Kateřina Baňacká, terénní pracovnice, Most
Matěj Zlámal, Uherské Hradiště, dělník
Jan Cemper, Praha, smluvní přeprava osob
Eleni Akritidu, kavárnice, Jeseník
Damián Holeček, student, Praha
Jan Trnka, biochemik, Praha
Milan Vrestal, ekolog, pracovnik lesni materske skolky.
Martina Havelková, studentka sociologie, Praha
Jakub Dvorský, herní vývojář a salonní sociolog, ČR
doc. David Drozd, vysokoškolský pedagog
Matouš Bořkovec, koordinátor v neziskovce, Praha
Libuše Jarcovjáková, fotografka, Praha
Valerie Talacko, překladatelka, Praha
Ladislav Toušek, vysokoškolský pedagog, Plzeň
Vilém Řiháček, projektant, Brno
Adéla Hořejší, právnička, Praha
Michal Louč, sociální antropolog, Poděbrady
Martina Kampichler, sociolozka, Brno
Filip Cwierz, IT Specialista, sociální antropolog, Brno
Ondřej Lukeš, informatik, Benešov
Markéta Slunečková, editorka
Erik Čipera, Asistence o.s., Praha
Tomáš Klášterecký, Sociální pracovník, Brno
Michal Jakob, akademický pracovník, Praha
David Marx, lékař, vš učitel, Praha
Jakub Pejcal, student, Jihlava
Markéta Slunečková, editorka, Praha
Taťjana Nová, učitelka ZUŠ, Mělník
Karolína Rossí, umělkyně, Praha
Midori Shiitake, právnička, Praha
Kateřina Amiourová, bioranger, Praha
Vítek Černík, student Sociální a mediální komunikace/ PRista , Praha
Pavla Kupka, učitel, Praha
Klára Mergerová, studentka dějin architektury, Praha
Svatopluk Bartík, občanský aktivista, PRista, Brno
Petr Čech, profesor čínštiny, Praha 3
Hanka Matoušová, bankovní analytička, Praha 8
Andrea Šenkyříková, manazerka a koordinatorka programu v NNO, Praha
Michaela Hirtová, sociální pracovnice, Plzeň
Jan Hladonik, sociolog, Praha
Inka Pibilova, Konzultantka, Praha
Tereza Rejšková, učitelka, socioložka, Praha
David Miler, bc., nelékařský zdravotnický pracovník
Petr Gocev, student, New Haven
Robin Kvapil, divadelní režisér, dokumentarista, Brno - Praha
Petra Havlíková, neziskový sektor, Brno
Aneta Höschlová, studentka, Praha
Vít Štrobach, historik, Praha
Petr Vaněk, manažer neziskové organizace, Plzeň
Jan Martinek, interakční designér, Brno
Michal Zlatkovský, Adamov, Adamov
Hana Šilarová, filmař - produkční, Praha
Jan Němec, vysokoškolský učitel, Praha
Václav Prak, projekťák, Havířov
Jakub Korda, vysokoškolský pedagog, Olomouc
Radoslava Krylová, neziskový sektor, Brno
Jan Stejskal, konzultant, Brno
Jan Juráš, ekoporadce, Strakonice
Helena Zrůstová, právnička a redaktorka, Praha
Kamil Marcel Hodáček, spisovatel, Praha 3
Jan Pohořelický, grafik a divadelník, Brno
Milan Popelka, scénograf, Brno
Iveta Šoulová, pedagožka, Věšín
Michaela Vebrova, studentka, Cheb/Hamilton
Daniel Kolský, podnikatel, Praha
Tereza Müllerová, vědec, Netolice
Marie Hermanova,socialni antrololozka,Praha
Lucie Velková, doktorandka historie, FF UJEP, Ústí nad Labem
Daniela Paulova,studentka MU,Praha
Martin Marek, neprofesionální aktivista, Plzeň
Karolína Ryvolová, romistka, t.č. na mateřské dovolené, Praha
Josefa Volfová, studentka, Olomouc
Ilona Francková, pedagog, farmaceut, Praha
Michal Kubina, sociální pracovník, Ostrava
Monika Wawrová, administrativa, České Budějovice
Filip Viták, student, Blatná
Jan Anderle, učitel, Plzeň
Zuzana Kollárovitsová, rodičovská / lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování
Jan Lejsek, nezaměstnaný, Nymburk
Jiří Honiss, výpravčí, Mazelov
Ondrej Zajic, IT koznultant, LFS
František Kostlán, publicista, Praha
Veronika Rybová, učitelka, Plzeň
Martin Kabat, Fotograf, Praha
Hana Blažková, student, Praha
Pavel Kubu, lekar, Praha 10
Alžběta Nováková, student, Chotěboř
Tomáš Diviák, student, Litoměřice
Jana Kliková, studentka, Plzeň
Petra Cechova, produkcni, Praha
Jiří Kučera, právník, Praha
Marketa Ferraiuolo, malířka, Plzen
Jakob Wilke, student, Praha
Eliška Bucvanová, lektorka, Praha
Ondřej Císař, sociolog, Praha
Jiří Vebr, volnomyšlenkář, Hradec Králové
Petr Bittner, student, Brno
Klára Hodačová, studentka, Brno
Robin Ujfaluši, Vysokoškolský pedagog, Praha
Jan Halámka, právník, Plzeň
Silvestra Chnápková, keramička
Marcela Macháčová, prodavačka ve zdravé výživě, Brno
Marcela Macháčová st., zaměstnanec úklidové firmy, Horní Moštěnice
Zyad Yassin, recepční, Praha
Jana F. Valdrová, lingvistka, České Budějovice
Veronika Němcová, studentka, Praha
Lukáš Rous, editor, Bel Mondo
Jitka Čechurová, MD, Praha
Petr Patočka, Analytik, Praha
Martina Ševčíková, Blansko, básnířka
Linda Tesařová, balkanistka a product manager, Brno
Helena Pirnerová, PR, Unhošť
Tomáš Kočnar, biolog, Praha 6
Nicol Staňková, studentka, Brno
Jan Širůček, psycholog, Brno
Tereza Cajthamlová, studentka, Dobroměřice
Magdalena Kvasničková, studentka, Říčany
Eva Karhanová, Florencie - Itálie
Martin Pfann, student romistiky, Mělník
Václav Blabolil, OSVČ, Trojovice
Jan Karabina, student, Praha
Vítězslav Lounek, student, Brno
Daniela Retková, Centrum současného umění DOX, Praha
Vojtěch Vrobel, student, Horní Bříza
Petra Stastna, prekladatelka, Praha
Marie Hodinářová, OSVČ, Praha 6
Klaus Mike Hübner, učitel, Jihlava
Patricia Talacko, scénografka, Praha
Marek Přikryl, architekt, Praha
Jiří Pykal, manažer, Telč
Karel Majer, student, Čelákovice
Jan Kovanda, student, Praha 6
Roman Scholz, Mechanik Seřizovač CNC, Brno
Antonín Baudyš, astrolog, trvalý pobyt Praha 6
Karel Piorecky. Literarni historik. Praha
Pavel Sterec, student, Praha
Boleslav Březovský, expert a DJ, Brno
Kristýna Mikulová, studentka, Brno
Jana Fuhrmannová, studentka, Brno
Jiri Pilip, student, Praha
Michal Žurovec, nikdo, Brno
Marie Kvapilová, student FF, Brno
Ondřej Žikovský, truhlář,Praha
Jan Černý, doktorand filosofie, Praha
Mariana Singer, právník, Praha
Ida Čapounová, architektka, Jablonec nad Nisou
Marketa Kovarova, PR, Jihlava
Petr Náhlík, projektový manažer, Plzeň
Petr Stárek, zahradník, Ostopovice
Jana Fuhrmannová, studentka, Brno
Lucie Bittalová, lektorka Aj, Praha 10
Jaroslav Fiala, politolog a vysokoškolský pedagog, Praha
David Šeterle, vedoucí nákupu, Praha
Martin Hejčl, zubař, Londýn
Rudolf Vévoda, historik, Praha
Ondřej Černý, student, Praha
Vojtěch Franče, lektor, Praha
Markéta Vinkelhoferová, pracovnice v neziskovém sektoru, Praha
Adam Ondráček, media & public relations, Praha
Monika Říhová, České Budějovice
Andrea Demek, učitelka, Brno
Matěj Strnad, umělec, Praha
Lukáš Matoška,šéfredaktor měsíčníku Solidarita, Praha
Ondřej Liška, předseda SZ - politik, Praha
Adéla Gálová, překladatelka, Praha
Michaela Vodová, zdravotne-socialni pracovnik, Jihlava
Jana Němcová, sociální pracovnice, Praha
Jakub Mencl, advokat, Praha
Pavla Vaculiková, výtvarnice, lektorka, Český Krumlov
Vladimír Hrubeš, DTP grafik, Hradec Králové
Jakub Grygar, sociální antropolog, Praha
Iveta Kokyová, teréní sociální pracovnice MMHK, Hradec Králové
Václav Drozd, student, Praha
Petra Masopust Sachova, advokatka, Praha
Tomas Ryska, socialni antropolog, ekonom, Brno
Michael Polák, student, Praha
Ondřej Valtus, student, Vyškov
Iva Jakesova, kuchař, Praha
Honza Neugebauer, student, Lednice
Karel Chlouba, student, Praha
Daniel Rampáček, student, Břeclav
Andrea Pekárková, umělec, Praha
Vojtěch Albert Borek, výzkumný pracovník, Praha
Amage DeLarge, audionakladatel, Praha
Ivana Königsmarková, porodní asistentka, Praha
Kateřina Tkáčová, studentka, Nová Role
FRANTIŠEK LACKO ,SANITÁŘ ,PRAHA
Markéta Hajská, sociální antropoložka. Praha
Svatava Morávková, redaktorka, Brno
Kateřina Vickers, drogova poradkyně, Mnichov
Tereza Rousová, studentka, Praha
Vlastislav Trubač, dramaturg kina Varšava + odborný prodejce, Liberec
Pavel Novotný, starosta obce Michalovice
Kateřina Špičáková, studentka, novinářka, Brno
Marie Štindlová, studentka, Praha
Selma Hamdi, absolventka UK, Praha
Michal Kudrnáč, projektový manažer, Náchod
Hana Nováková, indoložka, etnozooložka, dokumentaristka, Praha
Darina Alster,vizuální umělkyně a pedagozka, Praha
Halka Třešňáková, herečka a choreografka,a Praha
Daniel Šváb, herec, Praha
Eliška Kolářová, studentka, Plzeň
Ivan Petrúšek, student, Praha
Petra Jelečková, interaktivní média, Třebíč
Ondřej havelka, osvč, praha
Tomáš Čada, redaktor literárně-kulturního časopisu, Jihlava
Zuzana Candigliota, právnička, Brno
Liza Zima Urbanova, manazerka kulturniho casopisu, Praha
Daniel Šváb, herec, Praha
Marta Kačorová, výtvarnice, animátorka, Šenov
Magdalena Pscheidtová, osvč, Praha
Andrea Stašková, studentka, Plzeň
Hana Urbanova, na rodicovske dovolene, Praha
Kryštof Tietz, student, Praha
Petr Kouřil, výzkumný pracovník, Brno

A co si myslíte vy? Diskuse (16 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Martin Šimsa - filosof, Litoměřice

Připojuji se ke stížnosti Pondělí, 26.Srpna 2013, 16:04:57

V článku chybí odkaz pro možný podpis

Je skandální, že ČT se tímto způsobem přídává k agresorům - neonacistům a podporuje tak fašizaci české společnosti.

Je však pozitivní, že roste aktivní občanský odpor proti pokusům o rasisticky a etnicky organizované lynče, tedy že se bránili demokratičtí občané v Brně, Plzni, Ostravě, Budějovicích

Slečna Rychlíková lže, jako když Rudé právo tiskne. Pondělí, 26.Srpna 2013, 18:16:9

"Absolutně nepřijatelné ovšem bylo vystoupení hosta Mgr. Jiřího Siostrzonka Ph.D, který byl v pořadu vydávaný za sociologa věnujícího se právě ROMSKÉ PROBLEMATICE "

Pokud mi někdo pošle odkaz, který dokazuje pravdivost tohohle citátu, omluvím se všem podepsaným, které tímto prohlašuji za nemyslící stádo. Reportáž jsem si přehrál třikrát.

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

Pondělí, 26.Srpna 2013, 19:16:52

Uděláme to naopak, pane Kuchejdo. Nejdřív se omluvte Vy, protože to stádo je faul bez ohledu na to, jak kdo interpretuje tu reportáž.

Malé vysvětlení a pak se omluvte vy mně. Pokud jste slušný člověk. Pondělí, 26.Srpna 2013, 19:46:14

Výrok "sociolog věnující se Romské problematice " v reportáži není tečka. Tedy je lživý. O to mi jde. O vyznění celé reportáže, lze jistě hodiny diskutovat. Mně jde o jeden konkrétní lživý výrok. Zatím jste nedokázal, že tam byl.

p.s. p. Škabraha Pondělí, 26.Srpna 2013, 19:57:45

Před chvilí jsem si telefonicky pohovořil s jednou z "podepsaných oveček". Potvrdila mi, že text nečetla, ale podepsala ho protože důvěřuje autorům. Ještě chcete tvrdit, že stádní efekt neexistuje?

Pan Škabraha se zřejmě neomluví. Úterý, 27.Srpna 2013, 07:26:37

Tento text vyšel shodou okolností dnes na BL viz. odkaz. Doporučuji přečíst celé. Potěšilo mne, že jsou v Čechách i filosofové, s jejich názorem na lež se mohu stotožnit.

"Problém je, že přijmout lež bývá tak pohodlné. Především není třeba namáhat hlavu. Stačí se ztotožnit. Mít pocit sounáležitosti, který tak miluje instinktivní zvíře davu. "

http://www.blisty.cz/art/69852.html

Martin Šimsa - filosof, Litoměřice

Demogogie a urážky pana Kuchejdy a Fraňka Úterý, 27.Srpna 2013, 14:07:50

Pan Kuchejda vytrhl jednu větu z textu a aniž by se pokusil pochopit její smysl, tak obviní paní Rychlíkovou ze lži a všechny, kdo prohlášení podepsali označil "nemyslící stádo". Pan Siostrzonek byl dotazován jako odborník na názor na celou věc, svítil u jeho jména sociolog v závorce. V reportáži nebylo řečeno, že je odborníkem na romskou problematiku, ale v reportáži to bylo implicitně obsaženo. Jako divák předpokládám, že redaktor(ka) se na názor zeptá nějakého odborníka. Odpovědí pana Siostrzonka jsem byl také zděšen, bylo to na úrovni holých lebek či "obyčejných občanů", kteří se domnívají, že romskou problematiku je možné řešit pořváváním "Cikáni do práce" či házením kamení a lahví na jejich domy. To je počínající fašismus. Pan Kuchejda a pan Franěk se k tomu přidávají výkřiky o tupém stádu a zdivočelé smečce. No, aspoň máme v DR pluralitu, jen kultura diskuse, zvláště u pana Fraňka, který je čerstvě jmenovaným profesorem, jak jsem se tu nedávno dověděl, by mohla být vyšší.

Orwel by měl radost-pravda je lež. Úterý, 27.Srpna 2013, 15:15:18

Děkuji Vám p.Šimsa, že na ostravského horníka nekladete stejně vysoké nároky, jako na vysokoškolského profesora. Nemohl bych jim dostát. Přesto si dovolím namítnout, slečna Rychlíková nenapsala, že v reportáži bylo něco implicitně obsaženo, napsala natvrdo, že byl vydáván za odborníka na Romskou problematiku. Tady není prostor pro lavírování. I když jsem více agnostik, než katolík, přesto si pamatuji "Vaše řeč budiž ano, ano, ne, ne". Pro lidi, kteří se živí slovem to plati dvojnásob, pokud chtějí být vnímáni jako poctiví. Proč asi myslící lidé opovrhují publicisty z TV a hlavních deniků ?

p.s. Použil jsem termín nemyslící stádo, nikoliv tupé. I spolek vysoce inteligentních lidí, se může ve stresové situaci projevit jako nemyslící. Historicky nedávno to prokázal zpěv písně "Kníže má k lidu blíže".

Martin Šimsa - filosof, Litoměřice

Panu Kuchejdovi Úterý, 27.Srpna 2013, 15:40:46

Nechtěl jsem se Vás dotknout a nepovažuji v žádném případě horníky za horší lidi než vysokoškolské profesory. Myslím, že v demokracii musí mít možnost a právo se vyjádřit k jakémukoli problému jak ti, tak ti a vážím si toho, že zde diskutují také horníci. Na druhé straně se mě dotklo, když jste mě zařadil do "nemyslícího stáda", výrazy "tupé stádo" a "zdivočelá smečka" užil pan Franěk. Souhlasím s biblickým požadavkem, který jste užil. Ale Vám nešlo o smysl sdělení paní či slečny Rychlíkové, ale o její obvinění ze lži na základě citátu vytrženého z kontextu. Vaše vytržení z kontextu není "čistá pravda", ale polopravda. Tak polemizujte s celým textem a jděte k jádru věci a nezůstávejte u podružného detailu.

Michael Kolařík - Student, Ostrava

Pane Fraňku Úterý, 27.Srpna 2013, 20:33:52

bylo i lepších básníků. Do toho sešitu jste si měl napsat raději:
Co jsi ty? Rus; co ty? Srb; co ty? Čech; co ty? jáť Polák iestem:
Dítky moje: svornost! nechte to, mluvte Slavjan.
Národ tak považuj jediné jako nádobu lidství,
A vždy, voláš-li: Slavjan! nechť se ti ozve člověk!
Možná byste nebyl tak dobrým Čechem, ale snad byste byl lepším člověkem. Minimálně byste nemusel otáčet zoufalý výkřik diskriminované menšiny na bojový ryk krvelačné většiny.

Janmachacek_bw

Honza Macháček - chemik, Neratovice

Vysvětlení pro méně chápavé Středa, 28.Srpna 2013, 00:30:45

Text, pod kterým diskutujeme, je otevřený dopis Radě České televize. Tomu odpovídá jeho styl; laické veřejnosti je určen článek Pavla Pospěcha v Respektu, na který na konci dopisu najdeme odkaz: http://pospech.blog.respekt.ihned.cz/c1-60482350-extremiste-a-odbornici-v-ct

Rada ČT ví (nebo si může v archivu zjistit), co přesně kritizovaný pořad obsahoval, proto jej není třeba shronovat nebo podrobně rozebírat, stačí zdůraznit, co konkrétně dopis kritizuje. Stejně tak Rada ČT zná (nebo by znát měla) zásady zpravodajské práce. Například tu, že žádáme-li v reportáži o vyjádření odborníka, rozumí se samo sebou, že jde o odborníka na téma reportáže. Pravda, je poněkud zvláštní, že se najdou laici, kteří mají o výběru odborníků do reportáží jinou představu, je poněkud zvláštní, člověk přece nemusí mít řidičský průkaz, aby věděl, že když řidič, kterému se zavařil motor, volá opraváře, nepůjde o opraváře šicích strojů. Každopádně vysvětlovat Radě ČT, že ptát se v reportáži někoho jako odborníka znamená označit ho za odborníka na téma reportáže, by bylo zbytečné.

Pavel Pospěch se k laikům vyjadřuje srozumitelněji a pádněji, s úderností, která by v dopise Radě ČT hraničila s nezdvořilostí: „Z otázek, které se k tomuto vstupu nabízejí, vynikají především dvě: (1) Co dělal pan Siostrzonek v pořadu Události v regionech a (2) co pod jeho jménem pohledával titul ‚sociolog‛.‟

První otázka se dotýká zásady zpovídat k tématu odborníky na ono téma, a Pavel Pospěch srozumitelně vysvětluje: „to, co nám pan Siostrzonek sdělil, nám mohl říci kterýkoliv z holohlavých hochů, kteří v reportáži převraceli romským rodinám popelnice. Bylo by to více autentické a demonstrant by si jistě neřekl o honorář.‟

Druhá otázka míří k tomu, že považovat označení Jiřího Siostrzonka za sociologa za pravdivé, je hrubý omyl. Pavel Pospěch, že jde o „pedagoga na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, který se nezabývá ani problémy chudoby, ani soužitím s menšinami, ani extremismem. V rámci sociologie se totiž nezabývá ničím a záznamy o jeho publikačních výsledcích to dokládají.‟ Absolvent andragogiky (nauky o vzdělávání dospělých), který přednáší o sociologii uměleckým fotografům a občas něco napíše o využití sociologie v umění je sociologem asi tolik, jako je manažer, který na McDonaldově Hamburgerové univerzitě přednáší o filozofii prodeje hranolků, filozofem.

Jak píše Pavel Pospěch, „znamená to, že se sociologové těší jisté úctě – když lidem stojí za to, se za ně vydávat,‟ když „se v televizi ohání titulem ‚sociolog‛ člověk, který se chce pouze podělit o své předsudky,‟ ale pro skutečného sociologa to velký důvod k radosti není, když „Sociologů, kteří se zabývají problematikou menšin, je u nás dost... V České televizi však dávají přednost lidem jako je Jiří Siostrzonek.‟

Jak sobotní pokusy o pogrom komentoval Miloš Zeman: „Mimochodem jsem to opakoval i v Lidicích, že řádění holých lebek, nic na hlavě, nic v hlavě, znamená, že nám tady vyrůstá ne neofašismus, ale neonacismus... Podle mého názoru, a to souvisí i s policejní aktivitou, je zapotřebí daleko razantnější postup vůči jakýmkoliv projevům neonacismu.‟
http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr-milos-zeman/vybrane-projevy-a-rozhovory/364.shtml

A jak řekl již při nástupu do prezidentského úřadu:

„Druhým takovým ostrovem negativní deviace jsou, podle mého názoru, neonacistické bojůvky, které občas řádí v ulicích našich měst. Jejich členové vyznávají ideologii, která by v případě svého vítězství vedla k vyhubení českého národa, a tedy i jich samých.

Za třetí ostrov negativní deviace pak pokládám podstatnou část českých médií.‟

http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr-milos-zeman/vybrane-projevy-a-rozhovory/344.shtml

Tak dobře p. Šimsa. Manipulace není lhaní že zní to lépe. Středa, 28.Srpna 2013, 10:21:21

Doufám že připustíte tvrzení, že pokud jsem já uvedl polopravdu, pak slečna Rychlíková uvedla " čtvrt pravdu".
Tedy k textu.
"Hlavním poselstvím této reportáže byla tedy zdánlivě odborně vedená obhajoba útočících rasistů". Nevím co viděla s.R, ale já jsem slyšel konstatování, že hlavní příčinou je zhoršující se sociální situace. Což je fakt, který snad nebude nikdo popírat. Na zhoršující se situaci se podstatnou měrou podepsala strana jeho jasnosti Schwanzerberga a jeho lokaje Kalouska, tedy TOP 09. Považuji tedy za ztrátu soudnosti (je to dost kultivované?) když o vzrůstu rasismu křičí titíž lidé, kteří představitele asociální, pravicové strany (Schwanzerberga ) nadšeně propagovali coby prezidenta. Domnívám se ,že jeho obdivovatelé tvoří minimálně 50% podepsaných, včetně slečny Rychlíkové.

"V prvé řadě je tedy nutné zpochybnit výběr pana Siostrzonka"
"Při pohledu na současnou situaci absolutně není na místě hrát si na pomyslnou objektivitu nebo vyváženost "

Pokud v Tv rozhoduje o výběru odborníků člověk s názory s.R, pak se vykašlal na pomyslnou objektivitu a vybral si Siostrzonka. Slečna R by měla být spokojená, formálně je splněna její představa.

"Proto i výběr odborníků musí odpovídat demokratickému charakteru média a jeho hodnotám."

Pokud se s.R narodila včera, lze ji chápat, jinak je tento výrok buď projevem hlouposti , hysterie, nebo absolutní neinformovanosti. Médium, pokud ji to nikdo neřekl, je tak demokratické, jak demokratičtí jsou ti kteří ho ovládají. Už řadu let ovládá média pravice, a tomu odpovídají výstupy. Pro malou ilustraci. Byla demokratičtější média v době Třetí říše, když vysílala přímý přenosz procesu s Dimitrovem nebo jsou demokratičtější dnes, kdy odmítají přímý přenos z procesu s Rathem?

"nabídl pouhopouhý populismus a de facto obhajobu téměř do důsledků provedeného lynče. "

A teď trochu osobní poznámku. Pana Siostrzonka neznám. Mám však přátele (Slezko není Praha), kteří pod jeho vedením pracovali. Takže udělat z něj rasistu je docela hezká špinavost. To by se nemělo líbit ani Vám p.Šimsa .

"Chtěl jsem říci, že dobrou odpovědí na nenávistnou a agresivní ideologii není anti-ideologie, ale svobodný život bez nenávisti v politickém zřízení, kde mezi lidmi nezuří boj a nenávist, ale respekt a různé způsoby mírumilovného života."
Martin Šimsa - filosof, Litoměřice

Panu Kuchejdovi a panu Fraňkovi Středa, 28.Srpna 2013, 21:30:35

A co říkáte na názor Miloše Zemana, který výše ocitoval Honza Macháček? Většinou tu jeho stanoviska a názory hájíte, tentokrát se s nimi zásadně rozcházíte. Mně jsou v této věci jeho názory podstatně bližší než Vaše.

Předpokládám, že máte na mysli tento názor p.Šimsa. Čtvrtek, 29.Srpna 2013, 08:22:3

"Podle mého názoru, a to souvisí i s policejní aktivitou, je zapotřebí daleko razantnější postup vůči jakýmkoliv projevům neonacismu.‟

Najděte jedinou větu, ve všech mých příspěvcích, která dokazuje, že se s tímto názorem zásadně rozcházím. Usnadním vám to. Nenajdete ji . Tedy stejně jako s .Rychlíková používáte pro potvrzení svého názoru lži. Čemu se pak divím. Použiji terminologii p. Fraňka, Vy nebojujete za zjištění, či objasnění pravdy. Vy obhajujete "svou smečku". Když si vzpomenu na nesmrtelný výrok p. Šiklové "raději se budu mýlit s Bushem, než mít pravdu s Putinem", začínám propadat skepsi o budoucnosti národa pod vedení takové inteligence.

p.s. Ani já nepovažuji vysokoškolské profesory za horší lidi než horníky. Pana Kellera si hluboce vážím.

Navandru_007_ego

Jan Zilzer z Chudobince - Praha-Řeporyje

pane Kuchejdo Čtvrtek, 29.Srpna 2013, 08:38:37

Naštěstí "národ", ba ani obyvatelstvo, není vedeno inteligencí.

Jiřina Šiklová, druhdy "rudá fena", později "disidentka", si myslím naši pozornost vlastně ani nezaslouží (ne, že by tu nebyli horší...).

---

Některé ostatních zúčastněných bych rád upozrnil, že není nezbytně nutné - a hlavně ne vkusné - si články v DR brát jako záminku ke kanalizaci osobních problémů.

Martin Šimsa - filosof, Litoměřice

panu Kuchejdovi Čtvrtek, 29.Srpna 2013, 10:22:41

A jakou pravdu Vy tvrdíte, že mě stejně jako s. Rychlíkovou obviňujete ze lži? To, že v reportáži nebyla věta, o které nikdo netvrdí, že tam byla?

Proč máte potřebu ze mě činit smečku či stádo? Abyste si potvrdil svou nadřazenost vůči těm, kteří se pozastavili nad vyzněním reportáže z Ostravy?

Oceňuji Vaše ps - je dobré a vtipné

Pana Zilzera zdravím a někdy se s ním rád sejduPro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.