Verdikt DR k debatě v České televizi: Napravený dojem

Redakce DR

V reakci na televizní debatu přinášíme pětici názorů komentátorů našich novin. Ačkoli se vyskytly názory, že vyhrál jak jeden, tak druhý kandidát, všichni se shodují, že debata v České televizi napravila dojem zkažený komerční konkurentkou.

Vyhrál Drahoš

Prostory Rudolfina, které třikrát přihlížely zvolení T. G. Masaryka prezidentem Československa, dnes byly svědkem výhry dalšího profesora — Jiřího Drahoše. V debatě na TV Prima působil zaskočeně, čemuž očividně přispěl i zvolený formát.

Naopak kulisy bývalých prostor československého Národního shromáždění mu dodaly zdravou míru dravosti. Viděli jsme zcela jiného Jiřího Drahoše.

Odpovídal jasněji, přesvědčivěji a bez jakékoliv známky strachu z debatních schopností svého protivníka. Správně vsadil na sentiment nové budoucnosti, změny a odtržení se od politiky posledních dvaceti let, které osoba Miloše Zemana symbolizuje.

Téma migrace zvládl podstatně lépe než předtím, a dokonce se mu podařilo současného prezidenta chytře zasáhnout na citlivé místo, když poukázal na jeho výroky o seniorech a platbách v nemocnicích. Není asi příliš nutné zdůrazňovat, primárně čí cílová skupina lidé důchodového věku jsou.

Připravenost Jiřího Drahoše a neschopnost uzurpace prostoru Milošem Zemanem zapříčinily otupění ostří výpadů současného prezidenta, což bylo nejvíce patrné v závěru debaty u otázek kandidátů.

Kromě výkonu Jiřího Drahoše je potřeba vyzdvihnout další aspekt dnešního duelu. Závěrečná debata prezidentských kandidátů měla před sebou nelehký úkol. Zaujmout znechucené diváky předchozí

„show“ na TV  Prima a dát jim naději, že se dá stále hovořit o politice bez nutnosti její primitivní bulvarizace.

Za to vděčíme zejména moderátorce Světlaně Witowské, která se nenechala Milošem Zemanem po celou dobu pořadu vyvést z míry a otěže debaty držela pevně v rukou; kontrolovala tempo, úroveň i faktografickou přesnost.

DANIELA VAŠÁTKOVÁ, politoložka

Vyhrál Zeman

Miloš Zeman vyhrál druhou prezidentskou debatu. V úterý byl tím, kým měl být pro zinscenovanou show TV Prima a ve čtvrtek byl tím, kým měl být pro seriózní debatu veřejnoprávní televize. Všem, kteří posledních pět let volali po „slušném“ prezidentovi, dokázal, že jím klidně umí být.

Jiřímu Drahošovi a jeho týmu můžeme oproti minulému výkonu připsat nepatrné zlepšení. Působil připraveněji a akčněji. Na Primě vyhlížel vedle bonmoty hýřícího Zemana jako nesmělý školák, a možná právě proto zvolil pro debatu na ČT agresivnější taktiku. Problémem je, že spolu s ním ji vyměnil také jeho soupeř. A o dost výrazněji.

Miloš Zeman vystupoval pokorněji než kdy jindy. Jako by si osvojil decentní atmosféru pražského Rudolfina a připomněl, že umí být státníkem. Opakovaně se doznal ke slabosti, třeba když se omluvil za své občasné vulgarity či přiznal problémy s chůzí. Vyvaroval se také oblíbených bonmotů a jízlivostí.

V kontrastu s novým Zemanem proto Jiří Drahoš vposledku působil nejen jako horší rétor a horší politik, ale také jako šprt, který se snaží za každou cenu Zemana nachytat, ale moc se mu to nevede. Za celou svou kampaň Drahoš nenašel metodu, jak se popasovat s ožehavými tématy, jako je euro nebo migrace. A hru na „slušnějšího Zemana“ prohrál i tentokrát.

Jde-li o nenávist k muslimům, může se každý Čech na Zemana spolehnout. Proto nemá žádný smysl snažit se mu v míře xenofobie vyrovnat, ba ho dokonce obviňovat z toho, že se xenofobii kdysi zpronevěřil.

Drahoš se přesto znovu pustil do tématu přijímání „muslimů“ z Kosova, kterým prý tehdejší Zemanova vláda dokonce na našem území sehnala ubytování. Část voličů musel Drahoš naštvat svým dehumanizačním opakováním slova „muslimové“, aby beztak stejně neúspěšně přesvědčoval zbytek o tom, že je Zeman pokrytec.

Miloš Zeman zato svými výpady během vzájemných otázek mířil přesně. Vyzdvihl, že Drahoš lidem „nedůvěřuje“, když odmítá referenda o důležitých otázkách, jakými je přijetí eura. Poté následoval šikovný kontrast: obvinění (ač zemanovsky manipulativní) z „důvěry“ Miroslavu Kalouskovi, kterou mu měl Drahoš vyjádřit v rozhovoru.

Oproti tomu Drahošova otázka na ruský vliv byla ohraná a špatně formulovaná, protože nahrála Zemanovi na snadnou odpověď. Promyšlenější už bylo připomenutí Zemanova výroku „sto korun v nemocnici nikoho nezabilo“, z něhož ovšem Drahoš nakonec svou nedůsledností tváří v tvář Zemanovu lživému vykrucovaní moc nevytěžil.

Přestože se převážná část debaty tematicky orientovala na Zemana, celkově musela působit vyváženě snad i na největší kritiky údajné zaujatosti České televize. Scénář popořadě prošel veškeré Zemanovy bolístky: přízeň Babišově vládě, vliv Ruska, financování kampaně, hradní rádce, mluvčího Ovčáčka, chatrné zdraví. Drahoš jako by byl jen přísedící, kterého Světlana Witowská dobře zahrnula do diskuse.

Zeman si musel být dobře vědom toho, že jedním z výstupů debaty bude jednohlasné ocenění moderátorčiny profesionality. S geniální předvídavostí proto v samém závěru — jako největší kritik všech novinářů na světě — její výkon ocenil.

Chtěli jsme reprezentativní, vyváženou, ale nikoli bezobsažnou debatu ve veřejnoprávní médiu? Česká televize ukázala, že nám ji umí dát a že je ve zdejší mediální krajině jediná. A Miloš Zeman ukázal, že umí obstát nejen ve své šarádě na Primě. Chtít slušného prezidenta je totiž sakra málo.

GABY KHAZALOVÁ, reportérka DR

Vyhrála Česká televize

Stačil jeden duel s Milošem Zemanem, aby se Jiří Drahoš přizpůsobil stylu debaty s tímto ostříleným veteránem. V debatě druhé, která proběhla na České televizi, už na zaskočeného Miloše Zemana pálil od boku.

Chyběla jen typicky napínavá hudba z westernů a svit poledního slunce. Aby se to ovšem nezvrtlo v chlapáckou šarvátku, vždy včas zakročila skvěle připravená moderátorka Světlana Witowská.

Žádné poklonkování jednomu z kandidátů se tentokrát nekonalo. Snad i díky početnému editorskému týmu, který ověřoval pravdivost faktických výroků, nikomu nic moderátorka nedarovala a kandidáty striktně ve výrocích opravovala.

Debata se stáčela kolem skutečných otázek, tu na problematické osobnosti kolem obou kandidátů, jindy zase na diplomatické vztahy spíše kolem evropského společenství v případě Jiřího Drahoše a inklinace klidně i k Rusku a Číně v případě kandidáta Zemana.

Občas samozřejmě se vyskytly, jak už to tak bývá, otázky, se kterými prezident mnoho nenadělá. Ale ty v pořadu zabraly jen krátký prostor, když se například obyvatel vesnice, kde způli volili Drahoše, způli Zemana, zeptal, co by případný prezident dělal v dopravní infrastruktuře v kraji.

Třaskavé téma migrace se Zemanovi nepovedlo tematizovat tak, že jeho protikandidát je stoupencem politiky představované ponejvíce snad Angelou Merkelovou. Naopak Drahoš mu uštědřil silnou ránu, když se zmínil o přijetí kosovských Albánců utíkajících před válkou za doby vlády Miloše Zemana, proti čemuž by se dnešní Miloš Zeman velmi vymezoval.

Drahoš při tom však až příliš balancoval na hraně, jestli kandidátovi jen připomíná jeho pokrytectví, nebo jej za tento krok kritizuje. Naštěstí dodal, že na ten krok upozorňuje, ale nijak ho nerozporuje.

Debata byla zvláště díky dramaturgii České televize a moderátorce Witowské značně kultivovanější než v případě minulé debaty na televizi Prima. To byla nejzřetelnější změna.

JAN KULIŠ, redaktor DR

Debata byla zvláště díky dramaturgii České televize a moderátorce Witowské značně kultivovanější než v případě minulé debaty na televizi Prima. To byla nejzřetelnější změna. Foto ČT

Nic se nezměnilo

Bylo by zajímavé zjistit, do jaké míry předvolební debaty reálně

ovlivňují výsledek. Podle reakcí na duely Drahoš vs. Zeman bych

řekl, že přesvědčení na obou stranách se spíš jen utvrdili.

A ti nerozhodnutí? Těžko říct. Je tu vůbec ještě někdo takový?

Pro mě osobně byl jakýkoli dojem z dnešní debaty, jakož i těch předchozích překryt celostránkovým inzerátem „Přátel Miloše Zemana“ v Právu, který jako tolik dní předtím hlásal, že tato země patří jim, a oni nechtějí imigranty a Drahoše. Uvědomil jsem si, že já zase nechci, aby byl prezidentem někdo s takovými přáteli. Bez váhání a s pocitem dobrého díla budu volit Jiřího Drahoše.

Ale přece jen něco k závěrečné debatě. Z mého pohledu byla v něčem jedinečná. Poprvé se v ní v jiné roli než coby ozdoba v publiku představila žena. Pro mě to drobnost nebyla.

FILIP OUTRATA, sloupkař DR

Napravená pachuť

V diskusi Primy v Karlínském divadle působil Jiří Drahoš nepřipraveně a místy zmateně. Nechal si vnucovat témata, a, což je ještě horší, přejímal stanoviska Miloše Zemana. Chvílemi první mezivolební duel působil jako spor o to, je-li zemanovštější Zeman, nebo Drahoš.

Vyzyvatel čelil hulvátskému vedení diskuse. Někteří vyslovují domněnku, že to bylo následkem jednostranné a vůči Jiřímu Drahošovi nepřátelské dramaturgie.

Čtvrteční přenos ČT, tentokrát z haly výstavní části Rudolfína špatný dojem napravil. Otázky v první části byly televizním týmem dobře připraveny, moderátorka dbala na stejný čas pro oba kandidáty, střídala pořadí, nešetřila žádného z obou.

Působivé byly natočené otázky ústavních činitelů a vybraných voličů obou. Nakonec byly z obálky vyjmuto po třech otázkách jednoho kandidáta druhému. Protože tam byly vloženy před pořadem, nešlo zabránit opakování.

Drahoš mluvil se znatelnou jistotou. O otázce uprchlíků ne příliš uspokojivě, ale tentokrát zdrženlivěji. Přihlásil se výslovně k dosluhujícímu slovenskému prezidentu Kiskovi, který i symbolickými gesty běžence z válečných zón podporuje.

Jako by v závěrečné minutě dal na naše doporučení a přihlásil se k sociální tematice. Bude to sice souboj konzervativního autoritáře s o něco méně konzervativním liberálem, ale přeji si, aby byla pravda, že Drahošovu pozici duel ČT posílil.  

IVAN ŠTAMPACH, redaktor DR

  Diskuse
  JN
  January 26, 2018 v 13.05
  Fundamentalismus a demokracie
  Chtít, aby měl prezidentský kandidát "správné" názory (poznají se tak, že jsou totožné s těmi mými) a zároveň byl většinově zvolen, je nonsens, kterého si fundamentalisté se "správnými" názory často nejsou vědomi. Když si to uvědomí, dají přednost "správným" názorům před demokracií.

  Příkladem tohoto vnímání politiky je třeba nedávné varování Martina Schulze (na sjezdu německé SPD) před "pravicovou vlnou v Evropě" , které zároveň přihrává voličské hlasy Miloši Zemanovi.


  JP
  January 26, 2018 v 13.07
  Zeman v roli důstojného státníka
  Vlastně už všechno podstatné za mě napsala Gaby Khazalová (skutečně bych sám netušil, že se naše pohledy na natolik diskutabilní záležitost mohou natolik úzce blížit).

  Proč přesto přidávám ještě i svůj vlastní komentář: k mému překvapení podle některých názorů to ve druhé debatě kandidátů prý byl Drahoš, který zapůsobil přesvědčivějším dojmem.

  Asi člověk už musí být hodně zapáleným příznivcem Drahoše, aby si v sobě mohl nechat utvrdit tento dojem. Gaby Khazalová to vystihla zcela přesně: Zeman naprosto vykolejil Drahoše a jeho připravenou strategii tím, že pro tentokrát zaujal zcela jinou pozici. Anebo pózu, jak kdo chce.

  Došlo k něčemu naprosto nečekanému: podle všech předpokladů bulvární atmosféra televize Prima měla skýtat jednoznačné výhody Zemanovi, zatímco seriózní (a skutečně jedinečně kvalitní) vedení diskuse ve veřejnoprávní České televizi mělo být pro akademika Drahoše jednoznačným plusem oproti obhroublému Zemanovi.

  Stal se ale pravý opak: Zeman pro tentokrát dokázal celou dobu vystupovat jako důstojný představitel státu, zatímco Drahoš se znovu a znovu se zjevnou nervozitou snažil prorazit ten pancíř Zemanova prezidentského důstojenství. Z obou kandidátů Zeman působil zcela jednoznačně "prezidentštěji"; zatímco Drahoš vystupoval jako přesně ten, kým doopravdy je: jako čistokrevný akademik který nějakým nedopatřením zabloudil na politické kolbiště. Jeho ataky na Zemana byly - až na malé výjimky - nepřesvědčivé, a v některých momentech vysloveně diletantsky připravené, které zkušenému matadorovi politických půtek Zemanovi přímo dávaly nahrávky na smeč.

  Musím přiznat: já jsem až v tuto chvíli - tedy při pohledu na neotřesitelně pevného a důstojně působícího Zemana - pochopil jak je možné, že i mnoho slušných a inteligentních lidí se jeho charizmatem nechalo očarovat, dávají mu svou přízeň a svůj hlas.

  V jiné diskusi se rozebíralo, do jaké míry je to občanským, či dokonce mravním selháním, když někdo hlasuje pro Zemana. Ale je nutno si uvědomit: když někdo (to jest naprostá většina národa) nemá čas na to věnovat se podrobně politickým záležitostem a politickým analýzám, a Zemana pak spatří jenom u večeře v televizních šotech (tím spíše pak na stanici Nova) - pak pro mnoho lidí může být opravdu velice obtížné, prohlédnout tu Zemanovu masku lidového "otce vlasti", rozpoznat že za touto maskou se ukrývá jenom faleš a patologická posedlost vlastní mocí.

  A naopak: mnoho lidí právě pro svou vlastní dobrosrdečnost si asi vůbec nedokáže připustit, jaká míra falešnosti, vypočítavosti a zloby se může skrývat za tou pózou Zemana-lidumila.

  A - jak také zmínila G. Khazalová - to Zemanovo přiznání jeho osobních nedostatků, to byl přímo geniální počin. Tím že tyto své slabiny otevřeně doznal, tím vzal Drahošovi prakticky veškerý vítr z plachet. Ano, použil jsem (prý všehovšudy třikrát!!) silných výrazů (kdopak ne?); ano, mám zdravotní potíže se svýma nohama (kdo nemá žádné potíže se zdravím?...) - takže tím vším se Zeman naopak stal lidštějším, sympatičtějším.

  Jedno je skutečně Zemanovi nutno přiznat: on je i v mezinárodním srovnání jedinečně talentovaný herec a manipulátor. Není opravdu mnoho takových, kteří by dokázali takto dokonale pod maskou lidového politika zastírat své vlastní pravé nitro. Takový Trump - asi ze všech jiných Zemanovi nejbližší - je už napohled neotesaný křupan; ale Zeman má opravdu fenomenální talent sehrát roli seriózního a důstojného státníka.

  Celkem vzato: nedá se dost dobře říci že by Drahoš toto kolo prohrál; v zásadě i pro tentokrát dokázal udržet svou strategickou linii. Ale - to se nedá nic dělat - Zeman na jeho úkor nyní velice úspěšně sbíral body. A mohlo by se ukázat, že právě to povede k jeho konečnému vítězství.
  Tak tak.
  Od Drahoše zoufalství a tragédie.
  Nedovedu si představit, že by získal nějaké nerozhodnuté - a o ty šlo.

  Je po všem...
  January 26, 2018 v 23.01
  Zeman bodoval, ale lidé nejsou tak hloupí,
  aby neprohlédli jeho triky. Omluvil se za vulgarity, odsoudil anexi Krymu (nevím, proč to komentátoři nekomentují - možná proto, že se u nás komentátoři vyžívají v hodnocení osobních pocitů a dojmů, ale ignorují politický aspekt věci), zdůrazňoval severní a západní orientaci, kterou ovšem neměl čím doložit, když za 5 let nebyl ani v jedné skandinávské zemi, ale nebyl schopen vysvětlit ani financování, ani nedodržování a porušování slibů, průhledně lhal ohledně 100,- Kč platby v nemocnici u důchodců.

  Pokud bude účast vyšší než 65 %, Drahoš vyhraje.
  MP
  January 26, 2018 v 23.24
  P. Morbicere,
  a co vy? Zůstal jste doma?
  VP
  January 27, 2018 v 6.21
  Jenom Bůh ví, co potřebujeme. Proto jsem rád, že mohu ponechat výsledek voleb v jeho rukou. A přijmout jej, ikdyž se mi nebude líbit. To mne však neopravňuje k tomu, abych nevolil podle svého svědomí. A nebojoval, dokud je to možné.
  January 27, 2018 v 7.48
  Moje doporučení váhavým příznivcům Miloše Zemana, kteří ještě nevolili: Nechoďte k volbám, je to zbytečné, Zeman už to má v kapse a vyhraje i bez Vás. Bude to mít tu výhodu, že váš kandidát i tak vyhraje a Vy nebudete cítit zodpovědnost až třeba zas provede nějaký trapas.
  January 27, 2018 v 8.16
  Zajímavé kolik lidí si myslí, že dokážou výsledek voleb předvídat ačkoliv k tomu vlastě nejsou žádná data, poslední výzkumy byly vyrovnané.Někdo se samozřejmě trefí, takže pak bude mít pocit, že se potvrdila jeho převídavost.

  Pokud si přejete vítězství Drahoše, doporučuji očekávat to, že prohraje. Pokud zvítězí Drahoš, budete rádi, pokud ne, tak to bude také dobře, protože se potvrdí to, že do politické situace vidíte.
  January 27, 2018 v 9.24
  Dva předchozí příspěvky byly původně v obráceném pořadí.
  JP
  January 27, 2018 v 12.18
  Volební účast bude zřejmě nadprůměrně vysoká; to by mohlo mluvit pro Drahoše. Zemanovi "skalní" šli k volbám vždycky; to nadprůměrné procento účasti by tedy mohlo znamenat, že se mobilizovalo dosti velké množství "antizemanovců" z řad nevoličů.
  JP
  January 27, 2018 v 12.24
  Otázka Krymu
  Ano, toto byl další skutečně geniální počin M. Zemana: u vědomí toho jak je toto téma u značné části českých voličů přinejmenším kontroverzní, naprosto otevřeně přiznal, že anexe Krymu proběhla v rozporu s mezinárodním právem; aby pak vzápětí mohl bez problémů zopakovat a potvrdit své vyjádření, že tato anexe je reálným politickým faktem.

  A Drahoš zcela opominul příležitost tady Zemana sevřít do kleští, nedovolit mu takto snadno se z celé záležitosti vyvléknout, nýbrž se vším důrazem dovodit, že okupace Krymu je sice realitou, ale že nicméně veřejné ohodnocení tohoto stavu nějakým západním státníkem jakožto "hotové věci" prolamuje jednotnou frontu demokratického světa proti ruské agresi, a ve svém výsledku jenom hraje do rukou Kremlu.
  + Další komentáře