Profil čtenáře:
Václav Pospíšil

VP
Profese: důchodce atd.
E-mail: vaclpospisil@seznam.cz
Ano, Ježíš řekl: Kdo není proti vám, je pro vás.
Přesto má výhodu ten, kdo nemá pouze svoji víru, ale pozná, že Ježíš žije a působí.
"Je možno říci: ano, víra sama mění (může změnit) člověka. Ale to nemá nic společného s tím, jestli opravdu existuje nějaký Bůh."
Působením víry se lidé spíš "stávají" - oddanými svazáky na stavbách mládeže, buddhisty, ..., ale i křesťany. Změna je hlubšího charakteru. Podle Ježíše je jediným měřítkem změny: Podle jejich ovoce poznáte je.
Za komunistů, které jsme si taky "zvolili", se můj kamarád při vhodných příležitostech (1.máj) někam viditelně posadil i s transparentem. Samozřejmě ho sebrali. Dodnes si ho vážím.
Mám ještě brožury, překlady do esperanta obhajoby apartheidu v JAR. Jako důvody bylo uváděno, jak by černoši všechno poničili a znečistili, kdyby měli stejná práva jako bílí. Možná, že to je i cesta pro Svatou zemi. Jeden stát, apartheid, jeho obhajoba, boj proti němu, úsilí o nalezení společného života, společný stát.
Ta robotizace vzniká z plezíru majitelů, anebo proto, aby ušetřili na pracovnících, daních a zlevnili výrobu a tím měli větší zisk?