Ombudsman: Výsledek státní maturitní zkoušky může přezkoumat soud

Vratislav Dostál

Maturanti, kteří nesouhlasí s rozhodnutím krajského úřadu či ministerstva po přezkoumání výsledku své maturitní zkoušky, se mohou obrátit na správní soud. Ve čtvrtek to uvedl veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský.

Podle ombudsmana může výsledek maturitní zkoušky přezkoumat správní soud. Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský to uvedl ve čtvrtek s tím, že on sám nemá pravomoc změnit rozhodnutí správních orgánů, může pouze prověřit, zda úřady postupovaly v souladu se zákony a principy dobré správy.

Zástupkyně ochránce zaznamenala v posledních dnech zvýšený počet podnětů týkající se výsledků státní maturity. V této souvislosti připomněla maturantům a jejich rodičům, že veřejný ochránce práv může prošetřit pouze postup ministerstva školství a krajských úřadů, které přezkoumávají výsledek společné a profilové části maturitní zkoušky.

Ombudsman je podle ní oprávněn prověřit, zda zmíněné úřady postupovaly při přezkumu v souladu se školským zákonem a základními zásadami činností správních orgánů.

Výsledkem šetření ombudsmana je právní stanovisko k postupu orgánů státní správy. V případě, že zástupkyně ombudsmana svým šetření zjistí pochybení na straně úřadů, může v odůvodněných případech žádat ministerstvo školství o přezkum. Její žádosti však ministerstvo nemusí vyhovět.

Zástupkyně ombudsmana současně upozornila na to, že pokud studenti nesouhlasí s verdiktem krajského úřadu či ministerstva, mohou se obrátit přímo na soud. V této souvislosti je podle ní nutné žalobu k příslušnému správnímu soudu (krajské soudy a Městský soud v Praze) podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí krajského úřadu či ministerstva.

S ohledem na naléhavost situace studentů pak zástupkyně ombudsmana doporučila, aby požádali soud o přednostní projednání správní žaloby. Pokud podle ní soud včas podané žalobě vyhoví, může rozhodnutí úřadů zrušit a věc jim vrátit k dalšímu řízení. Krajský úřad a ministerstvo jsou totiž rozsudkem soudu a zejména jeho právním názorem vázány.

Podrobnosti o postupu, který je třeba dodržet při podání správní žaloby, studenti naleznou například v informačním letáku ombudsmana Soudní ochrana proti rozhodnutím správních orgánů. Další informace o správním soudnictví jsou pak dostupné na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu v sekci Správní soudnictví.

Studenti, kteří se obrátí na ombudsmana s žádostí, aby prověřil postup krajského úřadu či ministerstva, by ke své stížnosti měli přiložit kopii rozhodnutí o výsledku maturitní zkoušky, kopii žádosti o přezkum adresované krajskému úřadu či ministerstvu a kopii rozhodnutí o přezkumu.