Iniciativa Ne základnám i já jsme proti dragounům

Petr Uhl

Petr Uhl reaguje kriticky na prohlášení, v němž se tři aktivisté distancují od iniciativy Ne základnám kvůli jejímu postoji vůči ukrajinské krizi.

Tři bývalí aktivisté iniciativy Ne základnám Jan Májíček, Ivona Novomestská Remundová a Jana Jedličková píšou, že dnešní stanoviska této iniciativy „nápadně připomínají kremelskou rétoriku“.

Petici oné iniciativy podepsali před lety Noam Chomský, Jan Keller, Erazim Kohák, Věra Chytilová, Zdeněk Troška, Martin Kraus, Ivan Štampach, Jan Tesař, Julius Tomin a další veřejně známé osobnosti. Některé už bohužel zemřely — Luboš Kohout, Jaroslav Šabata a Věra Chytilová.

I já jsem iniciativu Ne základnám podpořil a jeden den jsem držel symbolickou řetězovou hladovku proti vládnímu záměru, který prosazovali Topolánek, Kalousek a Bursík (zastoupený kvůli členské základně Strany zelených spíše Schwarzenbegem) vybudovat v Brdech americký radar.

Poté, kdy se nyní tři bývalí aktivisté této iniciativy od jejích dnešních postojů veřejně distancovali, hledal jsem její současná stanoviska. Našel jsem zde. Je to odpověď Evy Novotné za iniciativu Ne základnám na prohlášení tří bývalých aktivistů. Musím říci, že se mi ta odpověď na rozdíl od disentu oněch tří líbí.

Podle třech aktivistů iniciaticy Ne základnám její dnešní stanoviska „nápadně připomínají kremelskou rétoriku“. Foto Archiv redakce

Průjezd amerického konvoje považuje iniciativa Ne základnám za válečnou propagandu. Kdyby prý šlo jen o průjezd zemí, trval by několik hodin, nikoli čtyři dny. Iniciativa cituje článek 20, odstavec 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který je v Československu (a nyní v ČR) závazný od března 1976 (na jeho ratifikaci i v Československu se tehdy založila Charta 77): „Jakákoliv válečná propaganda je zákonem zakázána.“

NATO nesmí hrozit silou

Často se nyní připomíná pátý článek Washingtonské smlouvy, jejímž přijetím vládami členských států bylo NATO založeno. Článek hovoří o povinnosti všech členů vojensky pomoci napadenému členskému státu. Důležitý je ale i první článek: „Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN“. Mírové cíle OSN připomíná NATO v jedné větě hned dvakrát.

V prohlášení tří bývalých aktivistů Ne základnám jsou mimo jiné i výrazy jako „skupinka několika jedinců“, „uskupení, které v současnosti vystupuje pod jménem…“ Od svých životních zkušeností se nemohu odpárat, a tyto výrazy mi připomněly normalizační propagandu. Ty „skupinky“ pak dokonce frazeologii francouzské státní moci v roce 1968, která v mediální válce proti studentům a dělníkům používala výraz „les groupuscules d'extrême gauche“, tedy „krajnělevicové skupinky“.

Nemohu také potlačit své vzpomínky z dvaceti let po srpnu 1968, kdy držitelé moci a jejich pohůnci a vrtichvosti neustále opakovali, že Československo je součástí socialistického tábora a členem Varšavské smlouvy (i tehdy se hovořilo o „spojencích“), a že socialismus si rozvracet nedáme. Ani podvracet - měl jsem to v rozsudcích černé na bílém.

Moje první životní vzpomínky na bombardování Prahy za druhé světové války mě spolu s pacifistickou výchovou přivedly k (byť ne bezvýhradné) podpoře velkolepého mírového projektu jménem Evropská unie. Také jsem se připojil k iniciativě Evropané proti válce. Neméně sympatická je mi obdobná iniciativa německá — „Opět válka v Evropě? Ne naším jménem!“.

V prohlášení tří bývalých aktivistů se dále píše, že „je třeba rozvíjet celospolečenskou debatu o možných dopadech alianční a evropské zahraniční politiky na eskalaci napětí mezi západem a východem a o roli, kterou Spojené státy a Evropská unie sehrály při vzniku současné tragické situace na Ukrajině“. Tak ona existuje nějaká „alianční zahraniční politika“? NATO je podle Washingtonské smlouvy přece obranným společenstvím, ne politickým! A to jako o politice NATO rozhoduje rada NATO? Nebo vlády členských států? Či dokonce parlamenty? O tom tedy nic nevím.

Celospolečenskou debatu zahájil zřejmě ministr obrany Martin Stropnický, když při úspěšném průjezdu konvoje zemí začal připravovat obyvatelstvo na nutnost delších pobytů amerických vojsk a na jejich základny na území ČR.

Nelze ruský postup ospravedlnit?

Byl jsem proti vstupu ČR do NATO hlavně kvůli americké hegemonii v tomto paktu. Záhy po jeho rozšíření jsem se radoval, že jeho jižní křídlo posílilo a že i německá vláda prosazuje rozumnější postoje. Majdanem se ale vše vrátilo, Pentagon má v NATO zase jasnou převahu.

„Neváháme odsoudit ruskou anexi Krymu jako přímé porušení závazků vyplývajících z Budapešťského memoranda,“ píšou tři bývalí aktivisté Ne základnám. Jenže budapešťské memorandum nebylo mezinárodní smlouvou, jeho účastníci jen vyjádřili své záměry. Myslím ale, že z něho vznikly závazné (neboť ratifikované) ukrajinsko-ruské smlouvy. Jen mě udivuje, že jimi a jejich jednotlivými články neargumentují ti, kteří bez dalších odkazů tvrdí, že Rusko porušilo mezinárodní právo.

Nejvíce by mě ale zajímala ta smlouva, která upravovala pobyt a pohyb těch 25 tisíc vojáků Ruské federace po Krymu, třeba mezi základnou v Sevastopolu a ruskými leteckými základnami a letišti v obci Kača u Sevastoplu a Gvarděvském na sever od Simferopolu. Jejich pomoc státním orgánům krymské autonomie (autonomie na Kyjevu) a obyvatelům Krymu, rozčíleným z Majdanu a oslav Bandery, byla možná porušením nějaké smlouvy, ale Moskva tvrdí, že právě tito neozbrojení a uniformovaní ruští vojáci bez distinkcí, kteří pomáhali narychlo vnikající domobraně, způsobili, že anexe (česky připojení) Krymu k Rusku se uskutečnila bez jediného výstřelu. Zní to věrohodně.

„Je na místě diskutovat o tom, zda vyzbrojení Ukrajiny západními státy přispěje k ukončení konfliktu, či jen potvrdí tvrzení kremelské propagandy a zvýší tak podporu Putinova režimu,“ píšou jinde tři bývalí aktivisté. Jsem jen rád, že Hollande a Markelová (a s nimi i EU) na rozdíl od tří bývalých aktivistů už vědí, že zbraně Ukrajině jsou zbraněmi pro Národní gardu a soukromé armády oligarchů, a že by navyšování jejich dodávek přineslo jen smrt dalším tisícům civilních obyvatel.

Zbraně Ukrajině jsou zbraněmi pro Národní gardu a soukromé armády oligarchů. Foto Archiv redakce

„Je možné bavit se o tom, zda zprávy o průjezdu aliančního konvoje východní Evropou neposílí v ruské populaci protizápadní postoje podobně, jako zprávy o vojenských cvičeních Ruské federace posilují protiruské nálady u nás,“ píšou dále. Nu, bavte se dobře. Jen konvoj nebyl alianční, nýbrž to byl konvoj armády USA a jel z manévrů „Atlantické odhodlání“, které USA bez souhlasu spojenců s výjimkou Polska, Litvy a Estonska (Lotyšsko se nepřipojilo!) nazvaly manévry NATO. Jenže zprávy o ruských vojenských cvičeních se k české společnosti dostávají téměř výhradně jako strašení protiruských propagandistů, takže se toho o nich moc neví, stejně jako ruské obyvatelstvo čerpá zprávy o masovém odporu Čechů proti americkému konvoji z právě opačné strany: v lepším případě z kremelské, v horším z novorosijské propagandy.

„Odsuzujeme ruskou anexi Krymu, vojenskou podporu Ruské federace separatistickým skupinám na východě Ukrajiny a kremelskou mediální propagandu,“ píšou tři bývalí aktivisté. Ruskou anexi Krymu jako porušení mezinárodního práva, například Charty OSN, zatím odsoudit nemohu, nikdo zatím neuvedl, jaký smluvní závazek Rusko něčím porušilo. Z hlediska práv obyvatel připojení Krymu k Rusku naopak vítám.

Neschvaluji naopak vojenskou podporu Ruska východoukrajinským povstalcům. Jsem jen na rozpacích, zda je špatná (zločinná), nebo naopak nedostatečná vzhledem ke zločinům vůči civilnímu obyvatelstvu, jichž se v „protiteroristické“ operaci dopouštějí soukromé armády oligarchů, Národní garda i ukrajinská armáda, to vše ve spolčení s kyjevskou vládou a jejími krajněpravicovými složkami. Podobné rozpaky, násobené tlakem „vlasteneckého“ národy Velké Rusi, Bílé Rusi i Maloruska, pociťují ostatně i v Kremlu.

Moje kritika Ruska

V době nového „třídního boje“, tedy polarizace společnosti, o níž se nyní zasloužili i tři bývalí aktivisté hnutí Ne základnám, pociťuju potřebu zmínit v každém článku, v němž odsuzuju americký imperialismus, Majdan a fašistické jevy na Ukrajině, rovněž svou kritiku poměrů v Rusku, a tím i Vladimíra Putina, neboť nechci být označován za jeho agenta.

Proto píšu i sem: Rusko často veřejně kritizuju nejen za moc oligarchů (jež však Putin výrazně oslabil), nýbrž i za podporu kozákům (jichž je naopak Putin vrchním velitelem), za státní uctívání pravoslavné církve a carské šlechty a také za byzantinskou pompu (jakkoli zůstává mnohem slabší než ta kyjevská, při níž prezident Porošenko stojí na pódiu s malou dívenkou, pravou ruku na srdci a levou mávají volajíce „Sláva Ukrajině!“. Jako v protektorátním filmovém týdeníku, kde stál s holčičkou pro změnu Hitler.

Odporný mi je ruský státní nacionalismus, homofobie a perzekuce gayů a leseb, antisemitismus a protikavkazská xenofobie. Odmítám i autoritářský způsob vládnutí v Rusku, omezující (pomocí zákonů, někdy dokonce převzatých z USA!) občanská práva a demokratické svobody, zejména pak právo na svobodu shromažďování a sdružování. Divím se však přátelům ze západní Evropy, kteří do ČR nejedou proto, že se tu mlátí děti a násilně s nimi zachází (což je jinde trestné pokutováním), a že se tu diskriminují Romové. Mluvit s občany i s českými politiky musíte, říkám jim.

Šikovný krok v mediální válce proti Putinově Rusku byl i průzkum veřejného mínění s otázkou, zda dotazovanému vadí průjezd dragounského konvoje. I pracovník agentury, která průzkum dělala, vydával odpověď „nevadí“ za souhlas s průjezdem konvoje. I já sám bych odpověděl, že mi konvoj vlastně nevadí. Co mi však vadí, je ta mediální válka, jíž se stal tento průzkum součástí. Demonstraci těch, kteří byli prozíravější než já, Václavském náměstí, jsem však od počátku vítal.

Na závěr odkazuju na dnešní sloupek DR Jiřího Dolejše Průjezd vojsk ve světle sociologických průzkumů. Vyplývá z nich, že proti dragounskému průjezdu stejně jako proti základnám je více než 18 % lidí. Utvrdil jsem se proto v názoru, že nepatřím k nějaké menšině, jak se mi snaží vsugerovat ministr Stropnický.

  Diskuse
  April 3, 2015 v 11.06
  Pane Uhle,
  onu "závaznou (neboť ratifikovanou) ukrajinsko-ruskou smlouvu", která vás zajímá, naleznete zde:

  http://is.gd/8sCKHC

  případně anglicky zde:

  http://is.gd/2JCxkZ

  Porušen byl zjevně článek šest.

  Smlouva pak byla prodloužena ještě Charkovským paktem z roku 2010 (rovněž ratifikovaným), a to do roku 2042. Jeho text zde:

  http://www.pravda.com.ua/articles/2010/04/22/4956018/
  ??
  April 3, 2015 v 16.17
  Co jeste nevi Petr Uhl a Hollande, ale snad uz Merkelova.
  " Jsem jen rád, že Hollande a Markelová (a s nimi i EU) na rozdíl od tří bývalých aktivistů už vědí, že zbraně Ukrajině jsou zbraněmi pro Národní gardu a soukromé armády oligarchů, a že by navyšování jejich dodávek přineslo jen smrt dalším tisícům civilních obyvatel."

  Podle mych znamych z Ukrajiny nakoupene zbrane jen projdou tranzitem a putuji nekam do Afriky. Na ktera konta putuji penize za ne, se lze jen dohadovat. O tom a take o skutecnosti, ze ukrajinsti vojaci jsou krmeni "odpadky" ac tata Porosenko zebra o dalsi penize na valku pro "zachranu evropske civilizace pred Rusy" uz referuji i nemecke rozhlasove stanice, ktere si rovnez kladou otazku kam tedy evropske penize mizi. Z toho odvozuji, ze Merkelova (pokud posloucha radio) uz o techto skutecnostech vi. To co dnes propagandiste brani na Ukrajine neni svoboda a lepsi zivot ukrajinskych obycejnych lidi. To je obrana naprosteho chaosu, korupce a zlodejny v primem prenosu. Je to rvacka gangsteru na urovni Chicaga tricatych let. Kdo ma zajem na chaosu na Ukrajine a kdo na nem vydelava, muzeme s uspechem spekulovat.

  Co se tyce zavaznosti smluv a jejich porusovani, jen jejich historicky vycet by patrne odpovidal povestnemu telefonnimu seznamu. Doprucuji k precteni - Christopher Clark Náměsíčníci.
  Jenze je asi v povaze kazde generace utvrzovat se v tom, ze je tou novou a lepsi casti historie. Proto si obcas pripominam cast Flaubertova vyroku kdy psal o umeni stareho Recka - " v dobach Periklovych, v dobach tak temnych a krutych, kdy presto vznikala dila tak krasna". Jeste chudak nevedel, ze vzniknou pojmy jako Hirosima a Osvetim. Nevim, proc bychom si meli namlouvat ze zijeme v osvicene dobe jen proto, ze hruzy valek se odehravaji mimo misto kde zijeme a povazovat se za "ciste" jen proto ze to mordovani provadeji za nase penize jini. Snad si muzeme jen namlouvat ze jsme o trochu lepsi nez ti kdo nam vladnou, protoze na tom nevydelavame.


  April 3, 2015 v 19.49
  Sdílím s Petrem Uhlem rozpaky nad současným Ruskem i Ukrajinou. Hodnotím vládní moc a atmosféru v obou zemích podobně. Proto se ve sporu nemůžu přiklonit k Rusku ani k Ukrajině. Nelíbila se mi masivní vojenská provokace v podobě cvičení v Litvě a v Estonsku na hranicích s Ruskem. Nelíbí se mi americká politika, která se spoléhá především na ozbrojenou moc a zamlouvá se mi politika rozhodujících evropských mocností, tak jak se projevila v MInsku. Evropa chce s Ruskem udržet obchod a kulturní výměnu, i když se k probematickým krikům Ruska staví odmítavě. Ale právě pro tyto rozpaky jsem nemohl podpořit konvoj ani demonstrovvat proti němu. Z toho, co o demonstraci vím, zněla tam silná nota nekritické podpory Ruska proti Ukrajině a proti Západu.

  Shoduji se docela zásadně v hodnocení událostí a poměrů s Petrem Uhlem, ale právě proto nemohu podpořit současné vedení hnutí Ne základnám a proto se shoduji s jeho dřívějšími reprezentanty. Nemylsím, že by Májíček, Novomestská-Remundová a Jedičková svou kritikou podporovali politiku USA nebo ukrajisnké fašizující nacionalisty. Myslím, že jejich motivace je podobná jako má, a dokonce podobná jako motivace Petra Uhla.

  Myslím, že je to spíš nedorozumění.
  JN
  April 4, 2015 v 10.15
  Dokážete připustit, že strach z Ruska může být opodstatněný?
  Zkuste porovnat dostupné údaje například o výdajích na zbrojení a jejich trendech („...значительный рост расходов на национальную оборону в 2015 году. В сравнении с 2014 годом они вырастут сразу на 33% – с 2,471 трлн руб. до 3,287 трлн руб. Это составит 4,2% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. “ - tato čísla dokonce ještě ani nezahrnují výdaje na probíhající modernizaci ruské armády - http://nvo.ng.ru/realty/2014-11-28/1_budget.html), údaje o počtech taktických jaderných zbraní v evropských státech NATO a v evropské části Ruska, o počtech konvenčních zbraní, o dodržování či nedodržovaní uzavřených zbrojních dohod, o vojenských cvičeních, počtu techniky a vojáků v nich zapojených, o náplni těch vojenských cvičení, o zrušení závazku nepoužít jaderné zbraně jako první v nové ruské vojenské doktríně, atd. atd.
  Nemyslíte, že toto je dostatečný důvod k obavám? Je Evropa v současné době schopna samostatné obrany? Jsou jednotlivé evropské státy schopny samostatné obrany?

  Uvedené skutečnosti mi nijak nebrání zůstat krický vůči USA, NATO, Izraeli apod. Zcela jednoznačně odsuzuji zahájení války v Iráku na základě lživých informací o existenci zbraní hromadného ničení. Tato válka spolu s dalšími vedla k destabilizaci regionu a měla za následek obrovský počet obětí. Takto bych mohl v té kritice dlouho pokračovat.
  SPOJENCI SE VŠAK OBVYKLE NEVYBÍRAJÍ PODLE MORÁLNÍHO PROFILU, ALE PODLE EXISTENCE SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ. V TÉTO VĚTĚ JE ASI ZAKOPÁNA PODSTATA ZBYTEČNOSTI VŠECH TĚCHTO DEBAT. Nejprve si prostě musíme definovat (národní) zájmy a až potom se můžeme pohoršovat nad morální zkažeností spojenců.
  Je nesprávné paušálně soudit jednotlivé lidi, ale jejich činy posuzovat můžeme. Stejně tak je velmi problematické (až na výjimky) rozdělovat státy na dobré a špatné. Můžeme zase posuzovat jen činy. V té kritice (např. porušování lidských práv) bychom měli měřit všem stejně. Od toho by tu měly být nevládní organizace a nezávislí novináři – ti však již téměř nejsou, opravdu neznám žádné nezávislé tištěné papírové noviny.
  O přesunu amerického konvoje přes naše území tedy skutečně platí: CESTA JE CÍL. Jeho vojenský význam je zanedbatelný, ale není to nic špatného.
  MP
  April 4, 2015 v 11.01
  Jiřímu Nushartovi
  Rusko je na svoji velikost dobře vyzbrojené deklasované impérium s dramatickými ekonomickými, sociálními a politickými problémy. Vládne demagogický diktátor, který se o moc dělí se skupinou oligarchů a opírá se proti ni o mobilizaci mas prostřednictvím nacionalistické ideologie umně kloubící někdejší Stalinem od třicátých let pěstované socialistické vlastenectví s carským nacionalismem. Ano, taková země budí obavy.

  Jenom jsem dost dobře nepochopil, jak tyto obavy souvisejí s dragounskou jízdou. A ostatně, jak souvisejí s evropskou i americkou politikou ohledně války na východě Ukrajiny. Kvalita spojence, která se osvědčuje tím, že uspořádá propagační cirkus? Podpora ukrajinské vlády, která ve válce končí u slov? Nepřítel, o kterém tvrdím , že by mohl potenciálně zaútočit na evropské země NATO a zároveň předpokládám, že vydá Krym jen protože mu pohrozím, že příští diplomatická nóta by už byla opravdu ostrá?

  Vadí mi -- a hodně -- dragounská jízda, protože je výrazem mezinárodní politiky, které se lokalizovaný konflikt na východě Ukrajiny hodí téměř stejně jako Putinově vládě. A kdybych se už chtěl řídit strachem z Ruska: výrazem politiky, které by nakonec produktivně využila i lokalizovaný konflikt na východě Polska a a česko-slovenské hranici. Moc společných zájmů střední Evropy a této politiky nevidím.

  MP
  April 4, 2015 v 11.51
  P. Nushartovi
  Strach je vždy špatným rádcem.

  Ano, Rusko zvyšuje výdaje na obranu - ale jestliže se situace bohužel takto vyhrotila, je to asi pochopitelné. Jenže podstatné je, kolik dávají USA (a další státy NATO) a dále, jaká je jejich vojenská síla ve srovnání s Ruskem. A zde je převaha Západu jasná - viz J. Bašta, který o tom na internetu celkem zasvěceně mluví. A k tomu si připočtěte pro Rusko nevýhodnou strategickou a geopolitickou situaci - v podstatě obklíčeno Američany, což je ostatně právě moment, který celou krizi vyvolal.

  A navíc, problematickou ruskou ekonomiku. A konečně, jakýkoli pokus o ruský zábor jakéhokoli území na západ od jeho hranic by vyvolal masivní odpor místního obyvatelstva.
  A pokud jde o jaderné zbraně, snad si ještě politici na obou stranách pamatují poučku z časů studené války, že totiž v jaderném konfliktu by nebylo vítězů...

  Čili ruský útok "na západ" je víc než nepravděpodobný, alespoň pokud jde o jejich strategii. Ale, k válce přesto bohužel může dojít: pokud se napětí bude stále stupňovat, může požár vzniknout z jakékoli malé jiskřičky...
  Proto má smysl "bojovat za mír", lépe řečeno usilovat o mír, ale tak, jak píše většina diskutujících zde, že budeme kritizovat obě strany.
  OS
  April 4, 2015 v 11.57
  Problémy se současným vedením Ne základnám jsou hlubší
  Je samozřejmě možné kritizovat prohlášení bývalých aktivistů Ne základnám za některé formulace, jdou tu ale podle mě dva důležité momenty, které by se z debaty o Ne základnách neměly ztratit:

  1. Ne základnám bylo koncipováno jako široké hnutí k jednomu tématu, tedy k americkému radaru na českém území. Člověk může souhlasit s velkou částí názorů, které Ne základnám vyjadřovalo po té, co hrozba radaru zmizela z obzoru a z rozsáhlého hnutí zbyla malá skupinka (na konstatování tohoto faktu nevidím nic normalizační), může být proti Nečasově vládě, obnově Mariánského sloupu, proti NATO apod. - a přece si přát, aby se na odporu proti příštímu pokusu o americkou základnu setkali odpůrci pravice, Mariánského sloupu a NATO s mnohem širší množinou lidí. Situace, kdy lidé podpoří iniciativu proti radaru, a pak zjistí, že tím zároveň jaksi podpořili protest v řadě dalších témat, s nímž se třeba neztotožňují, podlamuje v tomto smyslu důvěru, která je jedním z důležitých základů občanské aktivity.

  2. Současné vedení Ne základnám se znedůvěryhodňuje také spoluprací se stoupenci různých spikleneckých teorií, kteří nemají daleko ke krajní pravici. Před nedávnem například nominovalo toto občanské sdružení do Rady České televize mimo jiné kandidáty také Jana Korála a Daniela Solise (viz zde: http://mediamania.tyden.cz/rubriky/televize-radio/kompletni-seznam-kandidatu-do-rady-ceske-televize_334988.html). Jan Korál je přitom představitelem NWOO, věnující se propagování spikleneckých teorií, Daniel Solis byl v posledních eurovolbách kandidátem za stranu ne Bruselu, což je krajně pravicová strana vedená Adamem B. Bartošem, mj. otevřeně antisemitská (jejich spot odmítla ČT v plném rozsahu odvysílat, mj. proto, že mezi "zlo, které je třeba jasně pojmenovat" byl zařazen i obraz dvou Židů podřezávajících křesťanskou dívku Anežku Hrůzovou).
  April 4, 2015 v 15.09
  Souhlas OS
  Je to zneužití občanské značky. Navíc naběhli si na vidle. Přejezd vojenské kolony měl různé symbolické významy, právě naši militaristi z. toho ale dělali předvoj základny. Jen naiva nebo hlupák na to přistoupí. Pak ovšem také může jít se Solisem a Bartošem.
  April 4, 2015 v 18.06
  Klasický český nacionální postoj, který navazuje na "benešovskou" tradici
  Když se pan Nushart dotázal, zda strach z Ruska může být opodstatněný, další diskutující na to reagují v podstatě "ano,ale" a toto legitimní stanovisko zabijí třeba úslovím, že "strach je špatným rádcem."

  I odstavec kritiky Ruska Petr Uhl píše jen pro to, aby ho někdo nenařkl z putinovského agentství (jinak by ho nejspíš nenapsal). Připomíná mi to klasický český (lépe řečeno čecháčkovský) alibistický postoj.

  Pan Uhl, pan Pleva a další pokračují v oné tradici přímé nebo nepřímé podpoře imperiálních zájmů Ruska, ať je řízeno carským, bolševicko-caristickým nebo jiným diktátorským režimem. Je také těžké, když je český nebo československý stát řízen lidmi, o kterých by si někdo oprávněně mohl myslet, že byli agenty ruského režimu (Beneš, Klaus i Zeman a mnoho dalších). Připomeňme zákaz převozu vojenské pomoci pro bolševiky napadené Polsko ze Západu přes ČSR v polsko-sovětské válce 1919-1921, Benešem donešení informace "zatepla" Stalinovi v roce 1937 o vykonstruovaném Tuchačevského komplotu na Stalina, který vymysleli Němci a schválně je předali přes sovětské věrné spojence v Československu a Francii. Dále Beneš sprostě vydal představitele sovětského exilu Stalinovi v roce 1945. Pamatuji si i ale československé odmítnutí uznání osamostatňující se Litvy v roce 1990 ústy ministra zahraničí Dienstbiera, ačkoli její samostatnost již některé státy tehdy uznaly. To byla taky facka malé země, které se nedávno vymanila z područí sovětského imperiálního jha, ale druhým to nepřála.

  V článku není třeba posledního odstavce a tvářit se, že jsme proti konvoji, proti válce, proti USA, ale také proti Putinovi. Tím, že jsme pro takové propagační maličkosti, jako byl konvoj, v podstatě prkotině, dokazujeme, že jsme věrnými bratry a středoevropským trojským koněm ruského imperialismu.

  Pro mě smysl konvoje je jednoznačný. Ukázat sobě i světu, že státy NATO a EU jsou jednotné a pomohou si v případě ohrožení z Východu, navzdory snahám tuto jednotu soustavně narušovat a rozbíjet všemi dostupnými (často skrytými) prostředky - informačními, mediálními, mocenskými, propagandistickými. Ty jsou dnes ze strany putinovského režimu nezpochybnitelné. To pochopili tři bývalí aktivisté Iniciativy Stop základnám a vyjádřili, že tato iniciativa nebyla a priori protiamerická ani proruská. To si něco dovolili! Proto nyní ten humbuk těch, kteří ruské imperiální zájmy otevřeně či skrytě podporují, asi proto, že tak byli vychováni, ať už takticky přidají odstavec v podobě kritiky Ruska nebo ne.
  April 4, 2015 v 19.10
  Bez ohledu na to, zda souhlasíte s prohlášením současné "Ne základnám 2"
  nebo ne, je zcela zřejmé, že kontinuitu s původním hnutím Ne základnám1, nemá a nemůže se odvolávat na většinu význačných osobností, které se původnímu hnutí připojili.To dostatečně zdůvodnil Ondřej Slačálek. Je s podivem, že Petr Uhl tento podvod přijímá a dokonce nazývá stanovisko původních spoluzakladatelů "disentem". Od původních cíluů inicativy se "bývalí aktivisté" nedistancovali.

  MP
  April 4, 2015 v 19.11
  D. Unger mě nemůže urazit
  Moje distance od (putinovského) Ruska je rozhodně větší než jeho distance od nacismu a fašistické SdP.

  Pokud si nějaký nedouk myslí, že Západ či USA či kdo bude hájit "spojence" ve střední Evropě do hrdel a statků, měl by se podívat do dějin. Západní země v r. 1938 nejen obětovaly Československo (což se henleinovci Ungerovi pochopitelně líbí), ale vykašlaly se i na Polsko v r. 1939, vždyť poté, co nacisté tuto zemi napadli, zahájily Británie s Francií tzv. Sitzkrieg...

  P. Nushart správně píše, že USA udělaly ty a ty hanebné věci (např. Irák), pak ale dělá nelogický skok a píše, že je třeba si volit spojence dle společných zájmů a že mu z toho vychází spojenectví s USA a NATO atd. Jenže jak můžete vědět, pane Nusharte, že se Američané podobně hanebně, jako se zachovali vůči Iráčanům, Srbům nebo třeba Palestincům, nezachovají, pokud si spočítají, že je to pro ně výhodné, i vůči Čechům nebo Polákům?
  Ne, na velmoci spolehnutí není (ať se ta velmoc jmenuje jakkoli, čímž odmítám znovu i jakékoli iluze o Rusku, ale to je někomu těžko vysvětlovat...).
  April 4, 2015 v 19.38
  Je mi opravdu velmi nepříjemné polemizovat s Petrem Uhlem, kterého si vážím jako snad nikoho jiného ve veřejné sféře. Nevím o tom, že by se někdy mýlil tak zásadně jako v tom, co píše v poslední době o Rusku a Ukrajině. Vysvětluji si to tak, že ztratil orientaci ve faktech, jako se to svého času stalo i jiným, například Václavu Havlovi.
  PK
  April 4, 2015 v 19.47
  Takže pane Plevo
  Vy tedy předpokládáte, že "Západ či USA" budou mít příležitost "hájit "spojence" ve střední Evropě do hrdel a statků".

  Proti komupak, pane Plevo? Ono spojencům ve střední Evropě něco hrozí? Od kohopak?
  April 4, 2015 v 21.19
  A kdo vás chce urazit, pane Plevo, nechcete to jen vy sám?
  Značkování podporou nacismu a fašismu je vlastní nejen panu Plevovi, ale všem dnešním apologetům Putina a především putinovské propagandě. To máte spolu společné, pane Plevo, jiné věci jistě ne, snad. Strašení Hitlerem se vždycky hodí, že. Jenže ty podobnosti s nacismem jsou dnes na straně ruského vedení. I když oni to umí vyjádřit specificky tradičně rusky, ty jejich neustálé lži by i nacisté měli problém napodobit.

  Až na to, že já sám propaguji u nás zapomenuté osobnosti, na které český nacionálně orientovaný režim kašle, jako byl moravský Němec E. H. Unzeitig, který kázal za nacistické okupace proti holocaustu, pomáhal dobrovolně ruským zajatcům a má několik soch v Německu a dokonce v Africe.

  Mimochodem pokud mě označujete za henleinovce, jehož stranu volili i česky mluvící obyvatelé Sudet, resp. Altrajchu, tak nezapomeňte, že do roku 1937 Henlein veřejně odsuzoval fašismus, nacismus, bezbřehý liberalismus, panslavismus, pangermanismus, restauraci Habsburků a zasazoval se za jednotu československého státu. Pak na intervenci z Říše se podvolil tlaku, jinak by byl odstraněn. Až do Mnichova neusiloval o připojení pohraničí k Říši, ale o autonomii v rámci ČSR, na kterou měli Němci podle Wilsonovy doktríny právo. Na zradě Spojenců se podílely všechny strany, Beneš, Henlein i Britové a Francouzi. Beneš zapomněl, že v poválečných mírových dohodách byly Němci osidlené oblasti ČSR propůjčeny jen dočasně.

  Je nutné to oddělit od českých nacionálních mýtů, které od té doby slouží především k obhajobě mocenských zájmů Ruska. Na vás, pane Plevo to funguje. Trefná je zde ale poznámka pana Kolaříka o vašem předpokladu, že Západ se bude rozhodovat, zda bránit střední Evropu. Také by mě zajímalo před kým...
  April 4, 2015 v 21.27
  Pan Uhl nepodporuje ruský disent?
  V článku pana Uhla mi v jeho nucené "kritice Ruska" schází odsouzení potlačování ruské protiputinovské opozice. Pan Uhl byl přece disidentem, lidská práva jsou pro něj celoživotně důležitá, tak proč tuto věc nezmiňuje? Proč má nejvíce slov pro to, jak odsoudit reakce nepřátel imperiálního Ruska, ale odsouzení postupů proti ruské opozici zde marně hledám?

  Také mu překvapivě nevadí to, že Ruská tzv. federace dlouhodobě utlačuje své neruské národy a svébytné regiony, zatímco na Ukrajině má plná ústa o potlačování práv ruskojazyčné menšiny. Totéž i proruští diskutující zde, ani zmínka o tom, jak to vypadá v Rusku, hlavně že na východě Ukrajiny ruskojazyčné obyvatelstvo trpí.
  April 5, 2015 v 8.24
  Pane Ungere, co takto zajít za nějakým lékařem, který by vám s vaší utkvělou představou pomohl zatočit? Věřte, že je únavné číst vaše těžce sestavované demagogie, z kterých vyplývá jedinečnost německé rasy a podřazenost té slovanské. V poslední době se k tomu už začala přidávat až adorace Henleinů a jim podobných, to už začíná být vážné.
  Opravdu se domníváte, že jste jediným, kdo o letech 1918 až 1945 něco ví a tak vám ostatní zbaští vaši bezostyšnou dezinpretaci té doby?
  Jsou jen dvě možnosti. Buď se u vás rozjíždí utkvělá představa, nebo jste se od trockismu dostal až k pravicovým extrémistům.
  Co se týká hnutí Ne základnám - řeči o tom, že část jeho vedení nemá právo se hnutím zaštiťovat v jeho odporu proti válečnému běsnění jsou na jednu stranu pravdou, na druhou jsou i pokrytectvím. Jako kdyby Ne základnám bylo prvním hnutím, které nezůstalo jen u původně deklarovaného cíle. Co takhle zapátrat v paměti?
  Vcelku je škoda, že dospělí vzdělaní lidé opět podlehli propagandě. Marná jsou pokaždé varování, že vždy je vše jinak a že je nutno hledat jako viníka toho, kdo má ze situace prospěch. Propaganda hraje s fobiemi, vytváří pocit ohrožení /ruské tanky v Praze/ atd. Člověk si pak ani neuvědomí, jak je nesmyslná představa, že by 3/4 milionová ruská armáda zaútočila na 3 milionovou, dobře vyzbrojenou armádu. V hysterickém běsnění rozum nefunguje.
  DR se prezentuje jako levicový. Až na pár provokantů zde jsou lidé levicového cítění. Ti, místo toho, aby hájili levicové hodnoty, mezi jejichž základ patří odpor proti imperialismu obzvláště vojenskému, se mezi sebou hádají, obviňují se z agentství jedné, či druhé straně.
  Co k této smutné situaci dodat? Levice prostě prohrává. Možná je to tím, že rezignovala na vlastní média. I Babiš ví, že kdo má media, má možnost prezentovat svá vidění světa. U nás vydávaná levicová nejsou. A my jsme jimi ovlivňováni, ať chceme, či ne. Pak má pravicová propaganda umetenou cestičku.
  Počítám s tím, že až rusofobie opadne, budou se hledat další "nepřátele" naší krásné demokracie. Řekl bych, že teď bude zacíleno na Čínu za její projekt AIIB. Tož chlapci, oprašte Tibet a lidská práva, páni potřebují levicové UI, aby mohli obhájit své zisky. Myslím, že nebude problém jich sehnat dostatek.
  PK
  April 5, 2015 v 10.04
  Čili jinými slovy
  "Ne základnám" je normálně extremistická organizace podporovaná Ruskem - tak jako mnohé jiné extremistické (levičácké i pravičácké) organizace v Evropě (Marie le Pen ve Francii atd.).
  MP
  April 5, 2015 v 10.23
  Ungerovy lži a falzifikace nemají hranic
  K Henleimovi toto:

  "Sudetské němectví je si vědomo zvláštní politické úlohy vůči antiněmeckému zadání a vůči politice Československa, určované Západem a bolševickým východem, a chce být faktorem nacionálněsocialistické říšské politiky (...) SdP musí skrývat své přiznání k nacionálnímu socialismu jako světovému názoru a politickému principu. Jako strana v demokraticko-parlamentním systému Československa musela navenek, ve svých ústních a písemných projevech, na shromáždění a v tisku, v parlamentu, ve své vlastní výstavbě a při organizování sudetského němectví, používat demokratickou terminologii a demokraticko-parlamentní metody. Neměla by proto nezasvěceným říšskoněmeckým kruhům připadat jako sporná a nespolehlivá (...) Spornost vnějšího obrazu SdP je prohlubována tou okolností, že SdP vnitřně po ničem jiném tak netouží jako po vtělení sudetoněmeckého území, ba celého česko-moravsko-slezského prostoru do říše, avšak navenek musí vystupovat za zachování Československa a integritu jeho hranic, a musí se pokoušet nastolovat reálně vyhlížející vnitropolitický cíl pro svůj politický boj." K. Henlein v dopise Hitlerovi
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Konrad_Henlein

  A dále:
  "Organizátor Tělocvičného spolku K. Henlein, opírající se o Svaz věrného kamarádství, se pokouší se souhlasem zdejšího nacionálněsocialistického vedení sjednotit pod názvem Fronta sudetoněmecké domoviny nacionální Sudetoněmectvo, pokud není kompromitováno procesy. “ Německý velvyslanec v Praze do Berlína, již roku 1933
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudeton%C4%9Bmeck%C3%A1_strana

  Ostatně výše uvedená stránka obsahuje i citát uvedený D. Ungerem, ale v kontextu je jasné, že šlo o klamání české veřejnosti a mimikry.

  Tak takhle pracuje Unger s informacemi a zdroji! Myslím, že by tuto osobu měli všichni slušní lidé ignorovat.
  Kdo podporuje nácky, s tím se nikde v civilizovaném světě nebaví...
  April 5, 2015 v 10.36
  Pane Ševčíku,
  Ta utkvělá představa je spíše vaše záležitost. Nejvíce a jako první tu téma "Sudeťákůˇ, henleinovců, Třetí říše apod. přinášíte vy a pan Pleva, já se jen bráním a bránít se nebudu, protože je to diskuse ad hominem z cílem očernit mě, udělat ze mě německého nacionalistu, henleinovce a "Sudeťáka". To se při dnešní obhajobě imperiální agrese putinovského Ruska hodí, očernit protivníka, ale není to v souladu s etickým kodexem diskuse na DR. Mimochodem nikdy jsem netvrdil, že jsem odorníkem na léta na léta 1918-1945, stejně tak nikde neadoruji henleinovce. Pokud jste nevývratně přesvědčen o něčem, co nemá oporu v realitě, nazývá se to psychiatricky blud.

  O Henleinovi si přečtěte článek tento: http://virtually.cz/archiv.php?art=12835

  Zatím mi nepřišel pacient, který by trpěl fobií z ruských tanků. Víte, pane Ševčíku, co je to fobie, jak se projevuje, jak se liší od strachu? Když už hážete psychiatrickými pojmy.

  Diskuse s těmi, kteří mají v očích nekritickou českou protiněmeckou zášť rovněž nekritický obdiv, snad daný výchovou, k bratru na Rusi, nemá cenu věcně diskutovat. Začíná mi být líto toho, že jsem se o to pokusil.
  MP
  April 5, 2015 v 10.44
  Obrana střední Evropy
  Trvám na tom, že Rusko nemá v žádném případě v úmyslu zaútočit na západ od linie svých hranic (+ Donbas).

  Ale v argumentaci beru za slovo (což je zcela fér) rusofoby a přívržence proamerické (pronatoidní) orientace - a říkám: dobře, připusťme tedy na chvíli, že nás (nebo třeba Polsko) Rusko opravdu napadne.
  A pak poukazuji na to, jak se (západní) velmoci chovaly v dějinách, a vyjadřuji celkem logicky pochybnost, že by nás zcela "zákonitě" a "jistě" bránily dnešní USA.

  A když se teď mluví o výsledcích druhé světové války - tam přece Západ předal Stalinovi celou východní a střední Evropu (viz demarkační čára), protože - jak známo - v době konání jaltské konference měli Sověti do Berlína 70 km, kdežto západní Spojenci asi 600. A jak víte, že se nakonec USA a Rusko opět nedomluví na nějaké Jaltě? Čili víra v Američany je pomýlená a nebezpečná.

  Co střední i východní Evropa potřebuje, je klid, spolupráce a systém kolektivní bezpečnosti ("landfrýdy") se zárukami a konečně i překonávání nacionalismu a historických resentimentů, byť mohou být jakkoli tragické...
  April 5, 2015 v 11.08
  Ještě dodatek
  Pan Ševčík tvrdí, že jsou lidé levicového cítění. Pokud český nacionalismus považuje za levicové cítění, tak má jistě pravdu.

  Pane Plevo, pokud si myslíte, že varování před ruskou agresí je "podpora nácků", žijete ve zkratkovité ruské propagandě. To nepovažuju ani za levicové, ani za kompatibilní s demokratickou diskusí.
  April 5, 2015 v 11.48
  Panu Plevovi
  Rusko asi nezaútočí směrem na západ od svých hranic mimo Ukrajinu, dobře. Ale čekáte, že NATO zaútočí na Rusko?
  April 5, 2015 v 11.57
  Diskutujme o tom, jak zachránit mír
  a nediskutujme tolik o Putinově Rusku a už vůbec ne o Petru Uhlovi. Ne základnám se sice ustavilo jako odpor proti americkému radaru a jeho podpoře vládou panské koalice, ale prozíravě se nejmenovalo „Ne radaru“. Prozíravě proto, že při průjezdu amerického konvoje ministr Stropnický nyní přinejmenším v jednom ze svých četných propagačních rozhovorů ve veřejnoprávních médiích, povzbuzen nadšeným uvítáním amerických vojáků českými občany, mluvil i o tom, že si na přítomnost vojsk NATO (zásadně zaměňoval USA za NATO) musíme holt zvykat. Někteří pacifističtí bázlivci jako třeba já slyšeli zase trávu růst a viděli v tom, že se tu mají budovat americké základny. Současná Ne základnám pokračuje v témže odporu, který jsme vyvíjeli v případě radaru.

  Moje reakce proti konvoji dragounům a proti stanovisku tří bývalých aktivistů hnutí Ne základnám vyhrotilo ponížení, jež jsem prožíval. V době, kdy si ČT nechala udělat sociologický průzkum veřejného mínění, zda dotazovanému konvoj vadí, nebo ne, patřil jsem k těm 82 procentům, jimž nevadil, považoval jsem to za merginálii. V okamžiku, kdy už interpret průzkumu společnosti Sten/mark, pracovník této společnosti, vydával tento postoj za souhlas s konvojem, uvědomil jsem si, k čemu dragounská jízda slouží – k propagaci válečného štvaní, strašení zbraněmi, klacek na „Putinovo Rusko“. Některá média pak psala o drtivé většině. V životě jsem byl často v drcené menšině, ale jen málokdy mě někdo zařadil do drtivé a drtící většiny. Můj postoj vyjadřuje loňská německá iniciativa „Opět válka v Evropě? Ne naším jménem“ (v dobrém překladu Strany demokratického socialismu). Tato petice přispěla ke změně postojů Angely Markelové, Německa a západoevropských států a malinko i protiruských postojů části české soc.dem. a české vlády. O Miloši Zemanovi nepíšu, je pro mne tak málo seriózní jako p. Vyvadil.

  Aktivisty současné iniciativy Ne základnám sice osobně neznám, ale jejich protiválečné úsilí v iniciativě Evropané proti válce mi je sympatické. Asi bych své sympatie nevyjadřoval tak jednoznačně, kdybych věděl o jejich návrzích na pp. Solise a Korála do volby členů rady ČT. To jen opravdu ostuda.

  Panu Jedličkovi děkuju za odkaz na rusko-ukrajinskou smlouvu (škoda, že není v ruštině, neboť ukrajinština a angličtina mi dělají potíže) o setrvání ruské flotily na Krymu, která vzešla z budapešťského memoranda,. Čekám tedy už jen na právní rozbor politického nebo soudního orgánu OBSE, RE či OSN, v čem ji Ruská federace (dále jen RF) porušila a v čem porušila třeba i Chartu OSN. Teprve pak budu toto porušení porovnávat s tím, že odtržení Krymu od Ukrajiny a jeho připojení k RF, o něž většina obyvatel Krymu léta usilovala (a dávala to za nezájmu Západu hlasitě najevo), se uskutečnilo bez jediného výstřelu.

  Pro pana Kubičku: Slova „disent“ pro stanovisko tří bývalých aktivistů iniciativy Ne základnám jsem použil pro jejich menšinové (separátní) stanovisko podobně jako se používá třeba u Ústavního soudu. Vůbec jsem si neuvědomil, že se častěji používá v dnešní češtině pro „disidenty“, jak nezávislé aktivisty posměšně označovali propagandisté státněsocialistické diktatury, což pak v ČR převzal polistopadový politický „diskurs“. Tímto slovem jsem je nechtěl ani urazit, ani chválit.

  Diskusi v DR k problému vítám, jen mě zlobí některé bludy. Za výrazný blud považuju přesvědčení, že na Ukrajině žije nějaká ruskojazyčná menšina. Spíše to je většina, protože více Ukrajinců (státních občanů Ukrajiny) přece mluví lépe a častěji rusky než ukrajinsky, nejen ve městech a na východě země. Miliony lidí mluví také suržykem, což je ukrajinština s naroubovanou slovní zásobou z ruštiny. Už za cara a pak za Stalina tak zanikla ukrajinština na Kubáni, v Rostově na Donu a v jižních oblastech RF u hranic s dnešní Ukrajinou. Bolševici byli u moci jen pár let (1920 – 1927) a nepovedlo se jim ukrajinštinu zachránit, i když ji lidem a hlavně úředníkům dost nechutně vnucovali. Důkaz? Najdeme ho v mluvě Chruščova a Brežněva…

  Navíc Ukrajina, stejně jako Turecko nebo Francie, podle svých zákonů a ústavy žádné etnické či jazykové menšiny neuznává, jen ruština byla tolerována. Přitom tam menšiny de facto jsou – maďarská, krymskotatarská a třeba i rusínská (píšu o té menšině Rusínů, kteří se prohlašují za Rusíny a odmítají, že by byli etnickými Ukrajinci). Jenže blud o Rusech či ruskojazyčných na Ukrajině je rozšířený, přispěl k němu i Karel Schwarzenberk svou představou, že Ukrajinci versus Rusové je něco takového jako etničtí Češi versus (sudetští) Němci koncem 30. let v Československu. Není, i když rozdíly mezi ruštinou a ukrajinštinou jsou značné (asi jako rozdíly mezi češtinou a polštinou nebo češtinou a hornolužickou srbštinou). Já mám rád všechny Rusy, tedy Bělorusy, Malorusy i Velkorusy (pokud se nacionalisticky nebijí v prsa) a přeju jim mírové soužití. Kulturně je to přirozené.

  Já vím, že moji kritiku poměrů v RF považují někteří čtenáři za účelovou, jsem podle nich jasně na straně RF a Putina, a nic mi v jejich očích nepomůže v tom, abych to zakryl. Jenže já jsem byl pacifisticky vychován, a při nejmenším od americké války ve Vietnamu, tedy od poloviny 60. let (oči mi více otevřel můj několikatýdnenní pobyt v Paříži v roce 1965) jsem vždy považoval USA a jejich agresívní zahraniční politiku za větší nebezpečí pro svět a Evropu než státněsocialistickou diktaturu a její sovětskou expanzi. Ostatně USA a SSSR si často notovaly, moje dvojí odsouzení českými soudy, které zahrnovalo i odsouzení pro moji (naši) veřejně vyslovovanou kritiku americké politiky, ať už v Hnutí revoluční mládeže (1968 – 1969) nebo v Chartě 77 až do roku 1989 („žádná raketa není mírová“) , je toho důkazem. Žil jsem ale v Praze a proti americkému imperialismu jsem mohl nejlépe vystupovat pomcí odporu proti státněsocialistické diktatuře.
  April 5, 2015 v 12.03
  Pane Ungere,
  je to trapné. Vy píšete o tom, že vám něco podsouváme a přitom není téměř příspěvek, kdy by jste nezdůrazňoval, jak bylo Němcům od Čechů ubližováno. To je pravá posedlost. A když už nepíšete, kde všude bylo Němcům upřeno postavit pomník, tak alespoň zmíníte český nacionalismus. Že tohle není blud je jasné každému, kdo vaše příspěvky čte. Občas se ocitáte za čarou rasismu a často překrucujete vinu německých nácků. Absurdní pak ale je, že právě vy mě obviňujete z porušení etických kodů.
  Pan Pleva správně vidí problém v nesamostatnosti EU. Je dostatečně hospodářsky i vojensky velká, takže by mohla hrát za sebe. Je fakt, že tzv. noví členové jsou vlezprdelky USA a dost často jim hrají roli Páté kolony, ale nejsou ve většině.
  Je však možné, že projekt AIIB vše změní. Jen aby ale EU nepřešla od jednoho pána ke druhému, když by sama měla pánem být.
  JP
  April 5, 2015 v 12.54
  Pomohou spojenci?
  V rámci diskuse opakovaně zazněla pochybnost, jestli nám pomohou spojenci (z NATO) v případě útoku - anebo se budou daleko spíše věnovat svým vlastním velmocenským zájmům, a nás - ty malé - nechají padnout, jako se to stalo v minulosti.

  K tomu je nutno připomenout: obranná aliance NATO byla vytvořena p r á v ě na základě - krvavého - poučení z minulosti. A to sice na základě poučení dvojího: za prvé, na základě poučení, že diktátorům - jako byl Hitler - se nesmí už nikdy ustupovat, a to ani o krok. A za druhé, že rozpínavosti stalinského bolševismu je nutno čelit pouze kolektivní obranou států - netotalitního, liberálního - Západu.

  Jestli by v případě krizové situace tato kolektivní obrana skutečně fungovala? - Samozřejmě, absolutní záruku na kohokoli druhého nelze mít nikdy. Vlastní zájmy (a tím spíše velmocí) jsou vždycky prioritní. Jenže: jak řečeno, vytvořilo se zde povědomí společných zájmů. To znamená, boj za spojence - byť i malého - je zároveň bojem i za zájmy vlastní. Je tedy konec konců značně pravděpodobné, že v případě krizové situace by i velké mocnosti jako USA skutečně zasáhly i ve prospěch "těch malých", jako je Česká republika nebo dejme tomu Estonsko.

  A za druhé: už to ve stávajících diskusích někdo zmínil: v rámci spojenectví NATO není otázka, zda ostatní pomohou nám, o nic větší a aktuálnější, nežli otázka, zda m y s a m i bychom byli ochotni účinně pomoci druhým, kdyby šlo opravdu do tuhého. Kdyby tedy například Ruská federace náhle poskytla "bratrskou pomoc" Rusům žijícím v Litvě. Dá se soudit, že zrovna a právě ti, kteří s takovým přesvědčením tvrdí, že "Američané by se na nás stejně vykašlali", by byli ti první, kdo by v uvedeném případě prohlásili: "Ale co je nám do Litvy, do toho malého státečku někde daleko, ať si své problémy s Ruskem vyřeší sami!"
  PK
  April 5, 2015 v 13.13
  Oni by si ještě přisadili, pane Poláčku
  Pan Poláček píše:

  Kdyby tedy například Ruská federace náhle poskytla "bratrskou pomoc" Rusům žijícím v Litvě. Dá se soudit, že zrovna a právě ti, kteří s takovým přesvědčením tvrdí, že "Američané by se na nás stejně vykašlali", by byli ti první, kdo by v uvedeném případě prohlásili: "Ale co je nám do Litvy, do toho malého státečku někde daleko, ať si své problémy s Ruskem vyřeší sami!"

  Pane Poláčku, obávám se, že by to bylo ještě horší. Oni by bez mrknutí oka "bratrskou pomoc" Litvě schválili, stejně jako schválili "bratrskou pomoc" Krymu a Donbasu. Neboť přece konečně by se letitý problém Litvy a Rusů tam žijících vyřešil.

  A mimochodem, Litva teď Rusko dost provokuje, že.
  JP
  April 5, 2015 v 13.13
  Petr Uhl přiznal barvu
  V podstatě to není žádné překvapení, už dávno se tato skutečnost zřetelně rýsovala za vyjádřenými názory a postoji jak Petra Uhla samotného, tak i jeho ideových druhů; nicméně je přece jenom zaznamenáníhodné, že tuto svou základní ideovou motivaci konečně vyjevil otevřeně. Že totiž "jsem vždy považoval USA a jejich agresívní zahraniční politiku za větší nebezpečí pro svět a Evropu než státněsocialistickou diktaturu a její sovětskou expanzi".

  Nuže, alespoň uznání za upřímnost. Jak řečeno, už dávno bylo jasné, že ta "proruská" strana sice dost možná opravdu není vyloženým příznivcem Putinova autokratického režimu, a že jim na současných ruských politických poměrech opravdu tu a tam něco vadí; ale nakonec jsou pro ně vždycky USA tím jediným opravdu velkým a základním zlem. A tak se vůbec nemohou vyhnout tomu, že v případě konfliktu USA - Rusko nakonec přinejmenším potají drží palce Rusku.

  Když se po svržení šáha v Íránu ustanovil tamější teokratický režim ajatolláhů, pak jeho postoj k obou supervelmocem (tehdy ještě Sovětskému svazu) byl ten, že oba jsou sice ztělesněním zla (navíc zla "nevěřících") - ovšem nikoli v míře zcela stejné. A tak USA byly pro perské teokraty "Velkým ďáblem", zatímco SSSR byl jenom "Malým ďáblem".
  Tento rozdíl v hodnocení mohl být dán v zásadě tím, že USA hrály ve světě (a i v daném regionu) aktivní úlohu, z důvodů vlastních geopolitických zájmů, ale i v důsledku prosazování své "ideologie" lidských práv. Zatímco od tehdejšího Sovětského svazu opravdu nehrozilo, že by se do íránských záležitostí vměšoval nějakými požadavky ohledně lidské svobody a demokracie.

  --------------------------------------------------------------

  Takže, věc je alespoň v zásadním bodě vyjasněna: i pro naši "proruskou" frakci je a zůstává Amerika stále tím "Velkým ďáblem", kterého je nutno potírat za všech okolností, zatímco i to autokratické putinovské Rusko je nanejvýš tím ďáblem menším.

  Co s tím? Proti gustu žádný dišputát, jak známo. A když se někdo rozhodne, že to jsou právě Spojené státy, které lidskou svobodu potlačují daleko nestoudněji a brutálněji nežli stalinisticko-brežněvovský Sovětský svaz anebo putinovský postsovětský autokratický režim, asi opravdu nemá reálný smysl, mu tuto jeho víru vyvracet věcnými argumenty.

  Jenom je snad možno si přitom pomyslet něco o převráceném vidění světa.
  JP
  April 5, 2015 v 13.17
  No ano, pane Kolaříku, je nutno se obávat, že máte skutečně pravdu: že tato proruská frakce by v případě agrese Ruska proti pobaltským státům usilovně sháněla dohromady všechny možné "argumenty" pro tvrzení, že tento ruský útok byl vlastně zcela legitimní a plně odpovídal zájmům tamějšího obyvatelstva - stejně tak, jak to činí v případě Krymu a východní Ukrajiny.
  ??
  April 5, 2015 v 13.23
  NATO nezautoci a Rusko take nezautoci, ale...
  Je to jen nazor ale. Musime bohuzel pocitat s tim, ze tzv. svetovi politici nejsou zadne genialni hlavy. Bush junior byl ukazkovym exemplarem. Neni divu, kdyz v USA si "diskretni elity" dosadi treba onoho povestneho kone, pokud budou chtit. A s timhle panoptikem, castecne hloupych, castecne nevzdelanych ale jiste po moci a penezich bazicich individui celime patrne zatim nejdramatictejsi krizi od vynalezu atomove bomby. Zcela spravne spousta pravicovych komentatoru zduraznuje, ze Rusko nema kapacity na klasickou valku se zapadem. Tim se utesuji, ze nas nenapadne ale zaroven jednim dechem z toho vyvozuji, ze si muzeme dovolit klasickou valku s Ruskem na Ukrajine.
  Jako by predpokladali, ze Rusko si toto neuvedomuje a poslusne se pusti do valky s NATO na Ukrajine, kde pomalu pod kontrolou zapadu vycerpa sve materiali i lidske kapacity. Jinymy slovy, tihle propagandiste predpokladaji, ze Rusko se ridi utkvelymi predstavami clenu onoho politickeho panoptika, ktere nam s dopusteni financnich gangsteru vladne. Ale bohuzel je mozne, ze Rusko se ridi predstavami jeho panoptika. Takze se muze stat, ze misto vycerpavajici klasicke dlouhe valky na Ukrajine, Rusko proste "Ukrajinu zrusi". Mimochodem ten herec, ktery jako ministr veli ceskemu "armadnimu tunelu" dosud nevi, ze Rusko uz v roce 2010 zrusilo svuj zavazek o nepouziti atomovych zbrani jako prvni. Takze ano, NATO nezautoci, NATO ale diky blbosti svych politiku muze rozpoutat neco, co uz nepujde zastavit. Tedy "preventivnim atomovym utokem treba na Kijev da najevo, ze to mysli vazne. Ukrajina neni v NATO a nejsem si jist, zda Sobotka obetuje Prahu, Merkelova Berlin, ci Obama Newyork aby tomu Putinovi vysvetlili, ze se ho neboji. V kazdem pripade je historie (pokud nejaka bude) uz nezbavi zodpovednost za utrpeni jez umoznili svou politikou. Mozna je problem v tom, ze tihle politici, protoze se stale vice vzdalujeme od druhe svetove valky, znaji utrpeni jen z televize. A my vsichni agenti, jak ti Putinovi tak ti Obamovi dopadnem stejne. Vesele velikonoce.

  MP
  April 5, 2015 v 13.26
  Petrovi Uhlovi
  Nemyslím, že by se dragounská jízda dala považovat za řinčení zbraněmi. A jako spíše pozoruhodná než přesvědčivá mi připadá i úvaha o tomhle spektáklu jako propagaci války.
  Umím si dokonce představit, že podobná akce mohla mít dobrý smysl v pobaltských republikách a dokážu si představit a pochopit strach, který tam ukrajinská krize vyvolala (už jen s přihlédnutím k politice vůči ruské/ruskojazyčné menšině v některých z nich). Snad to mělo nějaký smysl i v Polsku, soudě podle reakcí tamějších známých.

  V České republice ovšem věc degenerovala jen na úroveň akce ve studené mediální válce. A zatímco nějaké to zařinčení zbraněmi na hranicích může být sice riskantní, ale třeba i funkční -- tak jako si paví samci předvádějí ocasní vějíře, aby se nemuseli skutečně prát o slepice --, mediální válka dnes jednoznačně vraždí, protože extrémně znesnadňuje budování míru na východní Ukrajině.
  Už jen tím, že de facto znemožňuje jasné říct: Pokud nechceme velkou horkou válku, smiřme se s tím, že Krym zůstane ruský.

  Za ty roky, co jsme v NATO, tu myslím bylo pár mezinárodních cvičení, přistávala tu letadla armád NATO cestou z a do válečných oblastí, sdílíme zpravodajské informace -- a zaznívají-li protesty, pak opravdu jen výjimečně a jsou omezeny na publikum hodně marginalizovaných skupin. Slova pana ministra Stropnického o zvykání si na přítomnost vojsk NATO proto hodně vypovídají o jeho kvalifikaci pro funkci, kterou zastává -- a představují tak dobrý důvod k obavám, ale k návrhu na zřízení amerických základen v Čechách mají přeci jen hodně daleko.
  PK
  April 5, 2015 v 13.37
  Děkujeme "obyčejnému elektrikáři"
  za vyřízení vzkazu z ruské ambasády.
  April 5, 2015 v 14.45
  Vážený pane Uhle,
  nemáte žádný důvod se domnívat, že jsem slovo "disent" nepochopil v tom smyslu, ve kterém jste ho zamýšlel. Ve smyslu odchylnosti od majoritního či jinak schváleného názoru jsem ho považoval za nevhodné, protože původní signatáři a podporovatelé k současnému sporu žádné majoritní stanovisko nevydali a tudíž se od něj nikdo nemůže odchylovat. Nemluvit za někoho jiného bez jeho explicitního souhlasu je věc elementární slušnosti.
  JN
  April 5, 2015 v 15.43
  „Žena si za své znásilnění mohla sama!“
  Vidím, pane Kuchejdo, že také vyznáváte tento druh „logiky“. Napsal jste: „Tedy "preventivnim atomovym utokem treba na Kijev da najevo, ze to mysli vazne.“ Usuzuji z toho, že ruské vyhrožování jaderným útokem na pobaltské státy nebo na Dánsko je podle Vás v pořádku. Simulování jaderného útoku na Polsko nebo na Švédsko při vojenském cvičení je podle Vás asi také v pořádku. No, to jen abychom si rozuměli. Pod článkem Filipa Outraty „Americký konvoj a právo na protest“ jsem Vám v žertu položil otázku, zda náhodou neodesíláte své příspěvky z té nenápadné čtyřpatrové budovy v Petrohradě, kde je smích zakázán. Neodpověděl jste.
  Takže, jestli tomu dobře rozumím, v případě ruského „preventivního“ jaderného útoku na Kyjev by tím ruským útokem byli vinni kyjevští „fašisté“ společně s USA a NATO? Děkuji za odpověď.
  MP
  April 5, 2015 v 16.07
  P. Kubičkovi
  Myslím, že ani NATO nemá v úmyslu zaútočit.
  Ale - jak píšu - nebezpečné je samo stupňování napětí. Viz karibská krize, kdy možnost jaderné války visela na vlásku, prý na nervech jednoho sovětského a amerického kapitána...
  IH
  April 5, 2015 v 16.16
  O povaze zla ve světové politice
  Diskuse se výše na čas stočila k otázce, zda větší zlo představuje Rusko, nebo USA. Správná odpověď ovšem musí znít: Jak pro koho a jak kdy. Chceme mít jistě počestné spojence, poprávu, ale nemůžeme si zase klást ohledně jejich "čistého trestního rejstříku" maximalistické požadavky. Je zřejmé, že naše země nemá s USA žádnou skutečně špatnou zkušenost. Totéž se o Rusku, vzhledem k 21. srpnu 1968, říci nedá. A na stejnou misku vah padá nyní ruská věrolomnost vůči blízkému ukrajinskému národu. Druhá část podle mne správné odpovědi v sobě zahrnuje aktuální politiku a aktuálního prezidenta obou velmocí. Prezident Obama, ať už si o něm myslíme cokoliv, není určitě G. W. Bush. Zapomněli už diskutující na historickou změnu v Bílém domě? USA pod Obamovým vedením nevedou agresivní politiku. Jsou ovšem jiní lídři a předáci, kteří z amerického umírněného experimentu umí udělat neúspěch. Jestliže o tomtéž přesvědčí republikáni voliče v USA, budou možná Spojené státy v budoucnu opět větším zlem a ti druzí budou vzpomínat na dobu, kdy se jim dařilo dobře. Takto je to v politice vybalancované a proto se nedaří dělat v ní větší pokrok.
  MP
  April 5, 2015 v 16.25
  P. Poláčkovi
  Myslím, že Chamberlain promluvil za všechny velmoci všech dob, když řekl tu svou slavnou větu: Československo je malá, neznámá země, za kterou nemá cenu bojovat...

  Čímž samozřejmě netvrdím, že velmoci v určitých konstelacích nejsou ochotny bojovat i za malé státy (nebo se tak tvářit, že bojují "za ně"), pokud je to pro ně výhodné. Ale jakmile to výhodné být přestane... Copak si neuvědomujete ani to, že Američané hodili přes palubu i Jižní Vietnam? A nejnověji dohodou s Íránem své sunnitské spojence, a dokonce do značné míry i Izrael? Kde to žijete?

  P, Poláčku, vy neustále zaměňujete rétoriku za skutečnost. To, co píšete o NATO, je moc hezké, jenže reálná politika této aliance je jiná, jak jsem vás tu nejen já již několikrát upozorňoval (Srbsko-Kosovo, Irák, Libye, pokud budeme shovívaví a vynecháme Afghánistán).

  A konečně k těm hodnotám. Myslím, že ani p. Uhl nepopírá (nebo to aspoň nevyplývá z jeho formulace), že v liberálně demokratických kapitalistických státech, jakými byly a jsou coby vzorový exmeplář USA, na tom svoboda člověka byla lépe než v sovětském systému a je na tom i dnes lépe než v putinovském Rusku. On píše, že ZAHRANIČNÍ politika USA byla a je větším nebezpečím pro mír než zahraniční politika SSSR a Ruska. O čemž lze diskutovat (já bych se k této formulaci např. nehlásil, rozhodně ne takto jednoznačně), ale to je jiná věc.

  Už jednou jsem vám psal, když jsme diskutovali o Pussy. Že je v Rusku méně svobody a demokracie než na Západě, to přece není a nesmí být důvodem, proč vést proti Rusku nepřátelskou politiku nebo studenou, neřkuli horkou válku! Naopak, čím víc bude Západ na Rusko tlačit a útočit, tím budou přece poměry v této zemi horší.
  Takže jedině deeskalace, kterou navrhuji, může pomoci ruským disidentům (v nejširším rozsahu slova).
  April 5, 2015 v 16.42
  Dnešní inicitativa Ne základnám není protiválečná,
  podporuje jednu stranu konfliktu, tu která už válčí.

  Rozhovor s jejich mluvčí Evou Novotnou otiskl ruský (ne proruský) server Sputnik pod názvem Molotovovými koktejly proti americké armádě.

  http://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20150318/120149.html

  Ten titulek sice nevychází z odpovědi, ale z otázky, ovšem Eva Novotná zase vyhrožuje soudním postihem za politické jednání:
  "Toho kdo nás vstoupil do NATO bych nechala potrestat, všemi oběťmi, kterých jsme se v rámci „spolupráce se spojenci“ dopustili." Vyhrožuje tedy i Jiřímu Vyvadilovi, který pro vstup do NATO hlasoval.

  Původní široká inicativa Ne základnám byla opravdu pacifistická.


  MP
  April 5, 2015 v 16.42
  A uklidnění p. Kolaříka
  (Zahraniční) politika je o červených liniích. USA ji překročily, když se pokusily začlenit Ukrajinu (a také Gruzii a Moldávii) do NATO - proto celá krize vznikla.

  Rusko by ji překočilo, pokud by zaútočilo (i ve formě hybridní války) na pobaltské státy. To je jasné - pak by obrana našich spojenců byla nezbytná a zcela legitimní. Ale já čtu ruskou politiku tak, že jí jde o dosažení kompromisu, protože si uvědomuje svou slabost oproti Západu (agresivní rétorika je vždy výrazem spíše slabosti a zoufalství).

  Pokud chceme situaci uklidnit a pokud po Rusku (oprávněně) požadujeme, aby přestalo s provokacemi, musíme mu výměnou za to něco nabídnout. To se vám nebude líbit, ale tak tomu je, co je politika politikou. Čili uznat via facti Krym a široká autonomie Donbasu (to je ruské mininum). A za to požadovat jasné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu i Pobaltí.
  PK
  April 5, 2015 v 17.17
  "Američané hodili přes palubu i Jižní Vietnam?"
  He? Sním, nebo bdím?

  Kolik let kvůli nim válčili? Kolik protiválečných demonstrací museli snést? Slyšel jste, pane Plevo, někdy něco o válce ve Vietnamu? Byla v šedesátých letech 20. století. Existuje o tom poměrně dost záznamů - písemných i obrazových. Též mnoho hraných filmů si jako téma vzalo válku ve Vietnamu. Určitě se na to téma najde i nějaká zmínka na internetu.

  Jinak i Vám, pane Plevo, děkujeme za opětovné tlumočení ruského stanoviska, včetně zdůraznění "ruského minima". Též děkujeme za připomenutí předchozích ruských agresí: v Gruzii a Moldávii.

  Jako odpověď snad jenom tolik: Ne.

  Okupace Krymu je pouze vzata vzata na vědomí. Krym jako součást RF nebude právně uznán - se všemi důsledky: nemožnost cestování krymských občanů s ruským pasem, atd.
  ??
  April 5, 2015 v 17.51
  Pro poradek p. Nushart.
  "Usuzuji z toho, že ruské vyhrožování jaderným útokem na pobaltské státy nebo na Dánsko je podle Vás v pořádku. "

  Pokud upozornim souseda na neposypany chodnik dle vasi logiky to znamena ze mu preji zlomeni nohy tolik k vasi logice.

  Pokud si p. Nushart myslite, ze Rusove pri svych vojenskych cvicenich simuluji jaderne utoky na sousedni staty a vojaci NATO si pri svych cvicenich hraji nekde u potoka na indiany, pak jste prilis naivni, nez aby stalo zato s vami diskutovat. Pro pripad ze sve prispevky odesilate z "napadne bile budovy ve Washingtonu" vam na vasi otazku odpovim. Ve vami preferovanem americkem stylu.
  V Americe existuje rceni, ze " Buh stvoril lidi nerovne navzajem, ale Samuel Colt to napravil". Rusko je mozna hospodarsky a lidsky trpaslik proti EU a USA, ale tu nerovnost napravili fyzikove tim ze zhotovili atomove zbrane (kolty). V americkem filmu obvykle ten lepsi strelec preziva i kdyz vystreli oba. V tomhle koprodukcnim filmu (USA-Rusko) je jedina sance na preziti, kdyz zbrane pouzity nebudou. Pokud predpokladate , ze David (Rusko) odhodi prak (atomove zbrane) a da se do pestniho souboje (klasicke valky) s Goliasem (USA EU) pak jste naivni. Ja si myslim, ze patrite k tem, kteri vedi ze Rusko ty zbrane ma, ale protoze vas to desi, snazite se tuto skutecnost vytesnit jak z mysli tak verejneho prostoru. Tim ovsem ty zbrane nezmizi. Vasim nepritelem by meli byt ti kdo vytvareji situaci, kdy mohou byt pouzity. Ne volat po "poprave poslu spatnych zprav".

  Takze odpoved: v pripade "vzniku okolnosti jez by Rusko donutily k jadernemu uderu (pokud se na vzniku techto okolnosti bude podilet spatna poltika EU,USA a Kijeva) poneseme samozrejme svuj dil viny. Ja se samozrejme modlim, aby takovy sok zapad nepotreboval. Take mam deti.

  April 5, 2015 v 18.05
  Západ by měl být kvůli novému ruskému tanku znepokojen
  Píše nám Sputnik, o tom tanku je to v krátké době už druhá zpráva.
  http://cz.sputniknews.com/nazory/20150405/216524.html

  K publikaci pacifistických názorů inicitativy "Ne základnám 2" se ten server hodí přímo skvěle. Ten tank je jistě mírový.
  April 5, 2015 v 18.49
  Re: "Američané hodili přes palubu i Jižní Vietnam" - Pavlu Kolaříkovi
  Je jistě nezvyklé slyšet tuto kritiku z levicových pozic, ale přesně to Američané nakonec udělali. Graham Greene o tom někde psal a poznamenával, že v předchozí válce ve Vietnamu se Francouzi ke svým vietnamským spojencům chovali více loyalně. Američané neudělali pro ochranu zastánců a představitelů jihovietnamského režimu před pomstou vítězů skoro nic. Z Vietnamu ovládnutého severem pak zoufale prchali lidé na malých člunech, "boat people", jak se jim tehdy říkalo.

  Kdyby se USA na Vietnam vykašlali dříve, byl by výsledek stejný a o pár set tisíc mrtvých méně.
  April 5, 2015 v 18.50
  Začíná to být znepokojivé.
  Už to přesahuje značně hysterii prezidentských voleb. Takže - pokud někdo není schopen pochopit, že ti kteří nevidí svět černobíle /Rusové zlí obludní agresoři a USA šlechetní ochránci míru a demokracie/ nejsou agenti Putina, je načase, aby se pokusili nad sebou zamyslet.
  Aby si zkusili uvědomit, že svět není černobílý a že ten, kdo jej vidí jinak, nemusí být ten zlý a navíc nebezpečný. Že chápání politiky je věc vždy subjektivní.
  Měli by se pokusit o vlastní pohled na současný konflikt. Snažit se zjistit, v čí prospěch se odehrává, kdo z něj těží.
  To vše není těžké. Těžké asi ale je zbavit se fobie, kterou propaganda rozehrála. Ukrajina není daleko a mrtvých je tam již několik tisíc. Představa, že se něco podobného přenese k nám, vyvolává strach a ten je nepřítelem uvažování. Člověk pak vidí jako viníka toho, na koho mu vrchnost ukáže. A kdo se takovému pohledu vzpírá, se mu jeví jako jeho nepřítel, agent druhé strany
  Je to vše opravdu znepokojivé. Stačí se podívat na zdejší příspěvky. Ta retorika je už vyloženě nepřátelská, lze snad již čekat první výhrůžku udáním za "neamerickou činnost". Kdo není s NATO je agent a tlumočí ruská stanoviska.
  Jakpak se takovéto smýšlení liší od smýšlení bolševiků v padesátých letech?
  April 5, 2015 v 18.58
  Proč se znovu objevily útoky na mě od pana Plevy a Ševčíka
  Když se podíváte výše, napsal jsem příspěvek (sobota 4.4. 18:06), který upozorňuje na historickou kontinuitu významné části české elity na podporu ruského impéria, ať tam vládne car, bolševici, Stalin, Brežněv nebo Putin. To jsem si něco dovolil! Pan Pleva hned vytáhl sudetoněmeckou a henleinovskou kartu. Dost nelogicky. Nic na sobě ani na svých předcích obhajovat nemusím a nechci. Zvlášť proti takovým fanatikům, jako je pan Pleva a Ševčík.

  Je škoda, že pan Uhl neodpověděl na to, proč nepodporuje ruský disent a nedistancoval se od benešovské tradice, což bych také uvítal. Mohl by tím více podtrhnout svou kritiku Ruska, které věnoval odstavec. Také se nevyjádřil, zda mu vadí dlouhodobé vykořisťování neruských národů v Ruské tzv. federaci.
  April 5, 2015 v 20.00
  Pacifisté to u nás mají těžké
  Rusko zaútočilo na Ukrajinu, USA vyhrožují tím, že už se teda vážně naštvou, kdyby to mělo nějak pokračovat. Jako hrozbu silou transportovali přes naše území celých 500 vojáků. Na čí stranu se postavit, když jsme pro mír?

  (Martinu Profantovi se omlouvám, že jsem se u něj trochu inspiroval)

  PK
  April 5, 2015 v 20.43
  Panu Ševčíkovi
  bych chtěl připomenout, že tady docela nedávno zcela vážně vyžadoval "zatočit s německou pátou kolonou", v souvislosti s panem Ungerem. Vlastně ani ne tak panu Ševčíkovi, nebot on si to jistě dobře pamatuje, ale spíš pro ostatní - abychom nezapomněli, s kým máme tu čest.

  Zátroveň bych chtěl panu Ševčíkovi zdvořile navrhnout, aby konečně už dělal něco pořádného, místo toho věčného žvanění tady.
  April 5, 2015 v 21.14
  Ruská armáda je nejsilnější v Evropě
  Další pacifistický vzkaz od ruského serveru Sputnik:
  http://cz.sputniknews.com/svet/20150306/29804.html
  April 5, 2015 v 21.19
  To je ten server, kterému "Ne základnám 2" dává rozhovory,
  aby bylo jasné, co to znamená být pro mír.
  April 5, 2015 v 21.53
  Pane Kubičko,
  zkratky jsou nic nenapovídající nesmysl. Začnu tedy stejně jako vy: na Ukrajině proběhl ozbrojený puč, který svrhl legálně zvolenou vládu. Pučisté vojensky napadli ty, kteří s pučem nesouhlasí. Rusko přispěchalo napadeným na pomoc.
  V Jemenu proběhl ozbrojený puč, který svrhl legálně zvolenou vládu. Saudové vojensky přispěchali svrženému prezidentovi na pomoc.
  Mohl by jste mi prosím ve zkratce vypsat rozdíl mezi těmito dvěma situacemi? Potom mi můžete ještě vysvětlit, co je to, dle vás mír.
  Pane Kolaříku, zkuste někde zkopírovat ten text, kde navrhuji "zatočit s německou pátou kolonou". A pokud chcete být zdvořilý, nepoužívejte výrazy jako "žvanění". Vypadá to pak, jako by jste ani neměl ponětí, co to zdvořilost je. A věřte, že to vypovídá více o vás, než o mě.
  PK
  April 5, 2015 v 23.11
  Dal jsem si tu práci
  a vyhledal jsem typické ukázky výraziva pana Ševčíka jenom z posledních několika dní.

  Eh - které že moje vyjádření pana Ševčíka pohoršilo, takže mi chce dávat lekce zdvořilosti? Že jsem jeho cenné diskusní příspěvky nazval žvaněním?

  Moje paměť v inkriminovaném případě nebyla úplně přesná. Přesná citace nebyla "zatočit s pátou kolonou", nýbrž "udělat s pátou kolonou pořádek". Čtenáři posoudí, nakolik je to významný rozdíl.


  5.Dubna 2015, 08:24:9
  Pane Ungere, co takto zajít za nějakým lékařem

  5.Dubna 2015, 12:03:56
  noví členové jsou vlezprdelky USA

  Čtvrtek, 26.Března 2015, 17:42:26
  mají po krk všech imepriálních přicmrndávačů


  Úterý, 31.Března 2015, 17:50:13
  Jsou to stejní darebáci a potřebovali by po pazourech a to pořádně.

  Pondělí, 30.Března 2015, 13:47:34
  nemusíme někomu lézt do zadku?


  Neděle, 29.Března 2015, 10:22:52
  úplně na prd
  My bychom měli tyhle válečné šílence hnát bičem a ne jim vyjadřovat podporu!

  Čtvrtek, 26.Března 2015, 09:00:46
  běžte všichni do háje! Už bylo dost takových užitečných idiotů, jako jste vy!


  Neděle, 22.Března 2015, 08:42:32
  je jen hejlem nějakých "česko-vietnamských společností".


  Pátek, 13.Března 2015, 13:26:19
  Pokud se týká vášně českého řiťolezectví
  co Čech to buď vůl, nebo řiťolezec

  Sobota, 14.Března 2015, 14:20:2
  Pane Soukupe, pokud se řadíte k rektálním alpinistům
  je pak ze strany rectallezců velkým pokrytectvím


  Neděle, 15.Března 2015, 07:44:34
  přestaňme někomu lézt do zadku
  Pokud bychom se takto chovali, máme dávno od revanšistů pokoj. K Polákům si takovéto chování nedovolí. Ti by si také se svojí Pátou kolonou udělali rychle pořádek.
  MP
  April 5, 2015 v 23.56
  P. Kolaříku,
  a jak si vyřešení krize představujete vy?
  Chcete vést válku za osvobození Krymu a zničení východoukrajinských republik? Chcete vést válku s jadernou velmocí? Kolik tisíců (nebo miliónů) mrtvých vás uspokojí? Co na to vaše katolické svědomí, nevíte, co dnes řekl papež František?

  Ono se vám zdá, že to, co navrhuji (a skoro se vsadím, že to takovým nějakým kompromisem nakonec dopadne), by bylo příliš velkým vítězstvím Ruska. Ale to je přece chyba USA, že rozehráli hru, aniž si spočítali karty. Naprostou porážkou Ruska to dopadnout nemůže (pokud bychom opravdu nechtěli jít do šílenství jménem válka proti Rusku), na to je ta hra příliš špatně a příliš hloupě z americké strany rozehraná. Na to měly myslet think tanky Pentagonu a Bílého domu dřív.

  Ostatně, zajímalo by mě, jestli za Putinovu agentku nebo jeho mluvčí považujete i kancléřku Merkelovou, která se konečně od Američanů aspoň trochu emancipovala a řekla, že asociační dohody s Ukrajinou nemají vést ani ke členství této země v NATO, ani k jejímu přijetí do EU. J. Keller pak položil v Právu velmi trefnou otázku, k čemu to tedy celé bylo...:)
  JN
  April 6, 2015 v 1.15
  Omlouvám se Vám, pane Kuchejdo,
  omylem jsem zaměnil příspěvek pana Ševčíka pod článkem Filipa Outraty za příspěvek Váš. Nicméně vidím, že Vám to nevadí a rád odpovíte i za pana Ševčíka.
  Na moji otázku, zda tedy schvalujete ruské vyhrožování jaderným útokem na okolní státy jste odpověděl: „Pokud upozornim souseda na neposypany chodnik dle vasi logiky to znamena ze mu preji zlomeni nohy tolik k vasi logice.“
  Jestli to dobře chápu, upozorňujete na „neposypaný chodník“ - tedy na to, že moc v Rusku je podle Vás soustředěna do rukou nevypočitatelných lidí, kteří se nebudou příliš rozpakovat použít jaderné zbraně k útoku proti některému evropskému státu, Vy to ale nikomu nepřejete, nicméně to riziko (šílence ve vedení Ruska) vidíte.
  Jako řešení navrhujete, abychom byli všichni hodní a ty pány v Moskvě moc nerozčilovali, aby nebyli „nuceni“ dát nám „výchovnou lekci“ v podobě jaderného úderu: „... v pripade "vzniku okolnosti jez by Rusko donutily k jadernemu uderu (pokud se na vzniku techto okolnosti bude podilet spatna poltika EU,USA a Kijeva) poneseme samozrejme svuj dil viny,“ píšete. A vy se tedy modlíte, aby se Západ „polepšil“, aby takový šok od Ruska nepotřeboval. Samozřejmě, pokud se Západ „nepolepší“, tak si podle Vás asi takový šok zaslouží. Nakonec, pro Ruské imperiální ambice a pro „polepšení“ Západu bychom i život rádi položili, že. Měli bychom tu svoji oddanost Rusku nějak tlumočit, no možná už se na tom v prezidentské kanceláři pracuje.

  Dále na moji poznámku o simulování jaderného útoku na Polsko či na Švédsko při ruském vojenském cvičení uvádíte: „Pokud si p. Nushart myslite, ze Rusove pri svych vojenskych cvicenich simuluji jaderne utoky na sousedni staty a vojaci NATO si pri svych cvicenich hraji nekde u potoka na indiany, pak jste prilis naivni, ...“ Pane Kuchejdo, jsem si stoprocentně jist, že polská ani švédská armáda necvičí simulace jaderných útoků na Rusko, aby ty příklady nějak korespondovaly. Rovněž jsem si jist, že USA necvičí simulace jaderných útoků na Kubu nebo na Venezuelu, aby tedy ty příklady byly nějak sobě odpovídající.
  JN
  April 6, 2015 v 2.36
  Článek Petra Uhla mi připadá bohužel velmi jednostranný a neobjektivní
  a není tedy divu, že vyvolává takové bouřlivé reakce.

  Petr Uhl: „Iniciativa cituje článek 20, odstavec 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který je v Československu (a nyní v ČR) závazný od března 1976 (na jeho ratifikaci i v Československu se tehdy založila Charta 77): „Jakákoliv válečná propaganda je zákonem zakázána.“
  Jak je to v Rusku? Je tam také válečná propaganda zakázána, pane Uhle?

  Petr Uhl: „Důležitý je ale i první článek: „Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN“. Mírové cíle OSN připomíná NATO v jedné větě hned dvakrát.“
  Jak je to v Rusku, pane Uhle? ... Aha, Rusko není členem NATO, takže Washingtonská smlouva ho k ničemu nezavazuje a může klidně vyhrožovat okolním státům jaderným útokem.

  Petr Uhl: „Jenže budapešťské memorandum nebylo mezinárodní smlouvou, jeho účastníci jen vyjádřili své záměry.“
  Ukrajina tedy v Budapešťském memorandu vyjádřila svůj „záměr“ vzdát se jaderného arzenálu, nebo se k tomu zavázala? Rusko v tomto memorandu vyjádřilo svůj „záměr“ anektovat Krym? To jsme si tedy měli pořádně přečíst to memorandum a nebyli bychom teď překvapeni.

  Petr Uhl: „Ruskou anexi Krymu jako porušení mezinárodního práva, například Charty OSN, zatím odsoudit nemohu, nikdo zatím neuvedl, jaký smluvní závazek Rusko něčím porušilo. Z hlediska práv obyvatel připojení Krymu k Rusku naopak vítám.“
  Anexe cizího území většinou vede k válce, pane Uhle.

  Petr Uhl: „Neschvaluji naopak vojenskou podporu Ruska východoukrajinským povstalcům. Jsem jen na rozpacích, zda je špatná (zločinná), nebo naopak nedostatečná vzhledem ke zločinům vůči civilnímu obyvatelstvu, jichž se v „protiteroristické“ operaci dopouštějí soukromé armády oligarchů, Národní garda i ukrajinská armáda, to vše ve spolčení s kyjevskou vládou a jejími krajněpravicovými složkami.“

  Ale: „... , že zbraně Ukrajině jsou zbraněmi pro Národní gardu a soukromé armády oligarchů, a že by navyšování jejich dodávek přineslo jen smrt dalším tisícům civilních obyvatel.“


  Petr Uhl: „Rusko často veřejně kritizuju nejen za moc oligarchů (jež však Putin výrazně oslabil), nýbrž i za podporu kozákům (jichž je naopak Putin vrchním velitelem), za státní uctívání pravoslavné církve a carské šlechty a také za byzantinskou pompu (jakkoli zůstává mnohem slabší než ta kyjevská,..... Odporný mi je ruský státní nacionalismus, homofobie a perzekuce gayů a leseb, antisemitismus a protikavkazská xenofobie. Odmítám i autoritářský způsob vládnutí v Rusku, omezující (pomocí zákonů, někdy dokonce převzatých z USA!) občanská práva a demokratické svobody, “
  Z celkového pohledu jsou toto spíše „drobnosti“. Státní uctívání pravoslavné církve a carské šlechty a byzantinská pompa, to jsou věci, které mi na Rusku vadí ze všeho nejméně a jako turista bych je možná naopak považoval za zajímavou atrakci.
  April 6, 2015 v 6.35
  Takže jste své tvrzení opět nedoložil, pane Kolaříku, neboť jste nikde nenašel, že bych "vyžadoval zatočit s Pátou kolonou". Postupujete tedy jak Švejk, který navrhoval Balounovi, že když už nemůže donést nadporučíkovi Lukášovi paštiku, tak ať mu alespoň vezme 9, či kolik, prázdných konzerv od ní. Chápete? Jen prázdné konzervy zde předkládáte, které vaše tvrzení nedosvědčí.
  Pane Nusharte, nevím na jaký můj příspěvek jste reagoval, ale já jsem nikde nepsal o preventivním útoku na Kijev. Máte v tom trochu hokej.
  Co se týká té vyváženosti, jakou o ní máte představu? Mají ji používat jen ti, kteří přemýšlejí o světě jinak než vy? Já stále očekávám odpověď na svou otázku panu Kubičkovi. Zkuste mi tedy odpovědět vy, jaký je rozdíl mezi pučem na Ukrajině a pučem v Jemenu. Zkuste mi napsat, jaký je rozdíl mezi anexí Kosova a Krymu.
  Právo a spravedlnost totiž nemůžeme vyžadovat jen tehdy, když se nám to hodí. Pokud tak činíme, jsme jen obyčejní účeloví pokrytci.
  April 6, 2015 v 7.30
  Nevím, jak se pacifisté v současné iniciativě Ne Základnám staví k situaci v Jemenu, sám ní vím málo. V ukrajinském konfliktu straní Rusku, takže to autentičtí pacifisté nejsou. Kosovo nebylo anektováno, ale odtrhlo se. Byl jsme tehdy proti. Pár rozdílů by se našlo, například v tom, že to bylo po dlouhých letech, kdy se kosovští Albánci proti Srbům bouřili a byla tam humantární krize. Anexe Krymu proběhla ráz na ráz a žádná humanitární krize na Krymu nebyla. Nemyslím si, že nemluvit o všech světových konfliktech najednou je pokrytecké. Současná inicitativa Ne základnám je pokrytecká ne proto, že se nevyjadřuje k Jemenu, ale proto, že se vydává za protiválečnou a přitom straní Rusku v současném konfliktu. Původní iniciativa pokrytecká nebyla.
  April 6, 2015 v 8.20
  Pane Kubičko, to tedy bylo slabé!
  Očekával jsem od vás víc. Anektováno - odrthlo se, jaký je to, v konečném důsledku pro původní stát, ve kterém se tato území nacházela, rozdíl? Navíc Kosovo je prakticky anektováno Albánii, nebo se domníváte, že zůstane dlouhodobě samostatným státem? Velká Albánie vám nic neříká? Teď se, to nepopřete, dlouhodobě bouří východ Ukrajiny a opět asi nepopřete, že je tam humanitární krize. Takže odtržení bude v rovině odtržení Kosova?
  A navíc jste se úplně vyhnul srovnání Jemenu a Ukrajiny. Chápu. Nehodí se.
  Mě je vcelku jedno, jestli uznáte, že agresorem je ten, či ten. Imperiální zájmy mají všechny velmoci. V zájmu levičáků není stát na jejich barikádách. To bych už konečně chtěl, aby bylo pochopeno. A není pravdou, že kdo je proti konfliktu, proti jeho rozdmýchávání, je váš nepřítel.
  PK
  April 6, 2015 v 13.40
  Pane Plevo
  Ne, nevím. Nevím, co dnes řekl papež František.

  Z Vašeho káravého a vítězoslavného tónu ovšem usuzuji, že se plnou vahou postavil za ruskou anexi Krymu a východní Ukrajiny, a požadoval, aby Západ tento fakt pokorně uznal - samozřejmě i právně, zrušil sankce proti Rusku, a znovu ho pozval do společenství G8.

  Je to tak?

  Pokud jde o kancléřku Merkelovou, ujišťuji Vás, že drží společnou linii EU, v koordinaci s USA, Kanadou a dalšími spojenci. To, že členství Ukrajiny v NATO ani v EU není na pořadu dne, není v nejbližší budoucnosti reálné, je a bylo zřejmé. EU se jen tak brzy rozšiřovat nebude. Ostatně, jsou zde bohužel špatné zkušenosti s překotným přijetím např. Bulharska a Rumunska, ale možná i dalších, mezi jinými i ČR.

  Byla podepsána a bude realizována asociační dohoda Ukrajiny s EU. Ta bude zahrnovat všestrannou pomoc Ukrajině.

  Čili: Ukrajině pomoc, proti Rusku sankce. Tuto linii německá kancléřka nejen nezpochybňuje, ale pevně prosazuje.

  A ty sankce nyní budou zřejmě trvat léta. Jejich zmírnění není v dohledu.

  J. Keller se ptá možná dobře, ale určitě špatné osoby.
  VK
  April 6, 2015 v 14.47
  Pakliže se záchranný běžně kruh dělá z betonu a plovací vesta plní olovem, dá se skutečně hovořit o pomoci. Co taková pomoc znamená, zažívá Řecko (ale i Portugalsko a další) na vlastní kůži posledních dobře sedm let. Škrtací politika, již prosazuje německá reprezentace v čele s Schäublem a Merkelovou celé Evropě a pro niž si našla v krizi a potřebě pomoci znamenitý razící štít ("Chcete pomoct? Škrtejte, zaduste si hospodářství na úroveň sekulární stagnace.") není řešením, nýbrž součástí problému. Vzniká tak - z pohledu té samé německé reprezentace - ještě znamenitější samopoháněný kruh: krize - potřeba pomoci - škrty jako její podmínka - prohloubená krize - potřeba pomoci...až do konečné likvidace sociálního státu.

  Co evropská pomoc německého austerity střihu znamená pro Řecko vidíme v přímém přenosu, co znamená a bude znamenat pro Ukrajinu, která je na tom hospodářsky ještě zhruba trojnásobně hůř, lze domyslet. Z některých článků dokonce vysledovat (jmenovitě od doc. Švihlíkové, nebo Terezy Spencerové, Veroniky Sušilové-Salminen), zatím je dobře maskuje válečný stav.

  Sluší se rovněž připomenout, že celý Majdan a následný katastrofický vývoj spustilo odmítnutí podpisu asociační dohody s EU prezidentem Janukovyčem - která v podobě, v jaké byla navržena, byla pro Ukrajinu jednoduše hospodářsky likvidační a EU na této podobě striktně trvala. Zmírnění zejména ustanovení o odbourání ochranných víz bylo domluveno až v létě minulého roku, až pod tlakem povstání na východě Ukrajiny, na jehož průmysl podmínky asociační dohody dopadají především. Dá se říct, že povstání v této oblasti mělo smysl a teprv to přimělo k ústupkům.
  PK
  April 6, 2015 v 15.33
  Hezký pokus
  pana Klusáčka interpretovat Majdan jako povstání proti asociační dohodě s EU :-)

  Jinak vezměme si ještě jednou podrobněji pod lupu demagogii páně Plevy. Pan Pleva píše na moji adresu:

  "Chcete vést válku za osvobození Krymu a zničení východoukrajinských republik? Chcete vést válku s jadernou velmocí? Kolik tisíců (nebo miliónů) mrtvých vás uspokojí? Co na to vaše katolické svědomí, nevíte, co dnes řekl papež František?"

  Skutečně, velmi dojemné. Přitom jsem ani nenaznačil, že bych chtěl "vést válku za osvobození Krymu a zničení východoukrajinských republik".

  Naopak. Napsal jsem, že okupace Krymu je Západem vzata na vědomí. Na všech mapách, které budou na Západě vydávány, bude Krym označován jako území okupované Ruskou federací. Dále jsem napsal:

  "Krym jako součást RF nebude právně uznán - se všemi důsledky: nemožnost cestování krymských občanů s ruským pasem, atd."

  Čemu nerozumíte, pane Plevo? Klidně Vám to ještě dvakrát nebo třikrát vysvětlím.
  MP
  April 6, 2015 v 16.28
  Pavlovi Kolaříkovi
  Mám asi příliš omezenou představivost, ale k čemu to bude? Měli jsme tu už svého času mapy, na kterých bylo střední Německo, aniž to co změnilo. A administrativní šikana těch krymských obyvatel, pro které bude na rozdíl od tamější věrchušky složité opatřit si pas s jiným domicilem? Čeho by se tím mělo přesně dosáhnout?
  April 6, 2015 v 18.44
  Ještě k "národnosti"
  Protože pokřivený pohled na Ukrajinu je způsoben i „českým“ pohledem na „národnosti“, který na celém světě platí jen v prostoru mezi Německem, Ruskem a Balkánem (už ale bez Turecka a posledních 20 let i bez Ukrajiny, ne pro její svobodomyslnost, ale kvůli kyjevsko-oligarchické hegemonii), odpovím trochu nesystematicky na otázku Davida Ungra, kterou položil 1. dubna pod textem Jiřího Karena „Hrr na Rusa aneb propagandistický guláš nadivoko“: „Když zmiňuje pan Uhl výsledky posledního sčítání lidu, i to, že 26% obyvatel odmítne jakoukoli národnost uvést (,,,) a tak trochu se stylizuje do roli mluvčího těchto lidí, tak bych rád věděl, zda existuje jiný stát, kde občané vyplňují kolonku ´národnost´ dobrovolně a čtvrtina z nich ji vynechá. Případně jestli je nějaká analogie, kdy podíl státního národa klesl z 90% na 63% za 10 let, tedy že se ke "své" národnosti přestalo hlásit 2,8 milionu Čechů.“

  Především: ne všude na světě se koná sčítání lidu, doufám, že v USA ho dobře nahrazuzuje evidence řidičských průkaů, ten má přece každý. V Evropě se slovo „národnost“ (jako příslušnost k nějaké etnicitě) užívá v menšině států (asi ve 20 z 47 států RE) a v menšině jazyků. Lidem z „neetnické“ Evropy se musí vysvětlovat, co to ta příslušnost k etnicitě vlastně je, jako se Angličanům vysvětluje, co to je přání „dobrou chuť“. Ve slovní zásobě českého jazyka nastala změna v lednu 1991 vydáním čs. Listiny základních práv a svobod. Od té doby tu značí „národnost“ výhradně vztah člověka k etnicitě, vztah dobrovolný a případně i měnící se, nevylučující ani to, že se někdo nehlásí k žádné národnosti, stejně jako se nehlásí k náboženství, víře, sexuální orientaci, zemské příslušnosti atd. Význam slova „národnost“ jako skupina lidí (například „národy a národnosti“) se nám podařilo zrušit, doufám definitivně.

  A aby byl zmatek dovršen, ve většině západních jazyků se státní příslušnost řekne nationality, nationalité nebo nacionalidad, čímž se ovšem myslí příslušnost k národu politickému, a nikoliv etnickému. Chybně se to do češtiny překládá jako „národnost“. Zlou krev nadělá taky užití slova menšina (ve smyslu „etnické menšiny“). Cožpak Vlámové, francouzsky mluvící Belgičané (tedy Bruselané a Valoni), nebo jazykové skupiny lidí ve Švýcarsku, ale i ve Španělsku či Británii jsou nějaké menšiny? Oni tam jsou doma!

  Pana Ungra usvědčuje z neznalosti jeho slovník, když píše, „ že se ke "své" národnosti přestalo hlásit 2,8 milionu Čechů“. Měl napsat občanů ČR a uvážit, že mezi předposledním a posledním sčítání lidu uplynulo deset let a že za tu dobu vyrostli lidé, které nenapadá hlásit se k nějaké „národnosti“ nebo „náboženství“, takže nepřestali hlásit se, neodpadli. Ve Francii a Turecku je veřejné hlášení se k národnosti či nábožeství vlastně zakázáno, jsou to laické a sekulární státy, i když oba tyto státy z oněch zásad trochu slevují (a je to dobře). Své vykonalo i zdejší zdůrazňování ústavní dobrovolnosti přihlášení se k národnosti a možnost hlásit se k dvěma a více národnostem. S tím kontrastuje obecná „víra“, že přece všude ve světě jsou nějaké „národnosti“, i když se neuvádí, kdo odhad pořídil. Mnoho zemí světa se dělí podle náboženství, bezvěrectví a podle kmenů, rodů, údolí či kast. To CIA pořizuje i odhady „náboženství“, a přebírá to i Wikipedie, například pro Turecko se uvádí 99 procent muslimů, zřejmě větně pravoslavných Řeků, křesťanských Arménů.

  Už páně Ungrův výraz „státní národ“ je výraz z nacionalistického slovníku, ještě národovečtější je ovšem „státotvorný národ“, což se používá na Slovensku proti Maďarům, Rusínům, Cikánům, Němcům a jiným Čechům. Do Evropy, ale i do ČR, proniká ale postupně svoboda, včetně svobody sebeidentifikace.

  Osobní invektivy v disksi mě mrzí. Tento svůj příspěvek považuju za svůj poslední pod tímto textem.
  PK
  April 6, 2015 v 19.30
  Martinu Profantovi
  Nevím, jak bych měl pomoci Vaší představivosti, ale ono si hlavně není moc co představovat. Nevím, proč by se tím mělo chtít "něčeho dosahovat". Tím se nechce vůbec ničeho "dosahovat". Tak to prostě je, a tak to zřejmě bude.

  To je prostě uznání stávajícího stavu de facto, nikoliv de iure, se všemi standardními důsledky, jakých už bylo v historii mnoho.

  Krym není součástí RF, ale byl jí anektován, a je jí okupován. To musí samozřejmě být vyznačeno na oficiálních mapách. Nebo co byste čekal jiného?

  Že budou mít Rusové jiné mapy? Samozřejmě - no a co? Stejně tak při rozdělení Německa byl Západní Berlín léta na Zapadě korektně vyznačován jako součást Spolkové republiky, a na Východě nikoliv. Oficiálně byl dokonce stále hlavním městem - čemuž výraz byl dán i tím, že kromě toho bylo zvoleno pragmaticky dočasné hlavní město, kterým se ale nestalo žádné velkoměsto, nýbrž relativně malý a bezvýznamný Bonn. Oficiálním trvalým hlavním městem byl stále Berlin - a to dokonce bez přívlastků. A nejen to - oficiálně bylo ze Západního pohledu celé Německo stále jednotné - takže když potom parlament NDR odhlasoval znovupřipojení, spolkový parlament neměl podle ústavy vůbec žádnou možnost to odmítnout! Ani teoreticky! S Krymem e jeho příslušností k Ukrajině to bude evidentně stejné.

  S nemožností cestování to není žádná šikana. To je prostě jednoznačné a definitivní odmítnutí bez možnosti odvolání nebo stížnosti. Obyvatelé Krymu nebudou vystaveni žádné šikaně. Prostě nebudou mít možnost cestovat na Západ. No a? Celý socialistický blok celá destiletí neměl možnost cestovat.

  Analogickým případem je, když máte pas státu, který není na celém světě uznáván - např. Kosovo. S kosovským pasem pak prostě nemůžete cestovat do států, které Kosovo neuznávají.

  To není žádná šikana, a nechce se tím vůbec ničeho "dosáhnout". To je jen prostě realita, a její vzetí na vědomí.
  MP
  April 6, 2015 v 20.18
  Petrovi Uhloví
  Jen dvě doplňující poznámky.
  a) Takzvané subjektivní pojetí národnosti nezná československá ústava až od roku 1991, ale od roku 1920.

  b) V češtině je národnost hononymní. Znamenalo již v 19. stol. a znamená dodnes příslušnost k národu. Bez specifikace -- může jít o národ politický, kulturní , zemský či jazykový. Od západoevropských jazyků se toto slovo diferencovalo v jediném, nehodila se dost dobře definice národa jako lidu poddaného jedné vrchnosti -- proto např. podle Lessinga a Fichta "neexistuje doposud (tj. před rokem 1871) německý národ".
  Zároveň v češtině, podobně jako v němčině znamenala národnost skupinu lidí se společnou národní identitou, která se ale nerealizovala jako politický či zemský národ (mohla ta identita být i reflexivní, nejen etnická -- pro židovské novokantovce tvořili Židé vysoce kulturní národ, který byl ovšem v Německu národností v rámci německého národa).

  Státní národ není nutně záležitost nacionalistického slovníku. V tom D. Ungerovi trochu křivdíte. V počátcích naší první republiky a v koncepci versaillských smluv se jednalo o národ, který měl jakožto majoritní odpovědnost za plnou realizaci práv příslušníků minoritních národů/národností v daném státu. Teprve tehdy, když se prosazuje interpretace státního národa jako toho národa, který má stát vyhrazený k realizaci svých národních snah a potřeb, stává se nacionalistickým.
  IH
  April 6, 2015 v 20.31
  Z trochu jiného úhlu
  Konflikty v Iráku, kde USA svého času zasáhly, či v Sýrii, kde naopak nezasáhly, není možné stavět do souvislosti s anexí Krymu a separací Donbasu. Myslím, že adekvátnější pro posouzení současného ruského postupu je paralela s zásahem SSSR v Maďarsku roku 1956 a v Československu roku 1968. Nevím, zda zastánci Ruska v této dlouhé diskusi pamatují události před už 47 lety, ale později jistě na "bratrskou pomoc" nějaký názor měli. Moje mínění na tehdejší intervenci bylo a zůstává jasně záporné. Myslím, že SSSR a další státy Varšavské smlouvy nejenže nás ponížily a poškodily, ale zmařily i šanci na odlišný evropský vývoj. Přes uvedené se mi zdá, že podpora sovětské inherence by zvláště ex post byla důvodnější než lámání kopí za nynější putinovské Rusko. Dovedu si představit, že člověk, který si přál maximální jistotu třeba národního (státního) vlastnictví průmyslu a aby zaměstnanci nemuseli ani v budoucnu v žádném případě pracovat na cizím, mohl stranit SSSR a domácí kolaboraci. Ve střetu loajalit národní a socialistické se mohl rozhodovat všelijak. Zásadně mi však uniká, proč bychom měli ospravedlňovat aroganci a agresi jakékoliv země vůči jiné, když není nositelem jakkoliv pokrokové, ba vůbec odlišné ideologie, nýbrž je pouze silnější. Každý příklad kulhá, ale uvedu jeden. Kdyby třeba USA pod záminkou nepořádku v Mexiku anektovaly a obsadily řekněme Kalifornský poloostrov, proč bychom takovou změnu právního pořádku a statu quo měli jakkoliv ospravedlňovat?
  VK
  April 6, 2015 v 20.57
  Jen poznámečku, za minulého režimu bylo ztíženo (nikoli že by se nedalo) cestovat na západ. Ovšem z důvodů překážek - šikany - na straně mateřských zemí východního bloku, nikoli že by to znemožňovaly země západu.
  MP
  April 6, 2015 v 20.59
  P. Kolaříku,
  já jsem navrhl určité kompromisní řešení a vy jste ho odmítl, tak jsem se zeptal, jaké řešení navrhujete vy. To není demogogie, ale celkem jasná a rozumná otázka. Pokud nebude kompromis, bude konflikt, který - má-li opravdu spor rozseknout - většinou mívá bohužel ozbrojenou podobu, tedy podobu války, Opravdu dějiny neznají a politika nevymyslela za tisíciletí jiné dva základní typy řešení: buď dohodu (kompromis), nebo boj a vítězství jednoho. Nevím, jaké jiné, "třetí" řešení napadá vás.

  Vlastně teď už vím a už jsem to pochopil: neřešení. Zamrzlý konflikt, což je varianta, o níž se často mluví jako o ruské, Putinově opci - a vida, nakonec jste pro ni vy...

  A pak už zbývá se zeptat, jaký je rozdíl mezi "uznáním anexe Krymu via facti" a "vzetím téhož na vědomí...":) Samozřejmě kromě slovíčkaření. Ostatně, anexe byly v dějinách běžnou záležitostí, Rakousko-Uhersko anektovalo r. 1908 Bosnu a Hercegovinu a velmoci to také fakticky uznaly. R. 1898 anektovaly USA Havaj a uznává to celý svět. Rusko má na Krym nárok jak z hlediska historického, tak národnostního, tak z důvodů strategických a vojensko-obranných (bez Krymu by bylo fakticky odříznuto od Černého moře, zejm. pokud by se Ukrajina včetně Krymu stala součástí NATO). Z čehož ovšem nevyplývá, že postup Ruska byl správný a v souladu s mezinárodním právem, to opakuji posté.

  A pak je ještě zajímavé, že jste zcela vynechal východní Ukrajinu. Tak opravdu nevím, jaké třetí řešení zde navrhujete. Buď válka za znovuzískání tohoto území, přičemž Rusko bude samozřejmě klást odpor, anebo uznání statu quo a naplnění minských dohod, což je ale právě onen kompromis, o kterém píšu a který rozhodně neznamená porážku Ruska.

  Ale podle mě i minské dohody jsou málo a je třeba stabilizovat celý region. Chtělo by to nějakou novou helsinskou konferenci o východní Evropě. A bezpečnostní záruky, o nichž píšu výše. A obnovení jakés takés důvěry, jež je jediným předpokladem dlouhodobější a trvalejší deeskalace a odvrácení hrozby války.
  VK
  April 6, 2015 v 21.01
  K Ivu Horákovi - příspěvek je psán, jakoby na východě Ukrajiny a Krymu nežili vůbec žádní lidi, s vůbec žádnými zájmy, jako by byla jedna abstraktní Ukrajina, bez lidí, natož třeba oligarchů.
  PK
  April 6, 2015 v 21.11
  Pane Plevo
  Děkuji, že jste připomněl i východní Ukrajinu, kterou Rusko rovněž protiprávně obsadilo. Ne, nezapomněl jsem na ni, a v předchozím příspěvku jsem ji rovněž zmínil.

  Jinak ale nechápu, co po mně stále chcete. Já s obsazením Krymu a východní Ukrajiny nemám nic společného. Od začátku jsem byl , a jsem jasně proti.

  Máte nějaké jiné řešení, než "zamrzlý konflikt", jak to nazýváte, nebo "studenou válku", abychom se drželi staré osvědčené terminologie? Pokud máte, tak se s ním ale obraťte na správného adresáta - na ruského agresora. Tady jste na špatné adrese.

  Je mi líto, že pro Vás nemám lepší zprávu.
  PK
  April 6, 2015 v 21.25
  Pane Klusáčku
  Máte pravdu se svojí poznámkou o šikaně mateřských zemí za minulého režimu - nikoliv Západu. Ale zase jen pro upřesnění. I západní země udělovaly občanům východního bloku vízum, a nebylo to automatické, a musely mít aspoň dobrou víru, že daný občan není agentem atd.

  Jinak ještě pokud jde o ten Krym - on tam ani nebude mít kdo do západních zemí udělovat víza. A těžko může šikanovat někdo, kdo tam vůbec není :-)

  Bylo by samozřejmě teoreticky myslitelné udělit víza obyvatelům Krymu s ukrajinským pasem. To by si ale zase dotyční museli vyříkat s ruskými okupačními úřady, jaktože mají stále ukrajinský pas. Takže jsme tam, kde jsme byli - u šikany místních úřadů. A zdá se mi jako velmi nepravděpodobné, aby Rusko s Ukrajinou uzavřelo smlouvu o dvojím občanství obyvatel Krymu. A že by ruské úřady strpěli na Krymu generální konzuláty NA UKRAJINĚ, které by zcela oficiálně udělovaly víza pouze ukrajinským občanům.
  PK
  April 6, 2015 v 22.03
  Ale řekněme si otevřeně
  Obyvatelé Krymu mají a ještě dlouho budou mít úplně jiné starosti, než aby pomýšleli na nějaké cesty na Západ.

  Ale hlavně: "Krym naš!"

  To za to přece stojí.

  :-)

  April 6, 2015 v 22.45
  Děkuji panu Uhlovi
  A jsem rád, že píše: "Cožpak Vlámové, francouzsky mluvící Belgičané (tedy Bruselané a Valoni), nebo jazykové skupiny lidí ve Švýcarsku, ale i ve Španělsku či Británii jsou nějaké menšiny? Oni tam jsou doma!"

  Dále píše, že " „státotvorný národ“, což se používá na Slovensku proti Maďarům, Rusínům, Cikánům, Němcům a jiným Čechům. Do Evropy, ale i do ČR, proniká ale postupně svoboda, včetně svobody sebeidentifikace."

  Analogicky bych napsal, a jistě bude se mnou Petr Uhl souhlasit, že česky mluvící Moravané a Slezané nejsou žádné menšiny, ale jsou v České republice doma. Tím jak do ČR a celé Evropy "proniká svoboda sebeidentifikace", tak, jak píše Petr Uhl, není třeba žádného českého státotvorného národa. To je dobře a ještě jednou děkuji Petru Uhlovi za vysvětlení a toleranci všem, kteří se již nepotřebují hlásit k české národnosti.

  PK
  April 7, 2015 v 10.35
  Dnes je to 40 dní
  co kremelská junta nechala zavraždit Borise Němcova - aniž by to tento slavný portál DR reflektoval jediným slovem.
  MP
  April 7, 2015 v 11.19
  Pavlovi Kolaříkovi
  Když Vám jde o tu formální stránku věci až po ta víza, dodržujte i teď: "...když řádně zvolená vláda státu s demokracií prezidentského typu." On už Karel Kryl dobře věděl: ".. soudce i šerif gansteři, oba řádně zvolený."

  Mimoto, pokud si vzpomínám, nejméně jeden text o Němcovovi na DR vyšel. A účast Kremlu je právě v tomto případě dost diskutabilní, i když polooficiální prohlášení, ve kterém se v kostce tvrdí: "Neurážejte nás, každý vidí, že nejedeme, protože ten vrah se choval naprosto amatérsky.", poskytuje děsivý průhled do mentálního rozpoložení imperiální elity.
  PK
  April 7, 2015 v 12.07
  Martinu Profantovi
  Ok, první dvě připomínky beru beze zbytku.

  Hlavně se omlouvám, opravdu jsem zapomněl na text Petra Jedličky, který jsem samozřejmě četl a kvitoval s povděkem. Omluvou pro mě budiž fakt, že diskuse pod ním není veškerá žádná, takže pak brzy zase zmizel z mého radaru.

  Pokud jde o třetí připomínku (účast Kremlu diskutabilní) - možná diskutabilní, ale z té diskuse musí zákonitě vyjít jako zdaleka nejpravděpodobnější.

  Co je neoddiskutovatelné, je, jak ho špiní i po smrti a jak se chová k jeho památce - včetně mizejících věnců z jeho hrobu - i když samozřejmě i tady je možno namítnout, že je to dílo jenom pověstných uvědomělých rozhořčených občanů, kteří chtějí klid na práci, a Rusko si nenechají rozvracet.
  April 7, 2015 v 12.19
  Mizející věnce z hrobu Němcova je spíše práce těch jednostranně zaměřených prosťáčků, jakých máme i my u nás plno. Takových, co chodí mávat kulometům a nebo ve svých oponentech vidí agenty cizích mocností. Takové mají pánové nahoře rádi. Nepřemýšlí nad vrchnostenskou propagandou a hájí ji do poslední kapky krve.
  MP
  April 7, 2015 v 14.36
  Davidovi Ungerovi
  Ona potíž je v tom, že jste dost často sice někde doma, ale přesto jste menšina. Romové jsou u nás doma už hodně dlouho, nejméně od 14. stol. -- a včera v noci jsem se koukal na dokument o Jarce Balážové a počítal kolikrát tahle nesebelítostivá a nezatrpklá mladá dáma zopakovala slovo majorita a figuru "my, Romové". Hezkou mluvenou češtinou s kulturou projevu, které nedosahoval ani jeden z "neromských" mluvčích, kolik jich v tom dokumentu bylo.
  Jistě, Balážová patří k té části romské populace, která má volbu, ona Romka být nemusí, nenaplňuje ani vizuální, ani akustický stereotyp, který si české rasistické oko a ucho s cigoškou spojuje. Ale pokud Romkou je, jistě ne z nějakého nacionalismu -- ale ze sebeúcty. A tak jako má Petr Uhl právo nepřihlásit se k žádnému národu a být tu doma, měla by mít JB právo hlásit se ke svému romství a být tu doma. Jenomže pak tohle její právo budeme muset ještě hezkých pár let hájit jako právo -- s prominutím -- národnostní minority.
  ??
  April 7, 2015 v 20.08
  Skoro uz mne chapete p. Nushart.
  " (šílence ve vedení Ruska) vidíte."

  Ano a nejen ve vedeni Ruska. Silenych politiku jak na vychode tak na zapade je jiste dostatek, ba nadbytek. Proto je lepsi drzet armady a moderni zbranove systemy co nejdale od sebe. To se momentalne nedeje. Buh s nami.

  Myslet si, ze mame lepsi politiky nez byli ti co "rozjeli" prvni a druhou valku je naivita.
  April 7, 2015 v 20.28
  Pavlu Kolaříkovi - ve věci Němcova
  O Němcovovi byl v DR skvělý článek Petra Jedličky. V oblasti zahraniční politiky je Jedlička podle mého názoru nejen nejlepší autor v DR, ale i jeden z nejlepších v ČR.
  April 7, 2015 v 20.46
  Nestíhám
  No, on ten Jedličkův článek připomněl, jak vidím, už pan Profant, ale ten kompliment neodvolávám. Psát z pozice zvědavosti na to, jak to opravdu je, není nemožné, jen těžké a moc se to nikomu nelíbí. Jedlička je jeden z mála opravdových novinářů, těch bychom si měli vážit, protože tu práci za ně žádný pouhý komentátor neudělá.
  MP
  April 7, 2015 v 22.11
  Co po vás chci, p. Kolaříku,
  no, něco víc než jen odsuzování a proklínání Ruska, na to opravdu žádný ecxelentní intelektuální výkon potřeba není.

  Myslím, že "protiruská strana" u nás trpí právě obecně tímto neduhem. Kromě toho, že dští blesky a síru na Kreml, tak není schopná navrhnout jakékoli řešení a východisko.

  Rozdíl mezi řešením a zamrzlým konfliktem je v tom, že řešení se aspoň snaží odstranit příčinu konfliktu.

  Je pikantní, že to jste před několik vstupy tak vehementně odmítal (faktické uznání Krymu + široká autonomie Dobasu a jeho proruská orientace), z vás nakonec vypadlo jako výsledek, se kterým i vy reálně a realisticky počítáte.
  MP
  April 7, 2015 v 22.16
  A malá rekapitulace možná na závěr
  Takže si shrňme, k čemu ta celá eskapáda počínaje Majdanem a celé tohle americké dobrodružství vedlo. Putin má a bude mít Krym a Donbas fakticky nebude pod kontrolou ukrajinské vlády (to se jí Američani hezky odměnili, že za svou věrnost ztratí území). I kdyby se podařilo Ukrajinu do NATO začlenit, bude mít Putin nárazníkovou zónu u svých hranic.
  Ukrajina je ekonomicky na kolenou a čekají ji půjčky od mezinárodních institucí a s nimi i vazalský osud a la Řecko. EU se nebude hrnout k tomu ji přijímat (takže naděje Jaceňukových a Porošenkových voličů se rychle rozplynou).
  Svět stojí na pokraji války velmocí a situace se bude i při nejlepší vůli jen ztěžka zlepšovat.
  Ruský režim se utužil, vztahy mezi národy ve východní Evropě se zhoršily, démon nacionalismu je tu.
  Ekonomické, kulturní a další vztahy EU a Ruska jsou těžce poškozené.
  Na Ukrajině byli legitimizováni náckové jako obránci svobody, ne-li proevropské orientace!

  Jediné, co Američané získali, je příklon Evropy k velkému strýčkovi za louží jakožto nejspolehlivější záštitě. O tohle šlo?
  PK
  April 7, 2015 v 22.45
  Pikantní jste tak akorát Vy, pane Plevo
  Asi neumíte číst, že. Před několika vstupy, stejně jako teď, jsem psal stále to samé - a byl jsem nucen se ohradit proti Vaší nehorázné "na jistotu zabírající" citovce s podsouváním "milionů mrtvých" na moji adresu, a Vašemu nestoudnému braní si do úst papeže Františka.

  Ale jelikož jsem slíbil, že s Vámi budu mít trpělivost, zopakuju Vám to ještě jednou:

  NATO nebude bojovat na Ukrajině. Neprovede ani invazi do Ruska. Nesvrhne na Rusko atomovou bombu jako první. Do stavu, jaký se na Ukrajině vytvořil, nebude vojensky zasahovat.

  Západní země mají jiné argumenty, a ty používají, a budou nadále používat. Skvělým argumentem jsou zejména hospodářské sankce proti Rusku. V současné době nepřipadá v úvahu žádné jejich zmírnění, a jediné, o čem se stále jedná, je jejich zostření - které už proběhlo v několika kolech. Nyní je podle mnoha názorů na řadě např. vyloučení Ruska z bankovního systému SWIFT. Je to vyloženě západní bankovní systém, ve kterém je zatím Rusku dovoleno se účastnit, ale s tím by eventuálně mohl být brzy konec.

  Zároveň Západ slibuje - a má také v úmyslu - hospodářsky pomáhat Ukrajině - přesněji řečeno zbytku, tedy svobodné, neokupované části Ukrajiny. Má to v úmyslu jak EU, tak také USA. Existují již první konkrétní projekty a finanční odhady těchto projektů. Bude také nutno pomoci Ukrajině zabezpečit hranice alespoň tohoto svobodného zbytku.

  V neposlední řadě bude nutno posílit obranyschopnost zemí, které vyjadřují oprávněné obavy z možné ruské agrese - zejména pobaltských zemí a Polska.

  Ještě stále něčemu nerozumíte, pane Plevo?
  PK
  April 8, 2015 v 7.32
  Jiřímu Kubičkovi
  Souhlasím, Petr Jedlička je vynikající novinář - absolutně poctivý hledač pravdy.

  Jinak ale musím říci, že pokud jde o čisté informace, dnes v éře Twitteru je dostávám převážně právě odsud. O všech závažných událostech v poslední době jsem se poprvé dověděl na twitteru - teprve za několik minut potom vždycky začaly postupně chodit oznámení zpravodajských deníků, portálů a agentur.

  A tak se i mnozí dosavadní "čistí" komentátoři přeorientovali na poskytovače informací, eventuálně prvních velmi krátkých komentářů k nim. Např. Alexandr Mitrofanov, který sleduje relevantní informace z Ruska. Přivedl mě taky ke sledování několika dalších, stejně zajímavých zdrojů.
  April 8, 2015 v 10.07
  Dnes je v právu článek p. Vlad Sobella, profesora, který v roce 69 emigroval, pak pracoval v rádiu Svobodná Evropa a přednášel na zahraničních univerzitách. Cituji část: Postoj českého prezidenta je odvážný čin v souvislosti s nestoudným oživením nacistických tendencí na Ukrajině s podporou USA, EU a NATO a snahou prezentovat tyto zrůdné tendence jako sílu usilující o demokracii. Zeman poskytl důkaz, že ne každý v Evropě je ochotný nechat sebou postrkovat představiteli moci, jako je Nulandová, nebo salonní válečník senátor McCain. To je přesně to, co je potřeba v zemi, která byla dlouho trumatizovaná cizími okupacemi a která otevřela novou kapitolu v rámci předpokládané demokratické aliance. Zeman také poskytl velmi potřebou lekci z demokracie stále slábnoucími Washingtonui. Panovačně velmocenské instrukce a pokřivená smysl pro solidaritu v alianci, která ztrácí svá demokratická pravidla, nemají nic společného s demokracií"
  Pan profesor jistě není komunista. Je to slušný člověk, který nemá potřebu někomu lézt do zadku. Jestlipak na jeho článek budou reagovat "naši" politikové, kteří vehementně, v souladu s politikou USA, Zemanovo jenání odsoudili?
  MP
  April 8, 2015 v 18.31
  P. Kolaříku,
  nic z toho, co píšete ve svém posledním vstupu adresovaném mně, ovšem nemůže změnit situaci, kterou výše popisuju já.

  Sankce proti Rusku se patrně zmírňovat budou. Zoufalé Řecko a proputinovské Maďarsko budou z těch ruských brzy vyjmuty a proklamovaná evropské jednota se začne hroutit. A vůbec - čeho má být sankcemi dosaženo? Jestliže jste i vy uznal, že horká válka nepřipadá v úvahu, tak je přece jasné, že sankce Putina neporazí a nepřinutí ho vrátit Krym a vzdát se Donbasu. To by Rusko udělalo, jen kdyby bylo poraženo v horké nebo jaderné válce. Čili točíme se v kruhu. Nechceme-li válku, je Putin minimálně poloviční vítěz a platí onen popis skandálních a břídilských výsledků americké politiky, jak jsem jej podal ve svém předcházejícícm příspěvku.
  JN
  April 10, 2015 v 0.51
  Pane Kuchejdo, skoro už Vás chápu,
  ale přece jen mám ještě dotaz.
  Napsal jste: „Proto je lepsi drzet armady a moderni zbranove systemy co nejdale od sebe. To se momentalne nedeje. Buh s nami.“
  Pokud tedy Rusko přisune své armády a moderní zbraňové systémy ke svým západním hranicím, mělo by NATO své armády a moderní zbraňové systémy v Evropě posunout také na západ, aby tam zůstal ten kýžený odstup. Chápu to dobře?
  Pokud se ruské bombardéry při svých přeletech nad Lamanšským průlivem přiblíží k Británii, měla by tedy Británie urychleně odsunout svojí protivzdušnou obranu třeba do Ameriky. Aby tam zůstal ten bezpečný odstup.
  JP
  April 10, 2015 v 13.07
  Dobrá trefa, pane Nusharte! :-D

  Celá ta zdejší proruská frakce by stejně nejspíš chtěla, aby na ruskou agresi vůči jeho sousedům Západ odpověděl tak, že by zrušil NATO, rozpustil své armády, a na každý další útok Ruska proti jeho sousedům odpovídal jenom bujarým zvoláním "Na zdorovije!"
  April 11, 2015 v 9.26
  Dobrá trefa,
  ale jen pro ty, kteří se narodili včera, či dnes ráno. Totiž jen velmi malé dítě, či hodně velký naiva, jsou schopni nevidět, kdo kam, už po léta, přisunuje své zbraňové systémy.
  Někdy není důvod se na tyto lidi zlobit. Stačí si jen přečíst diagnozu: "Naivita není psychiatrickým onemocněním a nemá ani vlastní konkrétní definici. Popisuje se pouze jako jednoduchost, bezprostřednost, dětinskost, prostoduchost, nízká důvtipnost nebo nemajíc svůj vlastní kritický názor."
  Tož "Na zdraví". To je, jak vidno, potřeba nejvíc.
  ??
  April 11, 2015 v 10.03
  Zacinam vam rozumet p. Nushart.
  Pokud Rusko provozuje sve zbranove systemy ve svych domnelych hranicich, je to projev jeho imperialnich choutek a agresivity. Rusko totiz v evropske casti nikdy realne neexistovalo. Putin a jeho mongolske (mongoloidni ?) hordy svym provozovanim raketovych systemu v okoli Moskvy ci Voroneze nezodpovedne militarizuji uzemi mirumilovne Evropy a porusuji mezinarodni pravo . Umistovani raket v Polsku, Rumunsku, ci Bulharsku a plavby raketovych krizniku USA v Cernem a Baltickem mori nejsou samozrejme provokaci. Nedochazi k priblizovani zbranovych systemu NATO k "prirozenym" hranicim Ruska, ktere lezi nekde za Uralem. Podle teto logiky je samozrejme, ze Americke raketove zakladny v Polsku , Rumunsku, baltskych zemich a pripadne i na Ukrajine se nachazeji daleko od "prirozenych" hranic Ruska a dokonce na historickem uzemi USA, coz je mimo jine potvrzeno i obsazovanim ministerskych pozic ve vladach techto statu obcany USA, kterym je zatim z taktickych duvodu pridelovano dvoji statni obcanstvi.
  A opravdu si myslite, ze kdyz media neinformuji o "pruzkumnych" letech letounu NATO kolem Ruskych hranic, ze se tak nedeje ?
  p.s. Bez ironie. Nepripada vam ponekud rozdilne, kdyz raketove systemy Ruska se nachazeji na jeho uzemi a raketove systemy USA se nachazeji desettisic kilometru od jejich hranic ?
  MP
  April 11, 2015 v 12.41
  Kuchejda, Kuchejda
  Že voni nečetli Marxe? Jinak by přece věděli, že se moskevská moc nezrodila "z nordického barbarství", ale z "krvavého bahna mongolské despocie." A tudíž, že Moskva patří do Asie, ať už si zeměpis říká, co chce. Přirozené hranice -- ale tak pitomý pojem by Marx nepoužil -- se ovšem sluší hledat na hranicích někdejšího mongolského záboru, což ovšem bohužel zahrnuje větší část dnešní Ukrajiny.
  ??
  April 11, 2015 v 18.29
  Barabi nejsou kavarnici to je jasne.
  No v Ostrave mezi haviri neni Kapital oblibenou literaturou. Spise leti Vikingove, nebo Zrzavy Orm, takze se priklanime k variante nordickeho barbarstvi. Jenomze pak nam ten zabor zahrnuje i Istambul. Co s tim ?
  ??
  April 11, 2015 v 18.44
  Pokud se spionazni letadlo USA priblizi k Ruskym hranicim, maji se ti Rusaci fakt posunout az za Ural p. Nushart ?
  MP
  April 11, 2015 v 19.45
  Pavlovi Kuchejdovi
  S Cařihradem bych si starosti nedělal, v devatenáctém století na něj vznesly nárok a do národních map zanesly Rumuni, Řekové, Srbové a Bulhaři, a Dostojevskij dobře věděl, že na něj má odvěký nárok matička Rus. Oni si to Turci nějak vyřeší.

  A kdybych si myslel, že z pohybu ruských vojsk po území Ruské federace vyplývá jasné ohrožení zemí EU, udivovala by mě na páně Nushartově místě děsivá laxnost velení NATO; vždyť s tím vojskem, co tam je, by se nejspíš opravdu obsazení pobaltských republik zabránit nedalo. Zdá se, to nebezpečí berou analytici NATO na mnohem lehčí váhu než on.
  MP
  April 11, 2015 v 20.11
  Mimochodem
  Ještě k tomu Marxovi :-)

  "Dříve než si Rusové Krym přivlastnili, vyhlásili jeho samostatnost"

  Karel Marx, Herr Vogt, 1859/1860
  PM
  April 12, 2015 v 11.38
  Nanununa - jak ta kritika kapitalismu činí jurodivým
  Kapitalismus je totiž systém dravé a hrabivé povahy, který v liberálně demokratickém prostředí právě takové naše dravé vlastnosti velkoryse odměňuje a navenek činí akceptovatelnými.
  Globálně funkční kapitalismus v neoliberálním hávu nabízí pestrou paletu morálních projevů důvěru-budících projevů, pomocí kterých příkladně bravurně drží v šachu pocit vykořisťování, tedy třídní boj, a nahradil jej soupeřením o eficientní a inteligentní svobodné a plošné sebe-vykořisťování jedince.
  Nabízí morálku, které je podroben nejen protagonista kteréhokoliv mocenského aparátu a masy závislých, ale i samotný globální kapitalismus.
  Putiniský státní kapitalismu se globálnímu kapitalismu výrazně příčí svým anachroním pojetím evropského militarismu, a pokud by pan Putin trval na svém záměru stát se nadosmrti demokraticky zvoleným presidentem, tak je odsouzen k brzké a výrazné revizi........věštil bych.
  A již je to tady Merkel zve Putina na příští G 8.....prý se umoudřuje.
  A Ukrajina se také začne umoudřovat ...bych dnes v nedělně kapitalismu kriticky vstřícně laděné náladě zavěštil.
  April 12, 2015 v 12.51
  Kéž by, pane Petrásku.
  Je už dávno na čase, aby se problémy řešily diplomaticky a ne vojensky. Většina lidí si oddychne. Sice to těžce ponese naše válečnická klika, ale ona už si nějakou potravu sežene. Jen ten pocit zrady jí zůstane. To ovšem dlouho nepotrvá, neboť až páni budou potřebovat nějaký bezduchej kompars, budou stát v první řadě.
  Trochu horší to bude s neonáckama. Ti se hodili, ale když se už hodit nebudou, odložit jak Blaničtí rytíři se nedají. A že to tu už vypadá jako za Druhé republiky, všechny krysy se vyhrnuly z kanálu.
  To je tak vždy, když se pujčí kormidlo sociopatům. To nejsou žádní hráči šachu, kteří dokáží vymyslet tahy dopředu a počítat s protitahy soupeře. To jsou jen bezduší chamtivci.
  JN
  April 13, 2015 v 0.18
  „Je už dávno na čase, aby se problémy řešily diplomaticky a ne vojensky.“
  Diplomatickým řešením problému byla třeba Mnichovská dohoda.
  NIKDO ROZUMNÝ NIKDY NEPREFERUJE VOJENSKÉ ŘEŠENÍ, I KDYŽ TO PAN ŠEVČÍK NEUSTÁLE PODSOUVÁ SVÝM OPONENTŮM. Pokud se chcete vyhnout válce a diplomacie nefunguje, je třeba mít dobře vyzbrojenou a vycvičenou armádu a fungující spojenecké svazky, aby zůstala zachována vojenská rovnováha. Nerovnováha naopak k válce vede.
  K tomu je možné uvést: Rusko odstoupilo od Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Přibližné počty taktických jaderných zbraní v Evropě nechť si zájemci vyhledají sami, abych nebyl nařčen z neobjektivnosti. Ruská vojenská doktrína zrušila zásadu nepoužít jaderné zbraně jako první.
  Kdo tedy neustále nabádá k tomu, aby byla narušována vojenská parita, zvyšuje svým jednáním pravděpodobnost vojenského konfliktu, který si nikdo rozumný nepřeje.
  JN
  April 13, 2015 v 23.56
  Pane Ševčíku, všiml jsem si, že citujete
  větu z mého příspěvku výše i pod jiným článkem, jako příklad myšlení člověka, zhypnotizovaného válečnou propagandou. Ono se to ovšem lépe chápe, pokud budete citovat v souvislostech. Pokud třeba uvedete i tu předchozí větu, napsanou VELKÝMI PÍSMENY.
  Přesto mi prosím vysvětlete, co se Vám nelíbí na té větě: „Pokud se chcete vyhnout válce a diplomacie nefunguje, je třeba mít dobře vyzbrojenou a vycvičenou armádu a fungující spojenecké svazky, aby zůstala zachována vojenská rovnováha.“ Myslíte, že ta věta neplatí, pane Ševčíku?
  PM
  April 14, 2015 v 9.42
  Ta věta platila v dobách předglobálního pojetí vojenského násilí
  V dnešním globálnímu kapitalismu, kdy mocenská hegemonie se roztříštila a obchod se zbraněmi je plošně zprivatizován, dostala představa o vojenské rovnováze kdekoliv zcela odlišné kontůry.
  I pro Clausewitze by to byl tvrdý ořech ........bych si za pana Ševčíka pomyslel..... a možná i s ...........
  A co byste tedy, pane Petrásku, za těchto podmínek (předpokládejme, že diplomacie nefunguje, vojenská rovnováha je tedy diskutabilní pojem, o spojeneckých svazcích nevím, co si myslíte), co byste tedy za těchto podmínek navrhoval? Myslím nějaký zcela reálný postup, jak snižovat riziko vypuknutí velké války. Slova Güntera Grasse o tom, že svět náměsíčně kráčí do války, jsou bohužel velmi pravdivá. Možná se s Vámi i shoduji na těch obecných příčinách tohoto stavu světa, pokud se mi tedy podařilo mezi všemi těmi tečkami pochopit správně obsah Vašich sdělení. V názorech na ty konkrétní kroky a události se však nejspíše budeme lišit.
  April 16, 2015 v 1.56
  Já navrhuji proti válce především tato tři opatření:
  1. PRYČ S KAPITALISMEM!
  2. PRYČ S KAPITALISMEM!
  3. PRYČ S KAPITALISMEM!
  Paní Hájková, války byly i před kapitalismem a budou nejspíš i po něm, jestli se toho někdo dožije. Myslel jsem nějaký reálný postup...
  April 16, 2015 v 5.34
  Mýlíte se, pane Nusharte. Války jsou průvodním jevem třídní společnosti. Vedou se kvůli politcké moci a soukromému vlastnictví. Byly sice před kapitalismem, ale po kapitalismu už nebudou, protože už nebude soukromé vlastnictví). Tedy, pokud po něm nepřijde nějaká nová forma feudalismu, což nám, bohužel, také hrozí.
  V každém případě si myslím, že je vhodné dávat svůj odpor proti válce hodně hlasitě najevo. Včetně toho, že dobře víme, proč se války vedou. Že nás jen tak někdo neoblafne.
  JN
  April 16, 2015 v 10.23
  „Vedou se kvůli politcké moci a soukromému vlastnictví."
  Války mezi přírodními národy se vedou i o zdroje.
  Pokud bychom chtěli odstranit tento důvod válek, musel by celý svět být naprosto zglobalizovaný, muselo by se přerozdělovat v rámci celé Zeměkoule, což předpokládá centralizaci moci na úrovni celé planety. Taková globalizace a centralizace moci se však nyní naopak jeví jako velmi špatná, protože je velmi zneužitelná pro osobní mocenské a majetkové cíle. Já osobně bych dal přednost naopak lokalizaci ekonomiky a z toho plynoucím (předpokládaným) příjemným dopadům. I v tomto případě ale asi není možné vyhnout se konfliktům právě o ty zdroje.
  V mládí jsem četl Ferdu Mravence, nevím, jestli mravenci mají třídní společnost nebo soukromé vlastnictví, ale války vedou taky.
  Tím samozřejmě nechci obhajovat kapitalismus nebo USA. Kapitalismus je ale pouhým „vhodným“ prostředím pro růst některých špatných lidských vlastností. Netroufám si tvrdit, zda s možným příchodem nějakého „lepšího prostředí“ by se podstata člověka natolik změnila, aby se války staly minulostí. Nezbývá nám prostě nic jiného, než vytvořit „úplně nového člověka“.
  PM
  April 16, 2015 v 11.03
  Já navrhuji proti válce především tato tři krátkodobá opatření
  Pryč s neznalostí možností které skýtá demokratický režim
  Pryč s okolnostmi, které jejich utajováním umožňují
  Pryč s averzí vůči zákazu brutality a současně pryč s přeludem, že je nejsme schopni pedagogických opatření vedoucí k tlumení zločineckých pudů.
  April 16, 2015 v 11.59
  Panu Nushartovi
  Kvůli zdrojům?
  Tak to bychom mohli být celkem v klidu. Rusové mají vzhledem k počtu obyvatel zdrojů daleko více než Evropa...
  Navíc, během války se těch zdrojů zničí nepředstavitelné množství, takže to nemá logiku.
  Já si myslím, že spolupráce je pořád snazší než válčení. Jen by se muselo chtít.
  Máte pravdu, že i mravenci spolu vedou boje. Ale já nejsem mravenec. NECHCI žít ve světě, kde je nutné válčit o zdroje. Co by to byl za život, kdyby člověk musel nejprve někoho zabít, aby přežil?
  MP
  April 16, 2015 v 19.33
  Evě Hájkové -- Říkají, že se milují, aby spolu mohli do postele
  Nebojte. Ono je to tak, že se napřed vedou války a pak se vymejšlí: Proč jsme proboha takovou blbost udělali? A ty zdroje vypadaj ex post jako docela uvěřitelný důvod.
  Ale např. všichni strategové tvrdí, já nevím už jak dlouho, že mezi Egyptem a Sudánem musí vypuknout válka o vodu, obě země se chovají odpovědně a mají na příslušné hranici připravená vojska atd., aby bylo vidět, že ty strategický analýzy berou vážně -- a nic, v celým regionu se místo toho furt válčí z úplně jiných, "nezdrojových" důvodu.
  Prostě říkají, že jde o zdroje, ale jen proto, aby spolu mohli válčit.
  JN
  April 17, 2015 v 12.11
  "Co by to byl za život, kdyby člověk musel nejprve někoho zabít, aby přežil?"
  Vy to příliš dramatizujete, paní Hájková. Na takovou "práci" se většinou hlásí jiní lidé. Nám ostatním stačí, když budeme utíkat.
  April 17, 2015 v 12.30
  Utíkat? Kam?
  April 17, 2015 v 15.53
  Klaun v očích měl hněv, když sledoval žháře, jak smývali v páře prach z rukou a krev.
  Všude křičel do té hrůzy, ve válce že mlčí Múzy, muži by však mlčet neměli.
  Klasik netušil, že "naši" muži nemlčí. Oni hlasitě projevují válkám souhlas.
  JN
  April 18, 2015 v 2.17
  Martinu Profantovi – Spí spolu a vlastně neví proč – oni se nejspíš asi milují.
  "Prostě říkají, že jde o zdroje, ale jen proto, aby spolu mohli válčit." Neřekl bych, že když se válčí o zdroje, tak to tu válku nějak ospravedlňuje.
  Ono to může být v některých případech i naopak, než jak píšete. Příčiny se nějak deklarují, hlavně, aby to bylo dost emotivní, aby válčící mohli pociťovat dostatek nenávisti k nepříteli, ale ve skutečnosti se může jednat o válku o zdroje.
  Evě Hájkové: "Rusové mají vzhledem k počtu obyvatel zdrojů daleko více než Evropa... " A co roztávající Severní ledový oceán a možné konflikty, z toho plynoucí?
  April 18, 2015 v 7.29
  Tím jsem chtěla jen naznačit, že tím, kdo nutně potřebuje válčit kvůli surovinám, jsou spíš jiné země. Někteří politici v Americe si prý stěžují, jak je to nespravedlivé, že Rusko má na svém území tolik přírodních zdrojů jen pro sebe....
  Ale dejme tomu, že imperialistické Rusko by opravdu chtělo zabrat Arktidu včetně nerostného bohatství a vybírat poplatky za přístup ke zdrojům, což by byl vrchol kapitalistické drzosti. Možné to je. Totéž by ovšem udělali imperialisté z jiných zemí, kdyby mohli. O to více je nutné projevovat odpor proti imperialismu bez rozdílu národností a kultur! Každý imperialismus je totiž nebezpečný.
  Člověk nesmí válčit, protože mravenci přece taky válčí. To bychom taky mohli říkat, že normální je kanibalismus, protože kudlanka to přece dělá taky.
  Člověk se nemůže řídit přírodními zákony, ale úplně jinými zákony. Které ovšem musí nejprve poznat a přijmout je za své.
  April 18, 2015 v 8.54
  Přesně tak, paní Hájková!
  Jeden můj kolega mi tvrdil, že boj, ve smyslu boje fyzického, má být u lidí přirozený, neboť prý i malá selata mezi sebou vedou fyzický boj o místo u žlabu. Tak jsem ho zeptal, kam to ve svém vývoji dotáhla prasata, která mezi sebou stále bojují a kam lidé, kteří spolupracovali.
  Člověk by se měl řídit přírodními zákony. S tím problém nemám. Ale měl by si vybírat ty, které mu vyhovují a ne implantovat si ty, které vyhovují jinému živočišnému druhu.
  Četl jsem knihu Hráči na vinici Páně od Petera Matthiessena, kde v jedné pasáži popisuje, jak se severoamerický indián, již vykořeněný ze svého původního prostředí, ptá jihoamerického, civilizací nedotčeného, proč se v tváři maluje. Ten mu odpoví - protože nechci vypadat jako zvíře. Chtěl se prostě nějakým způsobem od zvířat odlišit, ukázat, že není zvíře, že je člověk.
  Jakým rozporem k tomuto je tvrzení dnešních lidských manipulátorů, kteří nám blábolí něco o tom, jaké bojovné vzory z přírody že si máme vzít. Nikdo z nich ale už neřekne, proč by rozumný člověk měl přebírat vzory od těch, kteří jsou na vývojově nižším stupni. Jedině snad proto, že by se to manipulátorům hodilo.
  JN
  April 18, 2015 v 9.46
  Mravenci nemají kapitalismus!
  "Člověk nesmí válčit, protože mravenci přece taky válčí. To bychom taky mohli říkat, že normální je kanibalismus, protože kudlanka to přece dělá taky."
  Ale to zde, paní Hájková, přece nikdo netvrdí!
  Jen podotýkám, že mravenci, ani kudlanky nemají kapitalismus!
  JN
  April 18, 2015 v 9.49
  "Člověk se nemůže řídit přírodními zákony, ale úplně jinými zákony."
  Tvrdit, že člověk není podřízen přírodním zákonům je dost odvážné.
  April 18, 2015 v 9.57
  No, mají, pane Nusharte. A ještě spoustu dalších věcí mají, protože jejich svět je složitější, než svět mravenců.
  Ale nemuseli by ho mít. Není to nic přirozeného ani nutného, i když v určitých etapách vývoje se to tak jeví. Záleží koneckonců jen na lidech a na schopnosti jejich vývoje, zda budou schopni se kapitalismu zbavit.
  V tom se lišíme od mravenců, kteří jsou cele v moci přírody.
  April 18, 2015 v 9.59
  Lidské tělo samozřejmě je podřízeno přírodním zákonům. Nikdo netvrdí opak. No a co?
  PM
  April 18, 2015 v 11.32
  Přírodním zákonům je podřízena příkladně strukturace pyramidy společenské moci
  a její projev má v různých společenstvích odlišné tváře/grimasy, neb veškerá společenství jsou ze stejného hnízda - dílem stvořitele jak říkávají věřící - made by Deus.
  Nevypadat jako jiný živočich a být přitom mocipánem je jednou z ošidných přání savce člověka. Často bývá doprovázeno dokonce i takovou bestialitou, která nemá v říši přírodních zákonů obdoby.
  Obzvláště ti na nižším vývojovém stupni by o tom mohli leccos vypovídat .........kdyby směli.

  JN
  April 18, 2015 v 13.40
  Nerozumím Vám, paní Hájková.
  Já: "Jen podotýkám, že mravenci, ani kudlanky nemají kapitalismus!"
  Vy: " No, mají, pane Nusharte. A ještě spoustu dalších věcí mají, protože jejich svět je složitější, než svět mravenců. .... "
  NEROZUMÍM. Kdo má ještě spoustu dalších věcí?
  Člověk je opravdu podřízen přírodním zákonům "víc, než si myslíte" (nic proti Karlovi). Viz Konrad Lorenz, C.G. Jung. Vymanit se z těch hlubin kolektivního nevědomí dá opravdu práci, jak píše Gerardo Femina ve své "úvaze".
  April 18, 2015 v 14.06
  Co se dá dělat...
  Vynechala jsem slovo lidé, za což se omlouvám. Ale myslím, že ten, kdo chtěl, to pochopil. A kdo nechtěl, ten to nepochopil.
  Někteří lidé si opravdu nemají co říct, pane Nusharte.
  JN
  April 18, 2015 v 15.25
  Nic ve zlém.
  Vy tvrdíte, že příčinou válek je kapitalismus a že až kapitalismus nebude, nebudou ani války. S tím já nesouhlasím, uvádím příklad s mravenci, kteří vedou války, přestože nemají kapitalismus. Vy na to odpovídáte: "No, LIDÉ mají, pane Nusharte. A ještě spoustu dalších věcí mají, protože jejich svět je složitější, než svět mravenců. .... "
  Takže tomu stále nerozumím. Opravdu, nic ve zlém.
  April 18, 2015 v 15.36
  Pokud byste měl zájem o lekci marxismu, pane Nusharte, můžete ji mít. Ale předpokládám, že ne, tak se nevnucuji.
  Ostatně nepíšu do diskusí v DR jenom kvůli vám.
  Někdo jiný to možná pochopil. A pokud ne, nic se nestane. Třeba mě pochopí příště. :-)
  Lekcí marxismu jsem dostal dost. Třeba: Rozdíl mezi socialismem a komunismem je v přetrvávající formě družstevního vlastnictví v socialismu. Takže vlastně stačilo převést administrativně všechna JZD na státní statky a mohli jsme už být v komunismu. Takto to plynulo z výkladu paní profesorky na dějinách MDH a KSČ.
  April 18, 2015 v 18.33
  Vida. A já jsem si kdovíproč myslela, že jste mladý.
  My jsme se zase učili, že rozdíl tkví v následujícím přístupu:
  Socialismus: Každý podle svých schopností, každému podle jeho práce.
  Komunismus: Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb.
  Zajímavá diskuse.
  Pan Nushart se ptá: "Je Evropa v současné době schopna samostatné obrany? Jsou jednotlivé evropské státy schopny samostatné obrany?"

  Ano, čistě vojenský pohled na věc může také něco ukázat.
  Vyberme pro příklad - ale ne zcela náhodně - tři pobaltské země - Estonsko, Lotyšsko a Litvu.

  V současnosti běží prodej ruského zbraňového systému S-400 Triumf Číně.
  V souvislosti s tím se objevují úvahy širšího charakteru, např.:
  http://www.blisty.cz/art/77176.html

  Zastavme se u první věty druhého odstavce: "... Rusko systémy protivzdušné obrany dalekého dosahu ovládá i vzdušný prostor svých sousedů, jako například Gruzie nebo Pobaltí, a podle svého rozhodnutí celý tento vzdušný prostor cizího státu může prohlásit za bezletovou zónu, kterou pak také dokáže účinně vynutit."

  Hm, bezletová zóna, kterou si dokáže vynutit.

  Řečeno bez obalu - ten raketový systém vidí na stovky kilometrů i ptačí prd a je schopen v širokém pásu sejmout cokoliv, co se ve vzduchu hýbe a vám se to nelíbí. Letadla, rakety, drony......... .........cokoliv.
  Je to naprostá zbrojní špička.
  Jinými slovy -- kdyby chtělo Rusko napadnout Pobaltí tak nějak po staru, že tam vyšle okupační vojska, je schopno si zajistit, že nebudou ze vzduchu nijak obtěžována.
  Ubránit teritoriálně tyto tři státy bez letecké podpory je tedy extrémní úkol.
  Když ještě přidáme trochu fantazie a představíme si, že by třeba rusové zvládli učinit "bezletovou zónu" i z poloviny Polska, možná se ukáže "propagandistické" popojíždění po vlastní ose jako něco víc........................

  Suma sumárum natvrdo:::::::: Pokud by Rusko zaútočilo na pobaltské státy, obsadí je, a NATO si ani neškrtne.

  Takže doufejme, že se nic takového nestane.........................
  Nicméně plány, jak pobaltí ubránit, už vznikají.
  AM
  May 19, 2015 v 9.39
  Podrobněji na téma z příspěvku výše Karel Dolejší
  http://www.blisty.cz/art/77426.html

  Velice dobrý článek.
  Spojení špičkové ruské protivzdušné obrany a nejlepšího tanku skutečně vytváří (staro)novou realitu.

  Jako podkres mě v neděli odpoledne na Zoomu zaujal seriál Vojenská výzbroj II (19) - Zelené barety.
  Zelené barety jsou americká elita a v tom díle demonstrovali jeden ze základních atributů současného válčení v podání USA - říká se mu "znásobená síla". Úkolem Zelených baretů je v prvé řadě výcvik a výzbroj domácích rebelů, nicméně oni mají neustálou leteckou podporu a když potřebují zničit nějaký cíl, pomocí značkovacího laseru ho na vzdálenost do 5km označí a následně něco přiletí (letadlo či dron) a svrhne přesně naváděnou bombu.
  (popřípadě žejdlík napalmu)
  Tihleti nenápadní chlápci dokáží zaútočit nepředstavitelně přesně a tvrdě.

  Mimochodem, nevím jak jiné díly, ale tenhle náhodně shlédnutý byl opravdu ve velice oslavném, až bych řekl budovatelském duchu. A přinášelo to poměrně komické momenty. Například když se v triumfálním výčtu úkolů, které ve stovkách akcí ZB ve světě vykonaly, ocitlo i "svrhávání vlád". :))
  Nebo když se s hrdostí popisovaly infiltrační taktiky, kdy američané operují bez jakéhokoliv označení a ještě se navíc snaží co nejvíc splývat s davem. Zelení mužíci naprostá hadra.

  Jinými slovy - Západ si válku bez letectva a dronů už vůbec neumí představit. Amerika dnes už VŠECHNO řeší ze vzduchu.

  A "náraz" do S-400 a podsystémů je de facto odzbrojuje.

  Jsem zvědav, jestli se nakonec uskuteční avizovaný prodej S-400 do Číny a Íránu. Čína ho zřejmě použije k ochraně nově budovaných ostrovů, Írán s ním vygumuje tu poslední izraelskou, už jednou uskutečněnou, možnou akci proti íránskému jadernému programu. Letadly a raketama už se tam nedostanou.
  To se jim nebude líbit.
  P.S. k Armatě a spol. se vyjádřil třeba i Visingr
  http://echo24.cz/a/iZxuX/rusum-driv-na-zivote-tankistu-nezalezelo-ted-prisla-zmena
  , ale Dolejší jde hloub.
  + Další komentáře