Sobotka nad jámou lvovou

Martin Pleva

Bitva o předčasné volby byla dobojována. ČSSD ji prohrála. V tuto chvíli si sociální demokracie především musí udržet své voliče, proto musí hlasovat pro důvěru Rusnokově vládě. Pokud o ně přijde, odnese to Bohuslav Sobotka a jeho křídlo ve straně.

Bylo by skutečně navýsost trapné a tragikomické, kdyby se ČSSD rozvrátila na otázce, která je ve skutečnosti již rozhodnuta. Chtělo by se říci: mnoho povyku pro nic, i když na druhý pohled se zdá, že kdosi tady možná opravdu hraje nečistou a nebezpečnou hru, ale o tom až na konci mého příspěvku.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

S Rusnokovou vládou je to na první pohled jednodušší, než se všeobecně myslí. Buď totiž pravicová stojednička opravdu existuje, a pak se bývalá koalice k moci dostane dříve nebo později, aniž jí v tom kdo nebo co zabrání. Nejpozději ve třetím pokusu, neboť levice by v takovém případě nebyla schopna zvolit svého předsedu Sněmovny.

Zde je navíc potřeba si uvědomit, že pravice má většinu, i pokud by od šiku seřazeného za Miroslavou Němcovou náhodou odpadl poslanec Doktor (což je ovšem vzhledem k silně antizemanovským postojům tohoto politika nanejvýš nepravděpodobné), protože naše nezávislé soudy neumožňují a zřejmě ani v budoucnu neumožní Davidu Rathovi účastnit se parlamentních hlasování. Volby v takovém případě jistě nebudou, neboť ODS ani TOP 09, tím spíše pak LIDEM, na nich pochopitelně nemají zájem.

Stojednička by se mohla rozpadnout pouze v tom případě, že by Karolína Peake se svými sedmi zásadovými druhy a družkami dezertovala k Miloši Zemanovi, respektive k levici. Proč by to ale dělala? Její miniaturní stranička bude volbám bránit zuby nehty a stejně usilovně si peakovci budou chtít ještě užít sladkých malin moci. Sociální demokracie by přitom na volby tlačila a do koalice by s LIDEM jít nemohla (tím by se definitivně u voličů pohřbila).

Stejně tak se vůči bývalé vicepremiérce a jejímu politickému působení veřejně vícekrát krajně negativně vymezil i Miloš Zeman. To mu jistě nebrání v tom, aby s Karolínou Peake čile zákulisně obchodoval a intrikoval, avšak oficiálně ji k odpovědnosti za vládu přizvat nemůže. A i kdyby se toho otrlý Rusnok odvážil, co by se vlastně stalo? Jeho kabinet by získal důvěru a vládl by, což možná bude stejně (vždyť Zeman si může s druhým pokusem dávat na čas). Předčasné volby jsou ztracené tak jak tak (viz výše).

Sociální demokracie nemá jinou možnost než Jiřího Rusnoka podpořit. S největší pravděpodobností tím „prezidentovo komando“ (řečeno s nesmrtelným Miroslavem Kalouskem) zachráněno stejně nebude — viz stojednička, avšak ČSSD se tak neodepíše u voličů — a to je v současné situaci klíčové! Jistě, bylo by to gesto, jak se vyjádřil ve svém článku Bohuslav Sobotka, jenže právě o ta gesta mnohdy v politice (bohužel) jde.

Mýlí se totiž dle mého hlubokého přesvědčení Jakub Patočka nebo Lukáš Jelínek, lidé, jichž si velice vážím a s jejichž názory se v devadesáti procentech případů ztotožňuji, mýlí se, obávám se, v této věci zásadně a tragicky. Pokud Bohuslav Sobotka na ně dá, zničí svou kariéru a idealistické křídlo bude v ČSSD nejpozději po příštích volbách vyhozeno z okna rovnou na smetiště.

O co opírám svá silná slova? Bohuslav Sobotka má plnou pravdu, když říká, že sociální demokracie musí především přesvědčivě vyhrát volby. K tomu ale potřebuje — voliče! A právě ty nyní ztrácí houfně. Hlas levicového lidu, ačkoli s ním předseda nejsilnější opoziční strany nesouhlasí, ostatně jako s ním nesouhlasím ani já, musí být směrodatný, zvláště v současné době, kdy jsou lidé, zejména potenciální levicoví voliči, celkově naštvaní na politický partajní systém jako celek a pošilhávají (bohužel) po vůdci a vládě pevné ruky.

Tomu všemu je třeba čelit, samozřejmě, ale nemůžete bojovat bez vojska. Každý volič, kterého teď sociální demokracie ztrácí, je — bojím se — ztrátou trvalou a nenahraditelnou. Jak chtějí Bohuslav Sobotka, Lubomír Zaorálek nebo Jiří Dienstbier prosazovat své hodnoty a vize, když jim hlas do urny hodí jen pár intelektuálů (jakými jsou povětšinou čtenáři Deníku Referendum)? Stanou se generály bez vojska, které bezohlední pragmatici typu Michala Haška smetou jako velká voda, a to právě poukazem na chabý volební výsledek.

Neboli — o co opírají Lukáš Jelínek, Jakub Patočka nebo Oto Novotný své argumenty, že ČSSD se musí nutně postavit proti Rusnokovi? Za prvé hovoří o tom, že řádný termín voleb je pro sociální demokracii nevýhodný (a výhodný pro bývalou koalici a populisty). To nelze zpochybnit, ale zde je už prohráno a dobojováno.

Opakuji opět: předčasné volby by se přece mohly konat jen tehdy, pokud by pro ně zvedly ruku ODS, TOP 09 nebo LIDEM (nevyslovení důvěry při třetím pokusu). Pravděpodobnost takového scénáře se, jak jsme již ukázali, blíží nule. Takže odpor vůči Rusnokovi zde nic neřeší.

A za druhé upozorňují shora zmínění pozorovatelé na to, že vůči Rusnokovi se bude ČSSD těžko vymezovat. To však není tak docela pravda, protože naše média se budou po „Zemanově“ vládě vozit, jak to jen půjde, a budou vytahovat kdejaký skandál a přešlap. Na tom se sociální demokracie může přiživovat, může být jakousi mírnější a smířlivější variantou nesmlouvavé pravicové opozice.

Na výtky, že pro vládu hlasovali, mohou sociálnědemokratičtí politici nakonec vždy s klidem odpovědět, že ji podpořili jako menší zlo ve srovnání s „hrozící“ sestavou Miroslavy Němcové. Novinářům se to sice líbit nebude, leč levicoví občané na to slyší, a to je hlavní. A naopak, bude-li Rusnokův kabinet dělat kroky ve shodě s programem ČSSD, může jej strana chválit.

Představa, že pak voliči utečou k „úspěšnější“ a viditelnější SPOZ, se nemusí zakládat na reálném odhadu situace. Učebnicové politologické poučky je totiž někdy vhodné odložit. Zdá se totiž, že levicoví občané odmítají chápat ČSSD, KSČM či zemanovce jako konkurenty, nýbrž požadují, aby tyto subjekty stály svorně proti pravici. Není v danou chvíli podstatné, že takové přání je do značné míry naivní a že SPOZ k levici ve skutečnosti nepatří. Důležité je, že takto to lidé vnímají — a že podle takového pocitu budou volit. 

Nejhorším hříchem sociální demokracie v očích levicových voličů by tedy bylo, kdyby se strana ocitla na stejné straně barikády s Němcovou a Kalouskem (právě tam ji bohužel předseda Sobotka vede). Pokud ČSSD zůstane na té „správné“ straně, pak jí příznivci levice budou ochotni dát svůj hlas, a to dokonce raději než zemanovcům, už proto, že ČSSD je větší, zavedenější, má více osobností — a last, but no least, nebude paradoxně terčem tolika mediálních útoků jako prezidentova partaj.

Zbývá otázka nadhozená v úvodu. Jaký má tedy smysl málem do krve se hádat o Rusnoka? Sobotkovo křídlo si musí uvědomit, že za nynější konstelace nelze boj s Milošem Zemanem vyhrát. Všechna esa má bohužel v ruce či v rukávu on. Je třeba si počkat na příhodnější chvíli. Nepochybuji o tom, že přijde. Dříve nebo později se totiž ukáže, za koho ve skutečnosti prý „první levicový prezident“ kope a co je vůbec zač. Levicová veřejnost to musí poznat sama a ze zamilovanosti do Zemana ji vyléčí pouze čas.

Je totiž třeba klást si ještě poslední otázku: Miloš Zeman je všechno možné, jen ne hlupák. Čili od počátku musel vědět, že jeho „experiment Rusnok“ má minimální šanci na úspěch. Proč se tedy do takového podniku pustil? Jen aby splnil slib voličům? Nejedná se ve skutečnosti o rafinovaný úskok, jehož hlavním cílem je rozklížit sociální demokracii a co nejvíce oslabit sobotkovce? Není to jáma vykopaná pro současného předsedu ČSSD? Bohuslav Sobotka do ní nesmí spadnout. K tomu mu musíme všichni pomoci.

  Diskuse
  PC
  July 26, 2013 v 8.55
  Doporučení obsažené v článku je podle mého názoru, s prominutím, projevem bezectného mnichovanství. Hlasováním pro Zemanovu vládu by ČSSD, ehm, olízla loajálně ruku, která ji opakovaně ze zálohy udeřila. Takové chování myslím není adekvátním projevem strany, která má ambice vést stát.
  July 26, 2013 v 10.54
  ten postřeh, že levicový volič chce od ČSSD především spolupráci s dalšími levicovými stranami a nezadání si (byť nepřímé) s Němcovou a Kalouskem, mi přijde trefný. Ale co je alternativa? Zadání si s Věcmi veřejnými a buďto s Lidem, nebo s přeběhlíky ... tedy s tím, co vždycky kritizovala ještě více. Podle mě tedy o tom, co je pro ČSSD výhodnější (resp, menší zlo), rozhodne až program nové vlády - zda si jej bude ČSSD moci dovolit odmítnout, resp. zda nabude názoru, že dokáže voličům vysvětlit, že ve skutečnosti není levicová ani Rusnokova vláda, ani to, co plánuje. A pak, je tu ještě ta Haškova iniciativa: možnost vyjádření podpory vládě výměnou za příslib, že volby budou hned na podzim ... tedy: podle mě je věc ještě daleko otevřenější, než by se z článku mohlo zdát.
  ON
  July 26, 2013 v 11.0
  Ano, ale...
  jde o to, jak ten souhlas, pane kolego, formulujete, jak k němu dospějete... Souhlas může být podmíněný, nepodmíněný, hloupý, inteligentní... Já osobně jsem za případný inteligentní a podmíněný souhlas, ČSSD nesmí přijít o voliče, ale zároveň se nesmí otrocky náladám voličů či spíše veřejnému mínění přizpůsobovat. (Veřejné mínění je komplementární, nikoli výsadní faktor tvorby politiky.) Jestliže pro voliče je tu v zásadě jednoduché řešení: lepší Rusnok než Kalousek, nejsilnější a sebevědomá strana musí kromě voličského ohledu, zvažovat další faktory, které ztrácí běžný volič ze zřetele a snažit se je s voliči komunikovat. Jde o dopady, které může mít takové rozhodnutí na ČSSD, demokracii a společnost v dlouhodobé perspektivě. Proto je dobré, že se v otázce souhlasu/nesouhlasu s Rusnokovou vládou střetávají přímo/nepřímo dvě koncepce sociální demokracie, jednu ztělesňuje Sobotka, druhou Hašek... V tom střetu musí jasně zaznít, o co vše se tady hraje, kdo a podle jakých not tu hraje... "Idealisté" nesmí být nerozeznatelní od "pragmatiků" ve straně dávající případnou podporu Rusnokově vládě, pokud se na ní strana demokraticky usnese. Důvodů, proč podpořit/nepodpořit Rusnokovu vládu je mnoho, a strana si to musí rychle vydiskutovat.
  July 26, 2013 v 16.22
  Hlubší problém
  Já jen stručně, protože od pracovního stolu:

  Vždyť ten problém je mnohem hlubší, současná situace – jakkoli specifická – je jednou z mnoha křižovatek, které soc. dem. zažila a nepochybně ještě zažije.

  V ČSSD jsou pořád nějaká křídla a psát např. o Haškovi jako bezohledném pragmatikovi je samozřejmě součástí vnitrostranického diskursu, který chce mobilizovat jednu stranu proti druhé. Na to já nehraju, ale je zajímavé to sledovat, protože se to periodicky opakuje.

  Předtím to byl Paroubek proti Zemanovi (1993), poté Špidla proti Zemanovi (2002 a 2003). Potom pnutí mezi Špidlou a Grossem, vystřídané určitou disharmonií mezi Paroubkem a Sobotkou. Nyní se tedy spor odehrává mezi Sobotkou a Haškem, ale není třeba se bát – ať to dopadne jakkoli, v budoucnu se zase objeví někdo další.

  Řekl jsem, že jde o hlubší problém. Ano, o problém identity politické strany. Rusnoka soc. dem. ať klidně podpoří, jsem pro. Ovšem svůj vnitřní problém tím nevyřeší. A nevyřeší ho ani tím, že jedno křídlo vyhraje nad druhým, protože každé vítězství je zárodkem budoucí prohry.
  July 26, 2013 v 18.39
  Volební zisk u středových voličů
  Ve vašem článku zní výzva k jakési pasivní resistenci, která bude sycena vírou, že průměrný český volič a podporovatel Zemana vývojem Zemanova presidentství zmoudří. Snad je to reálná cesta, ale je dosti nudná. Mnohem zajímavější se mi zdá pokračovat v Sobotkově programu získání výraznějšího středového voličského segmentu pro Socdem. Jak bude lze tohoto dosáhnout, bez upřímné a účinné snahy krotit Zemanovy choutky? Kořen věci, zdá se sídlí v diabolizaci Kalouska. Stále doufám, že se Sobotka s Kalouskem domluví na předčasných volbách.
  MP
  July 27, 2013 v 0.13
  Volební zisk u středových voličů
  je sice pěkná věc a já nejsem rozhodně proti, ale socdem musí stavět na svých voličích kmenových - a jako nadstavbový luxus si může dovolit i ten střed. Pokud však stranu opustí kmenoví voliči, bude zle a na Paroubkův debakl z roku 2010 se bude ještě nostalgicky vzpomínat.
  Každý dobrý obchodník musí znát své zákazníky, každý dobrý učitel své žáky, každý dobrý politik své voliče. Bez toho se nedostanete nikam...
  July 27, 2013 v 7.56
  Dvě krátké poznámky
  1)
  Ještě bych dodal, že od formulací typu "Zeman je zlo" je tento článek viditelným a docela překvapivým autorovým obratem.

  2)
  Otázka: kdo je kmenový volič soc. dem.? A je to tak, že v r. 2010 opustili Paroubka kmenoví voličí? Kdo volil VV? Nezpochybňuji, jen se ptám, protože sociologické analýzy v této věci neznám.
  AM
  July 27, 2013 v 14.37
  Za elektřinu zaplatíme od ledna až o tisíce méně
  "Za elektřinu zaplatíme od ledna až o tisíce méně"
  http://www.novinky.cz/finance/308875-za-elektrinu-zaplatime-od-ledna-az-o-tisice-mene.html
  Tak to je naprostá bomba.
  Tenhle krok (Zemanovy) Rusnokovy vlády ocení každý - od důchodce po kapitána průmyslu.
  Ohlas "ulice" je jasný - Tak dlouho to nešlo a najednou to jde??? Nebude to tím, že jsou v tom byznysu "anonymně" namočení všichni ti slavní poslanci bez rozdílu stran a pohlaví?

  Mno, Zeman vzal hodně velké kladivo a dává tomu našemu malému politickému mološku ránu za ranou.
  Částice včetně volných radikálů začínají vykazovat nepředvídatelnou dráhu letu.
  Zvířatka v chaosu utíkají všemi směry.
  Některé vyděšeně piští, jiným se oči podlévají krví a zuří, protože i je nastálý zmatek uvrhl do turbulencí a musely opustit své oblíbené revíry.
  V Řáholci je zkrátka bordel jako v tanku.
  July 27, 2013 v 23.28
  Nejde o vítězství nad Zemanem,
  ale nad pravicí, a to vítězství nejen v počtu získaných hlasů u voleb, ale především programové a ideové. A zde má dosud sociální demokracie značné rezervy.

  Na rozdíl od autora si myslím, že hlasování pro Rusnokovu vládu sociální demokracii v ničem nepomůže. Proč by měli voliči odcházet od sociální demokracie, pokud bude sociální demokracie jasně formulovat své priority v sociální politice, zdravotnictví, kultuře, ekologii, atd. a půjde si za nimi. Sobotkovy texty jsou příslibem toho, že se to může dařit. Myslím, že pro Sobotku by bylo do budoucna mnohem horší pokud by měnil názory podle situace, než když bude jasně své kroky odůvodňovat a argumentovat a nebude se bát jít do konfliktu jak s pravicí, tak s prezidentem, aniž by z toho činil pravidlo. Rusnokova vláda se pouze zdá lepší než Nečasova a Kalouskova vláda, to je všechno, nemyslím si, že by český volič tak plakal, když nedostane důvěru. Vydírání pana Mynáře bych vůbec nebral vážně, to on jen vytváří kouřovou clonu pro prezidenta, podobně jako to dělali Jakl s Hájkem.
  July 28, 2013 v 15.17
  Hypotézy zatím nepotvrzené
  Pan Pleva píše, že sociální demokracii houfně opouštějí voliči: to zatím žádný průzkum nepotvrzuje.

  Také tvrdí, že: " řádný termín voleb je pro sociální demokracii nevýhodný (a výhodný pro bývalou koalici a populisty). To nelze zpochybnit..." To druhé také není jisté, je to možné, ale sotva nezpochybnitelné.
  + Další komentáře