Česká strana sociálně demokratická nad propastí

Jakub Patočka

Základní scénář vývoje, pokud ČSSD neprosadí rozpuštění Sněmovny, je natolik ponurý, že prakticky není cena, kterou by neměla být ochotna za předčasné volby zaplatit.

Jak skvělé se zdály vyhlídky sociálních demokratů předtím, nežli padla vláda Petra Nečase. A jaká úzkost se jich zmocňuje dnes, když se jim to, po čem tak prahli, konečně splnilo... Vloni v září jsme v DR vydali text Je třeba zastavit Zemana. Psalo se v něm:

„Miloš Zeman, nejenže není kandidátem levice; je to ještě horší. Jedná se o trojského koně pravice, zbraň hromadného ničení sociální demokracie, jakou pravice sama ve svém arsenálu nemá a vzhledem k hloubce svého úpadku ani mít nemůže. Snad pro nikoho, nežli pro současné sympatizanty Zemana s levicovými východisky, neplatí lépe pořekadlo: dobře si rozmyslete, co si budete přát; mohlo by se vám to totiž splnit.

Pro Českou stranu sociálně demokratickou, její současné vedení, by byl strašlivou prohrou už sám fakt, kdyby její kandidát v prvním kole se Zemanem prohrál. Je to nakonec velká zkouška kompetence a nastavené zrcadlo, v němž sociální demokraté spatří věrný obraz vlastní totožnosti. Kolik v nich ještě ze Zemana vězí? Bohužel zatím se zdá, že mnohem víc, než by si mnozí ve vedení sociální demokracie chtěli přiznat.“

Vloni v září bylo ještě nepochybně v moci České strany sociálně demokratické zabránit Zemanovu zvolení prezidentem, ba i prosadit svého vlastního kandidáta. Neochota konfrontovat se s Milošem Zemanem v principiálním politickém zápase za mnohem příznivějších podmínek, než jaké nastaly dnes, ale způsobila, že se „trojský kůň“ pravice na Hradě opravdu ocitl. A jako takový se dnes chová.

Bráno z nadhledu Zemanovo rozhodnutí pověřit Jiřího Rusnoka, aby sestavil úřednickou vládu, je legitimní. Neměl důvod brát v potaz na poslední chvíli vyslovený příslib Miroslavy Němcové, že má 101 podpisů pro vládu — stávající koalice dávno pozbyla demokratickou legitimitu.

Zeman se tímto krokem stal pánem situace. On má iniciativu, ostatní musejí reagovat. Pověření Rusnoka odblokovalo politickou situaci, věci se daly do pohybu, prokreslily se možnosti budoucího vývoje. A sociálním demokratům to, co spatřili, oprávněně nahnalo hrůzu.

Stojí před námi dvě základní varianty: buď se podaří rozpustit stávající Sněmovnu a vynutit předčasné volby letos na podzim, anebo se v provizoriích s úřednickými či polopolitickými vládami protlučeme do řádného termínu příštích voleb.

Jakkoli by rozpuštění Sněmovny v dané situaci bylo jediným čistým řešením, jeví se každým dnem vzdálenější, protože politické strany i početný houfec nezařazených poslanců si dobře uvědomují, že předčasné volby by byly výhodné především pro sociální demokraty.

Pokud bychom šli volit na přelomu září a října, naděje lidí by se neměly příliš kam jinam upnout, sociální demokracie by mohla počítat s výsledkem vysoko nad třiceti procenty, obě strany pravice by byly slabé, komunisté více méně na svém a dost možná by ve Sněmovně zasedly pouze tyto čtyři subjekty. Sociální demokraté by mohli s vysokou pravděpodobností vládnout sami. Hrad by měl jen malý vliv.

Jenomže pokud se Sněmovna nerozpustí v půli července, čas se rozběhne strašně rychle. Bude ve schopnostech Miloše Zemana a jeho pomocníků prozdržovat se svými dvěma pokusy až někam k Vánocům, možná k Novému roku. Kdo pak bude vyhlašovat volby na březen, je-li řádný termín v červnu? A co pak na těch dvou třech měsících nakonec sejde?

Takový scénář už někdo přirovnal k situaci v roce 2009 a 2010. Ústavní soud tehdy krajně sporným rozhodnutím zrušil předčasné volby, připravil tím sociální demokracii o jistý triumf, umožnil pravici se zkonsolidovat, a zejména marketingovému populistickému projektu jménem Věci veřejné získat půdu pod nohama. Přirovnání ale nesedí: současná situace je pro ČSSD mnohem horší.

Pokud by vládl do řádného termínu voleb v roce 2014 kabinet Jiřího Rusnoka, budou působit všechny následující trendy:

 1. Rusnokova vláda se bude pokoušet realizovat vybrané části programu sociální demokracie. Jak na to bude ČSSD reagovat? Bude návrhy podporovat, anebo je odmítat? Ale s jakým argumentem? Že je Rusnok vykradl? Anebo proto, že postrádají demokratickou legitimitu? Tomu budou zvláště ochotně rozumět voliči v Šumperku, v Sokolově nebo v Břeclavi. Vztah k Rusnokově vládě bude ČSSD vnitřně štěpit. Anebo přesněji: bude v ní izolovat ty nejprogresivnější.
 2. Nedosti na tom. Základní, pro média zajímavý, konflikt se bude odehrávat mezi Rusnokovou vládou a pravicovou „jakoby“ opozicí. ČSSD se ocitne mimo ohnisko pozornosti, jako hráč, který vystřídal. Nadto počítejme s tím, že podstatná část ministrů Rusnokovy vlády, pokud by vydržela do příštích voleb, se stane volebními lídry SPOZ. Připočteme-li k tomu, že největší mediální platforma levice, deník Právo, pracoval nepokrytě pro SPOZ už v době, kdy byl bezvýznamnou mimoparlamentní stranou, ČSSD bude těžko hledat půdu pod nohama.
 3. Pravicové strany se mohou v takovém uspořádání cítit jako hráč hry Monopoly, který dostal kartu „Jdeš z vězení zdarma“. Sněmovnu budou zřejmě dál kontrolovat. A k volbám se nepůjde po pádu jejich hrůzostrašné vlády, ale po roce jejich opozice proti vládě „Zemanově“.
 4. Populisté dostanou čas vyrůst. A zejména Andrej Babiš nebude váhat. Má vlivná média a své mocenské postavení v nich zkonsoliduje během pár měsíců. Přihlédneme-li k osobnostem, které již získal, je pravděpodobné, že pokud dostane čas do příštího léta, výsledek Věcí veřejných přinejmenším zopakuje.

Sociální demokracii by v takovém uspořádání nezbylo než se domluvit s SPOZ a doufat, že získá ještě toleranci komunistů, anebo vyjedná cosi na způsob opoziční smlouvy s jednou z pravicových stran. Je dost možné, že právě po tom Miloš Zeman prahne. Otevřela by se tím cesta k „sjednocení“ levice — její páteří by se staly korupčně klientelistické regionální struktury v ČSSD a bezskrupulózní zemanovská technokracie.

To je základní potíž se Zemanem: navzdory vší rétorice není levicovým politikem, jen se podívejme na to, jací lidé dnes obsazují úřednickou vládu. Zeman je technokrat, který pomáhá udržovat postavení privilegované elity, navzdory všem populistickým řečem je to muž velkokapitálu a korupčních struktur. Ruskou variantou beznadějně nesmyslného temelínského projektu hodlá Českou republiku zavléct do postavení zchromlého vazalského státu.

Pokud bude ve Sněmovně dělit ČSSD a SPOZ jen pár procent, není nikterak divokou představou ani slučovací sjezd ČSSD a SPOZ s triumfujícími Milošem Zemanem, Zdeňkem Škromachem, Marii Benešovou a Michalem Haškem. A jména lidí, kteří dostanou cejch kazisvětů, si každý umí představit.

ČSSD snad ještě nikdy nehrozilo tolik jako právě nyní, že se ocitne na trajektorii, k jejímuž konci se dnes vcelku rychle blíží ODS. A je zde na místě poznamenat, že sami sociální demokraté si prostřelili nohu, když člověka nejzpůsobilejšího této tendenci čelit, Jiřího Dienstbiera, na sjezdu v Ostravě odstranili ze svého vedení.

Co by zficovatění či rovnou putinizace české levice znamenalo pro českou politiku? V základním důsledku především to, že od stranické politiky, jak se od listopadu 1989 u nás formovala, by již nebylo možno realisticky očekávat naději na podstatnější zlepšení poměrů. Slovo by zřejmě dostali populisté jako Andrej Babiš a nakonec by kladnou změnu mohla přinést až nějaká lidová revolta; příští „české jaro“, občanská revoluce.

Jelikož toto je nejpravděpodobnější scénář, pokud se nebudou konat předčasné volby, není prakticky nic v mezích demokratické politiky, co by vedení ČSSD nemělo slíbit komunistům a jedné z pravicových stran za to, že je získá k rozpuštění Sněmovny. Je státnickou povinností Bohuslava Sobotky za jakoukoli cenu předčasné volby vyjednat.

Nejde jen o ČSSD, ale o zachování systému, jehož je jejich strana stále ještě pilířem. Není totiž v české politice dnes větší hrozby nežli populisté jako Zeman či Babiš. Před nimi je třeba ji chránit.

  Diskuse
  FO
  July 2, 2013 v 13.25
  Neupínejme se k rozpuštění Sněmovny
  Obávám se, že upínat se k rozpuštění Sněmovny a předčasným volbám je nereálné. Za stávající situace je takřka jisté, že Sněmovna rozpuštěna nebude. Nehodí se to totiž nikomu s výjimkou části ČSSD.
  MP
  July 2, 2013 v 14.12
  Článek mi mluví z duše
  a považuji tento problém za naprosto klíčový.
  Proto sem kopíruji svůj příspěvek z paralelní diskuse (debaty mají tendenci po čase utichat a přesouvat se k nověji publikovaným textům).


  "Právě prezident je přece ten, kdo dnes brání solidární stát a demokracii, když nominací nového premiéra stopnul nesolidární nedemokratické vládnutí trojkoalice."

  Nic nemůže být pravdě vzdálenější - velmi prosím všechny příznivce a obdivovatele M. Zemana, aby se konečně probrali! Tomuto člověku jde jen o posilování osobní moci, vyřizování účtů a oslabování socdem. Nějaké levicové hodnoty, solidarita a já nevím co ještě - to je mu, s odpuštěním, ale nelze to říct jinak - U ZADKU. Stejně jako přímá demokracie. Zeman "obyčejnými lidmi", svými voliči, pohrdá - cynicky je pouze využívá.

  Zeman je KAMARÁD pravice (hlavně ODS, ale nakonec i toho Kalouska) a pomáhá především jim - nyní zejména tím, že znemožňuje nové volby.
  Ale i sama Rusnokova vláda, která - jak zde někdo velmi přiléhavě napsal - "vytuneluje" nejviditelnější programové body ČSSD, je trojským koněm nejen proti sobotkovcům, ale proti celé socdem.

  Zeman ovšem poškozuje také KSČM, protože čím budou volby později, tím více nespokojených, protestních voličů odchytí Babiš a podobní... Zdá se však, že u komunistů si Zemanovu nebezpečnost uvědomuje výrazněji jen p. Dolejš.

  Zkrátka, M. Zeman je neštěstí nejen české levice, ale naší politiky a naší země vůbec.
  Jak krásné by bylo, kdyby prezidentský úřad třímal ve svých chvějících se rukou K. Schwarzenberg! Jistě by jmenoval premiérkou M. Němcovou, naštvanost lidu by utěšeně rostla - to by pak bylo skvělé vítězství v květnu 2014! Místo toho nás čeká rozvrat těch posledních sil, které by ještě, p. Švandová, mohly neoliberálním tsunami vzdorovat....

  Hanba M. Zemanovi nastokrát!
  MP
  July 2, 2013 v 14.15
  Jenom bych se Jakuba Patočky zeptal:
  Co dělat a jak mohu eventuálně pomoci?
  ON
  July 2, 2013 v 16.03
  Do voleb 2014 dojde k fragmentalizaci politické scény posílením SPOZ, ANO 2011 a Úsvitu přímé demokracie T.Okamury. Na toho Patočka v článku pozapomněl. SPOZ a ÚPD oslabí socdem, Babiš spíše pravici. Opravdu důvodné obavy, že ČSSD neobhájí ani slabý volební výsledek z roku 2010. Aritmetika technokratů počítá s tím, že se to ČSSD vrátí spojením s SPOZ ve vládě, popřípadě teatrálním slučovacím sjezdem pod heslem, co bylo ukradeno, napácháno, bude odškodněno. Tohle ale už nebude stará dobrá socdem, jakkoli poznamenaná nejrůznějšími vadami, ale přesto nemalou částí svých členů věrná velké levicové tradici, poslání a hodnotám. Krátkozrakost mnoha voličů této strany je z důvodu úlevy nad odchodem nejděsivější polistopadové vlády pochopitelná. Krátkozrakost či defétismus některých představitelů ČSSD... Marně hledám slušné slovo.... Pokud má ale tato strana ještě špetku zdravého rozumu, měla by sakra rychle zapřemýšlet. Dnes, zítra, pozítří,.... do týdne. Pak už bude zjevně pozdě.
  July 2, 2013 v 16.05
  Pane Jakube Patočko,
  článek je jistě promyšlený a logický, ale.
  Z pozice koho je ten článek vlastně napsán? Z pozice člověka, kterému leží na srdci blaho občanů tohoto státu, nebo kterému leží na srdci blaho a volební výsledek ČSSD?

  I pokud ČSSD v brzké budoucnosti vyhraje volby a přitom bude dál pokračovat v technikách korupčního vládnutí, proti kterým v opozici nic neudělala - ba ani je řádně nedokázala pojmenovat - tak to pro nás občany asi nebude tak velká změna!
  July 2, 2013 v 18.18
  Rozpaky nad textem
  Myslím, že paní Švandová to řekla jednoduše a naprosto výstižně; zcela s tím souhlasím. Jsem možná příliš skeptický na to, aby mě podobné vnitrostranické agitky vzrušovaly, jen můžu říct, že mě permanentní démonizace Miloše Zemana začíná nudit.

  V článku, zdá se mi, je určitý logický rozpor. Na jedné straně se tvrdí, že Zeman není žádný levicový politik. Na straně druhé se ale píše o tom, že jím jmenovaná vláda bude tunelovat program ČSSD (tj. bude jednat levicově, lze-li soc.dem. program považovat za levicový cum grano salis). Jak to tedy je? Bude Zeman/Rusnok tunelovat program soc.dem. prostě jen tak, ze škodolibosti? To se mi zdá jako krkolomná konstrukce, zřejmě mám málo vyvinutou paranoidní představivost.

  Stále více se ukazuje, že B. Sobotka je slabý hráč, který nemá jasno o druhém tahu, zatímco Zeman už uvažuje nad šestým. Bohužel.

  P.S. Nevšiml jsem si, že by Právo kopalo za SPOZ. Např. A. Mitrofanov zcela jistě ne.
  July 2, 2013 v 20.41
  chybný předpoklad i úkol
  Většinou s texty Jakuba Patočky souhlasím či mi jsou blízké, s tímto ne. Základní Patočkova premisa zní: Je třeba, aby soc.dem. prosadila předčasné volby nebo se jí špatně povede. Tento úkol je ovšem buď vůbec nesplnitelný nebo alespoň podobně těžko splnitelný jako to, aby Zemanova - Rusnokova vláda dostala důvěru. Nechce to Zeman a nechce to ani nově zformovaná koalice, která deklaruje, že má podporu 101 poslanců. Tedy sociální demokracie tahá za kratší konec. Je otázka, zda je požadavek druhého pokusu opravdu dobře promyšlený, zda si tím sociální demokracie pouze nekoleduje o neúspěch. Lamentace nad tím, že se sociální demokracie měla postavit proti Zemanovi za příhodnějších okolností, jsou jen pláčem nad dávno rozlitým mlékem.

  Závěr: Prezident Zeman je silný politický hráč, který se nebojí jít proti všem. Částečně si to užívá, koriguje své kroky jen pokud narazí na všeobecný odpor. Koalice bojuje jako o život, jde jí o všechno, ODS i LIDEM bojují o přežití, TOP 09 vyčkává. Sociální demokracie si musí promyslet strategii i taktiku pro tuto novou situaci a to, co zde načrtl kolega Patočkou tou strategií ani taktikou jistě není. Doufám jen, že černý Petr nezůstane v rukou sociální demokracii, tedy že to nebude ona, kdo bude vládnout - nevládnout bez důvěry do voleb.
  July 2, 2013 v 20.51
  splnitelný úkol
  Pokud politické strany ve sněmovně opravdu chtějí zabránit současné i možné budoucí svévoli prezidenta, tak stačí, když se domluví na patřičné úpravě a upřesnění ústavy. Prezident Zeman jasně deklaroval, že si klidně troufne měnit ústavní zvyklosti, ne ústavu. Tak na co ty strany, které si stěžují, čekají?
  MP
  July 3, 2013 v 0.47
  R. Kandovi
  Ano, Zeman / Rusnok budou tunelovat program socdem jednak ze škodolibosti, jednak proto, že jinak přece SPOZ nemůže přetáhnout socdem voliče - Zeman byl socdem příznivci zvolen a on své voliče nechce zklamat. Ne proto, že by uznával nějakou etiku či morální závazky, ale proto, že chce být "úspěšným" a alepsoň u levičáků oblíbeným prezidentem a že možná - nedej bůh - počítá s dalším prezidentským mandátem.
  MP
  July 3, 2013 v 1.12
  P. Švandová,
  zájem obyčejných poctivých lidí a zájem ČSSD se do značné míry shodují. Jistě, i v socdem je řada korupčníků a bafuňářů, ale není jich tam rozhodně více než v pravicových stranách anebo různých formacích typu VV, ANO atd.
  Komunisté jsou nepoužitelní, leda jako stafáž a podpora socdem vládě.
  Takže kdo bude hájit prostý lid? Obejdeme se bez politických stran, jak sugeruje p. Tožička a někteří jiní? To v dohledné době sotva.

  Čili ano, v Lidovém domě se bojuje i za nás, i za ten váš skromný důchod a zhoršující se existenční vyhlídky...
  July 3, 2013 v 6.00
  Co znamená "tunelovat volební program"? Nevěděla jsem, že práva duševního vlastnictví (případně patentové právo?) se vztahují i na volební programy.
  July 3, 2013 v 7.44
  ad "Tunelování volebního programu"
  Slovní spojení nelze číst jinak než jako metaforu:

  "Rusnokova vláda se bude pokoušet realizovat vybrané části programu sociální demokracie." (J. Patočka)
  July 3, 2013 v 7.49
  ad Pavel Kolařík
  Na upřesnění: nikde nevyslovuji obdiv k tomu, že je Zeman velký hráč; to je konstatování faktu. BOHUŽEL (znovu opakuji to slovo, pokud někomu náhodou uniklo.)

  Mé čtení Patočkova textu je jiné: myslím, že je dost jednoznačnou a nekritickou obhajobou určité části soc.dem., zatímco ta druhá je celkem viditelně ta "špatná".
  July 3, 2013 v 7.50
  ad Martin Pleva
  To už snad ani nestojí za komentář.
  JJ
  July 3, 2013 v 8.38
  Martin Pleva:
  1. Asi by stálo za dovysvětlení, jak myslíte větu: "Komunisté [míněno zřejmě KSČM] jsou nepoužitelní, leda jako stafáž a podpora socdem vládě."
  Jakože neakceptovatelní pro KMF a "všechny slušné lidi"? Nebo nějak z podstaty? Otázka je, co bude, pokud volby třeba KSČM vyhraje...
  2. "Obejdeme se bez politických stran, jak sugeruje p. Tožička a někteří jiní? " - no, v podstatě se bez nich obcházíme (ale není to dobře)... Sdružují-li strany cca 5 % dospělých, pak to nejsou strany. Až se stanu fašistickým diktátorem, pokusím se zavést povinné členství ve stranách, ale zatím je toto klíčovým problémem zastupitelské demokracie... V tom (a nejen tom) má pan Tožička pravdu...
  VS
  July 3, 2013 v 11.53
  Já bych se tady trochu pana Patočky zastal, démonizace Zemana (Jeho vlivu na ČSSD) není od věci. Před prezidentskýma volbama se mluvilo o tom, že by mohl ohrožovat ČSSD a snažit se ji rozvrátit, po jeho vítězství a dojímavé řeči na sjezdu se na to najednou zapomnělo a pan prezident se stal spojencem v boji proti současné pravicové koalici. Problém je v tom, že Zeman byl spojencem ČSSD právě jen a pouze v tom boji proti koalici, jinak ne, jinak už ho zajímá spíše moc, o kterou by se se Sobotkovskou ČSSD nerad dělil.

  O tom, že by Zemanovi šlo o nové volby opravdu pochybuji, kdyby ano, minimálně by na pravicové strany nyní silněji tlačil a častěji by to prohlašoval. To, že on tak nečiní, ale neznamená, že by tak neměla činit ani ČSSD, naopak. ČSSD, nebo minimálně ta část Bohuslava Sobotky, by měla co nejsilněji zdůrazňovat to, že tomu stavu, kdy by mohl Zeman poputinovsku vládnout ČR, jak se nyní všichni od středu do prava tak obávají (nejsem si jistý, že taková obava je na místě, ale budiž), je možný, ale, že existuje jediná možnost, jak proti tomuto stavu bojovat a to vypsáním nových voleb. Něco ve stylu "Nenechme rozhodovat Zemana, nechme rozhodnout lidi".

  ČSSD není nad propastí jako taková, ale ta část, která je moderní, nepreferuje populismus a poloviční řešení před opravdovou prací a ráznými reformami, nad tou propastí opravdu stojí. Proto zde má smysl se obávat o ČR jako takovou, ne o ČSSD. Zeman ČSSD úplně padnout nenechá, potřebuje ji především pro případ, že by se rozhodl kandidovat znovu. Ale ČSSD by měla bojovat a nebát se vymezovat nejen proti pravici, ale i proti Zemanovi a uznat, že tady opravdu nastává problém, kdy Zeman se chová nestandardně, do vlády se dostávají zvláštním způsobem zvolení lidé, ale že jediný způsob, jak tomu je možné zabránit, jsou nové volby, ne čekat třičtvrtě roku. Za třičtvrtě roku bude politická scéna vypadat opravdu naprosto jinak. Měla by donutit pravicové strany rozhodnout se mezi putinovskou vládou nebo předčasnými volbami a zdůraznit, že jsou to jen a pouze pravicové strany, které zde mohou rozhodnout.

  Jinak, nepodceňoval bych TOP09, protože to, o co se v současnosti Kalousek těmi silnými prohlášeními snaži, je agitace lidí, kteří by sice volili pravici, ale jsou tak znechucení, že neplánovali jít volit, protože jim je jedno jestli vládne Nečas, Sobotka nebo Kalousek, všichni jim připadají stejní. Spousta těchto lidí ale bude ochotná jít volit proto, aby nevládl Zeman a proto se celá TOP09 vůči němu tak silně vymezuje, dokážu si představit, že heslem jejich příští kampaně bude "Stop Zemanovi". Mezi znechucenými (ne)voliči se válí spousta hlasů a ty by právě TOP09 právě ráda získala pro sebe.
  MP
  July 3, 2013 v 16.32
  Ad Roman Kanda
  Co nestojí za komentář? Co tak strašného jsem si dovolil napsat?
  July 3, 2013 v 16.41
  K čemu je dobré, když ČSSD zůstane jednotná?
  Tak si tak říkám, nebylo ono by pro levicovou politiku, a snad i pro českou demokratickou politiku vůbec, lepší, aby se ČSSD rozštěpila na to tzv. Sobotkovo a Haškovo křídlo?

  Přijde mi, že takto by tyto dvě půlky ČSSD mohly dát do kupy víc hlasů než když ta strana zůstane takto nečitelný kočkopec, u něhož je stále méně jasné, kam míří. Po volbách by se jistě tyhle dvě půlky (+ případně nějaké další) nějak dohodly - a myslím, že by se dokonce i více mohly hádat o programu, a že by to dohadování takto i bylo transparentnější (než když se hádají dvě křídla strany a jen málokdo tuší, oč vlastně jde, zda o teplá místečka, či o programové věci).
  MP
  July 3, 2013 v 16.42
  Ad J. Janeček
  KSČM je nepoužitelná, protože reálně a prakticky nemůže vládnout, na tom se snad shodujeme. Nebo vy věříte tomu, že je byť jen teoreticky možné, aby se po volbách stal premiérem V. Filip?
  Můj postoj tedy nemá nic společného s antikomunismem, který je mi zcela vzdálený, ale s realismem.

  Ad politické strany - nejde na prvním místě o to, kolik lidí je organizováno v pol. stranách (i když by jistě demokracii prospělo, jak říká prof. Dvořáková, kdyby byl počet straníků vyšší). Jde o to, že v parlamentní (liberální) demokracii nelze vládnout jinak než prostřednictvím pol. stran. Kdo říká, že se bez stran obejdeme, ten říká, že chce jinou formu demokracie. To mi může být z řady důvodů sympatické, ale zatím je to utopie. Prostě nejpozději v květnu až červnu příštího roku budou volby a někoho bude třeba volit. Jistě ne pozemanovsku "osobnosti" - je třeba volit ideologii a politiku zastupující zájmy neprivilegované většiny našeho obyvatelstva.
  July 3, 2013 v 18.17
  Martine, od prezidentské kampaně se s vámi nedá rozumně a věcně diskutovat. Je mi to upřímně líto.
  July 3, 2013 v 19.19
  Že vás to ještě baví!
  To levice opravdu nemá jiné starosti, než Zemana? Tady vláda a další zloději kradou, až se hory zelenají, exekutoři stahují lidi z kůže, zdravotní péče je díky své zvyšující se ceně lidem dramaticky nedostupná a jsou tu další a další obrovské problémy, pro mnoho lidí existenčně zásadní a vás zajímá jen Zeman. Tolik pozornosti mu nevěnuje snad ani vedení TOP09. To je už umanutost. Přitom logicky vzato - strana, kterou ohrozí jeden člověk, nestojí za nic. Takže problém není Zeman, ale ČSSD. Bavme se tedy o ní.
  July 3, 2013 v 20.11
  Pane Ševčíku, klobouk dolů!
  MF
  July 3, 2013 v 22.26
  "A až Zemana porazí"
  Pavle, presidenta ČR není možné porazit. Havla nikdo neporazil, Klause už vůbec ne, přestože dělal to, co dělal. S tím by měli politici, kteří se dnes tak arogantně vůči Zemanovi vymezují, počítat.
  A nejen politici, ale i diskutéři.
  Češi jsou nejen národ lokajů, jak se všeobecně ví, ale i též národ rebelantů, jak se rovněž již dávno ví, protože se ke svému prezidentovi chovají tak, jak chovají.
  July 3, 2013 v 22.47
  Pavel Kolařík
  Vy máte pořád dojem, že jsem jaksi "mimoděk" potvrdil, že mezi Sobotkou a Zemanem je boj. Nic mimoděčného v tom není; v politice dochází k měření sil neustále.

  "To je situace, kterou si ČSSD nevybrala." – No, pokud vím, tak zrovna B. Sobotka volil v prezidentských volbách Zemana, aspoň to říkal.
  July 4, 2013 v 8.36
  Pane Kolaříku, osvěžte si paměť
  V rozhovoru pro Hospodářské noviny Sobotka k vítězství Miloše Zemana jasně řekl: "Vyhrál kandidát, kterého jsem volil a kterého podpořila sociální demokracie. Kandidát vládní koalice Karel Schwarzenberg byl poražen. Takže mám radost."

  Doufám, že tahle slova už nebudete rozporovat. Ani náhodou či mimoděk.

  Zdroj: http://zpravy.ihned.cz/c1-59230150-sobotka-socialni-demokracie-uz-neni-ovladana-kultem-osobnosti-milose-zemana

  MP
  July 4, 2013 v 10.10
  Je mi líto, že mě R. Kanda má "od prezidentské volby" za jaksi umanutého
  i když nevím, co tak iracionálního a propagandistického jsem spáchal, když jsem - ano, emotivně - před Zemanem varoval a předpovídal jsem přesně tohle, co přišlo - a to ještě samozřejmě není všem dnům konec.

  Jak píše p. Kolařík, už to, že hradní kancléř ("Zemanův poskok" - P. K.) uráží šéfa největší opoziční strany, té, která Zemana nakonec podpořila, právě mj. i ústy onoho předsedy, a jejíž voliči, členové a sympatizanti dostali Zemana na Hrad - to je samo o sobě něco nevídaného a zcela to vylučuje jakýkoli diskurz o Zemanovi typu "má dobré i špatné stránky" atd. Jistěže Zeman není vtělení Satana a má - třeba v osobním životě - i dobré stránky: je jistě skvělý společník, miluje svou dceru atd. Ale v politice je to jeden velký Hérostratos, na tom trvám a nenechám se zakřiknout invektivami.
  MP
  July 4, 2013 v 10.19
  P. Ševčíkovi:
  máte samozřejmě pravdu - levice musí řešit mnohem důležitější věci než Zemana, jenže nemůže, protože je to Zeman, kdo vnucuje ČSSD tuto agendu: tedy místo práce na programu vymýšlet jakési tahy v šachové partii - v tomto smyslu má pravdu p. Kolařík, když píše, že si socdem tohle nevybrala.

  A podivná je argumentace p. Kandy, že socdem a Sobotka Zemana před ruhým kolem podpořili, tak .... tak co, ať si teď trpí .... nebo jak tomu mám rozumět?? Není přece možné tvrdit, že MZ byl lepší (= za dané konstelace vhodnější) kandidát na prezidentský post než KS, a zároveň vyčítat socdem, že MZ podpořila. On by vyhrál i bez oficiální podpory strany a choval by se pak ještě hůř... Takže si nevyberete.
  JJ
  July 4, 2013 v 10.48
  Pane Plevo...
  "KSČM je nepoužitelná, protože reálně a prakticky nemůže vládnout, na tom se snad shodujeme. Nebo vy věříte tomu, že je byť jen teoreticky možné, aby se po volbách stal premiérem V. Filip?"
  No, na tom se zrejme neshodneme. Ja si treba nedovedu predstavit, ze - ziskala-li by KSCM 40 % hlasu ve volbach do PS - tak by vladu sestavoval nekdo jiny nez Filip. (taky si ovsem nedovedu predstavit, co budou delat byvali svazaci z fakulty zurnalistiky, pokud neco takoveho nastane... )
  K vasi poznamce v 10:10:17 - Zemana nedostali na hrad clenove, priznivci ci volici CSSD, ale volici Milose Zemana. Od vedeni CSSD byla podpora Zemanovi ZNC, ciste z toho duvodu, ze jejich vlastni kandidat do druheho kola neprosel.
  Ja dost dobre nechapu, co mel Zeman vlastne delat... Jmenovat Sobotku, ktery to odmitnul? Nemcovou, ktera sice sehnala 101 podpisu, ale pristi tyden to bude mozna jen 95 a po prazdninach 108? Myslim, ze pokud by toto Zemanovo jednani CSSD tak moc vadilo, tak muze prece podat ustavni zalobu...

  Vcerejsi poznamka pana Holubce o rozdeleni CSSD - to je velmi rozumny napad... I kdyz tedy se obavam, ze veskere ideologicke rozdily mezi Haskovci a Sobotkovci plynou z toho, ze kdysi byl jeden tajemnikem poslaneckeho klubu a potom se druhy stal predsedou klubu...
  MF
  July 4, 2013 v 11.32
  Nevím, proč bychom měli považovat za pozitivní, že se bude bojovat proti prezidentovi. Byl zvolen v přímých volbách, při volbě nebyl porušen žádný zákon, nebyl zvolen na základě mediálního oblbování (jako by tomu bylo v případě Švarcenberka), neporušuje zákony ani ústavu, ani dobré mravy.
  Varuji před stále pokračujícím rozvratem této země. Po léta tady trvá pravo-levé rozdělení podněcované různými pravicovými novináři, publicista a oblbovači. Jsme v jakési nekonečné občanské válce, není mentální kapacity na to, zamýšlet se nad důležitějšími, obecnějšími a dlouhodobějšími problémy. Teď k tomu ještě přistoupí levicoví oblbovači a je konec.
  MP
  July 4, 2013 v 14.07
  Co měl Zeman dělat?
  Kdyby byl slušný člověk, vůbec by na prezidenta nekandidoval - jednou řekl, že odejde na odpočinek, pak to porušil, dostal na frak, stáhl se na Vysočinu - a pak se vypočítavě zjevil ve chvíli, když se už na jeho skandály zapomnělo a hrál roli spasitele proti pravicové vládě, i když mu muselo být jasné, že pravici může porazit jen silná sociální demokracie. Nelze být skutečným odpůrcem Nečasovy vlády - a zároveň podrážet (Sobotkovo) vedení socdem...

  Tak to za prvé. A za druhé měl Zeman dělat vše proto, aby socdem když už pomohl. Tedy akceptovat Němcovou, ale zároveň dělat drahoty s ministry (zdráhat se jmenovat některé lidi), aby pravici co nejvíc znechutil a přiměl ji, aby raději šla na předčasné volby...
  MF
  July 4, 2013 v 15.48
  Pane Plevo, špičkoví politici musí být pragmatici a říkat v různé okamžiky různé věci, které pak za určitou dobu třeba neplatí. Co třeba takový morální velegigant, jako Václav Havel, který prohlásil, že bude prezidentovat jen do prvních svobodných voleb a pak tam trčel více než 10 let. Nebuďte tak přísný soudce.

  Další vaše názory na to, co Zeman měl dělat, jsou v duchu úvach levicových intelektuálů před presidentskými volbami- je lepší, aby byl prezidentem Švarcenberk, zdiskredituje pravici a levici to pomůže.

  Je vidět, že stále nechápete, co je to moc a co je to vůdcovství. Buďto chceme mít moc nebo nechceme. Pokud dáváme najevo, že ji nechceme, tak jí také nezískáme a tak také lidi za námi nepůjdou.
  July 5, 2013 v 5.59
  Já chápu, co je to vůdcovství. Miloš Zeman klidně může být mým prezidentem, ale nikdy nemůže.být mým vůdcem.
  JJ
  July 5, 2013 v 7.02
  Pane Plevo...
  "A za druhé měl Zeman dělat vše proto, aby socdem když už pomohl. Tedy akceptovat Němcovou, ale zároveň dělat drahoty s ministry (zdráhat se jmenovat některé lidi), aby pravici co nejvíc znechutil a přiměl ji, aby raději šla na předčasné volby... "
  Ono, pan Kanda má lecčems pravdu... "Zdráhat se jmenovat některé lidi" (které a proč?) - to je opravdu role hodná nadstranického prezidenta, úplný opak "okopávání kotníků"...

  Ústavnímu právu (ani žádnému jinému) nerozumím, ale řekl bych, že by to dopadlo asi takto: Němcová by si udržela těch 101 podpisů (do prázdnin jsou některé v akci kvůli hypotékám poslanců, do září třeba půjde nějak ošéfovat policie a wolfovou metodou se splaší třeba 110 nebo dokonce zpátky těch nekonečně stabilních 118 hlasů). Dokud bude dělat Zeman drahoty s některými lidmi, bude asi vládnout Nečas v demisi... Pak jmenuje vládu Němcové, ta dostane důvěru a dovládne do června...
  MP
  July 5, 2013 v 9.10
  P. Janečku,
  souhlasíte se mnou, že pravici může porazit jen silná a sjednocená socdem? Pokud ano, pak přece nelze akceptovat Zemanovy kroky ani na chvíli nebo žertem.

  ČSSD a levici vůbec (i těm komunistům, pokud je pro někoho socdem málo) pomohou jen dvě věci: buď předčasné volby, nebo vláda zdiskeditované pravice až do předčasných voleb, a čím zdiskreditovanější, tím lépe. Jak by bylo krásné, kdyby si tak někdy v září pro prvního místopředsedu vlády Němcové M. Kubu přišla policie...
  MP
  July 5, 2013 v 9.24
  P. Fraňku,
  ještě tak zvednout pravici a pozdravit vůdce...:)

  Úsilí o moc je jistě podstatou politky, to nijak nepopírám ani neodsuzuji... Ale ptejme se, jaký má moc smysl a jaké má morální oprávnění. Jistě ne pro moc samotnou, to bychom ospravedlňovali každého diktátora, nebo dokonce totalitu (viz 1984 - dialog O´Briena s Winstonem). Pro mne jediným morálním ospravedlněním moci a úsilí o moc je služba určitým idejím a ideálům, tedy služba společnosti.

  A teď se ptejme, proč se vlastně Zeman do politiky vrátil. Čemu chce sloužit a prospět? Sociálnědemokratickým idejím a hodnotám a lidem, jejichž zájmy tyto hodnoty vyjadřují? Pak je ale nepochopitelné a nevysvětlitelné, že socdem podráží. Tak o co mu jde? O pravicové hodnoty? Tak proč se prezentoval jako zásadní odpůrce Nečasovy vlády?

  P. Fraňku, pokud se nad tím logicky zamyslíte, vyjde vám jediné - Zemanův přístup k politice je v zásadě stejný jako u fašistů - vůdcovství, moc, osobní oddanost, boj pro rozkoš ze samotného boje. Je to možná ještě horší, protože Mussolini svým idejím zřejmě opravdu věřil... Jeden z diskutujících označil v době prezidentské volby Zemana za kondotiéra, to je docela výstižné. Mezi kondotiérem a diktátorem je jen tenoučká stěna...
  PL
  July 5, 2013 v 11.03
  Zdá se, nebo se nezdá, že vedení ČSSD opět doporučí ZVÁŽIT PODPORU vládě Rusnokově? Každopádně my nářky Mynáře jen vyslechnem..
  http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/martin-pecina-oproti-fischerove-vlade-mam-ted-dulezitou-roli
  July 5, 2013 v 13.10
  ad Pavel Kolařík
  Obávám se, že vaše vratká argumentace neobstojí. Když B. Sobotka jakožto předseda strany veřejně v novinovém rozhovoru řekne, že volil Zemana, pak to není doznání jednoho občana, ale významný politický postoj. V tomto smyslu si ČSSD tuto situaci připravila sama.

  Samozřejmě, že strana dala doporučení, pokud chce být vnímána jako demokratická (a chce takovou být). Nebo byste v opačném případě čekal, že to svým voličům nařídí? To asi ne... Čili podpořila Zemanovu volbu maximálně. Snad s výjimkou J. Dienstbiera.
  July 5, 2013 v 23.30
  Snažíte se houževnatě; ale bohužel je vaše argumentace stále křečovitější. O možných alternativách volby (včetně nezvolení) tu přece není vůbec řeč.

  Ani náhodou.

  Mluvíme o situaci, do které se ČSSD dostala, a o tom, koho Sobotka volil. Vaše rozhodování mě, při vší úctě, nezajímá.

  Ani náhodou.

  To je každého občana osobní věc. Jinak je tomu u předsedy politické strany – to už bych se však opakoval.
  MP
  July 6, 2013 v 10.19
  O výsledku prezidentských voleb
  nerozhodla sociální demokracie (míněno vedení strany), i když strana mohla udělat pro svého (oficiálního?) kandidáta mnohem víc - ostatně o tom jsem psal (http://www.blisty.cz/art/66700.html).

  O výsledku prezidentských voleb, jak zde správně napsal J. Patočka, rozhodli středoví liberálové a havlovci, kteří se nesmyslně zhlédli ve Schwarzenbergovi, i když ten neměl šanci porazit Zemana.
  To je základní matematika, ze které bychom měli vycházet.

  A socdem má teď jedinou šanci - čekat na to, až Rusnokova vláda ukáže, že je spíše pravicová než levicová...
  MT
  July 7, 2013 v 10.51

  M.Pleva píše:

  "A socdem má teď jedinou šanci - čekat na to, až Rusnokova vláda ukáže, že je spíše pravicová než levicová..."

  No pokud se zároveň očekává vykrádání programu ČSSD, tak to čekání na pravicovou Rusnokovu vládu bude zřejmě čekání na Godota jako u Vladimíra a Estragona ...


  July 7, 2013 v 17.04
  Čím hůře, tím lépe?
  Jakkoli blízký je mi pohled Martina Plevy na Miloše Zemana, s tvrzením, že někdo lepší na jeho místě by měl jmenovat předsedkyní vlády Miroslavu Němcovou, rozhodně souhlasit nemohu. Ukončit Nečasovu vládu byl nejen správný mocenský tah pro Zemana a splnění jednoho z jeho předvolebních slibů, ale také správný krok ke zlepšení poměrů ve státě. Co poškodilo ČSSD po pádu Mirka Topolánka, nebyla Fischerova vláda, ale odklad voleb a vlastní politická neschopnost. Proč najímala na předvolební kampaň americkou reklamní agenturu a slibovala třinácté důchody ze zisků ČEZu, jako když kníže rozhazuje drobné mezi lůzu, proč zcela rezignovala na boj proti poplatkům za lékařské ošetření, proč nešla do voleb s programem spravedlivějších daní, proč se neodlišila od pravice programem pro školství, proč se nepostavila radikálně proti českému pravicovému marasmu programy na zajištění práv zaměstnanců, podporu drobných podnikatelů, podporu drobných a družstevních zemědělců, ochranu půdního fondu a životního prostředí, podporu družstevnictví všeho druhu...? Proč, jestli vůbec měla nějaký levicový program, tak leda drobným písmem v nějaké brožuře, kterou stejně nečtou ani straničtí předáci?

  Jestli ČSSD neumí nic jiného než pasivně čekat, až se pravice historicky znemožní, nejen že si nezaslouží vládnout, ale především nám její vláda nebude moc platná.

  Je dobře, že Nečasova parta jde z vlády pryč. Někdo lepší než Miloš Zeman by snad jmenoval premiérem někoho lepšího než Jiřího Rusnoka, ovšem k tomu by také musel být k dispozici někdo lepší, kdo by tu funkci přijal. Důležité je, že parlamentní systém dělby moci je sice degenerovaný, jednotlivé druhy moci, o nichž se tváříme, že jsou oddělené, jsou ve skutečnosti spojené, zejména rozdíl mezi vládou a parlamentní většinou se stírá, ale aspoň formálně tento rozdíl existuje, a právě při střetu prezidentovy vlády s parlamentem se může projevit. Očekávám od levicových stran, jestli to myslí s levicovou politikou vážně, že budou zdůrazňovat tento rozdíl, připomínat, že pravicové strany stále drží ne zrovna legitimní většinu v parlamentu, a tlačit na urychlené mimořádné volby (nikoliv předčasné, už mají zpoždění asi tak tři roky, nový parlament jsme měli zvolit nejpozději po rozpadu VV). Očekávám od levicových stran, že jestli se Rusnokův kabinet pokusí předstírat levicovost, nebudou tomu čelit odstřelem jeho levicových návrhů, ale naopak vlastní důsledněji a radikálněji levicovou činností, předkládáním vlastních návrhů a prosazováním všeho levicového, nebo ještě lépe a obecněji všeho dobrého, ať už s tím přišel kdokoliv. Očekávám od levicových stran, že Rusnokovu vládu budou podporovat proti Kalouskovi a tlačit ji do střetů s ním, protože nejnadějnější, prakticky jedinou, cestu k brzkým volbám vidím v tom, že se vláda dostane do tak ostrého střetu s Kalouskem, že Kalousek raději přistoupí na rozpuštění parlamentu, než by ji nechal dál vládnout.

  Nechat pravici, ať se dál historicky znemožňuje mírně obměněnou beznečasovou vládou, která by nadále spolupracovala s korupční parlamentní většinou, bych pokládal za vysoce nebezpečné.
  July 7, 2013 v 17.09
  Česká politika jako western
  Miloš Zeman není jediný velký hráč v české politice, hráč je i Miroslav Kalousek http://denikreferendum.cz/clanek/5569-na-podzim-budou-plna-namesti

  Kalousek je hráč hazardní, Zeman je spíše šachista, ale oba milují hru a oba chtějí vyhrávat. Partie westernového pokeru těch dvou proti sobě nám dává naději, že se navzájem zničí dřív, než úplně zlikvidují nás. Běda nám, kdyby se spojili!
  July 7, 2013 v 17.21
  Zeman dal, Zeman vzal
  Kdo ještě pamatuje ČSSD před Zemanem?

  Miloš Zeman není vtělení Satana, ale ve vztahu k ČSSD má možná hodně blízko k Mefistofelovi. Přišel kdysi k chudé straně a nabídl jí moc výměnou za duši. Myslet si, že je to hloupý čert z českých pohádek, který nakonec odtáhne s nepořízenou do pekel a sedlákovi nechá všechno, co mu dal, bylo zjevně naivní. Stejně naivní jako představa, že duše je bílý balonek, který po smrti odletí do nebe.

  Duše řady předních členů ČSSD patří Zemanovi, a proto ho volili prezidentem, hned od prvního kola, proto ho už před prvním kolem podporovali v kampani. Ti, kteří duši Zemanovi neprodali, se možná budou muset rozloučit s vidinou, že mohou Zemanovi nepatřit, a přitom si užívat postavení, které jejich strana se Zemanem získala.

  Možná se ČSSD rozdělí na půl: Česká strana půjde za Zemanem a Sociální demokracie o žebrácké holi. Nebude v tom nakonec i svého druhu spravedlnost?
  BT
  July 7, 2013 v 23.39
  M.Zeman přece jen trojským koněm pravice?
  Napsal jsem zde před časem článek, v němž jsem upozorňoval, že M. Zeman se může opět stát trojským koněm pravice (po akci Melčák and Pohanka; po akci založení SPOZ odčerpávající ČSSD hlasy a štěpící levici).

  Zdá se, že se k tomu schyluje. Levice (ČSSD a KSČM) měla našlápnuto vyhrát příští parlamentní volby s převahou umožňující změnit fundament směřování ČR. Obávám se, že k tomu vůbec již nemusí dojít a volby opět mohou dopadnout patem díky rozdrobení a rozeštvání levice aktivitami prezidenta. Myslím, že kmotři, jimž tento stav dobře vyhovuje, si již mnou ruce a k prezidentovi zálibně vzhlíží.

  Domnívám se, že pan Pleva má naprostou pravdu, že změnit politický kurz země by dokázala pouze (Sobotkova) ČSSD s výrazným vítězstvím v parlamentních volbách. Vše ostatní jsou jen pohádky pro děti a hledání alibi těch, kteří přivedli M. Zemana opět k moci.

  Každý kdo nemá růžové brýle mámení musí zřetelně vidět, že M. Zeman jako typický narcis opět kope jen sám za sebe a to zda jsou jeho aktivity opravdu ku prospěchu naší zemi je pod jeho rozlišovací schopnosti.

  Je absurdní, že se prohlašuje za levicového politika a svým chováním opět nahrává pravici, která díky němu v příštích volbách zřejmě žádný debakl neutrží. Obávám se však, že MZ snad tuto absurditu ani není schopen vnímat.

  Je navíc smutné jak mnozí jinak rozumní lidé opět podlehli fenoménu (jakéhokoliv) SILNÉHO vůdce a zapomínají, že v dnešním složitém světě (kdy již nežijeme v malých tlupách) vedoucí politik, který má být zemi ku prospěchu, nemusí být nutně alfa samec, ale zato musí být na prvním místě moudrý (= chápající věci v souvislostech) a upřednostňující obecné blaho před blahem osobním (i když je známo, že moc je pro jedince se zbytnělým egem jako droga a není snadné jí odolat).
  MP
  July 8, 2013 v 9.25
  Vykrádat (tedy tunelovat)
  program ČSSD není totéž co převzít program, p. Tejkle.

  Zdá se, že Rusnokova vláda spektakulárně udělá několik kroků, které jsou převzaty z programu socdem a které lidem jaksi symbolicky dokážou, že N/nečas skončil a že se teď na ně konečně myslí - zvýšení minimální mzdy o 500 Kč (to si chudina užije:)), zrušení zdravotnických poplatků u dětí (ale ne tedy všech) atd.
  Na druhé straně bude pokračovat v základní neoliberální trajektorii, protože technokraté pochopitelně nic jiného nedovedou...
  Zaujal mě předposlední odstavec Patočkova textu:

  "Jelikož toto je nejpravděpodobnější scénář, pokud se nebudou konat předčasné volby, není prakticky nic v mezích demokratické politiky, co by vedení ČSSD nemělo slíbit komunistům a jedné z pravicových stran za to, že je získá k rozpuštění Sněmovny. Je státnickou povinností Bohuslava Sobotky za jakoukoli cenu předčasné volby vyjednat."

  Problém je, že ČSSD nemá TOP09 co nabídnout. K předčasným volbám by došlo pouze v případě, kdyby na pravici zuřil boj soupeřů stejné váhy a Kalousek by chtěl tuto příležitost využít k převzetí lídrovství.
  Jenže ODS je na kolenou a jenom tak se nezvedne.
  Takže se mění taktika, už se nehraje o lídrovství na pravici, ale o volební výsledek - a jak bylo řečeno, ten může být za rok o dost lepší, než by byl teď. A trefovat se do Zemana teď bude nést body - je to těžká váha, vždy to přiláká pozornost.

  Taky je třeba si uvědomit, že sociální demokraté mají jen 56 poslanců (komunisté 26). Kdyby měli nějakých 70, jako v předchozích volebních obdobích, bylo by jistě snažší rozpustit Sněmovnu - s komunisty by se dalo dohodnout o povolebních kontrolních a prestižních postech (počínaje asi předsedou PS), a k tomu by se už našlo pár těch, kteří by prozřeli, a uvědomili si, že je potřeba znovu rozdat karty. :-)) V čase povolebním by snadno uniklo pozornosti, že se objeví na dobře placených místečkách ve státních podnicích, s garancí na dobu vlády ČSSD.
  Deal.

  Prezident může Sněmovnu rozpustit až po třetím neúspěšném pokusu o vyslovení důvěry vládě - tady na něj vina svalovat nejde.
  Pochopil, neboť zná své pappenheimské, že předčasné volby nebudou.
  Zároveň nemohl ze známých důvodů jmenovat "Nečasovu vládu bez Nečase".
  Tak to holt pojal po svém.

  Podle mě Rusnokova vláda vydrží až do řádných voleb- páky na to prezident má.
  Samozřejmě vláda bude mít nějaký program a bude předkládat zákony..... - ale její hlavní cíle jsou tam, kde se bez Parlamentu obejde.
  Myslím, že rozjede několik velkých investic.
  MP
  July 10, 2013 v 10.38
  Boj proti Rusnokovi je pro ČSSD sebevražedný
  Švejk prohlásil, že na vojně se mění situace každým okamžikem... pro politiku to platí úplně stejně:)

  ČSSD musí okamžitě vycouvat z odporu vůči Rusnokově vládě, jakkoli mi je ta vláda (a tím spíše Zeman v jejích zádech) proti srsti, musím opravit své starší názory. ČSSD ZTRÁCÍ VOLIČE, lidé prostě uvažují jinak než levicoví intelektuálové a odporem vůči Rusnokovi se v jejich očích stává socdem spojencem pravicové trojky a dokonce (jak paradoxní!) zrádkyní levice. To nejde teď voličům vysvětlovat, na to není čas.

  Machiavelli Zeman s tím jistě počítal, je chytřejší než většina ostatních politků dohromady. Zkrátka, hlas voličů - hlas boží, je třeba Rusnokovu vládu podpořit (minimálně vlažně, podmínečně atd.). Ale samozřejmě trvat dále na předčasných volbách.
  Obava, že se tak ČSSD dostane do vleku prezidenta, je už víceméně bezpředmětná - v tom vleku je a nyní nelze bitvu se Zemanem vyhrát, protože rozhodující vždy budou sympatie veřejnosti... Volby bohužel nebudou, Sobotka druhý pokus nedostane, a pokud se k moci nakonec dostane znovu trojka, budou to lidé dávat za vinu socdem.
  + Další komentáře