Profil čtenáře:
Roman Kanda

Profese:
Článek je cenný dvěma motivy, které v něm zazněly, byť jen krátce a zasloužily by si hlubší rozvedení:

1) otázkou, zda byla předlistopadová KSČ levicová;
2) zmínkou o určité schizoidní pozici SZ (která se tím ale podobá i ČSSD).

Pokud budeme za základní levicovou ideu považovat projekt totální emancipace člověka, pak KSČ na své levicovosti před rokem 1989 hodně ztratila. Vždyť jedním z motivů Sametové revoluce byl rozpor mezi rovnostářskou ideologií (nazvu to tak ve zkratce) a vytvořením privilegované třídy řídícího aparátu strany. Vzpomeňte si na tu známou scénu ve filmu "Šašek a královna". Kdo si na tento motiv Sametové revoluce ještě vzpomene? Touha po překonání tohoto rozporu byla rychle požrána naopak legitimizací sociální nerovnosti primitivní rétorikou o bohatých a úspěšných.

Tehdy dějiny promeškaly svůj čas.
Rázlův text je bohapustý blábol, takže mě ta diskrepance zase tolik neudivuje.
Dobré rozhodnutí.
Ilona Švihlíková napsala výbušný text, který by příznivce, voliče, natož členy soc.dem. neměl nechat chladným:

http://www.blisty.cz/art/70712.html
přispěl jsem velmi váhavým hlasem soc. dem. Přeberte si tu trošku, jak chcete.