Je třeba zastavit Zemana

Jakub Patočka

Podpora Miloši Zemanovi coby prezidentskému kandidátovi v české společnosti stojí na omylu, že je kandidátem levice. Jeho vítězství bohužel opravdu hrozí, ale lze mu zamezit. Pokud by na Hradě skutečně ocitl, škody by byly nezměrné.

V České republice se zanedlouho budou konat souběžně dvoje volby, do Senátu a do krajských zastupitelstev. S jen mírnou nadsázkou lze ovšem říci, že z nich nejdůležitější jsou až ty třetí, které se budou konat na počátku roku příštího, volby prezidentské.

Vůči funkci prezidenta u nás panuje rozporuplný vztah. Na jedné straně se úloha prezidenta zlehčuje, bývá redukován na čistě ceremoniální postavu, jakéhosi kladeče věnců a sací papír k podpisům pod dokumenty, o jejichž obsahu rozhodli jiní. Na straně druhé se v návaznosti na českou politickou tradici s funkcí prezidenta spojují očekávání, která představitele nazývaného půvabně „hlava státu“ obdařují až autoritou monarchy.

Aniž bychom inklinovali k jedné z krajností, fakt je ten, že se jedná o ústavní roli, která má pro podobu české politiky význam mnohem větší než například prakticky kterýkoli z ministrů. Faktické kompetence jsou nemalé, od jmenování ústavních soudců, členů bankovní rady a dalších personálních výběrů přes udílení milostí, přes vliv na zahraniční politiku až po roli v povolebních vyjednáváních či v politických krizích. A zejména v situaci, kdy se potýkáme s tak mimořádně špatnou vládou, jako je ta dnešní, je podstatnou kompetencí i možnost vracet zákony.

Snad ještě větší význam nežli kompetence dané ústavou má ovšem neformální vliv prezidenta na klima ve společnosti. Prezident má příležitost vyslovovat se prakticky ke všem podstatným tématům veřejného dění, jeho názor je brán v potaz a často má mnohem větší praktický význam, nežli se může při pohledu upřeném na každodenní politický provoz zdát.

Občanským iniciativám všeho druhu dodávalo ve společnosti vážnost, že se těšily podpoře Václava Havla, jeho osobní zaujetí přispívalo k tomu, že témata kultury, ekologie či vzdělání měla v nejvyšších patrech politiky zastání. Klausův příchod na Pražský hrad naopak mocně působil k tomu, že se u nás šíří protiekologické tmářství, že jsou zájmy kultury, vzdělání, občanských iniciativ či sociální témata, k nimž byl ovšem bohužel dosti přehlíživý i Václav Havel, ocitají vyloženě na okraji.

Na tom, kdo za půl roku nahradí Václava Klause na Pražském hradě, záleží mnohem víc, než si připouštějí zejména mnozí z těch, kteří žádnou zvláštní úctu k roli prezidenta nepociťují, ba je jim celá s ní spojená obřadnost protivná. Řečeno s klasikem, postavení a vliv prezidenta se jim nemusejí líbit, mohou o nich vést spory, mohou s nimi dokonce nesouhlasit, ale to je tak asi jediné, co s tím mohou dělat.

Cesta k prezidentské volbě ještě nedospěla ani na start vlastní soutěže, neboť prozatím ještě neznáme ani kompletní soubor faktických kandidátů. Není jasné, komu všemu z uchazečů se podaří sesbírat potřebných padesát tisíc podpisů, pokud nemají zajištěnou podporu potřebného počtu zákonodárců.

Už dnes se nám ale sugeruje, že vlastní volba se zužuje na dvojici kandidátů, na Jana Fischera a Miloše Zemana, z nichž oba by v případě svého zvolení byli tak či onak pokračovateli Václava Klause. Zatímco Jan Fischer je mužem korporací a českých oligarchů, Miloš Zeman se v časech tak zvané opoziční smlouvy proměnil z břitkého vůdce opozice v Klausův matný odlesk, obklopený prapodivnými lidmi a utápějící zbytky svého talentu a původních aspirací v alkoholu.

Podíváme-li se na stránky agentury pro výzkum veřejného mínění Factum Invenio, těžko budeme vzdorovat dojmu, že jsme se omylem ocitli na webu propagačního oddělení kampaně Miloše Zemana. Už na konci srpna zde manipulují titulkem Prezidentský souboj Fischer-Zeman se vyhrocuje, o dva dny později tu titulek hlásá Zemanovci nabírají tempo a konečně 17. září masáž pokračuje pod titulkem Fischer je v trháku, Dlouhý a Franz jsou ve hře.

Těžko říct, kdo a čím tuto parodii na sociologické měření inspiroval, ale že se nejedná o poctivý výzkum volebních preferencí, který má zjistit reálné úmysly voličů, ale naopak že se jedná o špatně skrytou manipulaci veřejným míněním, vedenou úmyslem preference voličů nikoli zkoumat, nýbrž ovlivnit, je zcela zjevné i bez bližší znalosti metody, kterou k získání zavádějících výsledků agentura Factum Invenio použila.

Je to u nás už zvedený model konstrukce politické reality prostřednictvím hausnumer vydávaných za objektivní data. Takto zázračně se vyrobily v roce 2006 potřebné preference Straně zelených a o čtyři roky později Věcem veřejným. Obchod s preferencemi asi nepatří v politice k nejvýnosnějším, ale k nejšpinavějším nepochybně. Leč kdo ví, možná to Herzmann a jeho lidé dělají z přesvědčení, a možná si dokonce opravdu myslí, že něco zkoumají.

Buď jak buď, účinek této manipulace je zcela zjevný: jedná se o špatně skrývaný pokus vyřadit z reálné soutěže nejvážnějšího protikandidáta Jana Fischera i Miloše Zemana, jímž je Jiří Dienstbier, ještě předtím nežli jakákoli soutěž vůbec započne.

Jakékoli průzkumy preferencí pro prezidentské volby nyní narážejí na základní metodologický problém, jak nasimulovat co nejrealističtěji situaci volby, pro niž zatím není jasné přesné pole účastníků. Podstatnější výpovědní hodnotu mohou mít pouze průzkumy, v nichž jsou respondenti konfrontováni s výběrem reálných kandidátů, u nichž je navíc uvedeno, která strana je nominuje.

První průzkum, který něco podstatnějšího o sklonech voličů poví, bude až ten, kdy se pole kandidátů definitivně uzavře, odpadnou z něj ti, kterým se nepodaří získat padesát tisíc podpisů, a naopak se pravděpodobně rozšíří o kandidáta komunistů. Z toho co dnes víme, lze předpokládat, že výsledné pole kandidátů bude vypadat takto: Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Vladimír Dlouhý, Jan Fischer, Zuzana Roithová, Přemysl Sobotka, Karel Schwarzenberg, Miloš Zeman a někdo jako Vladimír Remek.

Bylo by velkým a vzhledem ke stavu české občanské společnosti vesměs i milým překvapením, kdyby do výsledné sestavy proklouzl někdo z facebookových kandidátů, jimiž jsou Vladimír Franz, Tomio Okamura, Ladislav Jakl či alespoň jedna ze dvou skvělých občanských kandidátek Táňa Fischerová či Rut Kolínská. Sesbírat padesát tisíc podpisů je v tak krátkém čase bez masivní investice takřka nemožné.

V jediném průzkumu, který situaci prezidentské volby realisticky nasimuloval, ztrácí Jiří Dienstbier na Miloše Zemana šest procentních bodů; přitom komunistický kandidát do něj ještě nebyl zahrnut. A nebýt toho, že ČSSD, pokud jde o Dienstbierovu kampaň, léto úplně zaspala, mohly být výsledky opačné.

To je ovšem věc, která veřejnosti není známa, a tak reálně hrozí, že strategický záměr, který má jistě Fischerův i Zemanův tým, a jimž je ochromit Dienstbierovu kampaň ještě před uzavřením pole kandidátů, může vyjít. Zveřejňování preferencí, jimž jejich nesmyslnost ubírá jen pramálo na vlivu, vytváří předpoklady pro to, aby se po krajských a senátních volbách v ČSSD rozhořela otevřená revolta proti Dienstbierově kandidatuře a ve prospěch Zemana jako společného kandidáta celé levice.

Právě v tomto duchu zveřejnil vždy v mnoha ohledech pronikavý, ale vždy nakonec spolehlivě zpátečnický Oskar Krejčí rozsáhlou úvahu v Literárních novinách, které si před lety lidé z ČSSD koupili zřejmě proto, aby jim dnes takto pomáhaly. Pokus inzerovat Miloše Zemana jako společného kandidáta levice je totiž založen na nenápadném, ale poměrně závažném zkratu; Zeman má s levicí dnes už společného pramálo, rozhodně míň než s Václavem Klausem.

Jednu věc je ovšem bohužel nutné uznat. Ačkoli jsme se tomu vzpírali uvěřit, nyní už by bylo neospravedlnitelným zavíráním očí před skutečností, kdybychom nepřipustili, že Miloš Zeman se opravdu může českým prezidentem stát. Naštěstí to není příliš pravděpodobné, protože v případné přímé konfrontaci Fischer — Zeman by s celkem spolehlivou zárukou ze dvou zel zvítězilo to menší. Raději Pan Úřednická vláda českých oligarchů nežli Pan opoziční smlouva česko-ruských oligarchů, raději Pan Nikdo nežli Pan Becherovka, řekne si doufejme český volič, bude-li takto strašlivému dilematu vystaven.

Je otřesným vysvědčením úpadku české politiky a českého veřejného dění obecně, že dnešní volič s inklinací podporovat opozici vzpomíná na Zemanovu éru s laskavou nostalgií. Pozapomenut je Šlouf, Mrázek, Čuba, hektolitry becherovky, neboť v éře Janouška, Rittiga, Nečase, Drábka, Kalouska, Bárty, metylalkoholu a s-karet nepůsobí zděšení.

Zeman na Pražském hradě by ovšem nebyl mile komickou rázovitou postavičkou ve švejkovské tradici, jak si to mnozí z jeho nynějších příznivců malují. Zeman nemá v politice jiné dědictví nežli opoziční smlouvu a jinou motivaci nežli spalující touhu pomstít se těm, kteří v jeho očích toto dědictví pošlapali a následně mu před deseti lety zkřížili cestu na Pražský hrad.

Ostatně není jistě náhoda, že poslední titulek na webu marketingového oddělení zemanovců vulgo agentury Factum Invenio vytrubuje, že voliči touží po zavedení většinového volebního systému, což je úmysl, který je nejhmatatelnějším dědictvím opoziční smlouvy a shodou okolností také volebním systémem, proti němuž vedou kampaň v celém světě rozmanité občanské iniciativy usilující o prohloubení demokracie.

Právě Zemanova spalující touha zničit vše, co v sociální demokracii navazuje na Špidlu a co v ní dnes představují osobnosti jako Zaorálek, Sobotka, Tejc a samozřejmě Dienstbier, které se pokoušejí vtisknout své straně modernější, otevřenější, evropskou tvář, je klíčovým důvodem, proč se k němu tak laskavě chovají podstatné části pravice včetně velké části pravicového tisku. Komentátoři, kteří pokoutně mudrují, že Češi dnes potřebují svého Putina a v Zemanovi ho mohou dostat, potvrzují bezděčně, že charakteristiky, jimiž je Zeman ve svých nejlepších bujarých letech častoval, nebyly bez vztahu ke skutečnosti.

Miloš Zeman, nejenže není kandidátem levice; je to ještě horší. Jedná se o trojského koně pravice, zbraň hromadného ničení sociální demokracie, jakou pravice sama ve svém arsenálu nemá a vzhledem k hloubce svého úpadku ani mít nemůže. Snad pro nikoho, nežli pro současné sympatizanty Zemana s levicovými východisky, neplatí lépe pořekadlo: dobře si rozmyslete, co si budete přát; mohlo by se vám to totiž splnit.

Pro Českou stranu sociálně demokratickou, její současné vedení, by byl strašlivou prohrou už sám fakt, kdyby její kandidát v prvním kole se Zemanem prohrál. Je to nakonec velká zkouška kompetence a nastavené zrcadlo, v němž sociální demokraté spatří věrný obraz vlastní totožnosti. Kolik v nich ještě ze Zemana vězí? Bohužel zatím se zdá, že mnohem víc, než by si mnozí ve vedení sociální demokracie chtěli přiznat.

Pokud současné vedení ČSSD jako dlouhodobě nejsilnější strany, s níž největší část české veřejnosti spojuje očekávání, že zásadně zvrátí neblahé směřování země, které nastolila vláda pravice, nedokáže své voliče, ba ani své členy přesvědčit o tom, že její vlastní kandidát by byl nejvhodnějším reprezentantem těchto aspirací v úřadě prezidenta, jak chce potom zvládnout další a v mnoha ohledech náročnější úlohy po převzetí správy země?

Zastavit Zemana je možné, ale je k tomu zapotřebí:

 1. Jasně vysvětlit, a to uvnitř ČSSD i jejím voličům, že se nejedná o věrohodného kandidáta levice, připomenout Šloufa, Mrázka, objetí s Klausem, sprosťáctví k oponentům i kanystry becherovky. Právě z těchto dobrých programových důvodů je rovněž nutné tvrdě trvat na tom, že podpora pro Zemana od nikoho uvnitř ČSSD se nebude tolerovat.
 2. Je třeba začít vést pro Jiřího Dienstbiera mnohem ofenzivnější kampaň vysvětlující, že právě on na Hradě bude tím nejdůslednějším protivníkem Nečasovu a Kalouskovu režimu, i nejvěrohodnější Klausovou antitezí. Pouze on, nikoli Zeman nebo Fischer, je kandidátem demokratické levice a také kandidátem občanské společnosti.
  Diskuse
  September 21, 2012 v 13.31
  těžká volba - kdo jsou vlastně zpátečníci?
  Pošlou-li voliči do rozhodujícího kola Zemana s Fischerem - k čemuž se usilovně snaží přispět nejvlivnější česká média - dá Jakub Patočka svůj hlas Fischerovi?
  Fischerova návštěva u jednoho z největších zločinců na naší planetě Henry Kissingera (nositel Nobelovy ceny za mír 1973) vypovídá o tom, jaký by to byl president.

  Lízat si staré rány (Literárky) možná není tou nejlepší přísadou racionální politické analýzy.

  S tím, že Jiří Dienstbier by potřeboval ofenzivnější (a intenzivnější) kampaň ovšem souhlasím. (Osobně pro to bohužel mohu udělat poměrně málo.)
  September 21, 2012 v 17.31
  Zbývá věřit moudrosti českého voliče
  Souhlasím s Jakubem Patočkou, že jak různé agentury pro výzkum (spíše manipulaci) veřejného mínění, tak i političtí komentátoři našich masmédií formují účelově pozornost občanů na jimi spoluvyprodukovaný finální kandidátský souboj Zeman - Fischer a Jiří Dienstbier je jimi spíše uklízen do ústraní.
  Přímá volba prezidenta nám pravděpodobně přinese to, čeho jsem se obával a co můj postoj k této formě prezidentské volby činilo spíše rozpačitým - vítězem nemusí být ten, kdo osloví svou vizí pozitivně největší část občanů, ale může se jím stát bílý kůň vlivových agentur a různých, více či méně obtížně definovatelných kruhů.
  Sociální demokracie není zrovna coby politická strana miláčkem médií, proto se jí těžko může výše zmíněnou hru mocných překazit a nastavit reflektory veřejného zájmu také na svého kandidáta.
  Lidská zapomětlivost, která je zejména v politice dosti rozšířeným neduhem, hraje do not Miloši Zemanovi, takže fatální důsledky jeho dítěte a stále propagovaného systému opoziční smlouvy tato zapomětlivost zasunula do přítmí politického vědomí. Miroslav Šlouf je rafinovaně schován mimo okruh viditelné Zemanovy kohorty, i když jeho vliv nepochybně nezeslábnul. Mnohým ani nevadí, nebo nevnímají přítomnost komunistického lampasáka Zbytka v této kohortě, nebo již zapomněli, kdo byl ten člověk, nabízející odumírajícímu komunistickému režimu pásy svých tanků k rozemletí těch bloudů, cinkajících svými klíči na náměstí českých měst.
  Politická naivita, která coby další neduh si nemá se zapomětlivostí co vyčítat, pomáhá zase Janu Fischerovi. Jeho nedlouhé vládní angažmá pod kuratelou dvou nejsilnějších politických stran nebylo ničím jiným, než zábleskem vzpomínky na opoziční smlouvu a premiér úřednické vlády bez vlídného pokynu šéfů těchto stran nebyl schopen rozhodnout cokoliv - to není podcenění Fischerových schopností, ale nepřekročitelná realita pro šéfa úřednického kabinetu. Přesto tuto jeho politickou podřízenost schopného úředníka považují mnozí za výron jeho politických schopností.
  Proto se raději spekuluje, zda Jiří Dienstbier, byť ve věku J.F. Kennedyho při jeho nástupu do Bílého domu, není pro funkci českého prezidenta "příliš mladý", ale raději se o něm příliš nepíše vůbec. Lidé se mají, podle plánů podivných instalátorů nového prezidenta, rozdělit na Zemanovce a Fischerovce a pak je těmto kruhům již trochu jedno, který z nich by skládal prezidentský slib ve Vladislavském sále. Oba jsou totiž pokračovateli hradního klausismu - Zeman dokonce přislíbil, že si ponechá Klausova kancléře.
  Takže jediným fenoménem, který může zamíchat a přebít cinknuté karty těch, jež svou velkorysou finanční i mediální podporou připravují vítězství jednoho z těchto politických víceméně dvojčat, a zabránění vstupu na Hrad nepochybému levicovému kandidátu občanské společnosti Jiřímu Dienstbierovi, je politická a intelektuální vyspělost českého voličstva.
  Rád bych nebyl skeptický a vyspělostí českých levicových a středolevicových voličů se nechal velmi příjemně překvapit.
  September 21, 2012 v 22.57
  Je třeba zastavit Patočku, nikoliv Zemana.
  Podporuji demokracii, nikoliv diktaturu.

  Cituji vyjádření pana Patočky: "...je rovněž nutné tvrdě trvat na tom, že podpora pro Zemana od nikoho uvnitř ČSSD se nebude tolerovat".

  Mrazí mi v zádech z těchto diktátorských projevů šéfredaktora DR k volbám prezidenta ČR.
  PM
  September 21, 2012 v 23.14
  Tak tady máte pane Šebku
  doklad politické a intelektuální vyspělosti českého voličstva, na příkladu interpretace kritiky záhadně liknavého přístupu levice k prezidentským volbám.
  I já jsem skeptický...pomyslel jsem si.
  JH
  September 22, 2012 v 9.08
  Zeman na vzestupu
  Věta pana Patočky "podpora pro Zemana od nikoho uvnitř ČSSD se nebude tolerovat" ve mně vzbuzuje pochybnosti, zda je ČSSD demokratickou stranou. Přitom se mi vybavuje bývalý předseda ČSSD Paroubek, který také nesnesl podporu jinému prezidentskému kandidátovi a zastrašoval svoje oponenty. Vzpomínám si, jak se Paroubek při volbě prezidenta otáčel na svoje hlasující poslance, aby je kontroloval. Vzpomínám si, jak při volbě předsedy sněmovny Paroubek přímo nebo nepřímo donutil vlastní poslance, aby jim mohl zkontrolovat hlasovací lístek. Stejně tak chtěl Paroubek jednou kontrolovat i hlasovací lístky občanů, jako to dělali komunisti. Ale to už je dávno.

  Patočka vyčítá Zemanovi opoziční smlouvu, aniž by navrhnul jinou možnou alternativu. Tenkrát přece hrozila pravicová koalice ODS + US + KDU, díky opoziční smlouvě mohla ČSSD uplatňovat svůj program, jinak by si ani nešktrla. A Patočka si troufne napsat, že opoziční smlouva byla proti programu ČSSD. Pan Patočka také vysvětluje, co považuje za důležité programové body: „sprosťáctví“ a „kanystry becherovky“. V tom spočívá politický program?

  Po skončení Zemanovy vlády ji voliči považovali za nejhorší možnou. Teď s odstupem času se naopak ukázalo, že po Zemanovi za tu dlouhou dobu ještě nikdo nebyl premiérem celé 4 roky, navíc tak úspěšné a stabilní vlády. Tak voliči názor na Zemana přehodnocují a dostávají rozum. Pan Patočka se snaží oprášit staré a vyčpělé protizemanovské argumenty, nesrovnatelné s negativy dalších vlád.

  Ale když už chce Patočka připomenout třeba Mrázka, tak ten údajně řekl, že Zeman není na prachy, ale na chleba se sádlem, to mu stačí k trvdému prosazování názorů. Lidi nadávají na politiky, že jim jde o moc, luxus, peníze, přesto je stále volí. Když ale Zeman svým odchodem z politiky a poměrně skromným životem na Vysočině prokáže, že mu o moc a bohatství nejde, tak se mu leckteří leda posmívají. Ve skutečnosti jsou voliči stejní jako politici a vidí na politicích právě ty chyby, které mají oni sami. Totéž se týká pomstychtivosti, kterou Patočka přisuzuje Zemanovi, ale která náleží primitivům, kteří hodnotí podle přísloví „Podle sebe soudím tebe“.

  Ani údajné „kanystry becherovky“ nelze srovnat s tím, co přišlo potom, kdy se na nahrávkách vyjevili nestoudně opilí poslanci a poslankyně Věcí Veřejných, zatímco Miloš Zeman se neopíjí ani v soukromí. Tak to je, když lidi volí mladý pěkný blondýny z VV místo starýho ošklivýho Zemana. Dobře jim tak, národ má takovou vládu, jakou si zaslouží.

  Největší radostí neschopného je ponížit (nevolit) schopného. Dodnes si pamatuji Špidlův zlomyslný výraz, když Zeman neuspěl v r. 2003. Stejně tak jeho pokračovatelé typu Sobotka, Zaorálek, Dienstbier budou i ve druhém kole podporovat kohokoliv proti Zemanovi, což pan Patočka potvrzuje.

  U Klause bylo úplně jedno, jestli proti němu kandiduje Pithart, Moserová, Sokol nebo Švejnar, všichni by získali stejný počet hlasů. Byla potřeba JAKÁKOLIV břídilská alternativa proti Klausovi (oponenti nehledali kandidáta, ale „protikandidáta“). Se Zemanem to bude podobné. Souboj velkého politického formátu s nulami.

  Neschopní lidé se obklopují co nejneschopnějšími lidmi a naopak nesnesou někoho mírně, natož výrazně schopnějšího. (Stejné kritérium uplatní i při volbě prezidenta.) Zatímco inteligentní lidé se zdravým sebevědomím nemají problém se obklopovat lidmi výrazně schopnějšími (a podle toho i volit prezidenta). Výstižně se vyjádřil Václav Klaus v novoročním projevu: „Neumíme si nacházet politické lídry. Každého, kdo trochu vyčnívá z řady, radši přibrzdíme, než podpoříme. Každého, kdo se odváží foukat proti větru, odsuneme stranou. Závidíme si a nepřejeme si.“

  Lidé, vzpamatujte se.
  MP
  September 22, 2012 v 9.28
  Jakubův článek je výborný a potěšilo mě,
  že uvažujeme (jako již nejednou) velmi podobným směrem. Nebezpečí, že levicoví občané pomýleně zvolí Zemana, je skutečně veliké a je třeba se zamýšlet nad tím, jak tomu zabránit. Ostatně podobná diskuze se tu již vedla a rád bych na ni všechny zájemce odkázal: http://www.denikreferendum.cz/clanek/13648-prezidentskym-kandidatem-obcanske-spolecnosti-je-i-jiri-dienstbier

  Argumentů proti Zemanovi je totiž celá řada - nejde jen o to, že jeho hlavním cílem v prezidentském úřadu by bylo rozvracet sociální demokracii a mstít se jejímu dnešnímu vedení, což samo o sobě Zemana morálně zcela diskvalifikuje, pokud jde o předpoklad zastávat nejvyšší post v zemi.

  Rozvrat v socdem by samozřejmě OSLABIL celou levici a nahrál by pravici, která nyní jinak prožívá fatální krizi. Proto - jak už jsem jednou napsal - kdo chce Nečase a Kalouska a jejich asociální škrtpolitiku, ten nechť volí "důchodce z Vysočiny".

  A dále, Zeman NEMÁ dnes levicové názory (viz jeho vyjádření k fin. krizi) a naopak kromě nekriticky proruských postojů se vyznačuje islamofobií a inklinací k autoritářství.

  Jakub tedy možná příliš přeexponoval kritiku opoziční smlouvy, která jistě byla neblahá, ale myslím, že argumenty, které jsem doplnil, jsou závažnějšími důvody, prož Zemana rozhodně nevolit.
  MP
  September 22, 2012 v 9.39
  Paní Hyldebrantová a pane Hyldebrante,
  (pokud se tak jmenujete), stranická disciplína je v tak zásadní otázce naprosto nezbytná. Zdá se, že pořád mentálně žijete v minulém režimu, kde stranická disciplína znamenala zároveň nedemokratické poměry v celé společnosti, protože KSČ tehdy vládla totalitním způsobem.
  V liberální demokracii, která je založena na soutěži vícera politických stran, však stranická disciplína v rámci té které z nich nemůže ublížit demokracii a svobodě. Pokud někdo tak touží po tom, aby se Zeman stal prezidentem, ať jde k zemanovcům.
  Závazná rozhodnutí musí být pochopitelně přijímána demokraticky, ale na čem se většina usnese, to MUSÍ v určitých závažných případech všichni ve straně (ne v celé společnosti!) respektovat. Komu se to nelíbí, může mít vlastní politickou stranu, což dříve nemohl.
  September 22, 2012 v 12.45
  Jiřímu a Květoslavě Hyldebrantovým na uvítanou:
  S podzimem se nám vrátili HyldebrantovI a tak jim na uvítanou připomínám:

  Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.
  Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
  A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
  JH
  September 22, 2012 v 19.39
  Pane Plevo,
  podle nejvyššího zákona poslanec hlasuje podle svého svědomí a není vázán žádnými příkazy. Chápu nutnou stranickou disciplínu v zásadních programových věcech, ale (jak jsem již psal) za zásadní programovou věc nelze považovat údajné sprosťáctví, údajné kanystry becherovky nebo údajně špatnou opoziční smlouvu, ze které naopak sociální demokracie programově těžila. Případné porušení nejzásadnějších programových bodů lze řešit například vyloučením ze strany, nikoliv tak, jako Paroubek plánoval Melčáka a Pohanku, jejich příbuzné a majetky sledovat po desítky let. Pan Patočka kritizuje „objetí s Klausem“, nikoliv objetí s Paroubkem.

  Pane Plevo, buďte si jist, že jsem si vybral jinou politickou stranu. Díky Paroubkovi je pro mě jen pouhý název a značka „sociální demokracie“ natolik zdiskreditovaná, že bych stranu s tímto názvem nikdy nepodpořil, a to dokonce ani v případě, kdyby se do ní vrátil Miloš Zeman a s těmi nejschopnějšími lidmi ji úspěšně přetvořil. Kdyby za Paroubka byl v ČSSD kvalitní politik, tak by se mu muselo udělat natolik špatně, že by se přinejmenším vzbouřil, nebo ji opustil (jako Miloš Zeman). V současném vedení ČSSD jsou lidé, kteří se ani nevzbouřili, ale naopak Paroubkovi přizvukovali a přisluhovali.

  Nezapomenu.
  JH
  September 22, 2012 v 19.43
  Pane Kopecký:
  1) Jste úplně mimo téma.
  2) Ďábel neexistuje. Protivníkem nebývá ďábel, ale konkrétní lidé.
  3) Kristova existence je relativní. I Červená Karkulka existovala, ale určitě neexistoval mluvící vlk.
  September 23, 2012 v 0.53
  známe ty výmluvy:
  Největší lstí ďábla je, když sám o sobě prohlašuje, že není. - Takže: nezapomeňte a buďte bdělý.
  JS
  September 23, 2012 v 7.25
  článek mě přesvědčil, abych volil Zemana :-)
  Předtím jsem nad tím nepřemýšlel (přímá volba prezidenta zase takové terno není a média moc nesleduji), ale článek mě donutil zamyslet se nad tím, a budu asi volit Zemana (přestože jsem na něj naštvaný kvůli zpackanému projektu SPOZ).

  Uznávám, že považuji Dienstbiera (a možná další na levici, co mají pár procent a jsou bez šancí) za lepší kandidáty. Ale Dienstbiera bych raději viděl v čele ČSSD než na Hradě. Připadá mi to jako potenciální konec jeho kariéry.

  Miloš Zeman není opravdu moc levičák, a jeho protimuslimské názory se mi vůbec nelíbí, ale aspoň nějaký názor má! (Narozdíl od Fischera, Švejnara, Dlouhého..) Ekonomicky alespoň chápe, že náš stát potřebuje mít ekonomickou strategii, narozdíl od neoliberálů, co věčně čekají, až se postará trh.

  Zemanova vláda patří mezi ty nejlepší, co tato země měla po roce 1989 (a za tolik kritizovanou "opoziční smlouvu" mohla hlavně tvrdohlavost Jana Rumla, a šlo určitě o vítanou změnu běžné praxe, kdy se středové strany automaticky stávají členy vládní koalice).

  Navíc oceňuji, že Zeman opravdu z politiky odešel (přestože se někteří paranoidní redaktoři v novinách snažili smutně směšně celá léta tvrdit, že "tajně chystá triumfální návrat", a tím potvrdili Zemanův názor na novináře).

  Konečně, je to jeden z mála kandidátů, který otevřeně mluví o přímé demokracii (třeba v otázce restitucí), a za poslední roky je to jeho konzistentní názor. Takže úplně přesně nechápu, jak tady někdo dospěl k závěru, že je "autoritářský" - rozhodně nezdá se být víc, než jiní kandidáti.
  PM
  September 23, 2012 v 10.28
  Racio v dobách výskytu liberální demokracie v Čechách
  Je s podivem, s jakou fatální vervou preferují občané v dobách demokracie extrémní politická řešení a jejich protagonisty .
  V létech osmačtyřicátých tlouklo srdce pro kapitální socialismus, v devadesátých za kapitální antisocialismu, a dnes je masově milován politik kapitálního provincionalismu.
  Jaksi to utvrzuje zjištění, že politický vývoj zde, je i v demokratickém režimu většinově určován pouze citovým stavem voliče.
  Možná že jde o rozmary relativně zhýčkaného občana voliče ........ pomyslel jsem si.
  MT
  September 23, 2012 v 11.09

  Proč tolik řečí?

  Pan Patočka a pravdoláskařští "levicoví radikálové" se prostě rozhodli, že všemi svými silami přispěji k tomu, aby ten Fisher tím prezidentem NAKONEC zvolen prostě byl (za jejich pozvolný návrat k Dienstbierovi ovšem děkuji).

  Nic míň, nic víc.

  Zeman je pro ně jakýsi umanutý komplex, neustále se k němu vyjadřovat, vymezovat, bojovat, pomalu se zdá, jakoby pan Patočka chtěl věnovat celý svůj zbývající život boji s drakem, se Zemanem jako démonem, stvůrou, nositelem toho nejhoršího, co může přijít.

  Tato přeexponovanost je trapná a směšná - a vždy byla ...

  Patočka je v rámci svého tažení schopen jakýchkoli výkřiků, takže dokonce vyzývá ČSSD, aby se vypořádala s těmi, kteří budou zřejmě i v demokratickém vnitrostranickém diskurzu (protože to nerozlišil) podporovat Zemana - a zřejmě i v případném druhém kole (protože to nerozlišil), pokud by v něm nebyl Dienstbier a byl v něm Zeman (což není jisté) ...

  Článek je naplněn tou nejžlučovitější zlobou, vystužen Patočkovými komplexy a bloky a obsahuje vlastně jen málo racionálních úvah ...

  ... jednou z nich je podle mne zřejmě správná úvaha na téma, že vítězem pravděpodobně bude beztak Fisher ale argumenty jsou zde uvedeny dost mlhavě.
  Osobně se také domnívám, že tomu tak skutečně NAKONEC bude - což by podle mne nemělo ČSSD zastavit, protože překvapivých událostí se v politice (podobně jako ve sportu) událo už velmi ... velmi mnoho ...

  Pozitivní je už to, že "levicoví a radikální pravdoláskaři" se alespoň přece jen pomalu a pokorně vracejí od jiných kandidátů k Jiřímu Dienstbierovi ...

  ... ne, že by jejich vliv byl tak enormní, jak si možná sami namlouvají, ale jak se říká ...

  ... něco lepší než nic ...

  (zvlášť když jejich vliv je zesilován s ohledem na pražské a mediální "zvětšovací sklo" jejich postojů)
  FO
  September 23, 2012 v 11.33
  Pokud se dá ze zkušenosti v jedné pražské místní organizaci ČSSD soudit na celek, je podpora JD a MZ zhruba půl na půl. Nemyslím, že by to v jiných krajích bylo dramaticky jinak, tedy bych očekával, že zhruba polovina členů (snad i voličů) ČSSD v prvním kole podpoří Jiřího Dienstbiera.

  To podle mě bohužel znamená jediné - Jiří Dienstbier se nedostane do druhého kola volby, a to hlavně proto, že bude, podobně jako Miloš Zeman v roce 2003, zrazen vlastní stranou. Tentokrát, paradoxně, v přímé volbě.

  Někdo, myslím pan Hyldebrant, výše psal, že skutečně inteligentní člověk se obklopuje inteligentními a schopnými lidmi. Napadla mě k tomu dvojice jmen - Václav Klaus, Petr Hájek. Bojím se, že u případného prezidenta Miloše Zemana by tomu bylo podobně. Ne každý, kdo sám sebe usilovně a dlouhodobě prezentuje jako velikána, skutečně velikánem je.
  September 23, 2012 v 12.02
  souhlasím s Miroslavem Tejklem
  a myslím, že by bylo třeba zastavit Fischera. To se ale sotva podaří, protože mnoho českých voličů má politický instinkt někde tak na úrovni Jiřího Hyldebranta a rozhodne se pro další fázi normalizace.

  Apropos:
  docela by mě zajímalo, co si s tím Kissingerem šuškali. Jestli mu Chrenek/Agel dal s sebou cedulku, třeba si vzpomněli i na Nixonův veleúspěšný "Comprehensive Health Insurance Plan" z roku 1974. -- Ať tak či onak, však oni už ho soudruzi z USA patřičně zaúkolují.
  JS
  September 23, 2012 v 12.08
  pane Kopecký
  Jen technická poznámka:

  "a myslím, že by bylo třeba zastavit Fischera. To se ale sotva podaří, protože mnoho českých voličů má politický instinkt někde tak na úrovni Jiřího Hyldebranta"

  Pokud jsem diskusi pochopil správně (a to nevím, dost lidí tu mluví dost mlhavě), tak pan Hyldebrant naopak Zemana podporuje, minimálně proti Fišerovi.
  September 23, 2012 v 12.49
  Zeman = exekuce + boj o ČT + volte OVCE ZemanOVCE !!! :-D
  Děkuji za článek! Taky myslím, že případné Zemanovo zvolení této zemi, ani Čssd nic dobrého nepřinese. Zeman stejně jako Fischer, Klaus a spol. patří ke generaci politiků, kteří měli 20 let na to, aby ukázali, kam mohou tuto zemi dovést...výsledek? Topíme se ve srabu korupce, zmanipulovanýchj médií a metylu. Že je podle mne Zeman stejný opilec jako Kalousek, mi nikdo nevymluví...a zemanovci? Klidně si po burianovsku pukněte! :-D

  K Zemanově minulosti bych jen dodal, že v době svého premiérování PODEPSAL EXEKUČNÍ ŘÁD, tj. nejbenevolentnější zákon dávající exekutorům volnou ruku a na tuto "blahosklonnost" naše prvního ministra doplatila celá řada lidí! Exekuce u nás jsou mnohem méně právně regulovány než v Evropě, USA či dokonce i v RUSKU! Právo silnějšího - takový právní řád má být vizitkou demokracie!?

  Druhou facku demokracii zasadil svým přístupem v rámci tzv. BOJŮ O ČT...oba-Zeman i Klaus-by tehdy nejradši dosadili paní Bobošíkovou do čela ČT a povyhazovali dobrou polovinu novinářů z veřejnoprávní televize...naštěstí se jim postavili jak sami novináři, tak lidé okolo Václava Havla a další...byl tehdy tuším plný Václavák kvůli tomu, bivakovalo se v ČT...tomu, milí Hyldebrantovi, říkám ZÁVAN TOTALITY! Važení, už jste snad zapomněli, jak paní Bobošíková chodila po ČT s ukrajinskou ochrankou a rozdávala hromadné výpovědi a Zeman s Klausem to od řečnického pultíku kvitovali!?

  Summa summarum: pane Hyldebrante a spol., nemystifikujte, nepřevracejte politické dějiny a vzbuďte se sám a podejte si přihlášku k zemanOVCŮM, co dělají OVCE a voly z českého voliče! Být Zemanem, tak zůstanu u jeho bonmotského "jezevce" a nevylízám z vysočinské nory...jak může tak bezzásadový člověk, co 10x prohlásí, že odchází a pak se 20x vrátí, vést stát? To mi povězte...

  Volit budu JD, protože to je člověk diametrálně odlišný od Zemana i Fischera a patří k mladší politické generaci, která je v této zemi už pořádně zapotřebí. A doufám, že jako právník bude zejména i garantem PRÁVNÍHO STÁTU (mimochodem je zastáncem přísnější regulace exekucí etc.).

  Na závěr bych ještě dodal s K. H. Borovským (v návaznosti na zmínku o bojích o ČT): epigram Zle, matičko, zle!

  Poctivému hrozí jenom hlad,
  zloději zas jenom šibenice;
  český literát
  má trampot více:
  jemu hrozí hlad
  i šibenice.
  September 23, 2012 v 13.16
  ad JS
  S tou poznámkou máte pane Samohýle – technicky vzato – pravdu potud, že Jiří Hyldebrant fandí Zemanovi a ne Fischerovi. Jeho skutečným idolem je ale – smím-li soudit podle toho, jak se vyjadřuje – Václav Klaus, a ten dnes Zemana doporučuje.

  Mířil jsem spíš obecně na typ lidí jako JH, kteří svá stanoviska uzavírají legračně-patetickými výkřiky jako „Lidé, vzpamatujte se“ nebo „Nezapomenu“. Jenže také Jakub Patočka se místo střízlivého uvažování jenom durdí („zastavit“!) – a v tomto ohledu má Jiří Hyldebrant pravdu; sám ale něco důležitého přehlédl: neptá se, jaképak lidi (jimiž JH tak vehementně pohrdá) kolem sebe shromáždil Miloš Zeman. A tady zase má střízlivější úsudek (a trochu více zkušenosti) Jakub Patočka.
  MP
  September 23, 2012 v 13.19
  Pánové, je třeba zastavit Zemana i Fischera!
  A jedinou cestou, jak to provést, je volit J. Dienstbiera.

  1. Pane Hyldebrante, J. D. byl antiparoubkovcem v ČSSD, takže pokud jste tak moc proti Paroubkovi (který dnes už - jak jste si jistě všiml - má vlastní politickou stranu), měl byste Dienstbiera podpořit. Naopak Zeman s Paroubkem r. 2006 spolupracoval (poté, co jej dříve zavrhoval, to je ale morální pevnost, co?).

  K p. Samohýlovi:

  2.Že je Dienstbiera na prezidenta škoda, s tím vřele souhlasím, ale co se dá dělat, když už je partie takhle rozehraná. Zeman vinou svých nehezkých povahových vlastností představuje tak vážné nebezpečí pro celou levici, že je potřeba proti němu podpořit J. D. v každém případě. Pokud se Zeman stane prezidentem a bude rozvracet ČSSD (což jste nepopřel, souhlasíte s touto prognózou?), pak to bude zaručený KONEC KARIÉRY (nejen) J. Dienstbiera, tedy nastane právě to, co si tak nepřejete...

  3. Zemanova vláda byla spojena s řadou korupčních kauz, jméno M. Šloufa je vám ostatně předpokládám známé...

  4. Zeman z politiky neodešel, chtěl se vrátit r. 2003 na Hrad a vrací se opět nyní (a v r. 2010 v parlamentních volbách).

  5. O přímé demokracii mluví J. Dienstbier stejně tak, Zeman pro ni ovšem ve funkci premiéra nic neudělal, zavedení většinových prvků do našeho volebního systému, o něž spolu s V. Klausem usilovali, šlo spíše opačným směrem.
  September 23, 2012 v 13.31
  ad MP
  Pane Plevo,
  Jiří Dienstbier je asi opravdu jediný z (dosud diskutovaných) kandidátů, od něhož mohou občané něco pozitivního očekávat.

  Proč by ale Miloš Zeman na Hradě měl znamenat konec jeho kariéry? Není to zbytečná démonizace?
  September 23, 2012 v 18.16
  Pan Hyldebrant zaperlil ...
  Pane Hyldebrante, píšete: "Věta pana Patočky ´podpora pro Zemana od nikoho uvnitř ČSSD se nebude tolerovat´ ve mně vzbuzuje pochybnosti, zda je ČSSD demokratickou stranou." A končíte: "Lidé, vzpamatujte se".

  Domnívám se, že vzpamatovat byste se měl nejprve Vy. Protože zpochybnit demokratičnost politické strany podle toho, co jí radí novinář, může pouze někdo s momentálním nebo setrvalým výpadkem soudnosti.

  Vaši málo skrývanou adoraci Miloše Zemana, ale i Václava Klause nebudu raději komentovat ...
  September 23, 2012 v 18.30
  Ovšem pan Samohýl se nedal zahanbit ...
  Přečíst si text: " ...Uznávám, že považuji Dienstbiera (a možná další na levici, co mají pár procent a jsou bez šancí) za lepší kandidáty (než Zemana, pozn. J.Š.). Ale Dienstbiera bych raději viděl v čele ČSSD než na Hradě. Připadá mi to jako potenciální konec jeho kariéry."

  A proto pan Samohýl bude volit Zemana, přestože je Dienstbier i podle něj lepším kandidátem.
  Načež spustí pravý adorační koncert ve prospěch vysočinského důchodce, že i Šlouf by se pýřil.
  Řeknu Vám, zatracená prohibice, zjištění, jakými cestami jsou schopny se ubírat myšlenky některých lidí, je skutečně na panáka.
  September 23, 2012 v 19.24
  Já si myslím, že Miloš Zeman není prezident, po kterém bychom měli toužit - a já mu nikterak nefandím - ale není to ani žádný démon, před nímž bychom se museli třást hrůzou. Proto mi připadá název článku tak trochu patetický. Čistě ze zvědavosti by mě zajímalo, zda si autor při jeho vymýšlení vzpomněl na film "Je třeba zabít Sekala" nebo zda je ta podobnost zcela náhodná.
  JS
  September 23, 2012 v 19.46
  Zaráží mě, jak emocionálně to lidé berou, vždyť jde jen o volbu prezidenta, který beztak významné pravomoci nemá. Ale tolik vzájemného napadání jsem snad ještě v diskusi na DR nezažil..

  Zemana jsem nikdy moc rád neměl (a za jeho vlády jsem se o tom s otcem, který byl jeho příznivcem, dost hádal :-)), ale časem, ve srovnání s jinými, jsem to trochu přehodnotil.

  "Že je podle mne Zeman stejný opilec jako Kalousek, mi nikdo nevymluví"

  Je opravdu? V médiích byl tak vykreslován, to je pravda.. (mimochodem je zajímavé porovnat si, jak se média v tomhle chovají k Zemanovi a Kalouskovi). Ale já jsem o tom nikdy neviděl žádný přesvědčivý důkaz - pokud si pamatuji správně, celé to začalo tak, že Zeman připustil, že si "občas dá Becherovku". Zbytek se mi pak jeví jako propaganda.

  "K Zemanově minulosti bych jen dodal, že v době svého premiérování PODEPSAL EXEKUČNÍ ŘÁD"

  To je sice možné, detaily neznám, a jistě to není dobrá věc. Ale vzpomeňte si na tu dobu. V 90. letech bylo naprosto běžné, že se dlužníci vysmívali věřitelům do obličeje. Předpokládám, že jsme v té době museli přijmout řadu zákonů, abychom byli jakž-takž s EU kompatibilní a mohli do ní vstoupit, a toto byl jeden z nich.

  "Druhou facku demokracii zasadil svým přístupem v rámci tzv. BOJŮ O ČT"

  Na Zemanův postoj v této kauze si nevzpomínám (rád si přečtu zdroj, který jeho názor z té doby dokumentuje). Ale jeho názoru na novináře se nedivím, a ti z ČT taky nejsou/nebyli úplně nestranní. Nicméně, já tuto kauzu vnímal vždy spíš jako odborářský problém, než problém svobody slova, ačkoliv jsem byl na straně "vzbouřenců".

  "jak může tak bezzásadový člověk, co 10x prohlásí, že odchází a pak se 20x vrátí, vést stát"

  Já na pouhé změně názoru nic bezzásadového nevidím. Přijde mi, že nedovolovat politikům, aby kdy změnili názor, je takové stéblo, kterého se chytáme, protože máme jen nepřímou a ne přímou demokracii.

  "Že je Dienstbiera na prezidenta škoda, s tím vřele souhlasím, ale co se dá dělat, když už je partie takhle rozehraná."

  Chceme ho opravdu "vykopnout nahoru"?

  "Pokud se Zeman stane prezidentem a bude rozvracet ČSSD, pak to bude zaručený KONEC KARIÉRY (nejen) J. Dienstbiera"

  Pochybuji, že Zeman má potřebu někomu se mstít, a nemyslím, že bude úmyslně ČSSD "rozvracet". Ovšem příznivci ČSSD si jeho odlišný názor možná vyloží jinak.. Konec kariéry to samozřejmě pro nikoho neznamená, to je absurdní tvrzení.

  "Zemanova vláda byla spojena s řadou korupčních kauz, jméno M. Šloufa je vám ostatně předpokládám známé..."

  Jako každá jiná vláda.. Zase, u Šloufa mám pocit, že je to mediální nafouknutí něčeho, co se dělo u i jiných vlád. Pokud si dobře vzpomínám, z porevolučních vlád mi vychází Zemanova jako z nejlepších, ale docela rád se nechám přesvědčit o opaku (uveďte prosím pozitivní příklad).

  "Zeman z politiky neodešel, chtěl se vrátit r. 2003 na Hrad a vrací se opět nyní (a v r. 2010 v parlamentních volbách)."

  Myslím, že jeho pohnutky byly v obou případech trochu jiné. V roce 2003 dostal nabídku podpory, kterou přijal (nešlo o jeho iniciativu), a pak se nekonala (a ČSSD se naopak střelila do nohy). V roce 2010 se na to už nejspíš nemohl dívat, a proto se pokusil znovu o vstup do politiky. Obojí lze lidsky vysvětlit, čemuž můžeme nebo nemusíme věřit.

  "O přímé demokracii mluví J. Dienstbier stejně tak, Zeman pro ni ovšem ve funkci premiéra nic neudělal"

  Je docela možné, že na to prostě změnil názor.. Já jsem rád, že o tom v médiích vůbec někdo mluví. (Ostatně, kdyby Zeman chtěl být populista, chová se jako Fišer.. Pokud je populista, jak vysvětlíte, že v tom není konzistentní?) Nevzpomínám si, že by o referendu mluvil kdy předtím (před SPOZ), takže mi to připadá jako férové vysvětlení (ale zase, my nemůžeme připustit, aby politik názor změnil, že..).

  Na závěr vám všem raději popřeji hezký den, než poněkud ironicky více rozumu. Zase tak velké rozhodnutí to není..
  September 23, 2012 v 20.01
  Já mám stejně takový dojem, že současný svět je pořád ještě ve stavu, kdy je pro nás skoro důležitější, kdo bude americkým prezidentem (případně jiné světové události), než kdo bude českým prezidentem.
  JH
  September 23, 2012 v 21.25
  Dienstbierova "slušnost"
  Dienstbier zakládá volební kampaň na heslech o slušnosti. To mi připomíná Grossovo „Myslím to upřímně“. Dienstbier již také předvedl, jak si slušnost představuje:

  1) Útočí na Zemana, že neřekl vlastní názor na církevní restituce, ale schovává se za referendum. Co na tom, že Zeman opakovaně vyjadřoval osobní názor na církevní restituce jak v dnešní době, tak již v době, kdy byl premiérem a kdy jeho vláda nechala zpracovat analýzu, do jaké míry jsou nároky církví oprávněné.

  2) Útočí na Zemana, že prosazuje obecné referendum, ale ohledně výstavby Temelína se názorem občanů neřídil. Odkud zná Dienstbier názor občanů na Temelín, snad z pochybných průzkumů veřejného mínění (i pan Patočka je kritizuje), které se s referendem nedají srovnávat, nebo snad z demonstrací ekologických fanatiků? V průzkumech veřejného mínění, kde občané nemají zodpovědnost, se vyjadřují lehkovážně, nepromyšleně, populisticky, na rozdíl od referend, kde přebírají reálnou zodpovědnost. Ve Švýcarsku proběhlo referendum o prodloužení dovolené – a Švýcaři hlasovali proti. Co na tom, že referendum o Temelínu se nekonalo, tedy se nekonala ani důkladná veřejná diskuze a (například vládní) informační kampaň o této problematice.

  3) Útočí na Zemana, že ve volbách 2010 ubral sociální demokracii 4% hlasů. Co na tom, že já jsem v r. 2006 volil ODS, pak jsem se chtěl přesunout k TOP 09, ale po vzniku SPOZ jsem volil právě SPOZ (z důvodu změny volebního systému, která byla vlajkovou lodí jejího programu). Co na tom, že přesun od pravice ke SPOZ vyjádřilo několik významných osobností a spousta řadových občanů. Například herec Luděk Sobota v 90. letech vystupoval v kampani na podporu ODS, zatímco v r. 2010 na podporu SPOZ, a jistě k ní přetáhnul část bývalého voličstva ODS. Po volbách 2010 jsem se zabýval korelací voličstva jednotlivých stran s jinými sociologickými faktory, které potvrdily, že typický volič SPOZ nekoresponduje s typickým voličem ČSSD víc než s pravicovými stranami. Vážení, Miloš Zeman evidentně ubral hlasy stranám ODS a TOP 09, možná víc než levici. ČSSD se poškozuje sama, ačkoliv to svádí na Miloše Zemana. Pokud se Zeman stane prezidentem, bude mít ČSSD další záminku, na koho svádět vlastní chyby.

  Dále mi na Dienstbierovi vadí ochota přizvat komunisty do vlády, kde by mohli (přinejmenším krátkodobě) nekontrolovaně uplatňovat své nedemokratické praktiky, protizákonnosti a zvůli proti občanům. Ale Dienstbier a jeho ČSSD mají vyšší prioritu než demokracii, a to přerozdělení peněz, sociální dávky. I v jejím názvu - Česká strana 1. sociálně 2. demokratická - je socialismus přednější než demokracie.

  Pane Plevo, kritizujete nějaké Zemanovy „nehezké povahové vlastnosti“. Dienstbierova uvedená „slušnost“ Vám nevadí?

  Pane Plevo, Zeman pomohl Paroubkovi v kampani 2006 pod jednou podmínkou, že v žádném případě nedopustí velkou koalici. Paroubek to Zemanovi slíbil, ale po volbách prosazoval velkou koalici jako nejschůdnější řešení a tvrdil, že byl milimetr od jejího dohodnutí. To je, pane Plevo, Paroubkova morální pevnost, co? Miloš Zeman, jako se zmýlil ve Špidlovi a Paroubkovi, se také několikrát zmýlil výběrem špatného ministra, avšak tuto chybu vždy bleskově napravil tím, že slabého ministra vyhodil a dosadil lepšího. Takto Miloš Zeman vyházel a obměnil asi nejvíc ministrů, ale díky tomu to byla nejvýkonnější a nejúspěšnější vláda. Špidla by takhle lehce vyhodit ministra ve své noblesnosti nikdy nedokázal. (To mi připomíná Nemocnici na kraji města – Sova se nedokázal zbavit Cvacha, Blažej to dokázal.) Zemanovou výhodou také byla jednobarevná vláda, protože vyhodit ministra z vlastní strany lze snadno, zatímco vyhodit ministra z jiné (koaliční) strany, který byl naisntalován na základě přesložité koaliční dohody, by znamenalo ohrožení celé vlády a permanentní vládní krize. To je také další argument pro jednobarevné vlády tolerované po vzoru opoziční smlouvy.

  Pane Votavo:

  Krize v České televizi - když vidím Moravcovy Otázky, tak si říkám, že Bobošíkovic „Sedmičky“ byly nesrovnatelně lepší a že by si ČT pořádnou reformu zasloužila.

  Exekuční řád - jistě by si zasloužil drobné úpravy. Za vlád Václava Klause byly dluhy téměř nevymahatelné. Zemanova vláda učinila první pokus s tím něco dělat. Drobné korekce mohly a měly učinit další vlády, jak k ochraně dlužníků, tak k ochraně věřitelů. Mám zkušenost, že dochází především k poškozování věřitelů. Dlužník dostane od soudu dopis a upomínku k zaplacení asi tak 5x při zahájení řízení, dále 5x pozvánku na ústní jednání, 5x rozsudek, pak ještě 5x od exekutora, to celé trvá 2 roky (korespondence, administrativa, lhůty na odvolání, důsledné dodržování práv dlužníka), a nakonec si dlužník ještě drze stěžuje, že o dluhu nevěděl, a diví se, že musí platit dvouletou práci soudů a exekutorů. Sociálním demokratům těch 20 upomínek nestačí, tak hlásají na billboardech, že je potřeba ještě jednu (21.) upomínku přidat. Spíše to vypadá, že exekucím naprosto nerozumí.

  Většina lidí patří mezi pokrytce, kteří svůj alkoholismus utajují a skrývají v soukromí (náhodou to prasklo u poslanců Věcí Veřejných). Taková přetvářka není v programu Miloše Zemana, který ty 2 panáky denně, které ani nepřesahují průměrnou spotřebu alkoholu, poctivě přizná.
  MT
  September 23, 2012 v 21.40

  Pane Samohýle, snaha o střízlivý pohled na věc je vždy žádoucí.

  Je ovšem otázka, jestli člověk, který je svým způsobem "nemocen" antizemanismem, bude nějaká fakta vůbec vnímat - jestli nebude raději donekonečna opakovat své mantry a své utkvělé představy - i kdyby měly se skutečnou realitou máloco společného ...

  Jinak mě celkem zaujalo, když student práv na vláknu shora hovoří cosi o tom, že Zeman v době svého premiérství podepsal exekuční řád, který bezesporu je obsažen v obecně závazném předpisu publikovaném ve Sbírce zákonů - jenom si nějak nevybavuji, že by ono zrůdné řádění exekutorů bylo spojeno už s léty 1999-2003 ...

  Nevím - prostě nějak ten pocit nemám.

  Ale třeba mi to dotyčný JUC nějak srozumitelně vysvětlí ...

  Na dobu, kdy se dlužník věřiteli v podstatě smál do očí, si ovšem pamatuji.

  Ona paměť ... to je mrška ...

  To, co je dnes, je ovšem nepřijatelné ...
  To, co je dnes jistě - od doby premiéra Zemana ale jaksi uplynul už nějaký čas ...


  Jinak postoje Hyldebrandových samozřejmě nemůže levicově orientovaný člověk brát vážně.

  Pána neznám - nicméně paní K. H. je přesně ten typ, který Vám bude (jako to ostatně na netových vláknech vždy dělala) vysvětlovat, jak má vypadat ta správná levice, aby ji slušný člověk (to jest pí. H.) mohl vůbec volit.
  Ve skutečnosti jde o ostře a tvrdě (kam se hrabe ODS) pravicově orientovanou občanku, která žádnou levicovou stranu nikdy a za žádných okolností volit nebude - i kdyby (nedejbůh) ta levicová strana dělala cokoli.

  Znám za 23 let dobře tento typ lidí - i jejich triky, kdy někteří poněkud jednodušší lidé z levice skočí těmto na lep a snaží se jim jaksi - i v té diskusi - "zavděčit", aby se paní H. smilovala a dala nějaké "slušné levici" rozhřešení.

  Je to směšné počínaní - a pokud taková levice existuje, obvykle přestává být za čas levicí a nenávratně mizí z politické scény - stejně jako kdysi Battěkova ASD (kterou lidé typu pí. H. chválili - až na to, že byla všem voličům lhostejná).

  Stručně řečeno - v okamžiku, pokud by se nějaká levicová strana zachovala tak, že by jí lidé jako pí H. byli dokonce schopni pochválit, udělala taková levice zřejmě něco špatně ... a měla by se nad sebou dobře zamyslet ...  September 23, 2012 v 22.07
  pane Tejkle
  názorný příklad k Vašemu výkladu:

  Květa Hyldebrantová
  "Pro mne jako pravicového voliče jsou v pořípadě prezidentské volby přijatelní dva levicoví kandidáti na post prezidenta - 1/ prioritně Miloš Zeman (dlouhodobé zásluhy v politickém působení, důvěra, osobnost), 2/ Jiří Dienstbier (nezmanipulovatelná osobnost, ale zatím méně známá - spíš ho předpokládám možná za prezidenta v dalších volebních obdobích po Zemanovi)."
  (PRAMEN: http://en-gb.facebook.com/DReferendum/posts/349415391781116)

  A Jiřík H. má v češtině dost závažné vyjadřovací obtíže - že by i takové už dneska přijímali na práva? (Ačkoli: když si vzpomenu na takového Jana Potměšila.....)
  MP
  September 23, 2012 v 22.10
  P. Samohýle,
  já vás nijak osobně nenapadal a diskuze s vámi mě těší, protože myslím, že jste mladý člověk upřímně hledající své "místo ve světě a politice". (Usuzuji tak z vašich narážek, že to a to si ještě nepamatujete atd.)

  Takže pojďme si to rozebrat ještě jednou.

  1. Že měl být podle představ některých v socdem Dienstbier "vykopnut nahoru", je zřejmé, ale s tím teď nic nenaděláme. Dienstbier kandiduje a Zeman taky - musíte se rozhodnout, komu dáte svůj hlas, a já se vás ptám, proč ne J. D., když jej sám považujete za lepšího?

  2. O nepěkných úmyslech M. Z. směrem k socdem, resp. k jejímu sobotkovskému vedení, k němuž Dienstbier patří, se můžete přesvědčit snadno. Nedlouho po prezidentské volbě v r. 2003 se Zeman vyjádřil, že "je třeba postřílet zrádce", vystupoval proti Špidlovi i Grossovi, Paroubka sice v roce 2006 podpořil, ale v roce 2010 se scházel s Dalíkem a Topolánkem (!), a že by svou stranou nepoškodil socdem, tomu věří jen zaslepenec pan Hyldebrant.
  Ve své rozvracečské práci vůči socdem Zeman ostatně pokračuje i nyní, viz jeho přetahování politiků jako Palas, Dryml, Rippelová, Emmerová a další. Obzvlášť nechutné bylo, když přirovnal socdem kampaň proti církevním restitucím k antisemitskému časopisu Árijský boj a zbaběle se schoval za referendum (které už ústavně - bohužel - není možnéí!).

  3. Zemanova vláda se jeví jako úspěšná jen ve srovnání s dnešními nečasovsko-kalouskovskými břídily. Nejúspěšnější a nejlevicovější byla krátká vláda J. Paroubka podporovaná komunisty z let 2005-2006.

  4. Nevyjádřil jste se k tomu, že Zeman podporuje ruské zájmy, ani k jeho islamofobii a k tomu, že zastává ultrakonzervativní názory na fin.krizi, někde napravo od německé FDP ("dluhy se musí platit a basta...").
  September 23, 2012 v 22.27
  Jan Werich znal Jiřího Hyldebranta?
  Jiří Hyldebrant:
  "Ale Dienstbier a jeho ČSSD mají vyšší prioritu než demokracii, a to přerozdělení peněz, sociální dávky. I v jejím názvu - Česká strana 1. sociálně 2. demokratická - je socialismus přednější než demokracie."
  Jan Werich:
  "Nejhorší srážka v životě, je srážka s blbcem."
  September 23, 2012 v 23.08
  Jaroslavu Šebkovi
  Jednotlivému blbci se zpravidla lze při troše dobré vůle vyhnout.

  Problém nastává v plurálu:
  existuje průnik (B ∩ V) množiny blbů (B) a množiny voličů (V).

  Fakt, že blb a hlupák lze není vždy totéž, je z hlediska volebního výsledku irelevantní.

  (Miloš Zeman není hlupák a přitom je to blb /nebo lidově: vůl/. -- Jak napsal sám o sobě: "Během sametové revoluce se aktivně zapojil do činnosti Občanského fóra, dokonce na svém psacím stroji na Vysočině sepsal jeho první politický program.")
  September 24, 2012 v 0.25
  Nejde o Zemana, jde o veřejnost, tedy české občany,
  aby nevolili člověka, který je o sobě přesvědčen, že je úžasnou politickou osobností, politickým velikánem, srovnatelným s Klausem či dokonce s Havlem. Zeman vyhrál volby díky antiklausismu, potom se však s Klausem spojil a pokračoval v jeho stylu politiky, i když v poněkud slušnějším stylu. O změnu neoliberálního režimu nastaveného Klausem se pokusil až Špidla, byl však tvrdě ztrestán vlastní stranou. Nyní Zeman nenabízí nic jiného, než pokračování klausismu.

  Příjemně mě překvapila vláda, konkrétně ministr Heger, že začala jednat a něco řešit, když začali umírat a slepnout lidé v důsledku otrav metanolem, v Hegerovi se probudil doktor a život a zdraví se pro něj staly větší hodnotou než peníze z báječných obchodů. Typické bylo, že Klaus za to premiérovi a vládě tvrdě přičinil a Zeman přispěchal Klausovi na pomoc a vysmál se tomu svým způsobem (Každý si může vypálit 200 litrů na osobu). Podobně stojí na straně pravice v otázce restitucí a v řadě dalších otázek.

  Kdo to nevidí, je slepý. Pomůže Klausovi vrátit se do aktivní politiky, případně stát se premiérem a udržet kontinuitu korupčního polistopadového režimu.

  Poznámka ke komickému tvrzení pana Hyldebranta o sociální demokracii. Hlavní je demokracie jako podstatné jméno, přípona sociální znamená: přátelská k lidem (socius - druh, přítel), myslící na sociáílní (společenský) rozměr státu a společnosti.

  Oproti tomu občanská demokratická strana nebyla nikdy občanská, Klaus vždy tvrdě útočil proti všem občanským iniciativám a občanské společnosti a nebyla nikdy demokratická, vždy tam vše rozhodoval a dosud rozhoduje Klaus, Topolánek a Nečas stojí dočasně v čele, mluvčím a hybatelem zůstává Klaus.

  Poslední Klausovou strategickou hračkou je Zeman. Kdo to nevidí, je buď slepý nebo také Klausovým nástrojem.

  Pokud se čeští občané neprobudí, budou muset živořit v Klausově ne-občanském a ne-demokratickém kapitalismu.
  September 24, 2012 v 0.49
  otázka buditelská
  1) Pokud se čeští občané neprobudí, budou muset živořit v Klausově ne-občanském a ne-demokratickém kapitalismu.
  2) Pokud se čeští občané probudí, nebudou muset živořit v Klausově ne-občanském a ne-demokratickém kapitalismu.
  3) Pokud se čeští občané probudí nebo pokud se neprobudí, budou muset živořit v kapitalismu. V Klausově ne-občanském a ne-demokratickém nebo v občanském a demokratickém.

  K tomu nám dopomáhej /.... / a soudruzi z USA.
  September 24, 2012 v 2.13
  VOLEBNÍ PROPAGANDA !
  Mimochodem: ti, kdo podporují Jiřího DIENSTBIERa - a zdá se, že tu několik takových je - by měli sledovat jeho vystoupení.

  Např. toto
  ( http://www.parlamentnilisty.cz/profily/clanek.aspx?id=13427 )
  na výstavě Země živitelka by se mělo TISKNOUT a ROZDÁVAT na vesnici, kde lidé Dienstbiera znají nanejvýš z televize.
  JS
  September 24, 2012 v 6.31
  No, když už jsem se částečně proti své vůli stal ďáblovým advokátem (asi tím, že mám tendenci, podobně jako MZ, občas prezentovat své názory bombastičtěji než reálně jsou), budu v tom pokračovat:

  "jste mladý člověk upřímně hledající"

  Už ne tak mladý, takže některé věci si _už_ nepamatuji, a místo ve světě mám celkem dobré, lepší než řada voličů pravice.

  "proč ne J. D., když jej sám považujete za lepšího?"

  Protože nechci, aby vyhrál, jelikož existují důležitější posty, co by měl zastávat. Chci aby byl eventuálně předsedou ČSSD a premiérem.

  "O nepěkných úmyslech M. Z. směrem k socdem"

  Miloš Zeman se vyjadřuje všelijak, a dost často ustřelí. Takže za co ho vlastně nemáme rádi? Že není diplomat? Mně přijde těžké věřit tomu, na základě těchto příkladů, že neříká, co si myslí, nebo dokonce intrikaří.. Setkání s někým (to je navíc většinou vytržené z kontextu) nebo přetahování členů ČSSD (jde i o jejich volbu) nepovažuji za problém.

  "Zemanova vláda se jeví jako úspěšná jen ve srovnání s dnešními nečasovsko-kalouskovskými břídily. Nejúspěšnější a nejlevicovější byla krátká vláda J. Paroubka podporovaná komunisty z let 2005-2006."

  Ano, s tím by se celkem dalo souhlasit. Možná proto Zeman Paroubka podporoval, nebo ne? Já mám třeba docela rád Špidlu, ale je fakt, že jeho vláda opravdu státnímu rozpočtu pustila žilou.

  "Nevyjádřil jste se k tomu, že Zeman podporuje ruské zájmy, ani k jeho islamofobii a k tomu, že zastává ultrakonzervativní názory na fin.krizi"

  Jeho islamofobie mi vadí (bude to ale opravdu taková změna proti současné zahraniční politice?), jestli podporuje ruské zájmy nevím (ale přijde, že toto většinou média zbytečně nafukují - politická realita je, že jsme na Rusku závislí víc než na USA, a proto s nimi nějak vycházet musíme), a konzervativní názory na krizi podle mě nezastává - uznává ve stejné (nebo vyšší) míře i Keynesiánský přístup, mohlo by to být lepší, ale o tom, že by někdo prosazoval dokonce "odpuštění dluhů", jsem ještě neslyšel.

  "aby nevolili člověka, který je o sobě přesvědčen, že je úžasnou politickou osobností"

  Proč by mělo záležet na tom, co si někdo o sobě myslí? Navíc, zřejmě proto, že si to myslí, si to dal do titulu svých pamětí..

  "Nyní Zeman nenabízí nic jiného, než pokračování klausismu."

  Není mi jasné, jaká je zde definice klausismu. Našel jsem si Zemanův politický program (abych se pro diskusi trochu dovzdělal), a rozhodně není stejný, jako Klausův. Takže opravdu nevidím, proč si někdo myslí, že je Klausovou hračkou; podle mě je Zeman jako spojenec dost nevyzpytatelný, nikdy nevíte, co na vás prokecne a má vlastní názor. Možná proto si rozumí s Klausem, protože i přes svou sebestřednost oba chtějí reálného politického soupeře, nejenom nějakého přicmrndávače.
  MP
  September 24, 2012 v 9.36
  A co Dienstbier?
  ČSSD rozhodla o svém kandidátovi. Bez ohledu na to, jakou faktickou podporu měl ve členské základně,od okamžiku, kdy padlo rozhodnutí,by mělo disponovat solidním zázemím silné politické strany. Mimoto má J.D. ostentativní podporu řady inteligentních lidí, z nichž někteří -- např. Ota Novotný -- mají ojedinělé zkušenosti s vedením volebních kampaní. Řadu dalších by nejspíše dokázal pro práci na své kampani získat, kdyby se o to vůbec pokusil...
  Prostě Jiří Dienstbier ml.držel,a doposud ještě drží, v ruce karty na durcha, nikoliv na betla.

  Neměl při primárkách plnou podporu ČSSD?
  A co, tu v té straně nebude mít nikdy žádný kandidát, jde o to přesvědčit stranickou veřejnost,že chce prosadit svého kandidáta (a v ČSSD jde, jen se to musí chtít a umět).

  Není kandidátem celé levice?
  Pak nemá smysl přes Patočky, Eichlery a Novotné, kteří tu část "levice", o kterou tady jde stejně neosloví,vysvětlovat, že Zeman není kandidátem žádné levice, ale korupce, korporativismu a lobbysmu (byť je to pravda),ale definovat si, které části levice chci být kandidát a o tu se jasně ucházet.
  Atd.
  Prostě je nuda bavit se o tom, co Zeman.Ten může vyhrát jen když mu to chyby ČSSD dovolí. Jde o to, co Dienstbier.
  FZ
  September 24, 2012 v 15.45
  Článek Jakuba Patočky je založen na osobních antipatiích a nemá žádnou racionální podstatu. Jeho čtení je ztráta času.
  JH
  September 24, 2012 v 21.28
  socialismus kontra demokracie
  Na Dienstbierovi mi dále vadí jeho ochota přizvat komunisty do vlády. Podle Dienstbiera lze přistupovat ke KSČM pouze těmito dvěmi možnostmi:
  1) Zrušit KSČM jako plně nedemokratickou stranu, a pak s ní pochopitelně vůbec nespolupracovat.
  2) Přijmout KSČM jako plně demokratickou stranu, a pak s ní neváhat vstoupit do vlády a do koalice.
  Takový přístup nemá logiku, protože tyto varianty jsou opačnými extrémy. Demokratičnost není absolutní, ale relativní. Mezi body 1) a 2) je hraniční bod omezené demokratičnosti KSČM, kolem něhož se KSČM pohybuje. Jestliže se KSČM pohybuje na hranici zrušení (= na hranici demokratičnosti) a přesto v parlamentu působí, tak je logické, aby ji demokratické strany zařadily v žebříčku vládní přijatelnosti na poslední místo, tj. daly přednost ve vládě a v koalici všem zaručeně demokratickým stranám. Osobně jsem výhradně proti rušení politických stran; i kdyby voliči dali 51% nedemokratické-totalitní straně, tak ať mají, co chtějí. Demokratická strana by neměla vyjadřovat vztah k nedemokratické straně tím, že bude iniciovat její zrušení, ale tím, že s ní nebude ve vládě spolupracovat, tedy tím, že ji v žebříčku vládní přijatelnosti zařadí na poslední místo.

  Zdůrazňuji, že jsem použil pojem vládní přijatelnost a vládní spolupráce, tzn. nedemokratická strana by neměla získat například ministerské křeslo nebo jinou funkci, protože tam je (přinejmenším krátkodobě) nekontrolovatelná a může (přinejmenším krátkodobě) uplatňovat nedemokratické praktiky, protizákonnosti a zvůli proti občanům i ohrozit celý demokratický režim. Nevadí mi však třeba spolupráce a společné hlasování na zákonech, pokud je nedemokratická strana pod kontrolou demokratické strany, tzn. pokud demokratická strana nevychází vstříc nedemokratickým požadavkům nedemokratické strany. Totéž platí při hlasování o důvěře vládě.

  Stručně řečeno: Klidně se tzv. „opírat“ o hlasy komunistů, klidně s nimi prohlasovat zákony i důvěru vládě, ale nevycházet jim vstříc a nedávat jim funkce.
  September 24, 2012 v 22.10
  Po listopadu 1989 není velký rozdíl mezi ODS a KSČM
  Obě strany volily svým způsobem Václava Klause za prezidenta, obě strany mají blízko k Rusku a k Číně, obě strany mají problematický vztah k Evropské unii, obě strany měly značný odstup od disidentů, ... jistě by se ještě našly další podobnosti, např. vztah k podnikání.

  KSČM se po Listopadu chová podobným způsobem jako ostatní naše "demokratické" strany, tedy ani lépe, ani hůře. Problematické je, že se zcela neodstřihla od minulého režimu, ale dělá to kvůli svým voličům, kteří mají právo zde žít a svobodně volit. Její existence užívá pravice ke své nadvládě nad levicí. Zahájil to Václav Klaus, pokračoval v tom Mirek Topolánek a naposledy s tím uspěli Nečas s Kalouskem.

  Nedávání funkcí komunistům se obrací proti těm, kdo ty funkce zastávají, protože komunisté těží z toho, že se tzv. neumažou. Oni se umazali před revolucí, ale to přestává fungovat. Pustit komunisty do vlády a do funkcí znamená připravit je o jejich gloriolu, že nekradou tolik jako ostatní "demokratické" strany.
  September 24, 2012 v 22.36
  Reinkarnace kadeta Bieglera?
  Konečně je zde svěží závan demokratického ducha, ničím nespoutaný intelekt, vodotrysk neotřelých myšlenek. Člověk, jehož intelektuální zvídavost ještě úplně nevyhasla a jehož srdce se docela nezatvrdilo, může jen zadržet dech a musí pocítit touhu dozvědět se více. Ach, jak závidím učitelům takové žáky, matkám takové syny, autorům takové čtenáře, politikům takové voliče!

  *****

  Když totiž již počtvrté poručík Dub dobýval se na záchod, dopáleně vykřikl: "Kdo je tam?"
  "Kadet Biegler, 11. marškumpanie, batalión N, 91. regiment," zněla hrdá odpověď.
  "Zde," představoval se konkurent přede dveřmi, "poručík Dub od téže kumpanie."
  "Hned jsem hotov, pane poručíku!"
  "Čekám!"
  Poručík Dub díval se netrpělivě na hodinky. Nikdo by nevěřil, jaké je třeba energie a houževnatosti k tomu, vydržet v takové situaci přede dveřmi nových patnáct minut, potom ještě pět, a pak dalších pět, a dostával na klepání, tlučení a kopání stále tutéž odpovědi "Hned jsem hotov, pane poručíku."
  Poručíka Duba zmocnila se horečka, zejména když po nadějném šustění papíru uplynulo dalších sedm minut, aniž by se dveře otevřely.
  Kadet Biegler byl ke všemu ještě tak taktní, že nespouštěl ještě neustále vodu.
  Poručík Dub v slabé horečce počal přemýšlet, jestli si snad nemá stěžovat veliteli brigády, který, může být, dá rozkaz vylomit dveře a vynést odtamtud kadeta Bieglera. Také mu napadlo, že snad je to porušení subordinace.
  Poručík Dub teprve po dalších pěti minutách vlastně zpozoroval, že by tam za dveřmi neměl už nic co dělat, že už ho to dávno přešlo. Setrvával však před klozetem z jakéhosi principu, kopaje dále do dveří, za kterými se ozývalo stále totéž: "In einer Minute fertig, Herr Leutnant"
  September 24, 2012 v 22.47
  Po listopadu 1989 není velký rozdíl mezi ODS a KSČM
  Pan Hyldebrant zde rozvinul podivnou teorii o KSČM, jako straně pohybující se v prostoru jakési omezené demokratičnosti na hraně zrušení a proto by "demokratické strany" neměly s ní vůbec počítat, nicméně mohly by ji využívat při různých hlasováních.
  Tolik upřímného pokrytectví snad ani pisatel neměl na mysli na sebe prozradit, ale rozhodně se jedná o způsob myšlení, který existuje a dělá z našeho parlamentu neplnohodnotné těleso.
  Pan Hyldebrand nechápe logiku názoru Jiřího Dienstbiera, který tvrdí, že buď je KSČM nedemokratickou stranou (což by mohl konstatovat pouze Nejvyšší správní soud, příp. Ústavní soud) a nemůže být v parlamentu, nebo nedemokratickou stranou není a pak s ní je nutno komunikovat jako s každou jinou parlamentní stranou.
  To je snad zcela logické a pokud tuto logiku nemůže pan Hyldebrant pochopit, není to chybou oné logiky.
  Martin Šimsa podle mého velmi trefně popsal společné rysy ODS a KSČM a rozhodně souhlasím s jeho názorem, že ostrakizace KSČM prospívá pravicovým stranám a slouží jejich nadvládě nad levicí.
  Postoj Jiřího Dienstbiera k této věci je státnicky moudrý a co se týče politické kultury, vysoce převyšuje Fischerův výkřik, jak by "hnal Sobotku z Hradu, kdyby mu přinesl návrh na koaliční vládu s účastí komunistů". To je vyjádření politického burana a ne státníka.

  September 24, 2012 v 22.54
  Jaroslavu Šebkovi
  Velice pěknou charakteristiku Jana Fischera jako "konsensuálního kandidáta pro všechny slušné lidi, kteří už mají dost politikaření a korupce" vykreslil dnes v BL Michal RUBÁŠ v článku nazvaném "Má Jan Fischer smůlu na prostředí?"
  http://blisty.cz/art/65130.html
  September 24, 2012 v 23.16
  Re: panu Hyldebrantovi a panu Profantovi
  Vůbec mě, pane Hyldebrante, nepřekvapuje, že namísto, abyste uznal, že čistky - obzvláště ve veřejnoprávních médiiích- DO DEMOKRACIE NEPATŘÍ, tak se to snažíte zamluvit úplným nesmyslem! To, že se vám líbila Bobošíková v debatách, nezakryje podstatu...tj., že v ČT se měl udělat puč a Zeman s Klausem byli v té době na straně Bobošíkové! O to jde! Je výsměchem demokracie, že tato "čistící trojce" usiluje o Hrad (v případě Klause, že byl vůbec kdy zvolen...jaké to byly trapasy a machinace jeho zvolení, to ví každý!)

  Stejná hloupost je vámi výše uvedené "poškozování věřitelů"(lépe řečeno lichvářů).Ta další výzva, kterou mají při vymáhání věřitelé povinně použít dle zamýšlené novely před vlastním započetím exekuce, má potřít lichvářské sumy, které inkasují vymahači pohledávek...asi není v pořádku, když se z pohledávky 200 kč účtuje 20000 kč, pane Hyldebrante! To je u mne lichva! Že máme takové pseudozákony, které pokřivují právo (spravedlnost), je věc druhá. Ale lidé jako vy, tento bezprávný stav svým bagatelizováním jen utvrzují...asi jste nikdy provádění exekuce v praxi neviděl, protože se o nějakých upomínkách nedá ani zbla hovořit. Ti lidé se to doví přímo od soudu,že mají zaplatit kupř. 100x více za právní zastoupení, exekutory...račte si naštudovat nějakou judikaturu ústavního soudu ;-)

  Pane Profante, máte pravdu! Je to do značné míry o tom, jak strana-tj. Čssd- JD podpoří a vytvoří mu odpovídající realizační tým. Pokud se nebude na úkor JD podporovat Zeman, JD může vyhrát. V opačném případě se obávám fiaska, ale vzhledem k počtu nerozhodnutých voličů, je vše až do nového roku otevřené ;-D

  Takže, dámy a pánové, chopte se petic a pošlete svou hmatatelnou podporu JD...to je nejlepší začátek-mluvit o tom s lidmi-známými, příbuznými atd. Já už jsem začal a jsem mile překvapen odezvou. Nedejme se zlomit lživými a pochybnými výzkumy veřejného mínění...nebo spíš nevědění...ta volba se nesmí stát záležitostí 2 pánů, jak je nám ze všech stran vnucováno ;-)
  JH
  September 25, 2012 v 15.48
  Plevovi, Šebkovi, Votavovi
  Martin Pleva:
  „že by (Zeman) svou stranou nepoškodil socdem, tomu věří jen zaslepenec pan Hyldebrant.“

  Pane Plevo:
  Za svůj úspěch je každá strana zodpovědna sama.

  Pane Šebku:
  Myslící člověk umí rozlišit demokratické a nedemokratické jednání, aniž by k tomu potřeboval názor soudu.

  Pane Votavo - krize v ČT:
  Když se divákům, kteří dokázali zaplnit celý Václavák, nelíbil ředitel ČT Hodač nebo mechanismus obsazování tohoto postu, tak si měli zvolit jinou politickou reprezentaci, která by jim zajistila lepšího ředitele ČT nebo zavedla lepší zákonný mechanismus obsazování tohoto postu.

  Pane Votavo - dluhy a exekuce:
  1) Opravdu nemám zkušenost s lichváři, zato s poctivými drobnými věřiteli. Souzení i o ty nejbanálnější prokazatelné pohledávky trvá přes 2 roky, během kterých soud posílá asi 20 dopisů dlužníkovi, který je zásadně nepřebírá, místo aby poslal jeden jediný pořádně a donutil dlužníka ho převzít.
  2) Soud s Ježíšem Kristem u Piláta trval JEDEN DEN, současné právní kauzy se vlečou NĚKOLIK LET. Svět se vyvíjí z extrému do extrému.
  3) Během několika let „souzení“ těch nejbanálnějších právních případů se často vůbec nic neděje, ani se o ničem nejedná (natož intenzivně!), ani se neřeší spory mezi účastníky sporu (žalobcem a žalovaným), dokonce ani není jasné, zda vůbec nějaký spor existuje, protože soud není schopen zjistit vyjádření žalovaného.
  4) Neskutečnou délkou řízení jsou nakonec poškozeni věřitelé i dlužníci, když musí platit několikaletou „práci“ soudů a exekutorů. Rozhodně neplatí úměra, že buďto je poškozen dlužník, nebo věřitel. Poškozeni jsou oba.
  5) Nezaznamenal jsem žádný návrh ČSSD, který by zkracoval délky soudního a exekučního řízení, spíše naopak. Přitom by to bylo tak jednoduché.
  September 26, 2012 v 14.38
  než dojedeme do Pešti .....
  "Podle vás bitva u Trutnova," řekl s úsměvem hejtman Ságner, vraceje sešitek kadetovi Bieglerovi, "mohla být svedena jediné v tom případě, kdyby Trutnov byl na rovině, vy vlašimský Benedeku.
  Kadete Bieglere, je velice hezké od vás, že jste se za tak krátkou dobu svého pobytu v řadách vojska snažil vniknout do strategie, jenže to u vás dopadlo, jako když si kluci hrajou na vojáky a dávají si tituly generálů. Sám jste se tak rychle povýšil, až jedna radost. C. k. důstojník Adolf Biegler! Než dojedeme do Pešti, tak z vás bude polní maršálek. ......
  TT
  September 26, 2012 v 15.07
  Pane Hyldebrante
  neplačte! Vládnou tu lidi, co jste si zvolil. Tak proč místo řečenění raději nepočkáte na příští volby, jako to doporučujete jiným, kteří si ještě k tomu to, na co Vy si tady stěžujete, na rozdíl od Vás, nezvolili.

  Ale už je i vědecky dokázáno, že logického myšlení se člověk od pravičáků dočkat nemůže :-))
  September 26, 2012 v 15.59
  Nějak se tu téma změnilo na bitvu mezi Zemanovci a NeZemanovci. Takže trochu zpět. Dle mého názoru byl sice Zeman už před převratem připraven příjmout místo minimálně ve vládě, ne-li v jejím čele, ale Klaus byl dříve v Činoherním klubu, takže Zeman musel přejít do opozice. A protože Klaus zabral pravici, zbyla na Zemana levice. Ve skutečnosti levici nikdy nebral vážně, pro Grosse byla výtahem k penězům, pro Zemana k moci a slávě. Být ovšem Klaus levičák, Zeman by byl pravičák. Zemanovi se dává za úspěch, že dostal ČSSD do vlády. Po ohromné iritovanosti národa v roce 1997 by se levice k vládě dostala i s jiným vůdcem a hlavně by se tak strašně nezahnojila oposmlouvou a tím, že Zeman dopustil, aby se na ni nalepili všichni ti velrybáři. Když budu hodnotit Zemana neosobně, je to jen sebestředný nafoukanec, který byl právě pro tuto vlastnost hýčkán pravicovými médii, neboť přes velkohubé kecy nebyl naprosto nebezpečný ekonomickým mafiím a dehonestoval levicovou politiku. Proto bude vždy pravicí podporován, protože tam, kam nebude moci dosadit pro nepřízeň veřejnosti pravičáka, se jí člověk, s image levičáka a vlastnostmi mírně xenofobního neoliberála, moc hodí. Levici to bude vždy kazit a jim, možná nechtěně, aspoň neškodit.
  JH
  September 26, 2012 v 21.48
  nesmysl
  Pan Tožička nesmyslně píše: „Vládnou tu lidi, co jste si zvolil.“ Co si to dovolujete lhát? Nevolil jsem žádnou vládnoucí stranu. Koukejte si to smazat!
  September 26, 2012 v 23.45
  Taky si myslím, že je nesprávné psát nesmyslně a správné psát smyslně.

  Jako klasik:
  Lieber Heinrich! Mein Mann verfolgt mich. Ich
  muß unbedingt bei Dir ein paar Tage gastieren.
  Dein Bursch ist ein großes Mistvieh. Ich bin unglücklich.
  Deine Katy
  ......
  "Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že jsem vyplnil všechna přání milostivé paní a obsloužil ji poctivě dle vašeho rozkazu."
  JH
  September 27, 2012 v 20.59
  p. Kolařík
  Pan Kolařík vedle vládní spolupráce, kdy každá vládní strana hlasuje pro důvěru a je zastoupena ve vládě, pomíjí možnost dát důvěru vládě i bez zastoupení ve vládě, nebo možnost tolerance po vzoru opoziční smlouvy.

  Jinak p. Kolařík píše: „věčná konzervace stavu“, „Z rozložení volebních preferencí je zřejmé, že...“, „sociální demokracii by zase nezbylo nic jiného“.

  To vypadá, jako by žádná demokratická soutěž neprobíhala, jako by už bylo o výsledku příštích voleb rozhodnuto. Cílem politických stran je přece zlepšit svůj výsledek a změnit „věčnou konzervaci stavu“ ve svůj prospěch. To asi sociální demokracie neumí.

  Panu Kolaříkovi vadí antisociální vládní kroky pravice víc než případné antidemokratické vládní kroky komunistů. Nelze než opakovat, v souladu se stanoviskem pana Dienstbiera, že pro ČSSD je socialismus vyšší priorita než demokracie. Česká strana 1. sociálně 2. demokratická.
  JS
  September 28, 2012 v 8.38
  "A protože Klaus zabral pravici, zbyla na Zemana levice."

  Tahle teorie o tom, že Zeman je jen kariérista, ovšem naprosto ztroskoskotává na tom, když porovnáte jeho kariéru s jinými kariéristy. A to je můj problém s ní, který nikdo uspokojivě nevysvětlil. Takže nevidím důvod myslet si, že bude poškozovat ČSSD nad rámec normální politické soutěže. Teď jsem viděl poněkud nesouvisející americké video, které trochu blíže objasňuje mojí pointu: http://www.youtube.com/watch?v=YPTHmhCohNQ

  "Panu Kolaříkovi vadí antisociální vládní kroky pravice víc než případné antidemokratické vládní kroky komunistů"

  Samozřejmě, protože to jsou věci na zcela jiné úrovni. Pravice má asociálnost ve svém programu, ale KSČM nedemokratičnost nikoli - tam je to jen v představě některých lidí, "komunistobijců" na pravici (ve skutečnosti žádný bývalý komunista v KSČM nezůstal, pokud měl rozum). Přál bych si, aby se v ČSSD konečně našel odvážný chlap a vzal je do koalice, abychom mohli definitivně pohřbít tento mýtus o KSČM (podobně jako Zemanova vláda pohřbila stejný mýtus v případě ČSSD).
  September 28, 2012 v 11.25
  Pane Samohýle, karieristy jsou téměř všichni vrcholní politici, Zemanovy kroky svědčí o tom, že politická kariéra je mu drogou, stačí se podívat na jeho vystoupení před médii, která si opravdu užívá. Jeho kariéra mi tedy nepřipadá nijak rozdílná od podobných karieristů, snad jen je okořeněna navíc jeho pomstychtivostí za nepodařenou volbu presidenta. Zeman ve své podstatě nebyl nikdy sociální demokrat, jen se do té role snažil stylizovat. Bože, kolikrát jsem slyšel v televizi jeho jedinou politickou proklamaci o tom, že jdyž má někdo na oběd celé kuře a jeho soused nic..... Na to jsem byl úplně alergický. V roce 1998 měl ideální možnost a maximální podporu veřejnosti na to, aby prosadil sociálně demokratický program, aby uskutečnil "čísté ruce" atd. Neudělal nic, protože se neztotožnil s programem sociální demokracie, byli mu bližší Blair, Schroder a další likvidátoři, než skuteční sociální demokraté.
  Pane Hyldebrant, díky za vaši účast na foru, aspoň se po ránu zasměju. 1.sociální a pak teprve demokraté, to člověka hned napadne: 1.křesťanští a pak teprve demokraté, nebo 1. občanští a pak teprve demokraté. Pište častěji, je to oživení.
  MT
  September 28, 2012 v 11.39

  Spolupráci s KSČM by měla ČSSD posilovat už kvůli budování psychologických protilátek proti vydírání a hrozbám ze strany pravice a sama by takto odbourala vlastní bloky a komplexy (s čímž už začala po krajských volbách). Je nutno to prohloubit, zesílit a rozbít i poslední zbytky strachu a lží o bohumínském usnesení. Zas a znovu myslím Tejc prohlašuje v novinách, že koaliční vláda s KSČM není možná, protože to zakazuje bohumínské usnesení.

  Bohumínské usnesení zakazuje JAKOUKOLI spolupráci na VŠECH stupních veřejné správy, od obce až k ústředním orgánům.

  Proto je bohumínské usnesení už dávno a dávno mohutně, z 90% porušováno a neporušena vlastně nezůstala ani ta celostátní spolupráce (nejde-li o výslovnou vládní koalici) - i k té už došlo na konci Paroubkovy vlády ...

  Neporušeno zůstalo bohumínské usnesení jen v tom, že ještě nebyla vytvořena koaliční vláda s KSČM - jinak bylo bohumínské usensení zakazující JAKOUKOLI spolupráci s KSČM (a některými dalšími už nevýznamnými nebo zaniklými stranami) na všech stupních porušeno VE VŠEM OSTATNÍM ...

  MP
  September 28, 2012 v 11.39
  Luďkovi Ševčíkovi
  To nebyla politická, ale osvětová proklamace... Vysvětlovala, jak ošidná může být interpretace statistických dat. Miloš trpěl utkvělou představou, že co volič, to blbec. A dobrý politik,že se pozná podle toho, zda dokáže voliče oslovit na jejich úrovni. Trochu postižení z domova, maminka byla učitelka.
  I když jsem měl občas pocit, že oproti jiným frázím (on jim říkával "bonmoty"), tuhle kuřecí preferoval; možná to byl příklad, na kterém kdysi sám něco pochopil.
  MT
  September 28, 2012 v 11.48

  Téměř polovina sociálních demokratů má zatím tendenci volit v druhém kole Zemana proti Fisherovi (jistá část z této téměř poloviny dokonce i v kole prvním).

  Další část (kam patřím i já) zvažuje buď neúčast v druhém kole nebo podporu Zemana a jenom výrazná menšína zřejmě uposlechne volání "znepokojených" havloidních levičáků a "pravdoláskařů" podpořit Fishera proti Zemanovi v druhém kole ...
  MP
  September 28, 2012 v 16.23
  P. Tejkle,
  jsem velice rád, že v prvním kole podpoříte Dienstbiera.

  P. Samohýle,
  velmi vás prosím, abyste udělal totéž a nemaloval si iluze o Zemanovi. Zvlášť pokud stojíte natolik vlevo, že si přejete dokonce přímou koalici socdem a KSČM. Tu Zeman bude vždycky torpédovat, protože by tak byla zcela vyřazena jeho SPOZ.


  A pokud jde o "sociální demokraty":
  Není skoro vůbec podstatné, koho budou (ať už v prvním nebo druhém kole) volit ČLENOVÉ ČSSD, vždyť těch je v celé republice nějakých dvacet tisíc. Podstatné a rozhodující bude, koho budou volit VOLIČI a příznivci socdem. A tady věc J. Dienstbiera není úplně ztracená...
  September 28, 2012 v 16.25
  Je škoda, že největší parlamentní strana dopředu odpískala svého kandidáta a uvažuje o volbě kandidátů jiných. O něčem závažném to svědčí. Přitom na Dienstbierovi se mohly PR vyřádit: mladý muž, nepošpiněný stykem s nějakými mafiánskými skupinami, naopak v Praze proti nim v opozici. To je materiál! Jenže kde není vůle, tam to prostě nejde. Pokud v druhém kole zůstane Zeman a Fisher, bude volba těžká. Na jednu stranu - když bude zvolen Fisher, jeho chyby budou více na triku pravice. Když Zeman, bude to odnášet ČSSD, protože lidem nikdo nevysvětlí, že Zeman toho má s ČSSD moc málo společného. Pro ně to prostě je socan a hotovo a podle Zemanových kroků budou ČSSD hodnotit. Hodně těžké rozhodování. O to větší škoda, že ČSSD není schopná jít do boje za Dienstbiera. Hubou jo, ale skutek utek.
  MT
  September 28, 2012 v 18.34

  Myslel jsem, pane Ševčíku, na image - strategii typu "Dientsbier - český Kennedy", protože ve stejném věku se oba ucházeli o mandát prezidenta ...

  Je to ale marné - vidím to i u našich vlastních členů.

  V Čechách je nejvhodnější na prezidentský stolec nějaký světově uznávaný postarší vědátor - a pokud ne postarší vědátor ... tak aspoň POSTARŠÍ.

  S Čechy je v tomhle problém ... a řeči o odpískání nejsou pro řadové aktivisty ČSSD adekvátní.

  Bojovat se bude - i přes zmíněný handicap.

  Ostatně nic není úplně předurčeno ...

  MT
  September 28, 2012 v 18.41  Poznámka M.Plevy k panu Samohýlovi je dost absurdní.

  O torpédování koalice ČSSD a KSČM se zatím vyjádřil Fisher.
  Jednoznačně, arogantně, briskně, buransky - že by se Sobotkou vyrazil dsveře, kdyby s něčím takovým přišel ...

  ale to všichni dobře víme
  MT
  September 28, 2012 v 18.55

  (pátek, 28.Září 2012, 16:23:27)

  M.Pleva prohlásil : "P. Tejkle, jsem velice rád, že v prvním kole podpoříte Dienstbiera."

  Proč pan Pleva považuje za účelné se zvlášť vyjádřit, že je rád, že sociální demokrat Tejkl bude volit Dienstbiera - tedy v případě Tejkla, který ZDE zhruba dvacetkrát zdůraznil, že JD bude v prvním kole SAMOZŘEJMĚ volit?

  Tuto větu nechápu - respektive nechápu, proč byla napsána ....

  Přesněji řečeno smysl má tato věta POUZE pokud byla míněna ironicky.

  Pak ovšem do sebe všechno řádně zapadá ...

  Potom jenom doufám, že i p. Pleva dá v prvním kole přednost D. před Fisherovou atd.

  JH
  September 29, 2012 v 14.02
  Koho zastavit
  P. Samohýl: „Přál bych si, aby se v ČSSD konečně našel odvážný chlap a vzal je do koalice, abychom mohli definitivně pohřbít tento mýtus o KSČM.“

  Kdo pohřbí mýtus o nedemokratičnosti ČSSD? Odvážnému chlapovi Paroubkovi se podařilo dokonale zmanipulovat hlasování ve sněmovně a studentské volby, které se odehrávaly přesně tak, jak Paroubek pískal: nejprve Paroubek požadoval nezvěřejnění výsledku studentských voleb, tak zveřejněn nebyl, potom Paroubek otočil o 180 stupňů, a výsledek najednou zveřejněn byl... Vyhrožoval jejich organizátorům, co s nimi udělá po volbách, stejně jako Rath vyhrožoval ředitelům nemocnic, co s nimi udělá po volbách... Kdo z pánů Zaorálků, Sobotků, Dienstbierů, Hašků se proti tomu ozval? Kdo z pánů Patočků napsal článek „Je třeba zastavit Paroubka“? Jenže tito pánové - kariéristé - od Paroubka očekávali výtah k moci. Tady si někdo dovolil napsat, jak šlo Zemanovi o kariéru, protože si užíval vystoupení před kamerami! Paroubek se cpal před kamery a předváděl v televizi u Moravce, kde byl ve svém živlu a oči mu svítily mocichtivostí.

  Od nepřímé manipulace se studentskými volbami je jen krůček ke zmanipulování sněmovních voleb, vždyť není problém zmanipulovat ani veřejné zakázky. Kor kdyby se někdo z Paroubkových lidí dostal do ministerské funkce, kde může přímo ovlivňovat organizaci voleb. Za pokyvování Bohuslava Sobotky si Paroubek v r. 2006 stěžoval, že volby byly únorem 1948 a zmanipuloval je Kubice - „Podle sebe soudím tebe.“.

  Bylo třeba zastavit Grosse, Ratha, Paroubka, teď je potřeba zastavit Paroubkovy pohrobky.

  Demokracii nezajistí žádný zákon ani soud, ale kvalitní, demokraticky smýšlející lidé, voliči a politici.
  September 29, 2012 v 15.07
  Dnes to nebylo až tak k zasmání pane Hyldebrante. Kvalitní lidé - to je až příliš blízko kvalitnímu lidskému materiálu. Jinak oni kvalitní, demokraticky smýšlející lidé, voliči a politici se můžou třikrát denně podělat snahou a bez zákonů a soudů jsou v zadeli, člověče nešťastný. K Paroubkovi - mohl jste napsat že LAČNÉ oči mu svítily mocichtivostí, bylo by to dramatičtější, ale stejně hloupé. Paroubek si nemohl v pravicové ČT rozhodně diktovat, kdy bude pozván a jak dlouhou dobu tam stráví, takže cpaní před kamery je přeháňka jak Brno. Že Kubiceho zpráva ovlivnila volby a že to vše bylo naprosto v rozporu s demokracií, kterou se tu oháníte, může pochybovat jen velmi prostý naiva, nebo bezcharakterní manipulátor. Strašení o tom, jak by Paroubek sám mohl manipulovat volbami je snad obranou onoho nedemokratického konání, něco co by to mělo překrýt? V každém případě je to dost velký nesmysl. Veřejné zakázky se dají zmanipulovat proto, že se dají pokaždé nastavit pravila pro onu manipulaci, kdežto volby mají svá stálá, neměná pravidla. Vaše fobie z "Paroubkových pohrobků" není nic vážného. Dřív se lidé báli Polednice a Hejkalů, až časem zjistili jejich neexistenci. Předpokládám, že u vás to proběhne stejně a kdyby přece ne, lékařská věda je dnes daleko a léky na psychiku jsou vcelku účinné. Takže tady váš strach není na místě. Jsou ovšem jiné politické pochody, které by váš strach měly vyvolat. Jsou vám bohužel skryté, protože se příliš zabýváte vaší fobií. Prvním krokem by ale mohlo být, kdyby jste prozkoumal nezaujatě demokratičnost vámi preferovaných stran.
  September 29, 2012 v 18.36
  Přiložit "ucho na tep dějin" ANEB ¿No passaran?
  Pan Jiří Hyldebrant je jako svědomitý koloťuk, který nedovolí, aby se vlak našich dějin na rozviklaných kolech rozjel do záhuby. Je povolán k tomu burcovat národ, aby tento snad nevykolejil z těch jedině správných demokratických kolejí.

  Víme už, že se tento náš "kadet Biegler redivivus" nenechá jen tak opít rohlíkem. Každou nepravost prohlédne už v zárodku. Hravě třeba rozpozná, že „od nepřímé manipulace se studentskými volbami je krůček ke zmanipulování sněmovních voleb“. (Škoda jen, že to tenkrát nevěděla Kubice – kdyby s touto informací včas přispěchala do Sněmovny, volby mohly skončit ještě slavnějším vítězstvím.)

  Nějaký prosťáček by se možná naivně ptal, k čemu že ten "Člověk v tísni" ty „studentské volby“ vlastně organizoval (snad proto, aby na poslední chvíli před volbami probudil k ostražitosti „kvalitní, demokraticky smýšlející voliče“?). Ne tak náš kadet Biegler; ten dobře ví, že ve skutečnosti celou tu lumpárnu ze zákulisí dovedně řídil lotr Paroubek (ten s tou bradavicí) !

  Stejně tak mu jeho bystrozrak dovoluje vidět, kde se skrývá skutečné nebezpečí vykolejení naší křehké demokracie - nikoli REÁLNÉ „antisociální vládní kroky pravice“ jsou společensky škodlivé, nýbrž „PŘÍPADNÉ antidemokratické vládní kroky komunistů“.

  Ten, kdo nebrání zlu už v zárodku, pak pozdě lituje.
  Kdo nezastaví pohrobky jako jsou „Sobotkové a Dienstbierové“, ten se dočká Pavlů Ondroušů nebo přinejmenším Romanů Smetanů !

  *****

  PS:
  Posouzení textu kadeta Bieglera po češtinářské stránce přenechám přísnému, avšak laskavému oku Dr. Hanuše Karlacha.
  + Další komentáře