Fischer, nebo Zeman

Jiří Pehe

Není pozdě na to, aby se občanská společnost zaktivizovala a pomohla rýsující se souboj Fischer-Zeman odvrátit. Zároveň je ale třeba ujasnit si strategii v případě, že k tomuto souboji dojde.

Deník MF Dnes přesně popsal těžké dilema, které se rýsuje pro většinu české společnosti při nadcházející přímé volbě prezidenta. Ačkoliv podle průzkumů veřejného mínění zhruba 60 procent české společnosti chce za prezidenta někoho jiného než bývalého předsedu úřednické vlády Jana Fischera nebo bývalého premiéra za sociální demokracii Miloše Zemana, je stále zřejmější, že nestane-li se něco, co by výrazně změnilo současné preference, o post prezidenta se v druhém kole prezidentské volby utkají právě Fischer a Zeman.

Nezdá se zatím, že by některý z kandidátů, kteří už svoji kandidaturu oznámili, mohl s Fischerem a Zemanem soupeřit, jakkoliv nelze samozřejmě vyloučit jejich vzestup v průzkumech, až se spustí prezidentská kampaň. Jistou šanci by mohl mít se svou „protikorupční“ kampaní zejména Jiří Dienstbier, který si ovšem bohužel zároveň s sebou vleče politické závaží v podobě problémů, které v současnosti obklopují ČSSD po skandálu Davida Ratha. Jelikož je relativně mladý, bude proti němu hrát i nedostatečný „tatíčkovský“ image.

Jan Švejnar, který by se Zemanem i Fischerem soutěžit určitě mohl, kvůli svému váhání ztrácí, ba  možná svoji šanci už „prováhal“. Nelze vyloučit, že se na poslední chvíli vynoří ještě nějaká charismatická osobnost z mimostranického prostředí, ale není příliš pravděpodobné, že preferencemi voličů někdo nový ještě výrazně zatřese.

Všichni ti, kdo si takovou osobnost přejí, jakož i ti, kteří zatím podporují jiné kandidáty, než jsou Fischer a Zeman, by si tedy měli pomalu začít ujasňovat, co udělají, utkají-li se v druhém kole Fischer a Zeman.

Média se zatím kupodivu činí především v tom, že sbírají nelichotivé informace o Fischerovi. Lze si leccos přečíst o jeho údajně problematických poradcích i dalších členech jeho formujícího se týmu. Objevují se temné náznaky o tom, komu v zákulisí může být finančně i jinak zavázán. A jisté je, že kritické poznámky na adresu jeho členství v komunistické straně před rokem 1989 se změní v kanonádu, jakmile bude zřejmé, že má reálnou šanci se prezidentem stát.

Vůči Miloši Zemanovi jsou naopak média zatím podivuhodně krotká, i když některá periodika poukazují na jeho zázemí, v němž hraje důležitou roli bývalý komunistický aparátčík a nynější lobbista Miroslav Šlouf, jakož i celá řada dalších lidí se „zajímavou“ předlistopadovou minulostí. Dočteme se i  o vazbách na ruský kapitál nebo o tom, že Zeman během své opozičně-smluvní vlády výrazně pomohl k nástupu současných korupčních praktik.

Méně se už diskutuje o tom, že Zeman by představoval v podstatě kontinuitu se současným prezidentem jak politicky, tak pokud jde o jeho narcistické pojetí prezidentství jako zrcadla údajné vlastní velikosti, což je cosi, co by všichni ti, kdo se k Zemanovi kloní, měli mít důkladně zvážit.

Zeman také představuje kontinuitu s uplynulými dvěma dekádami. Ačkoliv si v transformačním procesu jistě připsal i úspěchy, jako bylo oddlužení velkých bank, následované jejich privatizací, nebo dokončení přístupových rozhovorů s Evropskou unií, přesto se s ním, stejně jako s Klausem, pojí řada negativ, včetně symboliky. Ztělesňuje prostě étos, který by měla česká demokracie, pokud se chce vymanit ze současné krize, nechat za sebou.

Fischerovy možné vazby na různé netransparentní ekonomické struktury samozřejmě nelze zlehčovat. Pro levicové voliče, kteří budou chtít vyjádřit odpor k současné vládě, také bude Fischer příliš pravicový, rozhodně „pravicovější“ než Zeman. A pro mnoho lidí bude důležité, že není zdaleka tak charismatický jako Zeman.

Přesto by všichni z těch šedesáti procent voličů, jejichž kandidátem není ani Fischer ani Zeman, měli mít na paměti, že pokud jde o budoucnost české demokracie i styl prezidentství, Fischer je jednoznačně lepším kandidátem. Nejhorší ze všeho by v případě, že se prezidentský souboj v druhém kole zúží na Fischera a Zemana, bylo, kdyby si většina z oné šedesátiprocentní většiny, která si nepřeje ani jednoho, řekla, že hlasovat nepůjde vůbec.

Je totiž téměř jisté, že v druhém kole by Zemana podpořili komunisté, což je přesně onen rozdíl, který by mohl stačit k jeho zvolení. Demokraté by si měli uvědomit, že demokracie je dost často výběr mezi menším a větším zlem, a že relativizace tohoto rozdílu stylem „mého hlasu není hoden ani jeden“, je to nejhorší, co se může stát.

Není samozřejmě ještě pozdě na to, aby se občanská společnost zaktivizovala natolik, že pomůže rýsující se souboj Fischer-Zeman odvrátit v podobě vzestupu někoho pro ni přijatelnějšího. Zároveň by si ale měla tato část společnosti ujasnit svoji strategii v případě, že k souboji Fischer-Zeman dojde. V takovém případě by měl být jejím kandidátem jednoznačně Fischer.

  Diskuse
  MP
  July 31, 2012 v 23.33
  Doc. Pehe zajímavě pokračuje tam,
  kde diskuse pod článkem J. Patočky (prozatím) skončila.
  Jinak naprostý souhlas.
  MT
  August 1, 2012 v 12.01

  Pro mne je vyjádření pánů Plevy, Peheho a ostatních jednoznačným signálem, potvrzujícím staré pravidlo - pokud z havloidní líhně uslyšíš jednoznačný postoj, téměř nikdy nepochybíš, pokud uděláš pravý opak !!

  V době Zemanova předsednictví jsem ve svém regionu rozšiřoval protizemanovský Trend a musel jsem si od členů strany něco vyslechnout - že zpochybňuji Velkého Zemana, téměř zachránce ČSSD před nicotou a podobné podlézavé kydy ...

  Nyní samozřejmě budu jednat PŘESNĚ NAOPAK než uvádí a doporučuje pan Pehe a spol.

  Budu s plnou vervou a úsilím přesvědčovat ostatní členy a voliče ČSSD případně ostatní občany, aby v této věci se podle rad uvedených pánů v žádném případě neřídili a konali PŘESNĚ NAOPAK než oni radí, to jest aby v každém případě podpořili v druhém kole Zemana, pokud zde nebude Dienstbier.

  To, že to takto vidí asi i komunisté, je pro mne naopak potvrzení, že je takový postup správný - nikoli naopak. Možnost aktivní spolupráce s KSČM v zájmu boje se současnými zhoubnými trendy - těmi celoevropskými i těmi ryze českými - je pro mne stejnou normální samozřejmostí jako pro Jiřího Dienstbiera.

  Pevně doufám, že Jiří Dienstbier v prvním kole uspěje, ale k tomu nepostačí pár radikálně kriticky naladěných pražských intelektuálů. To chce využít síť obou největších odborových centrál a sítě ČSSD a jejich satelitních organizací, mít naplánovanou kampaň doslova na dny a jít do toho se skutečným elánem - poraženectví už samo poráží ...
  FZ
  August 1, 2012 v 15.28
  Nebudu sem psát to, co jsem již napsal k článku J.Patočky
  jen mne mrzí, že DR dělá štvavou kampaň vůči někomu, kdo si to nezaslouží.
  August 1, 2012 v 17.15
  Co když vlastně to požehnání, které Klaus Zemanovi k prezidentské kandidatuře udělil, byla od něho taková malá zlomyslnost?
  MP
  August 1, 2012 v 18.02
  P. Tejkle,
  vy stavíte na hlavu veškerou logiku.
  Jak může v boji se "současnými zhoubnými trendy" pomoci člověk, který
  1. poškozuje a rozkládá socdem
  2. má názory na krizi někde napravo od něm. FDP??
  (K obojímu viz argumenty a odkazy v minulé diskusi.)

  Opakuji, protože jsem se to od vás zatím nedozvěděl: co se vám na Zemanovi tak líbí a čím by mohl ČR prospět?

  MT
  August 1, 2012 v 19.08


  Zeman "poškozuje a rozkládá" ČSSD?

  Hergot, tomu říkám argument.

  Zeman je nyní konkurentem ČSSD, která ho podrazila v době jeho "hvězdné hodiny" - no a je Otcem Zakladatelem vlastní politické strany SPOZ.

  Program SPOZ má keynesovsko-socialistický charakter, je založen na veřejném investičním boomu - a tedy směřuje směrem, který je žádoucí i z hlediska radikálních socialistů (v případě konzervativní finanční politiky, která by nemohla využívat dluh jako dříve, by mělo být následkem stlačení očekávané ziskové míry (tzv. mezní efektivnost kapitálu/kapacit) a měla by růst závislost na veřejných rozpočtech, což je normální vývoj, který finacializace před 30 lety zastavila a nahradila finanční kreativitou a všeobecným zadlužováním soukromým i veřejným ...

  Zeman jediný nedémonizuje nepřímé daně a může přispět k budování severského modelu, který je všechno jiné, než rozhazování a který je vzorem finanční odpovědnosti a současně protipólem neoliberalismu ...
  Určitá míra zemanovské skepse vůči Bruselu by škodila, pokud by dnešní Brusel věděl, čeho chce dosáhnout a věděl by jak ...


  A názory Zemana napravo od FDP?

  Jakou minulou diskusi máte na mysli ... ?

  August 1, 2012 v 19.55
  Štvavá kampaň
  Pane Zíko,

  váš názor na MZ i ostatní prezidentské kandidáty vám nelze brát a je dobře, že zaznívá.. Ale těžko můžeme našim autorům nařizovat, co si mají o dotyčném tématu myslet a jak psát. Že se doposud nikdo pořádně nepostavil za Miloše Zemana, nemá se nějakým štvaním co dělat. Ostatně už ta představa, že by články v internetovém deníku našho typu mohly být psány se s cíleným záměrem tak zkušeného politika uštvat ... přijde mi to podobné, jako když se nám před půl rokem vytýkalo, že budjeme Havlův kult.
  August 1, 2012 v 21.07
  Jediná přednost Miloše Zemana
  Jedinou předností dnešního Miloše Zemana je, že při všem, co má společného s Václavem Klausem, s ním sdílí i vazby na Rusko. To je patrně jediný logický důvod, proč by jej měla podpořit KSČM, stejně jako podpořila Václava Klause. Jan Fischer je sociálnější než Miloš Zeman, ale jednoznačně by podporoval fanatické zaměření české zahraniční politiky na USA.
  MT
  August 2, 2012 v 10.08

  Stokrát opakovaná - čili dostatečně dlouho opakovaná - lež o tom, že je Fisher sociálnější než Zeman se má stát pravdou (když pominu fakt, že co by bylo důležité u premiéra a vlády, je méně důležité u prezidenta).

  A zdůrazňuji, že program SPOZ je znám a lze si ho přečíst ...

  FZ
  Pane Pleva, Vy na jednu stranu píšete, že Zeman je jiný než dřív a přitom argumentujete tím, co prohlásil před více než 20 lety
  MP
  August 2, 2012 v 10.43
  P. Tejkle,
  tak proč jste už k SPOZ nepřestoupil, když mají tak výborný program?

  Že je Zeman konkurentem ČSSD, je přece jen jeho rozhodnutí, nikdo ho nenutitl, aby ze socdem odcházel a pak s ní (zákonitě) bojoval. Mohl založit platformu v rámci strany, jak to udělal třeba J. Kavan, na rozdíl od Zemana skutečný levicový sociální demokrat.
  Podívejte se, jak se k sobě chovají ODS a TOP 09, taky jsou konkurenti usilující o podobné voliče, pošťuchují se, ale takové naschvály, jaké provádí Zeman socdem, si k sobě nedovolí. (Seznam oněch naschválů viz můj příspěvek v diskusi pod článkem J, Patočky, Pondělí, 30.Července 2012, 10:31:21) Ach, ta věčná levicová nesvornost!

  Problém je, že vy skutečně asi nečtete diskusi, dokonce ani příspěvky, které přímo reagují na vás. Jinak byste věděl, že p. Macháček doložil, jak hluboce M. Zeman nepochopil současnou krizi a jak opakuje neoliberální mantry, dokonce ve zcela rigidně fanatické podobě ("dluhy se musí platit" atd. - viz Pondělí, 30.Července 2012, 13:33:34).

  A pokud jde o investiční boom... no to je pěkné, ale pokud si budeme myslet, že dluhy se musí nejprve splatit, tak se z té strašlivé závislosti na financializaci ekonomiky nevymaníme nikdy. Kdo tohle nechápe, patří na (už konečně trvalý) odpočinek na Vysočinu.
  August 2, 2012 v 11.38
  podle mne tedy Miloš Zeman určitě přednosti má: vzdělanost, řečnický talent, velice slušný rozhled, řadu státnických myšlenek (viz rady ČSSD, když končil jako předseda) a určitou noblesu svého druhu, i když to je jistě věc názoru. Nemohu mu však zapomenout jeho postoje k občanskému aktivismu a ekologům obecně, to, jak mluvil o demonstrantech (a jaký postup požadoval) při zasedání MMF v Praze, a řadu podle mne nepromyšlených názorů na zahraniční politiku. Jejich korunou je pak dle mého nikoliv postoj k současné krizi - ani Jiří Dienstbier by myslím ostatně neřekl, že dluhy se platit nemají -, ale ochota podpořit případnou invazi do Íránu. Je jistě dobré, když je politik názorově konzistentní, ale toto je něco jiného.
  MP
  August 2, 2012 v 13.21
  P. Jedličko,
  pokud by byl dotlačen moderátorem do kouta, jistě by si ani J. Dienstbier nedovolil prohlásit, že dluhy se platit nemají, ale Zemana v uvedeném pořadu Moravec nijak netlačil - mohl ke krizi říci, co chtěl, mohl poukázat na její hlubší systémové příčiny, které leží v deregulaci a přílišné moci finančního kapitálu atd., ale on naopak řečnil, jako by byl tiskový mluvčí Wall Street. To je neodpustitelné - a je vcelku jedno, jestli je Zeman tak neinformovaný (a ideově ustrnul někde v 70. letech), anebo jestli to dělá záměrně, aby se vlísal do přízně mocných kapitálových skupin. Takový člověk prostě nepatří na Hrad jako kandidát levice!

  Ale jinak naprosto souhlasím s vaší kritkou Zemanových zahraničněpolitických názorů a postojů, což jsem ostatně už shora psal.
  MT
  August 2, 2012 v 13.36

  Systémový problém spočívá v tom, že dluhy jsou nuceny vznikat - ne v tom, že by bylo správné je neplatit, když vzniknou.

  Nemám pocit, že by se levice měla prezentovat jako bojovník za morální hazard ...

  PL
  August 2, 2012 v 13.43
  Zeman děkuje autorovi
  MT
  August 2, 2012 v 13.51


  "Martin Pleva - pedagog, Brno
  P. Tejkle, Čtvrtek, 2.Srpna 2012, 10:43:31

  tak proč jste už k SPOZ nepřestoupil, když mají tak výborný program?"

  Já nestřídám strany jak ponožky - za minulého režimu jsem byl bezpartijní, od 5. 12. 1989 jsem bez přestávky v ČSSD.
  Nevím, proč bych měl přestupovat do SPOZ, která má i jiná ustanovení, které mi nekonvenují.

  Rozhodně to ale není snaha využít nepřímé daně - SPOZ prosazuje zatížení knih základní (trou vyšší) sazbou - a to je skutečně naprosto v pořádku - 90% objemu literatury je buď škvár nebo taková literatura, u které je důvod pro řazení do nižší sazby asi tak pochybný jako u videorekordéru ...
  MP
  August 2, 2012 v 21.00
  Souhlasím, p. Tejkle,
  že nejlepší je, když dluhy vůbec nevznikají. Jenže to za dnešního systému nelze, ergo je třeba tento systém změnit. Pokud budeme vyznávat rétoriku splácení dluhů, které již vznikly(!!), a pokud budeme onu politiku splácení dokonce realizovat, pak se nevyhneme všem těm strašlivým sociálním důsledkům.

  Chudí lidé - a do značné míry ani střední vrstvy nikomu nic nedluží, to by měli začít levicoví politici konečně říkat...
  MT
  August 3, 2012 v 8.57

  "Chudí lidé - a do značné míry ani střední vrstvy nikomu nic nedluží, to by měli začít levicoví politici konečně říkat..."


  No, výborně, přece jen se můžeme na ledačems shodnout ...

  PL
  August 3, 2012 v 10.42
  odpovědi kandidátů
  August 6, 2012 v 14.03
  Soudruhům z USA -
  jak nám vzkazuje aparátčík z Freedom House - více vyhovuje Fischer. Při jejich tradiční láskyplné starosti o "étos" české (ale i irácké, libyjské či syrské) demokracie to jistě nemůže překvapit. (Inu, cokoli je lepší než "ruský kapitál". Třeba i saudský kapitál?)
  MT
  August 6, 2012 v 19.09

  To je, pane Kopecký, ona mezní situace, kdy se Vám takříkajíc "otevřou oči" a Vy pochopíte, s kým jste takovou dobu šel společným směrem.

  Znáte chyby Zemana, podporujete Dienstbiera (a to skutečně - ne naoko), ale teprve když Vám to někdo takhle řekne naplno (s tím Zemanem a Fisherem), tak pochopíte, že máte co dělat se starou známou partou, kterou jste už viděl a zažil mockrát pod různými vlajkami, pod různým krytím - ale vždycky s moralizujícími argumenty, partou, která vždy podpoří to, co si přeje Madelaine a spol.

  Nemá cenu se o tom bavit - už jim na špek neskočím ...

  Ano - kapitál sice nemá vlast, ale vaší povinností je podle jistých lidí podpořit ten správný kapitál ... - jinak nepatříte k těm "správným demokratům" ...

  Nechápu proč bych měl rozlišovat - já mezi americkým a ruským kapitálem odmítám rozdíly vidět - snad vztah k evropským zemím může být užší, ale jinak pokud se dohodnu s Brazilcem, tak se dohodnu s ním ...

  August 7, 2012 v 10.15
  Miroslavu Tejklovi
  Skutečnost, že Jiří Pehe svou pozici formuluje vždy inteligentně a takříkajíc "kultivovaně" poněkud zakrývá jeho velice jednoduché ideologické předpoklady: generální linií je, že západní liberalismus je tím kulturně (civilizačně) nejpokrokovějším a tudíž by jej zbytek světa měl pokud možno bez velkých úchylek (zejména ne k třídnímu boji) následovat ("dohánět").
  -- To, že liberalismus byl v minulosti všechno jiné než demokratický (liberálové v Anglii i ve Spojených státech tradičně podporovali otrokářství v teorii i praxi; dokonce ani teorie nadčlověka nepochází z Německa, ale byla převzata z Ameriky: "white supremacy"), nikde nezmiňuje - nejspíš to pro něj nehraje žádnou roli.

  (Jinak má řadu zajímavých - byť nehlubokých - textů o liberální demokracii - např. zde: http://www.pehe.cz/zapisnik/jak-je-na-tom-liberalni-demokacie-u-nas-po-20-letech)
  ŠŠ
  August 7, 2012 v 16.42
  Správný kapitál a otevřené oči
  Kapitál nejen nemá vlast, ale je též bez zápachu, neb, jak o penězích pravil již kterýsi starořímský vládce, „pecunia non olet“.

  Pouze vlastníci kapitálu již většinou bez vůně a zápachu nejsou. Pokud si vládcové v české kotlině a jejich patroni chtějí půjčovat a půjčují v cizině, řídí se nejspíš svým vlastním zápachoměrem, který bývá zřejmě partajně diferencovaný, neb lidová moudrost praví, že „vlastní h….o nesmrdí“.

  Nejen otevřené oči, ale též správné používání toho, co člověku nadělil pámbů do hlavy mezi oči by mohly českému voliči docela dobře posloužit.
  MT
  August 7, 2012 v 17.06

  ... to je pěkné, paní Šprynarová, ale chtělo by to uzavřít bez skrejvaček - v čem má například spočívat TEN rozdíl mezi americkým a ruským kapitálem z našeho hlediska?

  ŠŠ
  Bez skrejvaček to uzavřou volby. Pokud jde o kapitál, sundám závoj skrejvačky z předchozího příspěvku, v němž jsem se pokoušela sdělit, že mezi kapitály z různých zemí není rozdílu. Dále že o kapitálu se nejedná s kapitálem (mezi nimž není rozdílu), ale s jeho vlastníkem, a že mezi vlastníky kapitálu rozdíly jsou, většinou nemalé. A že českým vládcům politickým a vlastníkům kapitálu je vlastní obracet se k těm cizím politickým vládcům a vlastníkům kapitálu, s nimiž jsou názorově spřízněni.

  Dobrat se v této otázce vlastního hlediska a rozhodnout se pro ně vyžaduje stejně jako ve všech problémech orientaci v daném problému. K orientaci patří promyslet získané informace (nejen o povaze politických vládců a těch, kdo vlastní český a cizí kapitál nebo o souladu či nesouladu různých partajních programů s praxí příslušné partaje) z různých úhlů pohledu.

  Svá stanoviska vyjadřujeme každý způsobem sobě vlastním. Mé stanovisko mělo upozornit na rozdílné aspekty mnohoznačných aktivit různých politických stran, na aspekty, které jsou z dostupných informací k dispozici každému. Nemám ambice tyto aspekty odborně rozebírat, to náleží profesionálním politologům.
  + Další komentáře