Profil čtenáře:
Květoslava Hyldebrantová

Profese: pedagog
E-mail: kvehyl@seznam.cz
...Bohužel pan Uhl mlčí, takže nevíme, zda trvá na svém názoru i přes uvedené důkazy a argumenty - a nebo jen nechce přiznat za žádnou cenu svůj omyl, že svým vyjádřením vůči církvím a biskupům (v rámci nabídky pomoci uprchlíkům) to opravdu tentokrát přehnal...
Kopnutí, pokud je oprávněné, neškodí (naopak).

Ale kopnutí pana Uhla do dobrého úmyslu církví (ať již úmyslně, nebo z důvodu omylu) bývá nespravedlivé a škodí - zvláště tehdy, pokud zůstává bez omluvy či nápravy.

Pane Uhle, přečetl jste si dobře prohlášení biskupů ze dne 4.7.2015?
I poslední větu prohlášení: "Zároveň jsme otevřeni hledání dalších možných forem pomoci"?

Psala mi totiž včera večer jedna všímavá čtenářka s přáním zveřejnění textu, který zde částečně ocituji:

"Všimla jsem si letmo článku Petra Uhla v DR, na nějž jste reagovala v diskusi. Jenom bych ráda panu Uhlovi vzkázala jediné. Špatně si přečetl prohlášení biskupů. Nemluvili o výsadě ujimat se jenom křesťanských uprchlíků... Přišel mi ten článek pana Uhla děsně nespravedlivý. Posudťe sama:
http://tisk.cirkev.cz/z-domova/jeste-k-nabidce-krestanske-pomoci-bliznim/ "

Text celého dalšího prohlášení ze dne 8.7.2015 raději znovu cituji:

"V sobotu 4. července vydala Česká biskupská konference a předsednictvo Ekumenické rady církví prohlášení k otázce přijímání migrantů do ČR. Zpráva o zveřejnění textu i jeho samotný obsah vyvolaly poměrně bouřlivou reakci. Je to dobře, neb je patrné, že nám osud bližních v nouzi asi zas až tak lhostejný nebude. Zajímavá je ovšem ta skutečnost, že jsme byli nejednou odsouzeni ne za vydání takového dokumentu, ale pro jeho údajnou měkkost, resp. spíše selektivní pohled na věc.
V různých komentářích na toto téma je uváděno, že katolická církev se nabídkou pomoci křesťanům z oblastí postižených katastrofami různého charakteru dopouští (takřka) xenofobního jednání a chce pomoci JEN někomu.
Musím ale konstatovat, že katoličtí biskupové a předsednictvo Ekumenické rady církví (ERC) se nevyjadřovali k přijímání pouze křesťanských uprchlíků. V textu prohlášení je totiž zřetelná zmínka o další možné pomoci. Poslední věta jasně hovoří o možnosti dalších forem spolupráce, kromě tohoto aktivního přijetí křesťanských uprchlíků do farností a sborů.
Signatáři společného prohlášení o víkendu vyjádřili připravenost vyzvat farnosti a sbory k aktivní pomoci při integraci křesťanských uprchlíků proto, že na to máme účinné prostředky: je možno pomoci na základě společně sdílené víry. Neznamená to vyloučení ostatních forem pomoci, které by však měly být více institucionálního charakteru a především s využitím profesionálních struktur národní Charity ČR i Diakonie."

Závěrem ponechám už na Vás, pane Uhle, zda se za svá nespravedlivá slova vůči církvím, které velkoryse nabídly lásku a pomoc běžencům, místo tvrdé kritiky dodatečně omluvíte?Souhlasím s Vámi se slovy, které píšete panu Uhlovi.

(Pokud uprchlíky nepřijmou s láskou lidé ČR, bude i pomoc státu téměř marná. Stát jsme prostě my, občané.)

S názory na pana prezidenta se asi zatím neshodneme, respektuji to, nechci dalším řešením tohoto tématu štěpit původní téma diskuse.