Miloš Zeman není sociální demokrat

Jakub Patočka

Pokud sociální demokracie nevyznačí jasnou programovou linii mezi evropským sociálním demokratismem a Zemanovým národně-socialistickým populismem, zaplatí za to krutou cenu.

Radost z toho, že se Karel Schwarzenberg nestal prezidentem, již stihla pomalu vyprchat, a tak je nejvyšší čas zabývat se tím, kdo se prezidentem skutečně stal, ačkoli ani ho z nás velká většina na Hradě neuvidí ráda. Jmenuje se Miloš Zeman a příštích pět let bude hlavou naší země. To je danost, před níž nikam neutečeme, v níž budeme muset pracovat a s níž budeme muset žít.

V zápětí budeme hovořit především o důsledcích, avšak o příčinách, proč se ocitá Zeman na Hradě, je zapotřebí ještě ztratit pár slov též. Ačkoli se z ohlasů nyní často zdá, že to vlastně všichni věděli předem a že nebylo vyhnutí, fakt je ten, že jakkoli výsledek druhého kola voleb byl předvídatelný, celkově se Miloš Zeman stal prezidentem spíše souhru nešťastných okolností.

Po celou dobu kampaně si řada institucí dělala modely pravděpodobných výsledků druhého kola pro různé páry postupujících kandidátů. Nebudeme nyní zacházet do podrobností, zůstaňme u závěru, který z nich plynul: Zeman byl jasným favoritem druhého kola pouze proti Schwarzenbergovi. To se také stalo a z přehledných příčin: získal především protivládní voliče, zatímco jeho protivník především voliče tak či onak k vládě a vládním stranám loajální.

Všimněme si fascinujícího nárůstu hlasů ve druhém kole: v případě Karla Schwarzenberga to byl zhruba jeden milion nových hlasů, v případě Miloše Zemana jeden a půl milionu: více nežli dvojnásobek toho, co získal v prvním kole. To všechno byli lidé, pro něž podpořený kandidát nebyl první volbou. Jedná se tedy z převážné části o hlasy negativní — volbu menšího zla. Nárůst zde je, jak v případě Miloše Zemana, tak v případě Karla Schwarzenberga ohromný.

Oba totiž vyvolávali velmi silné záporné emoce. Schwarzenberg je ministrem vlády, která má osm procent podpory, a z velmi dobrých důvodů vyvolává odpor a pohrdání velké části českého obyvatelstva. A Zeman mnoha lidem nevadí ani tak svými názory jako svou nadutostí, sklonem urážet všechny kolem sebe, buranstvím a lidmi, jimiž se obklopuje.

Ani Fischer, ani Dienstbier tak záporné emoce nevzbouzeli. Pokud by stál Zeman proti Fischerovi, tahal by za kratší konec. Fischer by měl jisté prakticky všechny voliče Schwarzenberga, přinejmenším do té doby, dokud ho nezačala likvidovat kampaň českomoravských pravicových liberálů. Útok zprava byla Fischerova Achillova pata. Navíc měl a podržel by si podstatnou část hlasů zleva: nebyl v takové míře spojován s vládou a na rozdíl od Zemana tolik nedráždí svými zápornými vlastnostmi.

Vůbec žádnou, ani nejmenší, šanci by neměl Miloš Zeman proti Jiřímu Dienstbierovi. Toho by jako „menší zlo“ podpořila prakticky kompletní voličská základna Karla Schwarzenberga. A navíc by byl býval rozdělil levici. Není třeba si propočty nějak komplikovat: voliči hlasovali především podle sociálně-ekonomických kritérií, občanské ohledy hrály ne zcela podružnou, ale až sekundární roli. Dienstbier byl skutečně kandidátem, který by byl býval českou společnost sjednotil.

Kdo tedy nese za Zemana na Hradě odpovědnost? Nic nelze vyčítat lidem, kteří Zemana volili jako menší zlo: menším zlem skutečně pro většinu voličů, kteří přišli k druhému kolu, reálně byl. A dodejme, že zcela srozumitelně, oprávněně; v tomto smyslu se stal prezidentem vyloženě demokraticky. Žádné úskoky, ani spor o Beneše, v němž je navíc Zeman blíže pravdě nežli Schwarzenberg (a snad nikdo to nevyložil tak přehledně jako Václav Jamek v diskusi pod článkem Františka Kostlána), nijak závažnou úlohu nesehrály.

Ještě jednou a naposledy: Karel Schwarzenberg je ministrem v řadě ohledů skandální a vyloženě opovrženíhodné vlády. Lidé v oblastech nejzávažněji postižených její asociální politikou by byli na hlavu padlí, kdyby si nechali nabulíkovat, že mu mají dát svůj hlas.

Zde je na místě upřít pozornost k faktu, že kromě Zemanových vlastních voličů mu paradoxně v cestě na Hrad zásadně pomohli někteří jeho horliví odpůrci. Mezi nimi vynikají tři skupiny, o nichž je nutné se zmínit. Za prvé je to českomoravský pravicově liberální salón, za druhé jsou to rozpustilí internetoví aktivisti.

Ti i oni, nejprve zlikvidovali antikomunistickou kampaní Fischera, který by se při jejich zdrženlivosti prezidentem nejspíše stal, a obývajíce své virtuální bubliny, podlehli pak klamné iluzi, že „kníže Karel“ je tím, kdo si získá srdce většiny společnosti. Ta iluze kulminovala v okamžiku vyhlášení výsledků prvního kola voleb. A pak se rychle zbortila.

Je vyloženě dobrou zprávou, že tak řečená elita pravicových liberálních majitelů pravdy, slovy nepřekonatelné Lenky Zlámalové „rozhodujících vrstev ve společnosti“, nedokáže ani při tak enormním vypětí a nasazení, a dokonce ani ve spojení s internetovými frikulíny, českou společnost zmanipulovat k libovolnému nesmyslu.

Snad by mohli ti i oni vyvodit určité poučení z faktu, že zde máme již potřetí v řadě prezidenta, který byl zvolen s podporou KSČM. Znovu se ukázalo, že základní tendence české společnosti je a patrně zůstane v nejširším slova smyslu sociálně-demokratická či šířeji řečeno humanitně-demokratická. To nejlepší, co může liberální pravice vykonat na příštích křižovatkách tohoto typu, je vybrat si kandidáta, který bude pro podstatnou, pokud možno pro převážnou část voličů sociální demokracie přijatelný.

Dokud nepochopí, že k získání většiny ve společnosti musí vstupovat do aliance přinejmenším s výraznou částí sociálně-demokratického proudu (a zde máme na mysli spíše elektorát nežli oficiální instituce), bude nadále bezděčně pomáhat instalovat do klíčových pozic představitele české konzervativní aliance, která sahá od KSČM, přes technokratické a oportunistické křídlo ČSSD až po ODS.

Je třeba na tomto místě říci, že svou prvotřídně zápornou roli zde už zase sehrála česká média, s Bakalovým vydavatelským domem v čele, která mylnou iluzi o Schwarzenbergově zvolitelnosti a přijatelnosti živila, často prostředky za hranicemi korektního novinářství.

Celé to je velmi smutná a velmi draze zaplacená lekce z politické zaslepenosti české liberální pravice. Stačilo namísto frenetické podpory pro Schwarzenberga projevit střízlivou podporu Dienstbierovi a prezidentem by dnes byl on.

Máme tu ovšem ještě třetího „spoluviníka“ Zemanovy cesty na Hrad: a tím je vedení ČSSD. Je třeba říci, že je neslýchané, jak vrcholní představitelé ČSSD dovolili, aby členové vlastní strany torpédovali svého kandidáta. Nejedná se pouze o vykřičenou místopředsedkyni Benešovou či notoricky popleteného Valtra Komárka. Každý trochu zasvěcený člověk ví, že proti Dienstbierovi více či méně otevřeně pracovali Michal Hašek, Roman Onderka, Zdeněk Škromach a řada dalších představitelů sociálnědemokratického technokratického oportunismu.

Fakt, že se Bohuslav Sobotka těmto tendencím s veškerou vehemencí nepostavil, že se pak dokonce podvolil nátlaku, aby ihned po prvním kole podpořil Miloše Zemana, a že se nyní dokonce chová, jako kdyby mezi evropským sociálním demokratismem a programovým světem Miloše Zemana neležel rozlehlý prostor programových rozdílů, je mimořádně špatnou vizitkou jak předsedy ČSSD, tak celého vedení strany.

Miloš Zeman od svého odchodu z ČSSD tuto stranu systematicky poškozoval, soustavně oslaboval demokratickou levici, spolupracoval přitom s ODS, ostatně lidé bývalého premiéra Topolánka pracovali nyní na jeho kampani. Vyloženě s úlevou bylo možné brát, že k Zemanovi do jeho obskurního politického uskupení odcházejí z ČSSD další a další postavy s ušmudlanou pověstí.

Patří k základům politické kultury, že v politických stranách platí přiměřená míra loajality k rozhodnutím kolektivních orgánů; a je tak například zcela nemyslitelné, aby význační představitelé strany podporovali jiného než vlastního kandidáta.

V každé kompetentní evropské sociálně demokratické straně od Slovenska, přes Rakousko, Německo až po Velkou Británii by Marii Benešovou, Valtra Komárka, Romana Onderku, Zdeňka Škromacha i další otevřené sympatizanty Zemana potkal stejný osud: byli by ze sociální demokracie exemplárně vyloučeni; lišila by se jen doba, jakou by to trvalo, ale nikde by nebyla příliš dlouhá.

Okolnost, že nyní někteří sociálnědemokratičtí vykukové, kteří zjistili, že se volí prezident až někdy v polovině ledna, napadají Jiřího Dienstbiera za to, že před druhým kolem odmítl otevřeně podpořit Miloše Zemana, působí v tomto světle jako hořká ironie. Takže nakonec se v ČSSD bude trestat za odmítnutí podpory dlouholetého nepřítele sociální demokracie, a nikoli za poškozování vlastního kandidáta? Je to ještě politická strana, nebo je to kibuc?

Co bude dál?

Před volbami panovaly obavy, že případné vítězství Miloše Zemana rozdělí levici. Tyto obavy byly samozřejmě oprávněné, protože Zeman řadu posledních let dělal všechno proto, aby ČSSD poškodil. Nyní ale vidíme, že je ještě jedna horší možnost, než že by mohl levici štěpit; a to ta, že ji sjednotí.

Způsob, jímž vedení ČSSD posud přistupuje k Zemanovi, je k neodlišení od chování myšky uhranuté pohledem chřestýše okamžik předtím, nežli skončí v jeho chřtánu.

Mnozí sociální demokraté zde před volbami psali spoustu přesvědčivých slov o tom, proč Miloš Zeman není sociálním demokratem. A jeho výroky o „zelených“, o muslimech, o preventivním úderu na Írán či o Romech jej profilují jako nebezpečného národně-socialistického populistu.

Ještě větším problémem, pokud vůbec možno, je jeho temné zázemí. Vazby na Klause, na Lukoil, na exekutory jsou evidentní. Hrozné dědictví kartelizace české politiky v době opoziční smlouvy se dosud pokouší vydávat za ctnost. Pokud Česká strana sociálně demokratická jasně nevyznačí hranici, kterou se oddělí od toho, co v politickém programu představuje Miloš Zeman, bude to začátek jejího konce.

Dříve či později skončí jako řecký PASOK či socialisté v řadě postkomunistických zemí a demokratickou levici zde začne ve stranické politice reprezentovat subjekt, který bude reálně hájit zájmy takto zaměřených voličů. Byla by to obrovská škoda, protože každý takový otřes vždy přináší ohromné množství rizik, nejistot a především nevyhnutelných ztrát.

Svět, Evropa, české země jsou v hluboké krizi, sociální, ekologické, politické, kulturní, která je zapříčiňována globalizovaným kapitalismem. Její řešení nebude snadné a žádný jednoduchý recept zajisté není znám.

Jasné jsou pouze tendence: buď se bude krotit nadnárodní kapitál, bude se zvyšovat občanská participace, bude se rozvíjet sociální solidarita a pěstovat ekologická osvěta, anebo pod tíhou postupně kolabujícího, nadále neudržitelného neoliberálního modelu převezmou vládu populističtí autoritáři, namnoze ruku v ruce s kapitalismem vyprodukovanou oligarchií, pokoušející se udržet své pozice.

Miloš Zeman stejně jako Václav Klaus jsou výstavními českými exempláři populistických autoritářů. Demokratická levice stojí všude v celém světě proti této tendenci jako její hlavní protivník. Pokud v této své úloze sociální demokracie selže, bude to selhání civilizační a velice těžko napravitelné. Vznik nového politického subjektu, který bude reprezentovat reálný společenský zájem a v prostoru demokratické levice čelit nástupu populistického autoritářství, pak bude nutností.

  Diskuse
  February 1, 2013 v 13.33
  řekl bych, že dobrý článek
  Díky za článek. Vrátil mě trochu na zem. V boji proti Karlovi jsem sám moc načichnul prozemanovstvím. Přitom moje volba Zemana začínala přesně na tom samém, jako vaše analýza. Volba menšího zla.
  Došel jsem si ve vlastních kalkulacích také k tomu, že kdyby si ti "umělci" neodstřelili Fischera a nebo dokonce pomohli Dienstbierovi, tak by tam dnes pravděpodobně Zeman nebyl.

  No já se teda nechám překvapit tím co nám Zeman ukáže. Snad to nebude na emigraci ;-).

  Ale přidám zde k dobrému odkaz z Blistů od Rudolfa Převrátila. Zdali ho chápu, čas na demokraticko - rovnostářské korekce kolabujícího globálního kapitalismu ještě nenastal a rýsuje se zatím jen boj mezi dvěma pro nás nepříznivými následníky. Zeman-Klaus jako zástupci toho autorytářského kapitalismu a refeudalice po vzoru Kalousek-Schwarzenberg-řekněme Bildberg. Potom nezbývá socialistovi než zatím pragmaticky volit Klaus-Zemana, jako né úplně zabouchnuté dveře cesty vpřed.
  Odkaz: http://www.blisty.cz/art/67279.html
  Co když byl Fischer obětován a Karel popostrčen právě pro to, aby vyhrál Zeman????
  Prohra pravice v dalších sněmovních volbách se už zdála být neodvratná. Jestli jim vysvitlo světélko naděje, je to právě Zeman.
  Ježiši jestli mě Kalousek dostal, tak se půjdu zastřelit.

  Ten odstřel Fischera odstartoval ten Hanák. Stačilo tam správně popíchnout a už to jelo. Zbytek "umělectva" podle mě už potom tak srdnatě bojoval NE kvůli reálnému či simulakrálnímu Karlovi, ale kvůli tomu, ře vlastně umělci se naprojektovali do něj a zvrhlo se to v to, jestli je uznáváme jako vůdce národa, zvrhlo se to vlastně ve volbu těch herců, ten Karel tam byl podružný, podle mě. Oni si nechtěli připustit, že by jsme je nemuseli milovat a uctívat a poslouchat až za hrob.
  MP
  February 1, 2013 v 14.12
  Článek velmi dobrý,
  ale myslím, že zbytečně přísný a nespravedlivý vůči Sobotkovi.
  On je předseda strany a musí udělat všechno pro to, aby se mu nerozpadla.

  Ostatně, jak si J. Patočka představuje za dané situace budoucnost socdem? Má se natvrdo rozštěpit, anebo se pokusit o smír a kompromis? Pokud nastane to první, můžeme na vládu levice po příštích volbách víceméně zapomenout. Pokud nastane to druhé, nikdo nikdy nezaručí, že Zeman nezničí ČSSD, až se mu bude chtít - až bude strana u moci, což bude mít také strašlivé důsledky pro budoucnost...

  Tohle všechno jsme vám, milí kolegové - příznivci M. Zemana, vykládali a vysvětlovali tisíckrát denně - a vy jste nás v zaslepené nevraživosti vůči dnešní vládě, která by za rok a půl stejně skončila, odmítali poslouchat!

  Zeman je zlo, které mělo a mohlo být poraženo... nikoli tedy vae victis, nýbrž vae victoribus!
  MP
  February 1, 2013 v 14.20
  M. Ševčíkovi
  No konečně jste prozřel!? Vždyť jsme to tady já, B. Trávníček a hrtska dalších psali denně!

  Samozřejmě že výsledek voleb je faktickým vítězstvím pravice. Ba druhé kolo, ať by dopadlo jakkoli, bylo faktickým vítězstvím pravice. Pokud by náhodou vyhrál Schwarzenberg, měl Kalousek svého člověka na Hradě (i když je skutečně otázka, jestli by se "Karel" nezačal přece jen vymaňovat). Pokud by vyhrál Zeman, mohla se pravice s Kalouskem v čele těšit na rozvrat na levici... Geniálně a ďábelsky vymyšleno.

  Proč jsme my levičáci tak strašně naivní a hloupí? Proč nás pravičáci svými machiavellistickými tahy vždy převezou? Ach jo...
  February 1, 2013 v 14.32
  Žádné zlo
  Moc bych se přimlouval za to, abychom rétoriku substanciálního "zla" přenechali Respektu a kulturní frontě. Zkusme uvažovat střízlivě, politicky.
  Zeman je reálný politik (dobře zapadající do reálných českých politických poměrů), nikoliv izolované, z vesmíru spadlé "zlo". Bude záležet na reálných politických schopnostech všech zúčastněných aktérů, jak jeho prezidentování dopadne. ČSSD je zdaleka nejsilnější politickou stranou v zemi, nechť tedy aktivně koná. Vnitřně nejednotná byla už před volbou, volba pouze vyostřuje její vnitřní konflikt - a znovu, politika jsou konflikty.

  Zajímavé by bylo podívat se na to, co Zemanova volba znamená pro občanskou, nikoliv stranickou levici. V pohledu "od lidí směrem k politickým stranám" by se možná mnohé vyjasnilo. Politické strany by neměly být od společnosti odtrženým mocenským skleníkem.
  BT
  February 1, 2013 v 15.07
  Pane Plevo,
  jako většinou, i tentokrát s Vámi musím souhlasit.

  Na Vaši závěrečnou otázku (a povzdechnutí) zkusím odpovědět takto:

  Politika je záležitost vrcholně racionální, podobně jako šachy. Pokud jedna strana (empatická levice) svá rozhodnutí činí pod vlivem emocí (podpora nezvolitelné p. Fischerové; panický strach z nynější vlády a určitá touha se jí prvoplánově pomstít) a druhá strana (technokratičtí neoliberálové) se rozhodují téměř jako computery bez emocí, je vítězství druhé skupiny jisté.
  JV
  February 1, 2013 v 15.27
  100 dnů hájení
  Vážení a milí čtenáři,
  myslím, že jediné, co teď dává smysl, je zanechat spekulací a poskytnout Miloši Zemanovi 100 dnů času hájení.
  Jiří Vyleťal
  MT
  February 1, 2013 v 15.57

  Jakýchpak 100 dnů hájení ?

  Když už má někdo Zemana zaškatulkovaného, platí že pokud se budou následná historická data lišit od škatulky, tím hůř pro data - nikoli pro škatulku ...  February 1, 2013 v 16.05
  levicový populismus a sociální demokracie
  není totéž. A to je hlavním sdělením Patočkova článku.

  Jde o to, zda sociální demokracie bude schopna dále jasně formulovat a obhajovat sociálně demokratický program a hájit ho i proti "levicovému prezidentovi".

  Taky myslím, že je autor na B.Sobotku příliš přísný, protože ten program v zásadě hájí, jde o to, aby tak činil i nadále a nezačalo se vedení proměňovat k podobě MZ.

  Myslím, že přesný je odhad, že kdyby stál proti Zemanovi Dienstbier, tak by to vyhrál, ale pozdě bycha honit.

  Pravicové podporovatele KS bych nebral jako konkurenci, protože jedním z důvodů, proč podporovali KS, je jeho propojení s Klausem, dalším důvodem je obava z autoritativního prezidenta, toho si přece také nepřejeme a dalším důvodem je pokračování současného klientelistického prostředí a to přece také nechceme. To jsou také důvody, proč jsem volil KS, i když zároveň chápu ty voliče Dienstbiera, kteří volili Zemana nebo nešli k volbám vůbec.

  Personální propojení Zemana s Klausem jde dosti daleko. Podle mých zdrojů paní Ivana Zemanová pracovala až do jara minulého roku na Hradě a dcera Kateřina je studentkou PORGu, kde je ředitelem Václav Klaus ml.

  Pan Vyleťal má pravdu, ale je třeba se připravit na to, co nás čeká.
  February 1, 2013 v 16.30
  Souhlasím s Janem Černým,
  že je třeba se také tázat, co zvolení Zemana znamená pro občanskou, nikoli stranickou levici.

  Jakub Patočka píše
  "Před volbami panovaly obavy, že případné vítězství Miloše Zemana rozdělí levici. Tyto obavy byly samozřejmě oprávněné, protože Zeman řadu posledních let dělal všechno proto, aby ČSSD poškodil. Nyní ale vidíme, že je ještě jedna horší možnost, než že by mohl levici štěpit; a to ta, že ji sjednotí."

  Pane Patočko, určité sjednocení levice ve smyslu společného postupu v rámci plurality názorů mi připadá jako dobrá zpráva pro občany! Jakou horší možnost máte na mysli, pane Patočko? Pro občany je přece důležité, aby se levice sjednotila na levicovém programu! Především na prosazování dalších prvků přímé demokracie a tomu Miloš Zeman bránit nebude, vždyť je přívržencem přímé demokracie, jak v předvolební kampani několikrát řekl.

  Článek celkově chválím, ale podle jeho nadpisu jsem si bláhově představovala, že bude srovnávat konkrétní body programu ČSSD se Zemanovými názory vyřčenými v kampani a jinde. Například na přímou demokracii, potírání korupce pomocí majetkových přiznání, na odstranění "přílepkování" v parlamentu, na investiční pobídky, na dostavbu Temelína, atd. Takový článek tady na DR bych opravdu uvítala.

  RP
  February 1, 2013 v 16.46
  Panu Ševčíkovi
  Chápete mě správně. Jenom k charakteristice toho, co u nás možná představuje duo Zeman-Klaus: mluvil jsem o alternativě, nikoli o autoritativní variantě. Což samozřejmě nevylučuje, že ta alternativa bude autoritativní, neboť s velkou pravděpodobností taková bude. Jde ale také o to, co to bude vlastně za ekonomiku. Otázka je otevřená a hlavní odpověď nebude vyslovena u nás. Budeme na to muset reagovat podle toho, jak to komu dojde a o co usiluje.Tento proces je už v běhu.
  BT
  February 1, 2013 v 17.19
  Paní Švandová,
  Jakub Patočka měl nepochybně na mysli sjednocení levice na pohledu na svět dle Zemana (a Klause), tj. umožnění nějaké formy nové (byť třeba skryté) oposmlouvy, či jinak řečeno paralýza skutečné anti-neoliberální části levice. Nezapomeňte, že pro funkcionáře všech stran to je výhodné a to pokušení (zejména oportunistického prozemanovského křídla ČSSD bude obrovské).
  February 1, 2013 v 17.37
  Pane Trávníčku,
  díky za vysvětlení. Jsem asi nechápavá.

  Ale přece jen. Oposmlouva byla o koalici ČSSD a ODS ve vládě a umožnila stabilní fungování menšinové vlády Miloše Zemana po funkční období 1998-2002. Sjednocení programů stran uvnitř parlamentu je podle mne něco úplně jiného než sjednocení programů stran mimo parlament a ještě k tomu levicových stran, o kterých tu teď mluvíme.

  Asi je to tím, že jsem nikdy v žádné straně nebyla a politikaření uvnitř stran je pro mne španělská vesnice. Pro mne jako pro občana je důležitý program stran. Pokud se Zemanovi podaří nějak prosadit třeba ta majetková přiznání či některé prvky přímé demokrakracie, jak o tom před volbami mluvil, bude mi jedno, na jaká křídla se ČSSD dělí.
  February 1, 2013 v 18.05
  Tohle je už dost guláš!
  Prostě volby vyhrál Zeman a jakkoli je pravící /i částí levice/ démonizován, je to jen člověk. Nestojí za ním žádná vládnoucí strana a i ta jeho je marginální. Složité konstrukce jeho zdejších odpůrců jsou už šílené. Prakticky cokoliv udělá budou interpretovat jako zlo, které má v pozadí neoliberálního Kalouska, nebo Klause. I když by dnes přišel s tím, že podporuje Sobotku a chce udělat nevím jaké kroky, vedoucí k zlepšení sociálního stavu obyvatel, vždy to bude interpetováno jako nějaká bouda. Takže tudy cesta nevede. Buď MZ budeme hodnotit podle toho, jak budou jeho kroky přínosné, což je cesta rozumná, nebo budeme, v souladu se zuřivou kohortou podporovatelů KS, hledat v něm jen ďábla a to za každou cenu, kdybychom jej v něm nenašli, tak si ho vyfabulujeme. To je cesta, která s rozumem nemá moc společného. Chápu panický strach některých odpůrců MZ z jeho proklamovaných majetkových přiznání /ale to už tu bylo a nic se nerealizovalo/, chápu strach těch bohatších, kterým kampaň KS vykreslila MZ jako Stalina, ale proč se těchto honů na něj účastní vcelku chudí levičáci?
  Buď je to nepochopitelný strach z rozpadu, nebo oslabení ČSSD /pokud by se měla ČSSD kvůli Zemanovi rozsypat, tak ať to udělá teď, taková strana by byla na levici jen překážkou/, nebo si po prohře svého těžce protlačovaného kandidáta chtějí trochu poléčit sebevědomí tím, že budou přisypávat otrušíku a přitom mimochodem upouštět "já jsem to říkal, vidíte to, kdyby jste dali na mě".
  To je k ničemu. Zeman je na Hradě a teď hodnoťme s rozvahou jeho kroky, podporujem ty dobré, postavme se těm zlým.
  MP
  February 1, 2013 v 20.55
  Zeman není esenciální zlo a já na něj žádný hon nepořádám
  (jak bych taky mohl, vždyť je to směšné:)

  O esenciálním zlu ve smyslu Respektu jsem v žádném případě nehovořil. Zeman je ale politik nevyzpytatelný (což potvrzuje svými slovy i p. L. Ševčík, "uvidíme, co z něj vzejde" atd.), je to politik mocichtivý ve smyslu, že moc je pro něho přednější než ideály a hodnoty (viz to lavírování kolem odsunu, kde za svou dvacetiletou politickou kariéru změnil názor několikrát) a je to politik ochotný používat lež a demagogii a obklopovat se naprosto nepřijatelnými lidmi (viz Šlouf nebo Lukoil - mimochodem dobré příklady na ty lži i tu katastrofální personální politiku).

  Navíc nemohu věřit člověku, který z pouhé uražené ješitnosti prokazatelně dvakrát poškodil svou bývalou politickou stranu.

  A k Zemanovým názorům:
  Paní Švandová a pane Ševčíku, opravdu uznáte za levičáka člověka, který
  1. je antiislamista, stojí jednoznačně na straně Izraele a chce bombardovat Írán?
  2. za příčinu krize považuje rozežranost Řeků atd., ODSUZUJE přímou demokracii na Islandu, která zrušila dluhy, pěje ódu na volný trh a za počátek globalizace považuje r. 1492?
  3. považuje nezaměstnané za flákače, chce snižovat sociální dávky a neštítí se ani anticiganismu?

  Jestli takto vypadá levičák, tak já jsem napravo od V. Klause...
  MP
  February 1, 2013 v 21.02
  P. Švandová,
  pokud jde o majetková přiznání a posilování přímé demokracie: na to ČSSD Zemana nijak nepotřebuje, v programu to má i tak, takže vaše argumentace postrádá logiku.

  Nechová se Zeman spíš jako autoritář? Jak si můžete myslet, že autoritář chce posilovat přímou demokracii?
  BT
  February 1, 2013 v 21.55
  Paní Švandová,
  přece musíte vědět, že M. Zeman lavíruje mezi levicí a pravicí neustále co ho známe, vždy podle toho jak se mu to mocensky hodí. Vůbec nejde o tu konkrétní oposmlouvu, ta je jen zjednodušenou zkratkou pro jeho zcela standardní chování.

  Od prezidentské volby, kterou si tehdy zmrvil hlavně on sám (opět svým nekritickým sebepřeceňováním), škodil levici a pomáhal pravici. Teď ale potřeboval aby ho levice vynesla na Hrad (protože příklon k pravici i jen středová pozice by v současné situaci v zemi byla znova jízdenkou na Vysočinu), tak je velký levičák.
  Dokud to bude v jeho zájmu.
  A v tom tkví to nebezpečí lidí tohoto typu.
  February 1, 2013 v 22.37
  Tohle je už dost guláš!
  Já nevím, co teď udělá Zeman, jsem na to zvědavá a měli bychom mu dát nějaký čas, aby se projevil.

  Děkuji za upozornění, pane Plevo, že ČSSD má v programu přímou demokracii i majetková přiznání. Že Miloš Zeman je pro přímou demokracii, na vlastní uši jsem od něj slyšela v předvolebním klání a to ne jen jednou.

  Pane Trávníčku, Vaše logika se zdá být bezchybná, ale zapomínáte, že je třeba používat pravdivé předpoklady, abyste došel k pravdivému závěru. Že M. Zeman účelově lavíruje mezi levicí a pravicí neustále, co ho známe, byste nejprve musel věrohodně doložit. Argumenty typu "vždyť přece víme" apod. můžete s úspěchem použít jen před lidmi, kteří Vám bez rozmyšlení přitakají, ale mezi ně já nepatřím. Mne byste mohl přesvědčit jen dostatečným množstvím příkladů, které takové tvrzení doloží.

  Pánové, nechme si energii na hlídání Zemana a protesty, až něco zvorá. Což asi nebude dlouho trvat, takže do té doby ...
  LH
  February 1, 2013 v 23.38
  Pane Patočko,
  snad mi prominete, že jsem dočetl Váš článek jen po odkaz na komentář pana Jamka. Tvrzení, že Miloš Zeman je, útoče na nejnižší pudy tohoto národa, blíže pravdě než Karel Schwarzenberg, je v lepším případě výrazem hluboké neznalosti historických souvislostí. To samé platí i o komentáři pana Jamka, který spíš než cokoli jiného je veden zoufalou snahou nějak si ten odsud odůvodnit - stejně tomu nikdo pořádně nerozumí.

  Protože jsem svá výše uvedená silná tvrzení zde v komentáři nijak neobjasnil a protože rozhodně nehodlám tapetovat, odkazuji na komentář u článku, na nějž odkazujete (http://denikreferendum.cz/clanek/14839-predvolebni-boj-zeman-klausovci-a-jejich-cesky-sovinismus), kde reaguji na pana Jamka.
  HP
  February 2, 2013 v 0.56
  Panu Hofmanovi jsem odpověděla tamtéž,
  že je silně tendenční. Argumenty také nebudu opakovat.
  Souhlasím s paní Švandovou. Ve všech stranách jsou lidé, kteří se prosazují a bojují navzájem o pozice. Nevím proč se občanům pořád předhazují vnitřní problémy stran!? Přímá demokracie má za cíl úlohu politických stran oslabit. Zmenšit počet volených reprezentantů, včetně čelnů vlády (7 ve Švýcarsku). Zlevnit stát (nejen planými řečmi) a zdemokratizovat jeho řízení. Přesněji je to polopřímá demokracie. Občané mohou korigovat (vetovat) špatné zákony a už z toho důvodu se budou kvalitněji připravovat.
  ČSSD má sice připraven návrh zákona o obecném referendu a vždy ho ODS (hlavně) ve sněmovně zamítla přehlasováním. Ale! Ten zákon není kvalitní s ohledem na nastavené kvórum (počty podpisů). Ale! Může do procesu schvalování zákona výhledově zasáhnout občanské (á) hnutí, kde se toto téma dlouhodobě diskutuje. K participatvní demokracii patří i odvolatelnost a podpora participativní ekonomiky (družstevnictví obecně).
  Není jasné, jestli M. Zeman dodrží své proklamace ohledně přímé demokracie, bude se muset na něj tlačit, možná se zapojí i jeho SPOZ. Ta se staví se mírně vpravo od ČSSD, jenže přímá demokracie je sice levicový prvek, ale funguje krásně v USA, ve Švýcarsku i jinde v západním světě, tak by v tomto směru SPOZ měla "svého" prezidenta podporovat.
  U ČSSD to ve skutečnosti není s přímou (praticipativní ) demokracií moc slavné. Už ji tam prosazoval Paroubek uvnitř strany, ale nejdřív nenašel oporu u svých funkcionářů, tak to chtěl udržet aspoň u předsedy a pokud se pamatuju, tak z toho nakonec cuknul. Ono u všech partají se v postupech na posty uplatňuje jakási zásluhovost a to s přímou demokracií nejde úplně dohromady.
  Nevím proč se pořád řeší koryta ve stranách? Potvrzuje to, že se v nich lidé sdružují kvůli osobním výhodám a na idee se nějak zapomíná. Včetně se na ně zapomíná v celé této diskuzi (ale i jiných diskusí zde). A soudě podel vztahu pana Dolejše k př. demokracii nebude to ani v centrálních orgánech KSČM moc jiné.
  Teď se do přímé demokracie montuje Okamura a Bárta, jak moc to myslí vážně se ukáže, ale když se do toho zamontuje i M. Zeman (a třeba i autoritativně), tak se to může hnout dopředu. Politické strany se budou šprajcovat všechny, některé víc, jiné jen jako. Proto mě vyhrožování autoritativním přístupem M. Zemana nevadí, pokud bude jeho důsledkem nakonec prohloubení demokracie u nás.
  Chci jen připomenout, že nejen špatné věci rozhodly v historii lidé, kteří jinak byli zločinci. Nemám ráda, když se i jen jejich jméno objevuje v tisku apod.(najdou se tací, kteří se v nich pak shlédnou), tak také nejmenuji, jen připomenu, jak se u nás zavedlo jezdění vpravo? Pokud by směřování k přímé demokraii bylo jediné, co M. Zeman zavede autoritativně (a proti vůli politických stran) a náši občané, kteří, si myslím, obecně mají smysl pro demokracii, ho v tomto podpoří, tak to bude dobře. Však oni ho novináři a politici už teď hlídají, takže zas tak moc si vyskakovat nebude. A politici ať se mezi sebou poperou, aspoň se ven dostane všechna špína a lidi si podobně jako i jinde na západě uvědomí, že politické strany až tak moc nepotřebují!
  HP
  February 2, 2013 v 0.59
  Oprava
  ...jezdění vlevo....
  February 2, 2013 v 4.08
  Souhlasím s Janem Černým

  A že chce Zeman rozložit ČSSD?

  Na Patočku zatím nemá …

  MB
  February 2, 2013 v 9.03
  přímá volba
  V tom výčtu všech náhod a okolností, který vedly ke zvolení Miloše Zemana prezidentem, chybí jedna zásadní, totiž přímá volba prezidenta. Nemá asi cenu spekulovat, koho by teď zvolil prezidentem parlament, nicméně jedno je jisté - Zeman by to určitě nebyl.

  Řada lidí volala po přímé volbě mimo jiné v reakci na zvolení Klause parlamentem. Právě tím ovšem otevřela cestu zvolení jeho pokračovatele, kterýho by přitom parlament nezvolil. Není to tak trochu paradox?
  PM
  February 2, 2013 v 10.31
  Ano pane Beníšku, ten paradox je dokladem
  opozicí akceptované dominance pravice při konstrukci státních mocenských struktur. Zde nejde jen o naivitu dobromyslného, ale o upřímnou rezignaci a mdlou představivost vůči mechanice moci neoliberální pravice.
  Sice to odpovídá globálnímu trendu, ale nikde neoplývá levice tak bezednou neschopností čelit rozkladu moci státu ku prospěchu cynického soukromého kapitálu.
  Nabídka dvou presidentů - loutek dvou rivalizujících frakcí fiskální elity a jejich vládnoucí koalice - byla tak popravdě určena pouze mizivěmu procentu občanů, kteří doposud vyslovují důvěru vládě.
  February 2, 2013 v 11.06
  Pane Plevo
  nechápu, proč mě přesvědčujete o tom, že Zeman není levičák. K vámi vypsaným důvodům, proč není, bych připsal snad dalších deset. Jenže pořád by tento seznam byl titěrný a kráťoučký proti seznamu, proč je daleko, daleko levicovější než ten huhňavý neoliberál. A vo tom to je, ne že ne. Složitými konstrukcemi se dostanete akorát tak daleko, jako divočák Jura Knutel.
  BT
  February 2, 2013 v 11.22
  Paní Švandová,
  díky za upozornění, že postrádáte dostatek argumentů k mému tvrzení.
  Některé najdete zde:
  http://www.blisty.cz/art/66682.html
  Další jsem už zmiňoval v diskusích k prezidentské volbě (u mně přes 100 vstupů).
  K dalším patří: dehonestování V. Špidly v době kdy Špidla byl premiérem a poté. (Naopak doporučení Grosse).

  Podle mého názoru je naopak pan Špidla autentický sociální demokrat, navíc člověk s jasně a logicky srovnanými názory (pkud znáte jeho rozhovory a články, věřím, že mi dáte za pravdu, pokud nedáte, pak prosím vzneste konkrétní námitky).

  Zeman silně přispěl k tomu - neustálým zdůrazňováním neschopnosti V Špidly - že tento velmi solidní a inteligentní politik byl na domácí politické scéně doslova vyautován.

  Podle mne by Špidla byl ještě lepším prezidentem než Dienstbier, ale na zvolení by neměl šanci (což je zásluha i Zemana).

  Pokud se týká aktivit Zemana proti levici v uplynulých ca 6-7 letech, tak předpokládám, že je znáte a nemusím je zde znova vypisovat.
  FZ
  February 2, 2013 v 13.26
  "V každé kompetentní evropské sociálně demokratické straně od Slovenska, přes Rakousko, Německo až po Velkou Británii by Marii Benešovou, Valtra Komárka, Romana Onderku, Zdeňka Škromacha i další otevřené sympatizanty Zemana potkal stejný osud: byli by ze sociální demokracie exemplárně vyloučeni; lišila by se jen doba, jakou by to trvalo, ale nikde by nebyla příliš dlouhá. "

  "Zato Vy jste demokrat k pohledání, že?"
  AM
  February 2, 2013 v 15.08
  Víte pane Ziko,
  politický systém založený na svobodné soutěži politických stran vcelku úspěšně řeší problém, který naznačujete vaší poznámkou.
  Základním postojem každého demokrata / občana / politika samozřejmě je (či mělo by být) respektování plurality názorů.
  Nicméně to, že je na něco spousta názorů neznamená, že jsou všechny správné a stejně relevantní.
  Nicméně to, že respektuji pluralitu neznamená, že na věci nemám svůj názor, který považuji za lepší než jiné.
  Politická strana je těleso, kde se v diskusích vykristalizovává společny postoj a zájem určitých skupin lidí. A ten zájem se snaží politicky prosadit.
  Uvnitř politických stran by tedy jistě měla kvést demokratická diskuse, ale nepodporovat vlastního volebního kandidáta, to není projev úctihodné vnitřní demokratičnosti, ale totální kravina.
  February 2, 2013 v 15.53
  Být vyloučen z politické strany není diskriminace ani neštěstí. Pokud to není zároveň spojeno s pronásledováním nebo něčím podobným.
  FJ
  February 2, 2013 v 17.33
  Zajímavý článek, zajímavá diskuse.....

  On strach z rozdělení levice je stále znící zejména z levice a je i pravda, že levice je rozdělená i bez Miloše Zemana, je tu i třeba Jirka Paroubek a další.... MZ nemusí být sociální demokrat a ani se to po něm snad nyní nechce.Pravice nebo ti, co se za pravici jednotnou schovávají s radují se jak lehce se levice štěpí a stačí jen pár slov z jejich tisku a je to.... Haštěřivý hlas z center levice je snadné dovést a měřovat k haštěření, více než haštěření. Je teda KSČm levicí? Kdo vyhrál volby v roce 2002? Nebylo tam 111 hlasů pro levici? Kdo ro rozdělil ? US byla levicí? KDUČSL byl levicí, nebo je? Bohumínské usnesení spojuje levici? KSČ byla zločineckou organizací? Kolik bylo odsouzeno našimi nezávislými soudy těch zločinců z minulosti? Takže to asi byl "jen" Miroslav Štěpán a nyní nebo nedávno Brožová-Polednová? Ta část , co se zove v Česku pravicí má radost z limitů, co si stanovila ČSSD a sama pravice žádné omezení nemá a často loví hlasy a pomoc i u těch členů KSČ m, ONi mohou , nakonec jsou to často bývalí komnisté, ale už jsou dlouho ti správní. Nakonec kandidáti pravice Dlouhý a Fischer přeci po tom, co se stali pravicovými by po zvolení ani nejmenovali demokraticky zvolenou vládu po třeba vítězství KSČ? Tak demokracie? Kdo ji měří, nyní pravicoví dlouholetí členové KSČ? No a nyní testovat levicovost nebo pravicovost vyloučeného MZ po roce 1968 a dokonce ho puncovat komunismem? Jinak MZ je členem SPOZ a tak zcela jednoduše není a dle stanov ani nemůže být členem ČSSD.Nakonec někdy i Karel Scwarenberk řekl, dřívě ..."ČSSD je fajn strana, akorát ji chybí sociální demokraté"....Jinak se snad uznávé obecně, že MZ je levicovější Karla Schwarzenberka? Někdy se sám sebe musím zeptat a štípnout se, kdo měří a dávkuje levicovost a jestli to dělení je stále tak podstatné a ko je ten zeměřič a hodnotitel kde je levo a kde pravo, a kdo jsou ty správné osobnosti a kdo jsou ty nesprávné osbonosti a reprezentati levice či pravice. Jedno je jisté naše země je v troskách i z hlediska sociálního státu a v roce 2015 přesáhne státní dluh 2.000.000.000.000 Kč, takže zaklepeme na Řecké dveře, dříve než si myslíme a, a to i S-Kartami, důhodovou reformou a daru církvím, což značeně zkrátilo cestu do Řecka díky vládě rozpočtové odpovědnosti...zdá se , že církevní dar je i univerzálním klíčem, kdyby nás Řeci nechtěli pustit za svá vrata , samozřejmě ten klíč tvoří i pevná slitina přimíchaná do rozpočtové odpovědnosti, je to slitina , která leguje tu ocel..a je hodně pevná, je to pro(ti)korupční politika této vlády, díky níž a nebo jí navdory se údajně ztrácí nevyužito z veřejných rozpčtů 100-150 milIard KČ.
  BT
  February 2, 2013 v 18.11
  Pane Zíko,
  dejme tomu buďme milosrdní ke starému p. Komárkovi z ČSSD (tam je vysoký věk polehčující okolnost), ale to co předvádí paní Benešová, která zjevně při smyslech dosud je, považuji za hanebnost.

  Využívat všechny výhody (a z toho plynoucí prebendy) nejsilnější české politické strany a současně ji podrazit v jednom z nejzásadnějších okamžiků, to považuji za těžký deficit morálky.

  Kdybyste někoho podporoval, pomohl mu k závratné kariéře, k vysokému společenskému postavení, a on Vás pak podrazil, asi byste to taky nepovažoval za projev demokratičnosti.

  Kdyby byla Benešová slušná, tak by před svou volbou Zemana přestoupila do SPOZ.

  February 2, 2013 v 18.20
  "Využívat všechny výhody (a z toho plynoucí prebendy) nejsilnější české politické strany...."
  Jak to, že z členství, případně funkce v politických stranách plynou nějaké výhody a prebendy?!? Není právě v tomhle příčina, proč jsme tam, kde jsme?
  FZ
  February 2, 2013 v 18.36
  Přátelé, mohu Vám doporučit jednu věc. Opust´te na chvíli své salonní prostředí a navštivte někdy třeba venkovskou putyku na Bruntálsku. S abstraktními intulektuálními diskusemi o tom, zda Zeman je či není sociální demokrat tam zřejmě neuspějete. At´se vám to líbí nebo ne, Miloš Zeman je mezi naprostou většinou voličů ČSSD oblíben a nezbývá než to respektovat.
  Vylučovat jeho stoupence z ČSSD by byla nejlepší cesta k její destrukci.
  JH
  February 2, 2013 v 21.00
  Internetoví frikulíni
  - kdo to je?
  FJ
  February 2, 2013 v 22.13
  k Filipovi Zikovi
  Smazat

  Ano, je to tak salonní prostředí je něco, co to může zjednodušit..Nemusí ta putyka být na Bruntálsku, ale kdekoli v Česku v putyce a i v Praze, neboť VIP nechodí do putyk a v putykách je MZ polobohem a v Bruntále a dalších okresech s 10% a vyšší nezaměstností je MZ a spasitelem .....tam knížata netáhnou...a ani další VIP...
  VF
  February 3, 2013 v 11.02
  Co jsou frikulíni:
  v googlu zadejte jen 'frikulín' a projděte odkazy odshora dolů.

  VF
  February 3, 2013 v 11.24
  Tuto diskusi nechápu a připadá mi trochu mimo.
  Když vypadl Dienstbier a další slušní kandidáti a zbyli jen ti kteří zbyli, celé dny jsem se snažil poctivě přijít na kloub tomu, proč někteří levičáci chtějí lovit knížete. Nepochopil jsem to dodnes. Všechny takzvané argumenty byly zástupné.
  To že se nejen o totální (lenní) pravicovosti ale zejména o křivárnách knížete v médiích téměř nepíše neznamená, že to není gauner. Tolik ke knížeti.
  K Zemanovi se buď můžu vyjádřit hodně krátce, nebo sáhodlouze. Vybírám si hodně krátce: téměř ve všech aktuálních vnitropolitických otázkách Zeman zastává levicové a prodemokratické postoje. To, že Zeman bude osinou v zadku sociální demokracie a zejména některých jejích předních a úctyhodných členů, je mi líto, ale neznamená to, že není levicovým demokratem. Doufejme teď , že se jeho činy nebudou příliš rozcházet s jeho slovy.
  VF
  February 3, 2013 v 11.43
  Opravuji: 'volit' knížete
  MP
  February 3, 2013 v 12.13
  P. Ziko,
  socdem (a levice vůbec) nikdy v ČR nevyhraje, pokud se bude zajímat JENOM o putyky. Je na čase začít získávat i ty kavárny... čili střední a vzdělanější vrstvy.

  Proto (ale nejen proto) je důležité, že Zeman není autentický sociální demokrat a levičák, ale spíš nacionalismem stříhnutý populista. Zeman nesmí, jak zde napsal ve svém článku mladý kolega M. Vrba, být tváří budoucí české levice.

  Čili nemá cenu prostým lidem na Bruntálsku i jinde vykládat o nepřijatelnosti Zemanova antiislamismu, avšak má smysl promluvit třeba o tom, že on chce zvýšit DPH na 25%!

  Já jsem například dvakrát diskutoval se sousedkou, která pracuje jako uklízečka (!), a nedalo mi moc práce ji přesvědčit o tom, že Zeman je lump. V prvním kole volila Dienstbiera a v druhém Schwarzenberga, tak jako já...:)
  MP
  February 3, 2013 v 12.21
  Vylučovat ze strany
  není nic nedemokratického, pokud se tak neděje v nedemokratické společnosti. Pokud by paní Benešová byla vyloučena z ČSSD, bylo by to přece něco zcela jiného, než když byl někdo vyloučen před r. 1989 z KSČ, čili nečekala by ji žádná diskriminace a perzekuce. V PLURALITNÍ demokracii by jen mohla jít tam, kam ji srdce táhne...
  PM
  February 3, 2013 v 12.32
  levicovým demokratem a kýženou osinou se pan Zeman stane
  když doložitelně udělá vše pro to, co dnes demokrat jakéhokoliv zbarvení považuje za nutné - vystrnadit z současnou vládu z řízení státních záležitostí a nahradit ji opozicí.
  Jak víte pane Friči, tak uskutečnění tohoto procesu má velmi začmodrchané pozadí a za jeho provedením stojí nejen vůle ostravského občana, ale i strach elit před ztrátou moci.
  Družba s obětmi současného politickospolečenského zmatku koncipovaného neoliberální pravicí je samozřejmostí. V naší hospodě se říká Lukoil prazil ČEZ ........... a co s tím?.
  VF
  February 3, 2013 v 12.51
  Nepřekvapuje mne, že se Vám, při Vašem vzdělání, podařilo tu pí uklízečku zmanipulovat,
  p. Plevo. Souhlasím naprosto s Vaším názorem na pí Benešovou, která veřejně podporovala Zemana už před prvním kolem. Vzhledem k souvislostem to bylo hanebné, ale teď jí to určitě, bohužel, projde bez ztráty kytičky, možná se dokonce cítí být na koni.

  Teď ale ještě cítím potřebu se vrátit k Zemanovu tzv. antiislamismu (jak jste to nazval). Jsem přesvědčen, že levičáka neurčuje (automaticky) vztah k Izraeli a vztah k islámu.
  Proto se považuji za levičáka i přesto, že jsem islamofob.
  Ale nejsem antiislamista (jak to návodně překrucujete vy).
  A zatím i Zeman mi připadá jako naprosto racionální islamofob, nikoli antiislamista. Jeho postoj je zcela adekvátní.
  A aby bylo úplně jasno, islamofobii vůbec nepovažuji za variantu xenofobie.
  MT
  February 3, 2013 v 13.14


  Z novin jsme se dozvěděli "nesmírně podstatnou a důležitou informaci", že Zeman si ve služebním autě sedá vedle řidiče, což státníci nedělají - respektive prý není známo, že by to nějaký státník ve světě dělal.

  Výjimkou jsou ovšem pánové Havel a Hitler, kteří si TAKÉ oba sedali vedle řidiče.

  Že ke státníkům sedajícím ve služebním autě vedle řidiče patří i Havel, snad zabrání tomu, aby nějaký havloidní knížecí intelektuál nevytvořil hlubokomyslnou studii o tom, jaké sklony diktátora, narcisa, něbo nějaké psychické zrůdy s latinským pojmenováním toto "sedání si vedle řidiče" na Zemana prozrazuje ...


  ... debilní je tato vrstva dost, aby něco takového zplodila ...


  Že šlo také o Hitlerův zvyk, by tito pašáci jistě přivítali jako vhodného pomocníka k podepření nenávisti k Zemanovi ...

  ... bohužel ten Havel by jim jejich bohulibou snahu zkazil ...

  ... takže z toho nebude nic ...

  JH
  February 3, 2013 v 14.24
  Pane Friči,
  Díky! Hned mám větší rozhled.
  February 3, 2013 v 17.11
  Pan Pleva je naivní, když si myslí, že paní uklízečka, která mu slíbila, že bude volit Schwarzenberga, ho také zcela určitě volila. Třeba si to jen nechtěla rozházet s panem Plevou.
  MP
  February 3, 2013 v 17.13
  P. Friči, na dovysvětlenou:
  Tu paní jsem nijak nezmanipuloval, to rozhodně popírám!

  Před prvním kolem nevěděla, koho volit, a Zemanovi instinktivně moc nedůvěřovala. Řekl jsem jí tedy, koho a proč budu volit já a co si myslím o Zemanovi a proč.

  Pak jsme spolu mluvili až po druhém kole, takže na Schwarzenberga jsem ji nijak nenavedl.

  A k antiislamismu: Je to na jinou a speciální debatu, ale nemůže jít v principu o nic jiného než o druh a variantu xenofobie = strachu z cizího!
  BT
  February 3, 2013 v 20.43
  Pane Tejkle,
  já navrhnu karloidni pravici aby porovnala krevni skupinu Milose Zemana se skupinami vsech svetovych diktatoru, masovych vrahu aj. podobnych zlocincu. Urcite se najde rada takovych, kteri ji budou mit se Zemanem shodnou.

  Pak muze MF Dnes napsat na titulni stranu objevny seznam, kdo vsechno je krevni skupina M. Zemana!
  Tomu rikam investigativni zurnalistika! Na Pulitzera!
  VF
  February 4, 2013 v 9.01
  Mě stačí,
  p. Plevo, že (snad) uznáváte, "že levičáka neurčuje (automaticky) vztah k Izraeli a vztah k islámu".
  February 4, 2013 v 11.55
  co je to racionální fobie ?
  hlavně se v tom nezamotat - každá fobie je iracionálním strachem. Kdyby šlo jen o normální obavy z rizik, tak to není fobie.
  Takže semitofobie či islamofobie (vcelku jedno která - třeba i germanofobie atp, atp.) je jen verzí strachu z cizího.
  A takovéhle fobie těžko mohou pomoci se racionálně orientovat v maryáši velmocí který se kolem různých geopolitických problémů vždy rozehrává.
  VF
  February 5, 2013 v 14.53
  Zamotáno už to je delší dobu,
  p. Dolejši.
  Zavedený pojem islamofóbie nahrává obhájcům islamismu právě zejména ze tří na sebe navazujících důvodů: a) běžně fóbie je brána za iracionální(!) strach; b) běžně xenofóbie je brána za iracionální(!) strach z neznámého(!); c) běžně islamofóbie jako součást xenofóbie je brána za iracionální(!) strach z "neznámého"(!) islámu.
  Jenomže v poslední době už islám přestává být až tak neznámý a obavy z něho už bohužel přestávají být u mnoha informovaných lidí až tak iracionální.

  Jiný pojem, antiislamismus, považuji za zavádějící ještě fatálněji, protože implikuje útočnost tam, kde žádná není. (Islamofobové/antislamisté) - to nejsou novodobí křižáci, nemají nic proti pokojnému náboženství.

  Jaký teda používat pojem pro "oprávněné obavy" z této ideologie, která má tolik společných rysů s nacionálním socialismem?
  February 5, 2013 v 20.42
  Antiislamismus bohužel existuje
  u některých amerických fundamentalistů. Opíral se o ně G.Bush ml. když vyhlašoval válku terorismu a ne příliš rozumně mluvil o křížovém tažení (to se kdysi vyhlašovalo proti arabským pohanům, "nevěřícím psům") - slyšel jsem o tom velmi poučeně referovat prof. Martina Matuštíka z americké univerzity Purdue, který porovnával podobné rysy islámského fundamentalismu a amerického patriotismu v roce 2003 či 2004. Byl zděšen, když byl navštíven pouličním výborem, který se ho sugestivně tázal, proč nemá vyvěšenou americkou vlajku a zda je americkým vlastencem, líčil atmosféru neustálých kontrol a prohlídek, poplachů, atd.

  Proto mě velmi zneklidnilo, když jsem slyšel, že Miloš Zeman kdesi vyhlásil, že by nebyl proti bombardování Teheránu, na přímý dotaz to zmírnil na to, že iránský prezident je šílený, rovněž jeho položení rovnítka mezi muslima a teroristu, také zmírnil, ale neodmítl, ve volební kampani znovu potvrdil, že Jásira Arafata srovnal s Adolfem Hitlerem a trvá na tom, také nevzal zpátky doporučení Izraeli, aby odsunuli Palestince jako my sudetské Němce.

  Není to antiislamismus? JInak je známá věc, že strach je často zdrojem agrese, tedy z islamofobie se snadno může stát antiislamismus - myslím, že míra provázanosti je značná.
  VF
  February 6, 2013 v 8.51
  Nepochybuji, že někdy mohou být pojmy antiislamismus a islamofóbie odpovídající,
  ale reagoval jsem mj. na poznámku p. Plevy: "A k antiislamismu: Je to na jinou a speciální debatu, ale nemůže jít v principu o nic jiného než o druh a variantu xenofobie = strachu z cizího!"

  A můj dotaz pak zněl: "Jaký teda používat pojem pro "oprávněné obavy" z této ideologie?"

  A upřesňuji: při současném respektování pokojného náboženství.

  A ještě žádám o respektování práva na "oprávněnost" těchto obav, protože: a) ač to tak možná nevypadá, multilkulturní přístup považuji za nezbytný, jen v jistých (zatím neurčených) hranicích; b) nedokážete vyvrátit, například, že islamismus má schopnost ohrožovat samotnou multikulturalitu společností.
  February 6, 2013 v 13.22
  Islamismus a antiislamismus
  jsou jako dogmatický komunismus a antikomunismus, tedy ideologie, které jsou nebezpečné v obou verzích, jak v té původní, tak v té, která na tu původní reaguje. A strach není řešení, naopak povzbuzuje dogmatického ideologa.
  VF
  February 6, 2013 v 14.10
  Antiislamismus?
  Možná odpovědí na moji otázku nakonec tedy bude tento pojem: antiislamismus.

  Protože pokud definitivně vezmu za domluvené, že islamismus = ideologie naroubovaná (nějak) na islám, přizpůsobující jej svým cílům (- tj. právě "ona obávaná" ideologie), pak antislamismus zřejmě může být racionální odpovědí na takovou obávanou ideologii. Pak to už nemusí být ani fóbie, ani útok proti pokojnému náboženství.

  Připadá mi ale, že to není to, co jste měl na mysli, p. Šimso.
  Trochu jako byste sám měl jakousi fóbii z jakékoliv „úzkoprsé nesnášenlivosti a diskriminace", jak o ní ve vztahu k Československu kdysi mluvil lord Runciman, když podsouval dobré úmysly nacionálním socialistům.
  February 6, 2013 v 22.03
  demokracie, ne anti-ideologie
  Chtěl jsem říci, že dobrou odpovědí na nenávistnou a agresivní ideologii není anti-ideologie, ale svobodný život bez nenávisti v politickém zřízení, kde mezi lidmi nezuří boj a nenávist, ale respekt a různé způsoby mírumilovného života. Tedy tak jako podle mne není dobrou odpovědí na stalinský komunismus antikomunismus, tak není dobrou odpovědí na fundamentalistický a nesnášenlivý islamismus antiislamismus. Totiž ta ideologická anti- často nabírají podobné rysy s ideologiemi, proti nimž se vymezují. Toho jsme svědky u některých antikomunistů. Antiislamismus sice u nás tolik rozšířený není, ale pokud by ho hlásal náš nastupující prezident, nepovažoval bych to za dobré ani pro naši republiku ani pro širší mezinárodní společenství.
  + Další komentáře