Ani Schwarzenberg

Jakub Patočka

Karel Schwarzenberg se nemá stát, takřka určitě nemůže stát, a snad ani nestane prezidentem. Je předsedou strany TOP 09 a ministrem nejhorší vlády v živé paměti. Ani on není kandidátem, který by měl předpoklady společnost sjednotit.

Český stát se nám rozpadá před očima. Vládní politika se proměňuje v bláznivé panoptikum, kde se ztřeštěné události střídají s rychlostí scén v němé grotesce. Kdo si například dnes ještě vzpomene na divoký rej v týdnu před vánocemi?

Tak ve středu se zdál k neuvěření objev soudu, že poslanci Bárta a Škárka jsou vlastně nevinní, ale už ve čtvrtek všichni zírali na konec ministerského účinkování Karolíny Peake. Kdyby v pátek na to skončil svět, snad nikdo by tím nemohl být překvapený méně než Češi.

Ovšem popeláři ještě ani nestihli odklidit výsledky závěrečné fáze ohromných přesunů hmoty, v něž se v moderní době proměnily české vánoce, a Karolína Peake už zjistila, že vlastně přece jenom chce být nosníkem vlády. Její místo by totiž nejspíše obsadili poslanci Bárta se Škárkou, kteří nejenže jsou už zase nevinní, ale jen nastal nový rok, ukázalo se, že by byli beztak i amnestovaní. Komu by se stýskalo po České sodě, když máme Pražský hrad.

Bylo osmidenní ministrování Karolíny Peake a její následný jo-jo efekt dosavadním dnem Nečasovy éry? Bráno z nadhledu asi ne — proč by zrovna ona měla překonat jmenování korupčníka Pavla Drobila vrchním ideologem ODS, zkorumpování poslance Tluchoře a spol., schvalování zákonů s účastí usvědčeného zločince Pekárka, Johnovo zatýkání tramvaje, nahrávky Kristýny Kočí, několikaměsíční předsmrtné křeče Josefa Dobeše, vydávání Vlasty Parkanové, či patafyzické jmenování Romana Jocha poradcem pro lidská práva?

Karolíně Peake lze přičíst k dobru, že za osm dní pravděpodobně nestihla nic ukradnout, odklonit, ani ozvučit, takže na rozdíl od velké většiny svých předchůdců neodchází z vlády s puncem člověka, který se účastnil organizovaného zločinu, v nějž se vláda Petra Nečase průběžně proměnila. Její hanba spočívá pouze v tom, že se této vlády vůbec účastnila. A ani ta už dnes není malá.

Jednou to bude zapotřebí, ale v tuto chvíli nemá valného smyslu sestavovat přehled všech případů, jimiž se členové Nečasovy vlády provinili proti elementárním zásadám demokratické politické kultury, ba dokonce proti právnímu řádu. Pokud se podaří vůči aspoň některým členům současné vlády za jejich počínání v souladu s platnými normami vyvozovat i kriminální odpovědnost, bude to jedině dobře, ale jistě to nepůjde snadno, jelikož je bohužel zjevné, že sněť organizovaného zločinu zasáhla nejen exekutivní a legislativní složku státní moci, nýbrž v nemalé míře též policii a justici.

Náprava nebude snadná. Abychom se o ni ale vůbec mohli s nadějí na úspěch pokusit, je třeba vyjít z důkladné analýzy příčin, jež nás na dnešní scestí přivedly. Od roku 2006 se tu vystřídaly dvě politické vlády vedené ODS, obnášející celkem šest koaličních subjektů, z nichž ten poslední, LIDEM, přímo na parlamentní půdě vznikl. Protočilo se v nich několik desítek ministrů.

Jednou z mála stálic mezi nimi, byť i on stihl zastupovat dvě různé strany, je Karel Schwarzenberg.

Karel Schwarzenberg už nezosobňuje nic dobrého

Aktuální definice politika Karla Schwarzenberga je tato: je předsedou koaliční strany TOP 09 a členem nejhorší vlády v živé paměti. Kdyby z ní býval z vlastní vůle odešel — a příležitostí k tomu byly přehršle — dnes by zajisté v prezidentské volbě, navzdory všem tak jako tak platným legitimním výhradám, patřil mezi přitažlivé možnosti pro leckterého neutrála.

Řadu podstatných předpokladů k výkonu funkce prezidenta má. Jenomže příslušnost k vládě Petra Nečase by ho v očích každého soudného člověka měla z úvah vylučovat. Vzhledem k vývoji české společnosti, jejž na podzim dost výmluvně ilustroval výsledek krajských a senátních voleb, snad ani nemá kudy do druhého kola volby proklouznout.

Pokud jde o celkový charakter Nečasovy vlády, pak věřit ještě dnes, že se při jejích poklescích jedná o opakovaná selhání lidského faktoru, a nikoli o debakl určité metody, je stejně pošetilé jako bylo v osmdesátých letech věřit v možnou reformu sovětského modelu socialismu. To, co nám tu před očima v tragikomických záškubech kolabuje, je rovněž jeden konkrétní politický model: česká tržní demokracie. Amnestovat lze mnohé jeho typické protagonisty, systém sám už jistě ne.

Na počátku tohoto našeho nepodařeného pokusu o demokracii stála víra, stejně tak pošetilá jako dogmatická, že čím větší prostor k řízení společnosti se přenechá trhu a čím menší si zachová stát, tím lépe. Ve skutečnosti ovšem z této premisy vyrostl gaunerský režim, v němž si silou peněz lze vynutit prakticky cokoli.

V české tržní demokracii se obchoduje s poslaneckými mandáty, s rozhodnutími všech složek a stupňů státní moci, s mediálními obsahy, s univerzitními tituly, s prezidentskými milostmi. Bůh ví, anebo spíše čert, zda i ona amnestie neměla svou cenu.

Václav Klaus je onomu politickému systému strůjcem a patronem, Roman Janoušek či amnestovaný Pitr jsou jeho zosobněním. A Karel Schwarzenberg je jeho maskotem, který mu dodává poslední odlesky legitimity. Jakkoli se mnozí mohou při té představě ošívat, fakta jsou neúprosná.

Začít je třeba tím, že jako poslední jakž takž respektovaný člen stávající vlády, Karel Schwarzenberg vždy ochotně a rozšafně vysvětlí, že „jinak to nejde“; tu vyloží, že u armádních zakázek prostě bývá „vývar“, tu zase, že občas je prostě nutné podlehnout vydírání a neposlušným poslancům rozdat „trafiky“.

Vláda Petra Nečase sama sebe ověsila cedulkou „protikorupční“, což dnes zní jak hodně laciný vtip ze satirického pořadu. Budoucí historik ji patrně popíše jinak: jako vládu brutálně asociální, barbarsky antiekologickou, a ve svém pohrdání vůlí občanů i elementárními procedurami veřejné správy taktéž jako vládu vyloženě protidemokratickou.

Možná o tom ani on sám neví, rozhodně se chová, jako by to nevěděl, ale Karel Schwarzenberg je v této vládě předsedou jedné z koaličních stran. Ministři Drábek a Besser či ministryně Hanáková to všechno byli či jsou především Schwarzenbergovi, nikoli Nečasovi ministři.

Nejde ale jen o velký díl jeho spoluodpovědnosti za charakter vlády jako celku. Karel Schwarzenberg závažně selhává i ve správě svého vlastního resortu. Ve věci našeho postavení v Evropské unii ustoupil Klausovi s Nečasem, takže nese osobní odpovědnost za to, že se ocitáme v izolaci. Je rovněž podepsán pod tím, že jsme se ve světě ocitli v sousedství nejkomičtějších amerických satelitů.

Jeho slabost a nekompetence vedla k hrubé a přitom nepromyšlené devastaci českého zahraničního zastoupení včetně likvidace odvěkých opěrných bodů, v nichž jsme měli ambasády nepřetržitě od vzniku Československa. A všechno to vandalské ničení diplomacie přitom ani nepřineslo kloudný ekonomický užitek, jímž se zdůvodňovalo.

Jak je možné, že člověk pošpiněný účastí v této trapné vládě a s tak špatnými výsledky ve správě svého resortu, jako je Karel Schwarzenberg, se může v prezidentské volbě těšit podpoře tolika v jiných ohledech vcelku úctyhodných lidí? Verdikt je bohužel krutý a nemá smysl dlouho obcházet kolem horké kaše: podstatná část české liberální inteligence setrvává v zajetí předsudků, ideologické indoktrinace, a trpí povážlivým deficitem politického myšlení.

Pravicová liberální inteligence: spolehlivý spojenec zmaru

Opravdu bychom rádi věděli, jak si to všichni vzácní lidé, kteří podepsali výzvu za zvolení Karla Schwarzenberga, představují. Kdyby se nakrásně Schwarzenberg stal prezidentem, proč by měl být v novém úřadě lepším, než jakým je ministrem zahraničních věcí? Proč by lidé, jimž svěří důležité posty, měli být kompetentnější, nežli byli Besser, Drábek či Hanáková? Anebo úplně nejnemilosrdnější otázka: je-li dnes maskotem Kalouskovi, komu by byl maskotem na Hradě?

Příchylnost českomoravského pravicového liberálního salónu ke Karlu Schwarzenbergovi nelze zdůvodnit ani nedostatkem jiných možností. Chápeme, že k takové velkorysosti, aby podpořil Jiřího Dienstbiera, zatím český čtenář Respektu, natožpak MFD, nevyspěl.

Řekne se „socan“ a českomoravský liberál se pokřižuje, řekne se „šel si pro podporu ke komunistům“, a českomoravský liberál odříká dvakrát zdrávas a třikrát otčenáš. Je to ostatně další smrtelný záškub kočičím životem obdařeného antikomunistického kýče, který naše přátele, na podzim ještě mudrující „Tak asi Fischera, ne?“, nyní donutil houfovat se za někým jiným.

Proč ale tato virtuální manifestace za morální čistotu prezidentského stolce přehlédla Táňu Fischerovou, anebo i Zuzanu Roithovou, lze sice zdůvodnit a pochopit, ale přijmout jen stěží. Obě kandidátky, jakkoli nejsou opentleny postmoderním aristokratickým kýčem (v tom má Jiří Menzel pravdu!), mají o tolik šlechetnější a obecně přijatelnější politický profil, že sama jejich přítomnost v poli kandidátů usvědčuje apel za volbu Schwarzenberga z nepromyšlené stádnosti, ba z pokrytectví.

Není-li volba Karla Schwarzenberga v žádném myslitelném významu volbou věcně či morálně správnou, jak se nám nyní pokoušejí jeho příznivci sugerovat, není tedy nakonec alespoň volbou politicky racionální? No dobrá, tak se na chvilku oddejme šálivé iluzi, že by odliv voličů od Jana Fischera ke Karlu Schwarzenbergovi byl nakonec přece jen natolik masivní, aby se s Milošem Zemanem utkal ve druhém kole překvapivě právě on.

Co by se dělo pak? Přemýšlel o tom aspoň chvilku někdo z těch, kdo podepsali výzvu za zvolení Schwarzenberga prezidentem? Nejde vůbec o to, jak bychom se v takto strašlivém dilematu rozhodovali my. Podstatné je, jak by se asi mohla rozhodnout zdaleka nejmohutnější nynější česká politická síla, jíž je sociální demokracie a masa jejích voličů. Hlasovali by pro ministra Nečasovy vlády, pro předsedu TOP 09, pro Kalouskova maskota?

Ovšemže by se našli na levici i takoví; bylo by nás ale tak do mariáše.

Nevyzývejme kandidáty k odstoupení, není to fér; mluvme k voličům

Pocit smutku a studu nevzbuzuje jen náhlé volání po zvolení Karla Schwarzenberga, stejně tak zbrklé jako marné. Fascinující směsí těch nejlepších úmyslů a politováníhodného nedostatku politického myšlení vyniká i po internetu šířená výzva intelektuála Martina Putny, v níž nabádá šestici prezidentských kandidátů, jež označuje za úctyhodné, aby se domluvili a vesměs se vzdali své kandidatury ve prospěch jednoho z nich, podle kréda moudřejší ustoupí.

Pomiňme nyní, že nejméně o třech jménech v Putnově seznamu — o Franzovi, Schwarzenbergovi a Sobotkovi — lze mít z dobrých důvodů pochyby. A soustřeďme se čistě na poměrně elementární politický mechanismus, jímž je přijetí kandidatury. Každý, kdo projde určitou nominační procedurou, bere na svá bedra závazek loajality vůči lidem, kteří ho v jeho snaze nominaci získat podporovali.

Bylo by nemyslitelnou zradou vůči všem dobrovolníkům, aktivistům i spojencům z politické soutěže odejít. Táňa Fischerová či Vladimír Franz si ani nemají jak ověřit, zda by si jejich sympatizanti nakonec přece jen nepřáli, aby ve jménu lepší konstelace pro druhé kolo volby, než je opravdu kruté dilema Fischer versus Zeman, nepodpořili někoho z ostatních kandidátů.

V případě Karla Schwarzenberga, Přemysla Sobotky, Zuzany Roithové a Jiřího Dienstbiera by takový krok připadal v úvahu jedině a pouze tehdy, pokud by se k němu propracovala strana, která daného kandidáta nominovala. Ovšem představa, kterak se TOP 09, KDU-ČSL, ODS a ČSSD shodují na jednom společném kandidátovi je tak senzační a nechutná současně, že snad ani nemůže být myšlena vážně.

A pokud budeme uvažovat individuálně, pak máme parametry situace, pokud vůbec možno, ještě mnohem nerealističtější. Jak by strana, která by nyní obchodovala se svým kandidátem, mohla chtít, aby za ni v budoucnu ještě někdy někdo vážně kandidoval? A naopak, jak by se mohl kandidát, který by rezignoval z vlastní vůle, ještě někdy v budoucnu o cokoli ve své straně ucházet?

Předpokladem Putnovy výzvy je tak ostentativní nezájem o reálné mechanismy a zákonitosti politických dějů, že kdyby se jeho pronikavý kritický duch s podobnou přehlíživostí k zákonům oboru setkal v literatuře, otřepal by se odporem. Tak se zkrátka věci v politice nedějí a ani se dít nemohou. Což není špatně.

Téma je nutné uchopit z úplně jiného konce: z rozvahy, kdo z oné šestice — budiž — přijatelných kandidátů má kloudnou šanci se do tandemu Zeman-Fischer prolomit? Při jakkoli velkorysé, ale přitom realisticky vedené úvaze těžko zůstanou více nežli dva, Schwarzenberg a Dienstbier. Mezi nimi je pak zapotřebí vybírat jednak podle toho, čí šance jsou vyšší, a jednak podle toho, kdo z nich může v druhém kole opravdu zvítězit.

Je prakticky vyloučené, aby si česká společnost dnes zvolila prezidentem ministra stávající vlády. Mobilizace ve prospěch Schwarzenberga má ale jiný druhotný efekt: nepochybně sráží dolů podporu Fischera. Ostatně Schwarzenbergovi sympatizanti jistě nepředpokládají, že by jejich favorit mohl do druhého kola proklouznout na úkor Miloše Zemana.

Zde nelze obejít krajně nepříjemnou otázku, proč se Jiřímu Dienstbierovi nedaří a zřejmě nepodaří obdobně přemoci Miloše Zemana již před prvním kolem. Na vině je jistě intrikánství sociálních demokratů i mohutný nepoměr v prostředcích na kampaň. Přesto nelze zastírat, že i tak měla být mnohem čipernější.

Ale nemalou váhu má i podivuhodný paradox: Dienstbiera nepodpořili s potřebnou vehemencí komunisté, ale spousty jeho přirozených voličů za ním nyní nestojí právě s argumentem, že „jej podporují komunisté“. Můžeme tomuto fenoménu říkat třeba Filipova podpora podle vzoru Pyrrhovo vítězství.

Shrnuto a podtrženo: do druhého kola míří Miloš Zeman s jedním z trojice Dienstbier, Fischer, Schwarzenberg. Vzhledem ke struktuře svého politického zázemí a podpory mají právě v tomto pořadí šance v druhém kole proti Zemanovi uspět.

Táňa Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana Roithová — každá ze tří kandidatur je v řadě ohledů hodnotná a už nyní pamětihodná. Po nikom z nich nemůže nikdo soudný žádat, aby se nyní svého úsilí zřekl. Ale jejich potenciální voliči, a právě oni, se musí sami dobře rozmyslet, co svým hlasem chtějí sdělit a před jakou volbou chtějí 25. a 26. ledna stát.

A nakonec ještě jedna věc. Až se usadí prach po spoušti, kterou tu za sebou zanechá Klausova éra na Hradě a dvě vlády pravice, až se začneme vzpamatovávat z krachu českého modelu tržní demokracie a budeme se rozhlížet co dál, pak budeme především potřebovat nějaký společný základ, na němž se co největší díl kladných sil a struktur, jež se tu uchovaly anebo se nově rodí, dokáže sjednotit. Ať se to českomoravské liberální inteligenci líbí nebo ne, naší nejlepší šancí je pokusit se propojit vlastní humanitně demokratickou tradici se současnou sociálně a ekologicky inspirovanou emancipační tendencí v Evropě.

Karel Schwarzenberg, pokud vůbec kdy mohl, toto dnes již nezastupuje, svůj kredit spotřeboval vysedáváním u stolu s Nečasem, Kalouskem a spol. Volba Jana Fischera či Miloše Zemana by byla výrazem hloubky naší dezorientace a tápání.

  Prosíme, podpořte naši práci

  Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

  Vaše podpora určuje naši sílu.

  Spolu #jsmeDR.

  Diskuse
  January 3, 2013 v 16.18
  není Zeman bublina?
  Kolik voličů Zemana je mezi čtenáři dReferendum? Předpokládám správně, že více než mezi čtenáři Respektu? V mém okolí Zemana nikdo nevolí. Proč je tak jasné, že do druhého kola má postoupit zrovna on?
  PM
  January 3, 2013 v 20.20
  Věnoval jsem pět minut diskuzním příspěvkům v mediích.
  A domnívám se, že jde o předposlední akt neoliberálně nacionalistické operety.
  Vystupňované neurotizování společnosti ještě splňuje záměr pachatelů - paralyzace schopnosti společenskopolitického řešení defektů prostředí.
  Vzepětí všeobecného vzteku a krvelačnosti - vytváření ovzduší maďarských události minulého století, jsou pouze kýženým efektem vládnoucí garnitůry, umožňující prodloužení koma ve kterém se nachází.
  January 3, 2013 v 21.52
  ad Zeman
  V mém okolí také nikdo Zemana nevolí, ale obávám se, že některé světy se prostě nepotkávají, a z toho může snadno snadno vzniknout mylný závěr.
  MP
  January 3, 2013 v 23.13
  Souhlasím s J. Patočkou,
  že boj na pravici, který se začíná pěkně a s pořádnými grády rozjíždět, může J. Dienstbierovi pomoci. (Fischera může stáhnout dolů jeho "komunistická" minulost, což nahrává právě Schwarzenbergovi).

  Ale pozor: Zemana může hodně oslabit Bobošíková, sledoval jsem její velmi dobrý výkon v ČT (samozřejmě hodnotím mediální vystupování, nikoli obsah, kde nesouhlasím v ničem). Zkrátka čím více porostou kandidáti na čtrvtém až devátém místě, tím více hlasů uberou Zemanovi a Fischerovi a tím více se zvyšují šance JD. Ten ale musí dávat pozor, aby žádné voliče neztratil, a měl by kampaň zintenzívnit...

  January 4, 2013 v 5.52
  J. Zilzerovi
  Na pocitech není vůbec nic špatného (tedy pokud máte na mysli něco jako intuici). Všichni se podle nich docela často rozhodujeme. Někdy mohou být opravdu spolehlivější, než předvídání budoucích soupeřových tahů na šachovnici. Všichni totiž neumíme hrát šachy, a pak se stejně řídíme podle rad lidí, kteří nám k nějakým tahům radí. A to, zda těm či oněm radícím lidem budeme nebo nebudeme věřit - to obvykle záleží i na tom, jaké z nich máme pocity. :-)
  Záleží ovšem také na tom, jaké ty pocity jsou a k čemu nás vedou. Tedy, jestli to jsou ty "správné" pocity...
  January 4, 2013 v 6.00
  Aký národ - tací kandidáti !
  *Musel jsem opravit překlepy, proto je reakce Ev.y Hájkové nahoře

  SCHWARZENBERG

  ... hned, jak to bylo možné, žaloval český stát, že mu komunisté zaplavili rozlehlé lesy pod Orlíkem ... (http://blisty.cz/art/66773.html) - Jak lze vůbec vážně uvažovat o tom, že by KS mohl být presidentem REPUBLIKY?!


  ZEMAN

  Jaktože na záchodcích není dávno napsáno "ZEMAN JE SERVÍT"?

  Jeho kampaň má očividně ohromnou finanční podporu. Důležité ovšem není KDO ho financuje, ale TO, ŽE za kampaní stojí tak ohromné velké peníze.

  Opakovaně se potvrzuje, že Miloš Zeman není velkou osobností, zejména pokud jde o charakterové vlastnosti. Ukazuje to např. i jeho ubohá reakce na otázky Martina Veselovského. Je za zenitem nejen biologicky, ale i intelektuálně. To samozřejmě ani v nejmenším nesnižuje jeho šance.

  Rozhodnou všichni, kdo přijdou volit a nikoli pouze ti moudřejší či mravně „čistší“ či bůhvíčím "vybavení".

  To Zeman samozřejmě velice dobře ví, a jeho arogantní výkřiky jsou adresovány (početně) významnému segmentu.

  Bude se snad trápit, pokud bude presidentem díky hlasům hlupáků? Hlas hlupáka má při sčítání přesně stejnou váhu jako kterýkoli jiný.- Byl to přece on, kdo jisté pokřikující skupinky nazval "zdivočelými sociálními demokraty". To je u člověka, který sociálním demokratem nikdy v životě nebyl, obzvláště pěkný výrok. - Kupříkladu novináři jsou podle něj blbci. Jejich volebním lístkem vhozeným do volební urny ale určitě nepohrdne


  Stejně dobře to ví i Karel Schwarzenberg, jak ukazuje svým oslovením „slušných lidí“; je snad ve vašem okolí někdo, kdo se mezi „slušné“ nepočítá? Slušnost ovšem podle pana Schwarzenberga je ovšem něco naporsto jiného než poctivost, kterou Karel Kosík nazval ctí demokratů. (Lidé už dnes nejspíš zapomněli staré úsloví „Nechoď Vašku s pány na led“…)

  +

  Jinak je rozdíl mezi oběma, co se týče arogance a naprostým pohrdáním demokracií TOLIKO ve společenské formě do níž se odívá.
  Ta Zemanova nedosahuje ani úrovně měšťanské (buržoasní).

  + +

  Hodnotit šance kteréhokoli z kandidátů výroků lidí v mé blízkosti je naivní. Nad racionalitou převládají POCITY. To byl jeden z typických rysů chování lidí v epoše nacionálního socialismu. Podobné vzorce chování nelze vymýtit. I v tomto smyslu lze rozumět připomínce Anny Šabatové.

  + + +

  Je udivující a znepokojující , že autor článku, který správně poukazuje na řadu důležitých skutečností, navzdory své vysoké inteligenci nezřídka podléhá principu „přání je otcem myšlenky“. To je ovšem problém Jakuba Patočky, a netřeba se u toho zdržovat.
  January 4, 2013 v 6.01
  J. Zilzerovi
  Na pocitech není vůbec nic špatného (tedy pokud máte na mysli něco jako intuici). Všichni se podle nich docela často rozhodujeme. Někdy mohou být opravdu spolehlivější, než předvídání budoucích soupeřových tahů na šachovnici. Všichni totiž neumíme hrát šachy, a pak se stejně řídíme podle rad lidí, kteří nám k nějakým tahům radí. A to, zda těm či oněm radícím lidem budeme nebo nebudeme věřit - to obvykle záleží i na tom, jaké z nich máme pocity. :-)
  Záleží ovšem také na tom, jaké ty pocity jsou a k čemu nás vedou. Tedy, jestli to jsou ty "správné" pocity...
  January 4, 2013 v 10.46
  vzkaz od voliče K.Schwarzenberga
  Přišla mi mailem "Výzva tříkrálová" k podpoře volby KS, tak jsem adresátům napsal důvody, proč dávám přednost JD před KS, i když KS beru jako lepší možnost než MZ a JF, nicméně v mém žebříčku je 4., 2. je TF a 3. ZR. Vedle toho jsem poslal voličům KS k úvaze tento článek J.Patočky a dostal jsem dvě vcelku slušné odpovědi, proč KS a ne JD a jednu takovouto: "Voličům J. Dienstbiera k úvaze: Z člověka žebrajícého u komunistů o podporu se mi chce zvracet. aneb. všichni komunisti mají viset!!!
  Už s tím prosím vás neotravujte slušné lidi." Bylo to podepsáno, podpis nezveřejňuji, protože to bylo posláno pouze mě. Nemyslím si, že je slušný člověk ten, kdo by chtěl někoho věšet pro politické přesvědčení či pro příslušnost k nějaké straně, i když byla předlistopadová KSČ nedemokratická a v první půli padesátých let totalitní. Potvrzuje to ovšem teze Patočkova článku o povrchním antikomunismu současných liberálů, kteří se jako tonoucí chytají stébla KS. Pozitivum je, že by to mohlo ubrat pár hlasů MZ a JF.
  PL
  January 4, 2013 v 20.48
  taková už je evoluce...
  Pane Šimsa,
  Slušnost prostě musí zvítězit nad lživými příspěvky a nenávistí :-)
  Karl von Do†s Schwarzenberg, hajny♡
  Na ja, nepřišel jsem na to sám:
  https://www.facebook.com/VyzvaTrikralova?ref=ts&fref=ts

  -

  Co se týče Zemana, který spíše blokuje hlasy od sebe si (minimálně trošku) uvědomujících voličů levice, také si nodovedu představit typického voliče velkého pána Zemana... Důležitější však je, že si ho asi dokáže představit ten Klaus a "ten Klaus chce abych"om volili Zemana a má ještě právě http://www.supercountdown.com/ofjfpm4573/ času, což je po rozhodnutí ÚS bohužel ažaž..
  ...otázka směřující na Smíchov panu Janovi Z.: Je na místě některá stránka Portrétu politika o 20ti obrazech, která prosím? 9-287.
  January 4, 2013 v 20.56
  Petru Litschmannovi
  Bohužel jsem tuto Peheho knihu ještě nečetl, takže Vám momentálně nedokážu odpovědět.
  BT
  January 5, 2013 v 14.48
  Zeman nepochybně vede
  Domnívám se, že největší podporu má z kandidátů M. Zeman.
  Často hovořím s tzv. "obyčejnými" lidmi, kteří politiku sledují jen povrchně, a u nich má Zeman velkou podporu. Jejich nepřítelem je Kalousek s Nečasem a oni se mylně domnívají, že Zeman je silná osobnost, která jim od nich pomůže.

  Je to, domnívám se, stejně fatální omyl jako volba Věcí veřejných proti "dinosaurům", které se pak s dinosaury spojily. Jsem přsvědčen, že mnozí Zemanovi voliči budou (pokud se stane prezidentem) stejně rozčarování jako voliči Veverek.

  Ale lidé jsou nepoučitelní. Kouzlem nechtěného budou Zemana asi nejvíc volit lidé, kterým řada politických souvislostí vůbec nedochází, tj. lidé, kterými on pohrdá a označuje je za neinteligentní.
  Připomínám, že inteligence se dá definovat i jako schopnost subjektu poučit se z minulé chyby.

  Všem voličům Zemana tohoto typu bych doporučil denně ukazovat tuto fotografii, která ve zkratce znázorňuje jak to s tou levicovostí Zemana a jeho odporem proti neoliberální vládě ve skutečnosti je:

  http://www.ulozto.cz/x79rFgk/topolanek-zeman-kalousek-jpg

  O levicovosti Zemana viz také zde:

  http://www.denikreferendum.cz/clanek/14683-analyza-prezidentskych-programu-levici-ztelesnuji-dienstbier-a-fischerova

  Obávám se, že Zeman nakonec vyhraje protože je trojským koněm neoliberální pravice. Budou ho totiž volit jak mazaní neoliberálové, tak stupidní sektor příznivců levice.
  MP
  January 5, 2013 v 20.05
  Máte naprostou pravdu, p. Trávníčku
  A začíná mě to všechno velice skličovat...

  Navrhoval jsem socdem a J. Dienstbierovi, aby byla jeho hesla formulována co nejkonkrétněji, bohužel asi marně...
  Pokud je v bulvárním deníku fotka JD s textem Chci spravedlivý stát, je to vysloveně mrhání finančními prostředky...
  BT
  January 5, 2013 v 21.06
  Pane Plevo,
  Mám dojem, že nejúčinnější byl byl bilboard s tou fotkou Zemana objímajícího Kalouska, nejúčinnější právě na typického, tj. zaslepeného voliče Zemana.

  http://www.ulozto.cz/x79rFgk/topolanek-zeman-kalousek-jpg

  Posílal jsem tuto fotku pani Uhlové do DR jestli by ji nezveřejnili aspoň zde, ale nedostal jsem žádnou odpověď. Žádnou odpověď jsem nedostal ani na urgenci. Tak nevím co za tím je?
  January 6, 2013 v 1.05
  kopíruji z pokračující diskuse o Výzvě tříkrálové
  I když si mnoha z těch na seznamu adres v mailu vážím, musím se přidat k názoru Martina Šimsy a několika dalších.
  Prostě, Karel Schwarzenberg pro mne není přijatelný jako politik, který opustil stranu Zelených (zřejmě zatím nejméně
  zkorumpovanou parlamentní stranu), která ho udělala
  ministrem zahraničí a spojil se hned s Kalouskem, kterému byl ochoten dělat šaška jako předseda strany, která měla
  ministry jako byl např. Drábek. Všechny hrůzy naší “reformní”
  vlády jako její člen jen rozšafně komentoval. Na seznamu možností volby vidím Jiřího Dientsbiera. Taky Táňu Fišerovou
  nebo Zuzanou Roithovou vidím jako možnost. France chápu jako dětinskou recesi a nechci se jí účastnit. Přemysla
  Sobotku snad nikdo volit nebude. No a co s těmi zbývajícími dvěma – ty volit taky nebudu.

  Václav Trojan
  Propagandisté a manipulátoři se činí. Za propouštění zločinců nemůže Klaus, ale KOMUNISTI :-) http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=767714

  Odkaz převzat z Výzvy tříkrálové...
  MT
  January 6, 2013 v 11.18
  Vyzývám všechny voliče a členy ČSSD, aby v prvním kole Zemana nevolili, i kdyby k němu tíhli - už proto, že to podle všeho nebude potřebovat. Je nutno dosáhnout toho, aby Dienstbier v reálném pořadí v kritickém časovém okamžiku za týden VYSTŘÍDAL Fishera ...
  MP
  January 6, 2013 v 11.55
  P. Tejkle.
  mnohokrát vám děkuji za váš postoj.

  Ale jak se ta vaše výzva k členům ČSSD dostane?
  MT
  January 6, 2013 v 11.58

  ... osobní kontakt, intranet, mailové adresy okresních, krajských výkonných výborů a velkých místních organizací ...
  MT
  January 6, 2013 v 12.01

  ... na facebooku to už samozřejmě je - v tom, co se ukáže jako pro mne "hlavní stránce" ...

  možná i do dalších skupin ...
  MT
  January 6, 2013 v 12.04


  ... včetně stranických jako je třeba OVV ČSSD Tábor atd. ...
  FZ
  Antizemanovská hysterie zde již dosáhla takových rozměrů, že již uvažuji o zrušení účasti ve zdejších diskusích.
  Toto již nejsou žádné diskuse, to je jednostranný ideologický nátlak.
  PM
  January 6, 2013 v 17.10
  Jestliže pane Ziko nacházíte podporu ideologie pana Dienstbiera
  jednostrannou a tudíž zavádějící, tak prosim vás probůh zasáhněte a nevyhrožujte rezignací na občanskou povinnost demokrata. Nezlobte že trapně poučuji, ale trpím v poslední době utkvělou představou, že tyhle celkem významné volby rozhodne většina voličů bez chladné hlavy.
  January 6, 2013 v 17.20
  dva kandidáti se vztahem ke stromům
  Filipu Zikovi na Vysočinu: Hysterie? Ideologický nátlak? Nezdá se mi; několikrát tu byly proti Zemanovi sneseny pádné důvody, jistě o dost pádnější, než jsou třeba ty pro Karla Schwarzenberga na jiných místech – jako že je to jedinej hajnej, kterej to může, a tedy musí dělat. (Článek byl mimochodem o něm.)

  Mládež na to slyší – volby na Twitteru vykazují v tuhle chvíli polovinu pro jediného hajného.
  http://twtpoll.com/iys9dx
  FZ
  Pane Petrásku, chladná hlava je určitě zapotřebí a pokud někde chybí, je to právě bohužel na stránkách a diskusích DR.
  Již dluhou dobou jsem o tom, že budu volit Miloše Zemana přesvědčen a pokud by mě někdo požádal v souvislosti s prezidentskou volbou požádal o radu, doporučím mu totéž. Nebudu však narozdíl od autora článku a zdejšího guru protikandidáty urážet a označovat je za produkty pokleslého marketingu.

  Momentálně jsem šokován postupem pana Tejkla, jehož přístup k věci jsem až doposud vnímal jako rozumný. To co udělal, ve mě vyvolalo dojem, že Jiří Dientsbier neslouží jako nic jiného než prostředek k řešení netransparantních vnitrostranických rozporů uvnitř ČSSD.
  MT
  January 6, 2013 v 18.15

  Já jsem nezměnil svůj postoj vůbec.

  Pokud jste se domníval, že jsem někdy slíbil volit Zemana v prvním kole, tak to se tedy silně pletete.

  Uvažoval jsem o druhém kole - a i to jsem říkal, že nejsem rozhodnut.

  Můj postoj je zcela konzistentní - jenom mě štve ona hysterie proti Zemanovi, kterou zřejmě vyciťujete též.

  Dienstbiera jsem chěl podporovat vždy.
  MP
  January 6, 2013 v 18.18
  P. Ziko,
  já jsem zase šokován prozemanovskou hysterií, která se rozpoutala na jedné nejmenované soukromé televizi a na Novinkách.cz.

  Dopadnete, jak tady píše p. Trávníček, stejně jako "podvedení" voliči VV, až zvolíte toho kamaráda Kalouska, Topolánka a Klause prezidentem. Cožpak nevíte, že Zeman obdivuje Klause, jemuž po událostech letošního ledna národ neřekne asi už jinak než "tuneldědek"? (Já bych trakový výraz nikdy dříve nepoužil, ale teď je asi opravdu na místě.)
  MT
  January 6, 2013 v 18.22
  ještě k panu Zíkovi:

  Na vedlejším vláknu za článkem "Analýza atd ..." píšu toto:

  "Od CESTA se jiný závěr nedal čekat.
  Vše k čemu dospěli, už věděli vlastně předem.
  Vedle antizemanovské hysterie lidí jako Patočka je samozřejmě nezbytné, aby zněl hlas, který bude produktivnější a nebude odpuzovat jako lidé vysloveně antizemovsky nemocní.
  Což je koneckonců správné, účelné a z hlediska politického názorového agregátu, který vyjadřuje okruh kolem DR, jedině rozumné ...

  Já osobně vyzývám všechny voliče a členy ČSSD, aby v prvním kole Zemana nevolili, i kdyby k němu přece jen tíhli - už proto, že to podle všeho nebude potřebovat.

  Je nutno dosáhnout toho, aby Dienstbier v reálném pořadí v kritickém časovém okamžiku za týden VYSTŘÍDAL Fishera ..."

  Nechápu, v čem bych měl být nekozistentní ...  MT
  January 6, 2013 v 18.23
  poznámka:

  "Tuněldědek" se Klausovi říkávalo nejméně deset let ...
  FZ
  Pane Tejkl, já vím že Váš postoj se nezměnil, mě šlo jen o o to, co jste sem dnes napsal.
  Celé to ve mě totiž vyvolává dojem, že velká část ČSSD se panicky obává zvolení Miloše Zemana prezidentem. Ptám se proč. Důvody mohou být i úplně jiné než ideologické, bojí se tam snad někdo msty za chování při prezidentských volbách v roce 2003?

  Ale je to jenom moje domněnka.
  FZ
  Pane Plevo, musí být přítel mého nepřítele automaticky mým nepřítelem?

  PL
  January 6, 2013 v 19.22
  hlava 33 - chladnoucí a chladnoucí až úúúplně..
  Pánům Petrásek Milan a Jan Zilzer, nechce se mi příspěvek dělit.
  Ta kniha se ukázala celkem zajímavá. Vybral jsem si kap. 13.ho roku politika (něco předtím a něco potom) a to je rok 2002 a to je rok hysterie, kterou započal právě Zeman na mém milém Č-R pomezí (naštěstí jen virtuálně zemanovsky diplomaticky) ... článek z té doby: http://www.sme.sk/c/210513/premier-zeman-trva-na-oznaceni-haidera-za-postfasistu.html

  Této atmosféry "porozumění" využil tehdejší předseda poslanecké sněmony, jakýsi Václav, k agitačnímu podmiňování podpory ODS pro vstup ČR do EU se zárukami proti údajně možným nárokům sudetských Němců. Na toto téma se pak živě spekulovalo, jistě také zásluhou brilantních diplomatických "schopností" tehdejších představitelů vlády ČR i Rakouska. ODS tím mobilizovala občany a zakládala na euroskeptismus.
  V povodňovém létě 2002 pak VK využil příležitosti rozporů ve vládě ČSSD za účasti KDU-ČSL a US-DEU a pokusil se vyvolat rozkol v ČSSD, což za za pár měsíců s ohledem na blížící se prezidentskou volbu v dělali i příznivci Miloše Zemana potažmo příznivci opoziční smlouvy.
  -
  Zřejmě čirou náhodou dnes krátce před prezidentskou volbou, v níž kandiduje i MZ, rozhodl se prezident Václav jaksi posvém burcovat lid ke zvyšování klidu, přestože dobře ví, jakou má oblibu něco víc než prezidentské blahopřání do nového roku.
  (z rozhovoru z včerejším MPráva: "Myšlenka, že 10,5 mil lidí bude nadšeně tleskat každé věci, kterou prezident udělá, je zcestná. To by nesměl dělat nic jiného, než posílat Blahopřání Barboře špotákové k vítězství na olympiádě. Na to, že já zemi rozděluji, má copyright nejzhrzenější osoba české politiky P.Pithart. Mluví to o jeho lidské závisti a nepokoře."
  Amen.

  (nebo-li pokud Hrad stupňuje tlak na užaslý lid před prezidentskou volbou, nenahrává apelu na voličův rozum, spíš na účin laciných bonmotů?)
  January 6, 2013 v 19.59
  Pane Zíko, když budu mluvit za sebe, pro mě je Zeman značně nepřijatelný už jenom z důvodu, který není s jeho osobou moc zmiňován. A sice, jeho katastrofální vztah k ochraně životního prostředí. Ekology nazývá ekoteroristy, což by ještě nebylo to nejhorší. Závažnější je jeho nepokrytá podpora těch nejdražších a nejméně ekologických zdrojů energie. Tedy extrémně drahé a nebezpečné jaderné energetiky a podpora spalování uhlí logicky spojená s drancováním přírody a likvidací obcí od Aše po Beskyd. Jeho poslední výpovědi např. zde http://www.hnutiduha.cz/prezidentske-volby/

  Všechny rozumné státy se dnes orientují na obnovitelné zdroje, které jsou již dnes jednoznačně nejlevnějším zdrojem energie. Přitom dostavba Temelína neježe zdraží elektřinu až na trojnásobek, ale zadluží naší republiku na dlouhá desetiletí stejně jako plánované spalovny komunálního odpadu. Které jsou drahým a zbytečným řešením pokud se bude třídit odpad tak jako ve světě, kde díky stoupajícímu podílu tříděného odpadu, spalovny dokonce bourají.

  Podpora těžby uhlí je pak pouze účelová podpora soukromých těžebních společností, protože již nyní polovinu vytěženého uhlí vyvážíme, navíc stát jehož vlastnictví nerostné suroviny jsou, z těžby uhlí nemá téměř nic! Stejně tak vyvážíme skoro polovinu veškeré vyrobené elektrické energie!

  Laskavě tedy zvažte, zda je nejen pro vaše děti přínosné, nechat dále devastovat tuto zemi nejen ekonomicky, ale hlavně ekologicky.
  January 6, 2013 v 21.29
  Voličů Dienstbiera přibývá
  Alespoň v mém okolí, nebo se o tom lidé už nestydí mluvit. Příjemně mě tím překvapili lidé, u nichž jsem to nečekal. Také bych řekl, že přibývá voličů Schwarzenberga na úkor Fischera. Jak je to se Zemanem nevím, zatím jsem potkal dva jeho voliče. Hysterie se týká jiných táborů než dienstbierovského, zde se nejčastěji setkávám s názorem, že je to jediný vážný kandidát, který nabízí změnu, ale že se nezboří svět, když nebude zvolen. Řekl bych, že hysterie se spíše zmocňuje fischerovců (ne od Táni) a schwarzenbergovců a časem bude stoupat i u zemanovců. Tito kandidáti se totiž obávají, že je to jejich poslední šance a to se přenáší na jejich příznivce.
  BT
  January 6, 2013 v 21.36
  Proč je pro mne Zeman nepřijatelný?
  Pro mně je Zeman nepřijatelný zejména proto, že hrozí velmi vážné nebezpečí že by se jako prezident mstil současnému vedení ČSSD, tj. Sobotkovcům. O současném vedení ČSSD se v chatu před pár dny vyjádřil, že mají charisma jako "mokrý hadr".

  Přepokládám, že by v této dehonestaci pokračoval i jako hlava státu tak dlouho než by se v ČSSD dostali k moci "pragmatici" Haškovci schopní se nakonec spojit klidně i s neoliberály. Dle vyjádření Jana Kellera se Hašek dívá na politický střed zprava (což je i můj dojem).

  Však ona už se nějaká ta "vláda národní oběti" s Haškem, Kalouskem, Schwarzenbergem, Bělobradkem, možná i Peake (ta je v rektálním alpinismu expert), nebo jak by takový patvar Zeman eufemisticky nazval, zase odůvodní.

  Zeman není levicový politik a nikdy jím nebyl. Patočka má pravdu, že se svým kamarádem Blairem má společné nejvíc to, že ani jeden není sociální demokrat. Já ještě dodávám, že má i stejného válečnického ducha: tak jako Blair "věřil" v nebezpečí zbraní hromadného ničení v Iráku a podpořil invazi amerického prezidenta G. Bushe do této země, tak Zeman trpí podobnou "jestřábí" obsesí ve vztahu k Iránu.

  To, že Zemana podporuje thatcherovec a guru českých neoliberálů Klaus a jeho suita, by měl každý uvažující volič levice vnímat jako "polibek smrti" pro Zemana.

  Dobře si taky pamatuji na jeho slova o "pravicí spálené zemi", která ho vynesla k moci, a když ji měl, tak se s těmi kdož zemi spálili, objal v opoziční smlouvě. Proto ten příměr s Věcmi veřejnými považuji za odpovídající.
  BT
  January 6, 2013 v 21.44
  Ještě doplněk
  Můžeme mít o Sobotkovi všelijaká mínění, ale realitou je to, že je to téměř jediný současný politik který má zároveň reálnou šanci uchopit moc a současně chápe nebezpečí neoliberální doktríny pro uspořádání společnosti. Pokud nám ho Zeman politicky "popraví". pak už opravdu nevím co dál.

  Zeman je naopak (špatně skrývaný) neoliberál, nasáklý mainstreamovou ekonomickou doktrínou chicagské školy, která byla na výsluní v jeho mladším věku. Řekl bych, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Což platí o celé partě z Prognosťáku, snad s výjimkou Komárka, který ale, obávám se, je bnes již trochu mimo (ve svém věku na to má nárok).
  BT
  January 6, 2013 v 21.50
  Pane Švehla,
  s tím co píšete o Zemanovi ve vztahu k environmentalistice lze jen souhlasit. V tom je stejný jako Klaus: sebestředný narcis, který provozuje turistiku a domnívá se, že tím už rozumí biologii, ekologii a environmentálním problémům. Ve skutečnosti je v tomto stejně mimo jako Klaus. Zkrátka jak píše J. Pehe: "Klauzeman".
  HP
  January 6, 2013 v 22.31
  Jiří Dienstbier by byl (bude?) velmi kultivovaný prezident
  Na facebooku přibývají jeho podporovatelé.
  Příznivé je pro něj i hodnocení serveru Demagog.cz ohledně vystoupení v Hydeparku, kde si studenti vybrali jen některé kandidáty a z žen jen "Bobo", důvody nezveřejnili, jen své hodnocení. Úvodní text v Parlamentních listech:
  Server Demagog.cz zveřejnil hodnocení pořadu Hyde Park s prezidentskými kandidáty. Srovnával, kdo nejvíce mluvil pravdu a kdo si nejvíce vymýšlel. U všech uchazečů o Hrad převažovaly pravdivé výroky. Nejlépe na tom byl Jiří Dienstbier (ČSSD), u kterého server zaznamenal 20 správných odpovědí. Neřekl přitom žádnou nepravdu.
  Podrobnosti zde:
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Server-porovnal-ktery-kandidat-nejcasteji-mluvil-pravdu-a-kdo-si-vymyslel-258793
  MP
  January 6, 2013 v 22.34
  Přesně tak, paní Puchýřová
  Kdežto Zeman měl - podržte se, pane Ziko, 5 nepravd (alias lží!).
  MP
  January 6, 2013 v 22.43
  P. Trávníčku, naprostý souhlas ve všem. P. Ziko, jak si představujete
  budoucnost levice a levicové politiky po zvolení Zemana prezidentem? Rozvrácená ČSSD s haškovci v čele a impotentní, do minulosti zahledění komunisté, no to bude ráj pro neoliberální pravici...

  Čili ano, na vaši otázku odpovídám: přítel vašeho nepřítele musí být i vaším nepřítelem. Spláčete nad výdělkem, jak říkala moje babička. Ale věřím, že svou volbu, která je až za pět dní, ještě zvážíte.
  PM
  January 6, 2013 v 22.59
  Pan Trávníček je demokrat a ví,
  že demokratický režim pokud se nemá stát fraškou vyžaduje za jistých podmínek od demokrata schopnost i takové volby, která se neodvíjí od jeho subjektivních preferencí, ale od snahy o zachování vyváženosti politických sil. To je nóvum pro nás demokracie nezkušené, které si právě současná extra situace žádá. Nejde o vnucování subjektivního zájmu, ale o vzájemné ujasnění strategie jak udržet balanci mezi rivalizujícími elitami a tím i elity v šachu. Ve zralých demokraciích to tak fakt funguje.
  FZ
  Ono je to s tou pravdivostí a nepravdivostí Zemanových výroků
  trochu složitější (viz diskuse pod článkem na demagog.cz)

  Pane Plevo a jak Vy si představujete budoucnost sociální demokracie poté, co jejího evidentně nejschopnějšího a nejcharizmatičtějšího politika odsunete na prezidentské křeslo?
  MP
  January 6, 2013 v 23.17
  P. Ziko,
  pokud Dienstbier prohraje, nota bene se Zemanem a ten se pak stane prezidentem, tak jeho polit. kariéra skončila.

  Zeman jej zlikviduje stejně jako Sobotku nebo Zaorálka.

  I já bych radši viděl JD v exekutivě, ale co se dá dělat, jednou už kandiduje a každý, komu leží na srdci levicové hodnoty, by jej měl podpořit.
  FZ
  "pokud Dienstbier prohraje, nota bene se Zemanem a ten se pak stane prezidentem, tak jeho polit. kariéra skončila."

  Jak si tím můžete být tak jistý? Přijde mi, že takovéto postoje jsou opravdu pouze odrazem nějakých vnitřních bojů v ČSSD, ničeho jiného.

  Jinak při současném systému chci za prezidenta člověka s dluholetou politickou zkušeností a tím JD není. Ostatně důvody proč budu volit tak jak budu volit jsem již napsal např. zde:
  http://www.denikreferendum.cz/clanek/14253-proc-nebudu-volit-jiriho-dienstbiera-v-prezidentskych-volbach

  January 6, 2013 v 23.56
  Test ohněm pro ČSSD
  Jestli bude Zeman zvolen prezidentem, tak to bude test ohněm pro soc.dem., protože jí bude Zeman škodit mnohem více než nyní Klaus ODS. Paradoxně to však může soc.dem. pomoci. Tedy pokud se udrží Sobotka, Zaorálek a Dienstbier v čele proti neoliberálním oportunistům typu Haška, Benešové a spol. To je však ten horší, katastrofický scénář, protože samolibý Zeman bude s největší pravděpodobností pokračovat v Klausových stopách.

  Myslím, že vzhledem k tomu, že začínají mluvit v různých diskusních pořadech sami kandidáti a lidi je slyší a mohou je srovnávat s vlastními zkušenostmi a názory a nepřejí si pokračování toho, co předvádí Klaus a současná pravicová vláda, začíná se vyrovnávat mediálně vyrobený náskok Fischera a Zemana. Šance Dienstbiera se významně zvyšují.

  Argumenty pana Zíky stojí evidentně na vodě. U článku Mikuláše Ferjenčíka píše proč nebude volit Dienstbiera, potažmo proč bude volit Zemana:

  "1) Má za sebou zatím jen velmi krátké působení v praktické politice."
  Skutečnost: je v praktické politice od roku 1990 s přerušením 1999-2005, tedy přibližně 15 let.

  "2) Je spjat s jednou politickou stranou a tvrdím, že v současném politickém systému je vhodné, aby kandidát byl přecejenom nějakým způsobem nadstranický. (to říkám jako ideový příznivce ČSSD)."
  Skutečnost: ano, ale s ní je spjat Zeman také. U něj je to přitom zrádné v tom, že je obvykle spjat s jednou, ale kope za jinou.

  "3) Jeho místo je v reálné politice, myslím, že by se měl stát předsedou sociálních demokratů, Sobotka mi přijde jako čím dál více neschopný."
  Skutečnost: vliv prezidenta na formování politického směru a hlavně názorů lidí ve státě je větší než předsedy strany nebo premiéra (stejný názor vyjádřil sám Dienstbier v jedné debatě), kterým se Dienstbier vůbec nemusí stát, bude-li prezidentem Zeman. Navíc prezident má delší funkční období.
  January 7, 2013 v 14.47
  Nový supermoderní statistický nástroj STROMOSTROJ právě předložil svou předvolební statistiku.

  Jana Bobošíková - 11,1 %
  Jiří Dienstbier - 11, 1 %
  Jan Fischer - 11, 1 %
  Táňa Fischerová - 11, 1 %
  Vladimír Franz - 11, 1%
  Zuzana Rojtrová - 11,1 %
  Karel Schwarzenberg - 11, 1 %
  Přemysl Sobotka - 11, 1 %
  Miloš Zeman - 11, 1 %

  To může ještě pěkně zamíchat výsledným pořadím!
  Sdílejte.
  http://stromy-jdou-do-boje.blog.cz/1301/stromostroj-predklada-predvolebni-statistiku
  MP
  January 7, 2013 v 17.00
  P. Ziko,
  jste nepoučitelný.
  Vy jste si zkrátka vzal nějaké věci do hlavy a na racionální argumenty neslyšíte.
  Tak naposledy: Bude se prezident Zeman mstít sobotkovcům (mezi něž patří i Dienstbier), nebo ne? Pokud si myslíte, že ne, pak diskuse nemá dál smysl, ale jen vám připomenu Zemanův výrok po volbě z r. 2003, že je třeba "postřílet zrádce", a dále jeho chování vůči Paroubkovi.
  Pokud si myslíte, že se Zeman mstít bude, pak mi veškerá vaše logika uniká...
  BT
  January 7, 2013 v 17.29
  Dotaz na pana Zíku
  Pane Zíka,

  mně není pořád jasné v čem vidíte ten zásadní přínos Zemana oproti Dienstbierovi, tj. přínos který by dokázal vyvážit či dokonce převážit neobyčejně nepříznivou skutečnost, že Zeman nesnáší Sobotkovo křídlo v ČSSD?

  Pokud bude ČSSD sestavovat vládu a tu vládu bude (aspoň pořád doufám) řídit Sobotka a jeho lidé, jak asi může pak vypadat jejich spolupráce s prezidentem Zemanem, který je považuje za zrádce?

  Nejen, že je Zeman neoliberál, on je navíc ještě osobně "zaseklý" ve vztahu k Sobotkovcům, což je jediná síla, o které vím, že je schopná v této zemi čelit neoliberálním manýrům.

  Vy neoliberální ideologii nepovažujete za nebezpečí pro tento stát?

  Děkuji za odpovědi.
  MT
  January 7, 2013 v 17.44

  Pane Pleva, je smutné, že když pan Trávníček řekne výslovnou lež (Zeman se samozřejmě nikdy nehlásil a nebyl příznivcem chicagských hochů v ekonomii a není problém to dokázat!!!), o které Vy musíte vědět, že to lež JE (a nejspíš i vědomá lež !!!), stejně prohlásíte, že s ním VE VŠEM souhlasíte.

  Čekal jsem, že pana Trávníčka ASPOŇ V TOMTO opravíte.
  (vždyť aspoň ten výstup think-tanku CESTA by to chtělo respektovat) ...

  Zeman se od konce devadesátých let hlásil vždy ke keynesovskému směru a to, že není zrovna "sociální" a měkkej" jak prohlašuje můj spolužák, který se v něm vidí, neznamená, že nemůže být keynesovcem ...

  Například Stalin také nebyl příliš sociální - a přesto byl bolševikem a stoupencem reálného socialismu, jak se ustálil po r. 1930 a (kromě SFRJ) určoval povahu systému šedesát let ...

  BT
  January 7, 2013 v 18.09
  Pane Tejkl,
  To, že se Zeman přímo nehlásil k chicagské škole ještě neznamená, že ideologií neoliberalismu není ovlivněn. Vždyť to v době, kdy byl aktivní i jako ekonom, byla mainstreamová ekonomická doktrína. Napsal jsem, že je tím "nasáklý", což není totéž jako kdybych napsal "Zeman se hlásil k chicagským hochům". To jste mi podsunul bohužel Vy, což mne mrzí.

  V čem vlastně spatřujete "levicovost" Zemana? V tom, že je mírně nalevo od thatcherovce Klause?
  MT
  January 7, 2013 v 18.53


  ... při tomto způsobu argumentace pak můžete kohokoli jaksi plíživě zařadit kamkoli ...


  MT
  January 7, 2013 v 18.57

  Část ortodoxních komunistů našla zalíbení v rakouské škole (Milan Rokytka).

  Politicky jsou ale ultraleví ...


  Já se hlásím k té levici, která je přesvědčena o tom, že kapitalismus je před koncem a čeká nás systémová změna.

  Ale rakouské školy si také vcelku vážím (zejména Rotbada a (Huerty) de Sota ...)

  BT
  January 7, 2013 v 20.34
  Pane Tejkl,
  Zeman se opakovaně vyjádřil, že sice v mnohém s Klausem nesouhlasí, ale že ho považuje za významnou (v pozitivním slova smyslu) osobnost polistopadového vývoje.

  Promiňte, ale o nesouhlasech tohoto typu mezi soudruhy najdete v předlistopadovém Rudém právu také dostatek záznamů. A přec všichni vyznávali jednu vůdčí ideologii.

  To, že je Zeman špatně skrývaný neoliberál jsem ochoten odvolat až po té co řekne, že jednou z hlavních příčin současného marasmu v naší zemi je zvláštní forma neoliberání ideologie, kterou lze označit za "klausismus" a že se od této ideologie distancuje.

  Podobně jako se KSČM distancuje například od "diktatury proletariátu". Protože to co zde "klausismus" defacto zavedl je skrytá diktatura jakési neoliberální "elity".
  MP
  January 7, 2013 v 23.25
  P. Tejkle.
  opravdu nerad bych se s vámi teď nějak přel. Opakuji, že vašeho postoje vůči JD si vážím právě proto, že vím, že vy Zemana hodnotíte v řadě věcí příznivě a uznáváte ho (na rozdíl od většiny "dienstbierovců" zde).

  Ano, Zeman je keynesián, ale nasáklý (!) i tou chicagskou školou, už jsme tady myslím o tom diskutovali, viz jeho dost skandální názory na krizi a "splácení dluhů".

  Musím objektivně uznat, že mě potěšilo aspoň to, že na ČT dnes prohlásil, že bude podporovat zrušení důchodové reformy a vetovat školné. Ale - opakuji - především jako rozkladný element vůči ČSSD je pro mě nepřijatelný a v druhém kole budu volit kohokoliv (!) proti Zemanovi (viz příspěvek níže).
  MP
  January 7, 2013 v 23.37
  Přátelé,
  myslím, že jsou - i s ohledem na nejnovější předvolební průzkumy - tři reálné varianty druhého kola:

  1. Zeman x Schwarzenberg (nejpravděpodobnější) - v tom případě má Zeman vítězství jisté, protože většina národa - mimo pražskké intelektuály - bude volit "protivládního" Zemana.

  2. Zeman x Fischer - v tom případě je to 50:50, protože oba kandidáti dokážou částečně nové voliče přitáhnout (Fischer slušné pravičáky a "dienstbierovské" levičáky).

  3. Zeman x Dienstbier - v tom případě nejnadějnější z hlediska nezvolení Zemana, protože část pravičáků sice zůstane doma, ale Dienstbier je schopen posbírat nejvíce hlasů ostatních kandidátů, protože málo platné formátem své osobnosti Fischera jasně převyšuje. Antikomunistickou kartu nebude možné hrát, protože "pro podporu KSČM" si přece šli oba.
  January 8, 2013 v 9.44
  čtvrtá varianta
  Schwarzenberg x Dienstbier: Fischer jde dolů, Zeman usne na vavřínech a vzepětí podporovatelů Schwarzenberga a Dienstbiera se v tomto týdnu projeví. A šance má Dienstbier, protože Schwarzenberg je v podstatě kandidátem současné vládní koalice, protože může nabídnout její klidné dovládnutí. Rozhodně nebude vládě házet takové klacky pod nohy jako Klaus. Ovšem byla by to i lepší varianta než Zeman, protože by neškodil sociální demokracii tak, jako Zeman.

  Zemanovo rýpnutí do Jakuba Patočky je pozitivní signál. Zeman začíná brát Patočku a Referendum vážně.
  January 8, 2013 v 10.12
  Zaujal mě tento "předvolební průzkum":
  http://twtpoll.com/iys9dx

  V dolní části jsou barevně označené oblasti světa, ze kterých hlasy přišly. Když jsem si pak zaznamenal počty hlasů včera a porovnal s dneškem, nárůst Schwarzenberga je srovnatelný s nárůstem hlasů pro ostatní kandidáty.
  MT
  January 8, 2013 v 10.17

  Pane Pleva, pro mě je samozřejmě Váš postoj volit KOHOKOLIV proti Zemanovi naprosto nepřijatelný - příliš si cením vlastní politické strany, než abych se domníval, že zvolení Zemana bude pro ní fatální a ona bude jaksi hračkou v jeho rukou, což se část právě zdejších diskutérů domnívá.

  Neúčast nebo neplatný hlas v druhém kole - to ANO, to dovedu pochopit.

  Ostatně sám se k něčemu takovému spíše přikláním ...


  Postoj volit KOHOKOLIV proti Zemanovi - v žádném případě.

  Nicméně děkuji, že jste se vyjádřil jasně - o tomto posledním se asi nebudeme vzájemně přesvědčovat, protože je to naprosto zbytečné - zřejmě zůstaneme při svých postojích ...

  January 8, 2013 v 13.39
  Dárek pro militaristu Zemana
  Není bez zajímavosti, že včera obdržel Zeman militarista 500 000 Kč
  http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/transparentni-ucet-23902000730800-d00018326

  od firmy Ray Service, a.s., člena Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR
  http://www.aobp.cz/clenove-aobp/ray-service
  January 8, 2013 v 13.53
  tak už se Zemana také obávám
  Nechápu, jak by mohl při daném stavu a potřebě silné podpory někdo zvolit Zemana na úkor Dienstbiera... napadá mě vždy jen nějaké osobní kouzlo Zemana, které jsem neodhalil. Rozhodně nereprezentuje můj názor a vtipné, mnohdy nepřesné glosy bych mu odpustil v jakékoli jiné pozici než prezidentské.
  January 8, 2013 v 14.16
  Ještě jeden zajímavý dárek pro Zemana
  Nebo 1 000 000 Kč
  http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/transparentni-ucet-23902000730800-d00018326

  od Mgr. Františka Gajdoše, soudního exekutora.
  - Ověřeno podle rodného čísla uvedeného u platby.
  http://www.exekuce-gajdos.cz/
  BT
  January 8, 2013 v 15.05
  Dienstbier na Hrad!
  Dovolil jsem si podpořit J. Dienstbiera blogem na portálu Vaše věc:
  http://www.vasevec.cz/blogy/vyhaneni-chcipleho-certa-dablem
  FZ
  Děkuji panu Tejklovi, že zde popsal Zemanův ekonomický světonázor. Pro ty, kteří by byli ochotni ve 2 .kole hlasovat proti Zemanovi pro Schwarzenberga nebo Fischera bych chtěl připomenout, že Zeman narozdíl např. od Fischera otevřeně prohlásil, že by mu nevadilo jmenovat vládu s přímou nebo nepřímou účastí KSČM.(neříkám, že jsem velkým stoupencem této varianty).
  MP
  January 8, 2013 v 23.12
  P. Tejkle.
  myslel jsem volit kohokoliv z kandidátů reálně připadajících do úvahy - kteří to jsou, viz výše. Ale nebyl bych - zcela teoreticky - ochoten volit P. Sobotku a Bobošíkovou.
  MP
  January 8, 2013 v 23.17
  P. Ziko,
  ani Zemanova ochota jmenovat příp. vládu s podporou nebo i účastí KSČM nemusí nic znamenat, když si problém spolupráce s komunisty nevyřeší sama ČSSD.

  Haškovci vystrčí po Zemanově vítězství rohy a za podpory nového hradního pána nasměrují socdem ke "státotvorné" spolupráci s pravicí. Jestliže totiž Zeman říká, že je ochoten jmenovat v případě dohody atd., nezaručuje tím samozřejmě (a ani nemůže), že dohoda politiků nebude nakonec jiná.
  Předesílám, že srdcem Táňovec-Dienstbierovec, rozumem volím Dienstbiera.
  Když je zde řeč o tom škůdcovství Zemana. Pokládám si sám otázku, zda to nakonec nebude pro ČSSD potažmo levici přínos.
  Pokud by vyhrál J.D. bylo by to samozřejmě nejlepší. Možná naivně věřím, že vítr z hradu by začal vyhánět neoliberální klišé z hlav dělného lidu, ČSSD by začala pod sílou J.D. vytěsňovat Hulínské a začala nasávat požadavky HzPD, ProAltu, Klíčového Hnutí, AZ a levice by se obrodila.
  V případě nevítězství J.D. (nebo Táni) mě tak napadá, že možná právě ten rozkol v ČSSD nastalý pod tlakem Zemana, kdy nahoru se poderou Hulínští a Haškové, by mohl být poslední inpuls k vitvoření fronty napříč výše zmíněnými hnutími, vzniku nové strany, exodu poctivých "levičáků" z ČSSD a KSČM a SZ do nového subjektu a odeslání zkorumpované ČSSD a etatistické KSČM na smeťák.
  Vše nasvědčuje totiž tomu, že úplně bezbolestné reformování je asi nesplnitelný sen. Jistá míra bolestnějšího pádu na ústa je asi nevyhnutelná. Proto si nyní ovce zvolí finálního dorazitele, pak nastanou bouře, bude tu obrovské riziko nástupu fašistů všeho druhu (Bobo, Macho-Klauso-Jocho-Jaklo, Vando, Lando-Kájo, Bábo - no chystá se jich dost). Nezbývá než doufat, že větší část, se probere do rozumu.
  My se tu snažíme pořád těm ovcím pomáhat a doslova je PŘEMLUVIT k našim východiskům, anuž by je ovce sami chápali. Děláme to proto, aby jsme bouři předešli. Bohužel to asi nejde. Ikdyby jsme je přemluvili, za 4 roky je budem přemlouvat znovu.
  Kopanec do varlat prostě potřebují.

  No a pokud tedy J.D. nevyhraje a nezačne se s tou reformou - havně myslí. Tak si tak přemýšlím, jestli než volit KS či JF a dopustit, že v ČSSD se zase nebude nic dít, a zase to pojede po starém, jestli nevolit radši Zemana a nepomoci kreativní destrukci po příštích 5 let, s tím, že se budu modlit a dělat vše proto, aby z ní vzešla vítězně fronta radikálně demokratická a ne fronta fašistická.

  Amen
  January 9, 2013 v 10.36
  Problém mého destrukčního modelu
  Zeman u ovcí zdiskredituje pojem levice. Tím, ře si říká levice. A to může právě u formování se křídel radikální demkracie x fašsmus nahnat ovce fašistům.

  Zadruhé v destrukčním pádu na ústa to hodně odskáčou nevinní lidé. Tím myslím lidi co dnes jsou třeba těsně nad hranicí bídy, ale už dnes se orientují a volí "správně". Prostě lidé co nakopat do zadku nepotřebují a přesto jim do něj nakopáno bude. Lidi co už dnes třou bídu s nouzí a angažují se, roznáší letáky Táni nebo volí J.D., a potom půjdou pod most.
  Naopak nakopat zaslouží všichni ti, co dnes nad bídou či už v bídě, přesto nevolí, neřeší, rezignují, či dokonce volí Karla von Banhof nebo Zemana a znám i ODSáky či TOPáky.
  BT
  January 9, 2013 v 10.47
  Pane Ševčík,
  Navrhuji raději ten Váš destrukční model odvrátit, pokud to půjde. Jsme sice ještě pořád zatím v EU, ale kdoví jak to dopadne a z toho fašismu mi běhá mráz po zádech.

  V hluboké pokoře tady PROSÍM voliče paní Fischerové aby ještě jednou zvážili svou volbu zda opravdu nemohou podpořit místo ní pana Dienstbiera, i když by to pro ně byla jen VOLBA MENŠÍHO ZLA. Obávám se, že jinak totiž mimoděk zvolí NEJVĚTŠÍ ZLO.
  January 9, 2013 v 11.14
  Pane Trávníček
  Předně děkuji za Váš blog na vasevec.cz, hned jsem jej rozesílal.
  Však já psal o proritě odvracení, volím J.D., nabádám k tomu okolí a přidávám se k vaší výzvě voličům T.F.: prosím Vás vemte rozum do hrsti!!!!!!!!!!!!
  Domnívám se, že pro spoustu to není volba menšího zla ale jen volba neúplněideálního dobra, i tito by pomohli. Jak jsem psal výše, pro mě právě volba JD je otevírání politiky hnutím jako je to Tánino, tudíž i jejím příznivcům. Naopak volba TF je zabouchnutím si dveří, protože dojde k zvolení Zemana či Fischera či Kárla. A ti jim je zavřou na petlici.
  Líbí se mi ten youtubácký klip, proč volit KS místo Franz a JD místo TF, je pravdivý. Až na toho KS :-))))
  Kurňa u voleb do PS každý špekuluje aby nevyhodil hlas a je tam limit jen 5% a tady se volí srdcem vpřed a hlovou do zdi, když systém je většinový a vítěz bere vše a že se stmelí 5% lidí kolem TF bude novým bezdomovcům prospěšné jak mrtvému hubertus.
  Jestli ten Tožička taky není kreativní destrukcionista ;-)
  January 9, 2013 v 16.31
  Myslím, že by se nemělo strašit fašismem jako důsledkem nesprávného volebního postupu. Hitler přece vůbec nebyl zvolen v důsledku nevhodné volební strategie nebo proto, že se Němci spletli. Nebyli žádné ovce, které nevědí, co činí.
  BT
  January 9, 2013 v 18.02
  Paní Hájková,
  to není žádné strašení. Obávám se, že protofašistické základy již byly položeny.

  Před pár dny jsem četl v Právu o exekucích - zabavování bytů a domů lidem, kteří měli hypotéku, přišli o práci a o schopnost splácet. Tématu se také dlouhodobě věnují Britské listy. Sám jsem k tomuto tématu měl nedávno v diskusi na DR obsáhlejší vstup ("Executors-Freezing method").

  Fašismus nemusí být nutně spojen s nacismem jako u Hitlera. Může jít o "elitní" fundamentalismus, nadřazenost ne "vyšší rasy", ale "vyšší sociální skupiny".

  Ale i základy nacismu byly položeny:
  Pokud si promluvíte s tzv. "obyčejnými" lidmi, drtivá většina z nich je přesvědčena, že "kdybysme nemuseli dělat na cigány, bylo by nám líp".

  Pořád si myslíte, že nás fašismus neohrožuje?
  January 9, 2013 v 18.20
  Nemyslím, že fašismus (nebo spíš něco obdobného) by dnes byl naprosto nemožný. Říkám jen, že by nebyl důsledkem chybné volební strategie, nýbrž důsledkem něčeho jiného.
  BT
  January 9, 2013 v 20.11
  Paní Hájková,
  Ona není v těchto složitých jevech nikdy jedna příčina, ale celý jejich komplex. A do něj, bohužel patří i nerozumná volební strategie. Nebýt Zemanova štěpení levice jeho truc stranou, dost možná, že by tu 2x po sobě nevládla asociální klerikálně-protofašistická pravice a situace v zemi vypadala o dost jinak.
  BT
  January 9, 2013 v 21.12
  Sázkové kanceláře
  Možná lepší než průzkumy, budou kurzy sázkových kanceláří. Viz:
  http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/grafika/2013/01/04/prezidentske-dostihy-zeman-u-sazkaru-stoupa-vzhuru/

  Pokud se to zásadně nezměnilo, tak paní Fischerová má minimální šanci. Ale J. Dienstbier bez šance není. Je podle sázkových kurzů třetí. Chtělo by to jej víc podpořit, pak by byla šance, že by mohl vystřídat Fischera při vstupu do 2. kola
  January 9, 2013 v 22.01
  Teď byla od 20:00 na ČT24 debata s kandidáty Franzem, Dienstbierem a Švarzenegrem a myslím, že Dienstbier zabodoval. Bylo jasně vidět, že ti dva na něj ani v nejmenším nemají. Šwajcenberk i avatar se víceméně ztrapnili. Kníže třeba fatální neznalostí ústavy a procesu amnestie, kde si ho JD s úsměvem vychutnal a avatar se zase totálně zasekl, když dostal otázku, jak by postupoval ve vztahu k Rusku. Jo a odhalil svojí tupost a směr, kterým by se ubíral, také tím, že na otázku, koho by si zvolil za kancléře nejdřív mlžil a pak ukázal na Šwajcenberka, že jako když by mu nevyšla kandidatura na prezidenta, tak by ho bral...
  January 9, 2013 v 22.32
  Nejlepší bylo, když Schwarzenberg vyplodill úvahu, že je potřeba přijmout zákon na odškodnění obětí amnestie a když se ho Moravec zeptal, z čeho by se to jako mělo platit, kníže odpověděl, že to stát bude vymáhat z viníků. K tomu bleskově JD dodal, že tedy z Klause a lidí z vlády?... Ono mu tomu blbovi KS snad vůbec nedochází, že když se amnestií zastaví stíhání, tak se může stát stavět na hlavu a nic se mu vymoct nepodaří. Nebo si z lidí dělá srandu. Ale myslím, že tentokrát je "a" správně.

  To je přesně jedna z těch oblbovacích taktik téhle vlády, které jsem již zmiňoval pod jiným článkem. A sice ve stylu udělat ctnost a úctyhodný čin z hašení požáru, který jsem předtím sám založil.
  January 10, 2013 v 0.04
  k amnestii...
  ....konzistentní názor Jiřího Dienstbiera v rozvoru z prosince 2012,

  http://www.youtube.com/watch?v=oCKYRwdXA7s&playnext=1&list=PLRAGgI9pq8JhaO4zPrPgtxLRe68g06DfR&feature=results_main

  od 42 minuty.
  January 10, 2013 v 6.48
  trochu morbidně humorné obsazení, ale obsah titulků bych podepsal až na toho Rakušáka
  + Další komentáře