Roztomilí poddaní

Ondřej Slačálek

Kult Karla Schwarzenberga vypovídá ledacos o jeho nositelích — o jejich obdivu k ničím nepodmíněné nerovnosti, sentimentu vůči rakousko-uherským pořádkům, infantilitě.

Spisovatel Tomáš Rychetský řekl před volbami 2010, že „kult Karla Schwarzenberga je nejbezdůvodnější kult osobnosti v českých dějinách od roku 1945“. Na první pohled měl pravdu — dokonce i kult krvavého diktátora Stalina měl v kontextu konce druhé světové války větší smysl než obdiv k malému představiteli velkého světa. Zdálo se také, že pro vrcholovou politiku splnil fenomén „Karel“ úlohu Kalouskova maskota na jedno použití.

Současný nástup Karla Schwarzenberga do prezidentské volby a podpora různých umělců a intelektuálů nicméně ukazuje, že kult „knížete“ má přece jen tužší kořínek a možná i hlubší důvody. Ne, že by těmito důvody byly Schwarzenbergovy schopnosti (žádné, krom trousení přisprostlých bonmotů neprokázal) nebo snad pevnost v názorech. Jako každý kult ani tento nevypovídá o svém objektu, ale spíš o těch, kteří se v něm vidí jako v zrcadle. Čím to, že v zemi, v níž je již od roku 1918 protizákonné používat šlechtické tituly, je najednou „kníže“ tolik cool?

Dobře to vyjádřil režisér Menzel, když řekl otevřeně, že Karel Schwarzenberg je šlechtic, zatímco ostatní kandidáti jsou „potomci nevolníků“ (tak jako skoro všichni my ostatní). Je to výrok na hranicích rasismu, ten přece posuzuje lidi podle toho, čí jsou potomci. Je to ale také výrok, který dobře ukazuje, co je na Schwarzenbergovi tak přitažlivé.

Bohatý aristokrat především ztělesňuje ničím nepodmíněnou nerovnost. Žádné majetky na základě schopností, práce a rizika, které mají ospravedlňovat vlastnictví podnikatelů. Aristokrat je bohatý dědic. Je bohatý a mocný jaksi z definice, prostě proto, že je z dobré rodiny. Může tak představovat splněný sen — být bohatý ne kvůli vydané energii a práci, ale prostě proto.

Volba strany s radikálně asociálním programem a „knížetem“ ve svém čele představovala hlas pro nerovnost. V českém kontextu přitom vláda KSČ bohužel nadlouho propojila sociální rovnost s umrtvující stejností. Pro ty, kdo se tomuto glajchšaltujícímu pojetí nerovnosti vymykali, může být radikální odlišnost knížete přitažlivá bez ohledu na to, že bratrství nonkonformních umělců a potomka knížecího rodu působí zvnějšku absurdně.

Právě antikomunismus se ostatně stoupenci Karla Schwarzenberga rozhodli použít jako svůj hlavní argument, v duchu osvědčeného polistopadového receptu: když selže všechno ostatní, postraš návratem komunistů. To ale vyvolává otázky: Chcete politiku minulosti? Dobře, bavme se o minulosti rodu Schwarzenbergů. Ne snad o jednotlivých postavách (kandidát na prezidenta nemůže být nijak odpovědný třeba za některé podivné politické postoje svého otce), ale celkově o podstatě šlechtictví, k němuž se Schwarzenberg opakovaně a hrdě hlásí.

Jak vlastně vznikal majetek, který „kníže“ restituoval, a z nějž jeho rod čerpal svou moc? Především vynucováním práce za situace rozdělení na pány a poddané, na lidi různé kategorie. Nebyl takový režim „zločinný a zavrženíhodný“ právě tak, jako diktatura KSČ? Snad jen s tím rozdílem, že komunistická strana se za zločiny KSČ omluvila. Karel Schwarzenberg se k tradici svého rodu hrdě hlásí.

Popularita knížete je zpráva o tom, že v nás stále dřímá cosi rakouskouherského. Významnou roli stále hraje nostalgie po přehledném světě, který byl v jádru zcela měšťácký, ale jako pojistka proti přílišným změnám se nad ním klenul císařský dvůr. Po světě, který umožňoval jakoukoli výstřednost a „svobodu“ bohatým a zejména urozeným, ale chuďase a „socany“ dokázal v případě potřeby držet zkrátka. Po světě, kde státní moc v čele se stařičkým císařpánem — tatíčkem strážila to, „čeho nabyl občan pilný“. Právě takového tatíčka v prezidentské volbě hledáme, není-liž pravda?

Dospělí lidé tento druh „tatíčka“ nepotřebují. Karel Schwarzenberg v nás rozechvívá ve stejné míře cosi rakouskouherského, jako cosi dětského.

  Diskuse
  December 20, 2012 v 11.34
  Kult šlechty ne, ale proč ne "rakouskouherství"?
  Upozornění na tento kult i jeho analýza v kontextu je rozhodně zajímavá a rozporuplnost takového uctívání je více než zřejmá. Za to patří autorovi dík a uznání.
  Dovolím si však nesouhlasit se ztotožněním probouzení rakouskouherské identity s nezralostí. Tyto pocity knížetem dnes probouzené by nás měly přivést k hlubšímu přemýšlení, zda nebylo opuštění podunajské rodiny přece jen podstatnou chybou v závěru české emancipace. Je otázkou, zda právě charakter rakousko-uherského soustátí nebyl natolik příznivý, že se zde česká kultura mohla obnovit, žít, přežít a fungovat. Zkusme se nyní zamyslet nad tím, jaký vývoj jsme učinili do roku 1918 a jaký po něm. K tomu nám postava knížete jistě vhodně poslouží.
  December 20, 2012 v 14.30
  Neřeknu kdyby tenhle pán byl morálním vzorem, nebo aspoň gentlemanem, ale když je pravým opakem...

  Zdá se mi neuvěřitelné, že lidé posuzují na prvním místě původ člověka, nebo vzhled (Klaus), a až potom jeho morálku.
  December 20, 2012 v 14.41
  Ach ty kulty,
  kulty obecně jsou projevem infantility - ať jde o starého mocnáře, dobrotivého knížete, Putina a nebo Chaveze.
  Jakoby dítě v člověku hledalo toho spravedlivého Otce co z něj sejme starosti a sjedná doma pořádek.
  December 20, 2012 v 14.44
  Proč myslíte pane Švehlo, že je opakem gentlemana? Já ke K.S. příliš kladný vztah nemám, ale lidé v mém okolí, jimž je sympatický, si na něm cení právě ten soubor vlastností a vystupování, který se s gentlemanstvím obvykle pojí ... a pak předpoklad osobní nezkorumpovatelnosti, který se kolem K.S. vznáší ...

  ... naopak tu nostalgii po starém světě, která je cítit z Menclova klipu a o níž zde autor píše, jsem vůbec nezaznamenal ... leda u některých postav z někdejšího undergroudu. Asi záleží na prostředí ...
  December 20, 2012 v 18.59
  Pane Jedličko, to je právě ta deformace pojmů, která je v naší společnosti tak častá. Úspěšným se nazývá bezohledný pragmatik, mnohdy podvodník v mezích zákona a podobně.

  Když budu čerpat ze slovníku cizích slov, džentlmen je "muž uhlazených způsobů". Vám opravdu připadá, že tento pán má uhlazené způsoby? Když spí na jednání parlamentu, když používá často, navíc do médií, vulgarity, když uráží svými vulgaritami koho může, dokonce vrcholné zahraniční politiky? Je snad džentlmenstvím vysmívat se sociálně slabým?

  Tohle není džentlmenství ale spíš primitivismus a pohrdání druhými, nezlobte se na mě.
  LH
  December 21, 2012 v 1.01
  Dosti útočný a nenávistný příspěvek
  Nejprve odsoudit jej za to, že jej někdo vůbec označuje slovem kníže (když už, neměli by mu říkat spíše Vaše Jasnosti?), pak mu vyčíst jeho původ, vynadat mu za to, že si dovolil mít zámožné rodiče a jako obezličku k ospravedlnění výše uvedeného použít otázku (anti)komunismu. Gratuluji.

  Dále pochybuji, že někdo může cítit jakoukoli nostalgii po "rakouskouherském měšťáctví". Pomineme-li skutečnost, že osoby, které by takovouto nostalgii mohly reálně pociťovat, již dávno vymřely, česká společnost obecně nikdy nevzhlížela k šlechtě tolik, jako třeba okolní státy. Ani v první republice, a tím spíše po roce 1948, jakkoli si uvědomuji, že např. dnešní faktické postavení prezidenta republiky má své kořeny v monarchii.

  Popularita knížete rozhodně není dána tím, že by kdo potřeboval feudální uspořádání světa. Podle mě je zdůvodnění mnohem jednodušší. Je to spíše dáno okolnostmi doby, kdy nastal jeho vzestup: v době arogantního plebejce Paroubka na straně jedné, buranského předsedy vlády Topolánka na straně druhé a celou plejádou naopak dosti neurozených osob, které se v předchozích letech na politické scéně objevily, počínaje kandidátem na eurokomisaře, který ze sebe anglicky nebyl schopen vyprodukovat více než "I am very optimistic", přes hasiče Bendla na pozici ministra čehokoli, traktoristy Vlčka na 3. nejvyšší ústavní pozici ve státě, konče bodrým strécem Škromachem na pozici ministra práce a soc. věcí.

  Najednou se mezi těmito osobami zjeví člověk se slovníkem prvorepublikového vzdělance, němčinou jako druhým rodným jazykem a výbornou angličtinou, který tím, jak na první pohled kontrastuje mezi svými politickými kolegy, ukazuje pravdivost pořekadla, že oblek sluší až v třetí generaci. Člověk který, na rozdíl od všech ostatních, díky svým majetkovým poměrům nemá zoufalou potřebu přiživit se na státní kase (a to co nejrychleji, než ho jiná banda zase sundá) a kdy vlastně (z nějakého důvodu, proč asi?) i jeho vulgarity veřejnost vnímá jinak než z úst jiných. Jinak jsem si tedy nevšimnul, že by se Karel Schwarzenberg vysmíval sociálně slabým, ale asi mi něco uniklo.

  Nechci jakkoli hodnotit práci nebo postoje Karla Schwarzenberga, ale přinejmenším srovnávat zaslouženost jeho popularity s popularitou Stalina a zdůvodňovat ji údajnou nostalgií českého obyvatelstva v roce 2012 po rakouské moanrchii je dosti silná káva.
  MP
  December 21, 2012 v 1.05
  Schwarzenberg je zdegenerovaný primitiv, stejně jako Franz Josef
  nepříliš blahé paměti...
  Už ani Masaryk dnešní pravici nestačí, byl příliš vlevo...:)

  Jinak výborný článek. Ještě bych doplnil, že K. S. zřejmě představuje mnohými voliči neustále hledaný vzácný živočišný druh "slušného pravičáka", jde ovšem samozřejmě o projekci, která s realitou nemá nic společného.
  December 21, 2012 v 5.45
  "Dr. Jekyll v Hyde Parku?"
  1) Zdegenerovaný primitiv je asi zbytečně emotivní výraz, který navíc pomíjí skutečnost, že Karel Schwarzenberg nezastupuje zájmy šlechty, ale jiných osob, států a institucí. (Pana UNGERa upozorňuji, že KS nemá rakouské občanství).

  2) Pan Luděk ŠVEHLA upozorňuje na mylné chápání "šlechtictví" (či gentlemanství), které se v České kotlině rozmohlo. - Podle tohoto lze, mimochodem, dost dobře odhadnout inteligenci i úroveň vzdělání mluvčího, ať už ve městě nebo na venkově.

  3) Charakteristiky pana Lukáše HOFMANa jsou v lecčem výstižné. Upozornil bych ho ovčšem, že co se inteligence a politických schopností týče, nemůže se Karel Schwarzenberg s Josefem Stalinem nebo Winstonem Churchillem poměřovat.

  Včera jsem chvíli koukal na Hyde Park:

  * http://de.netlog.com/jank48/blog/blogid=5310597#blog

  * http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/212411058081220/
  FO
  December 21, 2012 v 15.39
  Zajímavý článek,
  útočný jistě, nenávistný ne. Hlavní teze - dnešní jistá nostalgie po řádu a hodnotách "starého světa" je bezesporu pravdivá. Je poučné např. přečíst si blahopřání Dominika Duky Schwarzenbergovi v pamětní knížce nedávno vydané. Je to čirý sentiment po době feudálního pořádku.

  To co tu napsal pan Hofman má také svoji váhu, KS je nepochybně kultivovaný, vtipný a vychovaný člověk. On není jen "tatíček", ale také parťák, který si s vámi dá v hospodě pivko a zanadává si na poměry a ty osly v politice, s použitím jazyka jak od Jaroslava Haška: no není to neodolatelné?
  JV
  December 21, 2012 v 15.58
  Mýtus falešné stability
  Vážený pane Slačálku,
  s Vaším pohledem na osobu pana Schvarzemberga souhlasím, nicméně jednu nikoliv zcela negativní souvislost bych chtěl podotknout.

  Člověk, zejména má-li za sebou nějakou podstatnější životní zkušenost, hledá ve svém životě prvky stability. Nejenže hledá, s přibývající zralostí je také stále více oceňuje. Myslím, že jistá míra touhy člověka po neměnnosti je mu dána do jeho přirozenosti.

  Monarchistický řád se jistou stabilitou vyznačoval.
  Dnešní český člověk je z hlediska životní stability zcela vyhladovělý.

  Protože se mu stability nedostává, avšak touha po ní zůstává, projikuje si ji tam, kde alespoň odvar čehosi takového tuší. Do pana Schwarzenberga a mýtu, který si pan Schwarzenberg vytváří svoji dýmčičkou, starosvětským motýlkem, bonmoty budící dojem nadhledu apod. Ten mýtus spoluvytváří i lidé, kteří ve své povrchnosti pokládají prázdné atributy stability za příslib světa lepšího, než je ten, v němž musejí žít. Pan Karel Schwarzenberg samozřejmě žádnou stabilitu nepředstavuje. Kdyby ji představoval, nemohl by se podílet na sociálním barbarství dvou posledních vlád a musel by držet slovo, což opakovaně nečiní. Jestli tedy pan Schwarzenberg v něčem stabilitu představuje, pak v tom, jak kontinuálně se svými stále se měnícími vládními kolegy, kteří do falešného mýtu o stabilitě rozhodně nezapadají, destabilizuje a rozvrací společnost.

  Inu politické blouznění dokáže namíchat takový dort, že by to nesvedli ani pejsek s kočičkou.
  Jiří Vyleťal
  MT
  December 22, 2012 v 11.47

  Příliš plakat nad zánikem Rakouska - Uherska asi nemá cenu - i když by bylo dost věcí, které bych ocenil (většinový volební systém se mi líbil víc než ten prvorepublikový s vázanými listinami a vládou sekretariátů politických stran ...

  Kdyby ale podunajská monarchie zvítězila, vedlo by se Slovanům v Předlitavsku asi tak, jako těm Slovanům a Rumunům v Zalitavské uherské monarchii před první světovou válkou ...

  Jenže ona prohrála - a opustili ji ti ostatní Neněmci - takže Češi a Slováci měli zůstat?
  (ještě nějaký čas se rakouská, marxisty řízená první republika jmenovala oficiálně Německé Rakousko - aby se asi odlišila od Rakouska - Uherska, které nebylo zdaleka německé - spíš naopak (myslím že 23% rakouskouherských občanů bylo německy mluvících jako ,mateřským jazykem)

  Mimochodem, samostatné Československo bylo ještě 13. listopadu 1918 ráno samostatnou monarchií v čele s císařem Karlem - jako je např. v čele Kanady britská královna ...

  MP
  December 22, 2012 v 20.51
  Proč jsem nazval Schwatzenberga primitivem?
  Protože jsem od něj žádnou kloudnou myšlenku nikdy neslyšel. A nezlobte se, nemůžu považovat za vzdělance člověka, který se ani pořádně nenaučil jazyk země, kterou považuje za svou vlast, v jejíž vrcholné politice léta působí a kde se chce stát prezidentem.
  December 22, 2012 v 21.14
  Vévoda krumlovský je skutečně nade vší pochybnost primitiv
  přinejmenším v tom smyslu, že zůstal takový, jaký se narodil. To už tak nějak patří výsadám "rodové šlechty" jakožto nadřazené rasy. Není ovšem ani zdaleka "tabula rasa".

  Samozřejmě jej nelze považovat ani náhodou za vzdělance, ba ani za pořádného polovzdělance.- koneckonců nedostudoval ani na adjunkta, ani to druhé, co začal... To by samo o sobě sice ještě nic neznamenalo, protože jsou známy příklady mnoha vzdělaných lidí bez ukončeného formálního vzdělání.

  FACIT:
  * souhlasím s označením primitiv, ale
  * nesouhlasím s adjektivem zdegenerovaný - to by tu nejdřive muselo být něco, co by mohlo zdegenerovat... A jelikož on už se tak narodil ... (ale to už se opakuji).

  Od arogantního jezevce z Vysočiny se liší modrou krví, kterou se, stejně jako tu zakořeněnou aroganci, snaží zakrývat dobře osvojeným mimikry "lidovosti". V tom je poměrně úspěšný - a tak jen čekám, kdy už konečně jihočeský lid konečně zase bude stát s rozzářenou tváří a kyticí lučního kvítí podél prašných asfaltových cest a volat mu v ústrety: "Ó vítej, náš kníže!"
  December 22, 2012 v 21.39
  Nesouhlasím s názorem, že Karel Schwarzenberg nemůže být zdegenerovaný. Pokud měl pan Martin Pleva na mysli degeneraci rodu, pak se Karel Schwarzenberg již mohl zdegenerovaným narodit. Toto je přitom velmi pravděpodobné, protože k degeneraci rodu dochází zejména při sňatcích příbuzných nebo málo geneticky vzdálených osob.
  FO
  December 22, 2012 v 22.37
  Postmoderní Karel
  Aktuální zkušenost z dneška. Šli jsme po Václaváku a slyšeli říznou lidovku, takový šraml, šli jsme se podívat - byla to předvolební akce Karla, několik starších párů v krojích, kolem pár přihlízejících, taková starosvětská atmosféra. Chvilku předtím jsem viděl rozdávat placky Karel for president s Karlem coby punkerem ve stylu Sex Pistols. To je náš postmoderní kníže, budoucí neúspěšný kandidát na prvního přímo voleného prezidenta ČR.
  PM
  December 23, 2012 v 10.22
  Kdyby pan Slačálek označil život a dílo pana Schwarzenberga
  za jednu z grimas současného kultu czantikomunismu, tak jsme byli ušetřeni lecjakého nadávání na jedno nemoudré vysokoblahorodí, které se dostalo do spárů partaje vulgárních zbohatlíků.
  Dokonce by i mohl propuknout, křesťanskému času poplatný soucit bez pocitu nevolnosti ........řekl bych.
  + Další komentáře