Který kandidát společnost nesjednocuje

Marek Řezanka

Naprostá většina stávajících kandidátů na prezidenta by českou společnost v případě svého zvolení rozdělovala. Sjednocujícím kandidátem, na němž by se měli shodnout levicoví voliči, je Jiří Dienstbier.

Blíží se datum 6. listopadu, kdy by mělo být jasné, kteří kandidáti se budou ucházet o naše hlasy v klání o Hrad. Již dnes je ovšem jisté, kteří kandidáti by společnost spíše rozdělovali, a kteří by měli šanci ji naopak stmelovat.

Lze jenom těžko předpokládat, že by společnost mohl sjednocovat někdo, kdo chce mocensky a protiústavně vstupovat do výsledků voleb a o své vůli rozhodovat, koho nechá vládu sestavit, a koho ne. Dalším handicapem pro funkci prezidenta republiky je hra na nacionalistickou a xenofobní strunu. Společnost nemůže sjednocovat ten (ta), kdo jakoukoli skupinu osob (Romové, vyznavači islámu, gayové a lesbičky) stereotypizuje a všechny její příslušníky cpe do jednoho pytle.

Do třetice by společnost zásadně rozdělil takový kandidát, který by chtěl vystoupit z Evropské Unie, ať už by kandidoval za KSČM, či se opíral o neoliberální hodnoty. Ke konsensu ve společnosti by nepřispěl ani kandidát, který by bojkotoval sociální problémy a nekriticky protlačoval jednostranné recepty na „blahobyt“, ať už v podobě církevní restituce ve stávající vládní podobě, či (ze všech stran kritizovaný) druhého pilíře tzv. penzijní reformy, nebo pohrdání odbory a občanskou společností.

Toliko k rovině obecné — a teď se podívejme na jednotlivé kandidáty. Svérázný novoroční projev má přichystaný L. Jakl. „Ne, Evropská unie nevzkvétá. Evropská unie není prostorem spolupráce a harmonie, ale prostorem rostoucího společenského napětí mezi sociálními vrstvami i národy," říká Jakl v úvodu svého projevu.

„Dnes dopoledne jsem poslal jménem České republiky dopis předsedovi Evropské rady, že Česká republika dnešním dnem vystupuje z Evropské unie a stává se opět nezávislým, svobodným státem," prohlašuje Jakl na videu. „Čas bruselského diktátu skončil," dodává prezidentský kandidát v závěru projevu.

Podobně jako Jakl se k Unii staví i Jana Bobošíková. Dobře — vystoupíme — a co potom? Přimkneme se k Rusku a k Číně pod značkou odporu vůči „falešnému dalajamismu“? A co zbude občanům, kteří z Unie vystoupit nechtějí, a kteří by takový krok považovali za osudový? Ti se zkrátka mohou někam vystěhovat.

Takovouto radu by patrně některým z nás nabídl i Tomio Okamura. Stačí si přečíst na jeho blogu pasáž v článku Hon na Bátoru, ostuda politiků a novinářů: „…Strana (Národní strana) podle médií vystupuje proti EU, přistěhovalcům a Romům. Jeden z jejích členů zveřejnil Konečné řešení otázky cikánské, která mimo jiné obsahuje myšlenku vystěhovat Romy do Indie. Kontroverzní spis o konečném řešení cikánské otázky jsem četl. Nepropagoval žádné vystěhovávání romských spoluobčanů do Indie. Navrhoval v kontextu s dřívějšími vystěhovaleckými vlnami Romů do zahraničí koordinaci vystěhovalectví nejlépe do některého ze státu Indie. Podpora vystěhovalectví samozřejmě jen pro ty, kdo sami chtějí, se státní podporou na založení nové existence v zahraničí a navíc po oboustranné dohodě s cílovým státem či provincií…“ Názornější příklad bagatelizace nesnášenlivosti vůči skupině osob lze těžko najít.

Jan Fischer sice správně říká, že chybou není demokracie, ale již nedodává, že selhává systém, ne pouze jednotlivci uvnitř systému. Na jednu stranu by chtěl zavést možnost odvolatelnosti prezidenta a volá po institutu lidové iniciativy, v němž by padesát tisíc hlasů mělo umožnit občanům podat návrh zákona, kterým by se Sněmovna ČR musela zabývat (otázkou je, jak silné by měla veto). Na stranu druhou však touží ovlivňovat výsledky voleb, v nichž svůj názor vyjádří více než padesát tisíc lidí: „Když by mi osoba pověřená sestavením vlády přinesla návrh, který by znamenal vládnutí s KSČM, zkrátka a dobře bych jej neakceptoval," řekl jasně a srozumitelně Fischer. Jinými slovy: „Já rozhoduji, kdo je či není demokrat“.

Soudy však KSČM nezakázaly — a je třeba dodat, že nezakázaly ani KSČ, jež má v programu nástroj třídního boje (na rozdíl od KSČM).

Otázkou je, jak by společnost dokázal sjednocovat kandidát KSČM (ať již Vladimír Remek, Jiří Dolejš či někdo další). Na příkladě senátních voleb v Praze 8 bylo možné sledovat, že část populace volí proti kandidátovi KSČM jenom proto, že pro ně je tato stranická etiketa něčím jako rudým šátkem pro býka. A jak by kandidát KSČM formuloval svou politiku třeba ve vztahu k EU?

Roli sjednotitele nezaručuje ani uchazeč o Hrad za TOP 09, Karel Schwarzenberg, který je neodmyslitelně spjat s vládou Petra Nečase a který v boji s korupcí selhal na svém vlastním ministerstvu. Nadační fond proti korupci nedávno ocenil bývalého ředitele IT odboru na ministerstvu zahraniřních věcí, J. Klouzala. „Bylo pro mě zklamání, že se ty věci neřeší… Hlavně ze strany ministra Schwarzenberga, který je mi jinak sympatický, to považuji za selhání profesionální i lidské. Jezdí za disidentkou Su Ťij, ale doma má někoho, komu vyhrožují,“ shrnul svůj postoj bývalý šéf ministerského odboru.

Společnost by silně rozděloval i představitel Klausovy kupónové privatizace Vladimír Dlouhý. Je pro mnohé symbolem současného neutěšeného stavu české společnosti a českého hospodářství.

Navíc je u kandidáta na funkci prezidenta morálním handicapem, byl-li za normalizace členem KSČ. Tím dává najevo, že preferoval osobní kariéru před vyššími hodnotami. Co není v případě řadového občana třeba více komentovat, to je nezbytné zdůraznit u kandidáta na Hrad. Něco jiného je být v KSČ v době Pražského jara, a něco jiného v době normalizace.

Přihlížet budou voliči dozajista i k postoji potenciálního prezidenta k hrozícím válečným konfliktům. Kdo nechce nechat eskalovat násilí na Blízkém a Středním Východě, a identifikuje se např. s levicovou výzvou SPaSu, nemůže souhlasit s postojem Miloše Zemana: „Slova jsou krásná věc, ale někdy jsou daleko důležitější skutky. Evropská unie opakuje chybu appeasementu, usmiřovací taktiky, tehdy vůči Hitlerovi, dnes vůči islámským fundamentalistickým teroristům. Appeasement, a to souvisí s tím preventivním úderem, se dlouhodobě nikdy nevyplácí."

Zuzana Roithová zase není schopna překročit svůj homofobní stín — a proto není kandidátkou, která by mohla být vnímána jako prezidentka všech (více k tomu Ravel Pávek zde) viz článek P. Pávka na DR ze dne 12. 6. 2012: Bude Roithová pokračovatelkou hradní homofobie?).

Přemysl Sobotka je stranický kandidát, který se v boji o Hrad diskvalifikuje už svou bezprecedentní adorací bratrů Mašínů (nemluvě o podpoře současné podoby církevních restitucí z vládní dílny či o jeho postoji k čemukoli levicovému).

Jako možný sjednotitel společnosti se nabízí Jiří Dienstbier. Politik, který odmítl pletichy na pražské radnici, osobnost, která se hlásí k dodržování ústavy, má vnímavost pro problémy sociální i environmentální, rozumí významu občanské společnosti, muž, jenž odmítá potlačování svobody projevu, a proto se zastal třeba Romana Smetany. Tento kandidát nevede s nikým žádnou svatou válku, není financován žádným příslušníkem ekonomických elit, který by mohl mít zájem na tom či onom politickém kroku, nikoho nenálepkuje. Zajímá se o práva všech občanů, o práva sociální, o práva lidská. Nesklouzává k jednoduchým řešením, nehledá zástupné viníky.

Uvědomme si, jaké hodnoty chceme hájit a jaké politické klima v naší společnosti podporovat. Pokud dojdeme k závěru, že Dienstbier je vhodným kandidátem levice, podpořme ho, a nehledejme zbytečně ještě o chlup lepší kandidáty s tím, že nakonec nepostoupí ani jeden z nich. V opačném případě se totiž může stát, že ve druhém kole si to mezi sebou nerozdají Zeman s Dienstbierem či Zeman s Fischerem, ale například Bobošíková s Okamurou.

Varovným příkladem nám mohou být senátní volby v Praze 8. Někteří z nás, kteří jsme sympatizovali s Lenkou Procházkovou, jsme si po volbách jistě říkali, zda by nebylo lepší, kdyby hlasy pro Procházkovou šly rovnou Martinu Potůčkovi. Možná by dnes paní Filipiová senátorkou nebyla. „Kdyby“ ale historie nezná.

  Diskuse
  October 26, 2012 v 8.37
  dobrá a špatná zpráva
  „Výkonný výbor ÚV KSČM po projednání a zvážení všech okolností dospěl k závěru, že KSČM pro prezidentské volby v roce 2013 nebude nominovat vlastního stranického kandidáta. Cílem KSČM je usnadnit volbu nepravicového prezidenta," uvedla tisková mluvčí strany Věra Žežulková.

  Zatím si však přízeň komunistických voličů mezi sebe víceméně rovnoměrně dělí současní favoriti Jan Fischer a Miloš Zeman.
  October 26, 2012 v 12.47
  Proč by právě Dienstbier měl být pro voliče KSČM méně volitelným, než Zeman, nebo Fisher? Fisher snad už vůbec ne, kvůli jeho distancování se od dnešní KSČM. Vždyť Dienstbier na Hradě by byl plusem i pro komunisty. A stačila by možná nějaká lehce čitelná instrukce, ze strany vedení KSČM k jeho volbě. Nebo vedení KSČM čeká ze strany ČSSD nějaké všimné za tuto instrukci, či přímou podporu?
  MT
  October 26, 2012 v 15.09

  Pan Řezanka je ukázkou naprosto neférové argumentace.

  Shromáždí všechny aspekty či rysy kandidáta, které on SÁM pokládá, respektive považuje (a i z mého hlediska vcelku správně) za POZITIVNÍ - a toho kandidáta, který naplňuje tyto rysy a aspekty relativně nejlépe a nejvíce, označí potom za kandidáta, který společnost bude sjednocovat a ne rozdělovat.

  To je naprosto svévolný a sémanticky pokřivený až skoro podrazácký argumentační postup ...

  Řezankův neférový postup nic nemění na tom, že vlastnosti, které jsou Dienstbierovi připsány, relativně nejvíc asi on splňuje a že jsou jistě žádoucí a pozitivní - například i z mého hlediska.

  Ale právě že jen Z MÉHO hlediska - a mnoha dalších, asi většiny aktivistů DR a diskutérů.

  ... ale pořád tam patří ono JEN ...

  Proto je třeba říci JEN, že takhle to vidím a volím JÁ ...
  ... a přihlásit se ke svému aspektárnímu postoji, že jej považuji za správný a budu o něm přesvědčovat druhé ...


  Jinak půjde o proslulou moralizující nadutost a právo na arbitrární roli, kterou snahy od Čapka až po postmodernu nedokázaly v tzv. inteligenci utlumit ...

  October 26, 2012 v 20.44
  K argumentaci
  Milý pane Tejkle, máte pravdu v tom, že zde se nejedná o nějaké vědecké, objektivně dané poznatky. Samozřejmě jde o můj názor, a tak celý svůj příspěvek do diksuse vnímám. Vytyčil jsem si (opět subjektivně) nějaké mantinely pro to, co si myslím, že by společnost rozdělovalo, a z této optiky posuzuji i různé kandidáty. Nepsal jsem text v ich-formě, bral jsem ale jako fakt, že zde prezentuji svůj názor, ne nějaký obecně platný (ten v této rovině existovat nemůže). Je potom na každém, zda se s textem ztotožní, či bude vidět situaci odlišně.

  Také bych byl ještě rád, kdyby zde šel publikovat odkaz na reakci Z. Roithové na článek pana Pávka: http://denikreferendum.cz/clanek/13512-nejsem-jako-klaus

  Děkuji ještě jednou za reakci.

  K ostatním komentátorům: Jsem přesvědčen, že KSČM by J. D. měla vnímat jako člověka, který hájí (a vždy hájil) demokratické hodnoty, a který se právě proto zasazoval a zasadil o demýtizaci této strany na české politické scéně.

  Ano, lze namítnout, že i J. D. bude svými postoji vyvolávat rozmanité reakce (např. svým postojem k možné adopci dětí homosexuálními páry). Domnívám se však, že právě takovéto otevírání diskusí a boření různých tabu jsou pro naši společnost potřebná, a nepovedou k vytváření nesmiřitelných táborů lidí, kteří nejsou schopni spolu najít řeč. Jsem však přesvědčen, že J. D. nebude společnost polarizovat a hlavně, nebude dělit občany na "správné" a "špatné". Nebude je nijak nálepkovat, a neměl by v nich svými kroky vyvolávat pocit frustrace.

  Pěkný víkend,

  Marek Řezanka
  MT
  October 27, 2012 v 11.02

  ... s Vaším posledním odstavcem, pane Řezanka plně souhlasím.

  Ať by třeba nesjednocoval JD předsudek s nepředsudečným postojem - může i někdy rozdělovat, stát si za tím - státník se nesnaží sjednocovat za každou cenu - ale ovlivňovat jiné směrem, který považuje za správný ...

  S touto polohou Vašeho přístupu absolutně nemám problém ...

  ... naopak ...

  October 27, 2012 v 14.18
  O levicové hodnoty jde ale vedení KSČM zatím málo.....
  To je suché konstatování v dnešním komentáři Petra Uhla pod titulkem "Koho podpoří komunističtí voliči?" (http://www.pravo.cz/p252a06b.php) Odpovídá částečně na nahoře položenou otázku Luďka Ševčíka.