Polsko se mění: mladí se rekordně identifikují s levicí

Petr Jedlička

Pravidelný průzkum postojů Poláků ve věku 18 až 24 let odhalil významnou změnu trendu: podíl mladých hlásící se k levici vzrostl loni na 30 procent. Jde o 13 procent více než v roce 2019 a v Polsku nejvíce za celé postkomunistické období.

Vývoj sebezařazení mladých Poláků v kategoriích „levice“, „střed“, „pravice“ a „těžko říci“. Červený nárůst od roku 2017 a následně skok minulý rok je zjevný. Grafika CBOS

Výraznou změnu v postojích mladé generace Poláků zachytil poslední z pravidelných průzkumů agentury CBOS — na stát navázaného výzkumného centra, jež měří politické postoje soustavně od roku 1990. Celkově 30 procent respondentů z věkové kategorie 18 až 24 let v něm uvedlo, že má levicový pohled na svět. Ve statistice CBOS se jedná o nejvyšší podíl za celou dobu měření, tedy od pádu komunistického režimu. V ekvivalentním průzkumu z roku 2019 se přitom k levici hlásilo 17 procent mladých. V letech 2004 až 2017 pak osciloval podíl mladých levičáků kolem dvanácti procent.

Podle výzkumníků přichází noví polští levičáci převážně ze skupiny, která se dříve identifikovala jako centristé, a z množiny těch, kteří nedokázali svůj pohled na svět na pravolevé ose situovat. Hlavní důvod se zdá být zjevný:

„Data CBOS přicházejí po období, v němž se zapojilo mimořádné množství mladých Poláků do politiky, a to zejména jako opozice vůči vládnoucí nacionálně-konzervativní straně Právo a spravedlnost. Právě a převážně mladí lidé tvoří protestní hnutí, které od loňského podzimu bojuje proti zavádění takřka úplného zákazu potratů,“ připomíná Daniel Tilles z webu Notes from Poland, který na zjištění CBOS 8. února upozornil.

Jako další faktory popsaného trendu jsou v průvodních zprávách k výzkumům zmiňovány nástup a viditelnost nových levicových stran a politiků či zesilující civilizační problémy, jejichž zvládnutí předpokládá kolektivní akci — například epidemie covidu-19 nebo změny klimatu.

Celkově vede stále pravice

Vedle třiceti procent levičáků se ve věkové skupině 18 až 24 let označuje 27 procent Poláků za pravičáky. 23 procent pak hodnotí svůj pohled na svět jako centristický.

Vzato na celou společnost je ovšem stále nejsilnější pravice: 37 procent všech Poláků uvádí, že má pravicový pohled na svět; k levicovému se v celé populaci hlásí jen 20 procent Poláků. Oproti šetřením z roku 2019 posílil polský levicový tábor všech věků o tři procenta.

Pro srovnání: v České republice se dle dat CVVM z listopadu 2020 hlásí 38,4 procenta lidí k pravici, 27,8 ke středu a 22,1 procenta k levici. Podíl lidí hlásících se k levicovému pohledu na svět v České republice nepřetržitě už sedm let klesá. Nejvíce levičáků v ČR je stále mezi důchodci.

Další informace: