Otevřený dopis evropským liberálům ve věci českého ombudsmana

Otevřený dopis

Zveřejňujeme otevřený dopis francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi a nejvýraznějšímu liberálnímu europoslanci Guy Verhofstadtovi podepsaný účastníky občanské neposlušnosti proti zvolení Stanislava Křečka českým ombudsmanem.

Vážený pane prezidente,

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Obracíme se na Vás jako na prominentního partnera českého ministerského předsedy Andreje Babiše v rodině evropských liberálních stran. Český premiér si pokládá za velkou čest, že byl do této úctyhodné rodiny evropských stran přijat. Eurokomisařka Věra Jourová, nominantka Andreje Babiše, se často vydává za obhájkyni vlády práva. A Vy sám správně kritizujete úpadek kvality demokracie i vlády práva v Polsku a Maďarsku.

Právě v daném kontextu hodnot a obav, které s Vámi sdílíme, bychom rádi upoutali Vaši pozornost k případu bezprecedentní neúcty k vládě práva a kvality demokracie, jež právě prokázala strana Andreje Babiše a Věry Jourové v České republice. Právě dnes instalovala většina v českém parlamentu vedená jejich stranou — s podporou rasistů a komunistů — do funkce českého ombudsmana pana Stanislava Křečka, který projevuje pohrdání konceptem univerzálních lidských práv, jejž jsme se my Evropané naučili respektovat.

Pan Křeček říká, že „diskriminace je bezobsažný pojem“, opakovaně hovoří rasistickým způsobem o menšinách, zejména o Romech, kteří v České republice žijí v nedůstojných podmínkách, tvrdí, že před nimi „musíme hájit práva většiny“, a dokonce šíří blud rasistické propagandy, podle nějž „muslimové přicházejí zaplavit Evropu a zničit její kulturu“. Cokoli by k tomu pan Babiš a paní Jourová chtěli poznamenat, nemůže jejich stranu zbavit odpovědnosti za takto nemístnou volbu. Poslanci parlamentu zvolení za jejich stranu byli instruováni, aby volili pana Křečka.

Je to jen poslední a nejvýmluvnější příklad širší tendence pomalého zadušování české demokracie. Pan Babiš — operující často v jednom týmu s komunisty, rasisty a otevřeně xenofobním prezidentem Milošem Zemanem — shromažďuje čím dál větší moc, útočí na svobodná média a krok za krokem přebírá instituce takovým způsobem, aby nesloužily veřejnému, nýbrž jeho korporátnímu zájmu. Ale způsob, jakým se takováto změna děje v úřadu ombudsmana, je zatím vůbec nejotřesnější.

Panu Křečkovi k jeho zvolení gratuloval pan Vandas, předseda neofašistické strany, jejíž minulou reinkarnaci české soudy postavily mimo zákon. A když se tu my, liberálně založení občané, shromažďujeme, abychom občanskou neposlušností protestovali proti nástupu pana Křečka do funkce, on sám ochotně akceptuje nabídku neonacistických skupin, které mu slibují „ochranu“.

Obracíme se na Vás právě na základě našich společně sdílených evropských liberálních hodnot zahrnujících koncepci univerzálních lidských práv, již pan Křeček popírá. Žádáme Vás, abyste nám pomohl zachovat liberální hodnoty v České republice. Prosíme, připojte se k našemu požadavku, aby pan Babiš bez odkladu podnikl kroky, které povedou k odstranění pana Křečka z úřadu českého ombudsmana.

Jsme přesvědčeni, že pokud našemu společnému požadavku pan Babiš nevyhoví, znamená to, že mu nevadí, sedí-li popírač univerzálních lidských práv v úřadu českého ombudsmana. Ale nezavdával by takový postoj dostatečný důvod k ukončení členství Babišovy strany v rodině evropských liberálů? Máme za to, že požadujeme-li, aby byl pan Orbán exkomunikován z rodiny slušných evropských konzervativních stran, měli bychom žádat stejné zacházení s panem Babišem evropskými liberály.

Prosíme, nedovolte panu Babišovi, aby se naparoval jako evropský liberál v situaci, kdy jeho kroky ohrožují liberální hodnoty v jeho domovině. Váš vliv a solidarita tu mohou sehrát velkou roli.

Jakub Patočka a účastníci občanské neposlušnosti 20/II/20.

Varianta dopisu odeslaná europoslanci a bývalému předsedovi frakce liberálů v Evropském parlamentu Guy Verhofstadtovi se liší pouze oslovením.

  Diskuse
  Tak tohle je ovšem naprostá trapnost. Tahat do toho českého bahniště ještě zahraniční státníky. Nějak takhle si svého času počínali naši komunističtí funkcionáři: když si navzájem vjeli do vlasů, tak hned drnčely telefony do Moskvy, aby ta to všechno spravila.

  Nechtějí snad tito odpůrci Křečka rovnou zalarmovat samotnou OSN?...
  Taky si můžeme vzpomenout na dávnou snídani francouzského prezidenta s chartisty - jde o úhel pohledu.
  PM
  February 20, 2020 v 17.20
  Vidím to trochu jinak pane Poláčku
  Proces rozkolu liberalismu a nejen Evropy právě probíhá.
  A to na pozadí fašizačních procesů v západních demokraciích. Elity celého politického spektra bezradně přihlížejí symptomům procesu nacionalizace počínaje Brexitem a přes ztrátu schopnosti konsensu liberálních stran v Německu vůči pravicovým radikálům v parlamentu, vyděračským dopisem maďarského samovládce konče.
  Za takové situace je dnes pro integritu hodnot EU otázka hnědého pozadí Křečka sice druhotnou, ale přítomnost a hlasitost antifašistů v Bruselu skoro potřebná...bych řek.
  JK
  February 20, 2020 v 18.46
  Milanu Petrasekovi
  Jo jo, tak už to chodí. Když tahleta integrita hodnot nabádala silové mocenské struktury i všechny tzv. slušné lidi bojovat všemi silami proti přímým akcím environmentalistů a levicových antifašistů (s nimiž má mimochodem i zdejší šéfredaktor své bohaté osobní zkušenosti...), ať se teď nikdo nediví, když získávají navrch nahnědlí radikálové z opačné strany spektra. Hlasití antifašističtí aktivisté přece byli vidět a slyšet nejen v Bruselu dávno před sepsáním zveřejněného textu. Věrchušky všech evropských států je všemi represivními silami potlačovaly a potlačují a tzv. slušní lidi nenáviděli a nenávidějí.

  Asi kvůli tomu áčku v kruhu... mám ten pocit.
  IH
  February 20, 2020 v 18.49
  Někdy je správné bojovat, kde to jen jde, s otevřeným hledím a do konce s dechem. Někdy je však třeba umět také prohrávat. Není vždy snadné rozhodnout, který přístup je konkrétně na místě, resp. jak bude nahlížen při zpětném pohledu. Obecně si angažovanosti cením, zde se však kloním k tomu porážku důstojně přijmout.
  PK
  February 20, 2020 v 19.37
  Plně podporuji, a díky
  Doufejme, že adresáti otevřeného dopisu nějak smysluplně zareagují.
  Komunismus ["reálný socialismus"] se rozpadl z důvodů svých vlastních vnitřních rozporů. Konzument komunistické propagandy by však mohl nabýt dojmu, že komunismus se rozpadl vlivem - tedy rozvratnou činností západních spikleneckých center.

  S liberalismem to máte to samé, jen místo západních spikleneckých center je tam ta fašizace.
  JK
  February 20, 2020 v 21.33
  Pavlu Kolaříkovi
  Bez Vaší podpory jistě nemají šanci uspět... Jenom pozor na to, abyste nedopadl jako Werichova babička Méry, když šla
  "do volebního boje
  za kauboje":

  "... ze všech stran nejvíce
  volala ji Polnice*...
  ...Méry, babičku Méry
  volbama zabitou
  vzal k sobě Manitou..."

  *Vysvětlivka pro ty, kdo už to nepamatují ani od táborových ohňů 50. a 60. let: "Polnice volá" a "Hlas polnice" byly prvorepublikové tiskoviny českých fašistů.
  PK
  February 21, 2020 v 8.12
  Jenom aby to bylo řečeno jasně
  Najaté trolly považuji za úplnou spodinu lidské společnosti.
  JN
  February 21, 2020 v 9.25
  Najaté trolly
  máme milovat stejně jako sebe sama, protože každý z nás může být užitečným idiotem i když není najatý. Takhle nějak jsem to, pane Kolaříku, z toho evangelia pochopil já, i když nevím, jestli správně.
  + Další komentáře