Maďarsko pod záminkou boje proti Covid-19 otrávilo evropské ideály

Otevřený dopis

Dnes zveřejněná výzva osobností žádá evropská média, aby sledovala situaci v Maďarsku, jeho občanům umožnila bezplatný přístup k informacím a vyzývá Evropskou komisi, aby přijala proti Maďarsku sankce.

Výmluvný obrázek své snídaně sdílel Viktor Orbán 14. dubna 2020. Foto FB Viktor Orbán

My, Evropané, musíme bojovat proti dvěma virům současně a stejně vehementně: kromě Covidu-19 útočícího na naše těla je tu ještě infekce ohrožující naše ideály a demokracii.

Maďarský parlament přijal 30. března 2020 návrh, který vládě umožňuje pozastavit vymáhání některých zákonů, odchýlit se od zákonných předpisů a provádět další mimořádná opatření pomocí dekretů na prakticky neomezenou dobu, součástí jsou i další omezení v oblasti médií a informací.

Taková koncentrace moci nemá v Evropské unii obdoby. Neslouží k boji proti Covidu-19 ani jeho ekonomickým důsledkům — místo toho otevírá dveře všemožnému zneužívání, přičemž veřejné i soukromé jmění je nyní vydáno na milost exekutivě, která se do značné míry nikomu nezodpovídá. Jedná se o nebezpečné vyvrcholení desetiletého posunu Maďarska k autoritářství.

Je vskutku velice znepokojivé sledovat premiéra Viktora Orbána, jak se v poslední dekádě se svou zemí vydal na cestu, jež se odklání od evropských pravidel a hodnot. Takové rozšíření moci v reakci na Covid-19 je jen další alarmující kapitolou v dlouhém procesu odklonu od demokracie.

Politická opozice, sociální dialog a svoboda projevu jsou stále více umlčovány. Pod Orbánovou autoritativní vládou trpí mnohé univerzity, kulturní centra, obchodní skupiny a organizace občanské společnosti. Evropský parlament dvakrát analyzoval a odsoudil tento nedemokratický posun ve zprávách TavaresověSargentiniové z let 2013 a 2018.

Ti, kdož věří v hodnoty právního státu a demokratické vlády, nemohou teď nekonat. Unie riskuje diskreditaci veškerého úsilí o podporu demokratických procesů, právního státu, transparentnosti, solidarity a sociálního dialogu nejen ve všech členských státech, ale také u kandidátských zemí.

Abychom mohli této dějinné pandemii čelit, musí všechny země Evropské unie přijmout složitá opatření, která do jisté míry omezí občanská práva jejich občanů. Tato opatření by však měla být přiměřená, odůvodněná a z podstaty dočasná.

Umožnit vládnout pomocí vládních dekretů na prakticky neomezenou dobu je vážným porušením evropských zřizovacích smluv, Listiny základních práv a Evropské úmluvy o lidských právech. Proto je dnes odsouzení a postižení útoku premiéra Orbána na demokracii důležitější než kdy dříve.

Vyzýváme proto všechny zúčastněné strany — evropské instituce, národní instituce, občany, občanskou společnost a média — aby byly tak ostražité, jak jen mohou. Je čas na rozsáhlou mobilizaci a kolektivní akci.

Vyzýváme národní média, aby věnovala část zpravodajství situaci v Maďarsku, v případě potřeby denně. Rovněž je žádáme, aby Maďarům jako evropským občanům poskytla volný přístup ke svému obsahu jako zdroji pluralitních a nezávislých informací.

Vyzýváme Evropskou komisi, jako ochránce evropských smluv, aby bezodkladně reagovala a přijala sankce úměrné závažnosti takového nepřijatelného porušování evropských pravidel a hodnot dle „Kodaňských kritérií“.

Covid-19 musí být a bude poražen díky demokratickým procesům, průhlednému jednání a pluralitním informacím. Právě hájením těchto hodnot zmobilizujeme evropské obyvatelstvo obecně a zajistíme, aby naše společná cesta k obnově měla širokou podporu.

Vyzýváme všechny evropské občany, aby pohlíželi na to, co se děje v Maďarsku, nikoliv jako na něco vnějšího, ale jako na zásadní hrozbu našemu společnému zájmu. Je čas, abychom se všichni v tomto boji sjednotili. V sázce není jen naše zdraví, ale naše společné ideály a přežití naší Unie a demokracie.

Výzva vzešlá z iniciativy CIVICO Europa vychází dnes ve dvacítce evropských zemí. Otiskují ji polská Gazeta Wyborcza, italská La Stampa, francouzské Le Soir a Libération či slovinské Delo.

Mezi jeho signatáři jsou maďarský ekonom a bývalý evropský komisař pro sociální věci LÁSZLÓ ANDOR, německá politoložka ULRIKE GUEROTOVÁ, polská europoslankyně DANUTA HÜBNEROVÁ, portugalská politička a předsedkyně Nadace pro evropská progresivní studia MARIA JOÃO RODRIGUESOVÁ, bývalý polský prezident ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, předsedkyně Komise pro základní hodnoty německé SPD GESINE SCHWANOVÁ, český expremiér VLADIMÍR ŠPIDLA, belgický europoslanec a expremiér GUY VERHOFSTADT anebo slovinští filozofové SLAVOJ ŽIŽEK a ALENKA ŽUPANČIČOVÁ.