Žádáme diskusi o budoucnosti lidských práv a roli ombudsmana

Otevřený dopis

Občanští členové Rady vlády pro záležitosti romské komunity vyjadřují v otevřeném dopise znepokojení nad volbou Stanislava Křečka do pozice veřejného ochránce práv.

My, občanští členové Rady vlády pro záležitosti romské komunity vyjadřujeme znepokojení nad volbou Stanislava Křečka do pozice veřejného ochránce práv. K našim obavám ze ztráty základního smyslu existence tohoto úřadu nás vedou současné mediální výroky Stanislava Křečka, v nichž k diskriminaci a lidským právům nepřisuzuje odpovídající respekt a vážnost.

Tento postoj nového veřejného ochránce práv je také v rozporu s činností nezávislých veřejných institucích (Equality Bodies v EU), které mají pomáhat obětem diskriminace a podporovat rovné zacházení.

Agenda pověřených orgánů vychází z antidiskriminačních směrnic, konkrétně: směrnice o rasové rovnosti č. 2000/43, směrnice o rovném zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám č. 2004/113 a přepracovaná směrnice o rovném postavení žen a mužů č. 2006/54/ES. Česká republika je členským státem Evropské unie a úřad ombudsmana má provádět úlohy v souladu z výše uvedenými směrnicemi.

Práva národnostních menšin vnímáme jako důležitou součást pracovní náplně veřejného ochránce práv. Z aktuálních zpráv Evropských institucí o stavu romské menšiny jasně vyplývá, že diskriminace Romů ve společnosti je zásadní příčinou neúspěchu veškerých národních i nadnárodních snah o integraci Romů.

Výroky Stanislava Křečka o diskriminaci Romů jsou znepokojivé. Foto archiv DR

Nerovné zacházení se netýká pouze sociálně vyloučených osob, ale i vysokého počtu vzdělaných, úspěšných a plně integrovaných romských jednotlivců a rodin, jež mají s rozdílným přístupem k „občanů druhé kategorie“ pravidelnou osobní zkušenost.

Domníváme se také, že nízké procento stížností týkající se diskriminace neodpovídá skutečnému stavu, který je důsledkem chybějícího právního vzdělání ve společnosti a špatných podmínek pro postihování diskriminace. Početná skupina občanů má navíc pro své sociální vyloučení snížený přístup k právnímu a občanskému poradenství.

Pro všechny uvedené skutečnosti v nás osobnost pana Křečka vyvolává skrze zmiňované výroky v mediích o nutnosti hájit práva většinové společnosti nedůvěru a obavy, že bude úřad pod jeho vedením práva menšin upozaďovat.

Navrhujeme proto osobní jednání mezi členy občanské části Rady vlády pro záležitosti romské komunity a Stanislavem Křečkem. Žádáme diskusi o budoucnosti lidských práv a roli ombudsmana.

Občanští členové Rady vlády pro záležitosti romské komunity:

  • Mgr. Jan Husák, místopředseda za občanskou část
  • Čeněk Růžička
  • Josef Stojka
  • Bc. Zdeněk Guži
  • Štefan Oláh
  • Iveta Theuserová
  • Bc. Tomáš Ščuka
  • Petr Torák, MBE