Profil čtenáře:
Jindřich Kalous

JK
Profese: důchodce

Aspoň je v plné míře vidět, v čem spočívají ty evropské hodnoty...

"Až ubytujeme všechny bezdomovce, a já vím, že se to stane..."

Jak toho chcete prakticky dosáhnout?

Budoucnost bude nepochybně mnohem horší, než si dnes dokážou představit i ti nejčernější pesimisté. Z jednoduchého důvodu: Skoro všichni se co nejrychleji chtějí vrátit k businessu as usual.

Výborně. Tak víme, kde jsme, víme, kam se chceme dostat. Teď ještě zbývá zodpovědět jednu jednoduchou, téměř zanedbatelnou a jistě snadno řešitelnou otázku: Jak se tam dostat?

Takže znovu: Proč všichni trvají na tom, že růst bude a má i po současné krizi pokračovat exponenciálně do nekonečna?