Profil čtenáře:
Jindřich Kalous

JK
Profese: důchodce

"...by bylo vhodné zmínit i skutečnou dámu Miroslavu Němcovou."

LOL

LMAO

V podobném duchu se vyjádřil v Britských listech Boris Cvek:

"...drtivá většina vzdělanosti a naší kulturní identity k nám přišla ze Západu. [...] Pokud chceme svobodu, vzdělanost, prosperitu, civilizaci, musíme se učit na Západě. Musíme náš jazyk a naše myšlení pozvednout na úroveň západní vzdělanosti[...] Dnes, po zkušenostech s druhou světovou válkou a komunismem, zkušenostech, které vedly ke vzniku Evropské unie, je to ještě mnohem samozřejmější. Ideál západního humanismu, renesance, reformace, které přinášejí vzdělanost a svobodu, umožnily v poválečné době konečně emancipaci zotročených a utlačených,[...]lidskou důstojnost. Něco takového ve vrchnostenských společnostech doby věrozvěstů, Husa, ale vlastně ještě i doby nedávno minulé (ať už tím myslíme kteroukoli z totalit), nebylo naprosto možné. A není to možné ani v dnešních východních mocnostech."

Na to reagoval jeden diskutující:

"Přesně tak. A kdo včas nepochopí naše ideály humanismu a svobody, tomu je názorně předvedeme. A tak potomci synů francouzské revoluce vybíjí neposlušné žluťáky v Indočíně, posléze vypalují neposlušné Alžírsko. Jejich bratři za kanálem nahánějí obyvatelstvo neposlušných kolonií do koncentráků a vzkazují partyzánům, že pokud se nevzdají, jejich ženy a děti pochcípou hlady a na infekce (jak se také stane). Pokud někde podle naší osvícené úvahy místní špatně volí, a ještě se nenechají vyprovokovat, tak naši bratři ve zbrani chvíli v noci střílí do tmy nad moře, prohlásí se za napadené a vybombardují je do 'doby kamenné'. Atd. atd. Ale to nic, hlavní je utvrzovat se v tom, že 'Ideál západního humanismu, renesance, reformace, které přinášejí vzdělanost a svobodu ...' vítězí nad barbarstvím."

(Zdroj: https://www.blisty.cz/art/100397-lidska-dustojnost-verozvestove-a-mistr-jan-hus.html)

Takže si můžeme vybrat. A jestli to uděláme a budeme tak zpozdilí, že svou volbu zdůvodníme veřejně, tak si můžeme být jisti, že ať si vybereme jakkoli, tak někdo z té druhé strany nás prohlásí za šiřitele nenávisti vůči ní nebo rovnou za zrádce. Zatím (???) jen ve virtuálním prostoru.

(Viz tento článek

https://www.blisty.cz/art/100402-sireni-nenavisti-je-realny-problem.html

a velice výživná diskuse pod ním.)

Dalším krokem bude jednání kterýchkoli momentálních držitelů moci podle hesla "kdo není s námi, je proti nám" a vynucování příklonu k ideálům (nebo dogmatům) jedné ze stran - nejlépe veřejné - mocenskými prostředky nebo rovnou hrubým násilím. A kdo bude mít tu smůlu, že se musel vyjádřit veřejně, tak po dalším převratě bude příští vítěznou stranou označen za zrádce a opět mocenskými prostředky a/nebo hrubou silou s ním bude naloženo podle toho.

Z minulých dějů jsme se vůbec nepoučili a nadšeně se řítíme do dalších průserů. Každá další generace je po vymření pamětníků odsouzena zopakovat si všechny hovadiny, které předkové napáchali, včetně jejich krvavých důsledků. Dobře nám tak. Toho, o co většinově usilujeme, se nám a našim potomkům dostane v míře více než vrchovaté.

Politika je hra zájmů. Čí zájmy v tomto případě vláda ČR ve skutečnosti hájí a hájení čích zájmů jenom předstírá?

Teď se bourají sochy pro změnu v Anglii. A známý streeťák Banksy přišel s návrhem, čím zbouranou sochu Colstona v Bristolu nahradit:

https://www.creativebloq.com/news/banksy-bristol-statue

LOL

"Tak s pomocí Boží, a na přímluvu Panny Marie, ať se dobrá věc podaří."

Dobrá věc? Věc dobrá komu a k čemu? K realizaci mocenských ambic českých konzervativních římskokatolických ultras podložených restitučními penězi...?