Nesoudíme, pomáháme. Pod pozitivními hesly se skrývá manipulace

Claire Klingenberg

Hnutí pro život u nás zatím není tak silnou organizací jako například v USA, přesto jeho kampaň získává podporu měst i obcí po celé ČR. Claire Klingenberg poukazuje na její manipulativnost a šíření zavádějících informací.

Před časem jsem na svém facebookovém profilu sdílela své rozhořčení nad kampaní Hnutí pro život „Nesoudíme, pomáháme“. Proč se rozhořčuji nad fotkou sympatické blondýny? Protože za sebou skrývá českou pobočku mezinárodního radikálního křesťanského hnutí, které staví hypote-tický život plodu nad práva skutečného života těhotné ženy nebo dívky.

Představte si následující hypotetický scénář. Jste na klinice asistované reprodukce. Uvnitř hoří a vy stojíte na chodbě mezi dvěma východy. U jednoho východu je plačící, zmatené, k smrti vyděšené pětileté dítě, u druhého je box se stovkou oplodněných vajíček. Můžete zachránit buď dítě, nebo oplodněná vajíčka. Obojí nelze. Kterou možnost zvolíte?

Pro mě je volba jasná — zachránila bych dítě. To je ovšem rozhodnutí, které by hnutí Pro-life (hnutí pro život) připadalo naprosto nepřípustné. Podle jejich vlastních slov život začíná po početí, moje rozhodnutí by tedy bylo z jejich pohledu naprosto nemorální. Proto když tuto hypotetickou situaci předložíte zastánci takzvaného Hnutí pro život, začne se vykrucovat. Ví, jaká je „správná odpověď“ — zachránit oplodněná vajíčka, což znamená z jejich pohledu záchranu stovky životů — ale najednou to není tak jednoduché.

Že je tento scénář manipulativní a použité výrazy jako „plačící“ a  „k smrti vyděšené“ navádějící? Přesně tak, je. Zvolená slova slouží k tomu, aby si čtenář uvědomil, že je obrovský rozdíl mezi shlukem buněk a člověkem, který vnímá, cítí, prožívá.

Plakáty vytvářejí pocit bezpečné podpory v náročné chvíli a není přitom jasné, že za ní stojí nábožensky motivovaná organizace, pro kterou existuje jen jedno správné řešení. Foto web Hnutí pro život

Těší mě, jmenuji se Claire, jsem skeptička, ateistka, humanistka a zastánkyně práva žen a dívek mít svobodnou volbu se rozhodnout, zda chtějí být těhotné a mít dítě, či zda chtějí těhotenství bezpečně ukončit. Lidem, jako jsem já, říká takzvané Hnutí pro život láskyplně „abortionist“ — potratář. Preferuji postoj „pro-choice“ — pro výběr — nebo, když mám rozvernou náladu, „pro-life of the mother“ — pro život matky.

Proč tolik anglických pojmů? Hnutí pro život neboli The Pro-life movement vzniklo na konci 60. let v USA a posledních pět až šest let začíná agresivněji vystupovat i u nás. I když místo slova „agresivněji“ bych měla spíše použít „dezinformačně“.

Zlomový bod pro toto hnutí nastal v roce 1973 po rozsudku nejvyššího soudu v kauze Roe vs. Wade. Tento rozsudek stanovil, že žena má právo ukončit těhotenství do té doby, než je plod životaschopný mimo dělohu, a i poté, pokud těhotenství ohrožuje její život. Hnutí, které se tehdy ještě nazývalo protipotratové, adoptovalo nový název — Pro život, aby zdůraznilo, že podle víry jeho zastánců je potrat záležitostí ukončení života, nikoliv reprodukčních práv ženy.

Toto nábožensko-politicko-společenské hnutí časem začalo bojovat i proti antikoncepci (a za práva lékárníků ji neprodávat) a prosazovat sexuální výuku založenou na abstinenci — tedy že jediné, co se o sexu učí, je, že se s ním má počkat do svatby. Světe, div se, ve státech, kde se jim toto podařilo prosadit — tedy že se nezletilí neučí o sexu, o tom, že sex vede k těhotenství, o sexuálně přenosných chorobách, o antikoncepci, je mnohem vyšší počet těhotných teenagerů a počet lidí se sexuálně přenosnými chorobami.

Zástupci hnutí z řad politiků také omezují financování klinik plánovaného rodičovství, přestože tyto kliniky poskytují i prenatální péči těhotným ženám, které si ji nemohou dovolit jinde. V Ohiu navrhují zákon, v rámci něhož lze ženě, která šla na potrat, udělit trest smrti. Protože jsou pro život, chápete.

Mimochodem, v USA teď funguje nová organizace Shout your abortion, která se snaží zmenšit monopol těchto radikálních křesťanů na téma potratu.

A co má tohle vše společného s námi?

Za prvé, mnoho lidí u nás o Hnutí pro život naprosto nic netuší. Název se jim líbí, připadá jim pozitivní a na první pohled v něm není vidět skupina, která stojí před klinikami plánovaného rodičovství a nadává ženám a dívkám, které si jdou dovnitř třeba jen pro antikoncepci či na první ultrazvuk chtěného těhotenství, do kurev, které se budou smažit v pekle. Tedy, alespoň doufám, že česká veřejnost toto netuší, jinak tento seznam měst a obcí, která podporují Hnutí pro život, nabývá nového významu.

Zde je namístě výtka, že české hnutí přece nemusí být stejné jako to v Americe. Přestože používají stejný název a rétoriku a na svém webu hlásají stejné dezinformace, které propagují jejich zámořští kolegové (existenci smyšleného post-abortivního syndromu, jehož českou stránku na wikipedii naprosto opanovali, informace o změně legislativy, která dává ženám právo na bezpečný potrat, jako o údajném ohrožení nenarozených dětí), je třeba uznat, že české Hnutí pro život se alespoň tváří, že se snaží ženám pomoci i po porodu a neztrácí o ně okamžitě zájem.

Prozatím je také v České republice mnohem slabší organizací než v USA. Bylo by dobře, aby to tak zůstalo, abychom tu za chvíli nemuseli jako sousedé v Polsku řešit návrh legislativy na úplné zrušení potratů za všech okolností (včetně ohrožení života matky, neživotaschopnosti plodu, znásilnění, nezletilosti).

Za druhé, reklamní kampaň, kterou vidíme už pár měsíců po ulicích, je naprosto zavádějící. Působí podobně jako reklamy Člověka v tísni, který opravdu nabízí pomoc bez vedlejší agendy. Plakáty „Nesoudíme, pomáháme“ vytvářejí pocit bezpečné podpory v náročné chvíli a není přitom jasné, že za ní stojí nábožensky motivovaná organizace, pro kterou existuje jen jedno správné řešení. Stejně jako „Crisis Pregnancy Centers“, která předstírají odbornost a manipulují se svými klientkami či jim vyloženě lžou.

Bohužel jsem se k dopsání článku dostala až pozdě a Hnutí pro život mezitím změnilo svůj web, takže vás už nepřivítá slovy „Potrat na žádost je symbolem opuštění ženy a selhání muže. Pomozte nám to změnit.“ — fráze, která pod nadpisem „Nesoudíme, pomáháme“ působila přinejmenším úsměvně. Alespoň je stále dohledatelná ve vyhledávači.

Plod není totéž co životaschopné dítě. Život ženy nemůže být podružný hypotetickému životu nedotvořeného plodu. Nemůžeme nechávat nábožensky orientované organizace s dlouhou a prokazatelnou historií fanatismu, aby pomocí ukazování milé tváře a pozitivního názvu získávali záštitu sekulárních orgánů, které jim dodávají legitimitu.

Těhotné, které nevědí, jak se rozhodnout, by měly využívat odborné pomoci. Jsou psychologové a terapeuti, kteří klientce dokážou pomoci rozebrat její pocity a aktuální situaci bez toho, aby ji tlačili předem daným směrem.

  Diskuse
  DC
  March 8, 2019 v 23.10
  Nemusí být nijak schizofrenní postoj, kdy je někdo proti potratům, finančně podporuje edukační pro-life aktivity, ano, mám na mysli i nechvalně známé výstavy s fotografiemi potracených plodů, případně laboratorních zvířat s hesly: „Je-li toto nelidské…“, a přitom petici za kriminalizaci potratů nikdy nepodepíše. Viz slovenské feministky, které v úvodu svých článků na obranu svobodné volby ženy prohlásí: „Potrat je zlo, to je neoddiskutovatelné. Ale…“, a následují důvody uvedeného ale. Kterými není tvrzení, že shluk buněk ještě není lidským životem, nýbrž absence citlivé, nedogmatické výchovy. Postoje církve, které z ženy dělají nesvéprávného tvora podřízeného své „hlavě“, tedy muži a církvi. Protože je snazší a pohodlnější zakazovat a uplatňovat paternalistickou autoritu, než vychovávat.
  Příklad s pětiletým dítětem a zygotami je opravdu zavádějící. Účelem zmíněné kampaně je skutečně to, co slibuje: pomoci ženám, které jsou k potratu tlačené okolím, zpravidla rodinou nebo partnerem. Tedy jsou opět pod tlakem, tentokrát „liberálních“ zákonů, které v tomto případě na jejich straně opravdu nejsou. Bylo by velmi žádoucí, kdyby vznikaly i necírkevní, třeba i – a proč vlastně ne – feministické organizace na pomoc ženám, které se k potratu „rozhodly“ pod tlakem partnera. Jenže takových se opravdu nedostává. A je otázkou, jak by s partnerem nechtěně těhotné ženy pracovaly, aniž by se jako nesvéprávný tvor, kterému nutí, nebo v opačném případě upírají právo na jeho počaté dítě, cítil zase on.
  JN
  March 9, 2019 v 0.35
  Autorka se snaží vyvolat konflikt...
  Křesťanská etika má ale zcela jasné zásady, například upřednostňuje záchranu života matky před životem nenarozeného dítěte - pokud se sama žena nerozhodně jinak. Tvrzení autorky o upřednostnění života plodu před životem matky je nepravdivé. (Něco jiného je například rekreační funkce sexu versus život plodu ap.)

  Sdílím tedy názor paní Chrobočkové v tom smyslu, že umělý potrat považuji jednoznačně za zlo, ale v žádném případě nejsem pro jeho kriminalizaci, neboť to by podle mého názoru přineslo zlo ještě další.
  March 11, 2019 v 6.46
  Nice to meet you
  Jsem David, křesťan, otec a byl jsem nucen formálními prostředky řešit některé otázky toho, jak se vztah obou rodičů k plánovanému dítěti mění před porodem a po porodu.
  I proto jserm rád, že jsem si mohl ověřit, jaký přesně význam má těchto několik vět uvedených v platném občanském zákoníku:
  "Na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům. Má se za to, že se dítě narodilo živé."
  Podle mne názor, že člověk se rodičem stává až okamžikem porodu neodpovídá ani etickým normám, které jsou mi sympatické, ale ani současnému stavu vědeckého poznání.
  Samozřejmě ale souzním s myšlenkou, že znásilnění není početí.
  HZ
  March 11, 2019 v 7.07
  Paní Chrobočková,
  domnívám se, že zákony, které umožňují volbu, nevytvářejí tlak.
  Ten obstarají úplně jiné okolnosti.
  March 11, 2019 v 7.19
  Vážená paní Zemanová
  Zákony vždy vytvářejí tlak. Jinak by postrádaly smysl:
  Ale samozřejmě je otázka, zda nejsou jiné okolnosti, které mají vliv silnější.
  PK
  March 11, 2019 v 8.21
  Jaké jsou výsledky manipulací "Nesoudíme, pomáháme"?
  Tipnul bych si na několik desítek dětí, které chodí po ČR (některé možná ještě nechodí), které mohou říci (nebo budou moci říci, až budou mluvit):

  "Např. já. Já jsem výsledkem "manipulace" Nesoudíme, pomáháme. Můj život, ani život mojí matky není bez problémů (ale čí život je bez problémů, že), ale nějak to zvládáme. A hlavně - jsem moc rád(a), že jsem tady."
  HZ
  March 11, 2019 v 12.13
  To jste mi připomněl, pane Kolaříku,
  jednoho hocha, který tak dlouho ohnivě agitoval proti potratům /bez výjimek/, až mu maminka prozradila, že on sám by se nenarodil, kdyby půl roku před jeho početím nešla na potrat, doporučený lékařem na základě genetického testu.
  HZ
  March 11, 2019 v 12.22
  Pane Lobpreisi,
  chápu, že možnost volit v některých lidech vzbuzuje nepříjemný pocit.
  Jasný zákaz by pro ně byl ulehčením.
  Ale na druhé straně tu je fakt, že liberální zákon o interrupcích je u nás doprovázen klesajícím počtem těchto zákroků. Uvádí se, že v dnešní době jich je zhruba 5x méně než před třiceti lety.
  March 11, 2019 v 12.38
  Vážená paní Zemanová
  jsem přesvědčen o tom, že korelace nemusí vždy znamenat příčinnou souvislost. Ale pokud Vám správně rozumím, tvrdíte, že uzákonění interupce "tlačí" počet těchto zákroků směrem dolů.
  To je možné a nijak to nezpochybňuji.
  Můj komentář spíš výzvou k tomu, abychom důsledky těch zákonů poměřovali i s jinými vlivy. I při vědomí toho, co je možné změnit téměř okamžitě (třeba zákon) a co skoro nikdy.
  Každopádně myslím, že nejsme ve sporu.
  JN
  March 11, 2019 v 12.50
  Paní Zemanové
  A co na to řeklo to první dítě (myslím to dítě, které si zvolilo umělý potrat)?
  PK
  March 11, 2019 v 13.07
  Paní Zemanová
  Existuje takové celkem jednoduché pravidlo - je to vlastně tautologie:

  Obyčejně se dějí věci obyčejné, a jen výjimečně se dějí věci výjimečné.

  Nezdá se mi, že by se autorce článku jednalo o extrémní případy alarmujících genetických testů, popř. ohrožení života matky apod. Nic takového nezmiňuje ani náznakem.

  Nebo vy ten článek čtete takto?
  HZ
  March 11, 2019 v 15.24
  Pane Kolaříku,
  autorka píše o organizacích, které svůj postoj často ženou až k této hraně, to jest k odmítání potratů i z takových důvodů, jako je genetická vada.
  JN
  March 11, 2019 v 19.22
  Paní Zemanové
  Některé metody prenatálního testování genetických vad plodu jsou buď značně nespolehlivé (vykazují vysoké procento falešně pozitivních či falešně negativních výsledků), ty spolehlivější jsou zase drahé (řádově desetitisíce - nehradí zdravotní pojišťovny) nebo představují určité riziko potratu (0,5 - 1%), které je obvykle větší než riziko výskytu samotné genetické vady (řádově promile).

  Vyšetření může být pro rodiče stresující, falešně pozitivní výsledky mohou vést ke zbytečně podstoupenému umělému potratu a všechny druhy vývojových vad plodu nakonec stejně nelze se stoprocentní spolehlivostí nikdy dopředu vyloučit.

  PK
  March 11, 2019 v 19.35
  Paní Zemanová
  Zeptám se ještě jednou: Pokud jde o tu drtivou většinu případů, kdy nic nenasvědčuje tomu, že by se nemělo narodit zdravé dítě.

  Jak rozumíte postoji autorky? Co jste vyčetla z článku?
  March 11, 2019 v 22.39
  Jak rozumět článku
  Autorka říká, že žena v těžké životní situaci si má jít pro pomoc za někým, kdo jí skutečně upřímně chce pomoci a zajímá se o ni a její konkrétní problémy, a ne za někým, kdo jí chce vnutit své oblíbené jediné správné řešení a o ni samotnou se vůbec nezajímá.

  Varuje před tím, že si necháváme zaplevelit veřejný prostor reklamami s líbivými hesly, za kterými se skrývá skupina nesnášenlivých náboženských fanatiků.

  Nutit těhotnou ženu k potratu je trestný čin. Důsledné stíhání tohoto činu požaduje od všech evropských států Istanbulská úmluva — proti níž vedou titíž náboženští fanatici štvavou pomlouvačnou kampaň.
  DC
  March 11, 2019 v 23.39
  Do kampaně se zapojila řada mediálně známých lidí, paní Zemanová
  Neházejme prosím fanatismus do jednoho rance s kampaní Nesoudíme, pomáháme. Jde o šokující neinformovanost. Organizátorka hnutí Zdeňka Rybová spolu s Radimem Ucháčem vystoupila v ČT, kde se distancovala od spekulací, že cílem kampaně je psychický nátlak na ženy a strašení postabortivním syndromem. Kriminalizace potratů je zajisté cílem kteréhokoli pro-life hnutí, o tom žádná. Ne však cílem kampaně Nesoudíme, pomáháme, která je určena výhradně ženám nuceným svým okolím k potratu! Kampaň je naopak alternativou, nabízí spíš mediační službu v rodině a vždy počítá se značným procentem neúspěchu. Nesmí jednat jakkoli kontraproduktivně, vyvíjet tlak na ženu, protože tím by si vytvořila zcela negativní reklamu.
  DC
  March 11, 2019 v 23.45
  Istanbulská úmluva
  je skutečně objektem "štvavé pomlouvačné kampaně" církví, pane Macháčku. Stojí za tím stejná neinformovanost až dezinformace, jako za kampaní Nesoudíme, pomáháme. Nevěřím, že osobnosti uvedené v odkazu níže, by se propůjčily k jakýmkoli manipulacím s veřejností.

  https://hnutiprozivot.cz/nesoudime-pomahame/2585-podpora-ceskych-osobnosti
  PK
  March 12, 2019 v 5.09
  Takže pane Macháčku
  Ani vy nemáte dojem, že by se autorka článku soustředila na výjimečné případy indikovaných rizikových těhotenství, že ne?
  PK
  March 12, 2019 v 5.30
  Čili když to shrneme
  Autorce jde o to, aby se těhotné ženy očekávající zdravé dítě přišly raději poradit s ní nebo s někým podobným, kdo jim nezávisle a nestranně řekne:

  "Nebuď blbá, přece si nezkazíš život."
  HZ
  March 12, 2019 v 7.26
  Pane Kolaříku,
  máte pravdu, že se autorka nesoustředila na případy geneticky suspektních plodů /tzv. rizikové těhotenství je něco úplně jiného/, ale na jisté hnutí. O tomto hnutí tvrdí, že je českou pobočkou pro-life hnutí působících v USA i jinde. Nelze si nepřipomenout jejich cíle a metody. V tom vidím podstatu článku.
  Nemám přitom nic proti skutečné pomoci ženám v těžké životní situaci, která jim dodá odvahu přivést dítě na svět a překonat tíži okolností, ať už jde o osamělost anebo naopak o agresivitu partnera.

  JN
  March 12, 2019 v 9.42
  Bylo by možné shodnout se na tomto následujícím stanovisku?
  Interrupce není reprodukční právo, ale většinou morálně špatné řešení nastalé situace (s výjimkou vymezených případů - jako např. vážné ohrožení života matky těhotenstvím, těhotenství jako následek znásilnění ap.), přičemž ale kriminalizace umělých potratů by mohla mít závažné dopady na zdraví a životy méně majetných žen (pro které je potratová turistika nedostupná), a proto je kriminalizace tohoto jednání zcela nežádoucí a není tedy řešením tohoto problému. Řešením je osvěta a široká prezentace vědeckých poznatků o prenatálním vývoji člověka.
  VK
  March 12, 2019 v 10.58
  Nevidím důvod, proč bychom se měli shodnout na bigotně katolickém stanovisku. Naopak se těším nadějí, že taková stanoviska budou čím dál menšinovější poťouchlou kuriozitou. Byť hodně hlasitých darebáků.
  PK
  March 12, 2019 v 11.13
  Paní Zemanová
  Děkuji - bylo pro mě opravdu důležité trvat na odpovědi. Považuji totiž za manipulaci par excellence, když se odvede pozornost k výjimečným případům nějakých diagnóz, přičemž dobře víme, že hluboký příkop leží v přístupu k běžným, obyčejným případům.

  Paní Chrobočková vám vysvětlila přístup iniciativy "Nesoudíme, pomáháme."

  Možná se k tomu ještě vrátím. Ale nebudu se bavit o pro life hnutích. Budu se bavit o autorce, o jejím tvrdě potratářském přístupu, a jí podobných darebácích, ať už s dělohou, nebo s varlaty.
  VK
  March 12, 2019 v 11.20
  "Tvrdí potratáři" nikoho k potratu nenutí, chtějí nechat svobodnou volbu a tu bez dalšího akceptovat; takové označení je logický protimluv.
  JN
  March 12, 2019 v 11.30
  Hledání shody
  Pane Klusáčku, nezáleží přece na tom, čí to které příslušné stanovisko je, ale zda je podložené nějakými dobrými důvody, například vědeckými poznatky o prenatálním vývoji člověka, vzájemným porovnáním hodnoty rekreační funkce sexu a hodnoty života lidského plodu ap.

  Uvítám proto, pokud Vaše reakce bude méně emotivní.
  HZ
  March 12, 2019 v 12.17
  Ještě dodatek pro pana Kolaříka:
  Nemyslím si, že by úvodní článek byl zcela mimo mísu svým naznačováním, že české Hnutí pro život manipuluje s veřejností. Podle mne se akce "Nesoudíme, pomáháme" opravdu snaží zakrýt základní agendu hnutí, která souvisí s konceptem platným v mezinárodním měřítku.
  Co například soudíte o nesporných vazbách hnutí na polský spolek ORDO IURIS? Ten kromě produkce tezí o ohrožení tradiční rodiny a útoků na liberální pojetí mezilidských vztahů tvrdě prosazuje naprostý zákaz interrupcí, včetně zmíněných důvodů, jako je genetické či jiné poškození plodu.
  March 12, 2019 v 14.22
  Vážená paní Zemanová
  Ohledně těch "tezí" o ohrožení tradiční rodiny byl můj první příspěvek.
  By o tom, že pokud přistoupíme na myšlenku, že počaté dítě je do porodu pouhým "zdravotním stavem matky", jak občas mají tendenci tvrdit zase nějací "pro choice" radikálové, velmi (skoro bych řekl podstatně) to maruší vztahy té tradiční podoby biologické rodiny, tedy dítěte matky a otce.
  PM
  March 12, 2019 v 14.42
  Způsob zacházení s generativním pudem má mnoho tváří.
  Podmaňující vliv jeho nedělitelného komponentu sexu, může dominovat schopnosti rozumné úvahy, a tím i činům které plošně působící démonickou silou.
  Příkladně ve 4. stol. ideolog katolického celibátu svatý Augustinus sděluje:
  "Pouze ten, který je schopen sexualitě odolat, je natolik svobodný aby byl schopen pravdu pravdivě hájit."
  To jakým způsobem se církev a společnost s těmito maximy brzy dvě tisíciletí nevyrovnává, je známo z denního tisku.
  Hnutí "Nesoudíme, pomáháme" je dobovým hnutím pro hnutí, proto nabízí chatrný ba zavádějící pokus o řešení konfuzní situace, způsobené věky neřešenou problematikou generativního pudu .....bych proto mínil.
  HZ
  March 12, 2019 v 16.53
  Pane Lobpreisi,
  doufám, že nechcete, abych přistupovala na myšlenku, že počaté dítě je až do porodu pouhým "zdravotním stavem matky". To je ostatně /podle mého názoru/ způsob myšlení do té míry menšinový, že nemůže svým vlivem ohrozit vztah normálních rodičů k dítěti.
  March 12, 2019 v 17.03
  Vážená paní Zemanová
  To rozhodně nechci. Jen tvrdím, že tento názor zastávají někteří pro choice aktivisté a zřejmě i český stát.
  Když jsem se totiž pídil po tom, kdy a kde se narodí naše dítě, dostalo se mi od státu odpovědi, že na informace o zdravotním stavu matky nemám nárok (a to byla zároveň i moje manželka!!) a musím vyčkat, až se dítě narodí.
  Pak už tu informaci získat mohu.
  JN
  March 12, 2019 v 19.36
  "... včetně zmíněných důvodů, jako je genetické či jiné poškození plodu."
  Paní Zemanová, setkal jsem se s ne zcela zanedbatelným množstvím lidí, kteří se narodili i přesto, že právě jejich život by podle zmíněných názorů měl být v prenatálním období ukončován umělým potratem. Pokud je mi známo, žádný z těch lidí nikdy nelitoval toho, že se narodil. Jejich štěstí, nesouviselo s vrozeným postižením, ale s kvalitou mezilidských vztahů v jejich okolí. Jejich rodiče to samozřejmě často viděli jinak - kromě značné zátěže, kterou péče o postižené dítě představuje, se museli vyrovnat i s tím, že jejich dítě není "jako děti těch ostatních". Zkuste se tedy vžít do těch rodičů nebo do jejich dítěte v situaci, kdy kdosi v okolí prohlásí, že někdo takový jako toto dítě by se vůbec neměl narodit. (Smysl toho běžně prezentovaného liberálního postoje je totiž podobný.)
  HZ
  March 12, 2019 v 20.44
  Nevím, proč mi to povídáte, pane Nusharte.
  Já tu přece netvrdím nic, co by bylo v rozporu s faktem, že většina lidí je ráda na světě. Ani nepopírám, že mezi námi jsou obětaví a odvážní rodiče, kteří vědomě přivedou na svět postižené dítě.
  Můžeme se taky odpoutat od domácích poměrů a podívat se, jak jsou vrozené vady vnímány jinde. Například v Indii, kde neexistuje plošný screening, je narození dětí s velkými malformacemi pro rodiče překvapením. Tradice jim jejich úděl ulehčuje tím, že tělesnou zvláštnost dítěte prohlásí za dar od bohů. To není špatný postoj.
  HZ
  March 12, 2019 v 22.50
  Pane Lobpreisi,
  situaci, kterou jste popsal ve svém příspěvku v 17:03, si neumím představit a nerozumím jí. Jediné vysvětlení, které mne napadlo, je takové, že vaše paní uvedla ve zdravotní dokumentaci, že vás vylučuje z okruhu osob, kterým mohou být poskytovány informace o jejím zdravotním stavu, a tento pokyn lékaři vztáhli na jakékoli informace o její osobě, tedy i na termín a místo porodu.
  March 13, 2019 v 4.22
  Vážená paní Zemanová
  Pokud si dobře pamatuji NOZ, není potřeba ani aktivní zákaz "pacienta" (netýká se to pouze těhotenství). Stačí, když Vás neuvede..
  Právě proto do této diskuse přispívám... očividně je mnoho různých situací, které si nedovedeme představit.
  Ale to, že si je vzájemně představíme, by snad mohlo pomáhat, trochu lépe poznat podmínky a okolnosti, ve kterých žijeme.
  A třeba se pak zamýšlet nad ttím, zda nás zákony ale i jiné okolnosti "tlačí" směrem, který je nám sympatický nebo ne.
  Já měl třeba poměrně silný pocit, že mne tlačí směrem od našeho dítěte (které navíc do porodu není dítětem).
  Což mne ve státě, o kterém se tvrdí, že je patriarchální a zároveň, že by otcové měli být mnohem více zapojení do péče o rodinu a děti sympatické rozhodně nebylo..
  Navíc mi to přišlo dost překvapivé.
  Ale mne překvapilo, i když mi půl hodiny po porodu v nemocnici řekli, že pokud chci, mohu si dceru odnést domů.
  PK
  March 13, 2019 v 7.33
  Osobnosti, které podporují "Nesoudíme, pomáháme"
  Jsou to lidé, které znám a vážím si jich dlouhá léta, jako integrovaných osobností, s jasným morálním profilem, odborně erudované, a osobně statečné.

  Např. prof. Jan Sokol, prof. Jaroslav Kašparů, prof. Lubomír Mlčoch, a mnoho dalších. Co jméno, to skutečná osobnost, na kterou může být český národ hrdý.

  No, a pak přijde nějaká potratářská nána Klingenbergová, a začne je pomlouvat.

  To víte, že jo. Ale jděte.

  https://hnutiprozivot.cz/nesoudime-pomahame/2605-podpora-odborn-veejnosti-projektu-nesoudme-pomhme
  HZ
  March 13, 2019 v 8.14
  Pane Kolaříku,
  o známých osobnostech, jejichž podpis se nachází na stránkách české pobočky Hnutí pro-life pod akcí "Nesoudíme, pomáháme", se autorka nevyjadřuje. Pouze uvádí toto hnutí do mezinárodních souvislostí a z nich vyvozuje jeho cíl. Pomocí ukazování milé tváře a pozitivního názvu získávat záštitu sekulárních orgánů. V našem českém světě je možno dodat, že hlavním postupným cílem je změna postoje veřejnosti k existující legislativě. Ten je z hlediska hnutí nevyhovující. Zrušení stávající liberální legislativy se aktuálně nejeví jako pravděpodobné. Cíl je tudíž dlouhodobý a volba vlídné, neagresivní rétoriky, která neodradí zmíněné známé osobnosti, je vlastně v našich podmínkách jediná možná politika.
  Na druhou stranu se domnívám, že skutečně pomáhat ženám v nouzi není nic, proti čemu se dá něco namítat. Ať to dělají všichni lidé dobré vůle, tj. i ti, kteří zastávají postoj pro-choice.
  PK
  March 13, 2019 v 8.33
  Paní Zemanová
  Ano, a já jsem taky pro-choice, ale zároveň i pro-life. A rozlišuji pro-choice od tvrdých potratářů, jakými je Klingenbergová nebo tuhle vážený pan Klusáček. A to nejsou lidé dobré vůle, to si řekněme otevřeně.

  A samozřejmě, jedna věc je pomáhat, jak to jde, v jakékoliv legislativě. Druhá věc je muset při tom ještě čelit pomluvám lidem zlé vůle, kterým nestačí ani to, že mají legislativu plně na své straně, a chtějí mnohem více.
  HZ
  March 13, 2019 v 9.18
  Pane Kolaříku,
  nevím, co lidé zlé vůle, ke kterým pro mne nepochopitelně počítáte autorku článku, podle vás vlastně chtějí.
  Autorka chce podle mne pouze varovat, že možnost volby, kterou v současnosti chrání naše legislativa, může skončit podobně jako třeba v Polsku.
  Vy ji nazývate tvrdým potratářem. To je ovšem rétorika, od které Hnutí pro život šikovně ustoupilo.
  VK
  March 13, 2019 v 9.30
  Paní Zemanová, není snad od počátku jasné, že Kolařík prosazuje stanovisko pro-life hnutí?
  HZ
  March 13, 2019 v 9.40
  To ano, pane Klusáčku.
  Já se pouze chci v debatě s ním vyvarovat slov jako "darebák" či "bigotní", a očekávám, že on upustí od označování zastánců pro-choice za "tvrdé potratáře".
  PK
  March 13, 2019 v 9.45
  Představme si, že by někdo napadal manželské poradce
  Představme si, že by někdo napadal psychology, ke kterým chodí manželé v krizi na párovou terapii. Tito poradci se totiž netají tím, že jejich primárním cílem je manželství zachránit, pomoci manželům zase k sobě najít cestu, pokud to jde, a pokud možno zabránit rozvodu. Ten považují za krajní řešení, i když někdy nevyhnutelné.

  Haló! Rozvody jsou přece legální! Manželé mají právo se sami rozhodnout, a psycholog není neutrální, když dopředu přiznává, že dává přednost záchraně manželství. Takže jeho vlídná tvář na jeho webové stránce je nepřípustná manipulace!
  PK
  March 13, 2019 v 9.59
  Bodejť že autorka ty osobnosti nezmiňuje
  Dobře ví, že jim nesahá po kotníky.

  Jsou to také lidé, kteří by nidy nespojili svoje jméno s něčím morálně problematickým, a taky by se k ničemu nepřipojili bezmyšlenkovitě, aniž by si to dobře rozmysleli.

  A že je mezi nimi mnoho lékařů, a zejména gynekologů porodníků (a primářů příslušných oddělení), je také vypovídající.

  Nu, nebudeme s nimi raději srovnávat Klusáčka, který tvrdí, že jsou to darebáci, že.

  Jinak autorka popírá post-abortivní syndrom. Víc už snad nemusím dodávat.
  VK
  March 13, 2019 v 10.16
  Tvrzení se, paní Zemanová, dá zesílil, lepší se vyvarovat debaty se zastánci pro-life vůbec.
  PK
  March 13, 2019 v 10.29
  Komár útočí na slona
  Jakýsi Klusáček prohlašuje prof. Jana Sokola za darebáka.
  March 13, 2019 v 10.34
  Nesoudíme, odsuzujeme
  Jaké osobnosti skutečně stojí za kampaní „Nesoudíme, pomáháme,‟ nám tu názorně předvádí pan Kolařík. Odborně se tomu říká autoritářské osobnosti, a snad se to dá i léčit.

  Claire Klingenberg nikoho nevyzývá, ať si nechá dítě vzít, jenom se opovážila varovat těhotné ženy, aby se nenechaly napálit lživou reklamou — jak už tak reklama obvykle bývá — a nehledaly pomoc u bandy náboženských fanatiků. To si podle pana Kolaříka dovolila příliš, hned je to pro něj „tvrdá potratářka‟. A s jakou pomocí a jakou měrou pochopení se asi setkají ty, které reklamě uvěřily? Pokud nejde o „výjimečné případy indikovaných rizikových těhotenství‟, vidí pan Kolařík — a stejně tak Hnutí pro život — jedinou přípustnou možnost, dítě odnosit a porodit, devět měsíců je nosit v těle a živit vlastní krví, ať k němu matka přišla jakkoliv, ať k němu má jakýkoliv vztah, ať je v jakékoliv životní situaci a ať má její těhotenství na tuto situaci jakýkoliv dopad. Kdyby se snad nebohá zbloudilá duše odmítala těch devět měsíců celým svým tělem věnovat tvorbě nového života — po porodu už by asi mohla dítě předat do láskyplné péče ochotných pomocníků, kteří je řádně vychovají v jediné pravé víře — ta banda ochotných pomahačů ji šmahem odsoudí.

  Co že to tedy vlastně nesoudí? Nu přece ten strašný hřích, že otěhotněla! Určitě mimo řádné, Bohem posvěcené manželství, protože to by nepotřebovala hledat pomoc, že? Je sice hříšná a těžce se provinila, ale oni jsou velkorysí a nesoudí ji. Vůbec.

  Odpusťte dívce provinilé, jestli vám o to bude stát.
  PK
  March 13, 2019 v 10.42
  Prý
  "bandy náboženských fanatiků".

  Ale jděte, vy kecko.
  VK
  March 13, 2019 v 11.38
  O co jde se dobře ukáže, když se potom třeba navrhne, množství interrupcí snižovat dobrou dostupností antikoncepce a důslednou osvětou ohledně ní - jak se koneckonců děje a setrvale klesající počet výkonů rok od roku dlužno přičíst na to konto, tedy se jedná o strategii v tomto smyslu účinnou. A to zas ne, antikoncepce rovněž podle týchž lidí a pro-life organizací nepřípustná.
  JN
  March 13, 2019 v 12.00
  Pane Klusáčku, Vy i já - tedy my oba jsme pro zachování možnosti volby.
  Já krom toho ještě navíc tvrdím, že některá volba je značně morálně problematická, ale v žádném případě neodsuzuji ženy, které se pro tuto volbu rozhodly - které se tedy rozhodly podstoupit interrupci.

  Volbu umělého potratu považuji za morálně špatnou (nikoliv samozřejmě bez výjimek - jako je třeba záchrana života ženy, která má přednost před záchranou života nenarozeného dítěte) v žádném případě však nechci, aby volba interrupce byla kriminalizována - chci naopak, aby v legislativě zůstala zachována, přičemž ve svědomí se domnívám, že by měla být opouštěna.

  -----------------------------

  Možnost volby ale může být ohrožena i uplatňováním reprodukčních práv. Mám teď na mysli volbu nikoliv těhotné ženy, ale volbu gynekologa, který v souladu se svým svědomím trvale odmítne provádět interrupce. Snaha o kriminalizaci takovéto volby svědomí už se bohužel vyskytla také.
  March 13, 2019 v 12.13
  Antikoncepce má pochopitelně také mnoho nežádoucích účinků, a to jak na zdraví ženy (protože většinou je užívání na ní) - https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Hormonální_antikoncepce
  tak na životní prostředí - viz zde:
  http://wiki.ekoporadna.cz/index.php?title=Jak_moc_ekologické_jsou_různé_antikoncepční_prostředky%3F
  Správně tam píšou (a nezdá se, že jde o křesťany), že nejlepší je sexuální abstinence.
  VK
  March 13, 2019 v 12.28
  Jistě, v tomto apriorně nepřátelském postoji věrouky a církve k sexualitě je kořen problému.
  March 13, 2019 v 15.33
  Pochyby nechybějí
  Zajímavě — protože jinak než pánové Kolařík a Nushart — kritizuje článek Claire Klingenberg v A2larmu Saša Uhlová.[1]

  Jako dialektický materialista musím říci, že pravdu mají obě. Claire Klingenberg varuje před tím, co za spolek za kampaní „Nesoudíme, pomáháme,‟ stojí, a já jí rozhodně dávám za pravdu, že bych nikomu nedoporučil hledat u toho spolku pomoc. Výstupy pánů Kolaříka a Nusharta dokazují, že od Hnutí pro život je skutečně vhodné držet se co nejdál.

  Saša Uhlová nicméně upozorňue na to, že v naší současné společnosti není pro těhotné osoby v tíživé situaci dostupná prakticky žádná podpora a pomoc. Gynekologové dokocne často pokládají za samozřejmé, že pacientka, které diagnostikovali těhotenství, se z něj nechá rychle vyléčit. Jakkoliv pochybné a nebezpečné tedy je jít si pro pomoc zrovna k fanatikům z Hnutí pro život, zdá se, že není kam jinam si pro ni jít. To je závažný problém, který bychom měli nějak řešit — pravděpodobně společně s tím problémem, že do babyboxů často odkládají děti matky, které by si je rády nechaly, ale obávají se, že ve své sociální situaci se o ně nedokážou postarat, a že Odbor sociální a právní chrany dětí (OSPOD), místo aby pomáhal rodinám, spíše děti bere jako polednice.

  Co schází oběma článkům, jak Claire Klingenberg, tak Saši Uhlové, jsou informace o tom, jak skutečně pomoc Hnutí pro život těhotným osobám vypadá. (Schválně píšu osobám, protože mě napadá, že takový transsexuál, který otěhotněl zrovna někdy ve fázy přechodu od ženské totožnosti k mužské, těsně předtím, než ho naše skvělé zdravotnictví stačilo nuceně sterilizovat, by byl zároveň ukázkovým příkladem člověka, který se svým těhotenstvím čelí opravdu vážným problémům, a přitom pro náboženské fanatiky asi ne zrovna vítaným zájemcem o pomoc.) Scházejí zkušenosti žen, které pomoc Hnutí pro život vyhledaly, případně investigativní reportáž, v níž by reportérka šla inkognito o takovou pomoc žádat, anebo pronikla mezi ty, kteří onu pomoc
  poskytují.

  Když znám projevy Hnutí pro život, mám velmi temná podezření, jak může jeho pomoc vypadat, ba dokonce pochybnosti, zda je taková pomoc aspoň lepší než žádná, nicméně doopravdy o tom, jak skutečně vypadá, nevím nic.

  1) https://a2larm.cz/2019/03/kdyz-se-zbavite-shluku-bunek-a-mate-trauma/
  PK
  March 13, 2019 v 16.41
  Nabízí se samozřejmě otázka
  proč polemický článek Saši Uhlové musel vyjít na konkurenčním ultralevičáckém médiu.

  Vzhledem k tomu, že Saša Uhlová bývala spolupracovnicí DR, vnucuje se podezření, že článek chtěla publikovat zde, ale nemohla.

  Znamená to, že DR se rozhodl jet skutečně jenom tu tvrdě potratářskou linii, bez možnosti publikovat byť jen umírněný nesouhlas? To by byla velmi zlá zpráva.
  PK
  March 13, 2019 v 16.50
  Ještě paní Zemanové - jak se pozná tvrdý potratář
  Doufám, že dění dnešního dne to dost jasně ilustrovalo. Tvrdý potratář je určitě ten, kterému vůbec nestačí, že vy taky respektujete volbu ženy. Kdepak, to ho vůbec nezajímá, stačí, když dáte najevo, že porod zdravého dítěte považujete v principu za něco více žádoucího než potrat. Hned vás bude sprostě urážet.

  Dříve nebo později (ale spíš dříve) z něj taky vyhřezne hlavně jeho nenávist k víře a křesťanství - přestože vy tím nijak neargumentujete.

  No a to, že popírá postabortivní syndrom, to už je jenom taková třešnička na dortu. To už ani nekomentuji.
  JN
  March 13, 2019 v 17.17
  "Výstupy pánů (...) a Nusharta dokazují, že..."
  V čem konkrétně se mnou nesouhlasíte, pane Macháčku?

  Děkuji za případnou odpověď.
  March 13, 2019 v 17.34
  Panu Kolaříkovi
  Saša Uhlová bývala redaktorkou DR, nyní už je několik let redaktorkou A2LARMu. Je, myslím, obvyklé, že redaktoři píší pro svůj deník, nikoliv pro jiný. Můžeme se dohadovat, proč Saša Uhlová odešla z redakce DR, zda z osobních důvodů, ale myslím si, že s tím tématika tohoto článku nemá nic společného.
  Jinak je od ní hezké, že píše takto smířlivě, ve stylu "kdo není proti nám, je s námi".
  PK
  March 13, 2019 v 17.45
  Paní Hájkové
  Ano, jistě, máte pravdu, děkuji. To mám rád, když se věci tak rychle vysvětlí. Já ji mám pořád ještě zafixovanou jako že patří sem, ale vzpomínám si, že už jsem to kdysi zaznamenal, že odešla. Ale zapomněl jsem na to.

  Jsem ale zvědav, jestli tady tedy vyjde polemická reakce někoho jiného. To téma je tak kontroverzní, že by si to zasloužilo.

  Stejně jako mě mrzí, že tady nikdy nevyšla žádná polemická reakce na celou sérii antiizraelských článků (co takhle kdyby sem něco napsala třeba Věra Tydlitátová), nebo že jediným "expertem" na církevní, vlastně anticírkevní problematiku je tady Ivan Štampach.
  HZ
  March 13, 2019 v 17.59
  Pane Kolaříku,
  opravdu jsem nepostřehla, že by v této diskusi někdo dával najevo, že porod zdravého dítěte nepovažuje v principu za něco více žádoucího než potrat.
  V článku jde, jak jsem napsala několikrát, o ne zcela upřímné ovlivňování veřejnosti proti postoji pro-choice. Pro-choice neznamená pro potrat, jak by to mnozí, vás nevyjímaje, rádi vykládali.
  Jak je to s postabortivním syndromem, nevím, respektive nevím, jak s tím pojmem operovalo Hnutí pro život. Přečetla jsem si, že to může být stav, který se u některých žen může vyvinout do podoby posttraumatického stresu a v tom případě to vyžaduje účast psychologa.
  PK
  March 13, 2019 v 18.08
  Paní Zemanová
  Dobrá, když jste nic nepostřehla, tak jste nic nepostřehla.

  Jenom pro přesnost: zmínil jsem se o sprostých urážkách jako reakci na preferování narození zdravého dítěte před potratem. Ale možná jste nepostřehla ani žádné sprosté urážky, že. Nechme to tedy tak.

  Připomínám, že celé to začalo tak, že jsem upozornil na pravděpodobné výsledky "manipulací" Nesoudíme, pomáháme: Desítky zdravých dětí, které jsou rády, že jsou na světě.

  Snad se někdy sejdeme u jiného tématu, kde si budeme více rozumět.
  IH
  March 13, 2019 v 19.13
  Impasibilita? Míním, že nikoliv.
  Pan Kolařík zmínil na podporu svého stanoviska jako určitou analogii k tématu, že v manželské poradně se (také) nejprve pokusí, zda by se nedalo manželství zachránit. Já bych přidal ještě další příklady. Pacient má, podobně jako gravidní žena, nějaký čas na rozhodnutí, zda přijme navrhovanou léčbu, či zákrok. Má tedy (rovněž) svobodu volby a konečné slovo. Nicméně v ohromné většině případů dá pacient, často s nelehkým srdcem, na mínění lékaře podložené statistikou. Je to tak správné, neboť rozhodování člověka ve stresu a bez dostatečných znalostí postrádá přívlastek kvalifikované. Mám zato, že právě takové rozhodování můžeme považovat za jedině správné i v případě, kdy se žena v nelehké situaci rozhoduje, zda těhotenství ukončit umělým potratem. Není to ona, kdo mívá dostatečné ponětí o mínění žen po letech a o tom, že máloco je tak horké, jako když se to vaří.

  Druhým příkladem, který si tu dovolím, je pokus o sebevraždu. Dnes již společnost lidi, kteří zkusí ukončit vlastní život, nekriminalizuje. Mimochodem, měli bychom jim jejich rozhodnutí také zpětně uznat a nemlžit o něm (Jan Masaryk, B. Hrabal aj.). Rovněž termín sebevražda, byť zažitý, není vhodný a moc se o tom nemluví.) Nicméně, když stojí nějaký člověk na zábradlí mostu, krizový intervent nebo třeba policista své úsilí směřuje k tomu, aby k dokonání činu pokud možno nedošlo. Rozhodně k němu nepovzbuzuje. Děje se tak, přestože dotyčný člověk si třeba vše "dobře" rozmyslel a jeho důvody mohou být závažné (třeba nevyléčitelná nemoc). Stoupenec euthanasie může argumentovat, že od sebevraždy zrazený jedinec se k naplnění své vůle možná již nedostane a že veliké odhodlávání přijde v důsledku intervence vniveč. Přesto je praktikovaný postup správný, neboť mnoho lidí žije dál a je tomu rádo.

  Domnívám se, sociální indikace není v principu dobrým důvodem pro umělý potrat.
  JH
  March 13, 2019 v 21.11
  Pane Horáku,
  je to sice trochu off-topic, ale pravděpodobnost že Jan Masaryk byl zavražděn (nejspíš KGB/NKVD), je velmi vysoká. Takto to dokonce uzavřel "Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu".
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt_Jana_Masaryka
  IH
  March 13, 2019 v 21.25
  Pane Hajeku,
  já bych spíš řekl, že vražda J. Masaryka není vyloučená. O tom tu však diskuse opravdu není. Takže, ano, do té závorky jsem J. M. dávat neměl. Uznávám, že vlastně celá druhá a třetí věta odstavce jsou z argumentačního hlediska nadbytečnou poznámkou.
  DC
  March 13, 2019 v 21.33
  Vedlejší účinky hormonální antikoncepce
  jsou alarmující, v tom máte pravdu, paní Hájková.

  Varování před hormonální antikoncepcí ze sekulárních zdrojů však nemá nic společného s nulovou tolerancí církve vůči jakékoli antikoncepci.

  Nicméně buďme objektivní, bývalý papež Ratzinger nezastával tak tvrdě negativní stanovisko ke kondomům, jako jeho předchůdci poté, co v nejpostiženějších oblastech Afriky virem HIV zemřelo velké množství dětí nakažených matkami při porodu a kojení.
  JN
  March 13, 2019 v 21.53
  Sociální indikace?
  Zájemců o adopci je nadbytek a dětí právně volných k adopci je nedostatek. Když žena podstoupí interupci nikdo ji odsuzovat nebude, když dá svoje porozené dítě k adopci, odsuzována bude. Proto jsou ta těhotenství, která končí dítětem v babyboxu, před okolím často utajována. Z toho by možná také mohl vycházet konkrétní způsob pomoci těhotné ženě. Má devět měsíců čas. Možná se mezi ní a dítětem vytvoří vztah. Pomocí v těžké situaci může být i poskytnutí bezpečí a zprostředkování adopce.

  March 13, 2019 v 21.59
  Paní Chrobočkové
  Nevím, proč vlastně církev nemůže kondomy nechat na svědomí jednotlivců.
  DC
  March 13, 2019 v 22.00
  Lidskost kontra kriminalizace interrupcí
  Zákaz interrupcí Hnutím pro život je nesporný fakt, který nikdo nezpochybňuje, pane Macháčku a paní Zemanová. Ale rozlišujme. Neupírejme členům hnutí i snahu o osvětu, prevenci a nenásilnou výchovu společnosti.

  V časopise Hnutí pro život ČR je množství citlivých článků, které se k sekulárnímu čtenáři nikdy nedostanou. Autentické příběhy matek, které se rozhodly donosit postižené dítě, strávit s ním v kruhu podporující rodiny těch několik hodin života, které mu byly vyměřeny. Tyto příběhy jsou nesmírně lidské, jsou to velmi silná svědectví o pozapomenutých hodnotách. Které jsou přesto živé i u nevěřících lidí.

  Lidskost je přesně to, co bylo pozapomenuto v "boji" za rovnost pohlaví. A přitom právě o ni by mělo v tomto úsilí jít! Právě nedostatek lidskosti je tak zarážející na stránkách českých feministek. Jak velký rozdíl je to oproti slovenským feministkám, které jsou paradoxně pod mnohem větším tlakem církví, než v sekulárnějším Česku.

  March 13, 2019 v 22.20
  Zrovna čtu v jedné knížce, paní Chrobočková, že moderní člověk udělal ze smrti, z nemoci a z utrpení vůbec v podstatě technický problém, který umíme nebo budeme umět "řešit".
  Podobně lze nahlížet i na nežádoucí těhotenství.
  Jenomže tento přístup člověka odlidšťuje.
  PK
  March 14, 2019 v 10.13
  Pro pořádek - disclaimer ve vlastní věci
  Je sice pod moji úroveň uvádět na pravou míru výkřiky jistých nevážených lidí, ale vzhledem k tomu, že jsem si všiml, že je tento článek momentálně nejdiskutovanějším a zároveň i nejčtenějším:

  Nejsem členem hnutí Prolife, ani jeho aktivním přívržencem. Ani jsem doposud toto hnutí nijak finančně nepodpořil.

  (Na rozdíl od DR, který jsem po několik let podporoval poměrně štědře. Takže kdyby mě někdo chtěl osočit z toho, že jsem ultralevičák nebo i potratář, jistě by pro toto tvrzení našel spíše oporu - jakože se tak samozřejmě už i stalo.)

  Se členy českého hnutí Prolife jsem měl před časem dokonce ostré spory na jednom křesťanském fóru - ale ty se týkaly hlavně jejich jiných, politických aktivit.

  O iniciativě "Nesoudíme, pomáháme" jsem jenom kdysi něco letmo zaslechl, a nyní jsem na ni byl znovu upozorněn až tímto článkem.

  Považuji tuto iniciativu za velmi dobrou a sympatickou, a jsem rád, že v ní hnutí prolife našlo svoji parketu.

  Takže když už jsem se zkompromitoval svojí přítomností zde, tak hájit iniciativu před nactiutrháním je to nejmenší, co pro její aktivisty můžu udělat.
  HZ
  March 14, 2019 v 12.54
  Poněkud nevážně
  dodám, že hnutí, které nesoudí ženy v nesnázích, ale naopak jim pomáhá, by mohlo zapracovat na databázi solidních, obětavých a láskyplných mužů, kteří by byli ochotní ženám nahradit sobecké, agresivní a nezodpovědné jedince. Takových, co by snadno přesvědčili doposud váhající těhotné ženy, že se dětem stanou dobrými tatínky, pokud je přivedou na svět.
  March 14, 2019 v 12.58
  Já si také přeji, aby potraty byly zákonem povoleny. Pokud jde o zákony, jsem liberální. Lidé by se ale měli naučit chápat, že ne všechno, co je zákonem dovoleno, je zároveň etické. Že je to dovoleno proto, abychom byli svobodní, a protože život je někdy složitý, nikoliv proto, že je to správné a dobré.
  Lidé s omezeným (černobílým) chápáním trvají na tom, aby zákon buď zakazoval nebo přikazoval a nikdo aby nebyl obtěžován názory druhých. A zkritizují člověka, který se do tohoto jednoduchého pohledu nechce vejít.
  JN
  March 14, 2019 v 14.47
  Namlouvání má evoluční funkci, paní Zemanová.
  Databáze solidních mužů, kteří by ženám byli úředně přidělováni po podání písemné žádosti, by ovšem konečně byla naplněním té povinnosti státu, který má ničím neomezená reprodukční práva zajišťovat. Rozvody by samozřejmě nebyly, muži by byli kompenzační pomůckou, hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.
  DC
  March 14, 2019 v 16.39
  Ne vše legální je i etické,
  přesně tak, paní Hájková. Dokud budou nenávratně mizet přírodní zdroje, odpad vyvážen do zemí třetího světa, planeta zamořována toxiny a mikroplasty, vše ve jménu lidských práv a svobod, bude tu i právo na potrat. Sekundárně ve smyslu liberálního zákona, primárně ve smyslu „práva“ neomezeně se „rozhodovat“, o čemkoli se nám zamane.
  HZ
  March 14, 2019 v 16.53
  To jste naprosto vedle, pane Nusharte.
  Můj návrh nemá se státem nic společného. Počítá výhradně s dobrovolnou pokornou pomocí v zájmu ochrany počatého života.
  Na plakátech, které by propagovaly tuto bohabojnou kampaň, by pak pochopitelně místo něžné blondýny figurovaly oduševnělé mužské tváře.
  HZ
  March 14, 2019 v 17.03
  Vidím to bohužel tak, paní Chrobočková,
  že až budou nenávratně mizet přírodní zdroje, odpad vyvážen do zemí třetího světa, planeta zamořována toxiny a mikroplasty, vše ve jménu Božího zákona, právo na potrat bude zcela jistě zrušeno. Jakož i další práva svobodně se rozhodovat.
  DC
  March 14, 2019 v 17.11
  Abychom byli svobodní
  Rozhodovat se svobodně je pochopitelně těžší, než slepě poslouchat zákon. Člověk musí vzít v úvahu nepohodlná fakta, čehož je v případě poslušnosti zákonu ušetřen.

  Na jednu bojujeme za právo na informace a kritizujeme církev, že upírá lidem přístup k nim ("závadná" a "nezávadná" literatura, autoři "na indexu" církve, včetně např. Teilharda de Chardina). Na druhou stranu se jej příliš snadno vzdáváme, když je to pohodlnější.
  JN
  March 14, 2019 v 17.45
  Paní Zemanové
  Některé povinnosti státu jsou zajišťovány prostřednictvím nestátních (i popřípadě neziskových) organizací. To je normální.

  ----------------------------

  Sexuální asistenci pro lidi s handicapem nebo pro seniory si tedy zatím - myslím - hradí klienti sami, ale časem se to třeba může změnit (nepopisuji zde svůj postoj).
  HZ
  March 14, 2019 v 18.13
  Pane Nusharte,
  to máte jistě pravdu, že některé povinnosti státu jsou zajišťovány prostřednictvím nestátních (i popřípadě neziskových) organizací. Hnutí pro život by určitě přivítalo, kdyby to platilo i v jeho případě. Ale pokud vím, tak tomu není.
  March 14, 2019 v 19.08
  Vážená paní Zemanová
  Ale prosím, prosím, jak račte, řeklo kouzelné sluchátko:
  https://www.youtube.com/watch?v=aBf44J29eDg

  (jinýmy slovy, to hnutí upozorňuje na to, že často ti mužové jsou právě těmi táty... jen je potřeba i jim v tom pomoci).
  March 19, 2019 v 9.52
  Pomocná ruka ďábla
  Článek Saši Uhlové v A2larmu o problémech těhotných žen, kterým nikdo jiný než Hnutí pro život, jak se zdá, pomoc nenabízí, doplnili Jakub Ort a Jan Škrob — dvojice známých levicových extremistů, za jejichž vyhnání, společně s Apolenou Rychlíkovou, z Českého rozhlasu probíhá v poslední době kampaň[1] — podobným varováním, jaké napsala Claire Klingenberg[2]: Vzhledem k tomu, kdo tady nabízí těhotným ženám pomocnou ruku, je vůči takové pomoci namístě krajní ostražitost. Ani Ort a Škrob nezískali přímo informace o konkrétních příkladech pomoci Hnutí pro život, zato shromáždili pestrý přehled jeho dalších činností a projevů, a to v Česku, nikoliv v USA.

  Ukazují, že Hnutí pro život je součástí konzervativní internacionály, kterou před časem popsala Zora Hesová[3]. Ústředním tématem, které tuto internacionálu mobilizuje nejsilněji, je odpor proti manželství pro všechny, což mě přivádí na zajímavou myšlenku:

  Víte, proč kulturní marxisté nutí těhotné ženy k potratu?

  Přece proto, aby mohli jejich shluky buněk dát k adopci homosexuálním párům.

  1) http://www.ceskamedia.cz/clanek/146802/hana-dohnalkova-je-podle-vedeni-v-poradku-ze-je-jakub-ort-ktery-se-podili-na-trestne-cinnosti-spjat-s-ceskym-rozhlasem
  2) https://a2larm.cz/2019/03/hnuti-pro-zivot-rodicovske-poradenstvi-a-boj-za-cisty-narod/
  3) https://a2larm.cz/2018/10/konzervativni-internacionala-bojuje-proti-snatkum-homosexualu/
  PK
  March 19, 2019 v 13.01
  Děkujeme za informaci
  o jakémsi ultralevičákovi Ortelovi, který se údajně na radiu Wave "věnuje náboženským otázkám" (sic!), a který si myslí, že když není zaměstnancem rozhlasu, může si dělat co chce, a rozhlasu do toho nic není.

  Ehm ... ve skutečnosti je to samozřejmě tak, že s externím spolupracovníkem se rozhlas může rozloučit kdykoliv, a nemusí to ani nijak zvlášť zdůvodňovat.
  DC
  March 19, 2019 v 13.14
  O ultrakonzervativním pozadí hnutí všichni víme, pane Macháčku
  "Můžeme se spolu se Sašou Uhlovou ptát, jak se stalo, že si ultrakonzervativci přisvojili levicová a feministická témata, když podporují ženy, které pod tlakem sociálních podmínek nebo partnera nemohou udělat zcela svobodné rozhodnutí."

  Přisvojili si levicová a feministická témata ze dvou důvodů:

  1) Jde o styčnou plochu obou problematik
  2) Protože mají svobodu slova, kterou naše společnost garantuje všem, nejde-li o trestnou činnost

  Petici za kriminalizaci potratů přece nemusí nikdo podepisovat, nejde přece o terorismus, pouze o využití petičního práva v rámci demokratických metod.

  Zkusme oddělovat zrno od plev, aniž bychom sklouzli k černobílému vidění, pojmenujme přesto černé jako černé (jak to správně děláte) a bílé jako bílé - neprezentujme bílé jako to nejčernější, jen proto, že známe pravou motivaci hnutí. To by například ani komunisté nemohli kandidovat ve volbách. Není důvod stavět Hnutí pro život mimo zákon, propagace odlišného názoru ještě není fašismem či jinou nezákonnou ideologií.

  A v zájmu objektivity - proč v odkazu nebyla zmínka o motivačních článcích z oběžníku Hnutí pro život, které nemají s násilím na svobodné vůli žen pranic společného??
  PM
  March 19, 2019 v 21.25
  Postmoderna - nabízí instrument diskreditace jakéhokoliv postoje
  Paradigma postmoderny - vše je platné - vnucuje formu politického soupeření, ve kterém střet o etické postoje je nahrazen strategickou spekulací s etickými postoji.
  Což vede k populistickému zneužívání jakéhokoliv postoje....bych dodal.
  March 20, 2019 v 1.45
  Když padouši pomáhají
  Vy, paní Chrobočková, víte opravdu jistě, že Hnutí pro život skutečně někomu pomáhá?

  Víme z jejich četných veřejných vystoupení a akcí, že jde o uskupení agresivních náboženských fanatiků a radikálních konzervativních aktivistů. A víme z jejich plakátů, že nabízejí pomoc. Ale co doopravdy víme o té jejich nabízené pomoci? Zná tady někdo někoho, kdo si za nimi pro tu pomoc přišel?

  Je možné, že pomáhají doopravdy, ale nikoliv jisté. V tom lepším případě poskytují těhotným ženám v tísni skutečně účinnou pomoc, nijak jejich těžké situace nezneužívají, nijak jimi nemanipulují a všechny jejich postranní úmysly spočívají ve snaze získat si pověst těch hodných lidí, kteří nezištně pomáhají maminkám, aby veřejnost polevila v ostražitosti vůči jejich nenávistné propagandě. Kampaň „Nesoudíme, pomáháme,‟ by skutečně mohla takto být něčím podobným, jako když Petr Kellner nabízí zahraniční stipendia pro nadané studenty nebo když nacističtí fotbaloví chuligáni vyrazí někam do nemocnice rozdávat pacientům pomeranče. V takových případech je sice potřeba varovat, co jsou ti „ušlechtilí‟ pomocníci doopravdy zač, nezapomínat na to a být stále ve střehu vůči jejich jiným činnostem, ale aspoň to málo dobrého, co dělají, je možné jako aspoň trochu dobra od padouchů přijmout.

  Je tu ale i mnohem nebezpečnější možnost, že i přímo ta nabízená pomoc je nějak otrávená, že má nějaké skryté háčky — to se nedozvíme, dokud si někdo nedá práci se skutečnu investigativní reportáží. A tady jsou známé informace o tom, co je zač Hnutí pro život, jednak důvodem, proč by stálo zato, aby se nějaký investigativní novinář skutečně podíval jejich pomoci na zoubek, a za druhé varováním, aby si každý, kdo by mohl tuto pomoc potřebovat, dával velký pozor. Kdo má možnost obrátit se pro pomoc na někoho důvěryhodnějšího, měl by se Hnutí pro život raději vyhnout velkým obloukem, ať už se jeho reklamy tváří sebelépe. Kdo žádnou lepší pomoc nikde v dosahu nevidí, musí si pak aspoň neustále hlídat, aby ho takoví podivní dobrodinci náhodou nepřivedli z bláta do louže.
  March 20, 2019 v 4.28
  A vy jste si jist, pane Macháčku, že v tom hnutí jsou padouši, kteří chtějí někomu záměrně škodit? Nějací fanatici dost možná ano. Ale fanatik není padouch. Fanatik je člověk vášnivě pro něco zaujatý, posedlý nějakou myšlenkou nebo utkvělou představou, kterou chce prosazovat všemi prostředky a odmítá přitom rozumné argumenty, právě protože je posedlý. .
  V mnoha organizacích a hnutích, jimž o nějaké myšlenky jde, jsou činní jak lidé vyrovnaní, kteří chtějí pomoci, tak fanatici. Protože fanatiků se v praxi jen tak snadno nezbavíte. Navíc to nemusí být hned poznat a nelze to zcela kontrolovat. Když budete pořádat nějakou demonstraci, tak se vám také někdy nemusí podařit, aby se.k vám nepřidali nějací fanatici, kteří akci zdiskreditují .
  Aktivismus má totiž k fanatismu nebezpečně blízko.
  DC
  March 20, 2019 v 12.31
  Pane Macháčku,
  jaké primární cíle mají nacističtí fotbaloví chuligáni?
  DC
  March 20, 2019 v 13.23
  Věřím tomu,
  že cílem těchto fanatiků je lidi motivovat. Tak, aby žádný zákaz interrupcí nebyl nutný. Je opravdu škoda, že oběžník Hnutí pro život se hned tak nedostane na veřejnost.

  Se všemi těmi fanatickými výplody. Lpěním na středověkých zákonech, absolutním nedostatkem kritického myšlení. Měli bychom se z nich co učit. Přinejmenším jak tyto mechanismy fungují, protože fanatismus nespí nikde, jak zmínila paní Hájková.

  Ale taky se svědectvími a slovy poděkování (nevěřícímu) personálu porodnic, kde "fanatičky" porodily děti s vadou neslučitelnou se životem. Věřím tomu, že tehdy se i ti zaměstnanci něco naučili. Ačkoli nikdo z nich by dobrovolně příklad oněch matek nenásledoval.

  Mě osobně u těch rodin překvapila převládající vděčnost. Nejen Bohu za dítě zemřelé krátce po porodu. Nejen zdravotníkům, kteří jim po počátečním odporu nakonec vyšli maximálně vstříc. Ale i svému širokému okolí, dokonce i ateistům (sic!) za modlitby.

  Zapomněli jsme dávat šance i tam, kde to omezuje. Citlivost se vytrácí ze společnosti. Jsme zaplavení racionalitou. Škála fanatismu je bohužel pestrá. Na jednom konci stojí "oni", na druhém se v jejich nastaveném zrcadle máme šanci poznat i my.
  March 20, 2019 v 14.01
  Díky, paní Chrobočková. Už jsem tu jednou psala, že cesta pravdy je velice úzká stezka a neustále nám hrozí, že šlápneme vedle.
  Rozum nemusí být vždy tím nejlepším rádcem. Apoštol Pavel byl zajisté těžkým fanatikem, když pro víru pronásledoval a zabíjel jinověrce. To bylo těžko omluvitelné. Co ho však napravilo, nebyl rozum, nýbrž láska. Nevěřící člověk, který trvá na zásadě, že nikdo nesmí být obtěžován vírou druhých, by si samozřejmě mohl myslet, že hlásání evangelia je také fanatismus. A že Pavel, který řekl: "Nyní jdu do Jeruzaléma, protože Duch mne nutí, a nevím, co mě tam čeká", byl přinejmenším blázen.
  Chápeme vůbec, co to je, když někoho "nutí Duch"?
  HZ
  March 20, 2019 v 19.37
  Byly časy,
  kdy už jen první polovina toho sloganu byla pro hříšnice v maléru veliká, nesamozřejmá pomoc.
  Ale to už je naštěstí dost dávno. Tak dávno, že pro lidi mimo křesťanské kruhy může být použití slova "nesoudíme" nadbytečné.
  PK
  March 20, 2019 v 20.11
  Problém je v tom,
  že mnoho lidí si myslí, že to, že "nesoudí", je všechno, a víc od nich nikdo nemůže chtít.

  P. S. Ale jo, klidně tuto "diskusi" zbytečně natahujme, jak je libo.
  IV
  April 9, 2022 v 15.31

  Když už je tady možné napsat: "potratářská nána Klingenbergová", tak snad by také bylo možné vyjádřit se v tom smyslu, že pan Kolařík je

  KORUNOVANEJ VŮL,

  což dotyčný dokládá v každé svém příspěvku...

  IV
  April 9, 2022 v 19.02

  Je o nich taky (dnešní) kritický článek na

  https://a2larm.cz/2022/04/pepraky-a-houkadla-hnuti-pro-zivot-navrhuje-pomahat-znasilnenym-ukrajinkam-prevenci/

  Fakt asi hodně obskurní spolek...

  Příčinou těch zde probíraných morálních problémů je cílemé oddělení lidského sexu od lidského vztahu, osvobození prožitku života od odpovědnosti za život (chcete-li, tak třeba odpovědnosti za život na planetě). Z tohoto osvobození [oddělení jednotlivce ze všech vztahů] plyne i oddělení rekreační a reprodukční funkce sexu od sebe navzájem.

  ----------------------------

  Nemýlím-li se, Vy pane, Václavů, nemůžete být těhotný. Principiálně ovšem své těhotenství můžete celkem snadno realizovat prostřednictvím obchodní smlouvy o surogátním mateřství s nějakou Ukrajinkou. Bude ale pak tato Ukrajinka mít právo volby - právo rozhodnout se o „vlastním“ těle (podstoupit interrupci), když to tělo v jejím těle bude Vaše a Vy jste jí za pronájem jejího těla (pro dočasný pobyt Vašeho těla) přece zaplatil nezanedbatelnou částku peněz? A co teprve, kdyby si ona to Vaše tělo chtěla ponechat i po porodu - nedalo by se to pak vlastně klasifikovat jako zcizení Vašeho patentu?

  Už chápete, co je to oddělení reprodukční a rekreační funkce sexu?

  Pokud by se však, pane Václavů, (třeba na základě genetických testů Vašeho těla v těle Ukrajinky) ukázalo, že toto tělo svojí kvalitou neodpovídá Vašim požadavkům, mohl byste se (na základě „práva rozhodovat o svém těle“) rozhodnout pro interrupci, i když by s ní těhotná Ukrajinka (třeba ze zdravotních důvodů) nesouhlasila?

  (Liberál by snad mohl pochopit, co je „jeho“ tělo, když se ten problém vyobrazí jako peněžní vztah.)

  IV
  April 13, 2022 v 9.07

  Sorry, pane Nusharte, ale vaši představu "Vašeho těla v těle Ukrajinky" považuji za nesmyslnou, takže z ní nedokážu nic vyvozovat.

  Nic nesmyslného na té představě není, pane Václavů.

  „Vaše tělo v těle Ukrajinky“ je prostě většinou zčásti geneticky vaše tělo [tělo lidského plodu, které s tou Ukrajinkou nemá geneticky nic společného], jehož devítiměsíční vývoj prostřednictvím tzv. náhradního mateřství v těle Ukrajinky si zaplatíte. V těle Ukrajinky to vyjde mnohem levněji než v těle Američanky nebo Britky. Problémem ovšem je, že některé hloupé tradiční zákony považují za matku dítěte (tedy za „rodiče 1“) tu ženu, která jej porodila, zatímco vlastníkem dítěte je podle té smlouvy ten, kdo si to náhradní mateřství (tedy pronájem té ukrajinské dělohy) zaplatil.

  IV
  April 17, 2022 v 22.58

  Dobrá, pane Nusharte, asi trochu rozumím, jak to myslíte. Já na to mám poněkud jiný názor, ale to tady asi není podstatné. Jde tu asi především o to, jakou známku + - by si zmíněné hnutí za svou činnost zasloužilo. Já jsem si o něm zatím přečetl dva články a viděl pár jeho plakátů a nemám z toho dobrý dojem. Manipulativnost, možná až citové vydírání... V dané chvíli se mi nechce tomu věnovat více pozornosti...

  „Výroba“ dětí za peníze na zakázku je amorální – je to ukázkové porušení přirozené důstojnosti takového člověka, zakoupeného „v akci“ supermarketu za 60 tisíc €. Takzvaná „liberální svoboda“ člověka tedy například spočívá v jeho „právu“ být zakoupen, být skartován a podle „nejvlivnějšího filozofa dneška“ Petera Singera dokonce i v právu být usmrcen „krátce“ po porodu, jak říká (bojovník za práva zvířat) Peter Singer:

  „Řekl bych, že [dítě] nemá niterné právo na život, a že závažnost spojená s ukončením života novorozence není stejná, jako závažnost ukončení života někoho, kdo si je vědom sám sebe a má zájem, aby jeho život pokračoval... Z teoretického hlediska není velký rozdíl mezi potratem na straně jedné, a infanticidou krátce po narození na straně druhé.“

  --------------------------------

  Jestli tyhle zrůdnosti budou s odkazem na něčí „lidská práva“ společně s prosazováním „vlády filozofů [vědců a odborníků]“ (jakožto ochrany proti populismu) časem opravdu uskutečněny (ano, podle filozofa Bělohradského jsou „volby dírou v plotě, kudy do demokracie vniká škodná“), pak očekávám, že „krátce po narození“ bude časem „časem až do smrti“. O termínu vlastní smrti bude samozřejmě každý včas vyrozuměn úředním dopisem s vysvětlením, že jde o naplnění základního lidského práva na život, tedy že toto Vaše právo na život bude ve stanovené době konečně naplněno.

  Říkávalo se, že volby jsou svátkem demokracie, ale Václav Bělohradský teď zase říká, že „volby demokracii zohavují“.

  https://www.lidovky.cz/orientace/demokracie-volby-valka-ukrajina-filozof-filosof-belohradsky.A220509_202549_ln_orientacer_lros

  Přeje si tedy Bělohradský demokracii bez voleb? Jak by ale taková „demokracie bez voleb“ vlastně vypadala? Vypadala by snad nějak podobně jako ta „demokracie lidová“, kterou jsme zde od roku 1948 čtyřicet let měli a volby v ní byly jen formální ozdobou, takže „nelegitimní vliv korporací“ určitě neumožňovaly?

  Nebo by taková „demokracie bez voleb“ vypadala jako ta Lukašenkova, Putinova, či snad dokonce jako onen „komunistický kapitalismus“ - tedy jako ta „demokracie“ čínská? Tohle by filozofové měli ještě promyslet, než konečně ony volby, které demokracii tak zohavují, úplně zruší a začne věčná vláda nikým nevolených moudrých, kde nelegitimní vliv korporací bude jednou provždy odstraněn, žádný populista si už nikdy neškrtne a volby nebudou tou odpornou dírou v plotě, kudy do demokracie vniká škodná, protože volby už prostě nebudou, když jimi do demokracie vnikají populisté. Volby jim zrušíme, čímž s těmi zrádnými a prolhanými populisty zatočíme a pak jim jako ti Gottwaldovi karlínští kluci řádně zakroutíme krkem! A jestli jsme už zapomněli, jak se to dělá, tak se to nejspíš opět budeme muset jezdit učit do Moskvy!

  Ach, pane filozofe, takže opět „demokracie“ bez voleb? Kam nás to zase posíláte?

  + Další komentáře