Interrupcie sa sťažujú, hlupáci sa radujú

Peter Takáč

Loni slovenští konzervativci neuspěli se skokovým zpřísněním interrupční legislativy. Letos tak zkoušejí postupné kroky. Jak přitom připomíná Peter Takáč z partnerského Poleblogu, ve světě mimo střední Evropu panuje spíše opačný trend.

Za neformální lídryni ultrakonzervativního bloku v současné slovenské politice je považována Anna Záborská (uprostřed). Foto archiv Zaborska.sk

Poslankyňa Záborská minulý rok vyzvala na pomalú a postupnú zmenu „potratového zákona“. Pred pár dňami sa vyhláškou ministra zdravotníctva spoplatnili interrupcie žien nad 40 rokov. Kým Slovensko pomaličky obmedzuje prístup žien k interrupciám, štáty, ktoré ho už sprísnený mali sa vydávajú opačným smerom.

Juhokórejská vláda zrušila 66 rokov starý zákaz interrupcií. Rwandský prezident Paul Kagame oslobodil 367 žien a dievčat uväznených pre nelegálne aborcie. A tamojšie ministerstvo vydalo nariadenie, ktoré značne redukuje prekážky k legálnym aborciám. Krajiny, ktoré desaťročia kriminalizovali interrupcie jednoducho zistili, že obmedzujúce zákony ich počty neznižujú.

To isté sa udialo aj v Čile, kde zmiernili, a v Írsku, kde celkom zrušili právne podmienky pre zákrok, pretože uznali, že krutá a škodlivá politika ohrozovala nielen práva, ale aj životy žien. V Írsku sa to dovtedy vzťahovalo aj na prípad 14-ročnej obete znásilnenia, ktorej v roku 1992 zakázali vycestovať do Anglicka na interrupciu. Či ešte donedávna aj na istú prisťahovalkyňu, ktorá tam bola donútená porodiť cisárskym rezom, pretože jej bol napriek znásilneniu zamietnutý zákrok.

Namiesto zámeru prinútiť ženu za každú cenu porodiť sa anti-interrupčným iniciatívam podarilo akurát dotlačiť ženy k ukončeniu tehotenstva za nebezpečných a ponižujúcich podmienok. A taktiež spraviť z nich kriminálničky, akoby už beztak nebolo všetko bremeno nechceného tehotenstva a sociálnej stigmy z neho vyplývajúce na nich.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa číslo nebezpečných potratov, ohrozujúcich zdravie ženy celosvetovo zvýšilo na 49%. V dôsledku nich dochádza niekedy k postihnutiam či dokonca úmrtiam, ktoré by bolo možné odvrátiť. WHO poznamenáva, že aj keď antikoncepcia dokáže predchádzať nechceným otehotneniam vo veľmi vysokej miere, nedokáže im zabrániť úplne. U užívateliek antikoncepcie môže dôjsť k náhodnému počatiu, kvôli čomu tu potreba interrupcií bude vždy.

V snahe odoprieť žene právo na voľbu, kedy a s kým chce mať dieťa sa používali rozličné taktiky. V Spojených štátoch sa v 70. rokoch, kedy bola dekriminalizovaná, hovorilo o ochrane plodu, v 90. rokoch zase o tom, ako sú ženy obeťami manipulácie lekárov alebo propagandy interrupčných kliník. Falošnosť tejto empatie so ženami či deťmi vychádza na povrch pri prijímaní zákonov, ktoré idú proti nim tými istými politikmi, ktorí tieto dôvody šíria (Na Slovensku si vezmime napríklad zrušenie obedov zadarmo, ktoré prišli vhod hlavne deťom z chudobnejšieho prostredia.)

Symbolem protestů proti zpřísňování interrupční legislativy se v posledních letech stalo ramínko na šaty -- nástroj, jež používají ženy ze zoufalství k tajným potratům v zemích, kde jsou interrupce zakázané. Foto FWPMI

Ak argumenty nestačili, nastúpilo sprísňovanie interrupčných zákonov, na základe ktorých boli ženy kriminalizované. V niektorých spoločnostiach ako je Mexiko, Senegal, či Salvador sa vytvorila taká atmosféra strachu, že policajné a medicínske orgány stíhajú alebo zatýkajú ženy na základe falošných obvinení len preto, aby neboli sami obvinení zo zatajovania alebo napomáhania trestnému činu. V Salvadore sa kopili prípady obviňovania žien z interrupcií, aj keď šlo o prirodzené potraty.

Ponižujúce sú aj situácie, kedy musí žena dokazovať, že na interrupciu spĺňa byrokraticky stanovené kritériá. To je prípad Brazílie, Guatemaly, Paraguaja, či Poľska, kde sú tisíce žien nútené hľadať alternatívne miesta pre utajené zákroky. V oblasti Južnej Ameriky, kde sú ženy donútené podstupovať rizikové potraty predstavujú 13 percent všetkých úmrtí matiek.

Inou formou donútenia sú psychické manipulácie využívané už medzinárodne pôsobiacimi náboženskými skupinami démonizujúcimi potraty. Tie prevádzkujú rôzne „centrá krízového tehotenstva“ a zameriavajú na odhováranie žien od ich intímnych rozhodnutí prostredníctvom vymyslených dôvodov, ako je hrozba smrti, rakoviny, duševných ťažkostí či dokonca zmeny orientácie partnera.

Na Slovensku sa odhaleniu jednej z takýchto skupín v spolupráci so zahraničnými žurnalistami venovalo Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Podľa ich zistení sa za sieťou ultrakonzervatívnych skupín združených pod hnutím TFP (Tradícia, Rodina, Vlastníctvo), orientovaných na strednú Európu, ukrýva premyslený nástroj na zarábanie peňazí. Finančný model prevzatý z Poľska im pod rúškom predstáv o návrate k stredovekým hodnotám a boja proti reprodukčným právam umožňuje získavať státisíce eur ročne. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska v tejto súvislosti varoval, aby veriaci nezdieľali výzvy a neposielali príspevky pochybným združeniam typu Christianitas, Svetlo sveta či Gloria.tv.

Téma interrupcií sa síce môže javiť vzdialene pokiaľ sa nás netýka. Zatiaľ totiž u nás jestvuje možnosť voľby, ako aj možnosť rozhodovať o politike nášho štátu spoločne a solidárne. Máme príležitosť tlačiť kompetentných k vytváraniu dôstojných životných podmienok, v ktorých by bola radosť žiť a prinášať do nich život. Ak sa však namiesto toho necháme dotlačiť k obmedzeniam a zákazom, ostanú ženy v tých naťažších situáciách samé, ponechané napospas cudzím mužom, ktorí o nich rozhodnú za ne. A to bez toho, aby pre ne čo i len mihli brvou.

Texty vycházející v rámci rubriky Dopis ze Slovenska jsou přebírány z webu Poleblog.sk, partnerského média DR na Slovensku.