Pochod pro život i letos čelil blokádě. Duka žehral na „německé anarchisty“

Jan Kašpárek

Centrem Prahy prošel Pochod pro život kritizující interrupce. Letos volal mimo jiné po dotacích pro rodiny s více dětmi. Vůči konzervativní akci se vymezily feministické organizace. Skupina aktivistů průvod na několik minut zablokovala.

Prahou prošel Pochod pro život a rodinu organizovaný konzervativním Hnutím pro život. Průvodu zaměřenému na kritiku interrupcí se stejně jako v minulých letech postavili protestující z řad feministek a levicových antifašistických skupin. Několikatisícový Pochod na Mánesově mostě zastavilo na deset minut kolem čtyřiceti aktivistů vymezujících se vůči protipotratové lobby i tradičnímu patronovi akce, kardinálu Dominiku Dukovi.

Pochod pro život zahájila mše následovaná shromážděním na Klárově. Tam organizátoři poskytli oběd předem zaregistrovaným účastníkům a rozdali připravené cedule s hesly. Část piketů s nápisy jako „Já jsem budoucnost“ či „Ségra je hustá“ přitom směřovali především k dětem.

„My křesťané, nejen katolíci, ale i protestanti, patříme k nejpronásledovanější skupině světa již po celá desetiletí. Bůh žehnej této zemi a všude tam, kde člověk má odvahu zápasit o důstojný život, svobodu a skutečnou demokracii,“ řekl Duka ke konci Pochodu, který letos vyjma kritiky interrupcí představil i požadavek na eurodotace pro rodiny se třemi a více dětmi.

Hlavní protiakce na sebe vzala podobu taneční demonstrace svolané levicovým Kolektivem 115. „Kdysi nás učili tanec ve dvou. Že prý je ten jediný přirozený a správný. Jen holka a kluk — nic víc. Má jasná pravidla a jasnou hierarchii: kluci vedou, holky neříkají ‚ne‘. Jen do takového tance by nám hrál i Duka. Člověk, jenž zesměšňuje rozsah sexuálního násilí v církvi a přirovnává potraty k teroristickým útokům,“ uvedli organizátoři v pozvánce.

Protest poukázal i na neprůhledné financování Hnutí pro život, které pro svůj spektakulární průvod stejně jako každý rok získalo záštitu také od kanceláře prezidenta Miloše Zemana. Hnutí i letos svým sympatizantům poskytlo mimo jiné zvýhodněnou dopravu. Organizátoři Pochodu zařídili obousměrné spoje například z Českých Budějovic, Jihlavy, Pardubic, Tachova či celé jihovýchodní Moravy.

Feministickou blokádu vytlačili těžkooděnci

Hudební protidemonstrace skončila u Rudolfina. Odtud se asi čtyřicet jejích účastníků přesunulo na Mánesův most, kudy měl vzápětí projít Pochod pro život. Těsně před tím, než dorazilo čelo Pochodu k antifašistům, jednotlivé roztroušené skupiny se shlukly uprostřed vozovky a uzavřely Dukově akci průchod za provolávání hesla „No pasaran“ (Neprojdou!).

Blokádu po několika minutách vytlačili na stranu policejní těžkooděnci. Ti antifašisty drželi na místě, dokud celý Pochod pro život neprošel. Následně je postupně legitimovali a propouštěli. Několik lidí zajistili kvůli tomu, že je nemohli identifikovat na místě.

Blokádu na konci Pochodu pro život Duka okomentoval v tom smyslu, že kvůli ní někteří účastníci nestihnou vlak domů. Rozhořčeně se vymezil vůči účasti zahraničních autonomních antifašistů na protiakcích. Těmto, podle jeho slov, německým anarchistům, následně v němčině vzkázal: „Vaše revoluce není naše revoluce.“

Arcibiskup Duka si přitom na akci fotil s lidmi se standartou Rakouského císařství, klerikálně-konzervativního režimu, který v českých zemích prováděl vypjatou germanizační politiku. Pochodu se účastnili někteří politici KDU-ČSL, mimo jiné bývalý předseda strany Pavel Bělobrádek či europoslanec Tomáš Zdechovský.

I po policejním ukončení blokády probíhaly menší protiakce, a to především v režii satirického Pochodu pro SUPERživot pořádaného skupinou RFK. Skupinky lidí, z nichž někteří přišli v převleku za svaté, se přidaly ke klerikálnímu shromáždění, kde kritizovaly protipotratovou politiku i nacionalismus a vybízely k solidaritě.

Interrupce, čili uměle vyvolaný potrat, je v České republice legální do dvanáctého týdne těhotenství, s lékařským doporučením do týdne čtyřiadvacátého. V případě závažných problémů s plodem je zákrok možný i po uplynutí standardní lhůty. Interrupci na lékařské doporučení hradí zdravotní pojišťovny.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky počet potratů včetně interrupcí od devadesátých let vyjma krátkodobých výkyvů pozvolna klesá. Poslední zveřejněná statistika z roku 2016 eviduje zhruba dvacet tisíc umělých přerušení těhotenství. Převážně se jednalo o takzvané miniinterrupce provedené do osmého týdne vývoje plodu. „Nadále se snižuje podíl interrupcí na celkovém počtu potratů,“ konstatuje zpráva Ústavu zdravotnických informací.

    Diskuse
    April 29, 2019 v 7.45
    Jedna ruka netleská
    Myslím, že genderové nahlížení rolí "follower"-"leader" zrušilo nejpozději tango. Ale myslím, to bylo možné dávno předem.
    Podstatné ale je, že některé figury (třeba airstepy) prostě v single provedení možné nejsou.