Pochodovali pro život?

Ivan Štampach

Sotvakdo by mohl něco namítat proti životu a rodině. Jejich domnělí ochránci však usilují spíše o obnovu praxe zavržené již v osvícenství a na místo podpory člověka a jeho svobody kladou do popředí nacionalismus a násilí.

V sobotu pochodovali Prahou. Začali mší v dómu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, jíž předsedal kardinál Duka. Pak poobědvali na Klárově a nakonec se šik vydal přes most na Národní třídu a skončil programem u sousoší pěti národních světců na Václavském náměstí.

Dříve říkali, že je to pochod pro život. Kdo by mohl proti tomu něco namítat? Život si zaslouží podporu a respekt. Úcta k životu může být, jak ukázal Albert Schweitzer, základem humánní etiky. Dobré je pak vše, co život chrání, podporuje a rozvíjí.

Pak se téma tohoto marše ulicemi pražského centra poněkud posunulo. Je to pochod pro život a pro rodinu. Kdo by mohl něco namítat proti rodině? Většina z nás pochází z nějaké rodiny. A snad většina z nás na rodinu vzpomíná dobře, i když rodina není absolutní hodnotou a máme právo vidět i její chyby. Někteří tvoří nové rodiny a vědí, že nejsou bezchybné.

Záleží na tom, o jakou rodinu jde. Pro rodinu by se sotva pochodovalo, kdyby organizátoři a účastníci neměli na mysli konkrétní model rodiny. Lze předpokládat, že v tomto případě se pochodovalo pro rodinu patriarchální, v níž je podle Bible muž hlavou a ženě týž pramen ukládá muže poslouchat. Děti v takové rodině nemají žádné oprávněné osobní zájmy a jsou zavázány poslušností, jak se obvykle vykládá příslušné přikázání Desatera.

Pochodovalo se pro rodinu, ovšem tu patriarchální, v níž je muž hlavou, žena poslouchá a děti nemají žádné oprávněné osobní zájmy. Foto Hnutí pro život

Že je taková rodina spíše než prostorem pro osobní růst a rozvoj k tvořivosti a svobodě vězením, je smutným faktem. Iniciativy státu chránící tělesnou a duševní integritu dětí se v takovém prostředí chápou jako trestuhodné zásahy v podstatě do vlastnického práva rodičů na děti. Stejně zřejmé je i to, že v prostředí autoritativní patriarchální rodiny se na dětech páchá násilí a že se toto násilí omlouvá, v poslední době na příkladu náboženského uskupení Dvanáct kmenů, jehož některé rodiny odešly z Německa do českého exilu, protože v jejich původní vlasti násilí na dětech není přípustné. U nás je stát toleruje a někteří náboženští činitelé ohajují.

V současnosti se dočítáme, že je to národní pochod. Tendence k nacionalismu, podpora národních témat a kritika témat evropských a obecně civilizačních vzbuzuje přinejmenším opatrnost a pozornost. Národ a rodina jako základní buňka národního bytí, to je téma na první pohled a poslech neškodné. Patriarchální a nacionální šovinismus jsou kroky zpět před demokratické a liberální preference a pravidla, ke kterým jsme se nesnadno dopracovali.

Nenamlouvejme si, že jde jen o pochod pro. V každém „pro“ je vždy skryto i nějaké „proti“. Výslovně se v souvislosti s tímto pochodem na Prahu, můžeme-li to tak označit, jedná o demonstraci proti potratům. Tedy proti přírodnímu procesu ukončení těhotenství po oplodnění vajíčka spermií, tedy po začátku nového života. Podle dostupných informací končí takto asi polovina všech plodů. Samovolně opustí tělo matky a ta si v některých případech ani nemusí ničeho všimnout.

V autoritativních ideologiích a systémech se s jazykem zachází nedbale. Na potřebu péče o jazyk dříve, než se věnuje péče duši a obci, upozorňoval český filosof Jan Patočka, jehož pro jeho statečnou obranu svobody prakticky zahubil jeden z totalitních systémů. Jako potrat označují velitelé pochodů a pochodující umělé ukončení těhotenství.

Národní obhájci života a rodiny předstírají, že ostatní jsou snad nadšenými obhájci abortu. Nemohou odpustit ženám, že si při nesnadném rozhodování mezi pokračujícím těhotenstvím a narozením potomka na jedné straně a potížemi zdravotními, sociálními, které mohou dopadnout na všechny zúčastněné na straně druhé, nechávají svobodu rozhodování.

Nekrofilní náboženství

Původem německý a židovský filosofující psycholog Erich Fromm, který před nacistickým režimem emigroval do Spojených států amerických a tam působil v létech 1933—1974, rozlišoval náboženství biofilní a nekrofilní. Náboženstvím orientovaným na život je mu náboženství humanistické, podporující člověka, rozvíjející na lidské bytosti to, co je právě specificky lidské. Děje se ve svobodě a k větší svobodě směřuje.

Nekrofilní, orientované ke smrti a spoluvytvářející syndrom rozkladu je Frommovi náboženství autoritativní. Je to náboženství plazící se v prachu u podnoží božího trůnu, krčící se před vševládným bohem, zákonodárcem, vládcem a katem v jedné bytosti. Je to náboženství vedoucí ke skutečně nebo domněle mravnému jednání na základě naděje na odměnu nebo strachu před trestem.

Náboženské vyznání organizující pochod na podporu života má všechny znaky nekrofilního kultu. Má vševládné božstvo a jeho neomylnou a absolutistickou reprezentaci nepodléhající žádné demokratické kontrole. V jeho dějinné dráze je dlouhá šmouha krve a popela. Od odsudků údajných kacířů se dosud věrohodně nedistancovalo. Různé směry současného křesťanstva mocně obnovují praxi zavrženou již v době osvícenství, totiž domnělé vymítání démonů a pálení knih z esoterních oborů. K upalování čarodějnic by se, jak se zdá, nejraději vrátily.

Při sobotní demonstraci to domnělým ochráncům života a rodiny připomněl (podle všeho fiktivní) Institut pro magii a svobodu. Při průchodu kolem Prašné brány se pochodujícím postavila skupina aktivistů maskovaná jako slet čarodějnic. Autorkami a autory tohoto happeningu však byli lidé, kteří chtějí ve svobodě, ale důsledně následovat Ježíše. K tomu počítají i obranu historických (a možných současných) obětí nekrofilního běsnění ve jménu téhož Ježíše, ale samozřejmě proti smyslu jeho poselství.

  Diskuse
  April 9, 2018 v 19.18
  Předpokládat lze ledacos
  Skutečně "lze předpokládat"?
  Nebylo by lepší ten "předpoklad" nějak ověřit?
  Protože já se třeba pochodu účastnil právě až poté, co jsme si ověřil, že cíle hnutí jsou kompatibilní s mými (tedy větší zapojení otců do průběhu těhotenství a větší zájem o význam poměrně tajemného pojmu "zájmy (nenarozeného) dítětě".

  Bylo zřejmé, že mnozí účastníci akce mají zájmy zase jiné, ale to už tak u masových akcí bývá.
  Každopádně s těmí účastnícemi a účastníky, se kterými jsem se bavil jsme shodli bez problémů.
  Takže v dané souvislosti mi úvaha o následování Ježíše v životě ve (vnitřní) svobodě a pravdě ovšem pod důmyslnou rouškou neexistujícího institutu přijde opravdu... no...
  Upřimně řečeno mi to přijde k smíchu.
  VP
  April 10, 2018 v 9.31
  Každý má právo být vyslechnut. Pokud nehlásá rasismus, ... (- a co ještě?) Pak můžeme společně hledat, co je rozumné a přijatelné. (Například, zda je rozumný zákon proti potratům). Ovšem nevím, jestli čarodějnice mohou oslovit ty, kdo vyšli v průvodu za svým přesvědčením. Zdá se mi, že spíš stále hledáme provokaci a vynucení a prosazení svého názoru.
  JN
  April 10, 2018 v 12.45
  Článek Ivana Štampacha mi připomíná předlistopadové Rudé právo a jeho kampaně
  proti nepřátelům režimu. Dnes jsou těmi "rozvratníky a zaprodanci" maminka a tatínek - podle autora "patriarchální rodina". Pro potřeby nového režimu je vždy třeba vytvořit "nového člověka" - dnes tedy "novou rodinu").

  Co je ale tím kritizovaným náboženstvím smrti? Přece "smírčí oběť za hříchy proti Blahobytu" (interrupce z ekonomických důvodů), ke které ženu často nutí právě muž (tedy ta kritizovaná patriarchální autorita).
  April 10, 2018 v 12.51
  Pochod pro život - kultura smrti
  Je to známý jev, že nejvíc slovo „rodina“ dávají do názvů organizace a akce, které mají, řekněme, exkluzivní představu o rodině a ve svém důsledku pak jsou spíše zaměřeny proti rodinám. Stejně tak se slovem „život“. Příkladem je nacistické Německo, které bylo na povrchu velmi pronatální, snažilo se o růst zdravého národa, ale ve své podstatě splňovalo kulturu smrti, včetně souvislosti s eugenikou a nucenými sterilizacemi. Právě ty instituce, které brojí proti „kultuře smrti“ se jí nejvíce vyznačují.
  JN
  April 10, 2018 v 13.7
  Někteří manželští poradci
  propagují polyamorii a spojují "tradiční rodinu" s nacismem:-)
  April 10, 2018 v 13.8
  Panu Procházkovi
  Mohl byste prosím z následujícího seznamu vyšktrtnout ty, které Vašemu bystrému zraku budou připadat nejméně nacistické.
  Osobně pošlu na MPSV Vaše Vyjádření s prosbou, aby okamžitě zamezilo podporu všem těm drobným hnízdům kultury smrti.

  https://www.mpsv.cz/files/clanky/32822/Predbezne_vysledky_pro_rok_2018.pdf
  April 10, 2018 v 13.17
  Národní pochod pro život a rodinu není rodina
  Myslím, že ti nezaujatí celkem mají představu, jak nacismus a totalitní systémy operují s pojmem (tradiční) rodina. I o tom, že název „Národní pochod pro život a rodinu“ takové paralely nabízí. (A pro ostatní je marné poukazovat na to, že mluvím o dané akci a o daném hnutí a navazuji na daný článek o něm.)
  April 10, 2018 v 13.23
  PS
  Třeba je zajímavé, že pochodu se účastní Bělobrádek, který následně gratuluje ke zvolení autoritářskému Orbánovi. Orbán: „Je třeba konstatovat, že demokracie nutně nemusí být liberální.“ Země se podle něj musí odpoutat od „liberálních principů a metod společenského uspořádání a liberálního chápání společnosti jako takového“.
  April 10, 2018 v 14.1
  Bělobrádek, Vondra, Duka a další
  Kteří se pochodu účastnili, nebo tam přímo něco říkali určitě mají svou agendu a snaží se ji propagovat kde mohou.
  A určitě je škoda, pokud se díky tomu rozoostří smysl třeba tohto pochodu.

  Právě proto si ale myslím, že je super, že těch aktivit a organizací, jejichž cílem je mimo jiné větší zapojení otců do péče o (nenarozené) děti přibývá.
  Možná je označení podpora rodin příliš jednoduché nebo zavádějící. Ale jeden by stejně měl volit spíš podle obsahu (a nejlépe měřitelných výstupů).
  A tady je určitě pole pro zlepšení obrovské.
  Na tom bychom se doufám shodnout mohli.
  April 10, 2018 v 15.7
  Hnutí pro život
  U Hnutí pro život je dobré analyzovat celou jejich rétoriku. (O čem a jak ne/mluví.) Ta se sice od prvoplánového šokování změnila, ale základ je stejný. Jejich stránky nemluví obecně o antikoncepci – jen o hormonální antikoncepci, kterou považují za potrat. Potrat pak považují, dá se říct, vždy za traumatický. Zároveň považují potrat vždy za „zabití dítěte“. Na stránkách pak emotivně píší statistiky, kolik nenarozených „dětí matky zabily“. Přitom je ironií, že právě taková rétorika by ženy po spontánním potratu ale i umělém přerušení těhotenství mohla naopak re/traumatizovat, ačkoli tvrdí, že chtějí být pro ženy podporou. Nikdy nemluví o embryu, nebo plodu, vždy o dítěti. A vždy o zabití a usmrcení. Hnutí pro život pak má další aktivity, ne jen daný pochod, který vypadá dobře (asi až na hesla potrat = vražda). A lobuje i na ministerstvech.
  April 10, 2018 v 15.18
  Rozbor webových stránek informační a osvětové kampaně „Žiješ, protože tě rodiče chtěli“ z hlediska kritické diskursivní analýzy
  Kynčlová, Tereza. 2006. „Rozbor webových stránek informační a osvětové kampaně „Žiješ, protože tě rodiče chtěli“ z hlediska kritické diskursivní analýzy.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (2): 51-57
  https://www.genderonline.cz/cs/issue/6-rocnik-7-cislo-2-2006-feminismus-v-praxi/61
  April 10, 2018 v 15.24
  Myslím
  Že od roku 2006 se obsah webových stránek mohl dost změnil.
  Osobně věřím, že se mohly změnit i cíle.
  Ale chápu, že je obtížné to posuzovat.
  Já to řešil tak, že jsem se pořadatelů zeptal.
  Samozřejmě, pokud mne informovali nepravdivě nebo mi něco zatajili... no... snad budou zase jiné příloeitosti, jak to napravit.
  April 10, 2018 v 15.51
  Jj, to také uvádím a reflektuji, tu změnu. Že už to není o šokování. Ale cíle mají stejné, jen je umí lépe PR prodat. Jako Svědci Jehovovi ;) Já jsem analyzoval jejich aktuální web. Včetně toho, že se tam mluví matkách, co zabíjejí své děti. (Což je evidentně manipulativní.)
  JN
  April 10, 2018 v 18.0
  Zabíjení novorozenců si dnes nikdo nedokáže představit, zítra to ale může být normální (viz Peter Singer)
  Postupné změny v chápání morálky mohou vést k důsledkům, které se dnes ještě jeví jako zcela nepřijatelné, ale zítra už mohou být normální. Že by eutanázie mohla být povolena u dětí a u duševně nemocných, to si nikdo nedokázal představit, bylo to nepřijatelné, ale dnes je to už někde normou. Legální zabíjení novorozenců je dnes nepřijatelné, každý by to odsoudil a považoval by to za zrůdnost, ale "nejvlivnější filozof dneška" to považuje za přijatelnou alternativu k interrupcím. Budeme tedy jednou usmrcovat lidi podle toho, zda "kvalita jejich života bude na dostatečné úrovni či nikoliv"?
  https://relax.lidovky.cz/peter-singer-nemluvme-jen-o-abstraktnich-teoriich-udelejme-neco-konkretniho-1sz-/veda.aspx?c=A150818_200451_ln_veda_ELE

  To je ona cesta k eugenice, kterou pan manželský poradce připisuje (společně s nacismem) té "tradiční (zlé) rodině", to je ta cesta k náboženství smrti, které Ivan Štampach nepochopitelně připisuje těm, kteří mají naopak úctu k životu.

  Pokud by došlo na upřímnost, možná bychom tu slyšeli pohádku o rodině jako o místu reprodukce (špatné) kapitalistické morálky a kultury.

  Rodina ale vždy byla spíše místem, kam vliv totalitního režimu nedosahoval, místem odporu proti totalitě. Proto vždy představovala pro totalitní režimy problém...

  April 10, 2018 v 18.20
  Já bych se ráda zeptala pana Lobpreise, co znamená větší zapojení otců do péče o (nenarozené) děti. O jaké zapojení konkrétně jde a jak by mělo být realizováno? Jedná se o případy, kdy se spolu rodiče nedohodnou?
  April 10, 2018 v 19.20
  Jiří Nushart
  Asi reagujete na jiné komentáře, někoho jiného, nebo u jiného článku (protože já mluvím o Hnutí pro život, ne o tradiční rodině). Takhle je to matoucí, protože to může někoho splést a někdo může nabýt dojmu, že třeba opravdu někde píšu to (o tradiční zlé rodině), co uvádíte. ;o)
  April 10, 2018 v 19.26
  Papež a ultrakonzervatismus
  "Ochrana života pred narodením nie je dôležitejšia ako ochrana života tých, ktorí už žijú."

  https://www.etrend.sk/ekonomika/papez-ochrana-nenarodenych-nie-je-dolezitejsia-ako-ochrana-tych-ktori-uz-ziju.html
  JN
  April 10, 2018 v 20.43
  Vy přece chcete, pane Procházko, chránit život před narozením,
  já jsem naopak pro to, aby se narodil :-)
  April 10, 2018 v 22.2
  Paní Hájkové
  Ale ne, vůbec ne...Spíš mi jde o to, čemu se říká podpora rodičovství v tom nejšírším slova smyslu...
  Zapojení obou rodičů do vytváření podmínek pro nový život.
  Přijde mi trochu zvlláštní, že když je matka těhotná přijde všem tak nějak samozřejmé, že se na ten nový život musí připravovat a je na to spousta knih a různých pomocnýh organizací a tak. Kdežto s otcem se většinou počítá až po porodu. Ne-li v pubertě, že :-)

  Tak si prostě myslím, že je dobře, když jsou do těch příprav co nejvíc vtaženi i tátové už od pokud možno plánovaného početí.

  Jinak... mi přijde mi přirozené, že se oba rodiče na něčem občas neshodnou, ale upřímně řečeno nevím, proč by zrovna porod měl mít na způsob řešení té neshody nějaký podstatný vliv.
  April 11, 2018 v 5.56
  Chápu, že na demonstracích se často sejdeme s někým, s kým jsme nechtěli. Nejde tomu zabránit, neboť účastníci nemohou být předem prokádrováni. Proti přípravě na život formou osvěty a přípravy otců na narození dítěte nemůžu nic namítat. Určitě bych ale nesouhlasila, pokud by někdo chtěl prosazovat zákon proti umělému ukončení těhotenství.
  Politováníhodné je to, že se ve společnosti vytvořila atmosféra strachu – různé skupiny obyvatelstva se o sobě navzájem domnívají, že „ti druzí“ jim chtějí něco vnutit nebo jim něco zakázat prostřednictvím státu a zákonů. Šíří se strach a dezorientace. Chtělo by to najít způsob, jak takovou nedobrou situaci ve společnosti překonávat.
  April 11, 2018 v 6.44
  Souhlas
  rávě proto jsem se organizítorů ptal na pár věcí, než jsem se k nim připojil.
  Ohledně té atmosféry strachu a rozdělování... inu to řeší ve svých článcích třeba Petr Bittner a jiní kabrňáci.
  Já zatím nemám problém občas osobně zajít i mezi lidi které neznám, nebo kde se třeba cítím nepříjemně.
  Neříkám, že bych je tím nutně víc chápal, ale někdy mi jejich pohled aspoň umožní lépe chápat sebe.
  A když vím, co si myslím, mnohem lépe se mi to zase sděluje jiným.
  Samozřejmě jiná věc je, že na zavřené dveře nevydržím bušit moc dlouho.
  Zejména pokud vedou tam, kam se mi nechce.
  JN
  April 11, 2018 v 10.14
  Paní Hájkové
  Také si nemyslím, že nějaký zákon proti interrupcím by něčemu dobrému prospěl, možná by to bylo spíš naopak.
  April 14, 2018 v 20.6
  Rozhovor
  Se zástupkyní organizátorů myslím může odpovědět na nějaké otázky, co tu zazněly: https://wave.rozhlas.cz/pres-caru-zprisneni-zakonu-o-potratech-zhorsilo-situaci-zen-stejne-jako-jejich-7160381
  + Další komentáře