Katolíci potratili solidaritu

Lukáš Senft

Konzervativní katolíci zorganizovali protest proti potratům. Podpořil je prezident Zeman, kardinál Duka i fašistický spolek D.O.S.T. Přes svou morální nadřazenost nevidí, že potraty nezpůsobuje sobectví žen, ale jejich chudoba.

Každým dnem narůstá počet lidí, kteří potřebují pomoc: uprchlíci, chudí, senioři, bezdomovci. Konzervativní katolíci se tedy rozhodli nekompromisně zakročit proti nespravedlnosti světa... a uspořádali protest proti potratům.

V sobotu prošel pražským centrem Národní pochod pro život, který podpořil Miloš Zeman, kardinál Duka nebo třeba fašistický spolek D.O.S.T. Vše organizovalo Hnutí pro život, které mimo jiné brojí také proti antikoncepci.

Má totiž jasno v tom, co je pro celou západní společnost nerozřešenou otázkou: kdy se plod stává člověkem? V české ústavě se přerušení těhotenství pohybuje v jakési šedé zóně: ústava sice zaručuje právo na život, ale zároveň přímo neodporuje právu matky na potrat. Katolická církev nicméně hájí „brutální ontologismus“ — dítě je lidskou bytostí a obrazem Boha již od početí.

Hnutí pro život proto podporuje iniciativu Nesoudíme. Pomáháme, která nabízí podporu ženám, jež se rozhodly dítě porodit i přes nepříznivé okolnosti. To je sice pěkné, ale hraje se zde s klasickým trikem: žena má možnost volby, musí se ale rozhodnout "správně". A správné je dítě si nechat. Iniciativu podporuje například zpěvák ze skupiny Chinaski nebo Daniela Drtinová.

Církev bojuje proti potratům, ale situace žen ji nezajímá

Odpůrci potratů jsou ve skutečnosti nasáklí povýšeným moralizováním. Za vše prý nese vinu konzumní společnost, sobectví a nezodpovědnost. Žena je buď obětí zlého muže, který ji nechce dovolit stát se matkou a cpe ji na potratovou kliniku, nebo je to rozjívená hédonistka, jež neustále souloží a potrácí, protože by kvůli dítěti neměla peníze na drinky v SaSaZu a cestování.

Dominik Duka se vozí ve Škodě Superb, ale o víkendech katolíci kvůli potratům mistrují ženy, které stěží uživí samy sebe. Foto apha.cz

Kdyby si konzervativní katolíci občas přečetli něco jiného než Bibli a arcibiskupský oběžník, viděli by, že potraty nezpůsobuje sobectví, ale sociální situace žen. Podle studií podstupují potrat nejčastěji nezaměstnané ženy — v roce 2013 to bylo 17 671 žen, tedy téměř polovina přijatých pacientek. Druhou největší skupinu tvoří provozní pracovnice. Většinou se navíc jedná o ženy bez manžela, které jsou tedy odkázané na vlastní mizerný plat.

Lze si snadno představit, že se některá z nezaměstnaných zúčastnila velkých demonstrací proti sociálním škrtům roce 2012. Obrovské manifestace byly výjimečným příslibem na zlepšení důstojnosti těch lidí, na něž každé ráno číhá hrozba chudoby a bezdomovectví. Kardinál Duka ale tehdy demonstranty označil za lůzu. Nyní prochází Prahou on a peskuje ženy za jejich požitkářský způsob života.

K čemu je taková církev? Žehná armádě, ale do ulic vychází s transparenty o genocidě plodů. Vysoudí miliardové restituce, ale chudé poplive jako verbež. Její arcibiskup se vozí ve Škodě Superb, ale o víkendech katolíci kvůli potratům mistrují ženy, které stěží uživí samy sebe.

Církev si zaslouží důvěru žen teprve tehdy, až přestane vzhlížet ke svým nebeským odměnám za moralistní machrování. Katolíci musí sklopit zrak k současným sociálním nespravedlnostem, rozpoznat příčiny a zatnout je.

Pochybuji, že by se Ježíš z Nazareta přidal k sobotnímu pochodu, který kvůli patosu rodinných hodnot a pokrytecké mírnosti odmítá shlédnout na své bližní a rázně řešit jejich bolest. Nazaretský by pravděpodobně vypráskal Duku, rozehnal nepřítomně se usmívající rodinky a u toho by citoval sám sebe: „Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč.“

Láska k bližnímu se totiž projevuje krutostí proti sociální křivdě.

  Diskuse
  "Má totiž jasno v tom, co je pro celou západní společnost nerozřešenou otázkou: kdy se plod stává člověkem?"

  Ano, myslím, že v tom má skutečně jasno.

  Protože tuto otázku odmítá jako nesmyslnou a navíc velice lehce zneužitelnou.
  Takže člověka zabít nesmíme, ale plod ano?
  A kdy se z plodu stává člověk?
  Ve dvanáctém týdnu? Ve dvacátém? Když se narodí? Když dospěje?
  Kdo o tom rozhodne? Vědci? Politici? Lid?

  Není to spíš tak, že už od spojení spermie s vajíčkem máme tu čest s novou živou bytostí, která má nezpochybnitelný potenciál a vysokou pravděpodobnost růst, narodit se, dospět?
  * * * * * * * *

  Safra, musím končit, ale ještě se k tomuto článku určitě vrátím...
  IH
  April 7, 2016 v 15.25
  Pokrytectví vidím na obou stranách
  Tvrdá kritika kardinála Duky v článku L. Senfta má svou logiku a opodstatnění.
  Interrupce mohou zajisté často být jedním z důsledků chudoby a nezaměstnanosti žen. Pravděpodobně však platí i jiná souvislost: Některé ženy jsou v důsledku svého způsobu života vystaveny vysokému riziku jak interrupcí, tak i chudoby. Chtěl bych však poukázat na jiný rozpor než konstatuje v postojích kardinála autor. Jsou, také v DR, pisatelé, kteří absolutně odmítají fyzické trestání dětí, zatímco interrupce je pro ně prostě právo ženy. A dost (bez teček). Domnívám se, že postoj konzervativního křesťana, byť se nám nemusí nutně líbit, je konzistentnější. Rodič by neměl trestat dítě nepřiměřeně, aby neohrozil jeho zdárný rozvoj. V daném kontextu je však mimo jakoukoliv diskusi dát počatému plodu šanci na život. (Tak to ostatně ve svém případě vnímá asi každý člověk.)
  Normální (budoucí) matka má již k svému nenarozenému potomku citový vztah. To považuji v dané záležitosti za důležitější a inspirativnější fakt než jaké umí poskytnout celý arzenál takových, či onakých poznatků prenatální fyziologie.
  Já se domnívám, že sociální indikace je jako argument pro ukončení vývoje počatého plodu zoufale nedostatečná.
  Společnost a lékaři usilují o to, aby bylo k dalšímu životu pomáháno nemocným bez ohledu na jejich finanční situaci. Léčba desítek tisíc těžce nemocných stojí opravdu značné prostředky. Naproti tomu k poskytnutí celoživotní perspektivy dvaceti tisícům počatých dětí by stačila trocha pokory, důvěry a snahy na jedné straně a ochota k specifické, i finanční pomoci na straně společnosti.
  MP
  April 7, 2016 v 18.17
  Ivovi Horákovi
  Myslím, že ten, kdo by neodmítal fyzické trestání dětí jako součást jejich výchovy, a zároveň požadoval zákaz potratů, by byl přinejmenším myšlenkově nekonzistentní.
  A "sociální indikace" je s prominutím pitomost pocházející z nejtemnějších zákoutí arzenálu sociální inženýrství. Naštěstí dnes už ženy nemusí poslouchat podobné absurdní výrazy před interrupční komisí a od těch dob, co nemusí, také počty vyžádaných interrupcí podstatně klesly. Starejme se o to, aby vyžádaný potrat byl pro ženu ta nejzazší a vesměs nepotřebná volba -- ale nevidím nic dobrého na tom, kriminalizovat ji, pokud neviděla jiné východisko.

  P.s. Ono se něco mění na tom, kdy se plod stává člověkem v případě početí v důsledku brutálního znásilnění, bezprostředního fatální ohrožení života pokračujícím těhotenstvím (a k tomu stačí i těžká cukrovka) či zjistí-li se těžká genetická vada? Tedy v případě jiné než "sociální indikace"?
  A pokusy o sebevraždu budeme také trestat?
  JN
  April 8, 2016 v 9.57
  Panu Profantovi
  Pokusy o sebevraždu by se měly trestat smrtí :-)
  PM
  April 8, 2016 v 10.23
  Eros a generativní pud a sexualita v rukou Duky.
  Možnost stát se zodpovědným rodičem chtěných dětí v prostředí kde církev neusiluje o suverenitu občana, vyžaduje nadlidské úsilí a příšernou trpělivost.
  .......bych si posteskl při pohledu na ulhané kazatele pruderie, zastírané homosexuality a jiných projevů sexuálních pudů.
  KV
  April 8, 2016 v 13.43
  Pane Senfte, to je ale nehezké zevšeobecňování: mluvte je o těch, kdo se účastnil toho procesí, ne o katolících jako celku.
  Tady na DR se snažím o to, aby nebyli muslimové házeni do jednoho pytle. Tak ať se pro změnu v jednom pytli neocitnou i katolíci.
  JP
  April 8, 2016 v 13.53
  Ono to s tím životem ale opravdu není nijak jednoduché, pane Horáku.

  Jak píšete, že současná společnost vykládá velké prostředky aby nemocným bylo k dalšímu životu pomáháno bez ohledu na jejich finanční situaci.

  To je bez jakýchkoli pochyb jednou z velkých předností naší moderní civilizace.

  Druhou stránkou věci ale je ten stav, kdy mnoho zcela evidentně nevyléčitelně nemocných, kteří už jenom vegetují v naprosto bezmocném stavu, jsou prostřednictvím přístrojů uměle udržování - ani se nedá říci při životě, nýbrž právě v tomto stavu bezmocného vegetování. A to právě z toho důvodu, že nikdo nemá odvahu přiznat, že takovýto "život" už fakticky není životem, nýbrž spíše týráním.

  Svého času v německých novinách "Süddeutsche Zeitung" trefně poznamenali, že podle německé ústavy je "důstojnost člověka nedotknutelná" - jenže tady jsou tisíce a možná desetitisíce lidí uměle udržovány ve stavu, který je jakékoli lidské důstojnosti naprostým výsměchem.
  PM
  April 8, 2016 v 18.05
  Pane Vojto omlouvám se panu Dukovi
  zřejmě je doličné zobrazení fotomontáží, která neprávem znesvěcujíce moudrý diferencovaný postoj katolické církve k tak citlivé problematice.
  Problémem ale zůstává forma populismus s jakým se autor akce snaží fascinovat.
  .......Pro zastavení vymírání je nutná hodnota prostého zachování reprodukce populace 2,1 dítěte na ženu. V roce 2015 se narodilo o 38 tisíc dětí méně, než by bylo třeba, aby český národ nevymíral..........
  V gigantech produkujících pro industriálně upravené maso se tomu říká roční reprodukce stáda.
  Přístup k problematice argumentací známou ze "živočišné výroby" .....pokud vím.
  PK
  April 8, 2016 v 18.37
  Jaký "trik"?
  Citát z článku
  "... hraje se zde s klasickým trikem: žena má možnost volby, musí se ale rozhodnout "správně". A správné je dítě si nechat."

  Eh? To je přece tak očividné, že to není nutno schovávat za žádný "trik". To je možno normálně konstatovat zcela otevřeně.
  KV
  April 8, 2016 v 19.27
  Pane Petrásku, mnoha mým katolickým známým leze Duka pořádně krkem, mně také (jsem katolík). Znám katoličky, které mají pro ženy, které podstoupily potrat, pochopení. Papež volá po soucitu a milosrdenství. Probíhá rok jubilejí, tenhle hřích bude z kajícnic sňat. Jenže to všechno jde stranou - když jde po městě Duka s nahnědlou falangou...

  K té demografické situaci - interupce rozhodně nejsou důvodem toho, proč tu ubývá obyvatel/ porodů. Je to sociální a ekonomická situace a mizivá podpora rodinám, ženám, ženám s dětmi. Situaci rozhodně nevyřeší něco na způsob "tak zakážeme potraty".
  A ještě k nemilosrdné kritice katolické církve -- požadujete po ní, aby rozpoznala sociální nespravedlnosti a "zatla je".

  Nejsem si úplně jistý, jak, jakým způsobem přesně by to měla církev udělat. Pro církev je tím nejzákladnějším kamenem sociální struktury funkční rodina. To je to nejdůležitější místo, kde člověk hledá (a nachází) jistoty.
  Zato makroekonomických či jiných nástrojů na "zatínání" moc nemá.
  Ovšem nějaké přece jen má - ten hlavní se nazývá charita, je to jeden ze tří pilířů církve, ale ta taky není zrovna vhodná na "zatínání".
  Charita, potažmo církev jako celek, pomáhá spoustě lidem.

  Uvedu jeden příklad, který jsem zažil, a který se netýká přímo materiální pomoci. Má milovaná tetička, žena neobyčejného ducha a plná života, měla naplánovány poslední dny svého žití, přes minimálně dvě nábídky z rodiny, u boromejek. Žádný superlativ není dost pro vyjádření mé úcty k nim...

  Abych se do toho nezamotal - vždyť Hnutí pro život ty ženy nenutí s pistolí u hlavy............

  Souhlas, že Dominik Duka není zrovna nejcharismatičtější duchovní vůdce a učitel a občas mluví docela divně.
  Ale musím říct, že kdo ve mě stopu zanechává, a to hlubší a hlubší, je papež František.
  Opravdu si začínám myslet, že by mohl obrodit katolictví v Evropě.
  Dovedu si představit, že na konci jeho dlouhého pontifikátu budou v Evropě masově mladí lidé vstupovat do katolických manželství a vážně si přísahat věrnost až do smrti.

  Hnutí pro život převezme člověk duchovního rozměru řekněme Hildegardy z Bingen, očistí ho, a vybuduje novou katolickou kongregaci, nejpravděpodobněji s nejsvětější matkou ve štítu.

  Dovedu si představit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nó, zamotal jsem se.

  * * * * * * * * * * * * * * *

  Jinak díky za ten odkaz o potratech pane Senfte - vyvedl mě z jednoho omylu, kterému jsem několik let věřil.
  + Další komentáře