Požehnejte gayům a lesbám, pane kardinále

Lukáš Senft

Odlišná orientace nevylučuje láskyplný vztah. Dominik Duka by tedy měl konečně odsouhlasit život homosexuálních párů v rámci církve. Nikoli navzdory tradici, ale právě kvůli ní.

Myslíte, že Bůh by člověka nesoudil na základě sexuální orientace, protože při svých zjeveních neustále opakuje, že miluje všechny? Pak byste si rozuměli s arcibiskupem Bergogliem, nyní známým pod jménem papež František. Nebo myslíte, že je homosexuální chování nezřízené, a že takový jedinec nemá právo na vztah? Pak jste nejspíš Dominik Duka.

V určitém ohledu je to vlastně statečný člověk. Vyžaduje totiž velkou odvahu kritizovat odlišnou orientaci a transgenderově založené lidi a zároveň vystupovat na veřejnosti v suknici a měnit barvu své štóly podle ročních období.

A tak před dvěma týdny kardinál zakázal přednášku Jeannine Gramick, americké řeholnice. Setkání bylo naplánováno ve studentské farnosti Nejsvětějšího Salvátora, a jeho tématem měla být církevní šikana, která se dotýká lidí s jinou než heterosexuální orientací. Stejně tak bylo zrušeno promítání filmu o homosexuálním faráři. Seminář Jeannine Gramick byl nakonec přesunut na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.

Duka na vysvětlenou řekl, že není proti dialogu uvnitř církve, protože homosexuálové si své zaměření nezvolili a je třeba s nimi jednat s „úctou, soucitem a jemnocitem“. Akce ale patřily do programu Prague Pride. A tento festival hrdosti podporuje homosexuální chování, které je podle arcibiskupa „vnitřně nezřízené a nemůže být schvalováno“.

Myslíte, že je homosexuální chování nezřízené, a že takový jedinec nemá právo na vztah? Pak jste nejspíš Dominik Duka. Repro Archiv autora

Kardinál si takové vztahy zřejmě představuje jako zábavní lunapark vedený Oscarem Wildem, kde se o atrakce stará zvrácený Willy Wonka v latexovém oblečku. Budiž mu to přáno. Ale odlišná orientace přece ze vztahu automaticky nevylučuje věrnost, důvěru nebo laskavost — tedy aspekty, jimž může každý katolík bez váhání přitakat.

Jistě, narážek na zvrhlost gayů najdeme ve Starém Zákoně několik. Ale vyskytují se tu spolu se spoustou dalších příkazů, které současní křesťané vesele ignorují. Pokud Duka svůj názor na toto téma určuje podle tisíce let starého náboženského zákoníku, proč nedodržuje i jeho ostatní pravidla? Proč nechce zabít každého, kdo zlořečil svým rodičům? Proč nevyobcuje každého, kdo souložil s ženou v době její menstruace? A proč nezakáže vepřové řízky?

Třeba takový Ježíš prokázal mnohem flexibilnější přístup. K homosexuálům se přímo nevyjadřoval, nicméně mluvil o lidech, kteří se nemohou oženit. Zmiňuje i eunuchy a celou promluvy zakončuje střízlivým dodatkem: „Kdo může pochopit, pochop!“

Co to znamená? Samotný Kristus nechce příkře odsuzovat dokonce ani zaměstnance harému! Jaká je tedy pravděpodobnost, že by odmítl homosexuála, který se upřímně rozhodl stát se jeho apoštolem? V této souvislosti připomeňme slova současného papeže: „Když je někdo gay a hledá Boha a má dobrou vůli, tak kdo jsem já, abych ho soudil?“

Ve svém vyjádření Duka téměř doslova cituje Katechismus katolické církve. V něm se objevuje další oblíbená kritika: homosexuální vztahy jsou proti přirozenému zákonu. Přesnou odpověď takovým výtkám zformuloval Slavoj Žižek: „Nejlepší obrana homosexuality je ale právě prokázání její nepřirozenosti. Je totiž ryze spirituální. Každý idiot se umí řídit podle přírody, ale je přece skvělé říct: Miluju tě tak moc, že kvůli tobě zpřetrhávám přírodní danosti.“

Není takový postoj ryze křesťanský? Vždyť učení Krista vždy provokovalo zažité zvyklosti, přestože samy sebe vydávaly za přirozený zákon. Důležitější byla právě láska k bližnímu. Brojil tak na příklad proti rozvodům, při nichž muži jen tak z libovůle zatracovaly své ženy. Zákon jim to umožňoval. Takové právo na svévoli jim on sám ale upřel. Překvapení učedníci, uvyklí na patriarchální dominanci, reagovali sarkastickým: „Má tedy vůbec cenu se ženit?“ Ve svém učení ale vždy zdůrazňoval sílu radikálně přetít vazby se starými tradicemi a vykročit k nové etice. Nepřinesl rutinní opakování pravidel, ale meč.

Sám Ježíš prokázal flexibilní přístup. K homosexuálům se přímo nevyjadřoval, nicméně mluvil o lidech, kteří se nemohou oženit, se střízlivým dodatkem: „Kdo může pochopit, pochop!“ Foto minnpost.com

Svatý Pavel pak odklon od zdánlivé přirozenosti některých zákonů mocně podtrhl. Nezáleží na kulturních zvyklostech, do nichž jste se narodili, nebo genetickém původu, který jste zdědili. Naopak určující je vaše současné rozhodnutí pro následování evangelia, pro imperativ lásky. Každému je umožněno vstoupit do nové komunity — otrokům, ženám, lidem všech národností. A dnes bychom se měli ptát: proč do této linie nepřiřadit gaye a lesby? Proč je nepřizvat?

Organizace Logos, která zakázané akce pořádala, sdružuje věřící homosexuály. To je v pořádku. Ale věřící homosexuály by měla sdružovat především samotná církev. Potvrdila by tak svou roli obránce diskriminovaných a média univerzální zvěsti. Barva pleti, rozmanitost etnik, nestejnorodé sexuální orientace — to vše je pestrost, která nesmí být překážkou, ale pozvánkou.

Doufám tedy, pane kardinále, že brzy požehnáte vztahu dvou mužů nebo žen. Církev není genetickým šlechtitelem, aby ostrakizovala jedince s odlišnou vrozenou daností. Ministranti v bílém rouchu nejsou juniorský tým Ku-klux-klanu. Pokud zdůrazníte dědictví univerzálního projektu, který smazává rozdíly a přijímá bez ohledu na ně, jistě budete oslavován mezi homosexuálními katolickými bratry. Je načase. Před branami katolického společenství čekají již příliš dlouho.

  Diskuse
  S článkem souhlasím.

  Ale zaujal mě Žižekův citát: "Nejlepší obrana homosexuality je ale právě prokázání její nepřirozenosti. Je totiž ryze spirituální. Každý idiot se umí řídit podle přírody, ale je přece skvělé říct: Miluju tě tak moc, že kvůli tobě zpřetrhávám přírodní danosti."
  Homosexualita je RYZE spirituální? Opravdu?? Copak homosexuála muži nepřitahují i tělesně??? Vždyť žádný člověk nejde od své tělesnosti oddělit - všichni máme svá těla a jsme smrtelní. Pokud by byla homosexualita ryze spirituální (těžko navíc říct, co si pod tím představit), pak by přece opravdu byla proti přirozenému zákonu smrelného a tělesného lidství.
  Ryzí spiritualita je člověku odepřena.
  Ryzí spiritualitě homosexuality by se jistě vysmál i každý sexuolog.
  Označit tenhle nesmysl za "přesnou odpověď" je pošetilost.
  ((( Na druhou stranu přiznávám, že mě Žižek nechává chladným, připomíná mi hollywoodský blockbuster -- sice hodně efektů, ale v podstatě je to o hovně.........ale možná mu trochu křivdím. Zas tak moc jsem od něj nečetl. )))

  P.S. Je zajímavé, že nám Bůh odepřel nejen ryzí spiritualitu, ale i některé ryze materiální věci. Např. ve fyzice elementárních částic platí princip neurčitosti. Znamená to například, že elektron může projít dvěma štěrbinami současně nebo "přeskočit" na jinou orbitu. Jsou to takové malé neposedné mršky. Na druhou stranu můžeme pomocí silového pole jeho pohyb omezit, jak to dělají třeba urychlovače částic. Čím víc energie dodáme poli, tím víc můžeme jeho pohyb omezit. Takže by bylo teoretický možné vytvořit silové pole tak silné, že bychom ho spoutali a ukotvili na jedno místo. A tady je ta potíž -- je spočítané, že i kdybychom dokázali přeměnit na energii celý vesmír, vše, co v něm je, a touto energií napájet ono pole, tak ho elektron prorazí.
  Jinými slovy -- Bůh nám NIKDY nedovolí, abychom tak říkajíc strčili základní stavební prvky všehomíra pod mikroskop, nikdy nám nedovolí, abychom se mu podívali do karet...
  (ani se mu nedivím, zná nás jako svoje boty a ví, jak by to skončilo... :) )))

  P.P.S. A jestliže se "každý idiot umí řídit podle přírody", tak ať mi Žižek vysvětli, proč jsme my idioti -- protože nás je většina -- strčili tuhle planetu do mlýnku na maso a spokojeně si u toho broukáme...
  PK
  August 19, 2015 v 11.04
  Kardinál Duka je špatným adresátem výzvy
  Kdyby udělal to, co po něm autor požaduje, byl by zbaven úřadu a vyobcován z církve.
  Autor se musí obrátit přímo na papeže.
  PK
  August 19, 2015 v 11.11
  Čili demagogie článku je dokonalá
  "Myslíte, že Bůh by člověka nesoudil na základě sexuální orientace, protože při svých zjeveních neustále opakuje, že miluje všechny? Pak byste si rozuměli s arcibiskupem Bergogliem, nyní známým pod jménem papež František. Nebo myslíte, že je homosexuální chování nezřízené, a že takový jedinec nemá právo na vztah? Pak jste nejspíš Dominik Duka."

  Ve skutečnosti by to byl právě "arcibiskup Bergoglio, nyní známý pod jménem papež František", který by Dominika Duku zbavil úřadu, kdyby udělal to, co po něm autor požaduje.